Täiendusõpe

Pärnu kolledž pakub noortele võimalust osaleda mitmekesistes loengutes ja tegevustes Noorte Teaduskeskuses. Samuti on ettevõtetele ja organisatsioonidele kättesaadavad eritellimusel koolitused, mis ühendavad praktilise kogemuse kaasaegse teooriaga. Tartu Ülikool on ühtlasi Eesti Töötukassa koolituspartner. Alates 2010. aastast pakub kolledž ka Väärikate Ülikooli programmi, mis on mõeldud aktiivsetele eakatele, vanuses 50 ja vanemad. Programm hõlmab loenguid ja õpitube, mis toetavad isiklikku arengut ja tööalast enesekindlust, aidates paremini kohaneda muutuvate tööturu nõuetega.

Õpi koos üliõpilastega

Mikrokraadid

Mikrokaadid Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž peab tähtsaks pakkuda täiskasvanud õppijatele paindlikke võimalusi ülikoolis õppimiseks, sest muutuv tööturg ja töö tegemise viisid nõuavad korduvat uute oskuste omandamist. Selleks on loodud mikrokraadiprogramm, mis põhineb tasemeõppekava ainete baasil ja pakub põhjalikku täiendõpet. Programm võimaldab õppijatel omandada lisaeriala või spetsiifilisi erialaseid pädevusi valitud kitsamas valdkonnas.

Loe edasi

Suve- ja talveülikool

Noorte Teaduskeskus

Pärnu Noorte Teaduskeskus pakub õpihimulistele 6.–12. klassi õpilastele mitmesuguseid avatud õppetegevusi, mis toetavad individuaalset ja iseseisvat õppimist. Teaduskeskus ootab õppetegevuses osalema eeskätt neid õpi- ja teadushuvilisi kooliõpilasi, kes soovivad tegeleda teadustööga ning omandada uusi lisateadmisi, et valmistuda aineolümpiaadideks või eksamiteks.

Loe edasi