Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Mitu avaldust saan TÜ Pärnu kolledžisse sisseastumiseks esitada? 

Ühele õppeastmele saad ühel aastal korraga esitada kuni kaks avaldust, sh lähevad arvesse Tartu Ülikooli teistele õppekavadele, Narva kolledžisse ning Viljandi Kultuuriakadeemiasse kandideerimiseks esitatud avaldused. 

Kui ühel õppekaval on võimalik õppida nii päeva- kui ka sessioonõppes (nagu näiteks turismi- ja hotelliettevõtluse õppekava puhul), siis tuleb esitada kaks eraldi avaldust, juhul kui soovid kandideerida mõlemasse õppevormi. 

Avaldusi saad esitada Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS). 


Kui suur on konkurss? 

Mitu inimest eelmisel aastal sellele õppekavale kandideeris? Kui suur oli konkurss? Kui suur oli viimase vastuvõetu punktisumma? Mitu kandidaati õppekavale vastu võeti? Kõigile neile küsimustele leiad vastuse statistika lehelt


Mida tähendab lävend? 

Pärnu kolledžis ettevõtluse ja projektijuhtimise ning turismi- ja hotelliettevõtluse päevaõppe kavadele on kehtestatud lävend (80 punkti). See tähendab, et kõik kandidaadid, kes lävendi saavutavad, võetakse ülikooli vastu. Näiteks, kui kandidaat kandideerib turismi- ja hotelliettevõtluse õppekavale ja saab erialakatse tulemuseks 80 punkti või rohkem, võib ta olla kindel, et ülikool pakub talle õppekohta. Juhul kui õppekavale, millele võetakse vastu lävendipõhiselt, jääb vabu õppekohti, täidetakse need lävendit mitteületanud üliõpilaskandidaatidega paremusjärjestuse alusel. 

Kui lävendi ületavaid kandidaate on rohkem kui õppekohti, kas siis vastu võetakse vaid nii palju üliõpilasi, kui on õppekohti?  

Kõigile, kes ületavad lävendi, on õppekoht tagatud, hoolimata õppekohtade arvust. Kui õppekaval on 30 õppekohta ja lävendi ületab 32 üliõpilaskandidaati, siis vastu võetakse kõik 32 kandidaati. 


Mis on erialakatse? 

Erialakatse ehk sisseastumiseksam või -vestlus on TÜ Pärnu kolledži rakenduskõrghariduse õppekavade vastuvõtutingimuseks. Riigieksamite tulemusi TÜ Pärnu kolledžisse sisseastumisel ei arvestata. Erialakatse kirjelduse, soovitused katseks valmistumiseks, katse toimumise aja ja koha leiad Pärnu kolledži koduleheküljelt Sisseastumine. Erialakatsele registreerimine toimub SAIS-is avaldust esitades. 

Kui sul on katse sisu ja korralduse kohta lisaküsimusi, siis võta ühendust meie õppekorralduse spetsialistidega: 

Urve Tammann, urve.tammann@ut.ee, 445 0547
Helen Viik, helen.viik@ut.ee, 445 0537
Sülvi Mölder, sulvi.molder@ut.ee, 445 0535