Tartu Ülikool kuulutas välja rektori valimised

 

1. juulil 2017. a täitub rektor Volli Kalmu viieaastane ametiaeg Tartu ülikooli rektorina, seega seisavad eeloleval kevadel ülikoolis ees rektori valimised.

Rektorikandidaadi esitamiseks tuleb hiljemalt 20. veebruaril 2017. a kell 17.00 esitada kirjalikus vormis esildis koos kandidaadi tutvustusega ja kandidaadi kirjalik nõusolek paberil Tartu ülikooli peahoones akadeemilisele sekretärile või elektrooniIiselt aadressile rektorivalimised@ut.ee.

Rektori kandidaate võivad esitada valdkondade nõukogud, teiste Eesti ülikoolide nõukogud, Eesti Teaduste Akadeemia juhatus, ülikooli 15 korralist professorit ühiselt ja üliõpilasesindus. Rektoriks võib kandideerida isik, kes on või on olnud valitud professoriks.

Valimiskomisjoni kuuluvad:

  • Priit Kaasik, funktsionaalse morfoloogia professor (komisjoni esimees),
  • Tõnu Kollo, matemaatilise statistika professor,
  • Vello Andres Pettai, võrdleva poliitika professor,
  • Karl Erik Piirimees, üliõpilane,
  • Anneli Saro, teatriteaduse professor.

Komisjoni tööd toetab akadeemiline sekretär Andres Soosaar.

Rektorikandidaatide väitluskoosolek toimub 9. märtsil 2017. a kell 16.15 Tartu ülikooli aulas.

Hiljemalt 16. märtsil 2017. a esitavad nõukogu ja senat hinnangu kandidaatide sobivuse kohta rektori ametikohale. Nõukogu ja senat võivad seada kandidaadid pingeritta.

Rektori valib viieks aastaks valimiskogu, millesse kuuluvad nõukogu, senati, valdkondade nõukogude ja üliõpilasesinduse liikmed ning professorid ja juhtivteadurid, kelle töökoormus ülikoolis on vähemalt 20 tundi nädalas. Valimiskogu nimekiri kinnitatakse 13. märtsi 2017. a seisuga.

Valimiskogu valib rektori valimiskoosolekul, mida juhatab valimiskomisjoni esimees. Valimiskoosolek toimub 30. märtsil 2017. aastal, algusega kell 12.00 ülikooli aulas. Valimiskoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole valimiskogu liikmetest. Valituks osutub kandidaat, kes kogub üle poole valimiskogu häältest.

Kui rektor ei osutu valituks, pikeneb ametis oleva rektori ametiaeg ühe aasta võrra. Kui rektor ei osutu valituks ja valimiste ajal on rektori ametikoht täitmata, määrab senat rektori kohusetäitja kuni üheks aastaks. 

Lisainfo kandidaatide esitamise ja valimiste korra kohta: Priit Kaasik, valimiskomisjoni esimees, priit.kaasik@ut.ee737 5364, 517 7696.