Keelekeskus

Keelekeskuse eesmärgiks on tagada ajakohasest metoodikast juhinduv kõrgel tasemel keeleõpe, võõrkeelte õpetamine osakondades keelenõudlusest ja vajadustest lähtuvalt, uute õppematerjalide väljatöötamine ja keelealaste projektidega tegelemine.

 

Põhieesmärk

Põhieesmärgist tulenevalt õpetab keelekeskus võõrkeeli üliõpilastele nii kohustusliku, valik- kui vabaainena, võtab osa keeleprojektide ja rakenduslike programmide väljatöötamisest ja rakendamisest, viib läbi täienduskoolitusi, abistab osakondi rahvusvaheliste sidemete loomisel (keelekompetents) ja vastavaid struktuure kolledžit tutvustavate võõrkeelsete materjalide koostamisel ja väljaandmisel. 
 
Karit Jäärats, inglise keele nooremlektor, MA (kirjalik tõlge) 
Kontakt: tel 445 0544, karit.jaarats@ut.ee 
 

Reet Soosaar, inglise keele nooremlektor, mag (koolikorraldus) 
Kontakt: tel 445 0544, 514 7297, reet.soosaar@ut.ee