Skip to main content
Foto:
Unplash

Saa ideid, kuidas oma organisatsiooni teenuseid arendada – kandideeri praktikaorganisatsiooniks!

Kandideeri teenuse disaini ja juhtimise õppekava praktikaorganisatsiooniks. Pakume era- ja avaliku sektori organisatsioonidele võimalust õppida tundma teenusedisaini protsessi ja metoodikat, võttes praktikale ühe rühma meie „Teenuste disaini ja juhtimise“ õppekava magistrante. Rühmas on tavaliselt viis üliõpilast ja praktika kestab 2022. aasta septembrist 2023. aasta juunini.

Praktika on õppeotstarbeline, st üliõpilased õpivad kasutama teenusedisaini metoodikat, organisatsioon aga saab ideid, kuidas oma teenuseid arendada.

Praktikaülesanded on olemuselt analüütilised ega eelda üliõpilastelt igapäevast praktikaorganisatsioonis viibimist. Infovahetuseks ja ühisteks aruteludeks lepitakse omavahel kokku sobivad ajad ning kohtumised toimuvad umbes kord kuus. Praktikante ei pea tasustama (ka ei maksa praktikaorganisatsioon ülikoolile ega ülikool organisatsioonile tasu), küll aga peaks praktikaorganisatsioonis olema kontaktisik, kes jagab praktikantidele vastavalt vajadusele infot ja tagasisidet.

NB! Kuigi magistrandid annavad endast parima ja neid toetab ka ülikoolipoolne juhendaja, on see eelkõige õppeprotsess ning lahendused ei pruugi olla päris samaväärsed sellega, mida pakuvad tasu eest kutselised disaini ja teenusedisaini bürood.

Praktikaorganisatsioonile tutvustatakse tulemusi praktikaaruandes ja mõlema semestri lõpus toimuval esitlusel. Üliõpilaste praktikaülesanded on järgmised:

1. esimesel semestril (septembrist 2022 jaanuarini 2023)

  • tegevusala mõjutavate trendide analüüs
  • disainiaudit
  • organisatsiooni olukorra analüüs

2. teisel semestril (veebruarist juunini 2023)

  • disaini lähteülesande koostamine
  • ühe olemasoleva teenuse parendamine (ehk parendatud teenusekontseptsiooni loomine), kasutades teenusedisaini metoodikat

Tähtaeg kandideerimiseks on 15. august 2022, hiljemalt 25. augustiks anname teada praktikaorganisatsiooniks valituks osutumise kohta. 2–4. september 2022 teeme ühise väljasõidu Pärnumaale, Nurka tallu: eesmärgiks on saada omavahel tuttavaks, tudengitel saada praktikaorganisatsiooni kohta esmast infot ning teha koos esmane intensiivne sissevaade teenusedisaini metoodikasse ning meetoditesse.

Osavõtt on praktikaorganisatsiooni esindajale tasuta, aga kohale tuleb tulla oma kuludega – seega broneeri vastavad kuupäevad oma kalendris.

Edukat kandideerimist!

Kandideerimine

(st näiteks linn, kus magistrantidega kohtuma hakkate)
Kas teie organisatsioonis töötab juba mõni „Teenuste disaini ja juhtimise“ magistrikava vilistlane? *
#ettevõtlus #õppimine #sisseastumine
Ettevõtlus ja projektijuhtimine

Ettevõtlus ja projektijuhtimine – õpi töö kõrvalt!

Jaga
27.06.2022
#ettevõtlus
Eesti Projektijuhtimise Päev 2022: Edasi normaalsusse?

Eesti Projektijuhtimise Päev 2022: Edasi normaalsusse?

Jaga
21.06.2022
#ettevõtlus #sisseastumine
Pärnu rand

Turism on taas tõusuteel, majutusettevõtete külastus kasvas 300%

Jaga
16.06.2022