Väärikate ülikool

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž alustas väärikate ülikooli korraldamist, et kaasata aktiivselt haridusellu ka ühiskonna väärikam ja vanem generatsioon. 

Kursuse eesmärk on anda 50-aastastele ja vanematele pärnumaalastele teavet ühiskonnas toimuvate protsesside ja muutuste mõistmiseks, eluteel võrdväärseks liikumiseks ning aktiivseks võimetekohaseks osalemiseks ühiskondlikus elus. Kursus annab eakatele täiendavaid võimalusi isiksuse, loovuse, annete, initsiatiivi ja sotsiaalse vastutustunde arendamiseks. Samuti loob väärikate ülikool häid võimalusi suhtlemiseks, liidab erinevaid põlvkondi ja avardab valmidust ühiskonnas toimuvate muutustega toime tulla. 

Väärikate ülikoolis toimuvad kaks korda kuus loengud erinevatel päevakajalistel, poliitilistel, teaduslikel ja üldharivatel teemadel. Lektoriteks on oma valdkonna tippspetsialistid, eksperdid, poliitikud ja avaliku sektori töötajad. Lisaks loengutele on väärikatel võimalus osa võtta praktilistest õpikodadest ja töötubadest, mille teemade ring on väga lai ja muutub igal õppeaastal. 

Väärikate ülikooli programm 2023/2024

Õppekäigud 2021/22

 

Väärikate ülikooli ajalugu 

Väärikate ülikooli ideede generaator on aktiivsetest osalejatest moodustatud nõukoda, mis asutati 15. juunil 2010. Igal aastal vahetub osa nõukoja liikmetest ning paika pannakse uued ülesanded ja eesmärgid. 

 

 

Loenguteemadest

Näiteid loenguteemadest 

  • Pärnumaa areng ja tuleviku võimalused 
  • Õigusprobleemid igapäevaelus 
  • Ühiskonna projektiseerumine ja selle tagajärjed 
  • Hariduse osa ja roll elutee kujunduses 
  • Kodanikuühiskond, vabatahtlik töö 
  • Välispoliitika ja naabrussuhted 
  • Aktiivse osaluse võimalused igapäevaelus 
  • Teadusuudised, majanduselu 
  • Sotsiaalne keskkond ja meie turvalisus 
  • Väärtustel põhinev Euroopa 

 

Lisainformatsioon väärikate ülikooli kohta: 

 

Mari Suurväli
väärikate ülikooli projektijuht
Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
mari.suurvali@ut.ee
501 6715