Autor:
Unplash

Pärnu Noorte Teaduskeskuse koolitused

Pärnu Noorte Teaduskeskus koolitused annavad 6.–12. klassi õpilastele mitmesuguseid põnevaid teadmisi. Koolitused on huvilistele tasuta, kuid neile tuleb eelnevalt ennast registreerida. 

Koolitused 2023

Maht: 1 EAP
Õpetaja: Cedrut Kuusk
Sihtrühm: 6.–7. klassi õpilased

Kursusel lahendatakse tasandi geomeetria, aritmeetika ja loogika ning jaguvuse ülesandeid.

Toimumisaeg ja koht: 
õpe toimub kahe õppesessioonina koolivaheaegadel

I õppesessioon, Pärnu Koidula Gümnaasium, Metsa 21, auditoorium 407
25.10.2023, kell 10–11.30
26.10.2023, kell 12–13.30

II õppesessioon, Pärnu Koidula Gümnaasium, Metsa 21, auditoorium 407
03.01.2024, kell 10–11.30
04.01.2024, kell 12–13.30

Osalejate arv: 5–20 õpilast

Nõuded lõpetamiseks: Osalemine vähemalt ühes kahepäevases õppesessioonis; kahe kontrolltööd esitamine ja üldine keskmine üle 50%.

Õppevahendid: Loengumaterjalid ja kontrolltöö ülesanded saab õpilane kohapeal.

Soovitav kirjandus: 6.–7. klassi matemaatika õpikud

Registreerumine kuni 20.10.2023

Kursuse läbinud saavad Tartu Ülikooli täienduskoolitustunnistuse.
Kursus on tasuta.

Registreeri

Maht: 1 EAP
Õpetaja: Cedrut Kuusk
Sihtrühm: 8.–9. klassi õpilased

Kursusel lahendatakse tasandi geomeetria ja jaguvuse ülesandeid ning võrrandeid ja võrrandisüsteeme.

Toimumisaeg ja koht:
õpe toimub kahe õppesessioonina koolivaheaegadel

I õppesessioon, Pärnu Koidula Gümnaasium, Metsa 21, auditoorium 407
25.10.2023, kell 12–13.30
26.10.2023, kell 10–11.30

II õppesessioon, Pärnu Koidula Gümnaasium, Metsa 21, auditoorium 407
03.01.2024, kell 12–13.30
04.01.2024, kell 10–11.30

Osalejate arv: 5–20 õpilast

Nõuded lõpetamiseks: Osalemine vähemalt ühes kahepäevases õppesessioonis; kahe kontrolltööd esitamine ja üldine keskmine üle 50%.

Õppevahendid: Loengumaterjalid ja kontrolltöö ülesanded saab õpilane kohapeal.

Soovitav kirjandus: 8.–9. klassi matemaatika õpikud.

Registreerumine kuni 20.10.2023

Kursuse läbinud saavad Tartu Ülikooli täienduskoolitustunnistuse.
Kursus on tasuta.

Registreeri

Maht: 3,5 EAP
Õpetaja: Sirje Miglai
Sihtrühm: 10.–12. klassi õpilased

Kursus annab süvendatud ülevaate inimese anatoomiast ja füsioloogiast, mis täiendab gümnaasiumi programmi. Aitab valmistuda bioloogiaolümpiaadiks ja kõrgkooli sisseastumiseksamiteks.

Kursuse teemad:

