Tartu Ülikooli Pärnu kolledž korraldab konkursi kohviku pidaja ja toitlustaja leidmiseks

Konkursi eesmärgiks on leida ettevõtja-koostööpartner, kes võtab rendile TÜ Pärnu kolledži kohvikuruumid koos köögiseadmetega aadressil Ringi 35, Pärnus ja korraldab toitlustust üliõpilastele, töötajatele, seminaridel osalejatele ja külastajatele.

Alates 2021. aastast kolib kolledžisse ka SA Pärnumaa Arenduskeskus, millega suureneb püsiklientuur ning maja muudetakse rohkem avatuks linnakülalistele. Hoone uus kontseptsioon on suunatud koostööd ja koosolemist soodustava keskkonna loomisele, milles kohvikumiljööl on suur väärtus. Koostöö oluline osa on ka üliõpilaste kaasamine ja rakendamine praktikate raames ning ühine ürituste korraldamine.

Kohviku peamised kliendid on üliõpilased, kelle majas viibimine sõltub õppetöö intensiivsusest; kolledži ja Pärnumaa Arenduskeskuse töötajad ja kliendid; täienduskoolitustel ja seminaridel osalejad, kelle jaoks vajadusel korraldada ka eraldi kohvipause; majavälised külastajad.

Kohviku kasutuses on ruumid pindalaga 65 ruutmeetrit, võimalus kasutada terrassi. Ruumi pindala suureneb pärast kavandatavat ümberehitust 2021. aasta neljandas kvartalis. Konkursi tingimused on täpsemalt avaldatud kolledži kodulehel: www.pc.ut.ee/et/kolledzist/kohviku-konkurss

Pakkumine esitada 20. JUULIKS 2020 kella 23.59.

Lisainformatsioon:

Sirje Talving
sirje.talving@ut.ee
514 3126