Skip to main content
Foto:
Unplash

Pärnu linna õpilaste teadustööde konkurss 2022

Nõuded:

  • Konkursitööks võib olla uurimus, mingist konkreetsest uurimisobjektist või -valdkonnast.
  • Valdkond ja teema on vabad.
  • Uurimus kajastab õpilase uurimistulemusi ja seisukohti ning ei piirdu üksnes refereerimisega.

Tööde esitamise tähtaeg on 02.05.2022

Konkursil osalemiseks esitada järgmised materjalid:

  • Eestikeelne täismahus uurimistöö (esitatav töö peab koosnema järgmistest osadest: tiitelleht, sisukord, sissejuhatus, kirjanduse ülevaade, materjal ja metoodika, tulemused, arutelu, kokkuvõte, kasutatud allikate loetelu, vajadusel lisad).
  • Praktiline töö ei sobi konkursile.
  • Uurimistöö ei tohi olla ainult uuring, vaid peab kindlasti sisaldama teemakohase kirjanduse ülevaadet.

Töö palume esitada elektroonselt PDF-vormingus: monika.kumm@ut.ee (Monika Kumm)

Uurimistööde hindamine:

  • Esimeses voorus hinnatakse konkursi nõuetele vastavaid ja tähtajaks konkursile laekunud töid.
  • Teise vooru kutsutud tööde autorid esitlevad oma tööd ja läbivad vestluse komisjoni liikmetega.

Teine voor toimub: 11.05.2022, kell 13.00, TÜ Pärnu kolledžis, Ringi 35.

Uurimistöö kaitsmisel antakse ettekandeks aega maksimaalselt 10 minutit

#kooliõpilasele #sisseastumine
Disainmõtlemine ja digiturundus

Kuidas tõusta turunduses tippu?

Jaga
18.05.2022
#kooliõpilasele #õppimine #sisseastumine #ühiskonnale
Harbour-In meeskonda kuuluvad Markus Tõnutare, Marlen Kokla, Nikki Päärsoo, Krista Zõhtsõk ja Sander Sink.

Pärnu kolledži tiim edenes Ajujahil paadiomanikele praktilise ideega

Jaga
13.05.2022
#kooliõpilasele #sisseastumine
Ettevõtlus ja projektijuhtimine

Õppekavade infotunnid

Jaga
02.05.2022