Diplomi- ja bakalaureusetööd

Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis on kokku kaitstud üle 2700 diplomi- ja bakalaureusetöö. Kirjutajate peamised uurimisvaldkonnad on olnud turism, ettevõtlus, sotsiaaltöö, majandusteadus, projektijuhtimine, rehabilitatsioon, hotelliettevõtlus ning veeökosüsteemide majandamine. 

Aadamsoo, Pille-Riina. Postiteenuste hinna kujundus tegevuspõhisest kuluarvutusest lähtuvalt. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2005.

Aalma, Kaire. Transpordiettevõtte analüüs õppiva organisatsiooni kontseptsiooni alusel. - Juhendaja Made Torokoff, MA. - Pärnu, 2006.

Aarelaid, Marika. Transpordiettevõtte rahvusvahelise konkurentsivõime analüüs. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2003.

Aariste, Kristjan. Projektide planeerimine AS Jart Konsult näitel. - Juhendaja Helen Pajuste. - Pärnu, 2006.

Aasa, Merike. Erinevate tasandite juhtimisstiilide mõju organisatsioonikultuuri kujundamisele. - Juhendaja Made Torokoff. - Pärnu, 2003.

Aasav, Ave. Korterelamute arenguvõimaluste analüüs. – Juhendaja Maidu Kuuse. – Pärnu, 2000.

Aava, Gerli. Hotell Aisa hetkeolukord ja perspektiivid. – Juhendaja Nokelin Pentti. – Pärnu, 1999.

Aavasalu, Tõnu. Ettevõtlust mõjutavad tegurid Põhja-Sakala valla näitel. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD; kaasjuhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2019.

Aaviste, Toomas. Müük ja müügimeeskonna töö analüüs. - Juhendaja Tõnu Mauring; kaasjuhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2003.

Abram, Eha. Raamatupidamisettevõtte käivitamine. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2007.

Adamtõug, Ere. Konkurentsivõime analüüs karastusjooke tootvate ettevõtete näitel. –Juhendaja Maksim Saat. – Pärnu, 1999.

Adra, Anu. Jaekaubandusketi turundusplaani koostamine. – Juhendaja Viido Einer. – Pärnu, 1999.

Aedma, Karoliina. Põllumajandusettevõtte äriplaan. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2004.

Ahas, Helen. Eesti kaugtöökeskuste toimimise alused ja mõjutegurid. - Juhendaja Garri Raagmaa, PhD. - Pärnu, 2019.

Aidla, Eidi. Eralaen ja eraisiku krediidivõime analüüs AS SEB Eesti Ühispank näitel. - Juhendajad: Margus Kõomägi, MA; Raja Õnnik. - Pärnu, 2005.

Aija, Gerly. Automüügiettevõtte tegevuse analüüs. – Juhendaja Udo Saul. – Pärnu, 2001.

Aim, Mariel. SMS laenu pakkuvate Eesti ettevõtete finantsilise tulemuslikkuse analüüs. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2016.

Ainsaar, Taavi. Äristrateegia ettevõttes OÜ ADM Interactive. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2006.

Akkaja, Karet. Ettevõtete rahastamine eurotoetustega Pärnumaal. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2011.

Akkermann, Külli. Ettevõtjate rahulolu transpordiga väikesaarte tingimustes. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2013.

Alatare, Gertrud. Eesti sportlaste motivatsioon saavutusspordis osalemiseks. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2018.

Alev, Indrek. Välisinvesteeringud Eesti majanduses. – Juhendaja Avo E. Org. – Pärnu, 2001.

Algma, Argo. Personali motiveerimine ettevõttes. - Juhendaja Üllas Tankler. - Pärnu, 2003.

Algpeus, Kadri. Organisatsioonide projektijuhtimisalane küpsus Eestis. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2012 (kasutuskeeld).

Aljaste, Pille. Klientide rahulolu Pärnu Jahtklubi kõrtsi teenusega. - Juhendaja Tiina Merkuljeva. - Pärnu, 2010.

Allik, Ando. S. W. I. T.- i olemus ja selle kasutamine rahvusvahelistes väärtpaberitehingutes. - Juhendaja Olavi Lepp. – Pärnu, 2000.

Allik, Sten. Põhivara investeerimisprojekti finantsanalüüs OÜ Purutuli näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2013.

Allika, Heli. AS BCS Itera tulemustasusüsteemi arendamine. - Juhendaja Jaana Kikas, MA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2014.

Altmäe, Ivi. Kultuurikeskkonna mõju naisjuhtide kujunemisel Eestis. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2005.

Alttoa, Kadri. Toitlustus- ja meelelahutusettevõtte elutsükkel. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2001.

Alttoa, Margus. AS Decora konkurentsivõime analüüs Pärnus. – Juhendaja Andrus Allik. – Pärnu, 2001.

Alunurm, Reelika. Sotsiaalmeedia kui turunduskanali rakendamine Pärnu väikeste teenindusettevõtete näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2014.

Alviste, Alari. Väikeettevõtluspoliitika institutsioonid Eestis. - Juhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2002.

Anga, Alar. Ettevõtja isiku roll väikeettevõtluses. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Anger, Marika. Tarbija- ja huvigruppide rahulolu ühistransporditeenusega Saare maakonna näitel. - Juhendaja Mari Erm-Reining, MBA. - Pärnu, 2013.

Annask, Kristin. Raviasutuse kvaliteedjuhtimine SA Peipsiveere Hooldusravikeskuses. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2015.

Arakas, Daisy-Lola. Teenuse arendamine AS Amserv Auto näitel. - Juhendaja Grete Männikus, kaasjuhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2016

Arakas, Grete-Lotta. Materiaalse põhivara arvestus tootmisettevõttes. - Juhendaja Varje Kodasma, MBA. - Pärnu, 2016.

Aria, Sandra. Personali hüvitamise ja hindamise analüüs AS Gotravelis. - Juhendaja Airi Noppel; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2011.

Arnek, Adeele. Kliendirahulolu Spordiklubi Airpark MTÜ näitel. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2021.

Arno, Helle. Töörahulolu ja motivatsiooni uuring aktsiaseltsis Efore. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2005.

Aru, Carolin. Töötajate rahulolu ja motivatsioon AS Schenker näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2013 (kasutuskeeld).

Arula, Alar. Tootmisprotsesside optimeerimine Stora Enso Eesti AS Imavere Saeveskis. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2015.

Aruoja, Even. Üliõpilassportlaste topeltkarjääri võimalused Eesti näitel. - Juhendajad Katrin Saks, PhD ja Alis Laan, MBA. - Pärnu, 2019.

Aspre, Kairi. Ettevõtte ühinemise finantsanalüüs AS Ühinenud Ajalehed näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2013.

Aspre, Riina. Ärikeskkonna analüüs ja strateegiate kavandamine hulgikaubandusettevõtte OÜ Pointman näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2005.

Aston, Annely. Premium, esi- ja madalama liiga jalgpalliklubide koostöö Eesti Jalgpalli Liiduga. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2018.

Attim, Triin. Eesti äriõiguse majanduslik analüüs. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2004.

Audova, Eha. Pärnu Pensioniameti arendamise võimalused õppiva organisatsiooni mudeli põhjal. - Juhendaja Made Torokoff, MA. - Pärnu, 2006.

Aulik, Heiki. Aktsiaseltsi “Eston Ehitus” konkurentsivõime analüüs. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Auling, Eva-Laura. Sportlase motivatsioon korvpalliklubi Pärnu näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2015.

Balent, Kristina. Protsessipõhise juhtimise juurutamine tootmisettevõttes. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2017.

Bannikov, Mark. Molycorp Silmet AS investeerimisprojektide algatusprotsesside parendamine. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2015.

Barlo, Piret. Turismi arenguperspektiivid Pärnu sadamas. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 1999.

Bastig, Veigo. Raamatupidamisteenust pakkuva ettevõtte käivitamine. - Juhendaja Varje Kodasma, MBA. - Pärnu, 2012.

Baumann, Rain. Tootmisettevõtte müügistrateegia kavandamine Eesti turul ASB Greenworld Eesti OÜ näitel. - Juhendaja Maksim Saat. - Pärnu, 2004.

Berdaru, Valeri. Erametsandus ja selle probleemid Eestis. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2007.

Bergmann, Evelin. Osaühing Droomi konkurentsivõime analüüs. - Juhendaja Heldur Heinsoo MBA. - Pärnu, 2008.

Bild, Kätlin. Tööstressi mõju ja tagajärjed AS SEB Kontaktikeskuse näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2013.

Birk, Eleri. Kliendirahulolu rahvaspordisündmustega Spordiklubi Pärnu Kahe Silla Klubi MTÜ näitel. - Juhendaja Liina Puusepp; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2015

Birnbaum, Erki. Klienditeenindajate voolavus Eesti tööturul. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2004.

Brand, Ede. Personali planeerimine ja töö analüüs SA Pärnu Haigla kirurgia kliiniku näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2007.

Braun, Karolin. Innovatsiooni toetavad tegurid Pärnumaa tööstusvaldkonna mikroettevõtete hulgas. - Juhendaja Raigo Ernits, MA. - Pärnu, 2016.

Bujanova, Marianne. Ettevõtluskeskkond ja selle mõju ettevõttele OÜ Suurtüki NK näitel. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2009.

Buht, Elita. Saetööstuse arengu kavandamine. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2001.

Burket, Meelika. Käibemaks ja selle arvestus Pärnu Maksuametis. – Juhendaja Aime Mäekask. – Pärnu, 1999.

Burmeister, Madis. Tarkvara arendusprojektide haldamine infotehnoloogia vahenditega osaühing Codeborne näitel. - Juhendaja Taavi Tamberg; kaasjuhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2011.

Burnašev, Dmitri. Ettevõtte rahandustöö korraldamine ettevõttes OÜ Tehnomet baasil. – Juhendaja Vambola Raudsepp. – Pärnu, 2001.

Böning, Agnes. Festivalid ja nende turismimajanduslik tähtsus. - Juhendaja Riina Müürsepp.- Pärnu, 1999.

Didrichson, Külli. Veiniturunduse arengusuunad. – Juhendaja Kristjan Kaleviste. – Pärnu, 2000.

Differt, Katrin. Äriplaan käivitatavale ettevõttele. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2013.

Eenloo, Triin. Kommunikatsioon AS-i SEB Pank Pärnu kontori harukontorite näitel. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2008.

Eensalu, Priit. OÜ Rakseri finantsanalüüs ja majanduslik prognoos. – Juhendaja Aino Värbu. – Pärnu, 1999.

Egel, Anneli. Ettevõtte sotsiaalselt vastutustundliku käitumise põhimõtete rakendamine Eestis tegutsevates pankades. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2012.

Eilaste, Kaido. Kinnisvaraturu areng ning kinnisvara hinnapoliitika kujunemine Pärnu linna lähivaldade näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo. - Pärnu, 2007.

Ein, Reelika. Personali hindamine. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2002.

Einfeldt, Joonas. Treenerite koolitamine ja arendamine Pärnu JK Poseidon näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2017.

Einla, Tiina-Maarja. Sihtkoha positsioneerimine Vastseliina linnusepiirkonna näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2014.

Einola, Merle. Tööjõu kasutamise võimaluste analüüs ettevõtluse arendamiseks Tõstamaa vallas. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2008.

Eistre, Keili-Kaisa. Projektijuhtimise rakendamine väikeettevõttes Imex Trading Group AS. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2017.

Eljas, Christin. Automaatse paberkandjata vereproovide telimissüsteemi integreerimine olemasolevasse süsteemi. - Juhendaja Heldur Heinsoo. - Pärnu, 2007.

Eljas, Terje. AS Sisustuskaubamaja arengukava. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2008.

Elken, Kateriin. Kliendirahulolu FitLife spordiklubide näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2015.

Eller, Ivika. DFDS kontserni ärikeskkonna analüüs. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2003.

Engel, Jane. Teeninduse kvaliteedi tõstmine läbi klienditeenindajate töö parandamise Eesti Energia AS näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2005.

Ennok, Tanel. Alter Baltics OÜ projektijuhtimise arendamine. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2019.

Erdel, Liisa. Teenuste turundamine sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku näitel. - Juhendaja Külli Kivioja-Ööpik, kaasjuhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2015.

Erit, Katrin. Juhi juhtimisstiili(de) mõju tööga rahulolule OÜ Pärnu Kaubamajaka Rademaris. - Juhendaja Marika Tettermann. - Pärnu, 2010.

Erm, Helena. Töörahulolu ja juhtimisotsuste vaheline seos finantsettevõtte näitel. - Juhendaja Made Torokoff, PhD. - Pärnu, 2009.

Erm, Helena. Õppiva organisatsiooni tunnuseid Aasia kultuuritaustaga Eesti toitlustusettevõttes. - Juhendaja Made Torokoff, PhD. - Pärnu, 2011.

Erm, Katrin. Konkurentsivõime hindamine AS Wendre näitel. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2006.

Ermann, Eda. Pangakrahhide mõju panganduse arengule. – Juhendaja Gunnar Hannus. – Pärnu, 1999.

Essmann, Valdo. Vabatahtlike juhtimine ja nende motivatsioon sihtasutus Minu Unistuste Päev näitel. - Juhendajad Taavi Tamberg. - Pärnu, 2023.

Figol, Kermo. Äriplaan loodavale fotostuudiole. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2010.

Filippov, Raili. Töötajate motiveeritus ja töörahulolu AS Rakvere Haigla näitel. - Juhendajad Jaana Kikas, MA ja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2012.

Gansen, Aleksander. Pärnumaa Andmeside 2000. – Juhendaja Angel Pärn. – Pärnu, 2000.

Gerne, Velli. Haridusprogrammi "Ettevõtlik kool" rakendamise võimalused Pärnumaal. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2017.

Glinskihh, Riina. Eesti kui sihtmaa turundamine Venemaa turismiturul. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 1999.

Goldschmidt, Veronika. Ettevõtte tootmise laiendamine Euroopasse AS Wendre näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo. - Pärnu, 2007.

Grant, Gaida. Kliendirahulolu SPA & Sport Spordiklubi näitel. - Juhendaja Airi Noppel; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2012.

Grenberg, Martti. Spordirajatiste finantseerimine A. Le Coq Arena ja Saku Suurhalli näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi. - Pärnu, 2003.

Gribova, Tatjana. Ettevõtte personalipoliitika AS Eesti Post Ida regiooni Jõhvi postkontori näitel. - Juhendajad: Signe Sikk, Helen Pajuste. - Pärnu, 2005.

Gostsõllo, Katre. Personali hindamine. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2002.

Groos, Karin. Ettevõtja läbikukkumise põhjuste analüüs. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2007.

Gull, Mihkel. Sponsorkontseptsiooni loomine MTÜ-le Tallinna Hipodroom. - Juhendaja Jüri Järv, kaasjuhendaja Airi Noppel, MBA. - Pärnu, 2015 

Hajetski, Kadi. Koolitusprotsess ja koolitaja roll AS Eesti Post näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2007.

Haljasmäe, Jaanika. Aktsiaselts Regio personalitöö analüüs. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2002.

Hallikmäe, Annika. Kliendirahulolu pakutavate teenustega SA Alatskivi Lossi näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2015

Hansalu, Kadi. Aktsiaseltsi Hansapank personalipoliitika. – Juhendaja Arvi Lipp. – Pärnu, 2000.

Hanso, Liisa. Pärnu potentsiaal geiturismi sihtkohana. - Juhendaja Kadi Elmeste, MSc, kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2018

Hansumäe, Heleri. Aktsiaselts Pärnu Soojus personalitöö probleemide analüüs. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2004.

Hapunova, Elina. Uue töötaja kohanemisplaani arendamine ettevõtte Estravel AS näitel. - Juhendaja Jaana Kikas, MA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2019 

Harjus, Jana. PPA juhtimiskeskuste töötajate motivatsioon ja töörahulolu. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2013.

Haug, Gözell. Projektijuhtimise meetodite rakendamine väikestes kinnisvaraettevõtetes. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2019

Heil, Lisett. Reklaami märgatavus AS Postimees Grupp ajalehe näitel. - Juhendaja Andres Kuusik, PhD. - Pärnu, 2017

Hein, Kristiina. Venemaapoolsete sanktsioonide tagajärjed Eesti piimatöötlemisettevõtetele. - Juhendaja Raigo Ernits, MA. - Pärnu, 2016

Heinmets, Siret. Osaühingu ARS- Interjööriprojekt konkurentsivõime analüüs. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Heinsaar, Tiia. Maaturismiettevõtte äristrateegia kavandamine. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2005.

Helmja, Heli. EQUASS kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamisprotsess MTÜ Noore Vanema Perekeskuse näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2017

Herne, Helen. Trükireklaam Eesti ajakirjanduses. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2004.

Hiiekivi, Marleen. Kliendirahulolu uuring Rae valla Spordikeskuse näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2015

Hiir, Dorel. Protsessipõhist juhtimist toetava organisatsiooni kujundamine Politsei- ja Piirivalveametis. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2018.

Hiiuväin, Anu. Rahvusvahelise parvlaevaliini turundusmeetmestiku kujundamine SSC Ferries OÜ näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2006.

Hindriks, Kristine. Pangalaenude intressimäärad Rootsis. – Juhendaja Nadežda Ivanova. - Pärnu, 2000.

Hirv, Erki. Turunduse plaani koostamine Osaühingus PAITEC Elektroonika. – Juhendaja Ingvar Kuusik. – Pärnu, 2000.

Holter, Taaniel. Tartu Ülikooli Pärnu kolledži üliõpilaste rahulolu kõrgkooli poolt pakutava teenusega. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2018

Hokkonen, Henri. Turundusstrateegia loomine Aadalbert OÜ näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Siiri Same, PhD. - Pärnu, 2022

Hunt, Liisa. Treenerite motivatsioon ja töörahulolu MTÜ Tartu Ujumisklubi näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2015

Hunt, Mati. Majandusaasta aruande koostamine vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele. - Juhendaja Aime Mäekask, MA. - Pärnu, 2007.

Hunt, Merle. Majanduslangusega seotud tööstressi mõju meeskonnatööle. - Juhendaja Marika Tetterman. - Pärnu, 2010.

Hunt, Sandra. Ettevõtluskeskkonna analüüs kohalikus omavalitsuses Tori valla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2021

Hõrak, Sirli. AS Maxit Estonia tehase Fibo Exclay projektijuhtimise käsiraamat. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2008.

Ilves, Kaisa. Kõrge lisandväärtusega toodangu ekspordi võimendamine Eestis info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ettevõtte näitel. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2011.

Ilves, Ülle. Personali hindamine Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaiglas. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2007.

Isand, Katrin. Ettevõtte likviidsuse ja maksevõime juhtimine AS Stora Enso Mets näitel. - Juhendaja Maire Otsus. - Pärnu, 2006.

Ivanova, Regina. Ilusalongi äriplaan. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2007.

Jaago, Janika. Ettevõtte juhtimise üleandmine Eesti pereettevõtetes. - Juhendaja Riina Tomas, MBA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2016

Jaakson, Jane. AS Rannila Profiili maine kujundamine. – Juhendaja Katrin Kreegimäe. – Pärnu, 2000.

Jaanimäe, Egle. Haiguspäevade mõju inimressursi rakendamisel tootmisettevõttes. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2010.

Jaaniste, Raul. Majandusarvestus ja finantsjuhtimine tootmisettevõttes. - Juhendaja Aime Mäekask. - Pärnu, 2002.

Jaanson, Eve. Tasakaalus tulemuskaardi loomine ja rakendamise ettepanekud Nex Data Systems OÜ näitel. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2016

Jaanson, Kätty. Personali arendamine Fifaa AS Skechers kauplusteketi näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2018

Jaansoo, Renate. Karjäärijuhtimise arendamine ja plaan rahvusvahelise ettevõtte Henkel Eesti tütarfirmade näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2013.

Jaas, Gristel. Pärnu ja Tartu ööklubide finantsilise tulemuslikkuse võrdlus. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2018.

Jaeger-Kalpus, Ingrid. ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi toimivuse tagamine Pärnumaa tootmisettevõtete näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2020.

Jakobi, Helen. Investeerimisprojekti tasuvuse ja mõju hindamine ettevõtte finantsseisundile OÜ Kõpsta Seafarm näitel. - Juhendaja Margus, Kõomägi, MA. - Pärnu, 2011.

Jakovleva, Janika. Elektroonilised teenused Eesti pankades. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2007.

Jekimov, Jaanus. Aktsiaselts Viisnurk personalimajandus. – Juhendaja Maksim Saat. – Pärnu, 1999.

Jelin, Klarika. Võtmekliendi rahulolu analüüs AS Hansapanga näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo. - Pärnu, 2007.

Joost, Joonas. Kulude juhtimine OÜ Uuemõisa Autokeskuse nitel. - Juhendaja Maidu Kuuse. - Pärnu, 2005.

Joosti, Maie. Ettevõtluse ja panganduse seosed Eesti Ühispanga Pärnu kontori baasil. – Juhendaja Piret Hallik- Sass. – Pärnu, 2000.

Juhkov, Agris. Konkurentsivõime analüüs Vana-Pärnu Kaubanduskeskuse näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo MBA. - Pärnu, 2008.

Julle, Raimond. Ettevõtte finantsanalüüs Maden Grupp OÜ näitel. - Juhendaja Aime Mäekask, MA. - Pärnu, 2007.

Jundeman, Angela. Majutusettevõtte asukoha strateegiline muutmine. - Pärnu, 2003.

Juurikas, Tarvo. Vene kriisi tagajärjed Eesti töötlevale tööstusele. – Juhendaja Piret Soa. – Pärnu, 1999.

Jõe, Aire. Ettevõtte analüüs Park Hotell & Casino näitel. – Juhendaja Tiina Reinsalu. – Pärnu, 2001.

Jõgi, Maria. Kvaliteedi tagamine kinnisvaraarenduses. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2009.

Jõhvik, Helina. Projektijuhtimise rakendamine Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuris. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2012.

Jämsä, Olga. Personali lojaalsuse seosed töö rahulolu ja motivatsiooniga AS Sanatoorium Tervis näitel. - Juhendaja Riina Toomast, kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2014 (kasutuskeeld)

Järv, Marilin. Jätkusuutliku projektijuhtimise rakendamispotentsiaal Eesti ettevõtete näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2015

Järv, Viljar. AS Paikuse saeveski tootmistegevuse analüüs ja võimalused turunduse arendamiseks. - Juhendajad Tõnu Mauring, Tõnu Järv. - Pärnu, 2004.

Järveläinen, Robert. Turundustegevuse roll muutuvas turusituatsioonis. - Juhendaja Heldur Heinsoo MBA. - Pärnu, 2009.

Järvesaar, Ain. Eraisikute finantseerimisvõimalused Eesti panganduses. – Juhendaja Elviira Soboleva. – Pärnu, 2001.

Jürgens, Eda. Suhtlemine ja kommunikatsioon Ruukki Products AS näitel. - Juhendajad Taavi Tamberg ja Hanno Pangsepp. - Pärnu, 2011 (kasutuskeeld).

Jürgens, Eneken. Rollide selguse olulisus uuritava krediidiasutuse näitel. - Juhendaja Riina Tomast, MBA. - Pärnu, 2023

Jürioja, Priit. ITK Inkasso arengusuunad. – Juhendaja Age Feldman. – Pärnu, 2000.

Jüris, Triin. Viljandimaa turismi hetkeseis ja arengueesmärgid 1999 – 2002. – Juhendaja Inge Nilsson. – Pärnu, 1999.

Jürisson, Anu. Ajakirjanduse mõju ettevõtluse arengule. – Juhendajad Margus Mets, Tiit Kask. – Pärnu, 2001.

Jürson, Anita. Vegantoodete nõudlus ja selle trendid Eestis. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2018 (ligipääs piiratud kuni 3.12.2025)

Kaas, Karri. Brändi loomise ja juhtimise olulisus mesindusega tegelevate mikro- ja väikeettevõtete näitel. - Juhendaja Maarja Kaale, MA; kaasjuhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2021

Kaeval, Kait. Kliendisuhete juhtimine Eesti Energia AS Teeninduse näitel. - Juhendaja Made Torokoff, MA. - Pärnu, 2006.

Kadarpik, Kairo. Solo Multipank ja tema rakendamisvõimalused. – Juhendaja Aivi Roasto. – Pärnu, 2000.

Kailas, Monika. Eesti noorte töömotivatsiooni faktorid. - Juhendaja Üllas Tankler; kaasjuhendaja Liie Strenze. - Pärnu, 2003.

Kaja, Talvi. Töötaja organisatsiooniline pühendumine Põldma Kaubanduse AS näitel. - Juhendaja Jaana Kikas, MA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2012.

Kalamees, Urmo. Kliendirahulolu hambaraviteenustega Praks ja Küüts Hambaravi OÜ näitel.- Juhendaja Grete Männikus, MBA. - Pärnu, 2017 

Kalda, Lea. Personali koolitus aktsiaseltsis Pärnu REV. Juhendajad: Maire Nigul, Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2005.

Kalda, Sander. Töötajate rahulolu sisekommunikatsiooniga ettevõttes Tele2 Eesti AS. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2014

Kalju, Martin. Tegevväelastest allohvitseride värbamise ja valiku väljakutsed Mereväes [Võrguteavik]. - Juhendaja Grete Männikus, MBA. - Pärnu, 2021

Kaljumäe, Ülle. Ettevõtluse arendamine Audru vallas. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2005.

Kaljund, Marge. Uute maksevõimaluste kasutatavus Eestis. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2020.

Kaljuste, Jane. Elektrooniline pangandus Eestis. – Juhendaja Jarek Klaas; kaasjuhendaja Taavi Tamberg. – Pärnu, 2001.

Kallas, Veiko. Personali hindamine AS FEB Pärnu müügiesinduse näitel. - Juhendaja Reelika Erm. - Pärnu, 2007.

Kallas, Äli. Motivatsioonisüsteemi arendamine sihtasutuses Pärnu Haigla. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2009.

Kalmo, Kristel. Personali koolitus osaühingus Elektra Valveseadmed. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2005.

Kalmu, Kätlin. Kvaliteedisüsteemi rakendamine tekstiiliettevõttes. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2002.

Kamsakann, Evelyn. Hansapanga eralaenupoliitika. – Juhendaja Merle Arnek. – Pärnu, 2000.

Kanepi, Kristiina. Tallinna kinnisvaraturu võimalikud arengusuunad. – Juhendaja Robert Aruste. – Pärnu, 1999.

Kangur, Ege. Turismifirma personalitöö. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2001.

Kannela, Koidu. Kliendirahulolu ja seda mõjutavad tegurid PrettyWoman e-poe näitel. - Juhendaja Mari Erm-Reining, MBA; kaasjuhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2015

Kannimäe, Kaupo. VIA Baltica mõju Eesti majandusele. – Juhendaja Ain Hinsberg. – Pärnu, 1999.

Kanošin, Virginia. Tegelik ja tunnetatud inflatsioon Eestis. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, MA. - Pärnu, 2007.

Kao, Oliver. Alustava ettevõtte äriplaan. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2005.

Kao, Silver. Personali motivatsioon ja töörahulolu Pärnu linnavalitsuse näitel. - Juhendaja Airi Noppel, kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2011.

Karama, Triin. Töötajate koolitusvajaduse hindamine toitlustusettevõttes OÜ Servitris näitel. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, MA. - Pärnu, 2007.

Karjam, Pille. Kihnu valla potentsiaal avalike teenuste pakkumisel kohalikele elanikele. - Juhendaja Raigo Ernits, MA. - Pärnu, 2017

Karotamm, Mare. Keskkonnainvesteeringute kapitali eelarvestamine AS Pärnu Soojus näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2006.

Karro, Merit. Projektiseerumine ja projektistumine ülikoolides. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2012.

Karu, Karl. Apple'i brändi lojaalsus Eesti näitel.- Juhendaja Grete Männikus, MBA. - Pärnu, 2017

Karu, Katrin. Turu kui kauplemiskoha analüüs ja arengusuunad OÜ Pärnu Turg näitel. - Juhendaja Helen Pajuste. - Pärnu, 2006.

Karu, Mare. Personali hindamise ja arendamise kava ettevõttes Märjamaa haigla AS. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2005.

Karuks, Toomas. Tarnijate ja ostuprotsesside mõju analüüs Rautakesko As tulukusele. - Juhendaja Made Torokoff, MA. - Pärnu, 2007.

Karuse, Argo. Projektide valiku kriteeriumid ja protseduurid AS YIT Ehituse näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2009.

