Tudengi- ja vilistlaselu

Tudengielu on Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis aktiivne ja rikastab ülikooliaega paljude omanäoliste, sh juba traditsiooniks kujunenud üritustega, nagu rebastepidu, jõulupidu, Time Out jt. Kolledžis tegutsevad spordiringid, tudengiteater, STARTER@Pärnumaa ning loomulikult üliõpilasesindus, mis esindab üliõpilaste huve ja õigusi. 

Meie üliõpilased on aktiivsed ning korraldavad ise endale lõbusaid tegemisi. Kes muu võiks teada täpsemalt, mida tudeng tahab, kui üliõpilane ise. Kolledž toetab nõu ja jõuga pea iga idee elluviimisel. 

Soovid ise tudengielu põnevamaks muuta?

Kui just nüüd tekkis hea mõte, siis ära jäta seda enda teada. Räägi meile üliõpilasesindusele ja viime selle koos ellu!

Üliõpilasesindus

Tudengiteater K-äng2

Starter@Pärnumaa

 

Vilistlaselu

Vilistlaselu aitab rikastada Pärnu kolledži vilistlaskogu, mille aktiivsed vilistlased asutasid 2007. aasta märtsis. Vilistlaskogu eesmärk on ühendada kolledži vilistlasi ja luua kontaktide võrgustik, säilitada vilistlaste ja kolledži vahelist sidet, korraldada infovahetust, toredaid ühisüritusi ja kokkusaamisi.  

 

Vilistlaskogu

Liitu vilistlaskoguga

Soovime, et kõik lõpetanud moodustaksid ühise suure pere. Viime läbi kokkutulekuid ja peame meeles edukaid vilistlasi. Tunnustamaks tublimaid ja aktiivsemaid tudengeid, töötame välja vilistlaste poolse stipendiumi ning taaselustame vilistlaste ja õppurite vahelised spordivõistlused. Rakendust leidvaid ideid on meil veelgi ning lisaks olemasolevatele ootame iga õppuri ja vilistlase mõtteid.

Liitu vilistlaskoguga