Arendustegevus

Arendustegevustega soovime teaduspõhiste lahendustega aidata lahendada piirkonna sõlmprobleeme. Aitame oma teadmiste ja oskustega edendada ühiskonda ja majandust, meile olulistes suundades: turismi, sotsiaaltöö, ettevõtluse ja teenuste disaini valdkondi. Uute suundadena on lisandumas mereökoloogia, ressursside juhtimine ja teenustemajandus.

Projektid

Uurimiskeskus

Rahvusvaheline koostöö

Tartu Ülikooli Pärnu kolledži arengukava 2022–2026

Kolledži arengut mõtestab uudne termin multiversitas. See tähendab interdistsiplinaarset, Tartu Ülikooli eri valdkondade, aga ka teiste ülikoolide ja partnerite teadmiste ja oskuste kokkutoomist, pakkumaks regiooni vajadustest lähtuvaid õppekavu, täiendusõpet (mikrokraade) ja arendustuge.

Tutvu arengukavaga

KOBAR – ettevõtjate ja ettevõtlusesse panustajate koostööplatvorm

KOBAR on Pärnumaa ettevõtjate, ettevõtluse tugistruktuuride ja haridusasutuste ettevõtlusalane koostööplatvorm, mille eesmärk on üheskoos leida parimad lahendused ettevõtluse kasvuks ja piirkonna arenguks. Koostööplatvormina hõlmab KOBAR nii füüsilist (ruumid Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis) kui ka virtuaalseid keskkondi. KOBARa tuumpartneriteks on ühisesse füüsilisse keskkonda koondunud SA Pärnumaa Arenduskeskus/Pärnumaa Ettevõtlusinkubaator ja TÜ Pärnu kolledž.

Loe lähemalt