 1. Inimese kehaehituse üldtunnused ja keha põhiosad. Elundid ja elundsüsteemid. Organismi sisekeskkond. Funktsioonide reguleerimine.
 2. Kehaehituse üldtunnused, elundid ja elundsüsteemid, sisekeskkonna mõiste ja homöostaas. Organismi funktsioonide reguleerimine. Refleksikaar. Negatiivne ja positiivne tagasiside.
 3. Skeletisüsteem ja lihaste süsteem.
 4. Luud, nende ehitus ja arenemine. Kere luud, jäsemete luud, kolju luud, luude ühendid. Lihaste arenemine, ehitus, jaotus, talitlus ja regulatsioon.
 5. Seedeelundite süsteem. Aine- ja energiavahetus. Tervislik toitumine.
 6. Seedeelundite jaotus, arenemine, talitlus ja regulatsioon. Biomolekulide ainevahetus ja regulatsioon. Toitainete bioloogiline oksüdatsioon. Ensüümid. Tervislik toitumine.
 7. Erituselundite süsteem.
 8. Erituselundid. Uriini moodustumine, kontsentratsiooni regulatsioon. Kuseerituse regulatsioon.
 9. Hingamiselundite süsteem. Süda ja veresoonkond.
 10. Hingamiselundid, nende talitlus ja regulatsioon. Gaasivahetus kopsudes. Hapniku ja süsinikdioksiidi transport. Hingamismuutused füüsilise töö ajal. Veri ja lümf, nende ülesanded. Vereplasma, vererakud, vere hüübimine. Veregrupid. Vereloome.
 11. Meeleelundid. Närvisüsteem ja sisesekretsioonisüsteem.
 12. Meeleelundid, nende ehitus, talitlus ja regulatsioon. Närvisüsteemi ja sisesekretsioonisüsteemi ehitus ja talitlus.

 

Koht: Pärnu Koidula Gümnaasium, Metsa tn 21, auditoorium 303.

Toimumisajad: 14.10.2023–30.04.2024
14.10.2023, 10.00–13.30 loeng
04.11.2023, 10.00–15.30 seminar
18.11.2023, 10.00–13.30 loeng
16.12.2023, 10.00–13.30 loeng
13.01.2024, 10.00–15.30 seminar
10.02.2024, 10.00–13.30 loeng
09.03.2024, 10.00–13.30 loeng
23.03.2024, 10.00–15.30 seminar
13.04.2024, 10.00–13.30 loeng

Osalejate arv: 5–15 õpilast

Nõuded lõpetamiseks: Osalemine loengutes 75% ja seminarides 75%; kontrolltöödest, seminaritöödest ja kodutöödest peab osaleja saama vähemalt 50% koondpunktide maksimumist.

Õppevahendid: Kursuse läbiviija poolt koostatud loengukonspekt ja muud jaotusmaterjalid.

Soovitav kirjandus:

 • Arne Lepp. 2013. Inimese anatoomia. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 • Peet-Henn Kingisepp. 2006. Inimese füsioloogia. Atlex.
 • Walter Nienstedt, Osmo Hänninen, Antti Arstila, Stig-Eyrik Björkqvist. (2001, 2005, 2007, 2009, 2011) Inimese füsioloogia ja anatoomia. Medicina.

Registreerumine kuni 05.10.2023

Kursuse läbinud saavad Tartu Ülikooli täienduskoolitustunnistuse.
Kursus on tasuta.

Registreeri

Maht: 1,5 EAP
Õpetaja: Elmu Mägi
Sihtrühm: 9. klassi õpilased

Kursus koosneb kahest põhiteemast: mehaanikast ja valgusõpetusest. Iga teema juurde kuuluvad kontaktõppetunnid, laboritööd ja kontrolltööd. Kontakttundides esitatakse põhimõisteid, näiteid, illustratsioone, videoklippe ja animatsioone, samuti viiakse läbi laboritöid. Iseseisev töö seisneb kodustes katsetes. Kursusest osavõtjal tuleb sooritada mõlema põhiteema kohta kodune kontrolltöö, mis koosneb põhiliselt arvutus- ja loovusülesannetest.

Koht: Pärnu Koidula Gümnaasium, Metsa tn 21, auditoorium 209.

Toimumisaeg: 12.10.2023–07.12.2023. Toimub viis õppesessiooni. Esimene kokkusaamine 12.10.2023, kell 15.00.

Osalejate arv: 5–15 õpilast

Nõuded lõpetamiseks: Kursuste lõpetamiseks tuleb osaleda vähemalt 75 % ulatuses auditoorses õppes ja sooritada iseseisvad tööd ning kodused kontrolltööd vähemalt hindele rahuldav.

Õppevahendid: Kursuse läbiviija poolt antav loengukonspekt, laboritööde tegemiseks katsevahendite komplektid. Soovitav kirjandus: 9. klassi füüsikaõpikud.

Registreerumine kuni 06.10.2023

Kursuse läbinud saavad Tartu Ülikooli täienduskoolitustunnistuse.
Kursus on tasuta.

Registreeri