Rakenduskõrgharidusõpe

Rakenduskõrghariduse eelis akadeemilise hariduse ees on kindel väljund tööturule. Erialast tööd aitab leida tihe kokkupuude praktilise tööga juba õpingute ajal, praktika moodustab õppe mahust vähemalt 15%. Üliõpilasi õpetavad suurte kogemustega oma ala tippspetsialistidest õppejõud. Lisaks kaasatakse õppetöösse aktiivselt praktikuid, kes jagavad üliõpilastele enda kogemusi. Kindlal kutsealal töötamiseks või magistriõppes edasiõppimiseks vajalikud pädevused ning lõpetajad saavad Tartu Ülikooli diplomi.

Ettevõtlus ja projektijuhtimine

Turismi- ja hotelliettevõtlus

Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus

Vastuvõtu alguseni on jäänud

Tagasiside turismi- ja hotelliettevõtluse õppekavale

„Olen väga rahul, et tänu Pärnu kolledžis omandatud teadmistele oskan mõelda kui turismiasjaline. Ka igapäevaelus pööran nüüd kohalikule turismielule rohkem tähelepanu ning oskan seda analüüsida.“ Kadri Koor, vilistlane, Kuoni Tumlare’i tour coordinator

#sisseastumine
Koostöös Pärnumaa Kutsehariduskeskusega oleme loonud sulle võimaluse saada kaks kvalifikatsiooni tõendavat tunnistust korraga.
04.01.2023
#sisseastumine #vilistlane
Jaanuaris toimuvatel veebikohtumistel vestlevad võõrkeelsete bakalaureuse- ja magistriõppekavade vilistlased oma kogemustest Tartu Ülikoolis ja annavad valitud teemal loengu.
04.01.2023
#ettevõtlus #instituudist #sisseastumine
Sind huvitab projektijuhtimine? Tule Tartu Ülikooli Pärnu kolledži avatud uste päevale ja võta osa projektijuhtimise töötoast!
18.11.2022
#ettevõtlus #sisseastumine
Sind huvitab projektijuhtimine? Tule 19. novembril Pärnu kolledži avatud uste päevale ja võta osa projektijuhtimise töötoast. Tõõtuba toimub algusega 15.30.
17.11.2022