Kaschan, Martin. Kliendirahulolu Türi Spordiklubide Liidu korraldatavate võistluste näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2017

Kase, Taavi. Raamatupidamise korraldus Viisnurk AS- is. – Juhendaja Kaarin Ubina. – Pärnu, 1999.

Kasemets, Kristo. Osalejate rahulolu uuring jalgpalliturniiril Pärnu Summer Cup 2007-2009. - Juhendaja Henn Vallimäe, PhD, kaasjuhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2010.

Kasemets, Margit. OÜ Annuste ja Ko tootmise arengukava. – Juhendaja Rein Annuste. – Pärnu, 2000.

Kasemets, Sigrit. Ettevõtte rentaabluse analüüs Pärnumaa käsitööettevõtete näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2012.

Kaubi, Saale. Õiglasem toidukaubandus Eesti jaekettides. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2020.

Kaunissaar, Alice. Pärnumaa ettevõtete huvitatus ja valmisolek pagulaste töölevõtmiseks. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2016

Kaur, Janno. Reisiettevõtte äriplaan. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2008.

Kaur, Remo. AS Emely turundusplaan. – Juhendaja Urmas Paloots. – Pärnu, 2000.

Keller, Laura. Eurorahastamise mõju alustavate ettevõtete finantsseisundile. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2013.

Kepler, Lauri. Ettevõtete hinnang sponsorluse tulemuslikkusele Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna näitel. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2018

Kerge, Ingrit. Internetiturunduse kasutamine Eesti reklaamiagentuuride liidu liikmete näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo, MBA. - Pärnu, 2011.

Kerge, Valdo. Väikeettevõtte tegevuse analüüs. – Juhendaja I. Kerge. – Pärnu, 2001.

Kert, Kristi. Eesti väärtpaberituru areng. – Juhendaja Andres Juhkam. – Pärnu, 2001.

Kesk, Kristel. Pensionikindlustuse arengusuunad Eestis. – Juhendaja Priit Potisepp. – Pärnu, 1999.

Keskülla, Anni. Kliendirahulolu uuring OÜ Anni Maiustused näitel. - Juhendaja Airi Noppel, MBA. - Pärnu, 2014.

Keskülla, Tarvo. Kahe järjestikuse tegevjuhi töötulemuste võrdlemine läbi finantsanalüüsi AS Nurme Turvas näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2014

Kester, Alina. Organisatsioonistruktuuri muudatuste läbiviimine osaühingus A2B Grupp. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2011.

Kihuoja, Merit. Personali värbamine ja valik AS-is Vestman Grupp. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2007.

Kiigajaan, Mari. Tööõiguslikud suhted osaühingu Rademar näitel. - Juhendaja Ulvi Reimets. - Pärnu, 2005.

Kiik, Tanel. Projektitöö rakendamise kogemused Eesti organisatsioonides. - Juhendaja Grete Männikus, kaasjuhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2016

Kiir, Peeter. Euroopa Liidu toetusmeetmete kasutamine kalatöötlusettevõtte arendamisel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2007.

Kiirop, Kädi. Personali motiveerimine finantsasutuses. – Juhendaja Jana Ilves. – Pärnu, 2001.

Kiisk, Anneli. Marketingi põhiprintsiibid ja raamatupidamise korraldamine firma loomisel. – Juhendaja Katrin Merila. – Pärnu, 1999.

Kiisk, Getter. Üürikinnisvarasse investeerimine Eesti erainvestorite näitel. - Juhendaja Kaia Kask, PhD. - Pärnu, 2019.

Kiisler, Anne. Ettevõtja maksustamine. – Pärnu, 1999.

Kikas, Jaana. Ettevõtluse areng läbi strateegilise planeerimise. – Juhendaja Urmas Kase. – Pärnu, 1999.

Kikkas, Hannu. Võimalused agiilse tarkvaraarenduse juhtimise küpsustaseme tõstmiseks. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2021.

Kikkas, Urmas. Ettevõtte tooteportfelli analüüs Valio Eesti AS näitel. - Juhendaja Mati Virves; kaasjuhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2006.

Killo, Kadrian. Aktsiaselts Pärnu Õlu konkurentsivõime analüüs. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 1999.

Kingo, Priit. Eesti krooni stabiilsus. – Juhendaja Kalev Kingo. – Pärnu, 2000.

Kinks, Leila. Motivatsiooni ja töörahulolu seos tööjõu voolavusega hotelliettevõtluses Hedon Spa & Hotel näitel. - Juhendaja Jana Kikas, MBA. - Pärnu, 2023.

Kiri, Sirli. ASB Greenworld Eesti Osaühingu roll ja perspektiivid. – Juhendaja Fred Georg Loit. – Pärnu, 2000.

Kirsipuu, Kati. Tööstressist tingitud personalivoolavuse ennetamine Rikets Hulgi OÜ näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2018

Kirss, Kristi. Alalised ja ajutised organisatsioonid Filmimees OÜ näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2011.

Kivi, Viia. Konkurentsivõime analüüs aktsiaselts Alu LKK näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2004.

Kivioja-Ööpik, Külli. Sotsiaalse ettevõtluse kuvand Eesti ajakirjanike hulgas. - Juhendaja Mari Erm-Reining, MBA; kaasjuhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2013.

Kiviorg, Kristo. Projektijuhtimise arendamine ettevõttes Rinaldo Interior OÜ. - Juhendaja Taavi Tamberg, kaasjuhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2015

Kivirand, Gert. Internet – ettevõtluse arendaja Roosna- Alliku valla näitel. – Juhendaja Taavi Tamberg. – Pärnu, 2000.

Kivisto, Arvo. Eesti tööstusettevõtte Venemaa turule sisenemine AS Kroonpress näitel. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, PhD. - Pärnu, 2009.

Kivistu, Kristiina. Organisatsioonide liitumine ja ühinemisvõimaluste analüüs DSV Transport AS näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2007.

Klaamas, Pille. Personali töörahulolu uuring aktsiaseltsis Securitas Eesti. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2008.

Knotts, Ille. Allüksuses toimunud muudatuste mõju ettevõtte majandustulemustele. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2021 (ligipääs piiratud kuni 01.01.2028)

Kodasma, Aivo. - Müügiettevõtte töötajate motivatsiooni tõstmise võimalused AS Severi kaubandus näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2005.

Kodasma, Sirle. Kohaliku sotsiaalmajandusliku arengu toetamine Pärnumaal Euroopa Liidu tõukefondide abil. - Juhendajad Kristjan-Olari Leping, MA; Elvi Ulst. - Pärnu, 2005.

Kohv, Bärbel. Ettevõtte kui õppiva organisatsiooni analüüs AS Wendre näitel. - Juhendaja Made Torokoff, MA. - Pärnu, 2006.

Koit, Liisi. Turunduskommunikatsiooni tõhustamise võimalused lauatennise kandepinna laiendamiseks. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2017

Kolberg, Valter. Projektipõhine kulude arvestus ning juhtimine osaühingus Brightspark. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2013.

Kolossova, Janne. Ettevõtete ühinemine SOL Eesti OÜ ja Serviks AS näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2004.

Kond, Daniela. Stressijuhtimine ja töötajate efektiivsus Benita Kodu AS näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2018

Kondor, Helen. Tootearendus aktsiaseltsis Rannila Profiil. – Juhendaja V. Must. – Pärnu, 1999.

Kondor, Rait. Eesti transiidipoliitika analüüs. – Juhendaja Ivo Toomla. – Pärnu, 2001.

Konrad, Ando. Ettevõtete sisenemine rahvusvahelisele turule Karvapall OÜ näitel. - Juhendaja Mari Erm. - Pärnu, 2013.

Koppe, Reigo. Eesti tööturu analüüs. – Juhendaja Avo E. Org. – Pärnu, 2001.

Kosemets, Heigo. Spordiklubi sponsorluse tulemuslikkus tarbija suunamisel ostuotsustusprotsessis Tartu JK Tammeka näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2016.

Kosk, Kertu. Ettevõtte analüüs AS Signaal näitel. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Kotkas, Kerstin. Strateegiline juhtimine ja hea juhtimise tava spordiorganisatsioonides Eesti suusaklubide näitel. - Juhendaja Siiri Same, PHD. - Pärnu, 2022.

Kovlak, Kristina. AS Nitroferdi konkurentsivõime analüüs. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2006.

Kritt, Anu. Osaühingu Racing Invest Group tarbijate ostukäitumise analüüs. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2006.

Kronbergs, Renald. Ravikindlustuse süsteem Eestis ja võimalikud arengusuunad. - Juhendaja Tiia Püss; kaasjuhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2003.

Kroon-Laur, Kadi. Ettevõtluse alustamise toetuse kui teenuse kitsaskohad Eesti Töötukassa Pärnumaa osakonna näitel. - Juhendaja Grete Männikus, MBA. - Pärnu, 2017.

Kruusla, Garry. Füüsilisest isikust ettevõtja arvestus ja maksustamine. - Juhendaja Aime Mäekask. - Pärnu, 2002.

Kruusmäe, Hannabel. Kaugtöö rakendamise edendamine Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis. - Juhendaja Ilona Kandelin, MBA. - Pärnu, 2021.

Kuimet, Alvin. Sisseostupoliitika ja varude juhtimine spordikaupluste keti näitel. - Juhendaja Jaan Järv. - Pärnu, 2002.

Kuivonen, Marit. VIA Baltica arenguvöönd. – Juhendaja Urmas Kase. – Pärnu, 2000.

Kukk, Mari-Liis. Projektistumisega kaasnevate organisatsiooniliste muutuste võimalikud probleemid ja ohud Elektrilevi OÜ näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2013.

Kukk, Moonika. Projektipõhine ettevõtlus majutussektoris. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2011.

Kukk, Riina. Ajutise personali motiveerimine hooajalisusega toitlustusettevõttes. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2011.

Kukk, Riina. Personali hindamise ja hüvitamise analüüs AS-is Tootsi Turvas. - Juhendaja Jaana Kikas, MA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2014.

Kull, Airika. Personali hindamine Ventek OÜ’s. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2001.

Kull, Marget. Muudatuste mõju personali motivatsiooni ja töörahulolule AS Balti Investeeringute Grupi panga Lõuna-Eesti regioonis. - Juhendaja Made Torokoff, MA. - Pärnu, 2008.

Kull, Mariin. Demograafiline mitmekesisus ja kaasatus Eesti ettevõtetes. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2021.

Kullamä, Daniel. Töötajate motivatsiooni mõjutavad tegurid teenindusettevõtetes EMT Esindused AS näitel. - Juhendaja Janika Jürman, MBA. - Pärnu, 2007.

Kullerkupp, Kadri. Ettevõtlus ja tööhõive Pärnumaal. – Juhendaja Arno Rajande. – Pärnu, 2000.

Kulvik, Toomas. OÜ Bussiproff äriplaan. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2007.

Kurgmann, Anzelika. Kaasaegse majandustarkvara rakendamine ettevõttes. - Juhendaja Taivo Päärson. - Pärnu, 1999.

Kurm, Maarja. Lojaalsusprogrammi mõju klientide lojaalsusele OÜ Biomarket näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2016.

Kurn, Margit. AS Monte Carlo klienditeeninduse kvaliteet. - Juhendaja Heli Tooman. - Pärnu, 2002.

Kurvits, Aimar. Raamatupidamise korraldus asutatavas äriühingus. – Juhendaja Aime Mäekask. – Pärnu, 2001.

Kutšinskaja, Irina. Personali koolitamise süsteemi arendamine Pärnu Haigla näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2004.

Kuum, Kadri. Turu- uuringu areng kvantitatiivselt kvalitatiivsele. – Juhendaja Margus Hunt. – Pärnu, 1999.

Kuus, Ulvi. Sisekommunikatsiooniga rahulolu ettevõttes AS ISS Eesti. - Juhendaja Airi Noppel, MBA. - Pärnu, 2014.

Kuusik, Gerli. Ettevõtte finantsanalüüs OÜ Halinga näitel. - Juhendaja Varje Kodasma, MBA. - Pärnu, 2011.

Kuusik, Anette. Vigala valla majandusaasta aruanne koos auditeerimisega. - Juhendaja Maidu Kuuse. - Pärnu, 2007.

Kuusk, Aadu. Osaühing Pambu konkurentsivõime analüüs. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2006.

Kuusk, Anne. Töömotivatsiooni tegurid ja võimalused nende toime tõhustamiseks OÜ Pambu näitel. - Juhendaja Marju Käärst. - Pärnu, 2006.

Kuusk, Kerli. Kaugtöötajate töörahulolu organisatsiooni Saint-Gobain Glass Estonia SE äriüksuse Saint-Gobain Sekurit Eesti näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2016.

Kuusk, Rain. Uute sõidukite müügiedu. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, MA. - Pärnu, 2006.

Kuusmaa, Kevian. Tööstressi mõju personali voolavusele Radisson Blu Sky Hotel näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2014.

Kuusmets, Anne. Personali värbamine ja valik Pärnu maakonna ettevõtetes. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, MA. - Pärnu, 2007.

Kõiv, Andres. Pakendi kogumis- ja taaskasutamissüsteemi rakendamine Eestis. - Juhendaja Antti Raamat. - Pärnu, 2004.

Kõiv, Keidi. COOP Eesti reklaamitegevuse analüüs 2013. aasta peibutuskampaania näitel. - Juhendaja Külli Kivioja-Ööpikk, kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2016 (kasutuskeeld).

Kõlu, Merili. Personali arendamise ja koolitamise kava välja töötamine Scanfil OÜ näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2012.

Kõomägi, Margus. Rahavoo juhtimine ja firma väärtus. – Juhendaja Vambola Raudsepp. – Pärnu, 2001.

Kõrge, Karl-Erik. Turunduskommunikatsioon spordiala populariseerimiseks Eesti Aerutamisföderatsiooni näitel.- Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2017.

Kõrnas, Keidy. Eesti kommertspanganduse arengutendentsid. – Juhendaja Nadezda Ivanova. – Pärnu, 2001.

Kõvask, Kristi. Eesti rahapoliitilised alternatiivid Euroopa Majandus- ja Rahaliiduga ühinemisel. – Juhendaja Katrin Olenko. – Pärnu, 2000.

Kägo, Karel. AS Taastusravikeskus Estonia turundusstrateegia kujundamine. - Juhendaja Heldur Heinsoo, MBA. - Pärnu, 2010.

Kägo, Tiina. Riigi majanduspoliitika roll ettevõtluskeskkonna kujundamises Eesti ja Soome näidete võrdlusel. - Juhendaja Toomas Kuuda; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2012.

Kärner, Keidi. Konkurents koolitusettevõtete turul OÜ Aide Autokool näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo. - Pärnu, 2010.

Kärp, Algo. Sisekommunikatsiooni mõju töötajate töötulemustele IT-ettevõtete näitel. - Juhendaja Grete Männikus, MBA. - Pärnu, 2021.

Kästik, Annika. Ettevõtte tooteportfelli analüüs AS Balbiino näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo. - Pärnu, 2007. 

Küdorf, Kristo. Turundusplaani koostamise väljakutsed äriklientide turul tööriistade müügiettevõtte "Varustaja24" näitel. - Juhendaja Mari Erm-Reining, MBA; kaasjuhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2015.

Külaots, Sigrid. Treenerite juhtimisstiili mõju treenitava saavutusmotivatsioonile Audentes Spordigümnaasiumi Otepää filiaali näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2017.

Küngas, Karolin. Sisseelamisprogrammi loomine uue töötaja kohanemiseks organisatsiooni Mainegrupp OÜ näitel. - Juhendaja Riina Tomas, MBA, kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2018.

Künnapas, Jaanus. Konkurentsivõime analüüs majutusettevõtte näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2004.

Kütt, Helen-Kärt. Tootearenduse juhtimine aktsiaseltsis EEK Dekor. – Juhendaja Toivo Lepmets. – Pärnu, 1999.

Kütt, Lehar. Suhteturunduse rakendamine avalikus sektoris. - Juhendaja Arvi Kuura; kaasjuhendaja Andres Ideon. - Pärnu, 2002.

Laane, Kaja. Sotsiaalteenuste turundusmeetmestik. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Laane, Uudo. MTÜ Rääma Noorte Ühing Noorus arengukava. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2006.

Laanemets, Aina. OÜ Alve ärimudeli analüüs. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2012 (kasutuskeeld).

Laanepõld, Jaak. OÜ Tarmen äriplaan. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2005.

Laanesaar, Evelin. Ettevõtte analüüs AS Pärnu Empak baasil. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2001.

Laaneväli, Susanna. Töökiusamise problemaatika ettevõtte X näitel. - Juhendaja Riina Tomast, MBA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2017.

Laarman, Kärt. Elukindlustuse areng Eestis. – Juhendaja Alari Avamägi. – Pärnu, 2000.

Laasma, Andres. Pärnu linna käitumine taastusravi ettevõtjana. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2004.

Lagern, Deevi. Keskastmejuhtide meeskonnatöö orientatsiooni analüüs. Juhendaja Üllas Tankler. - Pärnu, 2004. 

Lahe, Marju. Pärnu kuurordi tähtsus linna üldises arengus. – Juhendaja Tiina Kiibus. – Pärnu, 1999.

Laidma, Heili. Aktsiaselts Cibus ärikeskkonna analüüs. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2003.

Laidna, Marika. Eesti kalatööstuse ekspordivõimalused. - Juhendaja Matti Raudjärv. - Pärnu, 2003.

Landrat, Jan. Välisinvesteeringud Eesti majanduses. - Juhendaja Raivo Rajamäe. - Pärnu, 2002.

Lankots, Margaret. Äriprotsesside juhtimise rakendamine teenusepõhises väikeettevõttes. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2019.

Laos, Tõnn. Äriplaani kasutamine mittetulunduslikus spordiorganisatsioonis. - Juhendaja Henn Vallimäe, PhD; kaasjuhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2016.

Laur, Riina. Jaefirma turunduspoliitika. – Juhendaja Aino Siimon. – Pärnu, 1999.

Laur, Viire. Turunduse juhtimine OÜ Joonas KT näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2006.

Laustam, Laura. Eesti blogijate eneseturundus ning blogimine ettevõtlusena. - Juhendaja Kerli Ploom, MA. - Pärnu, 2019.

Lee, Kadri. Eralasteaia äriplaani koostamine. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2004.

Lehe, Thea. Personali juhtimine organisatsioonis. – Juhendaja Kersti Vugt. – Pärnu, 2000.

Lehemets, Ly. Raamatupidamise sise-eeskirja rakendamine Häädemeeste Vallavalitsuses. - Juhendaja Aime Mäekask, MA. - Pärnu, 2006.

Lehtsaar, Triin. Sponsorlussuhete koostöövõimaluste täiustamine Hiiu maakonna ettevõtete ja spordiorganisatsioonide vahel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2020.

Leib, Jaanika. Lada Eesti Aktsiaseltsi konkurentsivõime analüüs. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 1999.

Leidur, Mati. Muudatuste juhtimine Ruukki Products AS näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2013.

Leiman, Märt. ABM Kinnistud OÜ ettevõtluskeskkonna analüüs ja ärimudeli arendamine. - Juhendaja Airi Noppel, MBA. - Pärnu, 2014.

Leinsaar, Egeriin. Personali koolitus. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2002.

Lelle, Maige. Kliendirahulolu uuring AS Riguali näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo MBA. - Pärnu, 2008.

Lelle, Margus. Tootearendus osaühingus Tuul & Rajasalu. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2000.

Lelov, Andrus. Projektipõhise tootmiskorralduse rakendamine Note OÜ näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2013.

Lember, Elen. Spordiettevõtte ärimudeli arendamine. - Juhendaja Henn Vallimäe, PhD; kaasjuhendaja Airi Noppel. - Pärnu, 2012.

Lembit, Anu. Roosta Puhkeküla turundusstrateegia kavandamine. - Juhendaja Tõnu Mauring. - Pärnu, 2004.

Lemmiksoo, Jana. Toitlustus- ja meelelahutusettevõtte käivitamine Pärnus. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2005.

Lemmiksoo, Lembe. Huvialahariduse institutsionaalne analüüs Pärnus. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2005.

Lepiste, Karita. Haldusreformi mõju avalike teenuste osutamisel väikeasulates. - Juhendaja Matti Raudjär, PhD; kaasjuhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2019.

Lepp, Grete-Liis. Tänavavalgustuse Led lampidele üleviimise tasuvusanalüüs Tartu vallas. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2018.

Lepp, Olavi. Akreditiivid ja dokumentaalsed inkassod Eestis. – Juhendaja Marika Priske. – Pärnu, 1999.

Leppikson, Egle. Kliendirahulolu ja lojaalsus Põldma Kaubanduse AS e-poe näitel. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2021.

Leppnurm, Kadi. Personali motiveerimine ja töörahulolu kujundamine AS Eesti Krediidipangas. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2006.

Lerg, Kaire. Pärnu Postkontori transportteenuste turundusplaan. – Juhendaja Joel Roos. – Pärnu, 2000.

Liidemaa, Merite. Eesti pensionikindlustussüsteemi analüüs. - Juhendaja Tiia Püss; kaasjuhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2003.

Liitmaa, Jane. Tsiviiltäitemenetluse institutsionaalne analüüs Eestis. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2007.

Liiv, Raina. Füüsiliste isikute finantseerimine Eesti pankades. - Juhendaja Antti Raamat. - Pärnu, 2005.

Lill, Kalle. Ettevõtte SIA Antti arenguperspektiivid Lätis. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2014.

Lilla, Sven. Ettevõtte turundusstrateegia kujundamine muutuvas turundussituatsioonis. - Juhendaja Heldur Heinsoo, MBA. - Pärnu, 2011.

Lilles, Kristi. Dokumentaalsed arveldused. – Juhendaja Age Trink. – Pärnu, 2001.

Lilles, Nele. Töörahulolu uuring AS Hansapank Lääne-Eesti regiooni kontorites. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2005.

Limm, Siiri. Ettevõtlus ja maksud. – Juhendaja Lea Liiva. – Pärnu, 1999.

Lindpere, Mait. Plastikjäätmete väärindamise ettevõtte käivitamise teostatavuse uuring Eestis. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2020.

Linnasmägi, Piret. Osaühing Salacia tegevuse analüüs. - Juhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2003.

Lipp, Anne-Greth. Spordisündmuste edendamise võimalused kasutusel olevate töömeetodite näitel MTÜ JK Vapruses. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2023.

Lipp, Merlyn. SA Noored Olümpiale toetaja motivatsioon. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2018

Lippmaa, Eda. Organisatsioonikultuur muutuste juhtimisel osaühing Paap näitel. - Juhendaja Made Torokoff. - Pärnu, 2003.

Lipping, Helis. Finantssuhtarvud ja nende tõlgendamine AS Chemi-Pharm näitel. - Juhendaja Varje Kodasma, MBA. - Pärnu, 2011.

Lips, Tanel. Töötajate rahulolu motivatsiooni paketiga Dagöplast AS. - Juhendajad Liina Puusepp ja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2023 (ligipääs piiratud kuni 30.05.2028).

Lištšina, Ksenia. Lions Group 2 OÜ strateegia kavandamine. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2009.

Lodi, Liisa. Projektijuhtimise meetodite kasutamine spordiürituste korraldamisel. - Juhendaja Arvi Kuura, PHD. - Pärnu, 2022.

Lohu, Rutmar. Võimalikud reklaamikanalid ettevõtjale Eesti trükimeedias. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2006.

Loid, Omari. Eduka mentorsuhte kujunemine ja mentorkogemuse analüüs. - Juhendaja Siiri Same, PhD. - Pärnu, 2022.

Lokk, Karmen. Sotsiaalsete ettevõtete pakutavate teenuste digiteerimine. - Juhendaja Ilona Kandelin, MBA. - Pärnu, 2021.

Loks, Eleri. Projekti protsesside efektiivsem juhtimine Eesti Energia AS näitel. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2017.

Lombiots, Marten. Persoonibrändi arendamine spordiagent Marten Lombiotsa näitel. - Juhendaja Grete Männikus, MBA. - Pärnu, 2022.

Loomus, Jaanika. Personali arendamise ja koolitamise väljakutsed üldhariduskoolis Jõgeva Ühisgümnaasiumi näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2010.

Loonurm, Rauno. Majutusettevõtte äriplaan. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2004.

Loorents, Vivian. ABB Power Grids Estonia AS ostuprotsessi parendamine. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2021.

Loosme, Agne. Vändra ja Kaisma valla liitumise mõju nende jätkusuutlikkusele. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2013.

Lootus, Jana. Töötajate valmisolek aktsiaseltsis Vestman Kinnisvara frantsiisiettevõtteks muutmiseks. - Juhendaja Tõnu Roolaht, PhD. - Pärnu, 2008.

Lorents, Veljo. Best Western Hotell Pärnu turundusmeetmestiku rakendamine. – Juhendaja Maksim Saat. – Pärnu, 1999.

Luht, Silja. Projektifinantseerimise praktika Eestis kommertspankade näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2013.

Luik, Merili. Eestisisene e-kaubanduse areng kriisidest tulenevate muutuste tõttu. - Juhendaja Kandela Õun mag; kaasjuhendaja Ester Ausmees, MA. - Pärnu, 2021.

Lulla, Martin. Riigi investeerimispraktika analüüs. - Juhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2003. 

Lumisalu, Erkki. Eesti kalatoodete ekspordiperspektiivid. – Juhendaja Endel Sarapuu. – Pärnu, 2000.

Lusbo, Andero. Põlvamaa elanike sportimisvõimalused ja -eelistused. - Juhendaja Velda Buldas; kaasjuhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2017.

Lusik, Kairi. Ettevõtte analüüs hotell “Viiking” baasil. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 1999.

Luup, Tarmo. Prokuratuuri infosüsteemi kasutusmugavuse uuring. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2019.

Luur, Kristel. Ärimudeli analüüs Ursus OÜ näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2018. 

Luur, Mari. Infosüsteemid kaubanduses. – Juhendaja Vambola Leping. – Pärnu, 2001.

Lõsak, Inge. Eesti Vabariigi idasuunaline kaubanduspoliitika ja perspektiivid. – Juhendaja Viive Tiik. – Pärnu, 1999.

Lõsjanskaja, Jekaterina. Reklaami mõju tarbijate ostukäitumisele. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2006.

Lätt, Aivo. Müügi stimuleerimise võtted OÜ Britteris Kaubandus näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo MBA. - Pärnu, 2008.

Lüll, Anni. Organisatsioonide vaheliste suhete analüüs Lepa Kaubamaja näitel. - Juhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2003.

Lüüdik, Tarmo. Eesti, Läti ja Leedu börside tulevikuperspektiivid. – Juhendaja Holger Tamm. – Pärnu, 1999.

Maarand, Eilike. Füüsilisest isikust ettevõtja finantseerimine Eesti Vabariigis. - Juhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2002.

Maasikas, Maris. Võrkturunduse rakendamine Oriflame Cosmetics SA ettevõtte näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo MBA. - Pärnu, 2009.

Maasikmets, Kristin. Äriplaan loodavale kohvik-sööklale. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2015.

Maasik-Müts, Diana. Eestvedamine projektijuhtimises projektipõhises organisatsioonis Vaimo Group. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2018 (ligipääs piiratud kuni 01.06.2029).

Madi, Gerda. Talispordialasid harrastavate noorsportlaste orienteeritus tippspordile Otepää vallas. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2015.

Madison-Enok, Brita. Ettevõtte ühiskondlikult vastutustundlik käitumine pankrotimenetluses osaühing Hanshouse näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2008.

Mae, Jaak. Sponsorkoostöö väljakutsed ja arenguperspektiivid Eesti Suusaliidu näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2016.

Mae, Pille. Turundusperspektiivid aktsiaseltsis Hiiu Kalur. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2004.

Mahlakas, Veiko. Hotelliteenuste turundus. - Juhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2003.

Maiste, Reelika. Eesti muusikafestivalide välisturunduse arenguvõimalused. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2014.

Malkov, Taavet. Konkurentsikeskkonna analüüs Eesti arhitektuurse visualiseerimise turul. - Juhendaja Kandela Õun mag ; kaasjuhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2022.

Mardo, Marek. Mereväe miinijahtijate võimeuuendusprogrammi ettepaneku põhimõtted. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD; kaasjuhendaja Ingvar Pärnamäe. - Pärnu, 2013.

Maripuu, Kari. Infosüsteemide kasutamine ettevõttes OÜ Maripuu meedia näitel. - Pärnu, 2002.

