Rakenduskõrgharidusõpe

Rakenduskõrghariduse eelis akadeemilise hariduse ees on kindel väljund tööturule. Erialast tööd aitab leida tihe kokkupuude praktilise tööga juba õpingute ajal, praktika moodustab õppe mahust vähemalt 15%. Üliõpilasi õpetavad suurte kogemustega oma ala tippspetsialistidest õppejõud. Lisaks kaasatakse õppetöösse aktiivselt praktikuid, kes jagavad üliõpilastele enda kogemusi. Kindlal kutsealal töötamiseks või magistriõppes edasiõppimiseks vajalikud pädevused ning lõpetajad saavad Tartu Ülikooli diplomi.

Ettevõtlus ja projektijuhtimine

Turismi- ja hotelliettevõtlus

Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus

Tagasiside turismi- ja hotelliettevõtluse õppekavale

„Olen väga rahul, et tänu Pärnu kolledžis omandatud teadmistele oskan mõelda kui turismiasjaline. Ka igapäevaelus pööran nüüd kohalikule turismielule rohkem tähelepanu ning oskan seda analüüsida.“ Kadri Koor, vilistlane, Kuoni Tumlare’i tour coordinator

#kooliõpilasele #õppimine #sisseastumine
Tartu Ülikooli Pärnu kolledži avatud uste päev 19. novembril 2022, Tartu Ülikooli Pärnu kolledzis (Ringi 35, Pärnu).
12.09.2022
#õppimine #sisseastumine
Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis on kaitstud üle 160 magistritöö
13.01.2022
#õppimine #sisseastumine
Ülikool võib arvestada teistes kõrgkoolides ja koolitusasutustes läbitud taseme- ja täiendusõpet ning töökogemuse ja vaba aja raames õpitut vastuvõtutingimuste ja õppekava täitmise osana.
14.01.2022
#kooliõpilasele #õppimine #sisseastumine #täiendusõpe
Pärnu kolledži parkla on piiratud mahutavusega, eriti sessioonõppe loengusessioonide ajal (kolmapäevast pühapäevani).
20.01.2022