Skip to main content

Eksternõpe

Eksternõpe on hea võimalus omandada kõrgharidus aeglasemas tempos. Eksternina saab Tartu Ülikoolis õppida kindla õppekava alusel. Ekstern ei ole üliõpilane, kuid tal on õigus täita õppekava, sealhulgas sooritada eksameid, arvestusi ning kaitsta lõputöö. Eksternõpe sobib neile, kelle eesmärgiks on omandada kõrgharidus ja saada diplom, kuid kes soovivad õpinguid läbida omas tempos. Eksternina õppima on oodatud nii õpinguid alustada kui ka õpinguid jätkata soovijad. Eksternõpe on tasuline, maksmine toimub ainepunkti tasu alusel.

Kes saab eksterniks tulla?

Õppekorralduseeskirja* kohaselt võib eksterniks tulla iga soovija. Taotlejal peab olema vastavale õppekavale õppima asumiseks eelnev haridustase ja täidetud vastuvõtueeskirjas õppekavale sisseastumiseks määratud eeltingimused (osadel magistriõppekavadel peab olema eelnevalt läbitud eeldusained, ingliskeelsetel õppekavadel tuleb tõendada inglise keele oskust B2 tasemel). Eksternina saab lõpetada ka poolijäänud ülikooliõpingud.

Kuidas eksterniks tulla?

Eksterni staatuse saamiseks tuleb esitada Pärnu kolledžisse digitaalselt allkirjastatud avaldus (PDF-ina) või parberkandjal Tartu Ülikooli Pärnu kolledžisse (Ringi 35, Pärnu), milles on toodud läbitavate õppeainete loetelu.

Loe lähemalt

Ettevõtlus ja projektijuhtimise õppeained

Turismi- ja hotelliettevõtluse õppeained

Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse õppeained

Eksternina teenuste disaini ja juhtimise magistriõppesse

Enne eksternõppe avalduse esitamist teenuste disaini ja juhtimise õppekavale soovitame sul tutvuda õppekava ainete ja praktika seostega.

Teenuste disain ja juhtimise õppeained

Heaolu- ja spaateenuste disain ja juhtimise õppained

 

Eksternist üliõpilaseks

Ekstern saab vabade õppekohtade olemasolul taotleda immatrikuleerimist osakoormusega õppesse, kui õppekava arvestuslikust mahust on täidetud vähemalt 50% või täiskoormusega õppesse, kui õppekava arvestuslikust mahust on täidetud vähemalt 75%. Esimese aasta kevadsemestri alguseks peab immatrikuleerimiseks täis- või osakoormusega õppesse koos olema vähemalt 15 EAP-d. Vabale õppekohale saab ekstern kandideerida, kui on täitnud õppekavas määratud eeldusaineid.

Vaba õppekoha täitmist ei saa taotleda juhul, kui ekstern on samalt õppekavalt eksmatrikuleeritud õppe lõpukuupäeva (nominaalaja) möödumise tõttu. Sel juhul saab õpingud lõpetada eksternina.

 

Eksternina õppimine on tasuline

Ainepunkti (EAP) tasu õppekavade kohta:

  • disainmõtlemine ja digiturundus (sessioonõpe) 1 EAP = 60 €
  • ettevõtlus ja projektijuhtimine (päevaõpe) 1 EAP = 60 €
  • ettevõtlus ja projektijuhtimine (sessioonõpe) 1 EAP = 55 €
  • turismi- ja hotelliettevõtlus (päeva- ja sessioonõpe)  1 EAP = 60 €
  • sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus (sessioonõpe) 1 EAP = 60 €
  • inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon (sessioonõpe) 1 EAP = 60 €
  • teenuste disain ja juhtimine (sessioonõpe) 1 EAP = 60 €
  • heaolu- ja spaateenuste disain ja juhtimine ingliskeelne magistriõpe (päevaõpe) 1 EAP = 76 €

 

Lisainformatsioon:

Urve Tammann
õppekorralduse peaspetsialist
Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
urve.tammann@ut.ee
445 0547