Marks, Veronika. AS Salva Kindlustuse konkurentsivõimeanalüüs. - Juhendajad Kandela Õun mag. - Pärnu, 2004.

Maruste, Vaido. Ökoloogiasuunitlusega juhtimine. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2000.

Matsalu, Triin. Projektide hindamine ja valik. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2000.

Matt, Jaanika. Tarbijakäitumine ja kliendirahulolu Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2015.

Meeksa, Jüri. Eesti väikeettevõtte välisturgudele minek. – Juhendaja Svea Uusen. – Pärnu, 1999.

Meier, Egert. OÜ TC Pärnu Tenniseklubi analüüs. - Juhendaja Toomas Kuuda. - Pärnu, 2006.

Meier, Reimo. Äriplaan alustavale graafilist disaini pakkuvale ettevõttele. - Juhendaja Mari Erm-Reining, MBA. - Pärnu, 2013.

Meius, Mariliis. Ober-Hausi Kinnisvara AS ärimudeli uuendamine. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2022.

Mengel-Sünt, Raili. Turundus erinevatele sihtrühmadele Tackendorf Puhkemaja näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2006.

Menšikov, Kaili. Turunduse analüüs OÜ Vändra Leib näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2006.

Meresaar, Argo. Klienditeenindus kinnisvarahaldusettevõttes. - Juhendaja Arved Liivrand. - Pärnu, 2002.

Meresaar, Kristiina. Liisingfinantseerimise riskid AS SEB Ühisliising näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2005.

Merila, Erlend. OÜ Glaston Glass konkurentsivõime analüüs. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2006.

Merila, Tarmo. Pärnu linna korruselamute korterite hinda mõjutavad tegurid järelturul. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, MA. - Pärnu, 2006.

Merila-Remmel, Kaja. Sisekliendi teenindamine toitlustusettevõttes OÜ Servitris näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2006.

Merine, Mall. Projektijuhi kutse arendamine Eesti Vabariigis. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2018.

Merisaar, Janek. Ventilatsioonitorusid tootva ettevõtte äriplaan. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2008.

Meriste-White, Ann. Treenerite tööjõukulu toetuse vajalikkuse uuring Pärnumaa näitel. - Juhendaja Velda Buldas; kaasjuhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2019.

Meronen, Karin. Naiste ettevõtlus ning töö- ja eraelu tasakaalustamine. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2015.

Mesias, Margo. Tollilao ja – terminali asutamise võimaluste analüüs Pärnus. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2000.

Metsna, Marge. Pärnu kui turismilinn tallinlaste ja pärnakate pilgu läbi. – Juhendaja Leeni Hansson. – Pärnu, 1999.

Metssalu, Jaanika. Kliendile orienteeritud turismi arendamine Läänemaal ja Haapsalus. – Juhendaja Maret Sukles. – Pärnu, 1999.

Mihhailov, Marek. Tallinna Väärtpaberibörsi arengustsenaariumid. – Juhendaja Ljudmila Šorikova. – Pärnu, 2001.

Mihhailova, Gerda. AS Cibuse konkurentsivõime analüüs. – Juhendaja Tõnis Värva. – Pärnu, 2000.

Miil, Marje. Personali värbamine ja valik. - Juhendaja Heidi Reiljan, MSc. - Pärnu, 2002.

Miilits, Ave. AS Rannila Profiili finantsanalüüs. – Juhendaja Aime Mäekask. – Pärnu, 2001.

Mikker, Katariina. Juhtimis- ja eestvedamisstiilide rakendamine ettevõtte SKY MEDIA näitel. - Juhendajad Margus Oidekivi; Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2004.

Milbach, Gert. Ärimudeli innovatsioon ja riskijuhtimise kava koostamine SA Eesti Meremuuseumile. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2022.

Miller, Liisi. Turunduskommunikatsiooni tõhustamine Saaremaa Spordikooli näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2015.

Minnik, Reelika. Äriühendluste moodustamise praktika Eestis. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2000.

Mirme, Pille. Turbatööstuse käivitamise kava. - Juhendajad Kandela Õun mag. - Pärnu, 2004.

Mitt, Joel. Tootmiskorralduse täiustamine elektroonikaettevõttes. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Mitt, Monika. E-teenuse juurutamine Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2008.

Moon, Raivo. Elektriraudtee osa Tallinna linnalähitranspordis. – Juhendaja Sergo Kont. – Pärnu, 2001.

Mugur, Danek. Personali töörahulolu ja motivatsioon Esmed Töötervishoid OÜ näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2015 (kasutuskeeld).

Muliin, Pille. OÜ Tervise Paradiis tegevuse analüüs. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2005.

Mullo, Karin. Aktsiaselts Eesti Loto arengusuunad. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 1999.

Mumm, Moonika. Personali värbamise ja valiku väljakutsed ettevõtte Esmed Töötervishoid OÜ näitel. - Juhendaja Riina Tomast, kaasjuhendaja Gerda Mihhailova,MA. - Pärnu, 2015 (kasutuskeeld).

Muni, Pille. Investeerimisfondide müügipoliitika Eestis. - Juhendaja Mart Sõrg. - Pärnu, 2003.

Murik, Sander-Siim. Virtuaalsete meeskondade juhtimine ja motiveerimine MTÜ Robotex näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2018

Muru, Helen. AS ELWO areng ja finantsanalüüs. – Juhendaja Heidi Tammemäe. – Pärnu, 2000.

Muru, Murel. Jaekaubandusettevõtte analüüs OÜ Jalavari näitel. - Juhendaja Helen Pajuste. - Pärnu, 2006.

Murulauk, Tiina. Personali värbamise ja valiku väljakutsed aktsiaseltsi SEB Pank näitel. - Juhendaja Jaana Kikas, MA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, PhD. - Pärnu, 2012 (kasutuskeeld).

Must, Anton. Eesti ööklubid COVID-19 pandeemias: toimetulek olukorraga. - Juhendaja Ilona Kandelin, MBA. - Pärnu, 2021.

Must, Valdek. AS Rannila Profiil kliendisuhete analüüs. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2004.

Musten, Laura. Kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine aktsiaselts PAG näitel. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2008.

Mustkivi, Kristjan. Projektijuhtimise standardiseerimine Cybernetica AS tollivaldkonna projektide näitel. - Juhendaja Toomas Saarsen, MSc; kaasjuhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2017.

Muug, Jaak. Ostjate hinnatundlikkus ja hinnakujundusmeetodid külmutatud toodete alal. – Juhendaja Raivo Nirk. – Pärnu, 2001.

Mõts, Anni. Projektide riskijuhtimine väiksemates organisatsioonides. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2011.

Mõttus, Daily. Reklaami arenguvõimalused Eesti Vabariigis. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 1999.

Mäe, Riia. Toitlustusettevõtte äriplaan. - Juhendaja Helen Pajuste. - Pärnu, 2005.

Mäemees, Kristel. Töötasustamise süsteemi arendamine AS Oskar LT. – Juhendaja Kersti Türk. – Pärnu, 2001.

Mäemets, Triinu. Eestisse tööle asunud välismaalaste kohanemine töökeskkonna ja kultuuriga. - Juhendajad Liina Käär, MA. - Pärnu, 2023.

Mäeveer, Maris. Töömotivatsiooni analüüs AS Estonian Air' is.- Juhendaja Arvi Grünthal . Pärnu, 2003.

Mägi, Eve. Pärnumaa ettevõtlus- ja arenduskeskuse tegevuse analüüs. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2006.

Mägi, Kaja. Osaühingu asutamine füüsilisest isikust ettevõtja baasil. - Juhendaja Aime Mäekask, MA. - Pärnu, 2008.

Mägi, Marget. VIA Baltica kui turismiobjekt. – Juhendaja Ain Hinsberg. – Pärnu, 1999.

Mägi, Reio. AS Silman Elekter sisenemine välisturule. - Juhendaja Airi Noppel, MBA. - Pärnu, 2015.

Mägi, Sven. Konkurents Eesti kinnisvaraturul ja seda mõjutavad tegurid. - Juhendaja Heldur Heinsoo, MBA. - Pärnu, 2011.

Mägi, Vahur. Pärnumaa turismiportaali käivitamine. - Juhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2003.

Mändla, Rauno. Tööturg Eestis ja elanikkonna tööhõive probleemid. - Juhendajad Marko Truu, Aime Mäekask. - Pärnu, 2002.

Mändoja, Dagne. Personali värbamise eetilisus Nasdaq OMX Tallinna Börsi põhinimekirja Eesti ettevõtete näitel.- Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2017.

Mängel, Heily. Pankrotiprotsessi regulatsioon Eestis. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Mängel, Ülo. Personali motivatsioon ja töörahulolu osaühingu Goodline Baltic näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2008.

Männa, Marit. Kvaliteedisüsteemi juurutamine AS Järvakandi Klaas. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 1999.

Mätas, Egle. Töötajate rahulolu uuring Keskkonnainvesteeringute Keskuses. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2007.

Mätas, Kelli. Kihnu valla turismiettevõtete majanduslik jätkusuutlikkus. - Juhendaja Jana Ruubel, MBA; kaasjuhendaja Margus, MA. - Pärnu, 2021.

Mättas, Argo. Ettevõtluse areng Tori vallas. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2011.

Müürisepp, Üllar. Töörahulolu uuring OÜ Entopt Export näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2007.

Naar, Viljo. Personali töömotivatsiooni seos töörahuloluga Scandic Rannahotelli näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2004.

Nael, Margot. AS Eesti Ühispank eralaenupoliitika. – Juhendaja Mari Ojasoo; kaasjuhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Nael, Triin. Eesti väärtpaberiturg teel Euroopa Liitu. – Juhendaja Ljudmila Šorikova. – Pärnu, 2000.

Nahkur, Viktoria. Aktsiaseltsi Pärnu REV konkurentsivõime analüüs. – Juhendaja Maire Nigul. – Pärnu, 1999.

Nau, Ülle. Eraisikute säästmisvõimalused Sampo panga vahendusel. Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2005.

Neemsalu, Liina. Motivatsioon koolispordis Tartu Kivilinna kooli näitel.- Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2017.

Nieländer, Tauno. Päritolumaa efekt Eesti tarbija ostuotsustes lihatoodete näitel. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2020.

Nikolajeva, Veronika. Projektide edukus Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuses. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2013.

Nilender, Virko. Sportlaste saavutusmotivatsioon Eesti murdmaasuusatajate näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2018.

Nimtšuk, Kirill. Personali töö efektiivsuse tõstmine AS Eesti Post Pärnu Peapostkontori näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2003.

Noni, Elery. Paindlike töövormide kasutamise motivatsioon ja võimalused Pärnu majutusettevõtetes. - Juhendajad Jaana Kikas, MA; Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2017.

Noor, Eve. Bürooteenuseid pakkuva ettevõtte välja arendamine turunduslike põhimõtete alusel. – Juhendaja Kalvi Sepp. – Pärnu, 2000.

Noorkõiv, Maarja. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 2007-2013 programmi straditoetuste kasumlikkus Tartumaa ettevõtete näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2011.

Noppel, Airi. Ettevõtte majanduslike raskuste ületamine saneerimismenetluse kaudu. - Juhendaja Priit Palmiste; kaasjuhendaja Varje Kodasma, MBA. - Pärnu, 2010.

Nopponen, Maria. Projektijuhtimise rakendamine väiketootmisettevõtte Riverbank OÜ näitel. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2023.

Nurk, Elo. Piirkondlikke sotsiaalteenuseid osutava keskuse tegevusanalüüs. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2000.

Nuuma, Heiki. Z-generatsiooni-keskne digitaalturundus agentuuri praktikas tarbeelektroonika valdkonna näitel. - Juhendaja Maarja Pajusalu, MSc, kaasjuhendaja Grete Männikus, MBA. - Pärnu, 2018.

Nõmm, Janno. Eesti puidutööstuse arengusuunad. - Juhendaja Matti Raudjärv. - Pärnu, 2003.

Nõmm, Siim. Isikliku müügi tulemuslikkus AS Viasat näitel. - Juhendaja Mari Erm-Reining, MBA; kaasjuhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2015.

Nõmmerga, Kaidi. Hiiumaa turismipotentsiaali analüüs. – Juhendaja Ruuben Post. – Pärnu, 1999.

Nõmmik, Argo. Viimase miili tarne lahendused ja ärimudelid Eestis. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2017.

Nõmmik, Tõnis. Ettevõtte analüüs “AS Erimark” näitel. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2000.

Oja, Margit. Ettevõtte analüüs põllumajandusettevõtte näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2002.

Oja, Priit. Inflatsiooni mõju Eesti majandusele. – Juhendaja Enn Rand. – Pärnu, 1999.

Olde, Sirli. Mentorlus Sampo pangas. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2005.

Olde, Ülar. Tulumaksu õiguslik regulatsioon ja tulumaksupettused. - Juhendaja Jaan Krinal. - Pärnu, 2002.

Ollema, Karmo. Väikeettevõtte saneerimine. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Olli, Andreas. Note Pärnu OÜ investeerimisprojekti tasuvusanalüüs. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2018.

Olli, Signe. Säästmine ja investeerimine AS Eesti Ühispanga vahendusel. – Juhendaja Toomas Sutt; kaasjuhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Ollino, Gerli. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse konkurentsieelis kohalikul koolitusturul (täiskasvanute koolituse osakonna näitel). - Juhendaja Mari Erm-Reining, MBA. - Pärnu, 2013.

Omler, Riido. Eesti pangateenuste analüüs SEB panga eksportklientide näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2012.

Opmann, Pille. Alustava ilusalongi äriplaan. - Juhendaja dotsent Anu Reiljan. - Pärnu, 2008.

Orav, Algor. Müügiesindajate töö tõhustamine kindlustusfirmas. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 1999.

Orav, Marian. Keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001 rakendamise tugisüsteemi parendamine Valgamaa ja Ida-Virumaa ettevõtete näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2018.

Orb, Baile. Personali koolitamine ja arendamine MTÜ Tantsukool Laguun. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2015.

Orel, Lili. Osaühing Flexoil ärikeskkonna analüüs. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2006.

Org, Hille. Lääne – Virumaa turismi hetkeseis ja arengu võimalused 1999 – 2000. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 1999.

Org, Liisi. Muusikakooli õpetajate töörahulolu ja motivatsioon ning seda mõjutavad tegurid. - Juhendaja Jaana Kikas; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2012.

Oselin, Piret. AS Reola Gaas põhitegevuse analüüs. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2000.

Ossip, Mairi. Börsil noteerimata ettevõtte väärtuse hindamine. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2004.

Ots, Anu. Ravimite jaemüügiturg Saare maakonnas OÜ Kuressaare Perearstikeskuse Apteek näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo. - Pärnu, 2007.

Ots, Kristina. Sisekliendi teenindamise tõhustamine Mehiläinen Eesti OÜ näitel. - Juhendaja Riina Tomast, MBA. - Pärnu, 2023. (ligipääs piiratud kuni 01.06.2026).

Otsma, Helgi. Tulemusjuhtimise süsteemi arendamine AS Viru Õlu näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2013.

Paabstel. Mari-Liis. Projektijuhtide töö ja karjääri edendamise võimalused. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2023.

Paabut, Aet. Kalaturismi turundus Eestis. – Juhendaja Arno Kirt. – Pärnu, 1999.

Paap, Ave. Personali voolavuse analüüs As Rigual näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2004.

Paes, Kadri. Naisettevõtlus Eestis - hetkeolukord, probleemid ja arenguperspektiivid. - Juhendaja Mairi Tamm, kaasjuhendaja Airi Noppel. - Pärnu, 2011.

Pais, Karola. Tulemusjuhtimise juurutamine OÜ-s Amerest. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2011.

Pajo, Minni. Kapitali struktuuri analüüs AS Pajo näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2013.

Paju, Enneli. Kliendilojaalsuse kujundamine Electrolux Eesti näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2014.

Paju, Karel. Turundusstrateegia loomine OÜ Jäämets näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Siiri Same, PHD. - Pärnu, 2022

Pajuste, Helen. Projektide juhtimine kultuurikorralduses. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2004.

Palm, Innar. Reklaam tarbijate ostukäitumise mõjutajana. - Juhendaja Heldur Heinsoo, MBA. - Pärnu, 2009.

Palu, Kristiina. Peoteenindusettevõtte käivitamise ressursi-eelise teooria põhine analüüs ja kavandamine. - Juhendaja Kadi Elmeste, kaasjuhendaja Airi Noppel,MBA. - Pärnu, 2014.

Paluoja, Diana. Naised projektijuhtidena Eestis. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2013.

Pari, Kaidi. Töörahulolu kujundamine AS Hansapangas. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2002.

Parvits, Eerik. Sportlaste saavutusmotivatsioon Audentese Spordigümnaasiumi noorkorvpallurite näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2021

Pastarus, Andres. Väliskaubandus ja selle reguleerimine Eestis. – Juhendaja Gert Antsu. – Pärnu, 1999.

Paulberg, Diana. Tootearendus toiduainetööstuse AS Japs M.V.M näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2005.

Paulson, Helen. Tulemusjuhtimise juurutamine A&G Kaubanduse AS-is. - Juhendajad Airi Noppel ja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2012.

Peedimaa, Silja. Vahendajate roll Eesti kindlustusturul aktsiaselts IF Eesti Kindlustuse näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2004.

Peedo, Marco. Paindlike meetodite rakendamine väikesemahuliste tarkvaraprojektide puhul. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2014.

Peegel, Sandra. Ristturundus digiturunduses Pärnu Spaanädal 2018 näitel. - Juhendaja Maarja Pajusalu, MSc, kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2018

Peek, Mailis. Innovatsioonide juhtimine AS Eesti Post Läänemaa postkontoris. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2001.

Peek, Riho. Majandusliku efektiivsuse tõstmine Eesti Posti Läänemaa- ja Hiiumaa postkontorites. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2000.

Peensalu, Tarvo. Turvalahenduste optimeerimine jaekaubanduses. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2005

Peetermann, Hede. Sotsiaalse vastutuse põhimõtete rakendamine Lääne-Virumaa ettevõtetes. - Juhendaja Eva Vahtramäe, MA; kaasjuhendaja Merle Looring, MSc. - Pärnu, 2011.

Peetersoo, Krista. Personalimajandus AS Magistraal. – Juhendaja Maksim Saat.- Pärnu, 1999.

Peever, Anti. Eesti pensionifondide mõju Eesti aktsiaturule. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2004.

Pekko, Kadri. Klientide leidmine ja hoidmine Delta Sport OÜ näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo MBA. - Pärnu, 2008.

Pentjärv, Katrin. Palgaliste ja vabatahtlike motiveerimine ja lojaalsuse arendamine Kaitseliidus. – Juhendaja Kersti Türk. – Pärnu, 2001.

Pentson, Gea. Ettevõtte analüüs AS Pärnu Vesi. – Juhendja Jane Mets; kaasjuhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2001.

Perlin, Marion. Ettevõtte imago ja selle kujunemist mõjutavad tegurid kohvik Mahedik näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo, MBA. - Pärnu, 2011. 

Peterson, Jaanika. Kuluarvestus osaühingus Jürmets ja selle arendusvõimalused juhtimisarvestuse toetamiseks. - Juhendaja Varje Kodasma, MBA. - Pärnu, 2016

Peterson, Karin. Personalimajandus müügiettevõttes. – Juhendaja Toomas Rapp. – Pärnu, 1999.

Petrov, Evelin. Optiva Panga krediiditooted eraisikule ja nende analüüs. – Juhendaja Arvi Lipp. – Pärnu, 2000.

Pihel, Gemo. Müügi korralduse täiustamine AS Sampo Eesti Kindlustus. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2000.

Pihelpuu, Marko. AS Pärnu Kalur Holding arenduskava. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2000.

Pihl, Renate. Enesehindamise protsess haridusasutuses. - Juhendajad Toomas Takkis; Taavi Tamberg. - Pärnu, 2005.

Pihlak, Arvo. Äriplaan Soometsa Külamajale. - Juhendaja Kandela Õun mag ; kaasjuhendaja Kaido Koppel. - Pärnu, 2007.

Pihlak, Birgit. Brändilojaalsus ja ostukäitumist mõjutavad tegurid Corny brändi näitel. - Juhendaja Siiri Same, PhD. - Pärnu, 2023 (ligipääs piiratud kuni 05.05.2028)

Pihu, Janne. Mittemateriaalsete võõrteenuste kasutamine väikeettevõtluses. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Piirak, Siim. Eesti hoiu-laenuühistute finantsilise tulemuslikkuse analüüs. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2018

Piiri, Janne.Turunduskommunikatsiooni rakendamine kasutades huumorit Audmer OÜ näitel. - Grete Männikus, MBA. - Pärnu, 2022

Piiriste, Gerly. Virtuaalsete meeskondade rakendamine Baltic Hotel & Restaurant Systems OÜ-s. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2007.

Piiskoppel, Robert. Digiturunduse efektiivsuse mõõtmine Eesti iduettevõtete näitel. - Juhendaja Siiri Same, PhD. - Pärnu, 2022

Pikkor, Kermo. Kohaliku omavalitsuse eelarve Sauga valla näitel. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, MA. - Pärnu, 2007.

Pikner, Jana. Toorme tarnesüsteemi ja varude optimeerimine AS Pärnu Plaaditehas. – Juhendaja Aleksander Peterson. – Pärnu, 1999.

Pilme, Heivi. Veinituru uuring. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2003.

Pilter, Pille. Looduskosmeetikat tootvad väikeettevõtted Eestis - hetkeolukord ja arengusuunad. - Juhendaja Merle Looring MSc. - Pärnu, 2014.

Pius, Rinel. Juhtimismuudatused ja sihtturundus kriisi ajal OÜ Puhastusimport näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo, MBA. - Pärnu, 2012. (ligipääs piiratud kuni 31.12.2023)

Pontus, Marek. Elukindlustusseltsi tegevuse käivitamine. – Juhendaja Kristi Virak. – Pärnu, 1999.

Poobus, Kristi. Kohalike omavalitsusüksuste ühinemine Kaarma ja Kuressaare valla näitel. - Juhendaja Matti Raudjärv. - Pärnu, 2003.

Pool, Tarmo. AS Eesti Statoil efektiivsuse analüüs. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2005.

Poolma, Eili. Autoliising võrreldes pangalaenuga Eesti piirkonna näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi. - Pärnu, 2003.

Poopuu, Kreet. Personali töömotivatsiooni ja töörahulolu tõstmine hotellis Strand. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 1999.

Poopuu, Preedik. Interneti iduettevõtte ärimudel lähtuvalt ingelinvestori investeerimisotsusest. - Juhendaja Airi Noppe, MBA. - Pärnu, 2015

Post, Külli. Projektijuhi töö ja talle vajalikud pädevused erinevates projekti elutsükli faasides AS Tallinna Vesi näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2009.

Post, Liis. Ettevõtluskeskkond ja selle mõju ettevõtetele Võrumaa näitel. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2012.

Poudel, Diana. Teenuste koosloome Saue ühendvalla näitel. - Juhendaja Kalvi Almosen, MBA; kaasjuhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2017

Prangel, Kristin. MTÜ Eesti Firmaspordi Liidu turunduskommunikatsiooni tõhustamise võimalused ja väljakutsed. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2017

Preimann, Anneli. Sportlaste ja treenerite saavutusmotivatsioon Eesti vibuspordi näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2017

Prii, Klaarika. Mikroettevõtte finantsanalüüsi tabelarvutuse mudeli koostamine. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2016

Priidik, Rünno. Eesti puidutööstuse arengu perspektiivid. – Juhendaja Maksim Saat. – Pärnu, 1999.

Priimägi, Hendo. Ettevõtte asukoha muutus ja selle mõju AS Kalev näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2004.

Priimägi, Tarvo. Riigihangete korraldamise praktika Eestis. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2012.

Priske, Tiiu. Sisekontrollisüsteem ja selle tõhususe hindamine organisatsioonis (AS Tootsi Turvas näitel). - Juhendaja Margus Kõomägi, MA; kaasjuhendaja Veiko Hintsov. - Pärnu, 2006.

Prok, Mari. Reklaamkataloogide lugemismustrid AS Selveri, AS Prisma ja AS Rimi Eesti näitel. - Juhendaja Tanel Mehine, MA. - Pärnu, 2018

Proos, Annika. Töötajate täiendkoolitus Pärnumaa ettevõtetes. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, MA. - Pärnu, 2007.

Proos, Ingre. Õiglase kaubanduse süsteemi põhimõtted - olukord ja perspektiivid Eestis. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD; kaasjuhendaja Algis Perens. - Pärnu, 2012.

Pukk, Andres. Turu struktuur AS Norma näidetel. – Juhendaja Jaanus Kasema. – Pärnu, 1999.

Puks, Krista. OÜ Taagepera Loss tegevuse mõju kohaliku kogukonna arengule. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2015

Pull, Evelin. Pangandusturundus. – Juhendaja Tiit Kask. – Pärnu, 2001.

Puller, Rando. Kvaliteedisüsteemi vajalikkus ettevõttele. – Juhendaja Mart Põldma. – Pärnu, 2000.

Pulst, Kairi. Kaugtöötajate motiveerimine ja hüvitamine Microsoft Eesti OÜ ja Uptime OÜ töötajate näitel. - Juhendaja Jaana Kikas, MA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2015

Puru, Marge. Amatöörsportlase saavutusmotivatsioon Käsipalliklubi Viljandi HC näitel.- Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2017

Puuram, Romet. Osühing Metrolux tegevuse analüüs. - Juhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2006

Puusepp, Teet. Kõrgkoolides majanduseriala lõpetajate karjääritee uuring AS Hansapanga näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2005

Puusepp, Tiia. Palamuse kui turismisihtkoha arenguvõimalused. - Juhendaja Külli Paavel. - Pärnu, 2000

Puust, Marit. Eesti ettevõtjate võimalused Lõuna-Korea turul. - Juhendaja Toomas Kuuda, kaasjuhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2014.

Puust, Rain. Eesti noorsportlaste saavutusspordile orienteeritus jalgrattaspordi näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2015.

Põder, Lenno. Tarneohje kvaliteedisüsteemis AS Wendre näitel. - Juhendaja Ain Vaino. - Pärnu, 2003.

Põldaru, Ene. Majandusaasta aruanne, selle koostamine ja auditeerimine. - Juhendaja Aime Mäekask, MA. - Pärnu, 2004.

Põldma, Mart. Kvaliteedisüsteemi juurutamine AS Viisnurk. – Juhendaja Jüri Põldma. – Pärnu, 1999

Põldma, Reelika. Töörahulolu ja motivatsiooni uuring aktsiaseltsis Cramo Estonia. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2007

Põldme, Olev. Muudatuste juhtimine Securitase mudeli alusel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2004.

Põldme, Triin. Projektijuhtimise kompetents Pärnumaa kohalikes omavalitsustes. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2006.

Põldoja, Nelly. Personali koolitus ja selle hindamine. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2001.

Põlendik, Liina. AS Vesivärava äriplaan. – Juhendaja Peep Jonas. – Pärnu, 2000.

Pähn, Kaido. Ettevõtluskeskkond Eestis ja väikeetevõtte loomine. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2004.

Pähn, Siim. Viipemakse kasutus ja omaksvõtmine. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2017

Pärn, Angel. Avaliku sektori andmeside programm Pärnu Maakonnas. – Juhendaja Holger Tamm. – Pärnu, 1999.

Pärn, Kaie. Tööjõuressursi analüüs ja kasutamise võimalused ettevõtluse arendamiseks Tori vallas. -Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2005.

Pärn, Liis. Ettevõtte projektiportfelli sesoonsuse vähendamine Eesti Horisontaalpuur näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2014.

Pärn, Sandra. Keskkonnateadlik tarbijakäitumine Eestis loodusliku dekoratiivkosmeetika näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2021

Pärna, Evelin. Riskide juhtimine ja kindlustamine Eesti tööstusettevõtetes OÜ Vettel näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2005.

Pärna, Kätrin. Taimse toitumise propageerimise edukus MTÜ Nähtamatud Loomad kampaania "Taimne Teisipäev" näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2019

Pärna, Liia. Sotsiaalmaksu efektiivsus Eestis. - Juhendaja Jaan Krinal. - Pärnu, 2003.

Pärna, Tiia. Hoone hotelliks kohandatavuse tehnilis - majanduslik analüüs. – Pärnu, 1999.

Pärnpuu, Margit. Rahavoo juhtimine javäärtusloome analüüs. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2004.

