Mikrokraadiprogrammid

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž peab tähtsaks pakkuda täiskasvanud õppijatele paindlikke võimalusi ülikoolis õppimiseks, sest muutuv tööturg ja töö tegemise viisid nõuavad korduvat uute oskuste omandamist.

Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppekava ainete baasil. Programm loob võimaluse omandada lisaeriala või erialased pädevused mõnes kitsamas valdkonnas.

Registreerumine mikrokraadiprogrammidesse toimub 
3.06–21.08.2024

Digiteenuste disain ja suhtlus klientidega

Heaoluteenuste disainimine

Disainiuuringud teenuste disainis

Teenuste arendamine ja turundus

Teekond eduka turismimajanduseni

Kestlik sihtkoha juhtimine

Toidutehnoloogia ja disain- kokk kui disainer

Ülikooli mikrokraadiprogrammid on mahuga 12–29 EAP-d. Programmid arvestavad täiskasvanud õppijale sobiva õppimise mahu ja tempoga, olles läbitavad ühe või kahe semestri jooksul. Mikrokraadiprogrammidel osalejad õpivad koos üliõpilastega, õppetöö toimub töötavale inimesele sobivalt sessioon- või veebiõppena. Õppimine programmidel on tasuline. Mikrokraadiprogrammid on ülikoolis loodud nii, et programmi läbinul oleks edaspidi soovi korral võimalik tasemeõppes õppimist jätkata ning kõrghariduse või kraadi omandamiseni jõuda. Programmi läbinu saab Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse. 

Soovitame valida mikrokraadiprogramm, kui

  • Sul on tekkinud vajadus erialateadmisi värskendada, sest õpingutest on pikk aeg möödas;
  • vajad erialast pädevust mõnes kitsamas valdkonnas;
  • soovid parandada oma konkurentsivõimet tööturul;
  • kavandad oma karjääris muutusi;
  • pead vajalikuks õppida uusi aineid ning ei soovi kogu õppekava läbida;
  • tahad olla kindel, et sinu õpingud sobituvad tasemeõppega;
  • soovid laiendada oma erialast võrgustikku.

Mikrokraadiprogrammidesse oodatakse õppima vähemalt keskharidusega õppijaid, kuid mitmel juhul tuleb arvestada lisatingimustega. Täpsema info programmi sisu, registreerumistähtaja ja tingimuste kohta leiad iga programmi tutvustuse juurest.

 

Liitu Pärnu kolledži täiendusõppe infokirjaga

 

Lisainformatsoon: 

Kristel Teearu
täiendusõppe koordinaator
Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
kristel.teearu@ut.ee
445 0546