Uurimiskeskus

Kolledži uurimiskeskus jätkab senise turismikompetentsikeskuse tööd ning seob tervikuks kõik siinsed valdkondlikud kompetentsid: turismi, sotsiaaltöö, ettevõtluse, teenuste disaini. Uute suundadena on lisandunud heaolu- ja ressursimajandus. 

Pakkudes partnerlust nii avalikule kui erasektorile, vahendab uurimiskeskus teadmisi ja kogemusi paljude tegevuste abil, mh sihtkoha- ja turismiettevõtete mentorlus, arengukonsultatsioonid, rakendusuuringud, valdkonna arenguplaanide monitooring, temaatiliste piloot- ja uurimisprojektide ettevalmistamine ja läbiviimine, rahvusvahelistes võrgustikes ning teenusedisaini ja tootearendusprojektides osalemine. Uurimiskeskus toetab kolledži teadus- ja arendustegevust, töötajate ja üliõpilaste kaasamist uuringute läbiviimisesse ning teeb koostööd regionaalsel, üleriigilisel ja rahvusvahelisel tasandil. Lisaks seistakse hea selle eest, et kolledži akadeemilised ja erialased saavutused oleksid kajastatud nii teadusartiklites kui ka meediaväljaannetes.    

Uurimiskeskuse 2021. aasta avaprojekt oli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellitud uuring „COVID-19 mõju turismile omastele majandusharudele ja kaasnevad mõjud teistele majandusharudele”. 2022. aastal on plaanis koostöös Soome partnerkõrgkooliga luua uurimiskeskuse juurde teenuste labor, kus koos ettevõtjate, ekspertide ja üliõpilastega arendada paremaid ja innovaatilisi lahendusi erinevatele teenustele. 

Koostööettepanekute ja konsultatsioonisoovi korral võtke meiega lahkesti ühendust! 

Teostatud uuringud

#koostöö
Projektijuhtimise terminibaas

Projektijuhtimise terminibaasi töötuba

#teadus
Ümarmudil

Tartu Ülikooli teadlased tutvustasid uuringu "Ümarmudila sotsiaalmajanduslik mõju" tulemusi

#koostöö
Loometalgud

Pärnu esimesed loometalgud võitis kogu pere ronimis- ja turnimiskeskuse loomise idee