Õppeainetele registreerimine

Õppeainesse registreerumisega väljendab üliõpilane oma otsust see õppeaine läbida ning ülikoolil tekib õigus hinnata selle aine läbimise tulemuslikkust ja küsida õppeinfosüsteemis tagasisidet õppimise ja õpetamise kohta. 

Registreerumine õppeainetesse algab akadeemilises kalendris sätestatud ajal, mais järgmise sügissemestri õppeainetesse ja detsembris järgmise kevadsemestri õppeainetesse, ning lõpeb vastava semestri alguseks, kui õppeaines ei ole määratud teisiti. Esimese semestri üliõpilaste registreerimine kohustuslikesse õppeainetesse võib alata õppeaasta alguses ja kesta vähemalt kaks nädalat. 

Kõikidele ainetele, millel üliõpilane soovib osaleda, tuleb registreeruda õppeinfosüsteemis

 

Õppeinfosüsteem (ÕIS)

ÕIS-i tutvustav video

 

Piirangud registreerimisel

Õppeaine infos esitatakse vajaduse korral õppeaines osalemise piirangud, milleks võivad olla: 

  • kohustuslikud eeldusained, 
  • läbitud õppekava(d), 
  • läbitud õppeaine(d), 
  • õppeaste, 
  • õppekava, 
  • omandatud kvalifikatsioon, 
  • osalejate piirarv, 
  • õppevorm, 
  • üliõpilase õppetöö asukoht. 

Kolme nädala jooksul pärast õppeainesse registreerimise algust võib kohustuslikesse ainetesse registreerimist piirata valdkonna, instituudi või kolledži järgi. 
 
Kui ainetele registreerimise tähtaeg on möödas, tuleb Tartu Ülikooli Pärnu kolledži tudengitel, külalisüliõpilastel ja eksternidel TÜ Pärnu kolledži ainetele registreerumiseks pöörduda oma õppekorralduse spetsialisti poole.  

 

Juhend õppeainetesse registreerumiseks

 

Osakoormusega õppijale ja õppeainete tühistamine

Osakoormusega õppival üliõpilasel on kohustus igal semestril õppeainetesse registreeruda, välja arvatud juhul, kui õppekava täitmiseks on vaja sooritada ainult lõpueksam või kaitsta lõputöö. Osakoormusega õppiva tudengi võib ülikooli algatusel eksmatrikuleerida semestri algusest kahe nädala jooksul juhul, kui ta jätab mõjuva põhjuseta õppeainetesse registreerumata. 

Üliõpilasel on õigus tühistada õppeainesse registreerumine kahe nädala jooksul alates esimese kontaktõppe toimumisest või õppeaines määratud muul tähtajal. Sellisel juhul on üliõpilasel õigus registreeruda kokkuleppel vastutava õppejõuga teise õppeainesse, kuid seda vaid kahe nädala jooksul pärast esimese kontaktõppe toimumist selles õppeaines või õppeaines määratud registreeringu tühistamise tähtaja jooksul.