Autor:
Pexels

Välispraktikale

Kas oled huvitatud võimalusest sooritada praktikat välismaal?
Erasmus+ programm võib olla just see, mida otsid! See Euroopa Liidu kõrgharidusalane programm võimaldab Tartu Ülikooli Pärnu kolledži üliõpilastel kogeda rahvusvahelist õpikeskkonda, uurida erinevaid kultuure ning saada hindamatu karjäärivõimalus välispraktika näol, mis omakorda on suureks eelise tööturul.

Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis saavad välispraktikale ning -õpingutele minna kõikide Pärnu kolledži õppekavade üliõpilased.

Välispraktikal osalemise tingimused

Praktikaperioodi pikkus

 • Saame toetada praktikat, mille miinimumkestus on 2 kuud (60 päeva). Maksimaalne ühe praktika kestus kuni 6 kuud (erandkorras on võimalik taotleda praktika stipendiumi pikendamist). NB! Programm kasutab perioodi pikkuse arvutamiseks süsteemi, kus igas kuus on keskmiselt 30 päeva (näiteks periood 01.07–29.08 ei ole sobilik ja programmi mõistes 2 kuud, kuigi kalendrist päevi lugedes saate 60 päeva. Sobilik on periood 01.07–31.08). Seega kui plaanite praktikale minna miiniumperioodiks ehk 2 kuuks, siis korrektse perioodi arvutamiseks palun kontakteeruga Erasmuse koordinaatoriga. 
 • Erasmuse programmis võimalik osaleda (sh õppimine) iga õppeastme raames (bakalaureuse- või rakenduskõrgharidus ning magistriõpe) erineva kestusega perioodi jooksul kokku kuni 12 kuud. Näiteks võib minna Erasmusega õppima 5 kuuks, seejärel praktikale 5 kuuks ning veel äsjalõpetanu praktikale 2 kuuks. 
 • Erasmuse rahvusvahelise praktika maksimaalne pikkus võib olla kuni 3 kuud. 

Erasmus + lühiajaline põimitud praktika (blended mobility)

Tegemist on füüsilise ja virtuaalse praktika kombinatsiooniga:

 • 5–30 päeva füüsilist (st lähiõpe sihtriigis kohapeal) praktikat.
 • Sellele eelneb või järgneb praktika virtuaalselt (st veebipõhine distantsilt).
 • Õppetöö maht kokku vähemalt 3 EAP-d.

Põimitud õpiränne on avatud kõigile, aga ennekõike võimalus väliskogemuse saamiseks neile üliõpilastele, kes erinevatel põhjustel ei saa pikemas õpirändes osaleda. Põimitud õpirände stipendiumiinfo on leitav siit. 

 • Praktikat on võimalik sooritada Euroopa Liidu liikmesriikides (v.a Eesti) ning programmiga liitunud riikides – Island, Liechtenstein, Norra, Türgi ja Põhja-Makedoonia Vabariik ja Serbia.
 • 2022. aastal lisandus programmi rahvusvaheline õpiränne, mis võimaldab piiratud hulgal üliõpilastest minna praktikale väljaspool EL riike, kuhu kuuluvad: Fääri saared, Šveits, Ühendkuningriik, Andorra, Monaco, San Marino, Vatikan ning lisaks üle maailma järgmised riigid. Rahvusvahelise õpirände puhul stipendiumi määrad tavapärasest erinevad (vaata täpsemalt "Stipendium" alt) ning kandideerida on võimalik teatud piirangutega. Huvi korral ja detailide täpsusatmiseks palun kontakteeru otse Erasmuse praktikakoordinaatoriga. 
 • Praktikabaas tuleb üliõpilasel endale ise leida, kuid meie praktikaspetsialistid saavad siin üliõpilasi aidata. Soovitusi, kuidas praktikakoht välismaal leida, vaata siit. Praktikabaasi otsimisel tuleb lähtuda ennekõike enda eriala praktika nõuetest.
 • Praktikaid saab teha programmi- või partnerriigis mistahes avaliku- või erasektori asutuses, sh kõrgkoolides, mis on tööturul aktiivsed või haridus-, koolitus-, teadus-, noorte- või innovatsioonivaldkonnas. Praktikabaasiks ei saa olla Euroopa Liidu institutsioonid või Euroopa Liidu projekte menetlevad asutused. Saatkonnad ja konsulaadid on praktikabaasiks lubatud.

