Rakenduskõrgharidusõpe

Rakenduskõrgharidus on bakalaureuseõppega võrdsustatud, kuid selle eelis on praktilisus. Praktilise tööga kokkupuude toimub juba õpingute ajal ning praktika moodustab õppe mahust vähemalt 15%. Õpetavad kogenud oma ala tippspetsialistidest õppejõud ning kaasatakse aktiivselt praktikuid. Lõpetajad saavad lõpetades Tartu Ülikooli diplomi ning vajalikud pädevused mitmetel erialadel töötamiseks või magistriõppes edasiõppimiseks.

Ettevõtlus ja projektijuhtimine

Turismi- ja hotelliettevõtlus

Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus

Tagasiside turismi- ja hotelliettevõtluse õppekavale

„Olen väga rahul, et tänu Pärnu kolledžis omandatud teadmistele oskan mõelda kui turismiasjaline. Ka igapäevaelus pööran nüüd kohalikule turismielule rohkem tähelepanu ning oskan seda analüüsida.“ Kadri Koor, vilistlane, Kuoni Tumlare’i tour coordinator

#sisseastumine
Palju õnne ja tere tulemast ülikooliperre! Selleks, et sul koolitee algus võimalikult sujuv oleks, anname sulle mõne soovituse.
12.07.2023
#sisseastumine
Alates 12. juunist on võimalik esitada avaldusi Tartu Ülikooli Pärnu kolledži eestikeelsesse esimese astme õppesse, milles saab valida 4 õppekava vahel. Samuti ootavad kandideerijaid 3 magistriõppekava. Kandideerida saab 28. juunini.
12.06.2023
#sisseastumine
Kuidas leida sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna probleemidele parimaid lõimitud lahendusi? Sellele aitab vastuseid leida Tartu ülikooli Pärnu kolledži „Inimesekeskse sotsiaalse innovatsiooni“ õppekava haridus. 
07.06.2023
#sisseastumine
Nii nagu kõik meie ümber on ka tehisaru arenemas märkimisväärse kiirusega ning suudab juba praegu luua sotsiaalmeediapostitusi, koostada tekste ning luua isegi pilte ja videoid.
31.05.2023