Pärnsalu, Kaire. Sisenemine Eesti turule otseinvesteeringute teel. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Pütsep, Martin. Müügijuhtimine lähtuvalt ostjate tüüpidest AS Info-Auto kliendibaasi näitel. - Juhendaja emeriitprofessor Mait Miljan. - Pärnu, 2006.

Raadik, Kaisa. Jätkusuutlikkus ja areng elustiiliettevõttes TAUR Varahalduse osaühing. - Juhendaja Ilona Kandelin, MBA. - Pärnu, 2021

Raadik, Urme. Sisemise kliendi teenindamise kvaliteet ja teeninduskultuur AS Vestman Kinnisvara näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2005.

Raaga, Monica. Mentorsuhete tulemuslikkuse analüüs EAS ärimentorprogrammi näitel. - Juhendaja Riina Tomast, MBA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2016 (kasutuskeeld)

Raev, Aare. Laienemisprojekti finantsanalüüs OÜ Shutteri näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2006.

Rahnel, Kati. Renditöötaja ja ettevõtte vastastikuse kohandamise plaan Scanfil OÜ ja Ecobirch AS näitel. - Juhendaja Riina Tomast, MBA, kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2018

Rand, Maarjan. Pärnumaa tööstusettevõtete valmisolek majanduslanguseks. - Juhendaja Arvi Kura, PhD. - Pärnu, 2016.

Rand, Rando. Äriplaan pesumaja käivitamiseks Pärnus. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2006.

Randmets, Riin. Reklaami sotsiaalsed aspektid. – Juhendaja Valter Maatee. – Pärnu, 1999.

Randmäe, Margus. Turundustegevuse kujundamine ja juhtimine AS-is Satter. - Juhendaja Tõnu Mauring; kaasjuhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2003.

Rannamaa, Reelika. Rebrändingu mõju ettevõttele Tradehouse OÜ näitel. - Juhendaja Siiri Same, PhD. - Pärnu, 2023.

Rannamäe, Kirsi. Ettevõtluskeskkonna analüüs ja ärimudeli arendamine osaühingus Centerteam. - Juhendaja Toomas Kuuda; kaasjuhendaja Ilona Kandelin, MBA. - Pärnu, 2021

Rauba, Kadri. Innovatsiooniprojektide teostamine väikeettevõttes AS Linda Nektar näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2011.

Raud, Kelly. Projektijuhtimise parendamine ettevõttes AS Pärnu Vesi. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2018

Raud, Mirell. Müüja-kassapidajate hindamine AS Roadrunner Estring Nurmenuku kaupluses. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2003.

Raudkivi, Älis. Eesti Pagaritoodete turu arengu võimalused. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2000.

Raudsepp, Kätlin. Idufirmade finantsilise olukorra muutumine pärast äriingli investeeringut Eesti näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2018.

Raup, Kristin. Eesti tarbija kulutuste omapära. – Juhendaja Ljudmila Šorikova. – Pärnu, 1999.

Rebane, Kaire. Kvaliteedisüsteemi juurutamisega kaasnevate probleemide analüüs ettevõttes KLG. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2006

Rebane, Nelli. Töörahulolu ja motivatsiooni uuring AS SEB Ühispanga Pärnu kontoris. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2007

Reelend, Regina. Tulemusjuhtimise juurutamine OÜ-s Sveba-Dahlen. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2010.

Reilent, Kersti. Reklaami psühholoogiline mõju tarbijale. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2000.

Reiljan, Ragnar. Töörahulolu ja töömotivatsiooni uuring Päästeameti demineerimiskeskuse näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2012.

Reimann, Evelin. Kvaliteediplaani väljatöötamine toitlustusettevõttes OÜ Servitris näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2006.

Reinsalu, Tiina. Lääneranniku turismiühenduse taaskäivitamine ja tegevuskava aastateks 1998 – 2000. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 1999

Rembel, Mihkel. Personali värbamise ja valiku väljakutsed AS Strand näitel. - Juhendaja Jaana Kikas, MA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA.- Pärnu, 2014.

Reinu, Berit. Kogukonna kasvatamine läbi turunduskommunikatsiooni Pärnu JK Vapruse näitel. - Juhendaja Grete Männikus, MBA. - Pärnu, 2021

Reinart, Kaja. Naissoost ettevõtjad Eestis. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2005.

Reino, Epp. Kulude arvestuse korraldus OÜ Venderloo Bussid näitel. - Juhendaja Aime Mäekask, MA. - Pärnu, 2007.

Reino, Raul. Uus majandus üleminekumaades. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Reinup, Ahti. Personali hindamine AS Wendre. – Pärnu, 2000.

Reinvelt, Kristina. Vändra ja Kaisma valla liitumine ja selle oodatav mõju nende jätkusuutlikkusele. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2010.

Reinväli, Tarmo. Müügitöö korraldus ettevõttes. – Juhendaja Signe Vesso. – Pärnu, 2001.

Reismann, Triin. Ürituste korraldamine ja rahastamine Eesti tantsukunsti näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2014.

Remmik, Kristi. Koolitussüsteemi loomine ettevõttele Endover KVB OÜ. - Juhendaja Riina Tomast, MBA, kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2018 

Riik, Janek. Väikepoodide püsimine suurmarketite kõrval. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2008.

Riis, Kati. Transpordiettevõtte tegevuse analüüs. Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2004.

Riivald, Monika. Kliendirahulolu Pärnumaa Spordiliidu Talimängude näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2016

Rikas, Egle. Juhtimisarvestuse põhimõtete juurutamine AS-s Kalev. – Juhendaja Natalia Zaporožtseva. - Pärnu, 2001. 

Rohula, Lia. Organisatsiooniline õppimine osaühingu MS Balti Trafo näitel. - Juhendaja Made Torokoff, MA. - Pärnu, 2008.

Romanenkov, Pille. Siirdmuru turu analüüs osaühing Uhtola näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo. - Pärnu, 2007.

Roomets, Marek. Vedelkütuse müügiettevõtte arengukava. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Roos, Mariann. Avalike teenuste lepinguline delegeerimine. - Juhendaja Arvi Kuura; kaasjuhendaja Andres Siplane. - Pärnu, 2002.

Roosileht, Greeta. Investeerimisprojekti finantsanalüüs Põldma Kaubanduse AS näitel.- Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2017

Roosmaa, Mari. Reklaami olemus ja selle edukuse tegurid tarbijate seas läbi viidud uuringu hinnangul. - Juhendaja Heldur Heinsoo, MBA. - Pärnu, 2010.

Roots, Siiri. Füüsilisest isikust ettevõtje arvestuse korraldamine, aruandlus ja maksud. - Juhendaja Aime Mäekask, MA. - Pärnu, 2005.

Roots, Urve. Jäätmekäitlemine aktsiaselts Ragn-Sells näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2005.

Rosenstein, Margus. Ettevõtte majandustegevuse finantsanalüüs AS Sivex International näitel. - Juhendaja Elviira Soboleva. – Pärnu, 2000.

Rosenstein, Meelis. Faktooringuteenus, riskid ja Baltimaade turg. – Juhendaja Kalle Kiigske. – Pärnu, 1999.

Rotenberg, Kristjan. Otsesed välisinvesteeringud: areng ja probleemid Eestis. – Juhendaja Maria Koidu. – Pärnu, 2001.

Rougijainen, Erika. Personali koolitamine ja arendamine üldhariduskoolis Pärnu Vene Gümnaasiumi näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2007.

Rudenko, Kärolin. Personalivoolavuse problemaatika ja põhjuste analüüs Hotell Wesseti näitel.- Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2017

Ruus, Helen. Reklaami korraldamine. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2004.

Rändla, Rauno. Äri kavandamine ettevõtjate võrgustamise mõjul AS Pärnu Autobaas näitel. - Juhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2002.

Rändla, Reimo. Keskkonna poliitika aluste väljatöötamine AS Fibo Exclay Eesti. – Juhendaja Eero Rändla. – Pärnu, 1999.

Rändvee, Keily. Pärnu toitlustusettevõtete teeninduskultuur. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 1999

Ränkel, Raido. Persoonibrändide arendamine Eesti laskesuusakoondislaste näitel. - Juhendaja Grete Männikus, MBA. - Pärnu, 2021

Räst, Säde-Lee. Pereettevõtte üleandmine järgmisele põlvkonnale. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2021 (ligipääs piiratud kuni 01.06.2026)

Rüütelmaa, Sanne. Eesti Vabariigi kohaliku omavalitsuse poliitika mõju Käina valla arengule. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2012.

Saar, Anu. Töötajate rahulolu ja motivatsioon Sindi Gümnaasiumi näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2013.

Saar, Arto. Pensionikindlustus Eesti Vabariigis. - Juhendaja Aime Mäekask. - Pärnu, 2003.

Saar, Hedi. Ettevõtte konkurentsieelise kujundamine Kapauto näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2008

Saar, Kaisa. Juhtkonnapoolsed ülevõtmised üleminekumaades. - Juhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2002

Saar, Merit. Investeerimisfondid – lahendus Eesti investorile. – Juhendaja Kuldar Männilaan; kaasjuhendaja Maia Tamm. – Pärnu, 2001.

Saaremägi, Henri-Egert. Kaasamine noorte innovatsioonikeskuse HUUB näitel. - Juhendaja Grete Männikus, MBA. - Pärnu, 2021

Saarnak, Anne. Klientide rahulolu hindamine A/P Pärnu OÜ näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2007.

Saarniit, Ramul. Äriplaani funktsioonid. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Saarsalu, Kristi. Infoliikumise auditeerimine SA Tallinna Lastehaigla näitel. - Juhendaja Lea Baumann, MA; kaasjuhendaja Terje Talve, MA. - Pärnu, 2013.

Saarts, Aili. Vallaettevõtte finantsanalüüs OÜ Sufe näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2005.

Saidla, Tarvi. Ukraina kui Eesti kalatööstuse sihtturg. - Juhendaja Heldur Heinsoo. - Pärnu, 2007.

Saik, Annely. Majanduslanguse mõju vanemaealiste tööhõivele Pärnumaal. - Juhendaja Kandela Õun mag ; kaasjuhendaja Lauri Punga. - Pärnu, 2013.

Saks, Margit. Riigietendusasutuse Eesti Kontsert Pärnu Kontserdimaja personali töörahulolu uuring. - Juhendaja Helen Pajuste. - Pärnu, 2005.

Saks, Riina. Riigiasutuse finantstegevuse analüüs Pärnu teater "Endla" kohviku näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2005.

Sala, Hannes. Integreeritud turunduskommunikatsioon Studio Moderna OÜ Dormeo brändi näitel. - Juhendaja Mari Erm-Reining, MBA. - Pärnu, 2016.

Salundi, Andrus. Transpordiettevõtte konkurentsivõime analüüs ja võimalikud arengusuunad (OÜ Pärnu Auto ETM näitel). - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2005.

Saluoks, Kadi. Scandic Hotels Eesti töötajate motivatsioonisüsteemi väljatöötamine. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2007.

Salupõld, Berit. AS Pärnu Õlu personali töö analüüs. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 1999.

Saluäär, Kati. Protsessipõhise juhtimise rakendamine MS Balti Trafo OÜ-s. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2014 (ligipääs piiratud kuni 19.05.2024).

Sankovski, Eve. Ettevõtte kohandumine koroonaviiruse kriisiga Icosagen Cell Factory OÜ näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2023

Sark, Reta. Eraisikute säästmisvõimalused Eesti finantssektori vahendusel. - Juhendajad Vahur Madisson, Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2004.

Schmidt, Siiri. Suhteturunduse kontseptsiooni rakendamine kuurordi arendamisel. - Juhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2002.

Sedrik, Gregor. Kliendirahulolu Pärnu MyFitness spordiklubi näitel.- Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2017 

Sedrik, Meelis. Margitoodete turunduse strateegiad ja taktikad. – Juhendaja Tõnu Mauring. – Pärnu, 2001.

Seilmaa, Martin. Ettevõtlus- ja majandusõpe Häädemeeste Keskkooli ja Sindi Gümnaasiumi näitel. - Juhendaja Airi Noppel, MBA. - Pärnu, 2014.

Selgoja, Annika. Raamatupidamisprogrammi Hansaraama 3.9 juurutamine osaühingus Volmetec Grupp. - Juhendaja Aime Mäekask, MA. - Pärnu, 2006.

Sempelson, Martin. Turundusstrateegia loomine Vändra Kultuurimaja näitel. - Juhendaja Siiri Same, PhD; kaasjuhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2021

Sepman, Sigmar. AS Wermo turundusstrateegia. - Juhendaja Aavo Hummal; kaasjuhendaja Tõnu Mauring. - Pärnu, 2002.

Sepp, Gert. AS Tallinna Sadama konkurentsivõime analüüs. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Sepp, Kelly. Tunnuslausete mõju kliendikäitumisele ABC Supermarkets AS, Coop Eesti Keskühistu ja Prisma Peremarket AS näitel. - Juhendaja Kristian Pentus. - Pärnu, 2018

Sibul, Merilin. Tsiviiltäitereformi analüüs Eestis. - Juhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2003.

Siil, Liisi. Töö analüüsi läbiviimine Koduaken OÜ näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Jaana Kikas, MBA; kaasjuhendaja Grete Männikus, MBA. - Pärnu, 2021

Siimann, Martin. Taustmuusika mõju kliendikäitumisele Siigur restoranide näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Roosipõld, PhD. - Pärnu, 2021

Sild, Angelika. Juhi roll muudatuste läbiviijana. - Juhendaja Helen Pajuste. - Pärnu, 2005.

Silkin, Gert. Muusikaturul tegutseva ettevõtte analüüs. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2005.

Sillari, Anu. Ettevõtte majandustegevuse finantsanalüüs AS Rannila Profiil näitel. – Juhendaja Kalle Tillemann. – Pärnu, 1999.

Silm, Aile. Alustava ettevõtte finantseerimise võimalused ja probleemid Eestis. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2008.

Silm, Aivar. Ettevõtte pangapoolne finantseerimine AS ABC King näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2012.

Skitin, Katrin. Personali arendamise ja koolitamise kava välja töötamine Valmos OÜ näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2009.

Sohlu, Kaarel. Pärnumaa omavalitsuste tulude ja kulude analüüs. – Pärnu, 2000.

Solman, Anna-Liisa. Internetiturunduse kasutamine ettevõtte turundustegevuses Ela Tervelt OÜ näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo, MBA. - Pärnu, 2012.

Solovjev, Priit. Klienditeenindajate motivatsiooni- ja hüvitamissüsteemi arendamine AS Taastusravikeksus Estonia näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2012

Soodla, Enrico. Sotsiaalne kapital kui võtmeressurss ettevõtlustegevusega alustamisel Forwardspace MTÜ näitel [Võrguteavik]. - Juhendajad Aare Raev, Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2021

Soomets, Anu. Klienditeeninduse täiustamine AS “Standard” baasil. – Juhendaja Taimo Nelis. – Pärnu, 1999.

Soon, Karmen. AS Pricewaterhousecoopers konkurentsivõime analüüs. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2008.

Soosaar, Andri. Raamatupidamise korraldamine väikeettevõttes. – Juhendaja Aime Mäekask. – Pärnu, 2001.

Soosaar, Priit. Käivitatava mööblitööstuse äriplaan. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2007.

Soostar, Kaja. Investeeringute tasuvuse analüüs K.MET aktsiaseltsi näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2004.

Strikholm, Peeter. Ärilaenud ja nende analüüs. – Juhendaja Elviira Soboleva. – Pärnu, 2000.

Suigusaar, Margus. Protsessipõhise juhtimise rakendamine puitkatuste valmistamises ja paigalduses. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2008.

Suiste, Jane. Personali voolavuse analüüs aktsiaselts Strand näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2007.

Suluste, Hiie. Kasutus- ja kapitalirendi arvestus raamatupidamises. - Juhendaja Aime Mäekask, MA. - Pärnu, 2004.

Sumberg, Tauri. Juhtimisleping kui teenindusettevõtte juhtimisvorm. – Pärnu, 1999.

Suppi, Arko. Ehitusteenuseid pakkuva mikroettevõtte käivitamine. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2013.

Suurkivi, Liisi. Tarbija ostukäitumist mõjutavad tegurid mööbli ostmisel Eesti mööblituru näitel.- Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2017

Suurmäe, Sten. Üleminek vahendikeskselt ärimudelilt teenusekesksele ärimudelile Pärnu Rannastaadioni näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2018 

Suvisild, Nele. Pärnu suvevillad läbi aegade ja nende arenguperspektiivid. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 1999.

Suviste, Sigrit. Osaühing Veston Trade finantsanalüüs. – Juhendaja Marianne Mäesalu. – Pärnu, 2000.

Sõber, Nele. Turunduskommunikatsiooni tõhustamine Eesti turul Narma OÜ näitel. - Juhendaja Mari Erm-Reining, MBA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2016 (kasutuskeeld).

Sõmer, Sander. TikToki ja Instagram Reels’ide kasutamise seos Eesti tarbijate ostukäitumisega. - Juhendaja Siiri Same, PhD. - Pärnu, 2023.

Säälik, Tõnis. Eesti kindlustusturu analüüs peale taasiseseisvumist. – Juhendaja Andrus Säälik. – Pärnu, 1999.

Šimanis, Roland. Kliendirahulolu uuring Paikuse Spordikeskuse näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2015.

Šmakov, Vladislav. Strateegia kujundamise ettepanekud Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsioonile. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2022.

Šorin, Külli. Rahvusvahelisele turule sisenemine. – Juhendaja Marko Šorin. – Pärnu, 2001.

Šorin, Marko. Sandman Grupi AS strateegilised arengusuunad.- Juhendaja Tiit Mölder. – Pärnu, 1999.

Šurõgin, Vadim. Ärilaenude mõju tegutsevate väikeettevõtete finantsnäitajatele peale laenusaamist Eestis tegutseva kommertspanga portfelli näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA ; kaasjuhendaja Priit Lopsik. - Pärnu, 2022

Zaitsev, Nele. Tasakaalus tulemuskaardi kujundamine AS Wendre. - Juhendaja Taavi Tamberg, kaasjuhendaja Veli Piikmann. - Pärnu, 2006.

Tahker, Annely. Äriplaan loodavale ettevõttele. - Juhendaja Helen Pajuste. - Pärnu, 2006.

Tali, Claire. - Ettevõtte laienemine välisturgudele Pakri Invest näitel. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, PhD. - Pärnu, 2009.

Talimaa, Kristel. Projektijuhtimisalased pädevused mitte-projektijuhtidele. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2018.

Talts, Heiko. Müügiettevõtte maine kujundamine. – Juhendaja Tiit Kask. - Pärnu, 2001.

Talts, Indrek. Kommunaalteenuste osutamise valikud Saarde valla näitel. - Juhendaja Raigo Ernits, MA. - Pärnu, 2016

Talve, Terje. Suhtlemise eripärad ja väljakutsed multikultuurses ettevõttes Swissotel Tallinn näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2011.

Talviku, Anne. Debitoorse võlgnevuse arvestus ja analüüs aktsiaseltsis Sebra Kaubandus. - Juhendaja Aime Mäekask, MA. - Pärnu, 2004.

Talving, Marko. Digitaalallkirja rakenduste korraldamine Eestis. - Juhendajad Kalev Pihl; Taavi Tamberg. - Pärnu, 2004.

Talviste, Triinu. Koolitussüsteemi roll õppivaks organisatsiooniks arenemisel ettevõtte Skamet OÜ näitel. - Juhendaja Jaana Kikas, MA; kaasjuhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2017.

Tamm, Aune. Ettevõtluse jätkusuutlikkus ja arenguvõimalused Häädemeeste vallas. - Juhendaja Merle Looring, MSc. - Pärnu, 2009.

Tamm, Elme. Tegevuse efektiivsuse ja seda mõjutavate tegurite analüüs AS Baltifat näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2006.

Tamm, Esta. Regionaalse arendustegevuse institutsionaalne analüüs Eestis. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2005.

Tamm, Kadri. Vabatahtlike motivatsioon Tallinn International Horse Show näitel võrreldes Eesti Meistrivõistlustega. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2017.

Tamm, Kristel. Rahvusvahelise ettevõtja integratsiooniprobleemid. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Tammai, Tuuli. AS Vändra Saeteritus majandustegevuse analüüs. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 1999.

Tammann, Urve. Protsessimuudatuste juhtimine mööblivabriku näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2015 .

Tammemäe, Triin. Ettevõtte soovitusindeksi sidumine töötaja tulemustasuga Elisa Eesti AS näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2018.

Tammik, Marika. Arengusuunad kontoritehnika turunduses. - Juhendaja Gerda Mihhailova. - Pärnu, 2003.

Tammik, Merike. Rahvusvahelise ettevõtja sisenemine uutele välisturgudele. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Tammiksaare Tarmo. Palgasüsteemi loomine AS Rael autosalongi näitel. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2005.

Tammin, Kristel. Ettevõtluskeskkond ja selle mõju ettevõtetele Viljandi näitel. - Juhendaja Matti Tarudjärv, PhD. - Pärnu, 2011.

Tammis, Katrin. Erisoodustus sõiduautodelt. - Juhendaja Jaan Krinal. - Pärnu, 2003.

Tammistu, Priit. Finantsanalüüs ettevõtte omaniku seisukohast (SIVEX INTERNATIONAL AS näitel). - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2004.

Tammjärv, Karel. Tööga seotus ja tööpõimitus Tartu Ülikooli Pärnu kolledži näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2020.

Tander, Iris. Protsessipõhise juhtimise kontseptsioon puidutöötlemisettevõttele. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2014 (ligipääs piiratud kuni 01.06.2029).

Tang, Heikki. Tasakaalus tulemuskaardi kujundamine AS Laesti. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2010.

Taperson, Susanne-Silvia. Alternatiivid erajuuksurikooli loomiseks OÜ Lofty näitel. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2018.

Tarlap, Eve. Juhtimisstiilide rakendamine eestvedamisel MS Balti Trafo OÜ-s. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2007.

Tarmula, Kai. AS Frens Pärnu esinduse hetkepositsioon Pärnu catering turul. - Juhendaja Heli Müristaja. - Pärnu, 2003.

Tarto, Kadri. Naiste tee ettevõtlusesse Pärnumaa ja Lääne-Virumaa naisettevõtjate näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2011.

Tarto, Maarja. Väikeettevõtluse areng Tartu linnas. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2011.

Tarum, Mai-Liis. Ümbertöödeldud tekstiilmaterjalidest treeningriiete ettevõtte käivitamise teostatavusuuring. - Juhendaja Andres Jäärats, PHD. - Pärnu, 2022.

Tattar, Liis. Ettevõtte analüüs JP Ehitus AS näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2006.

Teder, Ingrid. Kliendi reklamatsioonide käsitlemine teenindus- ja tootmisettevõttes Viking Window AS. - Juhendaja Airi Noppel, MBA. - Pärnu, 2014.

Teder, Meriliis. Tasakaalus tulemuskaardi kujunemine OÜ Aum Balti. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2006.

Teearu, Simo. Sotsiaalmeedia platvormi TikTok mõju Eesti ettevõtetele ettevõtte ST Marketing OÜ näitel. - Juhendaja Siiri Same, PhD. - Pärnu, 2023.

Tehvand, Merili. Tööstress ja tööjõu voolavus AS Eesti Keskkonnateenused Tartu filiaali näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2014.

Telve, Eve-Mai. Eluasemeturu areng Pärnu linnas ja selle lähiümbruses. Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2005.

Tennisberg, Reet. Finantsaruandluse informatiivsus aruande tarbijale aktsiaselts Veikand näitel. - Juhendaja Aime Mäekask, MA. - Pärnu, 2005

Terep, Anneli. Sotsiaalteenuste turu korraldamine Eesris. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Terve, Mati. Schengeni ruumiga liitumisjärgne Lääne Piirivalvepiirkonna ümberkujundamine. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2006

Terve, Raivo. Piirivalve logistikasüsteemi kavandamine. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2004.

Themas, Elvo. Biomassist pelletite tootmise käivitamise tasuvuse hindamine Härähämmär OÜ näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2013.

Tigane, Gerly. Globaalse ostujuhtimise strateegia rakendamine Efore OYJ näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo, MBA. - Pärnu, 2010.

Tiit, Kristel. Efektiivne turundustegevus - väikeettevõtte eduteguriks OÜ Pinus Abja näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo MBA. - Pärnu, 2009.

Tiitus, Andrus. Eraisiku finantsplaneerimise õpetamine Pärnu linna gümnaasiumite näitel. - Juhendaja Katrin Uutsalu, MA; kaasjuhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2012.

Tikku, Triinu. Äriprotsesside optimeerimine ABB Äriteeninduskeskuses. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2021

Tillart, Triin. Krediidiasutuste ühiskondliku vastutuse aspektid ja regionaalsed eripärad. - Juhendaja Merle Looring, MSc. - Pärnu, 2013.

Timm, Triin. Sotsiaalse ja sotsiaalmeedia turunduse rakendamine Depressiooniga Toimetuleku Võrgustiku näitel. - Juhendaja Grete Männikus, MBA. - Pärnu, 2022

Timmermann, Madis. Ehitusmaterjalide turg Pärnu regioonis. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 1999.

Timoštšenko, Kristiina. Ettevõtlusvõimalused Eestis. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2005.

Tinarist, Einar. Kliendirahulolu uuring Kuressaare Spordikeskuse näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2018

Tintse, Helena Kerstina. Ettevõtte finantsanalüüs AS Pajo näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2018

Tipp, Riho. Keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamine AS Viisnurk mööblidivisjonis. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2005.

Tkatšenko, Viktor. Varimajanduse mõju väike-ettevõtjate konkurentsitingimustele Eesti vedelkütusemüügi turul. - Juhendaja Velda Buldas, kaasjuhendaja Raigo Ernits, MA. - Pärnu, 2016

Tommula, Anu. Loodava ettevõtte äriplaan. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2013

Tomson, Heiki. Virtuaalkaubanduskeskkonna väljaarendamine OÜ Mobinest. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2000.

Toodo, Maria. Kogukonnakeskused ja nende roll Covid-19 pandeemia tingimustes Pärnu linna näitel. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2022

Toomenurm, Ester. Personali värbamine ja valik Eesti Ühispanga näitel. – Juhendaja Kersti Türk. – Pärnu, 1999.

Toomiste, Helen. Käibekapitali juhtimine Akukeskus OÜ näitel. - Juhendaja Varje Kodasma, MBA. - Pärnu, 2012.

Toomsalu, Elar. Frantsiisettevõtlus kinnisvaravahenduses. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2014

Toots, Dagmar. Juhtimisstiilide rakendamine eestvedamisel ettevõtte G4S Lääne-Eesti näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2008.

Torro, Kaupo. E-teenust pakkuva ettevõtte käivitamine eActive näitel. - Juhendaja Ilona Kandelin, MBA. - Pärnu, 2018

Treumuth, Riho. AS G4S Eesti Pärnu piirkonna personali hüvitamise analüüs. - Juhendaja Airi Noppel, MBA. - Pärnu, 2014.

Treimuth, Rita. Tasakaalus tulemuskaardi rakendatavuse analüüs. - Juhendaja Taavi Tamberg, Merle Poolamets. - Pärnu, 2004.

Trink, Veiko. Potentsiaalse eksporttoote analüüs. – Juhendaja Katrin Kreegimäe. – Pärnu, 2000.

Truu, Evelin. Väikeettevõtte finantsanalüüsi süsteemi loomine ja juurutamine AS Geomark näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2007.

Tuisk, Ann. Konkurentsivõime hindamine OÜ Velus S.P. näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo. - Pärnu, 2007.

Tuisk, Tiina. Pangateenuste funktsionaalne kvaliteet. - Juhendaja Heli Tooma. - Pärnu, 2002.

Tulver, Teet. Eraisiku investeerimisstrateegia kujundamine. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2006.

Tund, Maksim. Sotsiaalmeedia rakendamine ning selle tähtsus tänapäeva turunduskeskkonnas Stuudiopunkt OÜ näitel. - Juhendaja Mari Erm-Reining, MBA. - Pärnu, 2013

Tund, Viktor. Sotsiaalmeedia turundusstrateegia Blueart OÜ turule sisenemiseks. - Juhendaja Taavi Tamm, MBA; kaasjuhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2019

Tuulik, Roland. Euroopa Liit ja Eesti ettevõtted. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2000.

