Pärnu kolledži direktoriks valiti TÜ regionaalplaneerimise dotsent Garri Raagmaa.

Tartu Ülikooli senat kinnitas oma 25. mai istungil Pärnu kolledži direktoriks TÜ regionaalplaneerimise dotsendi Garri Raagmaa. Uus direktor asub ametisse esimesel juulil.

Pärnu kolledži direktori ametikohale oli kolm kandidaati: TÜ regionaalplaneerimise dotsent Garri Raagmaa, Innovation Procurementi juhtimiskonsultant Maritana Sedõševa ja kolledži praegune direktor Henn Vallimäe. 

Kandidaate hinnanud eksperdikomisjon tegi senatile ettepaneku teha valik Garri Raagmaa ja Henn Vallimäe vahel. Komisjoni juhtinud sotsiaalteaduste valdkonna dekaani professor Raul Eametsa sõnul oli tegu kahe võrdselt tugeva kandidaadiga. „See, et senat hääletas Raagmaa poolt, ei ole väga üllatav, sest komisjon hindas kahe kandidaadi võimalusi suhteliselt võrdseks. Tõsi, natuke oli komisjoni sümpaatia Garri Raagmaa poole kaldu, aga see vahe oli väga väike. Garri kasuks räägib varasem kogemus samal ametikohal ja visionääri ning kohaliku elu edendaja maine. Henn Vallimäe kiituseks tuleb öelda, et ta suutis kolledži finantsseisu kontrolli all hoida, arendada uusi õppekavasid ja kolledžit kindlal käel juhtida. Ta oli hingega oma ameti juures ning esindas konstruktiivselt kolledži huve valdkonna esindusorganites. Suur tänu talle sotsiaalteaduste valdkonna poolt,“ ütles Eamets.

Enda sõnul peab Garri Raagmaa kolledži arengusuundadest oluliseks tulubaasi kasvatamist nii teadusprojektide, ettevõtlusuuringute kui ka kohaliku omavalitsuse senisest suurema kaasamise abil. Kolledži õppetöö ja teenused võiksid praegusest rohkem keskenduda teenuste juhtimise ja turismivaldkonnale. Akadeemilise taseme tõstmiseks tuleks Raagmaa hinnangul kaasata õppe- ja teadustöösse rahvusvahelisi külalisõppejõude ning tihendada koostööd TÜ sotsiaalteaduste valdkonnaga. „Kolledž ei tohi olla koht, kust diplomi lihtsalt kerge vaevaga kätte saab,“ rääkis Raagmaa.

Garri Raagmaa on kaitsnud 2000. aastal Tartu Ülikoolis inimgeograafia erialal doktorikraadi ning töötanud samas ülikoolis lektori (1996–1997), teaduri (1998–2001, 2010–2011) ja dotsendina (al 2011). Ta on olnud nelja doktorandi ja 12 magistrandi juhendaja ning avaldanud 49 teaduspublikatsiooni, neist kümme viimase viie aasta jooksul. Raagmaa on olnud edukas teadusprojektide täitmisel ja taotlemisel. 1997. aastal oli ta Tapa linnapea ja aastail 2001–2009 juhtis ta samuti Tartu Ülikooli Pärnu kolledžit.

Lisainfo:
professor Raul Eamets
TÜ sotsiaalteaduste valdkonna dekaan
737 5901
raul.eamets@ut.ee