Autor:
Canva

Organisatsioonile

Ülikoolihariduse üks vältimatu osa on praktika. Õppimine kestab terve elu ja see, millised kogemused saab üliõpilane praktikal käies, võib osutuda elumuutvaks. Seega, praktikat ei saa alahinnata, seda tuleb tunnustada, sellest õppida ja see enda kasuks pöörata. Siin on väga suur roll meie praktikaorganisatsioonidel, kes pakuvad üliõpilatele võimalust ühendada teooria ja reaalse elu kogemused.

Miks siis võtta üliõpilasi praktikale?  

 • Praktikant toob asutusse uusi teadmisi ja värsket pilku; 
 • Praktikajuhendaja areneb samuti praktikanti juhendades; 
 • Praktikant aitab lahendada probleeme, täidab erinevaid ülesandeid ja saab väärt töökogemuse karjäärivalikuks; 
 • Praktikant koostab aruande, kuhu koondab ka oma ettepanekud muudatusteks ja praktikakoha arenguks; 
 • Suvisel perioodil, kui enamik töötajaid puhkavad, saab praktikant anda oma panuse ja teha väärtuslikku tööd; 
 • Koostöö Tartu Ülikooliga õppekava arendamisel ja valdkonna paremaks muutmisel; 
 • Võimalus leida endale sobiva kvalifikatsiooniga töötajaid juba koolipingist. 

Koostöö alustamine 

Kui soovite Pärnu kolledžiga koostööd teha, siis tutvuge praktikate sisuga vastaval erialal (sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus, turismi- ja hotelliettevõtlus, ettevõtlus ja projektijuhtimine, heaolu- ja spaateenuste disain ja juhtimine, teenuste disain ja juhtimine) ja võtke ühendust vastava eriala praktikakorralduse spetsialistiga.

Soovitused praktikajuhendajale    

 • Tutvusta praktikandile oma organisatsiooni ja seal töötavaid inimesi 
 • Vaata üle ja kooskõlasta üliõpilase praktika eesmärgid ja ülesanded  
 • Toeta üliõpilast tema eesmärkide ja ülesannete saavutamisel 
 • Vähemalt kord nädalas (võimalusel iga praktikapäeva lõpus) anna üliõpilasele konstruktiivset tagasisidet nii, et ta õpiks veel 
 • Toeta üliõpilase efektiivset ajakasutust, töövahendite kasutamist, õigete töövõtete omandamist, tööprotsesside mõtestamist ja tööde planeerimist  
 • Julgusta üliõpilast küsima küsimusi ja otsima vastuseid 
 • Ole igas olukorras toetav ja sõbralik, aga ära lase praktikandil ennast liiga mugavalt tunda 
 • Jaga enda teadmisi ja oskusi 
 • Ole nõudlik ja suuna üliõpilast vastutust võtma 
 • Probleemide korral teavita ülikoolipoolset juhendajat 
 • Anna praktika lõpus kokkuvõttev tagasiside üliõpilase sooritusele ning praktika korraldusele 
 • Võimalusel osale praktika kaitsmisel