Kursuste eest tasumine 

TÜ Pärnu kolledži täiendusõppe kursused on reeglina tasulised. Kursuse eest tasutakse arve alusel Pärnu kolledži arvelduskontole ning arve esitamise aluseks on omakorda kursusele registreerumine. 

Seega, kui oled ennast meie täiendusõppe kursusele registreerinud ning kursuse toimumiseks vajalik osalejate miinimumarv on täitunud, saadame sulle arve kursusel osalemise kohta. Arve saadetakse e-posti aadressile, mis on märgitud koolituse eest tasuja andmetesse. 

Kui sinu osalemise eest tasumiseks on nõusoleku andnud töötukassa, märgi registreerumisel lisainfo lahtrisse oma kliendikaardi number töötukassas. 

Kokkuleppel korraldajatega on pikemate täiendusõppe programmide eest võimalik tasuda ka osade kaupa. 

 

Kursusest loobumine 

Kui otsustad kursusel osalemisest loobuda, palume sellest meile esimesel võimalusel teada anda e-posti aadressil taiendusope@pc.ut.ee või telefonil 445 0546. Kui koolituse eest on sulle juba arve väljastatud, esita õppeteenustasu tagasimaksmiseks vabas vormis avaldus e-posti aadressil taiendusope@pc.ut.ee

Õppeteenustasu tagastamine toimub vastavalt täienduskoolituse õppeteenustasu kehtestamise ja arveldamise korrale.

Koolitusest loobumisel tagastatakse õppeteenustasu osaliselt alljärgnevalt (kehtib ka esitatud, kuid veel maksmata arve puhul): 
 

  • 70% õppeteenustasust, kui loobumisest teatakse ette vähemalt 7 tööpäeva enne koolituse algust; 
  • 50% õppeteenustasust, kui loobumisest teatatakse ette 3–6 tööpäeva enne koolituse algust. 

Loe täpsemalt: Täiendusõppe õppetasu kehtestamise, arveldamise ja õppetasust vabastamise kord

 

Lisainformatsioon

Kristel Teearu
täiendusõppe koordinaator 
Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
kristel.teearu@ut.ee
503 6928