Täiendusõpe

Pärnu kolledži täiendusõpe pakub koolinoortele mitmesuguseid loenguid ja palju muud põnevat Noorte Teaduskeskuses. Aktiivsetele ja teadmishimulistele väärikatele (vanuses 50+) on loodud juba 2010. aastal alustanud väärikate ülikool oma loengute ja õpitubadega. Ettevõtetele ja asutustele pakume erinevaid tellimuskoolitusi, mille tugevuseks on praktika ja tipptasemel teooria seotus. Tartu Ülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Uued teadmised mõjutavad positiivselt nii isiklikku kui ka tööalast enesekindlust ning võimaldavad paremini vastu seista muutuva töömaailma nõuetele.

Õpi koos üliõpilastega

Mikrokraadid

Mikrokaadid Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž peab tähtsaks pakkuda täiskasvanud õppijatele paindlikke võimalusi ülikoolis õppimiseks, sest muutuv tööturg ja töö tegemise viisid nõuavad korduvat uute oskuste omandamist. Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppekava ainete baasil. Programm loob võimaluse omandada lisaeriala või erialased pädevused mõnes kitsamas valdkonnas.

Loe edasi

Suve- ja talveülikool

Noorte Teaduskeskus

Pärnu Noorte Teaduskeskus pakub õpihimulistele 6.–12. klassi õpilastele mitmesuguseid avatud õppetegevusi, mis toetavad individuaalset ja iseseisvat õppimist. Teaduskeskus ootab õppetegevuses osalema eeskätt neid õpi- ja teadushuvilisi kooliõpilasi, kes soovivad tegeleda teadustööga ning omandada uusi lisateadmisi, et valmistuda aineolümpiaadideks või eksamiteks.

Loe edasi