Skip to main content

Rakenduskõrgharidusõpe

Rakenduskõrghariduse eelis akadeemilise hariduse ees on kindel väljund tööturule. Erialast tööd aitab leida tihe kokkupuude praktilise tööga juba õpingute ajal, praktika moodustab õppe mahust vähemalt 15%. Üliõpilasi õpetavad suurte kogemustega oma ala tippspetsialistidest õppejõud. Lisaks kaasatakse õppetöösse aktiivselt praktikuid, kes jagavad üliõpilastele enda kogemusi. Kindlal kutsealal töötamiseks või magistriõppes edasiõppimiseks vajalikud pädevused ning lõpetajad saavad Tartu Ülikooli diplomi.

Ettevõtlus ja projektijuhtimine

Turismi- ja hotelliettevõtlus

Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus

Tagasiside turismi- ja hotelliettevõtluse õppekavale

„Olen väga rahul, et tänu Pärnu kolledžis omandatud teadmistele oskan mõelda kui turismiasjaline. Ka igapäevaelus pööran nüüd kohalikule turismielule rohkem tähelepanu ning oskan seda analüüsida.“ Kadri Koor, vilistlane, Kuoni Tumlare’i tour coordinator

Sisseastumine rakenduskõrgharidusõppesse algab 13. juunil!

Tagasiside ettevõtlus- ja projektijuhtimise õppekavale

„Pärnu kolledžist saab mõnusa ettevõtluspisiku koos laiapõhjaliste praktiliste teadmistega, mille najal teha karjääri või alustada ettevõtlusega ükskõik millises valdkonnas.“ Lauri Kepler, vilistlane, Seven & Sons Hospitality Groupi turundusjuht, Nukka Consulti turunduse projektijuht, M&K Valgekrae TÜ (Valgekrae Särgitrakside) omanik

#kooliõpilasele #õppimine #sisseastumine #täiendusõpe
Pärnu kolledži parkla on piiratud mahutavusega, eriti sessioonõppe loengusessioonide ajal (kolmapäevast pühapäevani). Seega soovitame autoga kolledži juurde sõitjatel saabuda aegsasti ja ar…
Jaga
20.01.2022
#kooliõpilasele #õppimine #sisseastumine
Tartu Ülikooli Pärnu kolledži üliõpilasesindus on ühenduslüli ülikooli ja tudengi vahel ning tudengi jaoks alati olemas, aidates lahendada probleeme ja vastates tekkinud…
Jaga
20.01.2022
#kooliõpilasele #sisseastumine
Tartu Ülikooli Pärnu kolledži õppekavade infotunnid annavad hea võimaluse saada rohkem teada õppekavade ning sisseastumise kohta. Õppekavade infotunnid toimuvad veebikeskkonnas Zoom, mis annab võimal…
Jaga
02.05.2022
#kooliõpilasele #sisseastumine
Uue magistriõppekava inimesekeskse sotsiaalse innovatsiooni infotunnis räägib õppekava programmijuht Ewe Alliksoo täpsemalt õppekava sisust ning vastuvõtutingimustest.
Jaga
02.05.2022