Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitprofessorid

Jakobi 2
51005 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
Huno Rätsep
akadeemik, emeriitprofessor
teaduste doktor (filoloogia)
Haldur Õim
akadeemik, emeriitprofessor
teaduste doktor (filoloogia)
Tiit Rosenberg
Tiit Rosenberg
emeriitprofessor
knd (ajalugu)

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Emeriitprofessor Tiit Rosenbergi esmaseks uurimisteemaks on Eesti agraarajalugu 19.–20. sajandil (põllumajanduslikud majapidamised mõisatest ja taludest sovhooside-kolhoosideni ning perefarmide ja osaühinguteni, -uuendused, -institutsioonid ja inimesed), samuti ajaloo uurimise ja õpetamise ajalugu Tartu Ülikoolis (alates 1919. aastast tänapäevani).

Juhan Maiste
Juhan Maiste
emeriitprofessor
PhD (kunstiteadused)
+372 737 6507

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Kõnelen ja kirjutan kunstiajaloost juba alates 1976. aastast, mil lõpetasin Tartu Ülikooli ajaloolase ja kunstiajaloolasena.  Alates 2007. aastast olen ülikoolis tagasi ja  õpetan aineid, mis ühel või teisel moel seostuvad klassika traditsiooniga alates antiigist, renessansi ja klassitsismini. Minu huviks on nii kunst kui inimene, teadmised ja emotsioonid, kõik see, mis inspireeris  suuri ja väikeseid andeid Itaaliast Prantsusmaa ja Eestini pühendama elu ilu ja üleva teenimisele, looma üha uusi teoseid, mida täna kunstiajaloo erinevate meetoditega uurime. Kunstiajaloolasele  on kunst keel, mis oma visuaalsete sümbolitega seob meid nii naabermaade kui laiema maailmaga, milles olen viimase poole sajandi jooksul otsinud nii oma kohta kui teed.