Infoallikad

Pärnu kolledži raamatukogus on sul ligipääs maailma tunnustatud andmebaasidele. Teadus- ja erialakirjanduse huvilistel on võimalik kohapeal kasutada Tartu Ülikooli arvutivõrgus vabalt kättesaadavaid teadusandmebaase, e-ajakirju ja e-raamatuid.

 

Infoallikate nimekiri

Tartu Ülikoolile raamatukogu kaudu avatud andmebaasidele, ajakirjadele ja e-raamatutele on juurdepääs ülikooli arvutivõrgus, väljaspool seda on juurdepääs ainult ülikooli kasutajatunnustega üliõpilastele ja töötajatele. Tutvu, kuidas andmebaase kasutada koduarvutis.

 

Lisainformatsioon: 

Tartu Ülikooli Pärnu kolledži raamatukogu
raamatukogu@pc.ut.ee
445 0525
514 2156