Autor:
Tartu Ülikool

Pärnu kolledži üliõpilaskogu

Kolledži üliõpilaskogu liikmed on esimesed märkamaks kitsaskohti või vajakajäämisi Tartu Ülikooli Pärnu kolledži õppetöös- või keskkonnas. Moodustades valdavalt viiendiku kolledži nõukogust, on nad selle sõnaõiguslikud liikmed ning saavad esitada ettepanekuid muudatusteks.

Pärnu kolledži üliõpilaste esindajad:

Katrin Ojala
sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus, sessioonõpe
Katrin Ojala
sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus, sessioonõpe
Margo Laul
ettevõtlus ja projektijuhtimine, sessioonõpe
Margo Laul
ettevõtlus ja projektijuhtimine, sessioonõpe
Seth Anderson
ettevõtlus ja projektijuhtimine, päevaõpe
Seth Anderson
ettevõtlus ja projektijuhtimine, päevaõpe
Persoonibrändipõhine ettevõtlus

Õpi töö kõrvalt Pärnu kolledžis!

lõpetajad

Kutseharidusest kõrgharidusse: Pärnumaa Kutsehariduskeskuses lõpetasid majutusettevõtte juhtimise õpilased

Ettevõtlus ja projektijuhtimine

Ettevõtlus ja projektijuhtimine – õpi töö kõrvalt!