Tuur, Taavi. Loode-Pärnu tööstuspiirkonna arendamine. Juhendajad Urmas Kase; Garri Raagmaa, PhD. - Pärnu, 2004.

Tõllasson, Kätlin. Kliendirahulolu MTÜ Audentese Spordiklubi näitel.- Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2017

Tõnismäe, Andres. Kohaliku omavaltsuse roll kinnisvara arendamisel. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, MA. - Pärnu, 2006.

Tõnisson, Sigrid. Ettevõtte OÜ Barbetec analüüs. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2007.

Tõnissoo, Kristo. Äristrateegia kavandamine Intecon OÜ näitel. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2014 

Tõniste, Ruth. Kliendi rahulolu kinnisvaramaakleri teenusega AS Arco Vara Kinnisvarabüroo näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2006.

Täht, Anna-Liisa. Kvaliteedijuhtimine Ruukki Products AS näitel. - Juhendaja Taavi Tamberg, kaasjuhendaja Hanno Pangsepp. - Pärnu, 2011.

Täht, Ingrid. Maaettevõtluse roll Pärnumaa majanduses ja selle edendamisvõimalused. - Juhendaja Raigo Ernits, MA. - Pärnu, 2016.

Türk, Tairi. Personali töömotivatsiooni tõstmine AS Vilma. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2001.

Udras, Jaanika. Ettevõtte analüüs aktsiaseltsis Tallinna Külmhoone. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2002.

Uuemäe, Enel. Personali juhtimine hotellis Viiking. – Juhendaja Maksim Saat.- Pärnu, 1999.

Uibo, Janett. Firma asutamise äriplaan. – Juhendaja Ene Ritso. – Pärnu, 2000.

Uibo, Verner. Majandusliku lisandväärtuse juurutamine ettevõttes (Äripäeva Kirjastuse AS näitel). - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2006.

Ulp, Siret. Ettevõttetasandi sotsiaalkapital Salva Kindlustuse AS näitel. - Juhendaja Jaana Kikas, MA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2013.

Umal, Gerli. Ettevõtluse arendamise võimalused Lääneranna vallas. - Juhendaja Raigo Ernits, MA; kaasjuhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2021

Univer, Siiri. Spordivõistluste turunduskommunikatsioon Eesti Sangpommispordi Liidu näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2017

Unt, Mairi. Ettevõtte jätkusuutlikkuse hindamine finantsanalüüsi põhjal Delibalt Production OÜ näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2011

Urbanik, Tanel. Iseteenindusliku spordiklubi kliendirahulolu Gym Eesti näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2019 (ligipääs piiratud kuni 01.09.2024)

Uttendorf, Maris. AS Tarvis konkurentsivõime analüüs. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2001.

Uus, Hille. Projektijuhtimise praktika väikeettevõtetes Põltsamaa piirkonna näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2013.

Uusen, Kerli. Äriplaan noortelehele Okei. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2007.

Vaarma, Ave. Kutsekooli maine ja kvaliteet Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli näitel. - Juhendaja Airi Noppel, MBA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2013.

Vaet, Marit. Muudatuste juhtimine AS Eesti Post Pärnu Peapostkontoris. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2003.

Vaga, Annika. Kliendirahulolu uurimine: tähtsus, meetodid ja praktika OÜ Contranova näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo, MBA. - Pärnu, 2008.

Vahemäe, Hardo. Tõstamaa valla arenguvõimalused seoses Kihnu väina merepargi loomisega. – Pärnu, 2000.

Vahemäe, Herje. Füüsilise isiku ettevõtlus, arvestus ja maksustamine. – Juhendaja Heli Ainlo; kaasjuhendaja Aime Mäekask. – Pärnu, 2001.

Vaher, Paavo. E-turundusvahendite kasutamine ja võimalused ehitusmaterjalide jae- ja hulgikaubanduse müügiprotsessis. - Juhendaja Heldur Heinsoo MBA. - Pärnu, 2008.

Vahtramäe, Piret. SA Pärnu Haigla klienditeeninduse kvaliteet kui ettevõtte maine kujundaja. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2006.

Vaino, Merle. Politseitöötajate töörahulolu uuring Pärnu Politsejaoskonnas. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2004

Valkma, Piret. Korteriühistu tegevuse korraldamine. - Juhendaja Aime Mäekask, MA. - Pärnu, 2003

Vall, Alari. Hooldekodude tegevuse efektiivsuse hindamise alused. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2000.

Vallau, Annike. Turundus Eesti väikeettevõtluses. - Juhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2002.

Valter, Marika. Juhtimisstiilide analüüs aktsiaseltsis Wendre. - Juhendajad Kandela Õun mag ; Arvi Grünthal. - Pärnu, 2004.

Valtna, Siim. Treenerite arendamine MTÜ Jalgpallikool Tartu Tammeka näitel. - Juhendaja Siiri Same, PhD. - Pärnu, 2022.

Varblas, Karli. Rehvirõhuandurite kasutamine, arenguvõimalused ja mõjud Eesti transpordiäris. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2017.

Vare, Ruth. Ettevõtte aruandluse analüüs AS Reldor näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2006.

Vask, Annika. Salva kindlustuse potentsiaal Eesti kindlustusturul. – Juhendaja Peeter Kase. – Pärnu, 1999.

Vassel, Enok. Puhkeküla-tüüpi majutusasutuse ärimudel Veskitaguse Puhkeküla näitel. - Juhendaja Airi Noppel, MBA. - Pärnu, 2016 (kasutuskeeld)

Vassiljeva, Diana. Alustava ettevõtte äriplaan. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2007.

Veemees, Anu. Pankadevaheline konkurents hoiuste turul. – Juhendaja Nadezda Ivanova. – Pärnu, 2001.

Veenpere, Elen. Sportlaste migratsioon Eesti Meeste Korvpalli Meistriliiga näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2015.

Vellet, Kairit. Juhtide läbipõlemine Pärnumaa mikroettevõtete näitel. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2023.

Vellner, Allar. Kaugtöö töötajate motiveerimise vahendina Veterinaar- ja Toiduameti näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2020.

Veltmann, Allan. Kalatoodete eksport OÜ Vettel näitel. - Juhendajad Matti Raudjärv, PhD; Maire Pink. - Pärnu, 2004

Veltson, Margit. AS Matcom arenguvõimalused. – Juhendaja Ivo Veider. – Pärnu, 1999.

Vendelin, Eve. Eesti mööblitootjate probleemid välisturgudele sisenemisel. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, PhD. - Pärnu, 2009.

Vendelin, Kaire. MS Balti Trafo OÜ ärikeskkonna analüüs. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2007.

Vender, Timo. Tootmise ümberpaigutaminse tasuvuse ja teostatavuse analüüs Söderhamn Eriksson AB näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2009.

Verbo, Marje. Tööstressi mõju organisatsioonikäitumisele AS Levira näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2005.

Verhovitš, Carmen. Strateegia kujundamine mikroettevõtte Marnica teenused OÜ näitel. - Juhendaja Ilona Kandelin, MBA. - Pärnu, 2021.

Vesik, Marju. Kultuuri- ja looduspärandil põhineva turismitoote arendus Kihnu kultuuriruumis. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2008.

Vesselov, Kamen. Kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamise kava. - Juhendaja Maksim Saat. - Pärnu, 2004.

Vessmann, Ants. Hotell Monate hetkeolukord ja tulevikuperspektiiv. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2000.

Viedehof, Heli. Tamme aiandustalu arengukava aastateks 2008 kuni 2013. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2008.

Vihast, Kea. Töötajate motiveerimine AS Rannila Profiil. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2003.

Vihm, Martin. Võrkturustus otsemüügi osana ja võrkturustaja tasustamise võimalused. - Juhendaja Mait MIljan. - Pärnu, 2004.

Viideman, Indrek. Eralasteaia turule sisenemise barjäärid Pärnu linnas. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, PhD. - Pärnu, 2009.

Viikman, Mari. Turundusstrateegia arendamine ettevõttele Sanofi-Aventis Estonia OÜ. - Juhendaja Grete Männikus, MBA. - Pärnu, 2021 (kasutuskeeld)

Viikoja, Monika. Ettevõtte finantsanalüüs MTÜ Eesti Väliskaubanduse Liit põhjal. – Juhendaja M. Martinson. – Pärnu, 1999.

Viilik, Janno. Regionaalselt tegutseva ettevõtte analüüs ja arengukava AS Hansab näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2007.

Viilik, Merlyn. Müügi stimuleerimise võtete kasutamine Euroapteek Osaühingu näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo, MBA. - Pärnu, 2012.

Viilup, Taavi. Noorsportlaste motivatsioon saavutusspordis MTÜ Tartu Suusaklubi näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2015.

Viin, Imre. Majandusarvestus korteriühistus. – Juhendaja Aime Mäekask. – Pärnu, 2001.

Viinapuu, Anne. Vastutuspõhise arvestuse teostamine õhuväes. - Juhendajad Jaan Silvet, Aime Mäekask, MA. - Pärnu, 2005.

Vijard, Berit. Investeerimisfondid Eestis. – Juhendaja Piret Hallik – Sass. – Pärnu, 1999.

Viks, Helena. Eesti üksikinvestorite investeerimisotsuseid mõjutavad käitumuslikud tegurid ja riskid petuskeemide ohvriks langemisel. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2023

Vilba, Sülvi. Põllumajandusettevõtete valmisolek Euroopa Liiduga liitumiseks. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2004.

Vilgas, Aime. Organisatsioonikultuuri mõju teenuse osutamisele AS Ringtee Hulgikaup näitel. - Juhendaja Made Torokoff. - Pärnu, 2003.

Viljak, Elen. Energiaturu korraldamine Eestis. - Juhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2003.

Viljus, Sten. Agiilsete printsiipide rakendamine Keskkonnaministeeriumi haldusala projektide juhtimisel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2021.

Vill, Tiia. Revisjoni protsess maksuametis. – Juhendaja Airi Lepassar. – Pärnu, 1999.

Villa, Meelike. Piirkondliku ettevõtluspoliitika kujundamine ja teostamine Jõgevamaa näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2010.

Vimb, Katrin. VTT ES ärimudeli analüüs. - Juhendaja Airi Noppel, MBA. - Pärnu, 2014


Vinglas, Liivi. Taluturismi areng Pärnumaal. – Juhendaja Ain Hinsberg. – Pärnu, 1999

Vinter, Endri. Sponsorkoostöö võimalused Eesti Ujumisliidu näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2017

Virro, Meelis. Käibekapitali juhtimine. – Juhendaja Toomas, Virro. – Pärnu, 2000.

Visnapuu, Vallo. Maksud Eesti Vabariigis. – Juhendaja Jaan Krinal. – Pärnu, 1999.

Voll, Ardo. Ettevõtte konkurentsivõime analüüs aktsiaselts Baltic Pack EST näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2010 (kastuskeeld).

Volokitin, Anu. AS Pärnu REV turundustegevuse analüüs ja konkurentsivõime. – Juhendaja Maire Nigul. – Pärnu, 2000.

Voogel, Villu. AS Rannila Profiil Kesk – Eesti edasimüüjate müügitegevuse analüüs. – Juhendaja Hanno Pangsepp. – Pärnu, 2001.

Vool, Stina. AS Standard personalipoliitika. – Juhendaja Häli Siimaste. – Pärnu, 1999.

Vunk, Ülle. Klienditeeninduse kvaliteet kui maine kujundaja toitlustusettevõttes. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2003.

Võik, Eva-Johanna. Tartu kesklinna toitlustusasutuste keskastmejuhtide autentsete eestvedamisoskuste seos personali motiveerimisega. - Juhendaja Kurmet Kivipõld, PhD. - Pärnu, 2018

Võime, Merle. Võlakirjainvesteeringud. – Juhendaja Silja Saar. – Pärnu, 2001.

Võrklaev, Martina. Vastutustundlik ettevõtlus Eesti IT ettevõtetes [Võrguteavik]. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2022

Võsu, Margot. Põhivara arvestus AS Eesti Post Pärnu näitel. - Juhendaja Aime Mäekask. - Pärnu, 2002.

Väliste, Egle. Ettevõtte finantsseisundi ja seda mõjutavate tegurite analüüs MS Balti Trafo OÜ näitel. - Juhendaja Maidu Kuuse. - Pärnu, 2007.

Väljas, Liia. Personali töörahulolu ja motivatsiooni mõjutavad tegurid Lõuna-Eesti Hooldekeskus aktsiaseltsis. - Juhendaja Riina Tomast; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2015 

Vääna, Karin. Käivitatava ettevõtte äriplaan. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2007.

Vääri, Elia. Saarde valla areng aastatel 2005-2009. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2010.

Õispuu, Katri. Kliendi rahulolu maakleriteenusega Hansa kindlustusmaakleri näitel. - Juhendajad Heli Tooman, PhD; Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2005.

Õunapuu, Kersti. Teenuse toimepidevuse riskianalüüs ja -hindamine osaühingus Väinamere Liinid. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2014.

Aadomaa, Jaanika. Sisekommunikatsiooni organisatsioonile pühendumise ja töörahulolu vahelised seosed OÜ Kaisma näitel. - Juhendaja Terje Talve, MA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA.- Pärnu, 2014.

Abel, Eve. Eesti Ida-Virumaa suunalise regionaalpoliitika mõjude ex ante analüüs Sisekaitseakadeemia näitel. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD; kaasjuhendaja Lauri Tabur. - Pärnu, 2013.

Ahtma-Lehtsaar, Annely. Huvigruppidest lähtuv finantsplaneerimine AS Wendre näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2009.

Allikivi, Ehte. Innovatsiooniprotsessi suunamise analüüs finantsettevõtte näitel. - Juhendaja Made Torokoff, PhD. - Pärnu, 2009.

Anier, Hela. Kohalik omavalitsus ja investeeringud Kiili valla näitel. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2006.

Aun, Priit. Võõrfinantseeringu kaasamine börsiväliste võlakirjade abil Eestis aastatel 2004-2014. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2015.

Bubnova, Tiina. Mittetulundusühingute osalemine Euroopa territoriaalse koostööprogrammis. - Juhendaja Merle Looring, MSc; kaasjuhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2015

Feldmann, Karin. Põllumajandusministeeriumi haldusalasse kuuluvate institutsioonide ratsionaalsuse suurendamise võimalustest. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2010.

Gustavson, Andrei. Tööstress ja selle seos tööjõu voolavusega Lääne päästekeskuse näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2014.

Hannus, Ave. Raadio osatähtsus meediakanalite hulgas. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2009.

Hannus, Sirli. Tasakaalus tulemuskaardi koostamine väikeettevõtte juhtimissüsteemis (OÜ Luisa Tõlkebüroo näitel). - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2006.

Harjurand, Liis. Maatriksstruktuuri rakendamine alalises organisatsioonis "Puhastusimport" näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2011.

Heinla, Pille. Otsepostiteenuse arengu võimalused avatud konkurentsi tingimustes. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2008.

Hinrikson, Jaanika. Teenindusettevõtte asukoha muutuse planeerimine ja teostamine. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2008.

Iman, Airi. Mentorlus ja uue töötaja kohandamine ettevõttega Elisa Eesti AS näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2012.

Itter, Helina. Koostöö ja võrgustumine väike- ja keskettevõtjate näitel Pärnu regionis. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2006

Jaanson, Jüri. Rail Balticu Pärnu kaubajaama rajamise otstarbekus ja mõju Pärnumaa ekspordiettevõtete transpordikuludele. - Juhendaja Raigo Ernits, MA; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. .- Pärnu, 2015

Joala, Merike. AS Viisnurk tootmisosakondade tööliste töörahulolu uuring. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2007.

Johanson, Janar. Lääne-Eesti rakenduskõrgkoolide õppekavade vastavus tööturu vajadustele. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, PhD. - Pärnu, 2009.

Jõggis, Karin. Põhivara investeerimisprojekti finantsanalüüs AS Assi näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA; kaasjuhendaja Varje Kodasmaa, MBA. - Pärnu, 2011.

Järvoja, Margot. Pärnu linna kutsekoolide- ja gümnaasiumide lõpetajate eriala soovid ning nende ühtivus erinevate majandussektorite nõudlusega. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, MA. - Pärnu, 2006.

Jürvetson, Kaia. Naisettevõtlus Pärnumaa näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2007 (kasutuskeeld).

Kaabermaa, Kristi. Psühhosotsiaalsete ohutegurite ja tööstressi mõju personali töörahulolule Valmos OÜ näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2011.

Kaasik-Aaslav, Henri. Eesti juhtivate õlletootjate konkurentsivõime analüüs perioodil 1999-2005. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2007.

Kaevand, Monika. Teeninduskvaliteedi mõõtmine ja hindamine solaariumikeskuse näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2007.

Kajando, Kerlika. Eraisikute laenude ennetähtaegse tagastamise võimaluste analüüs Nordea Panga näitel. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, PhD. - Pärnu, 2008.

Kalnin, Tiia. Kohaliku omavalitsuse tulubaasi dünaamika Tahkuranna valla näitel. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2006.

Karro, Teele. Töötamis- tingimuslike toetuste võimalikkus Eestis pikajalise töötuse vähendamiseks. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2012.

Kasari, Eve. Ettevõtja ühiskondlik vastutus ettevõtte lõpetamisel Stora Enso Timber AS Sauga Saeveski näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2007.

Kaugija, Marje. Omavalitsuste haldusvõimekus ja selle hindamine Pärnumaa näitel. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2012.

Kern, Ilvi. Tulemusjuhtimise ja tulemustöötasu süsteem Tallinna Saksa Gümnaasiumi näitel. - Juhendaja Jaana Kikas, MA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2014

Keskoja, Raili. Personali voolavuse põhjused Scandic Rannahotelli näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2008.

Kirikal, Karin. Materiaalse põhivara arvestuspõhimõtted OÜ Delux näitel. - Juhendaja Varje Kodasma, MA. - Pärnu, 2012. (Kasutuskeeld)

Kiveste, Laire. Kinnisvarakriisi põhjustanud tegurid ja seos majanduskriisiga. - Juhendaja Toomas Raus, PhD. - Pärnu, 2015

Klaar, Erika. Tajutud kvaliteedi seos ettevõtte kliendi rahuloluga Moguntia Eesti OÜ näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2012.

Koidu, Arma. Sissetulekute ebavõrdsuse mõjurid Euroopas perioodil 2005-2014. - Juhendajad Raigo Ernits, MA ja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2015

Koidumaa, Katrin. Kinnisvara ja kinnisvaratehingute maksustamine Eesti Vabariigis. - Juhendaja Heldur Heinsoo MBA. - Pärnu, 2008.

Koitla, Marge. Kliendirahulolu uuring OÜ Raunex näitel. - Juhendaja Mari Erm-Reining, MBA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2016

Krikunova, Hedi. Eesti avaliku sektori efektiivsus ja seda mõjutavad tegurid. - Juhendajad Raigo Ernits, MA ja Toomas Raus, PhD. - Pärnu, 2015.

Kutsar, Jane. Eraisiku investeerimisvõimalused ja käitumine AS SEB Panga näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2009.

Kuusk, Aiva. Töötajate motivatsioon ja töörahulolu majutusettevõtte näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2008.

Kõivuste, Margery. Ettevõtte saneerimise finantsanalüüs Wermo AS näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2016 (kasutuskeeld)

Kõrnas, Margit. Ettevõtte käibekapitali juhtimine: investeerimis- ja finantseerimispoliitika kujunemine AS Ü&A näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2009.

Kästik, Airi. Kvaliteedijuhtimissüsteemi analüüs AS Silberauto näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2007.

Käärid, Kai. Suhteturunduse põhimõtete rakendamine AS Mobec kliendisuhete juhtimisel. - Juhendaja emeriitprofessor Mait Miljan; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2006.

Kübbard, Christine. Juhtimisstiilide rakendamine eestvedamisel (Pärnumaa Kutsehariduskeskuse näitel). - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2006.

Laaster, Riina. Isiksusetüüpide mõju meeskonnatöö edukusele ettevõttes AS Baltic Workboats. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2011.

Lainde, Peeter. Jaekaubanduskettide ühinemise kogemus Eestis. - Juhendaja Heldur Heinsoo. - Pärnu, 2007.

Larin, Helen. Karjäärijuhtimise arendamine AS Äripäeva näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2009.

Leiste, Piret. Juhendamine ja mentorlus karjäärikujundamise võimalusena Eesti Maksu- ja Tolliametis. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2009.

Lelov, Andres. Krediidipoliitika osa jaekaupmehe ja hankija vahelistes suhetes. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2006.

Lembit, Mari-Liis. Organisatsioonikultuuri kujundamine rakendades väärtuspõhist juhtimist AS Strand näitel. - Juhendaja Triin Kask; kaasjuhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2013 (kasutuskeeld)

Lepik, Edgar. OÜ Varson Pärnu hüdraulikasõlmede tootmise käivitamine. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2013.

Lepik, Piret. Riiklike toetuste mõju toorpiima tootmisel Eestis. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, MA. - Pärnu, 2006.

Lepp, Anneli. Ettevõtlusinkubaatori arendamise võimalused Pärnu linna näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2013.

Lepp, Anneli. Pärnu Vallikääru arengustrateegia. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2009.

Lepp, Annika. Ettevõtluse arengu dünaamika Lääne-Eesti regioonis. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2007.

Lepp, Birgit. Linna ja ümbritsevate valdade ühinemise mõju maakonna arengule Valgamaa näitel. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2012.

Lillemaa, Signe. Tsentralisatsioon rahvusvahelises organisatsioonis (AS Hansab näitel). - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2006.

Lilleväli, Eveli. Võõrteenuste kasutamise praktika AS Taastusravikeskus Sõprus näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2006.

Linn, Helen. Kolmanda sektori arenguvõimalused ja majandustegevuse analüüs Saarde valla näitel. - Juhendaja Mari Suurväli, MA. - Pärnu, 2013.

Lohk, Jane. Ratsasport Dietz'i turunduskanalite ja -strateegia analüüs. - Juhendaja Taavi Tamberg, kaasjuhendaja Heldur Heinsoo, MBA. - Pärnu, 2011.

Luup, Klair. Ettevõtlustoetuste analüüs Pärnu linnas ja maakonnas. - Juhendaja Indrek Jakobson, kaasjuhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2014

Luur, Lauri. Võimalik kohalike omavalitsuse üksuste ühinemine ja selle mõju piirkonna arengule Are, Halinga ja Sauga valla näitel. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2013.

Lõhmus, Angela. Valdade ühinemise võimalikkus Pärnumaal. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2012.

Lõhmus, Pille. Eesti riikliku riskikapitalifondi fondivalitseja AS SmartCap mittemateriaalne panus portfelliettevõtete arengule. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2017

Martin, Ivo. Pärnu linna munitsipaalkinnisvara arendamise ja ettevõtluse seosed. - Juhendaja Heldur Heinsoo, MBA. - Pärnu, 2012.

Mitt, Helen. Kliendi rahulolu uuring Bossa Teeninduse AS näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2009.

Mumma, Angeelika. Metsapoliitika mõju metsade uuendamisele Eestis. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2013.

Muskat, Jaanus. Hakkepuitu tootva ettevõtte majanduskeskkond. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD (majanduskandidaat). - Pärnu, 2008.

Mäe, Allan. Teletekno Balti AS personali töörahulolu ja motivatsiooni uuring. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2007.

Mäesalu, Merje. Maksundus Eestis ja Soomes. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2007.

Mägar, Kalli. Personali motiveerituse ja tööga rahulolu uuring Pärnu Teatris "Endla". - Juhendaja Kandela Õun mag ; kaasjuhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2006.

Mägi, Maret. Projektipõhine kuluarvestus AS Inorek & Grey näitel. - Juhendaja Maidu Kuuse. - Pärnu, 2007.

Männik, Merli-Anne. Ettevõtte finantsanalüüs Tuisu OÜ näitel. - Juhendaja Varje Kodasma, MA. - Pärnu, 2012.

Männikus, Grete. Ajutiste töösuhete mõju töötajatele toomisettevõttes MS Balti Trafo OÜ. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2014.

Müür, Aivi. Üliõpilaste tööjõu pakkumise mõju õppeedukusele Tartu Ülikooli Pärnu kolledži näitel. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, PhD. - Pärnu, 2009.

Niin, Maris. Tarbijakäitumine ning kontserni sisesed suhted Sanatoorium Tervis kontserni näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2008.

Niinemets, Jaanika. Personali värbamise ja valiku põhimõtete analüüs Maksu- ja Tolliametis. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2008.

Nõmmik, Riina. Suhteturunduse kontseptsiooni rakendamine taastusravi osutavas ettevõttes. - Juhendaja professor Mait Miljan. - Pärnu, 2006.

Ollino, Maria. Äriplaan iluteenuste ja -toodete müügiga tegeleva poe, salongi ja koolituskeskuse avamiskes. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2010.

Ots, Tiia. Projektipõhise ivesteeringu tasuvusanalüüs meditsiiniseadme näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2016 (kasutuskeeld)

Paap, Merle. Euroopa Liiduga liitumise mõju intressimääradele Eestis. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, MA. - Pärnu, 2006.

Pae, Maarja. Riskikapital finantseerimisallikana Eesti ettevõtete näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2010.

Pagar, Kalev. Debitoorse võlgnevuse juhtimine Bellus Furnitur OÜ näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2017

Piiroja, Birjo. Vabaühenduse majandustulemuste hindamine Varjupaikade MTÜ näitel. - Juhendaja Külli Volmer, kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2014

Pilt, Andrus. Brändi turundamine ja kommunikeerimine MTÜ spordiklubi Sportlove näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2020

Pirsi, Ragne. Metaprint AS konkurentsivõime analüüs. - Juhendaja Heldur Heinsoo, MBA. - Pärnu, 2012.

Pruul, Katri. Pärnumaa omavalitsuste väljavaated haldusreformi läbiviimisel. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2016

Pruuli, Teet. Majanduskriisi mõju ettevõtte kasumiaruande elementidele AS Wendre näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2014

Prükk, Külli. Loodusturismiteenuseid pakkuva ettevõtte jätkusuutlikkuse analüüs. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2006.

Põldaru, Anet. Personali hindamise ja hüvitamise analüüs ettevõttes Suve Auto AS. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2012.

Põldemaa, Eve. Mobiilsideoperaatorite konkurents Eesti turul. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, MA. - Pärnu, 2006.

Põldsaar, Aili. Võimalik omavalitsuse üksuste ühinemine ja selle mõju haldussuutlikkusele Abja ja Halliste valla näitel. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2009.

Põldver, Erika. Äriühingute ühinemise analüüs AS Ener E.A. näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2006.

Pärna, Eevi. Pärnu linna ja Tahkuranna valla omavalitsuste võimaliku ühinemise mõju haldussuutlikkusele. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2009.

Pärna, Pille. Ettevõtte sotsiaalse vastutuse tajumine tarbijate poolt. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2008.

Päss, Maarika. Kuluarvestuse meetodid OÜ Atemix pesumaja näitel. - Juhendaja Maidu Kuuse. - Pärnu, 2006. 

Raidsalu, Teet. Tooteportfelli kujundamine ja hinnakujunduse põhimõtted äriplaneerimise osana Wiberg Food OÜ näitel. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2013

Rand, Saima. Ehitusprojektide teostamise analüüs Pärnumaa Kutsehariduskeskuses. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2008.

Randrüt, Gätlin. Vabatahtlike juhtimine ja nende motivatsioon Eesti Lasterikaste Perede Liidu näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2021

Rannula, Einar. Kinnisvarakriise põhjustavate tegurite esinemine Eesti majanduses. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, PhD. - Pärnu, 2008.

Rebane, Sirli. Töötaja organisatsiooniline pühendumine SA Pärnu Haigla diagnostikateenistuse näitel. - Juhendaja Jaana Kikas, MA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2017

Rooger, Merike. Puidu sertifitseerimine AS-s EWP. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2006.

Rooks, Piret. Äritarkvara valiku kriteeriumid Eesti kaeskmiste ja suurte ettevõtete vajadustest lähtuvalt. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2008.

Roomets, Lille. Klienditeeninduse positsioneerimine ettevõtte väärtussüsteemis Tallinna toitlustusettevõtete näitel. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, PhD. - Pärnu, 2008.

Saar, Ene. Avalikud teenused Pärnumaa kohalikes omavalitsustes. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2012.

Saar, Pirgit. Eesti ettevõtete huvigruppidest lähtuv finantsanalüüs majandusharu tasandil. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, PhD. - Pärnu, 2008.

