Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogiline nõustamine on mõeldud üliõpilaste toetamiseks nii õppimises kui ka isiklikus elus ette tulevate raskuste korral.

Psühholoog pakub abi, kui on küsimusi või probleeme seoses:

  • suhtlemise ja suhetega,
  • enesekehtestamisega,
  • enesehinnanguga,
  • uutes olukordades kohanemise ja liigse stressiga,
  • masenduse või elutüdimusega,
  • ülemäärase muretsemise ja ärevusega,
  • eksami- või esinemisärevusega,
  • õpimotivatsiooni ja ajakasutusega,
  • raskete elusündmuste või üleelamistega.

TÜ nõustamiskeskuse psühholoog Anne Tulluse vastuvõtt toimub veebi teel, sest psühholoog asub füüsiliselt Tartus. Vastavalt nõudlusele on võimalik ka maksimaalselt kord kuus Pärnu kolledžisse kohale tulemine.

Broneeri aeg


Lisainformatsioon: 

Anne Tullus
anne.tullus@ut.ee
psühholoog 0,2 k
Tartu Ülikooli õppeosakond
Nõustamiskeskus

 

 

Kust veel saab abi?

Veebi teel pakuvad psühholoogilist tuge:

Psühholoogilise nõustamise teenust Pärnus pakuvad väljaspool ülikooli:

 

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž

Kolledži vilistlased jagavad kogemusi ja inspireerivaid karjäärilugusid

Uuele üliõpilasele

Ela üks päev tudengina!

Teadlaste öö 2023

Teadlaste öö 2023 Pärnu kolledžis