Õpi koos üliõpilastega

TÜ Pärnu kolledžis on palju põnevaid aineid, millest on võimalik osa võtta täiendusõppijana. Tasemeõppe ainetes saavad täiendusõppijana osaleda kõik, kel on mõne konkreetse teema või valdkonna vastu huvi ja kes on leidnud Pärnu kolledži õppekavadest endale sobiva(d) aine(d). Vajadusel saab õpitud ained hiljem eriala omandades õpitulemustena üle kanda. 

 

Õppetööst

 • Õppetöö toimub koos üliõpilastega ja vastavalt kokkulepitud tunniplaanile. 

 • Valida saab kahe õppevormi vahel: päeva- või sessioonõpe (õppetöö kord kuus). 

 • Õppeaine lõppedes väljastatakse täiendusõppijale tõend aines osalemise kohta või tunnistus, mille saamiseks on vaja täita kõik aine läbimiseks ette nähtud nõuded. 

 • Ainete valimine toimub semestrite kaupa. Parim aeg valida ained sügissemestriks on augustis ning kevadsemestriks jaanuaris, sest õppetöö algab vastavalt septembris ja veebruaris. Samas, on aineid, mis ei alga semestri alguses, nii et valikuid võib teha ka hiljem. 

 • Ainet valides palume pöörata tähelepanu kontaktõppe (st auditoorse õppetöö) toimumisaegadele. Sessioonõppe õppevormis toimub kontaktõpe reeglina üks kord kuus või nädalalõppudel. Ka päevaõppe õppevormis võib õppetöö toimuda sessiooniti. 

2023 kevadsemestri õppeained, kus saab osaleda

Toimumise aeg:

 • 15.02; 22.02
 • 09.03; 20.03; 21.03 
 • 11.04; 12.04; 20.04
 • 03.05
 • Aine raames toimub ka praktiline ettevõtte külastus. Täiendõppija saab valida, kas osaleb 03.04, 04.04 või 05.04. Külastatakse Estonia spad, Pärnus. Külastus toimub kell 6:30 - 13.00.

Maht:  5 EAP 

Õppejõud: Anne Roosipõld, Monika Kumm

Õppekeel: inglise keel

Sisu:

Kursus keskendub ravitoitumise ja tervisliku toitumise mõistetele, mis moodustavad tervikliku spaahoolduse olulise osa, ning toitumissüsteemile, mis tugineb tasakaalustatud toitumiseks vajalikele füsioloogilistele põhimõtetele.

Kursusel õpid:

 • toitumise üldpõhimõtteid ja -meetodeid;
 • ravitoitumise ja tervisliku toitumise põhimõtteid,
 • spaa toitlustuskorraldust,
 • dietoloogia põhimõtteid ning tähtsust ja rakendatavust spaakontekstis;
 • toitlustusettevõtete liike, funktsionaalseid toite ja toiduallergiaid;

Hind: 300€ *(sh. käibemaks). 

* 2022/2023. õppeaastal on Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis täiendusõppijale üksikute tasemeõppe ainete omandamisel ainepunkti hind 60 €.

Lisainfo:

Sülvi Mölder
õppekorralduse spetsialist

sulvi.molder@ut.ee
+372 445 0535

 

Toimumise aeg:

 • 14.02; 21.02; 27.02; 28.02
 • 08.03
 • 06.04
 • 04.05; 16.05

Maht:  5 EAP 

Õppejõud: Marit Piirman

Õppekeel: inglise keel

Kursusel õpid:

 • disainmõtlemise olemust;
 • teenuste disaini protsessi kirjeldavaid mudeleid ning teenusedisaini protsessi etappides rakendatavaid meetodeid, sh teenuste pakkumise protsessi visualiseerimise põhimeetodeid (klienditeekond ja teenindusplaan jmt.);
 • kasutajakeskse disaini põhimõtteid ja protsessi;
 • koostama olemasoleva teenuse klienditeekonda ja teenindusplaani;
 • tegema olemasoleva teenuse kasutajauuringut ja analüüsima teenuseprotsesse;
 • disainima lähtuvalt analüüsist uusi lihtsamaid teenuseid või parendama olemasoleva teenuse disaini.