Sadilov, Monika. Maksustamine ning aktsiiside areng alkohoolsete jookide ja tubakatoodete tarbimise näitel Eestis. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2012.

Sadilov, Tervo. Eesti mööblitootjate peamised takistused Venemaa turule sisenemisel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2012.

Salus, Kristina-Liisa. E-maksuameti kasutatavus ja mõjurid. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2006.

Saska, Raili. Töötajate motiveerimine AS Salome Auto näitel. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, PhD. - Pärnu, 2008.

Sedrik, Paavo. Projektiprotsesside parendamine Grohe AG Eesti filiaalis [Võrguteavik]. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2021

Seil Aune. Finantsanalüüsi töövahendi koostamine Reval Auto Esindused OÜ näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2016

Selberg, Külly. Külavanemad ja nende roll kohaliku omavalitsuse süsteemis. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2011.

Sohlu, Evelin. Kodulehekülg kui kommunikatsioonikanal suhteturunduses puidutöötlemisettevõtte näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2007.

Soo, Annika. Noorte sisenemine Eesti tööturule. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, PhD. - Pärnu, 2008.

Soodla, Urmas. Ärikliendi rahulolu Paulig Grupi näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Grete Männikus, MBA. - Pärnu, 2020

Soolo, Siret. Organisatsiooni sisekommunikatsiooni ja töörahulolu vahelised seosed AS Pajo näitel. - Juhendaja Jaana Kikas, MA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2015

Soomre Tuisk, Tiina. Riskikapitali lisandväärtus Eesti ettevõtetele. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2008.

Stimmer, Ando. Hulgikaubandusettevõtte konkurentsivõime analüüs aktsiaselts Baltic Pack EST näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2007.

Šutov, Teelika. Strateegiline juhtimine Klaxeron Kaubanduse OÜ näitel. - Juhendaja Made Torokoff, MA. - Pärnu, 2007.

Tammeväli, Epp. Tervishoiusüsteemide rahastamine Kuressaare Haigla Sihtasutuse näitel. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, PhD. - Pärnu, 2008.

Tampuu, Ene. Ettevõtte finantssüsteem ja selle juhtimine Incap Electronics Estonia OÜ näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2010.

Tatra, Krista. Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlus ja üleminek osaühinguks. - Juhendaja Varje Kodasma. - Pärnu, 2010.

Teeväli, Toomas. Hotellide kavandamise ja eelarvete koostamise protsess. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2006.

Tekko, Tuuli. Lääne maksu- ja tollikeskuse töötajate töörahulolu uuring. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2006.

Tiik, Reelika Laura. Väikeettevõtte väärtuse hindamine OÜ Raunex näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2014.

Toodo, Maiker. Konkurentsivõime analüs AS Viljandi Metall näitel. - Juhendaja dotsent Anu Reiljan. - Pärnu, 2006.

Toodu, Kristi. Võõrfinantseerimise mõju dividendipoliitikale AS Taastusravikeskus Estonia näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2011.

Tugim, Varje. Täiskasvanuhariduse mõju tööjõu pakkumisele ja ajakasutusele Tartu Ülikooli Pärnu kolledži avatud ülikooli näitel. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, PhD. - Pärnu, 2008.

Tuuling, Kaupo. Pärnumaa majanduse analüüs läbi maksuprisma. - Juhendaja Varje Kodasma, MBA. - Pärnu, 2013.

Urbas, Ülle. Tarnija juhitud varude strateegia tulemuslikkuse hindamine farmaatsiaettevõttes. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2017

Vahter, Kairit. Äriprojektide valik väikeettevõttes Halupuu Firewood Products OÜ. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2007.

Valdna, Anne. Kuluarvestussüsteemi analüüs Kuressaare Haigla Sihtasutuses. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2009.

Velberg, Regina. Hangete juhtimise protsessid Rimi Baltic Group näitel. - Juhendaja Mike-Franz Wahl; kaasjuhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2007.

Ventsel, Liis. Personali hindamise ja hüvitamise analüüs ettevõttes AS Pajo. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2013.

Vesker, Varje. Tööjõu voolavust mõjutavate tegurite analüüs. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2007.

Veskilt, Laura. Pandimaja finantsanalüüsi metoodika loomine ja rakendamine OÜ Laenugrupp Haapsalu näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2009.

Viidebaum, Merle. Kodanikuühenduste rahastamine aastatel 2007-2010 Pärnumaa näitel. - Juhendaja Mari Suurväli. - Pärnu, 2011.

Viik, Helen. Ettevõtluse areng Pärnu linnas. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2008.

Viire, Maris. Ministeeriumitöötajate teadlikkus sisekontrolli süsteemist. - Juhendaja Evelin Pungas; kaasjuhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2010.

Vikat, Martin. Ettevõtte finantseerimisstrateegia mõju dividendipoliitikale aktsiaselts Eesti Energia näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2015

Vohu, Kaire. Motivatsioonisüsteemi välja töötamine ettevõttes Airo Catering Service Eesti OÜ. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2008.

Vostrjakov, Veiko. Tööstusalade planeerimine Pärnu linna regioonis. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2007.

Õispuu, Egne. Käibemaksumäära tõusu võimalik mõju Pärnumaa majutusettevõtetele. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2016

Üpraus, Kaidi. Sotsiaalselt vastutustundliku investeerimise põhimõtted ja nende rakendamine Eestis. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2011.

Aalup, Aive. Joobes juhtimise probleemid ja meetmed selle vähendamiseks Tartu Maakohtu Kriminaalhooldusosakonna Viljandi Talituse näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2008.

Aarde, Carmen-Kitty. Erivajadustega laste hooldus asenduskodudes: hetkeolukorra kaardistus Eestis. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2010.

Aasav, Ülar. Laste väärkohtlemine Pärnus ja Pärnumaal spetsialistide pilgu läbi. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002.

Aaslaid, Ave. Mittetulundusühingute arenguperspektiivid Pärnumaal. - Juhendaja Marju Medar. PHD. - Pärnu, 2005.

Aasma, Liina. Rehabilitatsiooniprogrammide osutamise mõju klienditööle rehabilitatsiooniasutustes. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2013.

Aasov, Kati. Naiste olukord ja rahulolu töö- ja pereelus Häädemeeste valla näitel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2005.

Aaver, Leide. Noorte lastega perede toimetulek ja sotsiaalteenuste vajadus Rakvere vallas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2009.

Aaviste, Anu. Võrdsete võimaluste tagamine eakate heaolu kindlustamiseks Audru valla näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2014.

Aaviste, Maren. Tajutud vanemlik toetus ja toimetulek õpilastel, kelle vanem töötab võõrsil, Kuessaare Gümnaasiumi näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2014.

Abel, Alar. Omavalitsuses avalikku hoolekannet korraldavate teenistujate ametijuhendite analüüs. – Juhendaja Valter Parve mag. – Pärnu, 2001.

Adler, Epp. Lapse probleemi konstrueerimine sotsiaaltöö praktikas. – Juhendaja Judit Strömpl. – Pärnu, 2001.

Ahse, Anneli. Kambja valla sotsiaalkomisjoni töö probleemsete juhtumite lahendamisel Kambja vallas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012.

Ailt, Reena. Haridusliku erivajadusega kutsekooli lõpetanud tööturul Pärnumaa Kutsehariduskeskuse näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2013.

Ajangu, Liina. Puudega õe või vennaga koos elava noore mured ja rõõmud Saaremaa puudega lastega perede näitel. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2019

Akk, Arne. Noorsooühingu vajalikkus Eesti 4H näite põhjal. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2003.

Akkermann, Maarja. Lapsehoolduspuhkuselt naasenud naiste tööhõive Pärnu linna näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2005.

Alasoo, Tiina. Erinoorsootöö ja noorsootöö integreeritud lähenemine Haapsalu Avatud Noortekeskuse näitel. - Juhendajad Anu Aunapuu, MA ja Hele-Leek Ambur. - Pärnu, 2010. 

Aljas, Kristel. Täiskasvanud tugiisiku mõju riskirühma lapsele liikumise Vanem Vend Vanem Õde Pärnu näitel. - Juhendajad Valter Parve mag ; Liina Käär. - Pärnu, 2004.

Alliksalu, Tiiu. Pärnumaa laps kohalikus alaealiste komisjonis. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2006.

Alliksoo, Ewe. Rehabilitatsiooniasutuste tajutud valmisolek programmipõhise teenuse osutamiseks. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2015

Altküla, Marika. Fiktiivabielud kui inimkaubanduse vorm Eestis ja Eesti naistega seoses. - Juhendajad Tiiu Kamdron, PhD ja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2015

Aluste, Marten. Pärnumaa kohalike omavalitsuste rahulolu Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskuse teenustega. - Juhendaja Kandela Õun mag ; kaasjuhendaja Toomas Kask, MA. - Pärnu, 2016

Alvela, Kätlin. Sotsiaaltöötajate haridustase ning koolitusvajadus Pärnu maakonnas. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2002.

Annast, Andres. Asutuses hooldamise teenust osutava kahe hooldekodu võrdlev analüüs. – Juhendaja Valter Parve mag. – Pärnu, 2001.

Annikov, Maili. Rehabilitatsiooniteenuste ootustele vastavuse ja kogemusnõustamise teenuse vajaduse välja selgitamine erivajadusega lapsi kasvatavate vanemate seas AS Järvamaa Haigla näitel. - Juhendaja Kandela Õun, MA. - Pärnu, 2018

Annuk. Aili. Narkosõltlaste vajadused ja nende rahuldamine Harjumaa tugisüsteemis. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2013.

Anton, Jane. Õpetajate poolt kasutatavad koolivägivalla ennetamise, sekkumise ja leevendamise strateegiad. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Antson, Epp. Laste päevahoiuteenuse nõudlus ja pakkumine Häädemeeste vallas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2006.

Anupõld, Eva - Maria. Põhikooli lõpetajate kutseorientatsioon Tallinna linna näitel. - Juhendaja Inga Mutso. - Pärnu, 2003.

Aoude, Ethel. Nägemispuuetega klientide ligipääsetavus teenustele Elisa Eesti AS näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2021

Arak, Kati. Põhikooli õpilaste kohanemise probleemid koolivahetuse tingimustes. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Ardel, Gätlin. Sotsiaaltöö probleemkäitumisega noortega Puiatu Erikooli näitel. – Juhendaja Judit Strömpl. – Pärnu, 2001.

Arenberg, Kait; Orav, Evelin. Sotsiaaltöö konstrueerimine taastatud Eesti Vabariigis. – Juhendaja Judit Strömpl. – Pärnu, 2001.

Aron, Liisi. Õpetaja - õpilase vaheline koolivägivald Hiiu valla koolides. - Juhendaja Liina Käär, kaasjuhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2013.

Arvi, Ilona. Lapse hooldusõigusest ilmajäämise korraldus emade narratiivides. - Juhendaja Dagmar Kutsar, PhD; kaasjuhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2018 (ligipääs piiratud kuni 01.01.2028)

Atka, Eve. Pärnu Maakohtu piirkonnas 2001 tingimuslikult mõistetud karistuste täitmisele pööramised. - Juhendaja Kersti Kask. - Pärnu, 2002

Ats, Anne. Kohaliku omavalitsuse poolt eakatele pakutava koduteenuse seos nende elukvaliteediga Tori valla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2022

Austrin, Merilin. Tugiisikuteenuse kättesaadavus lasteaiaealiste erivajadustega laste seas Viljandimaa näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2018.

Auväärt, Svea. Sotsiaaltöötajate rahulolu haldusreformijärgse sotsiaaltöö korraldusega Saaremaa vallas [Võrguteavik]. - Juhendaja Monika Kumm, PhD. - Pärnu, 2020.

Babatunde, Taivi. Lahkuminekujärgse lapsevanemate ja laste suhtlemise seos lapse heaolu ning õigustega lastevanemate arvates [Võrguteavik]. - Juhendajad Kandela Õun mag , Annika Steinberg, MA. - Pärnu, 2020.

Barbo, Jane. Meedia mõju erinevas vanusegrupis lastele. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2003.

Baumann, Külli. Seksuaalvähemused ja kahe erineva põlvkonna suhtumine neisse Pärnu linna näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA; kaasjuhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2013.

Bentsalo, Inga. Laste erivajadustega arvestamine laste alushariduse omandamisel Pärnu lasteaia Pöialpoiss näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012.

Bester, Anu. Pärnu linna meditsiini ja sotsiaalasutuste töötajate teadlikkus ja valmisolek abistamaks perevägivalla ohvreid. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2005.

Bigus, Helika. Keila SOS Noortekodu noorte väärtushinnangute kujunemine ja eluga toimetulek noortekodu kasvandike ja töötajate hinnangul. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2007.

Cortina, Eleri. Põhihariduseta noorte integreerimine haridussüsteemi Tallinna Kopli Ametikooli näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2016.

Daum, Liina. Vabatahtlike kaasamine ja motiveerimine SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu näitel. - Juhendaja Jaanika Kukk, MA. - Pärnu, 2023.

Delgado, Anna-Liisa. Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskuse klientide rahulolu teenustega [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2022.

Dreving, Diana. Põhikooli 9-ndate klasside õpilaste sotsiaalne toimetulek Pärnu linna koolide näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Dulinets, Angela. Noortegarantii tugisüsteemi raames teostatav koostöö Pärnu linnavalitsuse ja Eesti Töötukassa Pärnumaa osakonna spetsialistide pilgu läbi [Võrguteavik]. - Juhendaja Ewe Alliksoo, MA. - Pärnu, 2022.

Eelmaa, Kristiina. Kogukonnatöö meetodi kasutamisvõimalused MTÜ Kollisti Selts tegevusstrateegia kujundamisel. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002. 

Eenraid, Kadri. Kohaliku omavalitsuse ülesanded ja vahendid hoolekande korraldamiseks. – Juhendaja Valter Parve mag. – Pärnu, 2001.

Eeskivi, Aveli. Täiskasvanud kriminaalhooldusaluste riskide leevendamise võimalused Pärnu Maakohtu kriminaalhooldusosakonna Pärnu talituse näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD; kaasjuhendaja Terje Maurer, MA. - Pärnu, 2006.

Ehanurm, Helina. Tavakooli õpetajate valmisolek töötada haridusliku erivajadusega lastega Salme põhikooli ja Kuressaare gümnaasiumi näitel. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2018

Ehvärt, Kristina. Interneti kasutamise harjumused ja internetisõltuvuse riskid üliõpilaste seas. - Juhendaja Marju Medar, PhD; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2011.

Eisenschmidt, Anu. Tööalane väljaränne välisriiki ja kohanemine uues ühiskonnas Are valla näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD; kaasjuhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2014

Elbrecht, Katrin. Üksi koolilast kasvatava lapsevanema toimetulek. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2012.

Ellam, Malle. Teismeliste vanematega perede toetussüsteem Eestis. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2014

Ennok, Anne. Sõltlaste taasühiskonnastamine Lootuse Küla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn, kaasjuhendaja Nevil Reinfeldt, MA. - Pärnu, 2022.

Erik, Viktoria. Laste rehabilitatsioonimeeskonna sotsiaaltöötajate hinnang professionaalsele tööle Tartu linna näitel. - Juhendaja Valter Parve, mag. - Pärnu, 2023.

Ernesaks, Lumme. Sotsiaaltöötaja ametikoha vajadus Eesti Kaitseväes kaitseväe logistikapataljoni ja mereväebaasi ajateenijate arvamuste näitel. - Juhendaja Liina Käär; kaasjuhendaja Andres Siplane. - Pärnu, 2014.

Esperk, Maie. MTÜ roll kodanike toetamisel Pärnus ja Pärnu maakonnas. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2008.

Ets, Marina. Tööandjate valmisolek võtta tööle puudega inimesi Tartu linna näitel. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2016

Fjodorova, Natalja. Nägemishäiretega eelkooliealiste laste arengu iseärasused ja nende arvestamine õppe- ja kasvatusprotsessis Pärnu lasteaed Mai näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2004.

Friedrichs, Heidi. Pagulus, varjupaiga taotlemine ja selle rakendamisvõimalused eestis : probleemid ja perspektiivid. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Gabriel, Tiina. Rehabilitatsiooniprogrammist "Isiklikud valikud tööturul" osavõtnute hinnang programmi mõjule tööelus osalemisel. - Juhendaja Ane Rähn. - Pärnu, 2016

Geimonen, Tulika. Koduteenuse kättesaadavus ja kvaliteet Raplamaal Juuru ja Kaiu piirkonna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2022

Gorjatseva, Anna. Klubimaja mudel psüühiliste erivajadustega klientidele: Haabersti klubimaja näitel. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2007.

Grant, Kristi. Televisiooni roll Pärnu linna teismeliste riskikäitumise kujunemisel. -  Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2005.

Grigor, Eva. Isikliku abisataja turvalisus tööelus ja seda mõjutavad tegurid Pärnu ja Tartu linna näitel. - Juhendaja Anne Rähn; kaasjuhendaja Katrin Tsuiman, MA. - Pärnu, 2016

Grišin, Doris. Alaealiste laste füüsilisest isikust eestkostjatele pakutavate sotsiaalteenuste vajalikkus Pärnu, Lääne ja Viljandi maakonna näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2018

Grünberg, Katrin. Taastumine vaimse tervise valdkonnas ja taastumisgrupis osalejate kogemused. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA; kaasjuhendaja Külli Mäe, MA. - Pärnu, 2016

Grünberg, Reelika. Avahoolduses töötavate hooldajate töörahulolu ja -motivatsioon. - Juhendaja Elmo Medar, MA; kaasjuhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2009.

Gussev, Roman. Vanglast vabanenute tugiisikute psühholoogiline toimetulek. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2014

Gutman, Kerli. Sotsiaalpedagoogi ametikoha vajalikkus lasteaedades, Kuressaare lasteaedade näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2013.

Haas, Mari-Liis. Mitmike perede rahulolu ja toimetulek igapäevaeluga. - Juhendaja Valter Parve mag; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2014.

Haas, Siiri. Jõesuu piirkonna arengustrateegia analüüs. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2003.

Haava, Helen. Kohaliku omavalitsuse ja politsei koostöövõimalused riskiperedega tegelemisel Pärnu linna ja maakonna näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2015

Habakuk, Lauri. Struktuuriüksuste ja meeskondade koostöö noorsootööga seotud võrgustikes Sindi linna näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012.

Hallikmäe, Heli. Erahooldekodu Eesti hooldusteenuste maastikul. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012

Hanga, Karoliina. Erivajadusega last hooldavate perede toimetulek kolme Harjumaa valla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2020

Hanni Rutt. Raviasutuse sotsiaaltöötaja töörahulolu SA Tartu Ülikooli Kliinikumi näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2020

Hanschmidt, Liis. Töötajate motivatsiooni ja rahulolu uuring asutuse "I" näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2007.

Hansen, Astrid. Sooja toidu kojuviimise teenuse eesmärgipärasus ja efektiivsus isiku toimetuleku toetamisel Tartu linna näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2013.

Hanson, Gertu. Unekvaliteedi seos õppetööga ja toimetulekuga Tartu Ülikooli Pärnu kolledži üliõpilaste näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. Pärnu, 2015

Hansumäe, Katrin. Euroopa Liidu toiduabi toetuse roll kahe- ja enamaliikmeliste leibkondade toimetulekuraskuste leevendamisel Pärnumaa näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2018

Harkmann, Annika.Tagasirännanute kohanemine Eestis. - Juhendaja Kandela Õun mag; kaasjuhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2015

Hatto, Marika. Kaugtöö mõju interpersonaalsetele suhetele perekonnas pereemade pilgu läbi Vigala valla näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2007

Heering, Hanna. Kampaania "Tule maale" kogemus Misso valla näitel. - Juhendaja Valter Parve mag, kaasjuhendaja Mariliis Raidma. - Pärnu, 2015

Heinaste, Grete. Noorsootöötajate töörahulolu ja -motivatsioon Võrumaa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2020

Heindla, Marika. Välismissioonidel teenivate Eesti kaitseväelaste perede toimetulek. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2008

Heinla, Heidi. Taasohvristamine riigi poolt pakutavates toetussüsteemides lähisuhtevägivalla ohvrite näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA; kaasjuhendaja Margo Orupõld. - Pärnu, 2022

Heinmets, Helke. Sotsiaalpedagoogi roll koolis õpetaja pilgu läbi kolme Pärnumaa kooli näitel. Juhendaja Aule Tali, MA. - Pärnu, 2005.

Heldja, Maris. Erivajadustega inimeste tööle rakendamise võimalused Vändra piirkonna tööturu osapoolte näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2014.

Helendi, Helena. Tartumaa eakate ja puuetega inimeste rahulolu tehniliste abivahendite teenusega. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2013.

Helimets, Piret. Asenduskodu roll vanemliku hooleta noorte iseseisvaks eluks ettevalmistamisel Sihtasutus Perekodu näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2013.

Hermanson, Heleri. Pärnumaa tööhõiveameti probleemianalüüs ja arengusuunad Pärnumaa tööhõiveameti töötajate hinnangul. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2004.

Hiiesalu, Raili. Pärnu linnas elavate väikelaste emade rahulolu ja igapäevaeluga toimetulek. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2008.

Hirvela, Lene. Noorte perede toimetulek Koonga valla näitel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2005.

Hohlov, Anita. TÜ Pärnu kolledži sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse eriala õpingutest saadud hariduse mõju rahulolule tööga [Võrguteavik]. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2020.

Holt, Brenda. Teismeeas lapsevanemaks saanud emade haridustee kaardistamine ja katkestamise põhjused Lääne-Eesti näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2021

Holter, Andreas. Rahulolu Eesti Toidupanga poolt pakutava abiga Pärnu linna näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2015

Holtsmann, Margit. Liikluskasvatuse olukord Pärnumaa koolides. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2003.

Hool, Kristel. Puudega inimeste perekondade toimetulekuvõime ja sotsiaalteenuste vajaduste hindamine Pärnu maakonnas Pärnu linna, Häädemeeste valla näitel ning Ida- Virumaal Narva linna ja Tudulinna valla näitel. – Juhendaja Marju Medar. – Pärnu, 2001.

Horn, Monika. Koolikohustuse mittetäitmise põhjused Valgamaa alaealiste komisjoni näitel aastatel 2007-2008. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2009.

Hrabrova, Viktooria. Võrdsete võimaluste strateegia rakendamine puuetega inimestele Pärnu linnas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Hunt, Reilika. Asenduskodu kasvandike ootused kasvatajatele SA Elva Perekodu näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2016

Hunt, Riina. Riiklike ja kohaliku omavalitsuse sotsiaalteenuste vajadus ja kättesaadavus lastega peredele Käru vallas. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2014.

Hunt, Signe. Pärnu linna koolide valmisolek õpetada erivajadustega õpilasi. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2009.

Ignatovits, Maret. Saaremaa lastega perede toimetulek Lümanda ja Kärla piirkondade näitel . - Juhendaja Epp Klooster, kaasjuhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2018

Iloste, Heleri. Õpilaste teadmised ja kogemused seoses alkoholiga Pärnu linna 5. klasside näitel. - Juhendaja Karin Kiis; kaasjuhendaja Ketri Kupper. - Pärnu, 2009.

Ilves, Airi. Hoolduspere sotsiaalteenuse osutajana: tema rollid vanemliku hoolitsuseta lapse kasvatamisel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2013.

Ilves, Anastasia. Lastevanemate ja terapeudi rahulolu ratsutamisteraapia teenusega Pärnumaal. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2019

Isak, Tiina. Insuldiga kaasnevad tervisehäired ning nende mõju perekonna sotsiaalsele toimetulekule. - Juhendajad Liina Käär ja Katrin Raamat, MA. - Pärnu, 2008.

Isand, Helga. Tugiisikuteenuse kasutamine 4-16- aastaste puuetega laste seas 2012. aastal Pärnu linnas. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA; kaasjuhendaja Irene Peterson. - Pärnu, 2013.

Ivask, Teele. Kogukonna valmidus kaasata probleemseid kambanoori Pärnu linna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2020

Jaakre, Erkki. Vanglad ja vangid Eesti Vabariigis. - Juhendaja Inga Mutso, MA. - Tallinn, 2004.

Jaaniste, Ülle. Töötamise toetamise teenuse tulemuslikkuse analüüs TallinnaVaimse Tervise Keskuse näitel aastatel 2009-2010. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2011.

Jansen, Eleri. Üksi elava eaka iseseisvat toimetulekut mõjutavad tegurid Märjamaa valla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2020

Jeeger, Kristi. Isikute hoiakud teisest rahvusest või rassist sisserändajate suhtes Pärnu linna näitel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2011.

Jeerik, Erich. Sotsiaaltöö eetiliste printsiipide rakendus sotsiaaltöö praktikas. - Juhendaja Elmo Medar. - Pärnu, 2004.

Jegorov, Indrek. Alaealiste retsidiivsust mõjutavad sotsiaalsed tegurid Viljandi kriminaalhooldusaluste näitel. - Juhendajad Elmo Medar; Arno Lend. - Pärnu, 2005.

Jevdokimova, Olga. Üldkasulik töö kui uus võimalus Eesti kriminaalhooldussüsteemis. - Juhendaja Marju Medar, PhD; kaasjuhendaja Kaja Lepp. - Pärnu, 2007.

Joa, Marika. Sotsiaaltöötaja läbipõlemise põhjused ja selle ennetamise võimalused Järvamaa omavalitsuste näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2016

Joala, Maarja; Saar, Ebe; Vaabel, Ege. Pärnu linna elanike hinnangud linna turvalisusele ja politsei tegevusele. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002.

Johanson, Kristine. Rahulolu sotsiaalsete tugiteenuste pakkumisega õpilastele kahe Pärnumaa kooli näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2021

Joost, Krista. Mitmedimensioonilise pereteraapia programmis 2015. aastal osalenute rahulolu uuring. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD; kaasjuhendaja Aija Kala, MA. - Pärnu, 2016

Juhanson, Jane. Päeva- ja nädalahoiuteenuse vajalikkus ja kättesaadavus raske või sügava intellektihäirega täisealisele Pärnu linna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2020

Juhkam, Hiie. Tugigruppides osalevate naiste/meeste arvamus lapsepõlves kogetud perevägivalla mõjust nende täiskasvanu ea lähisuhetele. - Juhendaja Judit Strömpl, PhD. - Pärnu, 2007.

Julle, Andres. Pikaajaliste töötute rehabilitatsiooniteenuse efektiivsus MTÜ "Aktiviseerimiskeskus Tulevik" näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2004.

Just, Sirje. Psüühiline vägivald töökohal ja selle esinemise sagedused. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002.

Jõesaar, Hilse-Hell. Eriolukorra mõju Häirekeskuse töötajatele [Võrguteavik]. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2021

Jõesalu, Gerli. Vabatahtlik tegevus Kaitseliidu eriorganisatsiooni Naiskodukaitse näitel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2008.

Jõesalu, Marje. Sotsiaaltöötaja pädevus ning töö- ja tegevusvaldkonnad Valgamaal. - Juhendajad Marju Medar, PhD; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2007.

Jõgeva, Triin. Kogemusnõustajate kaasatus rehabilitatsioonimeeskondades Pärnu maakonna näitel. - Juhendaja Ewe Alliksoo, MA. - Pärnu, 2023.

Jõgi, Heleri. Vabatahtliku sotsiaaltöö kogemused Saaremaa näitel. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2016

Jõgi, Sander. Kohanemine hajutusest tingitud muutustega Keila SOS Lasteküla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2021

Jõks, Kadri. Vähihaigete lastega perede psühhosotsiaalne toimetulek ja tugiteenuste vajadus. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2018

Jõul, Siiri. Huvihariduse vajalikkus ja võimalused vähekindlustatud lastele Pärnu linna näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2015

Jänes, Sander. Riikliku erihoolekande teostamine Tori Hooldekodu näitel. Nõuded teenusele vs nõuete täitmise võimekus. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002.

Järvik, Rein. - Sotsiaalhoolekande teenuse üleandmine omavalitsuselt kolmandale sektorile Kehtna vallas. - Juhendaja Elmo Medar. - Pärnu, 2004.

Jürgens, Helen. - Hariduslike erivajadustega õpilaste integratsioon ja sotsiaalne toimetulek tavakoolis Tallinna linna näitel. - Juhendaja Inga Mutso, MA. - Pärnu, 2004.

Jürgenson, Siret. Laste kasvukeskkond laste arengu toetajana. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012.

