Õpi koos üliõpilastega

TÜ Pärnu kolledžis on palju põnevaid aineid, millest on võimalik osa võtta täiendusõppijana. Tasemeõppe ainetes saavad täiendusõppijana osaleda kõik, kel on mõne konkreetse teema või valdkonna vastu huvi ja kes on leidnud Pärnu kolledži õppekavadest endale sobiva(d) aine(d). Vajadusel saab õpitud ained hiljem eriala omandades õpitulemustena üle kanda. 

 

Õppetööst

  • Õppetöö toimub koos üliõpilastega ja vastavalt kokkulepitud tunniplaanile. 
  • Valida saab kahe õppevormi vahel: päeva- või sessioonõpe (õppetöö kord kuus). 
  • Õppeaine lõppedes väljastatakse täiendusõppijale tõend aines osalemise kohta või tunnistus, mille saamiseks on vaja täita kõik aine läbimiseks ette nähtud nõuded. 
  • Ainete valimine toimub semestrite kaupa. Parim aeg valida ained sügissemestriks on augustis ning kevadsemestriks jaanuaris, sest õppetöö algab vastavalt septembris ja veebruaris. Samas, on aineid, mis ei alga semestri alguses, nii et valikuid võib teha ka hiljem. 
  • Ainet valides palume pöörata tähelepanu kontaktõppe (st auditoorse õppetöö) toimumisaegadele. Sessioonõppe õppevormis toimub kontaktõpe reeglina üks kord kuus või nädalalõppudel. Ka päevaõppe õppevormis võib õppetöö toimuda sessiooniti. 

 

Sügissemester 2024 õppeained

ÕppeaineRegistreerumise tähtaegAinepunktid 
Heaolu- ja spaateenuste arendamine  4 EAP 
Teenuste disain 4 EAP 

 

Kinnisvara- ja üüriinvesteeringud

Kinnisvara- ja üüriinvesteeringud

Koolitus

Facebooki ja Instagrami reklaamide tegemine algajatele

Persoonibrändipõhine ettevõtlus

Õpi töö kõrvalt Pärnu kolledžis!