Soomaa rahvuspargi säästva arengu strateegiat hakkavad koostama Pärnu kolledži turismitudengid

05.10.2018 toimus TÜ Pärnu kolledži 3. kursuse turismi- ja hotelliettevõtluse üliõpilaste õppereis Soomaa rahvusparki, mille eesmärk oli tutvuda sihtkohaga ja seal pakutavate võimalustega.

Õppereisil saadud info on sisendiks üliõpilaste poolt koostatavale Soomaa rahvuspargi säästva arengu strateegiale, mis omakorda on aluseks Soomaa rahvuspargile EUROPARC Charter Parks sertifikaadi taotlemiseks.

Tudengid kohtusid kohalike turismiasjalistega ning külastasid erinevaid ettevõtteid sh Kõpu külastuskeskust, Tipu Söögituba, Tipu Looduskooli, Põnka puhketalu, Karuskose. Külastuste eesmärgiks oli tutvuda kohapeal pakutavate võimalustega ning ettevõtjate arvamustega. 
Ühiseseminaridel arutleti Soomaa rahvuspargi kui sihtkoha kuvandi, külastajate, väljakutsete ja tugevuste üle.

Õppereis toimus õppeaine „Turismisihtkoha arendus ja juhtimine“ raames.

 

Lisainfo: 
Tatjana Koor 
TÜ Pärnu kolledž
tatjana.koor@ut.ee

Fotod: Aivar Ruukel  ja Tatjana Koor