Autor:
Tartu Ülikool

Pärnu kolledži üliõpilaskogu

Kolledži üliõpilaskogu liikmed on esimesed märkamaks kitsaskohti või vajakajäämisi Tartu Ülikooli Pärnu kolledži õppetöös- või keskkonnas. Moodustades valdavalt viiendiku kolledži nõukogust, on nad selle sõnaõiguslikud liikmed ning saavad esitada ettepanekuid muudatusteks.

Pärnu kolledži üliõpilaste esindajad:

Katrin Ojala
sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus, sessioonõpe
Katrin Ojala
sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus, sessioonõpe
Margo Laul
ettevõtlus ja projektijuhtimine, sessioonõpe
Margo Laul
ettevõtlus ja projektijuhtimine, sessioonõpe
Seth Anderson
ettevõtlus ja projektijuhtimine, päevaõpe
Seth Anderson
ettevõtlus ja projektijuhtimine, päevaõpe
Tutvusta tudengivarjule Pärnu kolledžit!

Üle 830 avalduse: Pärnu kolledžis käib tihe rebimine!

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž

Täna südaöösel lõppeb vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledžisse!

Denis Georgijev.

Kas luua oma ettevõte või minna palgatööle?