Hind: 300€* (sh. käibemaks)

2022/2023. õppeaastal on Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis täiendusõppijale üksikute tasemeõppe ainete omandamisel ainepunkti hind 60 €.

Lisainfo:

Sülvi Mölder
õppekorralduse spetsialist

sulvi.molder@ut.ee
+372 445 0535

Toimumise aeg:

 • 10.02; 11.02
 • 10.03; 11.03
 • 14.04; 15.04
 • 12.05; 13.05

Maht:  6 EAP 

Õppejõud: Arvi Kuura, Kaisa Raadik

Õppekeel: eesti keel

Kursusel õpid:

 • (äri)protsesside ning projektide, programmide ja projektiportfellide juhtimise põhikontseptsioone ja nende rakendusvõimalusi, sh eripära väiksemates organisatsioonides;
 • levinuimaid protsessi- ja projektipõhise juhtimise metoodikaid ning standardeid ning pädevus- ja küpsusmudeleid.
 • ära tundma, kaardistama ja modelleerima lihtsamaid äriprotsesse;
 • analüüsima äriprotsesse, tuvastama parendusvajadusi ja -võimalusi ning kavandama äriprotsesside (ümber)kujundamist;
 • määratlema ja esialgselt kavandama lihtsamaid projekte (programme);
 • kasutama kaasaegset protsessi- ja projektijuhtimise erialast sõnavara eesti ja inglise keeles.

Hind: 360€* (sh. käibemaks)

2022/2023. õppeaastal on Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis täiendusõppijale üksikute tasemeõppe ainete omandamisel ainepunkti hind 60 €.

Lisainfo:

Sülvi Mölder
õppekorralduse spetsialist

sulvi.molder@ut.ee
+372 445 0535

Toimumise aeg: 

 • 03.03; 05.03; 31.03
 • 01.04; 28.04; 29.04
 • 26.05; 27.05

Maht:  6 EAP 

Õppejõud: Margus Kõomägi, Daisi Sprenk, Indrek Jakobson, Irene Janter

Õppekeel: eesti keel

Kursusel õpid:

 • projektipõhise rahanduse erialast terminoloogiat, valemeid ja metoodikat;
 • kasutama projektipõhist arvestust reglementeerivaid õigusakte;
 • arvestama projektipõhiselt ja esitama selle aruandluse;
 • project finance spetsiifikat;
 • koostama eurorahataotlusi;
 • hindama investeerimisprojektide tasuvust ja riski.
   

Hind: 360€* (sh. käibemaks)

2022/2023. õppeaastal on Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis täiendusõppijale üksikute tasemeõppe ainete omandamisel ainepunkti hind 60 €.

Lisainfo:

Sülvi Mölder
õppekorralduse spetsialist

sulvi.molder@ut.ee
+372 445 0535

Toimumise aeg:

 • 04.03
 • 01.04; 02.04; 30.04
 • 28.05

Maht:  4 EAP 

Õppejõud: Malle Erend

Õppekeel: eesti keel

Kursusel õpid:

 • äriseadustikku;
 • võlaõiguse põhiinstituute;
 • võlaõiguse üldpõhimõtteid;
 • olulisemate lepinguliikide põhitingimusi;
 • võlaõiguse üld- ja eriosa seoseid ja kohandamise spetsiifikat
 • analüüsima olulisemaid ärilepinguid

 

Hind: 240€* (sh. käibemaks)

2022/2023. õppeaastal on Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis täiendusõppijale üksikute tasemeõppe ainete omandamisel ainepunkti hind 60 €.

Lisainfo:

Sülvi Mölder
õppekorralduse spetsialist

sulvi.molder@ut.ee
+372 445 0535

 

Õppeainetes osalemine

Tasemeõppeainetes täiendusõppijana osalemiseks tuleb täita AVALDUS ja saata see digitaalselt allkirjastatuna kristel.teearu@ut.ee

Ainetele registreerumise tähtaeg on 20.02.2023

Registreerumise lõpuni on jäänud
#kestlikkus #õppimine #ühiskonnale
Timefest X Silent Disco

Timefest X Silent Disco 🎧

#täiendusõpe
Välismaal õpingud

Liitu Pärnu kolledži täiendusõppe infokirjaga

#täiendusõpe
Meelis Sarv

Hääle kasutamine avalikel esinemistel