Raamatukogu teenused

Tartu Ülikooli Pärnu kolledži raamatukogus on lisaks raamatute kojulaenutuse võimalus kasutada lugemisaali, infoallikaid, arvuteid. Raamatukogus on võimalik ka printida nii A3-le kui A4-le. Kolledži raamatukogu pakub ka võimalust laenutada raamatuid teistest Eesti raamatukogudest, saades selle mugavalt kätte Pärnu kolledži raamatukogust.

Kojulaenutus

Kojulaenutus toimub raamatukogu lugemissaali teenindusletis ID-kaardi alusel. Kojulaenutusõigus on kõigil registreerunud lugejatel. Tartu Ülikooli Pärnu kolledži raamatukogu lugejakaart on ühine Tartu Ülikooli Raamatukoguga ja kolledžis registreeritud lugejad saavad raamatuid laenutada ka sealt. Registreeru lugejaks

Tavaline laenutustähtaeg on 30 päeva. Osad teavikud on vaid kohalkasutuseks ja on märgistatud punase täpiga. Kohalkasutuse raamatuid saab koju laenutada 24 tunniks ning seda laenutustähtaega pikendada ei saa. Välja ei laenutata ajakirju, ajalehti, magistri- ega muid lõputöid.

Laenutähtaega saab pikendada:

Lugeja saab ise tähtaega pikendada kuni 10 korda, sealt edaspidi raamatukogu vahendusel.

Laenutustähtaega ei saa ise pikendada:

  • kui laenutähtaeg on ületanud 30 päeva
  • kui võlgnevus on üle kahe euro
  • kui teavikule on järjekord

Viivised ja võlgnevused

Tähtaja ületanud teavikutele arvestatakse viivist: 30 päeva laenutus – 10 eurosenti teaviku kohta ületatud päeva eest. Alates viivisest 2 eurot blokeeritakse raamatukogu infosüsteemis lugeja laenutus- ja pikendamisõigused, st tähtaegu ei saa ise MINU ESTERis pikendada. 

Viiviseid on võimalik tasuda raamatukogus sularahas ja pangaülekandega Tartu Ülikooli arveldusarvele EE411010902000448006. Maksekorraldusele märkida järgmised andmed:

Makse saaja: Tartu Ülikool
Arveldusarve nr: EE411010902000448006
Selgitus: Pärnu kolledž, VIIVIS, maksja nimi, lugejakaardi number või isikukood

Laenutusjärjekorda registreerimine

Kui vajaliku teaviku kõik eksemplarid on välja laenutatud, on võimalik panna end laenutusjärjekorda. Järjekorda saab panna telefoni teel 445 0525, 445 0526, 514 2156 või e-posti kaudu raamatukogu@pc.ut.ee. Raamatu tagastamisest teatatakse e-kirjaga.

Lugemissaali kasutamine

Lugemissaalis on 25 lugejakohta, arvutitöökohad ja autoriseeritud töökoht kolledžile ostetud võrguteavikute lugemiseks. Raamatukogus on WiFi leviala.

Teavikud asuvad avariiulitel ja on liigitatud teadusalade järgi. Neid saab kohapeal kasutada ja koju laenutada. Teavikute lihtsamaks ülesleidmiseks on väljas viidad, mis juhatavd õige teema juurde, kohaviida leiad ESTERist.

Raamatukogu seminariruumi kasutamine tuleb eelnevalt registreerida. Seda saab teha raamatukogu või õppeosakonna kaudu.

Printimine

Koopiate ja väljatrükkide tegemiseks või skaneerimiseks saavad lugejad kasutada raamatukogu iseteeninduslikku koopiamasinat/printerit. Eelnevalt on vaja luua prindikonto Print in City lehel ja teha makse kontole. Tuvastamiseks saab prindikonto siduda ID-kaardi, ühistranspordikaardi või TÜ töötõendiga. Print in City teenusega saab töid printida raamatukogu arvutitest ja ka üle veebi isiklikust arvutist või mälupulgalt.

Infoteenused

Vastame järgmistele küsimustele:

  • teaviku olemasolu meie raamatukogus
  • viidete täpsustamine

Palun saatke e-kiri aadressile raamatukogu@pc.ut.ee

Raamatukogude vaheline laenutus (RVL)

RVL-i kaudu saab tellida Eesti ja maailma raamatukogudest meie raamatukogus puuduvaid teavikuid ning koopiaid perioodikaväljaannete artiklitest. RVL-i teenused on tasulised. Tellimusi saab esitada raamatukogus või e-kirja teel aadressile raamatukogu@pc.ut.ee 

RVL-iga saabunud raamatud on ainult kohapeal kasutamiseks. Artiklikoopiad väljastatakse paberkandjal.

Tellime ainult neid teavikuid, mida meie raamatukogus ei ole. Olemasolu saate kontrollida elektronkataloogist ESTER või raamatukogu töötajalt. Tellida saab teavikuid, mille laenutusreegel seda lubab, otsustusõigus tellimuse täitmisel on saatval raamatukogul. Tellida ei saa teatmeteoseid, perioodikat ega käsikirjaõigustes teoseid (diplomi-, bakalaureuse- ja magistritöid). Teaviku tagastamistähtaja määrab saatja raamatukogu. RVLi teel tellitud teavikuid saab kasutada ainult TÜ Pärnu kolledži raamatukogu lugemissaalis. Tellitud teavikute saabumisest teavitame telefoni või e-posti teel.

Raamatukogude vahelise laenutuse (RVL) teel saavad raamatukogud tellida oma lugejaile vajalikku kirjandust TÜ Pärnu kolledži raamatukogust.

Tellimusi võtame vastu telefonil 445 0525 ja e-posti aadressil raamatukogu@pc.ut.ee

 

Lisainformatsioon: 

Tartu Ülikooli Pärnu kolledži raamatukogu
raamatukogu@pc.ut.ee
445 0525
514 2156