Jürgensoo, Aria. Rehabilitatsiooniteenuste osutamine Võisiku hooldekodu klientidele. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012

Jürgenstein, Ann Tuulikki. Eesti vaimse tervise rehabilitatsioonimeeskondade sotsiaaltöötajate valmisolek kasutada juhtumikorraldusmeetodit deinstitutsionaliseerimise läbiviimisel. - Juhendaja Kandela Õun mag; kaasjuhendaja Külli Mäe. - Pärnu, 2016

Jürisson, Epp. Kohaliku omavalitsuse ja rehabilitatsioonimeeskonna sotsiaaltöötajate koostöö rehabilitatsioonis Pärnu ja Viljandi näitel. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2006.

Kaar, Kadi. Pärnumaa erivajadustega laste peredele pakutavad sotsiaaltoetused ja -teenused ning sihtgrupi rahulolu nendega kolme asutuse näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA; kaasjuhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2014.

Kaas, Nele. Kaitseväe tegevteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu vigastatud kaitseväelaste toimetulek. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA; kaasjuhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2013.

Kaasik, Ester. Paljulapseliste perekondade toimetulekuvõime ja sotsiaalteenuste vajaduste hindamine Pärnu maakonnas Pärnu linna ja Häädemeeste valla ning Ida- Viru maakonnas Narva linna ja Tudulinna valla näitel. – Juhendaja Marju Medar. – Pärnu, 2001.

Kaat, Klaarika. Puuetega laste peredele pakutava lapsehoiuteenuse korraldus Kehtna ja Kose valdade näitel. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2019.

Kabanen, Kadri. Eesti täisealiste noorte välismaale tööle siirdumise põhjused, ootused ja tegelikkus. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2006.

Kadaja, Eve. Tartu Ülikooli Pärnu kolledži sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse õppekava 2018-2022 vilistlaste tööhõive valdkonnas. - Juhendaja Monika Kumm, PhD. - Pärnu, 2023

Kahha, Aita. Soolise võrdõiguslikkuse seaduse rakendamisest Tartu maakonna vallavanemate pilgu läbi. - Juhendaja  Inga Mutso, PhD. - Pärnu, 2007.

Kakku, Anna-Liisa. Makseraskustesse sattumine ja võlgnevusest vabanemine kohtutäitur Rocki Alberti büroo näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2020

Kalda, Katrin. Psüühiliste erivajadustega inimeste heaolu ja toimetulek Kodijärve ja Erastvere Kodus. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2014.

Kalda, Tiina. Pärnu õppenõustamiskeskuse töö analüüs ja arengukava koostamine 2010-2013. - Juhendaja Marju Medar, PhD, kaasjuhendaja Anne Villsaar. - Pärnu, 2010.

Kaldre, Margit. Hoolekande korraldamine Kärla vallas. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2004.

Kaljusoo, Kerttu. Kuulmispuudega lapsed ja puudega kaasnevad probleemid. - Juhendaja Inga Mutso. - Pärnu, 2003.

Kallas, Kertu. Lapsevanema ja noore vaimse tervise seose uurimine X kooli näitel. - Juhendaja Kandela Õun, mag. - Pärnu, 2023.

Kallaste, Heleen. Juhtumikorraldus Pärnu Naiste varjupaiga teenuste taotlejatega: võimalused ja probleemid. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2013.

Kallikorn, Miina. Hariduslike erivajadustega õpilaste õppimisalane- ja sotsiaalne toimetulek. Juhendaja Inga Mutso, MA. - Pärnu, 2004

Kalling, Katriin. Juhtkoera roll nägemispuudega inimese igapäevaelus. - Juhendaja Kandela Õun mag.; kaasjuhendaja Mati Malm. - Pärnu, 2014.

Kalnapenk, Tiit. Juhi roll rehabiliteeritavate hoiakute mõjutamisel mittetulundusühingu Samaaria Eesti misjoni näitel.  - Juhendaja Made Torokoff, MA. - Pärnu, 2004.

Kalu, Eva. Raamatukoguhoidja kui sotsiaaltöötaja käepikendus. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2023.

Kampus, Triin. Ülevaade Läänemaa koolinoorte kokkupuutest süütegude ja vägivallaga. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2005.

Kangro, Ireen. Ida-Virumaa sotsiaalspetsialistide hinnang valmisolekule tööks HIV-viiruse kandjate ja AIDSi- haigetega. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2006.

Kangur, Maiken. Läbipõlemisohtu tekitavad faktorid sotsiaaltöö valdkonna klienditeeninduses. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Karama, Angelika. Autismispektri häirega laste ja nende perekondade toetamine: vajadused ja võimalused Raplamaa juhtumite näitel. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2012.

Karavin, Marju. Sotsiaaltöötajate stressi ja läbipõlemise tase ja seda mõjutavad tegurid Valga maakonna sotsiaaltöötajate näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2016

Karlson, Anneli. Koduhooldusteenust saavate klientide tegelikud hooldusvajadused Pärnus. - Juhendaja Marju Medar, PhD; kaasjuhendaja Katrin Tsuiman. - Pärnu, 2009.

Kartau, Katrin. Puuetega inimeste võimalused tööturul Pärnu linna ettevõtete näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2013.

Karu, Katrin., Linder, Ele. Laager " Pärnu Argipäevad ". - Juhendaja Judit Strömpl. - Pärnu, 2003.

Karula-Kibur, Kristina. Hipoteraapia kui üks teraapia vorm puuetega lastele. - Juhendaja Inga Mutso. - Pärnu, 2003.

Kasemets, Kaire. Enneaegsete laste vanemate vaimne tervis ja neid toetav abisüsteem [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2021

Kasemets, Mai. Sotsiaalsete õiguste tagamine sotsiaalsesse riski sattunutele. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012.

Kask, Sigrid. Psüühiliste erivajadustega inimeste toimetulek ja kogukonnas elamise vajadus Pärnumaal. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2006.

Kask, Sille. Psüühiliste erivajadustega inimeste tööle saamise võimalused Pärnu linna näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2018

Kass, Monica. Tööstressiga toimetulek institutsionaalses hoolduses. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Kass, Piret. Erakorralise sotsiaaltöötaja ametikoha loomise vajadus Viljandi maakonna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2021

Kaukver, Kristo. Klientide rahulolu neile pakutavate sotsiaalteenustega Pärnu Puuetega Isikute Hoolekandekeskuse näitel. - Juhendaja Inga Mutso. - Pärnu, 2003.

Kaunissaar, Marili. Vene keelt ühe koduse keelena kõnelevate õpilaste toimetulek Pärnu linna eesti õppekeelega koolides. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2008

Kaur, Jessica. Järelhooldusteenuse tõhusus asendushoolduselt iseseisvasse ellu astuvatele noortele Elva valla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2022

Keldo, Kaile. Õpilaste nägemus noortekeskusest Tartumaa näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2013.

Keppi, Kristin. Vaimse tervise kaitse töökohal Pärnumaa sotsiaaltöötajate näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2016

Keskpalu, Kristi. Laste turvakoduteenused Tartu Laste Turvakodu näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2017

Kestlane, Siss. Töötuse mõju inimese tervisele Tallinna ja Pärnu näitel. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2013.

Kiik, Anu. Diakoonias teostatav hoolekandetöö peredega Eestis. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2011.

Kiiver, Annegrethe. Klientide rahulolu SA Pärnu Haigla pakutavate rehabilitatsiooniteenustega. - Juhendaja Kandela Õun mag ; kaasjuhendaja Ester Reinsalu. - Pärnu, 2015

Killomets, Aila. Avatud noortekeskuste ja üldhariduskoolide koostöö Pärnu maakonna näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2013.

Kilter, Age. Koolikiusamine või agressiivsed sotsiaalsed suhted viiendates ja seitsmendates klassides Rapla ja Pärnu koolide näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2015

Kimmel, Kätrin. Üksi last kasvatavd isad: toimetulek laste kasvatamisega ja probleemid. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2011. 

Kinnep, Helen. Kasuperede bioloogiliste laste kogemused kooselust kasulastega [Võrguteavik]. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2021

Kipper, Kai. Välistööjõu toimetulek ja kohanemine vastuvõtvas riigis Rapla ja Kehtna valla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2021

Kirsipuu, Liina. Lastekaitsealase võrgustikutöö toimimine Järvamaa omavalitsuste näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2012.

Kits, Anne. Sotsiaalsete rehabilitatsiooniprogrammide efektiivsus Viljandi vangla näitel. Juhendaja Kersti L. Kask. - Pärnu, 2004

Kivi, Kirsi. Ööpäevaringse hooldusvajadusega klientide elukohavahetuse protsessi kavandamine. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2014.

Kivi, Aire. Koduteenuse kättesaadavus ja kvaliteet Haapsalu linnas. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2023.

Kivisto, Kadi. Kriisiaegne vabatahtlik tegevus Ukraina sõja kontekstis Pärnu linna näitel. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2023.

Kivitar, Ken. Kokkukuuluvustunne ja tõrjutus Eesti gei meeste kujutletud kogukonnas. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2023.

Klomann, Jana. Töövõimetuspensionäride töö leidmist soodustavad ja takistavad asjaolud Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna juhtumikorraldajate klientide näitel 2015. aasatal töövõimereformi valguses. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2015.

Kodasma, Katrin. Klientide toimetulek Vahenurme sotsiaalmaja näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2009.

Kohu, Liina. Erivajadustega inimeste lähivõrgustiku rahulolu MTÜ RandvereTööõppekeskuse näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2014.

Koit, Katre. Sundüürnike toimetulekuprobleemid Kuressaares. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2003.

Kondio, Liisi. HI-viiruse ja AIDSi haiguse leviku võrdlev analüüs Euroopa Liidu liikmesriikides aastatel 2004-2006. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2008.

Kondratjeva, Svetlana. Noorsoopolitsei roll süüteoennetuses Lääne Politseiprefektuuri näitel. - Juhendajad Marju Medar, PhD ja Liilia Mänd, MA. - Pärnu, 2009.

Koorep, Piret. Avaliku, era- ja mittetulundussektori koostöö Lõuna - Viljandimaa omavalitsustes. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002.

Koppel, Eret. Kovisiooni ja supervisiooni osatähtsus sotsiaaltöötajate toimetulekul pingelistel perioodidel [Võrguteavik]. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2021

Koppel, Liina. Paikuse ja Halinga vallavolikogu sotsiaalkomisjoni töö analüüs. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2010.

Kose, Liisbeth. HIV-positiivsete inimeste kogemused sotsiaalse tõrjutusega [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2021

Kosk, Diana. Eesti perekonna kajastamise analüüs ajakirja Pere ja Kodu põhjal. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2005.

Koso, Kätrin. Sotsiaaltoetuste ja -teenuste kajastuste analüüs Eesti ajakirjanduses 2002 aasta IV kvartali andmete põhjal. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2003.

Kotsalainen, Liina. Koolisotsiaaltöö rakendumine praktikasse Viljandi maakonnas: vajadused, võimalused ja probleemid. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Kraani, Katrin. 13-16 aastaste teismeliste suhtlemine interneti teel: vajadused, võimalused ja probleemid. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2005.

Kramp, Anete. Dementsusega eakate võimalused kodus elamiseks Võru valla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2021

Krapp, Silja. Ratastooli karate kui rehabilitatsioonimeetod töös puudega inimestega Pärnu linnas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2007.

Kripson, Sandra. Alaealiste õigusrikkujate probleemide lahendamise võimalused üldhariduskoolides Põlva valla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2020

Krjukov, Margit. Raske ja sügava puudega laste hooldamine kodus: probleemid ja teenuste vajalikkus ning kättesaadavus Pärnumaa näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2014.

Kroon, Hedi. Eakate digipädevus igapäevaelu toetavate e-teenuste kasutamisel Pärnu linna näitel. - Juhendaja Kandela Õun, mag. - Pärnu, 2023

Krotenko, Igor. Retsidiivsuse põhjused ja olulisemad probleemid resotsialiseerumisel Tallinna Vangla meeskinnipeetavate hulgas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2008.

Krusberg, Marko. Koolisotsiaaltöö: kodu on õpilase abistaja koolitöös. - Juhendaja Galina Kilk MA; kaasjuhendaja Elmo Medar, MA. - Pärnu, 2005.

Kruuk, Reelika. Alushariduse omandamise võimalused Pärnu linnas. - Juhendaja Elmo Medar. - Pärnu, 2004.

Kruusmäe, Jane. SA Eesti Toidupanga roll perede vaesuse leevendamisel Viljandimaa näitel . - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2014.

Kuik, Heli. Tallinna kümne eduka ettevõtte heategevus sotsiaalvaldkonna arendamiseks. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2004.

Kukk, Kai. Juhi kui eestvedaja roll õpetajate motiveerimisel. - Juhendaja Made Torokoff, MA. - Pärnu, 2004.

Kukk, Kaire. Ohvriabi rakendamine Pärnu Maakonnas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2006.

Kull, Ave. Erivajadusega last kasvatava pere psühhosotsiaalne toimetulek Pärnu linna näitel. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2008.

Kull, Rena. Eakate elukvaliteedist: teooria ja analüüs. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2004.

Kumpas, Eva; Nõmmerga, Kristi. Turvalisusest perekonnas naiste pilgu läbi Hiiumaa ja Saaremaa näitel. - Juhendaja Tiiu Kadajane. - Pärnu, 2002.

Kunder, Maaria. Isikliku abistaja teenuse korraldus koolieelsetele lastele Tallinna linnas. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2012.

Kunimägi, Kai. Lapsevanemate kogemused lahkumineku mõjust ja toetavatest teenustest. - Juhendaja Kandela Õun, mag. - Pärnu, 2023.

Kupper, Ketri. Suitsetamise eest väärteokorras karistada saanud Pärnu õpilaste hoiakud ja suhtumine karistusse. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2008

Kurtna, Kristin. Line-tants kui elukvaliteedi tõstmise võimalus. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2006

Kurvits, Mare. Koduteenuse mõju Saaremaa valla koduhooldusklientide heaolule [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2020

Kuslap, Eva. Noorte töötute tööturule rakendumise toetamine kogukonna tasandil projekti "Pärnumaa noored hakkajad kogukonna toel tööturule" näitel. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2012.

Kutti, Marika. Üksildus kui sotsiaalne probleem Viljandi näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2018

Kuum, Katrin. Järvakandi valla terviseprofiil ja tegevuskava 2010-2015. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2010.

Kuura, Kadri. Riikliku ja vabatahtliku lastekaitse võrdlev analüüs Pärnu linna näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2002.

Kuuseorg, Katrin. Emaduse mõiste käsitlus ja selle sotsiaalsed aspektid Eesti kontekstis. - Juhendaja Marju Medar, kaasjuhendaja Adik Levin. - Pärnu, 2002.

Kuusik, Karolina. Eestisse tagasipöördujate peamised probleemid ja abivajadus Pärnu linna näitel. - Juhendaja Liina Käär, MA, kaasjuhendaja Thea Tammeleht-Abraham, MA. - Pärnu, 2023.

Kuusk, Henelin. Kõne- ja keelehäiretega laste kõnearengu toetamine alusharidusasutustes Mulgi vallas olevate Karksi-Nuia Lasteaia ja Abja Lasteaia näitel. - Juhendaja Kandela Õun, mag. - Pärnu, 2023.

Kuusk, Janne-Riin. Meeskonnatöö toimimine ja arendamise vajadus rehabilitatsioonis. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2015.

Kuusk, Laura. Puudega lapse perede emotsionaalne toimetulek ja nende toetamine Nõo vallas [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2020.

Kõre, Gerlin. Sotsiaaltransporditeenuse kättesaadavus ja rahulolu sellega Pärnu ja Haapsalu linnas. - Juhendaja alter Parve mag. - Pärnu, 2012.

Kõrge, Ege. Põlvkondade erinevused kogukonna, vabatahtlikkuse ja mitmekultuursuse tajumisel y ja z põlvkonna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2020

Kõrgekivi, Kristi. Stressi ja mõnuainete tarbimise seos ühe Pärnu gümnaasiumi 10. klasside näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2020

Kõrgemägi, Mariel. - Läänemaa lapsevanemate toimetulek lapsevanemana. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2009.

Kõrvemaa, Ivi. Kodutute alkoholisõltlaste sotsiaalmaja vajaduste testimine Pärnu linna Kaldapealse Kodu näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2008.

Kähär, Kristi. Võõrsil töötavate lapsevanematega laste probleemid Pärnu linna ja maakonna 7-9. klasside näitel. - Juhendaja Liina Käär, MA; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2015.

Kärner, Kairi. Õpilaskodu õpilaste kasvukeskkonnana ja õpiedukuse toetajana: võimalused ja probleemid Järva-Jaani Gümnaasiumi näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2012.

Käär, Liina. Narkootikumide tarbimine Pärnu linna noorte hulgas. - Juhendajad Marju Medar, Liilia Lõhmus. - Pärnu, 2002.

Köster, Kairi. - Sauga valla elanike sotsiaalteenuste vajadus. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2004.

Kütt, Astrid. - Seenioride sotsiaalteenuste vajadus Tartu linnas. - Juhendaja magister Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2004.

Kütt, Koidu. Ühinenud omavalitsuste hoolekandetöötajate kohanemine muutustega Lääneranna valla näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2018.

Laande, Maarja. Tööalase rehabilitatsiooni korraldus Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa näitel aastatel 2020-2021. - Juhendaja Ewe Alliksoo, MA. - Pärnu, 2023.

Laanemann, Reilika. Lastega noorte perede toimetulek ja sotsiaalteenuste vajadus Vändra vallas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2008.

Laanemets, Maarja-Liisa. Elanike rahulolu ööpäevaringse üldhooldusteenusega X-asutuse näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2020

Laanepõld, Loola. Noorte teadmised suitsiidist Pärnu linna koolide üheksandate klasside näitel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2007.

Laanesoo, Katrin; Metsoja, Marlyn; Männiaru, Liina. Suitsetamine, narkootikumide ja alkoholi tarbimine 8. ja 9. klassi õpilaste seas Pärnumaa näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2004.

Laanesoo, Piret. Sotsiaaltöötaja roll palliatiivravis Tallinna ja Tartu haiglate näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2018

Laar, Ereli. Igapäevaelu toetamise vajalikkus MTÜ Päevakeskus Vinger klientide näitel. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2014

Laasma, Airin. Vabatahtlike kaasamise vajadused ja võimalused kohalikus omavalitsuses Põhja-Pärnumaa valla näitel. [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2022

Laats, Triin. Pahkla Champhilli küla ja Lõuna-Eesti Haigla AS erihooldekodu sotsiaal-majanduslik analüüs. - Juhendaja  Inga Mutso, MA. - Pärnu, 2006.

Lahesoo, Leana. Tööjõu vaba liikumine Eesti EURES võrgustiku vahendusel Euroopa Liidu kontekstis. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2007.

Lai, Kärt. Motiveeriva intervjuu kasutamise vajadus psühhostsiaalses rehabilitatsionis. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2014

Lainela, Karene; Toompalu, Kadi. Põhjuseta puudumine põhikoolis. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2003.

Laisaar, Liivika. Õpetajate ja lapsevanemate koostöö Vändra Gümnaasiumi näitel. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2018

Lall, Tiina. Uusasunduse elanike vajadused sotsiaalse elukeskkonna elukvaliteedi tõstmiseks Riisali kogukonna näitel. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2013.

Langi, Maret. Sotsiaaltöötaja hinnang oma tööle Raplamaa näitel. - Juhendajad Marju Medar, PhD ja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2007.

Lank, Mirjam. Sotsiaaltöötajate töömotivatsiooni uuring Pärnu linnas. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2003.

Lank, Taimar. Firmajuhtide ootused tööturule sisenejatele. - Juhendaja Made Torokoff; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2003.

Lanno, Liina. Toetatud elamise teenuse käivitamine Eesti Vabariigis. - Juhendaja Inga Mutso, MA. - Pärnu, 2004.

Lanno, Maris. Üldkasuliku töö tõhusus ja rakendamine kriminaalhooldusaluste hulgas Lääne-Virumaa näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2013.

Lasn, Epp. Personali hindamine Tammiste Hooldekodus. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2001.

Lass, Ranno. Sihtasutus Koeru Hooldekeskuse eakatele osutatava ööpäevaringse teenuse rahulolu-uuring. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2019

Lass, Reet. Järvamaa omavalitsused sotsiaalteenuse pakkujana. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2003.

Lass, Rünno. Koeru Hooldekodu kui sotsiaalteenuse osutaja hindamine. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002.

Laurits, Inga. Erivajadustega laste arenguvõimalused koolieelsetes lasteasutustes Rapla maakonna näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2013.

Laurits, Kristel. Vaimse tervise teenuse saajate rehabiliteerimine AS Hoolekandeteenused Tõrva Kodu näitel. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2014

Ledis, Krete. Töölesaamist määravad tegurid seljaajutraumaga inimeste näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag ; kaasjuhendaja Margot Bergamnn, MSc. - Pärnu, 2016

Lees, Kaidi. Naiste varjupaiga teenuse hetkeseis ja arenguvõimalused. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2004.

Lehemets, Gerli. Kriminaalhooldusametnike töö analüüs. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2003.

Lehtmets, Monika. Kutsealase eelkoolituse võimalused üldhariduskoolide õpilastele Pärnu linnas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2009.

Lelov, Liina. Kodutust põhjustavad sotsiaalsed faktorid - Pärnu kodutute varjupaiga näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2013.

Lelov, Marko. Kodututele pakutavad sotsiaalteenused Pärnu linnas. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2003.

Lember, Monika. Sotsiaaltoetuste efektiivsus vaesuse leevendamisel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2003.

Lenk, Ingrid. Lapsevanema esmase abi ja toetuse vajadus lapse puude ilmnemisel Rapla valla näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2016

Lensment, Kai-Triin. Noorelt emaks saanute toimetulek Valgamaa kahe valla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2021

Leok, Priidu. Põhikooli üheksandate klasside õpilaste edukus, koolist väljalangemise ja tagasipöördumise põhjused. - Juhendajad Inga Mutso, Kandela Õun mag. - Pärnu, 2002.

Lepik, Aime. Tööandjate valmisolek vähenenud töövõimega inimeste värbamiseks Pärnumaa ettevõtete näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2020.

Lepik, Merli. Hooldajate töömotivatsioon töös dementsusega klientidega Viiratsi Hoolekandekeskuse näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Monika Kumm, PhD. - Pärnu, 2021

Liberg, Julia. Child labour in India. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2003.

Liesment, Birgt. Kuulmispuudega inimeste tööhõive Tallinnas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2004.

Liibert, Tiina. Vene noorte eesti keele laagrite tulemuslikkusest. - Juhendaja Tiiu Kadajane. - Pärnu, 2002.

Liik, Janne. Koolivägivald väikese lastearvuga Läänemaa koolides. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2009.

Liiva, Gerli. Lasteaed laste kasvukeskkonnana Häädemeeste valla näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2011.

Liivarand, Kadri. Valga Lastekodu Kurepesa peremajas elavate laste heaolu. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2017

Liivola, Ketlin. Sotsiaalne tõrjutus Viljandi linna põhikoolide näitel. - Juhendaja Inga Mutso, MA. - Pärnu, 2004.

Liivson, Kristi. Sügava puudega lapse pere toimetulek igapäevaeluga. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2009.

Limmert, Hille. Üksinda last kasvatavate vanemate elatisraha vajadus, kasutamine ja kättesaadavus. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2011.

Linaste, Riina. Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Halliste Põhikooli näitel. - Juhendaja Katrin Saks, PhD. - Pärnu, 2019

Lind, Anne. Töö sundkliendiga Saaremaa kriminaalhoolduses. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2013.

Lind, Kaja. SA Viljandimaa Hoolekandekeskuse elanike toimetulek ja teenuste vajadus. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2011.

Lind, Keiri. Õpetajate ootused koolisotsiaalnõustajatele ja rahulolu nende tööga Pärnu linna näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2013.

Lindla, Elje. Sotsiaalse kapitali kasvatamine läbi külaliikumise. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2006.

Lindmäe, Krista. Hooldusteenuse vajadus ja osutamise võimalused Tootsi vallas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012.

Lindoja, Eve. Naiskinnipeetavate sotsiaalne ettevalmistus ühiskonda resotsialiseerimisel Harku Vangla näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2008.

Lindt, Kati. Laste ja vanemate vahelised suhted vanemate lahutusjärgsel perioodil 6-12 aastaste laste näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2014.

Link, Martin. Tööalase rehabilitatsiooni mõju pikaajalistele töötutele MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2003.

Link, Vilve. Omastehooldajate toimetulek eakate hooldamisel Pärnu linna elanike näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2016

Lipp, Keit. Narkootikume süstivate inimeste esmane profiil Tartu linnas. - Juhendaja Monika Übner, PhD; kaasjuhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2019

Lippu, Liisa. Vanemate lahutuse mõju lastele nende täiskasvanueas. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2012

Ljamtseva, Oksana. Töötajate turvalisus ja sotsiaalne töökeskkond X koolis. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2011.

Lont, Kristiina. Noorsootöö arengu mõju noorte kuritegevusele Tallinnas.- Juhendaja Marju Medar, PhD; kaasjuhendaja Tiit Terik. - Pärnu, 2005.

Loob, Jaana. Sotsialtöötajate hinnangud oma tööle Lääne-Virumaal. - Juhendajad Marju Medar, PhD ja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2007

Loorits, Helena. Vanglaametnike teadmised tööstressist ja läbipõlemisest ning nendega toimetulekust Tartu Vangla vanglaametnike näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Ewe Alliksoo, MA. - Pärnu, 2022

Lorents, Daisi. Inimese enesest teadlikkuse osatähtsus rehabilitatsiooniprotsessis. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2015

Luidre, Annaliisa. Lastevanemate ootused alusharidusele Viimsi vallas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2006.

Lume, Kairi. Naiste emotsionaalne heaolu ning toimetulek pere- ja tööelu ühildamisel Audru valla näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2016

Lumi, Esme. Lastega perede toimetulek ning neile pakutavate sotsiaalteenuste kättesaadavus haldusreformi tagajärjel Põhja-Pärnumaa valla näitel. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2019

Luts, Tiia. CARe metoodika rakendamine vähenenud töövõimega inimeste tööle aitamisel Tartu linna näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2020.

Luuk, Liis. Juht- ja abikoerte kasutamine kui sotsiaalteenus puuetega inimestele. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012.

Luur, Tiiu. Suurperede laste haridustee katkemine ning selle seos perekonna sotsiaalse toimetulekuga. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2014.

Luus, Rita. Alkohooliku mõju lähedastele. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2020.

Lätti, Kadri; Juurik, Triin. - Pärnu linna puuetega laste integratsioon tavakooli. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2004.

Lünekund, Aire. Sotsiaaltöötajate töökoormuse kaardistamine Pärnu linna sotsiaalosakonna näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2018

Magus, Diana. Lasteaia, kooli ja lastevanemate koostöö aktiivsus- ja tähelepanuhäirega diagnoositud laste üleminekul lasteaiast kooli Kuressaare näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2022

Maidle, Merike. Ülevaade riskirühma noorte taustast ja nende hälbivast käitumisest Pärnumaa ühe alaealiste komisjoni näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2015.

Maido, Kadi. Jõõpre Vanurite Kodu - ettevõtte analüüs ja arengusuunad. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2009.

Maisalu, Krislyn. Alaealiste õigusrikkujate mõjutusvahendite efektiivsus peale alaealiste komisjonide kaotamist Pärnumaa näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2019

Maiste, Reet. Psüühiliste erivajadustega laste rehabilitatsiooni vajadused ja võimalused Türi vallas. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2009.

Maller, Katre; Jaakson, Kristel. Kriminaalhooldussüsteem ja kriminaalhooldajate nägemus oma tööst Tartu- ja Pärnumaal. Juhendaja Judit Strömpl. – Pärnu, 2001.

Margus, Ragne. Valgamaa puuetega laste elukvaliteet ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse korraldus nende vanemate hinnangul [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2021

Maripuu, Helen. Tulevane sotsiaaltöötaja: tema motivatsioon ja probleemid hariduse omandamisel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2016

Maripuu, Lii. Mõnuainete tarbimise harjumused Pärnu koolinoorte seas aastatel 2000-2011. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2013.

Maripuu, Maarika. Gümnaasiumi õpilaste narkootikumide tarbimine ja väärtushinnangud ning kooli sotsiaaltöötaja roll väärtuskasvatuse toetajana narkomaania ennetamisel Läänemaa näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2013.