 

 • Toetuse saamiseks peab välispraktika eest saama ainepunkte ehk see peab toimuma praktikaõppeaine(te) raames, sobivad ka valik- ja vabaained. Samas ei ole praktikaaine mahul programmi poolt miinium- ega maksimumnõuet. 
 • Välismaal sooritatava praktika sisu tuleb eelnevalt kokku leppida oma õppekava programmijuhi või praktikajuhendaja ning praktikabaasiga. Välispraktika arvestamiseks tuleb üliõpilasel enne praktika algust esitada instituuti/kolledžisse välismaal õppija õppeplaan koos praktikaplaaniga ja kolmepoolne õppeleping praktikaks ehk praktikaleping (Training Agreement). Praktikalepingu alusel arvatakse üliõpilane välismaal praktika sooritajaks (erandiks äsjalõpetanud).
 • Üliõpilasel on võimalus nominaalse õppeaja pikendamiseks ainult siis, kui praktikaainete mahuks, mille raames välispraktikat sooritatakse, on 15 EAP-d. 
 • Riigieelarvevälisel õppekohal õppiv üliõpilane maksab välispraktika ajal Tartu Ülikoolile 30% õppeteenustasust. 
 • Täpsemalt palun vaata õppekorraldus välismaal õppimise ajal.
 • Avaldus Erasmuse välispraktika toetuse saamiseks peab olema esitatud enne lõpetamist ehk üliõpilase staatuses. 
 • Välispraktika peab toimuma 12 kuu jooksul alates lõpetamise päevast. 
 • Õppeplaani ja praktikaplaani ainepunktide arvestamiseks ei ole vaja teha. 
 • Äsjalõpetanute praktikaperiood arvatakse viimase, lõpetatud õppeastme hulgas sooritatud Erasmuse perioodi hulka (näiteks, kui üliõpilane on õppinud ja praktikal viibinud magistriastmes kokku 9 kuud, siis äsjalõpetanuna on tal võimalik minna praktikale veel 3 kuuks);
 • Kogu praktikal viibimise perioodi ei tohi olla uuesti asunud õppima ühessegi õppeasutusse.

Tähtajad ja vajalikud dokumendid

Minimaalselt võib taotluse esitada üks kuu enne praktikaperioodi algust! 
NB! Saame maksta stipendiumit praktikaks üksnes perioodi eest, mil viibite füüsiliselt praktika sihtriigis! Kui soovite alustada praktikat esmalt distantsilt kodust, siis seda perioodi stipendiumiga ei kaeta.

Taotluste esitamise järgmised tähtajad:
August kuni mai: iga kuu viimane päev.

Erasmuse välispraktika toetusele kandideerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

1. Välispraktika toetuse avaldus
2. Erasmus+ praktikaleping (TA praktikaks). Vorm on paberkujul: praktikalepingu vorm

Vormistamisel palun silmas pidada: 

 • Sending Institution contact information: University of Tartu, Ülikooli 18, Tartu 50090, Erasmus code: EE Tartu 02, contact e-mail: erasmustraineeship@ut.ee
 • Receiving Organisation/Supervisor  at the Receiving Organisation: isik, kes vastuvõtvas organisatsioonis Sinu praktikalepingu allkirjastab (otsene juhendaja)
 • Responsible person at the Sending Institution: Ly Lumiste
 • Praktikaleping kõigi osapoolte poolt allkirjastatud ja skaneerida (originaali ei ole vaja!)
 • Praktikalepingu vormistamise juhendid leiad siit
 • NB! Dokument peaks olema allkirjastatud käsitsi ja skaneeritud (TÜ kontaktisik ja üliõpilane võivad praktikalepingu ka digiallkirjastada) või kui välisjuhendaja soovib kasutada digitaalset allkirja, siis peab see olema leitav e-IDAS nimekirjas. Allkirja peab olema võimalik samal lehel kontrollida. 
 • Erasmuse õppevaldkonna koodid

Praktikaleping palun edastada: ly.lumiste@ut.ee

Lisaks tuleb esitada välispraktika arvestamiseks enne praktika algust instituuti/kolledžisse välismaal õppija õppeplaan koos praktikaplaaniga ja kolmepoolse praktikalepinguga. Vormid on leitavad õppelepingu lehelt: õppeleping praktikaks ehk praktikaleping. 

