Autor:
Unplash

Pärnu linna õpilaste teadustööde konkurss 2023

Nõuded:

  • Konkursitööks võib olla uurimus, mingist konkreetsest uurimisobjektist või -valdkonnast.
  • Valdkond ja teema on vabad.
  • Uurimus kajastab õpilase uurimistulemusi ja seisukohti ning ei piirdu üksnes refereerimisega.

Tööde esitamise tähtaeg on 08.05.2023

Konkursil osalemiseks esitada järgmised materjalid:

  • Eestikeelne täismahus uurimistöö (esitatav töö peab koosnema järgmistest osadest: tiitelleht, sisukord, sissejuhatus, kirjanduse ülevaade, materjal ja metoodika, tulemused, arutelu, kokkuvõte, kasutatud allikate loetelu, vajadusel lisad).
  • Praktiline töö ei sobi konkursile.
  • Uurimistöö ei tohi olla ainult uuring, vaid peab kindlasti sisaldama teemakohase kirjanduse ülevaadet.

Töö palume esitada elektroonselt PDF-vormingus: monika.kumm@ut.ee (Monika Kumm)

Uurimistööde hindamine:

  • Esimeses voorus hinnatakse konkursi nõuetele vastavaid ja tähtajaks konkursile laekunud töid.
  • Teise vooru kutsutud tööde autorid esitlevad oma tööd ja läbivad vestluse komisjoni liikmetega.

Teine voor toimub: 16.05.2023, kell 12.00, TÜ Pärnu kolledžis, Ringi 35.

Uurimistöö kaitsmisel antakse ettekandeks aega maksimaalselt 10 minutit

Teadlaste öö 2023

Teadlaste öö 2023 Pärnu kolledžis

Disainmõtlemine ja digiturundus

Kuidas tõusta turunduses tippu?

Margit Raid

Teaduste Akadeemia ja Academia Pernaviensis korraldasid kooliõpilastele koostööseminari