Teadus- ja arendustegevus

Arendustegevuste ja teadustööga soovime teaduspõhise lähenemisega aidata lahendada piirkonna sõlmprobleeme. Pärnu kolledži rakendusteaduslik tegevus hõlmab turismi, sotsiaaltöö, ettevõtluse ja teenuste disaini valdkondi. Uute teadussuundadena on lisandunud mereökosüsteemide seisundi hindamine ja ökosüsteemipõhine majandamine ning ressursside juhtimine. Kolledžis tegutsev uurimiskeskus vahendab erinevaid kompetentse ja korraldab uuringuid, nõustamist, koolitusi, konverentse nii Eestis kui rahvusvaheliselt.

Uurimiskeskus ja teostatud uuringud

Projektid

Keelekeskus

Rahvusvaheline koostöö

Kolledži edu üheks aluseks on rahvusvaheline teadus- ja arendustegevus, rahvusvahelisus on sisse kirjutatud nii kolledži visiooni kui missiooni. Seda edu ei mõõdeta üksnes kolledži enda tegevusega, vaid ka Pärnu(maa) kaasatusega rahvusvahelisse arengukoostöösse ja ettevõtluessse. Kolledži rahvusvahelise koostöö eesmärgiks on laiendada kontaktvõrgustikku ja teadmusgeograafiat, et olla eelkõige Läänemere regioonis oma valdkondades arvestatav tegija ning mõne kitsama teema raames kanda regiooniliidri rolli.

Loe lähemalt

Rahvusvaheline teadusüritus „Multiscientia Pernaviensis“ 23-24.08.2023

Tartu Ülikooli Pärnu kolledži arengukava 2022–2026

Kolledži arengut mõtestab uudne termin "multiversitas". See tähendab interdistsiplinaarset, Tartu Ülikooli eri valdkondade, aga ka teiste ülikoolide ja partnerite teadmiste ja oskuste kokkutoomist, pakkumaks regiooni vajadustest lähtuvaid õppekavu, täiendusõpet (mikrokraadiprogramme) ja arendustuge.

Tutvu arengukavaga

KOBAR – ettevõtjate ja ettevõtlusesse panustajate koostööplatvorm

KOBAR on Pärnumaa ettevõtjate, ettevõtluse tugistruktuuride ja haridusasutuste ettevõtlusalane koostööplatvorm, mille eesmärk on üheskoos leida parimad lahendused ettevõtluse kasvuks ja piirkonna arenguks. Koostööplatvormina hõlmab KOBAR nii füüsilist (ruumid Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis) kui ka virtuaalseid keskkondi. KOBARa tuumpartneriteks on ühisesse füüsilisse keskkonda koondunud SA Pärnumaa Arenduskeskus/Pärnumaa Ettevõtlusinkubaator ja TÜ Pärnu kolledž.

Loe lähemalt
#teadus #uudis
11. veebruaril tähistatake päeva "Naised teaduses". Selle puhul toob ka Pärnu kolledž esile enda naisteadlasi.
08.02.2023
#teadus #uudis
Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ja Eesti mereinstituudi teadlased uurisid Läänemeres laialt levinud võõrliikide mõju inimese poolt tarbitavatele loodushüvedele.
25.11.2022
#koostöö #rahvusvaheline #teadus #uudis
Projekti Skills4CMT raames viidi läbi rannikuturismi valdkonna uuring viies Euroopa riigis, millel on külma vee äärsed rannikualad.
17.05.2022
#ettevõtlus #kooliõpilasele #sisseastumine #teadus #uudis
09.12.2021