Õpi koos üliõpilastega

TÜ Pärnu kolledžis on palju põnevaid aineid, millest on võimalik osa võtta täiendusõppijana. Tasemeõppe ainetes saavad täiendusõppijana osaleda kõik, kel on mõne konkreetse teema või valdkonna vastu huvi ja kes on leidnud Pärnu kolledži õppekavadest endale sobiva(d) aine(d). Vajadusel saab õpitud ained hiljem eriala omandades õpitulemustena üle kanda. 

 

Õppetööst

  • Õppetöö toimub koos üliõpilastega ja vastavalt kokkulepitud tunniplaanile. 

  • Valida saab kahe õppevormi vahel: päeva- või sessioonõpe (õppetöö kord kuus). 

  • Õppeaine lõppedes väljastatakse täiendusõppijale tõend aines osalemise kohta või tunnistus, mille saamiseks on vaja täita kõik aine läbimiseks ette nähtud nõuded. 

  • Ainete valimine toimub semestrite kaupa. Parim aeg valida ained sügissemestriks on augustis ning kevadsemestriks jaanuaris, sest õppetöö algab vastavalt septembris ja veebruaris. Samas, on aineid, mis ei alga semestri alguses, nii et valikuid võib teha ka hiljem. 

  • Ainet valides palume pöörata tähelepanu kontaktõppe (st auditoorse õppetöö) toimumisaegadele. Sessioonõppe õppevormis toimub kontaktõpe reeglina üks kord kuus või nädalalõppudel. Ka päevaõppe õppevormis võib õppetöö toimuda sessiooniti. 

 

Sügissemester 2023 õppeained

Õppeaine Registreerumise tähtaeg Ainepunktid  
Kinnisvara arendamine 18.09.2023 3 EAP  
Projektijuhtimise meetodid ja projektipersonal 18.09.2023 12 EAP  

 

Kokkade akadeemia

VIIMASED VABAD KOHAD - Mikrokraadiprogramm "Toidutehnoloogia ja disain: kokk kui disainer"

Signe Riisalo

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo külastas Pärnu kolledžit

Väärikate ülikool

Väärikate ülikooli avaaktus