Vajalikud sammud enne õppirännet

Toetusleping
Enne välismaale minemist tuleb sul sõlmida Tartu Ülikooliga Erasmus programmis osalemise leping ehk toetusleping, kus fikseeritakse programmis osalemise tingimused, õigused ja kohustused (sh aruandlus), toetuse maksmise põhimõtted, välisõpingute periood jmt.  Lepingut saab sõlmida 1 kuni 4 nädalat enne praktika algust. 80% stipendiumi kogusummast kantakse sinu Eesti pangakontole üldjuhul 1-2 nädala jooksul lepingu allkirjastamisest.

Stipendium
Osaledes Erasmus+ õpirändes on sul võimalus saada stipendiumi, mis aitab sul välismaal elamisega seotud kulutusi (osaliselt) katta. Stipendumi makstakse ainult füüsilise õpirände korral - osaledes praktikal distantsilt Erasmus+ programm stipendiumi ei maksa. Füüsilise praktika minimaalne periood on 2 kuud. Oluline on siinkohal tagada, et praktikabaas füüsilise praktika perioodi hiljem ka kinnitab.

Erasmus+ programmi (2022 projekt) praktika eesmärgil osalevatele TÜ üliõpilaste on järgmised Euroopa Komisjoni stipendiumide määrad:

Riikide grupp

Riigid Stipendiumimäär

Kõrgete elamiskuludega sihtriigid

Iirimaa, Island, Liechtenstein, Luksemburg, Norra, Rootsi, Soome, Taani 750 €/kuu (30 päeva kuus)

Keskmiste elamiskuludega sihtriigid

Austria, Belgia, Holland, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Küpros, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa 750 €/kuu (30 päeva kuus)

Madalate elamiskuludega sihtriigid

Bulgaaria, Horvaatia, Põhja-Makedoonia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Türgi, Ungari, Serbia 690 €/kuu (30 päeva kuus)  

Rahvusvahelise õpirände praktika*

Fääri saared, Šveits, Ühendkuningriik, Andorra, Monaco, San Marino, Vatikan 750 €/kuu (30 päeva kuus)

Rahvusvaheline õpirände praktika*

Kogu ülejäänud maailm. 700 €/kuu (30 päeva kuus)

*saadaval on piiratud hulgal stipendiumeid
 

Kõrgem toetuse määr vähemate võimalustega üliõpilastele
Sul on võimalus taotleda kõrgemat toetuse määra (+250 eurot kuus) juhul, kui:

 • said õpirändele eelneval semestril või saad õpirände toimumise semestril vajaduspõhist õppetoetust, sh vajaduspõhist eritoetust;
 • oled õpirände ajal alaealise lapse/laste vanem;
 • oled asenduskodu või eestkostja kodu taustaga;
 • oled vähenenud töövõimega.

Taotlemiseks esita toetuslepingu sõlmimisel või koordinaatori poolt seatud tähtajaks Erasmuse õpirände koordinaatorile vajaduspõhise toetuse määramise otsus (ministeeriumi poolt digitaalselt allkirjastatud) või vajaduspõhise eritoetuse määramist kinnitava korralduse koopia.

Rohelise reisimisviisi eelistamise lisatoetus
Lisatoetuse taotlemise võimalus üliõpilastele, kes kasutavad õpirändesse suundumisel (mõlemal suunal) säästvat reisiviisi (rong, buss). 
Reisitoetus koosneb:
a) ühekordne lisatoetus 50 €;
b) kuni 4 reisipäeva võrra elamistoetuse perioodi pikendamine: õpirändesse suundudes kuni 2 ja õpirändest naastes kuni 2 reisipäeva.

