Uurimiskeskus

Kolledži uurimiskeskus jätkab senise turismikompetentsikeskuse tööd ning seob tervikuks kõik siinsed valdkondlikud kompetentsid: turismi, sotsiaaltöö, ettevõtluse, teenuste disaini. Uute suundadena on lisandunud heaolu- ja ressursimajandus. 

Pakkudes partnerlust nii avalikule kui erasektorile, vahendab uurimiskeskus teadmisi ja kogemusi paljude tegevuste abil, mh sihtkoha- ja turismiettevõtete mentorlus, arengukonsultatsioonid, rakendusuuringud, valdkonna arenguplaanide monitooring, temaatiliste piloot- ja uurimisprojektide ettevalmistamine ja läbiviimine, rahvusvahelistes võrgustikes ning teenusedisaini ja tootearendusprojektides osalemine. Uurimiskeskus toetab kolledži teadus- ja arendustegevust, töötajate ja üliõpilaste kaasamist uuringute läbiviimisesse ning teeb koostööd regionaalsel, üleriigilisel ja rahvusvahelisel tasandil. Lisaks seistakse hea selle eest, et kolledži akadeemilised ja erialased saavutused oleksid kajastatud nii teadusartiklites kui ka meediaväljaannetes.    

Uurimiskeskuse 2021. aasta avaprojekt oli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellitud uuring „COVID-19 mõju turismile omastele majandusharudele ja kaasnevad mõjud teistele majandusharudele”. 2022. aastal on plaanis koostöös Soome partnerkõrgkooliga luua uurimiskeskuse juurde teenuste labor, kus koos ettevõtjate, ekspertide ja üliõpilastega arendada paremaid ja innovaatilisi lahendusi erinevatele teenustele. 

Koostööettepanekute ja konsultatsioonisoovi korral võtke meiega lahkesti ühendust! 

Teostatud uuringud

Turismi terminibaas Ekilexis 2023. Eestvedaja Anne Roosipõld. www.ekilex.eewww.sonaveeb.ee

Uuring "Ümarmudila sotsiaalmajanduslik mõju". Koostajad: Henn Ojaveer, Heli Einberg, Kristiina Nõomaa.

ESPONI tellimusuuring “The mandate for maritime spatial planning and land-sea interactions in Estonia within a rethought multi-level, integrated and inclusive governance framework” Koostasid: Heli Einberg, Henn Ojaveer ja Garri Raagmaa. (2022)

Pärnu uuring Soome sihtturu kohta. Koostas Ain Hinsberg. https://parnu.ee/failid/uuringud/P2rnuSoome_sihtturu_uuring.2022.pdf

“Kohalike omavalitsuste roll rohepöörde elluviimisel Eestis” (3.03.2022-3.08.2022). Finantseerija: Riigikantselei. Vastutav täitja: Veiko Sepp (RAKE). TÜPK: Garri Raagmaa, Heli Einberg, Antti Roose.   

Turismisektori tööjõu ja oskuste vajaduse uuring ning poliitikasoovitused. (15.06.2022-31.12.2022). Tellija ja rahastaja: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Uuringu koostajad: Age Toomla, Kristjan Kaldmaa, Linda Tarto, Karl Haljasmets, Laura Kalda, Tiina Viin (Tartu Ülikool), Marleen Pedjasaar.

Roose, Antti uurimistöö ja mitme peatüki koostamine RAKE uuringus Riigikantseleile „Kohalike omavalitsuste roll rohepöörde elluviimisel“ ning „Soovitused linnade ja valdade pöördumise rohelise arengu rajale. Juhend“.

Tegevusjuhendajate e-õppe koolitusprogamm” (19.10.2021 – 13.05.2022). Koolitus on leitav siit: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et („Puue ja hoolekanne“ alt). Koostasid: Liina Käär, Ewe Alliksoo, Ragnar Kolga, Tartust Diana Lõvi ja ülikoolivälised koolitajad.

“Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna koostööpiirkonna klienditeekonna uuring” (2022). Koostasid: Viin, T., Tamm. T., Piirman, M. Tellija Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus. https://www.heak.ee/turism/sihtkohtade-koostooprojekt/valmis-kulastajateekonna-uuring/

Teenuste terminibaasi täiendamine Ekilexis 2022. Eestvedaja Anne Roosipõld.  www.ekilex.ee www.sonaveeb.ee

Projektijuhtimise terminibaasi täiendamine (koos EPMA võrgustikuga). Eestvedaja Taavi Tamberg.  https://sonaveeb.ee/ds/p3m

Projektijuhtimise terminibaasi töötoad ja teabepäevad. Eestvedaja Taavi Tamberg.  https://www.epma.ee/event-details/projektijuhtimise-terminibaasi-tootuba).

Pärnu koolides läbi viidud uuring huvihariduse ja vaimse tervise seose kohta. Koostasid Kandela Õun ja Ulrika Pärn.

Vananaistesuvi Hiiumaal - külastusuuring, MTÜ Kärdla Kohvikutepäev, https://vananaistesuvi.ee/ 

Pärnumaa õpilaste vaimse tervise uuring (Kandela, Heli) https://parnukobar.ee/wp-content/uploads/2022/12/Parnumaa-opilaste-vaimse-tervise-uuringu-raport-2022.pdf 

Roose. A. Pärnu linna kliimakava analüüsid ja koostamine, kehtestatud (koostöös TREAga).

Roose. A. Pärnumaa kliimakava analüüsid ja koostamine, kehtestatud (koostöös TREAga).

Vidzeme

Läti Vidzeme regiooni omavalitsuste esindajad tutvusid Pärnumaaga

Väärikate ülikool

Väärikate ülikooli jõuluhommik toob kokku erinevad põlvkonnad

kaitseliidu-õppus-orkaan

Kaitseliidu õppus Orkaan hõlmab ka Pärnu kolledži ümbrust