Autor:
Tartu Ülikooli Pärnu kolledž

Algas kandideerimine magistriõppesse

Alates 1. veebruarist 2024 saab esitada avaldusi TÜ Pärnu kolledži magistriõppesse astumiseks. Eestikeelsesse magistriõppesse astumiseks võetakse avaldusi vastu SAIS-is kuni 26. juunini. Võõrkeelsesse magistriõppesse saab avaldusi esitada kuni 15. märtsini.

Sel aastal saavad Tartu Ülikooli Pärnu kolledži magistriõppesse astujad valida 4 õppekava vahel, neist üks on ingliskeelne õppekava.  

Eelmisel aastal avati Pärnu kolledžis ka täiesti uus persoonibrändipõhise ettevõtluse magistrikava, mis võeti huviliste poolt väga hästi vastu. Õppekava sihtrühm on praegused ja tulevased ettevõtjad, kelle ärimudeli keskmes on ühe inimese persoonibränd.

Persoonibrändipõhise ettevõtluse magistriõpe kestab kolm aastat, mille jooksul omandatakse põhjalikud teadmised ettevõtlusest, juhtimisest, teenusedisainist, disainmõtlemisest, brändijuhtimisest ja sotsiaalmeediaturundusest. Õpingutes on loovmeetodid ühendatud teadmistega andragoogikast, kunstiteraapiast ja positiivsest psühholoogiast.

Magistriõppekavade mitmekesisus ja kvaliteet on Pärnu kolledži jaoks oluline prioriteet. Eesmärk on pakkuda mitmekülgseid ja innovaatilisi õppekavasid, mis vastavad tänapäeva tööturu vajadustele.

Garri Raagmaa

Pärnu kolledži magistriõppekavad

 

Ühe õppeastme kohta saab iga kandidaat esitada kuni kaks avaldust – nende hulka loetakse nii eesti- kui ka võõrkeelsesse õppesse astumise avaldused ning nii Tartusse kui ka kolledžitesse või kultuuriakadeemiasse kandideerimise avaldused.

 

 Ajakava 2024

  • Avalduste esitamine SAIS-is: 1. veebruarist 26. juunini
  • Sisseastumiseksamid ja hindamine: 1.-10. juulini, tulemused sisestatakse SAISi hiljemalt 11. juulil
  • Esimeste vastuvõtuotsuste edastamine kandidaatidele SAIS-is: hiljemalt 12. juulil
  • Õppimatuleku kinnitamise esmatähtaeg SAIS-is: hiljemalt 14. juulil
  • Kandidaatidele vastuvõtuotsuste edastamise ja õppekohtade täitmise lõpp: 19. augustil
  • Lepingu sõlmimine, kui üliõpilane peab hakkab maksma õppetasu: september
Persoonibrändipõhine ettevõtlus

Õpi töö kõrvalt Pärnu kolledžis!

Ettevõtlus ja projektijuhtimine

Ettevõtlus ja projektijuhtimine – õpi töö kõrvalt!

Tartu Ülikooli lahtiste uste päev messiala

Tartu Ülikooli lahtiste uste päev avab uksed tulevikku