Tõendamine: reisipiletid (kinnitamaks nii reisiviisi kui reisimise kuupäevi).
Muudel juhtudel arvestatakse stipendium ehk elamistoetus õpirände alguskuupäevast (mil tuleb kohal olla õppetööga seoses) ja reisikuupäevad või niisama varem kohale sõitmine toetuse perioodi arvestusse ei lähe. Rohelise reisiviisi puhul on võimalik reisi pikenemise tõttu elamistoetuse perioodi pikendada. Seda eeldusel, et reaalsed reisi kuupäevad seda tõendavad. Võimalik on taotleda ka ainult lisatoetust (50 €) ja mitte kasutada lisareisipäevade arvelt elamistoetuse perioodi pikendamist (kui see pole asjakohane).

Lisatoetus erivajadustega üliõpilastele
Täiendav toetus on mõeldud üliõpilastele, kelle füüsiline, vaimne või tervislik seisund ei võimalda neil osaleda õpirändes ilma täiendava rahalise toetuseta. Õpirändega seotud (tõendatud) kulud, mille (osaliseks) katmiseks on võimalik lisatoetust taotleda, hõlmavad muuhulgas järgmist: kohandatud majutus, reisiabi, meditsiiniline abi, tugiseadmed, õppematerjali kohandamine, tugiisik, jne. NB! Reaalse kulu põhjal makstava lisatoetuse korral tuleb esitada osaleja enda poolt tehtud kulutuste kuludokumendid (nii nimeline leping – kui on tegemist lepinguga reguleeritud teenuse või tootega; nimeline arve kui ka nimeline maksekorraldus või sularahatšekk). Kulutused peavad olema tehtud õpirände perioodil. Küsi lisainfot ja taotlusvormi rahvusvahelise õpirände keskuse õpirände koordinaatorilt.

Erasmuse programmi välispraktikal osalejal on kohustus omada lisaks kehtivale ravikindustusele ka õnnetusjuhtumi- ja vastutuskindlustust, kui viimast ei taga üliõpilasele praktikabaas, siis tuleb vastavalt programmi reeglite järgi sõlmida kindlustuslepped üliõpilasel ise. Äsjalõpetanud peavad kindlasti selgitama välja, kui kaua peale lõpetamist on neil kehtiv EL ravikindlustuskaart ja selle puudumisel ostma endale lisaks ka meditsiiniabi kindlustuse. 

Kindlustuse valiku võib teha endale sobilikuma ja soodsaima pakkumise hulgast. Spetsiaalset õpirände kindlustust pakub näites KindlustusEst.

Online Linguistic Support (OLS) toetab Erasmus+ õpirändes osalejate keeleõpet. OLS süsteemis tuleb enne õpirändesse suundumist testida peamise õppekeele (võõrkeeles, mida hakkad kasutama välismaal õppimiseks) oskust, lisaks saad osaleda veebipõhisel keelekursusel, et oma oskusi parandada. OLS testimise ja keeleõppe põhimõtted:

 • keeletest on kätesaadav bulgaaria, tšehhi, taani, saksa, kreeka, inglise, hispaania, soome, prantsuse, horvaatia, ungari, itaalia, hollandi, poola, portugali, rumeenia, slovakkia ja rootsi keeles, nimistusse võib jooksvalt võõrkeeli lisanduda;
 • test tuleb teha keeles, mis on sinu peamine õppekeel välisülikoolis;
 • testimine toimub üldjuhul kaks korda – enne ja pärast õpirännet;
 • lõputest tuleb teha juhul, kui esimese testi tulemus on madalam kui B2;
 • sama õppekeele veebipõhisel keelekursusel osalemine on kohustuslik juhul, kui esimese testi tulemus on madalam kui B2;
 • kõrgema tulemuse puhul on samuti võimalus keelekursusel osaleda või õppida kohalikku keelt;
 • juurdepääs keelekursusele on kogu õpirände vältel;
 • kui keelekursus on määratud, siis tuleb see läbida.

Juurdepääsu keeletestile saad peale Erasmus+ toetuslepingu sõlmimise protsessiga alustamist.

Õpirände ajal

Perioodi kestus on kirjas stipendiumilepingus. Praktikaperioodi on võimalik muuta: lühendada (praktikaperioodi miinium kestus on 2 kuud!) või võimalusel pikendada. Selleks tuleb:

 1. Praktikalepingus kokku lepitud perioodi muutmiseks vormista praktikalepingu muudatus. Allkirjastatud praktikalepingu muudatuse alusel korrigeeritakse ka sinu välismaal õppimise perioodi ÕIS-s. Rohkem infot ja õppelepingu muudatuse vorm leia siit.
   
 2. Toetuslepingus kokku lepitud praktikaperioodi muutmiseks esita rahvusvahelise õpirände keskusesse Erasmuse üliõpilasvahetuse koordinaatorile praktikalepingu muudatus (Training Agreement changes) 1 kuu enne lepingus kokku lepitud perioodi lõppu. 

Kui soovid oma praktikaperioodi pikendada tuleks silmas pidada järgmist: 

 • Erasmus+ programmis saad ühes õppeastmes osaleda kuni 12 kuud (sh praktika ja Erasmus+ üleilmne)
 • Palun kooskõlasta oma plaane programmijuhiga ning küsi võimaluse kohta Erasmuse praktikakoordinaatorilt

Peale praktikat

sandra.peegel@ut.eePeale välispraktika lõppu (1 kuu jooksul lepingu lõppemisest) tuleb esitada välispraktika koordinaatorile Ly Lumistele (ly.lumiste@ut.ee):

 • väliskõrgkooli/praktikabaasi välispraktika tõend (Traineeship Certificate), millega vastuvõtva organisatsiooni juhendaja kinnitab praktikal viibimise kuupäevad ja annab lühikese hinnangu (võib olla skaneeritud dokument). Antud dokument võib olla allkirjastatud kuni 5 päeva enne praktika lõppu.
 • Erasmuse programmi aruanne EU Survey oma välispraktika kohta, aruanne saadetakse süsteemi poolt sinu e-maili aadressile.

Välismaal sooritatud praktika arvestamine

Välismaal sooritatud praktika arvestamiseks ja ainepunktide ülekandmiseks tuleb välispraktika tõend/hinnanguleht/aruanne (vastavalt eelkokkuleppele) esitada praktikajuhendajale, kes märgib oma hinnangu praktikaplaanile, mis tuleb uuesti esitada instituudi/kolledži kantseleisse. Välispraktika kajastamine vastava õppeastme diplomilisal (akadeemiline õiend) on üks oluline Erasmuse välispraktika toetuse tingimus.

Sotsiaalmeedias
Kindlasti või peale praktika ning ka juba enne praktikat jagada oma kogemust Tartu Ülikooli Pärnu kolledži sotsiaalmeedias. Selleks kui sinuga ei ole juba ühendust võetud, siis võid julgelt ise kirjutada meie turundusspetsialistile Sandra Peeglile (sandra.peegel@ut.ee). 

Saada postkaart Reisivale Seinale
Saadan kaart Tartu Ülikooli Pärnu kolledžile ning saame sinu kaardi panna meie Reisivale Seinale.


Saada postkaart:
Sandra Peegel
Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
Ringi 35, 80012 Pärnu linn
Eesti Vabariik

Kui oled Tartu Ülikooli tudeng, kes on käinud välispraktikal ja sooviksid jagada oma kogemust teise üliõpilastega, siis kutsume Sind panustama meie Praktikablogisse

Persoonibrändipõhine ettevõtlus

Õpi töö kõrvalt Pärnu kolledžis!

lõpetajad

Kutseharidusest kõrgharidusse: Pärnumaa Kutsehariduskeskuses lõpetasid majutusettevõtte juhtimise õpilased

Ettevõtlus ja projektijuhtimine

Ettevõtlus ja projektijuhtimine – õpi töö kõrvalt!