Martin, Marleen. Psüühiliste erivajadustega inimeste rahulolu SA Pärnu Haigla Psühhiaatriakliiniku päevakeskuse teenustega. - Juhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2019

Martinson, Hanna. Üliõpilaste vaimne tervis koroona kriisis Tartu Ülikooli Pärnu kolledži üliõpilaste näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2022

Martinson, Merlin. Perearst kui oluline lüli sotsiaaltöös Viljandi linna näitel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2005.

Martšuk, Anu. Alusharidusasutuste võimekus logopeedilise abi osutamisel kõne- ja keelehäiretega lastele Pärnu linna lasteaedade näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2020.

Matsik, Heleri. Haapsalu Lastekodu arengukava. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2010.

Matsko, Reena. Vanemaealiste tööjõupakkumise mõjurid Viljandimaa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2021

Meeliste, Tiina-Mai. Tegevusjuhendaja roll klientide rahulolu tagamisel Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskuse näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag; kaasjuhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2017

Meemaa, Sigrid. Hariduslike erivajadustega õpilaste tugiteenuste kättesaadavus Pärnu Ülejõe Põhikooli näitel . - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2017

Meier, Kaire. Enneaegselt sündinud laste vanemate vajadus informatsiooni ja nõustamise järele vahetult peale lapse sündi. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2012.

Meikop, Pille-Riin.Motiveeriva intervjueerimise meetodi rakendamine hariduslike erivajadustega 12. klassi õpilaste edasiste karjäärivalikute väljaselgitamiseks Tartu Herbert Masingu kooli näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2021

Mekšun, Maarja-Liisa. Vaimupuudega noorte vajadused ja võimalused täiskasvanuks saades Tartumaa ja Jõgevamaa näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2017

Melnits, Agnes. Lapsevanemate ja kooli koostöö Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi näitel. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2009.

Melnits, Kadri. Kogukonna valmisolek kaasata vaba aja tegevustesse erihoolekande kliente Pärnu linna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2021.

Melnits, Virgo. Kaitstud töötamise teenuse vajalikkus elukvaliteedi tõstmiseks vähenenud töövõimega inimesele Pärnumaa töökeskuste näitel. - Juhendaja Monika, Kumm, PhD. - Pärnu, 2023.

Meltsas, Katri. Töötajate teadlikkus töökiusamise ja sellele abi saamise kohta tootmisettevõtte X näitel. - Juhendaja Ewe Alliksoo, MA. - Pärnu, 2023.

Mere, Andra. Sotsiaaltöötaja ülesanded ja roll täiskasvanute gümnaasiumis Pärnu Täiskavanute Gümnaasiumi näitel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2007.

Merirand, Merike. Isikliku sotsiaalse rehabilitatsiooniplaanide koostamine Pärnu Maakonna puudega lastele aastatel 2000 - 2001. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002.

Merivald, Herve. Päästekorraldajate tööga seotud stressitegurid Põhja-Eesti Häirekeskuse näitel. - Juhendaja Aule Tali, MA. - Pärnu, 2005.

Merkulova, Diana. Laste taskuraha saamise ja kulutamise strateegiad vanuserühmas 8-18 eluaastat. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2008.

Mesi, Helle. Hooldekodu juht töötajate motiveerijana. - Juhendaja Made Torokoff, MA. - Kadrina, 2004.

Mets, Katrina. Klientide rahulolu erihoolekande teenustega MTÜ Iseseisev Elu näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2021

Mets, Maris. Sotsiaaltöö kajastamine telemeedias aastatel 2008-2010. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2011.

Mets, Rita. Kriminaalhooldusaluste ja endiste kinnipeetavate arvamused õigusrikkujate sildistamise kohta. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2007.

Metsalu, Raili. Motivatsioonitegurid sotsiaaltöös Pärnu linna näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2008.

Miil, Eve. Vabatahtlik noorsootöö Kaitseliidu eriorganisatsiooni Kodutütarde näitel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2009.

Mikiver, Käthlin. Osalejate hinnangud kogemusele eneseabigrupis aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega laste vanemate tugigruppide näitel. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2006.

Mikk, Leila. Asenduskodus kasvavate laste huvitegevuse ja vaba aja veetmise võimalustest kahe asenduskodu näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2014.

Mitt, Ele. Põhikoolis õppivate laste vanemate teadlikkus ja hoiakud narkootikumide suhtes. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2013

Mitt, Erika. Dementsussündroomiga inimeste sotsiaalteenuste vajadus Tori vallas [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA; kaasjuhendaja Kaja Rebane, MA. - Pärnu, 2022

Mitt, Gerli. Pride - koolituse läbinud vanemate eelised perehoolduses. - Juhendajad Valter Parve mag; Haidi Vahenurm. - Pärnu, 2004.

Moltšankina, Monika. Sotsiaaltöötajate narratiivid/lood tööst rehabilitasioonis. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2014.

Mordas, Olga. Eluga toimetulek ja probleemid Pärnu Lastekodu kasvandike näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2006.

Mugur, Airi-Anu. Liikumispuudega üliõpilaste juurdepääsu kaardistamine Eesti kõrgkoolides. -  Juhendaja Inga Mutso, MA. - Pärnu, 2005.

Murakas, Maria. Vanemate ja teiste pereliikmete mõjust 12. - 18. aastaste laste ja noorte käitumisele. - Juhendaja Tiiu Kadajane. - Pärnu, 2002.

Murrik, Elvira. Psüühilise erivajadusega täiskasvanutele pakutavad sotsiaalteenused Pärnu Haigla Psühhiaatrikliiniku Päevakeskuses. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Muru, Kätlin. Hüperaktiivsete laste probleemid koolis ja seda mõjutavad tegurid. - Juhendaja Elmo Medar. - Pärnu, 2003.

Mõik, Kadi. Isikliku abistaja teenus liikumis- ja nägemispuudega inimeste toimetuleku toetajana Pärnu linna näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2016.

Mõttus, Jana. Klientide rahulolu teenusepakkujaga ja teenuste kvaliteediga Vändra Alevi Sotsiaalmajas [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2020.

Mäe, Annika. Üksikvanemaga perekondade toimetulekuvõime ja sotsiaalteenuste vajaduste hindamine Pärnu maakonnas Pärnu linna ja Häädemeeste valla ning Ida- Viru maakonnas Narva linna ja Tudulinna valla näitel. – Juhendaja Marju Medar. – Pärnu, 2001.

Mäe, Jaanus. Eakate ja puuetega inimeste päevakeskuse teenuse vajaduse väljaselgitamine Halinga vallas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2010.

Mäe, Vahur. Pärnu vene noorte integreerituse hetkeseis Eesti kogukonnas Pärnu linna näitel. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002

Mäesepp, Kati. Covid-19 pandeemiast tingitud eriolukorra mõju eakate psühhosotsiaalsele toimetulekule Tammiste Hooldekodu näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2022

Mäesepp, Liina. Transsooliste inimeste läbisaamine oma vanematega ning seos psühhosotsiaalse toimetulekuga transsooliste inimeste hinnangul [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2022

Mäger, Triin. Sotsiaalmeedia roll vägivaldse käitumise kujundajana Pärnu kolme kooli 7. - 9. klasside noorte seas Facebook ja Ask.fm näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2014.

Mägi, Grete. Erivajaduste varajane märkamine ja sekkumine väikelapseeas Pärnu linna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2020.

Mägi, Triin. Raske ja sügava vaimu- ning liitpuudega laste vanemate valmisolek laste täiskasvanuks saamiseks Päevakeskus Käo näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2016

Mägisoo, Merilin. Sotsiaalhoolekande hetkeolukorra kirjeldus ja arenguvõimalused Haapsalu linnas. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2006.

Mälk, Gerda. Integreeritud rehabilitatsiooni teenuse roll insuldipatsiendi raviteekonnal Eesti Haigekassa insuldi juhtprojekti arendusprojektide näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2021

Mänd, Liilia. Lastekaitsetöötaja roll võrgustikutöös Pärnumaa valitud omavalitsuste näitel. - Juhendaja Aule Tali, MA. - Pärnu, 2005.

Mänd, Ülle. Tööharjutuse teenuse juurutamine Kõrgessaare vallas ja osapoolte rollid tööturuteenuste kontekstis. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2010.

Mändla, Riina. Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste probleemid ning toetamise võimalused ühe tavakooli näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2011.

Männik, Maris. Pärnu noorte teadlikkus ja hoiakud HIV-positiivsete isikute suhtes. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2012.

Mölder, Kertu. Noorte osalus ja kaasamine noorsootöösse Mulgi valla näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2018.

Müür, Marju. Raske ja sügava puudega laste vanemate teadlikkus ja rahulolu sotsiaalteenuste korraldusega Saaremaa valla näitel. - Juhendaja Jaanika Kukk, MA. - Pärnu, 2023.

Müür, Triin. Kuulmispuudega inimeste majanduslik ja sotsiaalne toimetulek Pärnu linna näitel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2005.

Naelapea, Janika. Sotsiaaltöö spetsialiseerumissuunad ja sotsiaaltöötaja pädevuse areng Viljandi maakonnas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2007.

Narusk, Delia. Eakate elukvaliteedi enesemääratlus. - Juhendaja Inga Mutso, MA. - Pärnu, 2005.

Neiman, Kristiin. Sotsiaaltöötajate haridustase ja koolitusvajadus Pärnu linna ja maakonna näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2015

Niitmets, Riina. Tugigrupid kui eneseabigrupid lähisuhtevägivalla ohvrite abistamiseks Eestis loodud naiste tugigruppide näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Nikkarev, Liis. Tegevusjuhendaja töömotivatsioon AS Hoolekandeteenused näitel. - Juhendaja Kandela Õunmag. - Pärnu, 2017

Niklus, Tanel. Kunstiteraapia kasutamine ja kättesaadavus rehabilitatsioonis Pärnu näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2022

Noni, Eeva. Mittetulundusühingute probleemid ja arenguvõimalused Häädemeeste vallas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2006.

Noni, Rene. Noorsootöö valdkonnas tegutsevate mittetulundusühingute tegutsemisvõimalused Tallinnas. - Juhendaja Elmo Medar. - Pärnu, 2005.

Noppel, Laivi. Elektroonilise valve kohaldamise tulemuslikkus kriminaalhoolduses Tallinna vangla Pärnu Kriminaalhooldusosakonna näitel aastatel 2007-2011. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA; kaasjuhendaja Eve Hiiemäe. - Pärnu, 2013.

Nummert, Virge. Maakohtu vaade sotsiaaltööle Pärnumaal. - Juhendaja Monika, Kumm, PhD, kaasjuhendaja Tuuli-Brit Vaga, MA. - Pärnu, 2023.

Nurk, Kelly. Põhikooli lõpetajate väärtushinnangud Pärnu linna näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2008.

Nurm, Kaisa. Koolide koostöö politseiga koolivägivalla ennetamisel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2011.

Nurmeste, Kristiina. Eakate vastane vägivald X linna näitel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2006.

Nurmsoo, Kadri. Sotsiaalpedagoogide tööülesanded ja nende täitmine Tartu linna koolide näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2015

Nõmm, Kati. Noorte käsitlusi kohtinguvägivallast. - Juhendajad Kandela Õun mag ja Liilia Mänd, MA. - Pärnu, 2009.

Nõmm, Silja. Piirivalvurite töömotivatsiooni ja teenistusega rahulolu uuring. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2005.

Nõmmeorg, Urmi. Töötute perekondade toimetulekuvõime ja sotsiaalteenuste vajaduste hindamine Pärnu maakonnas Pärnu linna ja Häädemeeste valla näitel ning Ida- Virumaa Narva linna ja Tudulinna valla näitel. – Juhendaja Marju Medar. – Pärnu, 2001.

Ojaberg, Eva. Diabeedilapse ja tema perekonna igapäevaelu Eestis. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2013.

Ojamaa, Bia. Ratsutamisteraapia mõju tegevus- ja osalusvõime piirangutega lastele Pärnumaa näitel. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA; kaasjuhendaja Ere Raudsepp. - Pärnu, 2013.

Ojanurm, Andres. Tööpuudus Põlva maakonnas. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2002.

Ojasalu, Maie. Eelpensionieas töötute toimetuleku mõned aspektid Pärnu Linna näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2005.

Ollino, Taavet. EELK koguduste koostöö kohalike omavalitsuste ja vabatahtlikega koguduste poolt korraldatavas sotsiaaltöös Pärnu maakonna näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2018

Onga-Lebedeva, Leivi. Hoolekogude kaasamine Saarde valla koolide näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2019

Onno, Anneli. Töömotivatsiooni ja töörahulolu tõstmise võimaluste analüüs Pärnu Pensioniametis. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2003.

Oras, Margit. Tartu Ülikooli Pärnu kolledži aastatel 2001-2010 sotsiaaltöö korralduse erialal lõpetanute tööga rahulolu uuring. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2013.

Orm, Tiina. Tööandjate valmisolek erivajadustega inimeste tööle võtmiseks Otepää vallas. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2016

Orumets, Maiby. Noorsootöö arengusuunad ja probleemid Viljandi linnas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Osipov, Liis. Klientide vajadused ning ootused teenustele ja teenuste osutajate võimalused teenuste arendamiseks Kilingi-Nõmme päevakeskuse näitel. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2008.

Ots, Liia. Varajane märkamine ja sekkumine eelkoolieas Saare maakonna näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2016

Ott, Anne-Mai. Koduteenuse tegelik olukord ja arengusuunad Tartu vallas [Võrguteavik]. - Juhendaja Ewe Alliksoo, MA. - Pärnu, 2022

Ott, Elle. Inimestevahelised suhted sotsiaaltöö kontekstis Aarike hooldekodus. - Juhendaja Elmo Medar. - Pärnu, 2004.

Paadik, Laura. Haapsalu linna elanike suhtumine homoseksuaalsusesse. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012.

Paap, Linda. Kinnipeetavate ja kriminaalhooldusaluste vägivald vangla töötajate vastu. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2013 (kasutuskeeld).

Paara, Deivi. Lastekaitse kättesaadavus abivajajatele kohalikus omavalitsuses Tori valla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2022

Paberits, Pille. Teavitamis- ja nõustamiskeskuse koostöö üldhariduskoolidega karjääriteenuste osutamisel Valga maakonnas.  - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2010.

Pajundi, Pilleriin. Naistevastase perevägivallaga seotud ennetus- ja abistamistöö Eestis aastatel 2000-2005. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2006.

Pajus, Carmen. Sotsiaaltöötaja töökeskkonna turvalisus Pärnu maakonna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2021

Palm, Valve. Alaealiste tingimisi ennetähtaegselt vabanemise tingimused. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2003.

Palu, Piret. Sotsiaaltöö religioosseid aspekte töös Jehoova tunnistajatega. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2013.

Pang, Annika. Paljulapseliste perede toimetulekuvõime ja neile pakutavad sotsiaalteenused Võru maakonnas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Park. Lemmi. Erihoolekandeteenuste kättesaadavus ja arenguvajadused Harjumaa näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2013.

Parm, Jaanika. Pärnumaa tervist edendavate koolide terviseedenduse strateegia rakendamine ja tegevuse planeeritav mõju õpilaste sotsiaalse arengu parandamise kontekstis. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012.

Patrason, Kai. Eesti lastekodude laste võimalused saada lapsendatud. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2011.

Paugus, Eve. Hooletalud eakatele - teenuse arendamise vajalikkusest Pärnu maakonnas Tammiste Hooldekodu ja Surju hooldekodu "Videvik" näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2019

Paugus, Pille. Võrgustikutöö lastekaitsetöös Rapla maakonna näitel. - Juhendaja Made Torokoff. - Pärnu, 2003.

Pavelson, Monika. Eluruumi tagamise teenus toimetuleku toetajana Alu sotsiaalmaja näitel. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2017

Peekman, Merle. Sotsiaalvaldkonna töötaja turvalisus Eesti kohalike omavalitsuste näitel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2007.

Peeters, Lauri. Kinnipeetavatega tehtav sotsiaaltöö Pärnu Vanglas. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002.

Peil Evelin. Välismaalastest noorte kohanemine Eesti ühiskonnaga International School of Estonia näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA; kaasjuhendaja Lucia Riet De Mahhov. - Pärnu, 2013.

Peitre, Kätlin. Noorsoopolitseinike roll võrgustikutöös noorsoopolitseinike enda pilgu läbi. - Juhendaja Juhendaja Anu Aunapuu, MA; kaasjuhendaja Liilia Mänd. - Pärnu, 2008.

Pelju, Heleri. Paikuse Põhikooli ja Sindi Gümnaasiumi 4.-8. klassi noorte huvi- ja vabaajaline tegevus kodukoha piirkonnas. - Juhendaja Tuu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2014.

Pelju, Riin. Meedia huvi sotsiaalteemade vastu kui otsustamist mõjutav tegur Pärnumaa sotsiaaltöö praktikas. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2012

Penu, Marten. Pärnu mobiilse noorsootöö roll noorte heaolu tagamisel [Võrguteavik]. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2022

Peterson, Annika. Huvihariduse ja huvitegevuse lisarahastuse seos vaesusriskis olevate 6.–9. klasside noorte kaasamisega Tori valla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2020.

Peterson, Heike. Laste väärkohtlemise märkamine alushariduse töötajate poolt Pärnu munitsipaallasteaedade näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2017.

Peterson, Irene. Tugiisikuteenuse tähendusest teenuse saajale Pärnu Lastekaitseühingu näitel. - Juhendaja Tiiu Kadajane. - Pärnu, 2002.

Peterson, Kersti. Eesti elanike koduse keskkonna ohutumaks muutmine Haapsalu ja Tartu linna ning Saue valla näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2023.

Pettai, Kersti. Sotsiaaltöötaja haridus ning rahulolu koostööga Tallinna linnas. - Juhendaja Marju Medar, PhD; kaasjuhendaja Kandela Õun, MA. - Pärnu, 2007.

Pihhus, Merle. Paikuse valla noorte huvitegevuse ja vaba aja sisustamise analüüs. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2008.

Pihlak, Katrin. Majandussurutise seos töövõimetuspensionäride arvukuse kasvuga Rapla- ja Järvamaal. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2014

Pihlak, Sirly. Psüühilise erivajadusega inimeste toimetulek ja toetuste ning teenuste vajadus Vändra alevis ja Vändra vallas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2011

Piholaan, Kelli. Üksildustunde leevendamine läbi kaasavate tegevuste AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus Kanepi Kodu näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2022

Piikmann, Kadri. Tugistruktuurid erivajadusega lastele maakoolides ja -lasteaedades. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2015

Pikk, Daniel. Noore lapsevanema arusaam perekonnast kui kooselu vormist ja omapoolse panuse vajalikkusest perekonna toimimiseks. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2014

Pikkur, Liisi. Sotsiaalteenuste korraldus kohalikus omavalitsuses Häädemeeste valla näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2017

Pilviste, Ander. 18-30 aastased noored eestlased heaoluriikide tööjõuturul Austraalia näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2009.

Pirjo, Aive; Mõško, Natalja. Koolivägivald kui probleem Pärnu linna näitel. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002.

Pitk, Margit. Vabatahtliku tegevuse olukorra kaardistamine Saaremaa hoolekandeasutustes. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2012.

Plakso, Hele. Psüühilise erivajadusega inimese taastumist ja jõustamist toetava keskkonna loomine töötamise toetamise teenuse näitel. - Juhendaja Karin Kiis, kaasjuhendaja Külli Mäe, MA. - Pärnu, 2016

Plinkner, Helina. AS Hoolekandeteenused Lääne piirkonna erihooldekodude ööpäevaringsel erihooldusteenusel töötavate tegevusjuhendajate töömotivatsioon. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2010.

Ploomipuu, Triin. Sotsiaalhoolekande valdkonnas tegutsevate mittetulundusühingute kujunemine 1990. aastatel Pärnumaal. – Juhendaja Marju Medar. – Pärnu, 2001.

Pokrovski, Marili. Tööandjate valmisolek võtta tööle pagulaste staatusega isikuid Harju maakonna näitel. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2016

Pool, Silvi. Kogukonnas elamise teenuse arengusuunad Pärnumaal spetsialistide hinnangul. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Poopuu, Kätlin. Teise tasandi nõustamise efektiivsus Saaremaa Õppenõustamiskeskuse näitel. - Juhendajad Marju Medar, PhD ja Maret Metsmaa. - Pärnu, 2012.

Poopuu, Mare. Laste asendushoolduse rakendamise võimalused Saaremaa kohalike omavalitsuste näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2014

Popilenkov, Karevi. Kuulmispuudega noorte integratsioon kogukonda Pärnu ja Tallinna näitel. - Juhendajad Valter Parve mag ja Anne Sepping. - Pärnu, 2011.

Popp, Katti. Vabatahtlike kaasamine hoolekandeasutustes Pärnumaa näitel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2011.

Pops, Katrin. Kriminaalhooldus alternatiiviks vanglale. - Juhendaja Kersti K. Kask. - Pärnu, 2003.

Praks, Piia. Avaliku-, era- ja vabatahtliku sektori poolt pakutavate sotsiaalteenuste iseärasused Pärnu linnas. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2003.

Prank, Katrin. Laste päevahoiuteenuste osutamise sisu analüüs Pärnu linna kolme lasteaia näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2008.

Preegel, Kadi. Kodukülastus kui töömeetod Pärnu linna lastekaitsespetsialistise töös. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2007.

Prikk, Madli. Teismeliste emade sotsiaalne ja materiaalne toimetulek X-organisatsiooni näitel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2007.

Puidet, Kati. Noorsookuritegevus Pärnu linnas ja maakonnas aastatel 2002-2009. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2010.

Pukk, Kerly. Pärnu 16-18-aastaste noorte tõlgendused nende perekonnasiseste suhete ja igapäevase käitumise kohta. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2012.

Pulst, Karin. Pärnumaa kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate valmisolek kasutada kogukonna ressursse eakate toimetuleku tagamiseks. - Juhendaja Karin Kiis, kaasjuhendaja Külli Mäe. - Pärnu, 2017

Pužaikina, Renata. Toimetulekukooli roll mõõduka vaimupuudega laste õpetamisel ja arendamisel. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2003.

Puusild, Gerli. Sotsiaaltöötajate haridustase ja enesetäiendamise aktiivsus Harjumaal. - Juhendajad Marju Medar, PhD ja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2007.

Põder, Kairi. Haridusasutuste tugispetsialistide tööstressi põhjused ja seosed läbipõlemisega Saaremaa valla näitel. - Juhendaja Kandela Õun, mag. - Pärnu, 2023.

Põder, Maret. Toimetulekutoetuse ja kohalike omavalitsuste eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste osa vaesuse leevendamisel Pärnu ja Viljandi maakonnas. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002.

Põldaru, Siret. Vanemahüvitist saavate emade toimetulek ja emapalga kasutusviisid Varbla valla emade näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2010.

Pähkel, Kärt. Sotsiaalpedagoogide töömeetodid ja nende abil tehtav töö õpilastega Pärnu maakonna koolide näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2021

Päll, Katrin. Lastega tehtav töö Tartu Laste Turvakodus. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012 (kasutuskeeld).

Pärn, Githa. Vanemliku hooleta lapsed Pärnu linnas: probleemid ja lahendused läbi laste ja spetsialisti pilgu. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2009.

Pärn, Kristi. Üliõpilaste läbipõlemine ja seda soodustavad tegurid Tartu Ülikooli Pärnu kolledži üliõpilaste näitel. - Juhendaja Jaanika Kukk, MA. - Pärnu, 2023.

Pärn, Rasmus. Sotsiaalteenuste kättesaadavus Alutaguse valla eakatele piiriäärsetel aladel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2023.

Pärn, Ulrika. Huvi- ja üldhariduskoolide koostöö roll vaimse tervise hoidmisel Pärnu linna 14–19aastaste noorte näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2022.

Pärna, Priit. Eesti riigi ja ühiskonna hoolitsus vigastatud sõjameeste eest aastatel 1918 - 1940. - Juhendaja  Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Pärnala, Birgit. Samaaria Eesti misjoni tegevus kinnipidamisasutustest vabanenute resotsialiseerimisel Pärnu maja näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2010.

Pääso, Urve. Viljandimaa alaealiste kriminaalhooldusaluste sotsiaalne taust ja kuritegevuse vähendamise võimalused. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002.

Pöör, Evelin. Erivajadusega lastega tegelevate õpetajate läbipõlemine Tori valla lasteaedade näitel. - Juhendaja Jaanika Kukk, MA. - Pärnu, 2023

Raadik, Annika. Narkomaania ennetamine ja uimastite tarbimine Pärnu linna koolides. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2006.

Raidma, Mariliis. Kohalike omavalitsuste võimekus pakkuda sotsiaaltoetusi ning sotsiaalteenuseid Võru maakonna näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2014.

Raidvere, Kristi. Sotsiaalhooldajate vajadus ja koolitusvajadus Järvamaal. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2007.

Randlaht, Helena. Koduloomad lähisuhtevägivalla mõjutusvahendina ja kaasohvritena valitud piirkondade näitel Eestis [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA; kaasjuhendaja Tormi Kotkas, MA. - Pärnu, 2021.

Randlaine Urmas. Lastekodu laste sotsiaalsed suhted, nende eripära ja probleemid Voka lastekodu näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2005.

Randlaine, Ursula. Üks võimalus lastekodu kasvataja professionaalse arengu suunamiseks. - Juhendaja Made Torokoff. - Pärnu, 2003.

Randmaa, Eleri. Invatranspordi teenuse rakendumise analüüs ja rahulolu teenusega võrdlevalt Tallinna ja Pärnu linna näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2010.

Randmäe, Ave. Õpilaskodu sulgemise mõju õpilastele ning nende peredele Eidapere õpilaskodu näitel. - Juhendaja Kandela Õun, mag. - Pärnu, 2023.

Randoja, Riine. Sotsiaalvaldkonna töötajate haridus ja erialane enesetäiendus Tartu maakonnas. - Juhendajad Marju Medar, PhD ja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2007.

Rannamägi, Eda. Töökiusamine erinevate põlvkondade töötajate näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2017.

Rannas, Enely. Koolivägivalla probleemid Pärnu 7-8 klasside õpilaste hulgas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2009.

Rannastu, Kai. Sotsiaalhooldja kutsestandardi analüüs tööandja, koolitaja ja töötaja pilgu läbi. - Juhendajad Sirje Pree; assistent Arvi Grünthal. - Pärnu, 2002.

Rannastu, Piret. Külade valmisolek osalemaks liikumises "kodukant". - Juhendajad Valter Parve mag, Kai Rannastu. - Pärnu, 2006.

Rao, Hille. Sotsiaaltöö supervisiooni tõhusus Päevakeskus Käo näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD; kaasjuhendaja Triin Vana. - Pärnu, 2015.

Rattasep, Kätlin. Alla üheaastaste laste emade hinnangud oma nutiseadmete kasutamisharjumustele. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2017

Raud, Kaidi. Rahvusvahelise vahetusõpilase majutamisega kaasnevad sotsiaalsed muutused vahetusperes YFU Eesti näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2019

Raud, Marit. Asenduskodu noorte ettevalmistus iseseisvaks eluks Haiba Lastekodu näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2018

Raudla, Merje. Kohtulik kontroll eestkostjate tegevuse üle Pärnu Maakohtu näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Ewe Alliksoo, MA. - Pärnu, 2022

Raudseping, Annemari. Kohaliku kogukonna kaasamise vajadused ja võimalused Uuemõisa Hoolekandeküla näitel. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2012.

Raudsepp, Merle. Lastekodulaste eluks ettevalmistamine: vajaduste hindamine ja arengu planeerimine. - Juhendaja Elmo Medar. - Pärnu, 2004.

Rea, Katrin. Puuetega inimestele pakutavad sotsiaalteenused Pärnu linnas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2008.

Rebane, Kaja. Tavakodaniku arusaam mõistest "turvalisus" ja võimalused turvalisuse tagamiseks (erinevate ametkondade ja elanikkonna roll). - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002.

Rebane, Madde. Raske või sügava vaimupuudega noort kasvatavate perede toimetulek peale noore haridussüsteemist väljumist Pärnu linna näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2013.

Rebane, Sandra. Omastehoolduse korraldamine kohalikus omavalitsuses Häädemeeste valla näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2016

Rebane, Villu. Sotsiaaltöötajate haridustase ja koolitusvajadus Järva maakonnas. - Juhendajad Marju Medar, PhD ja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2007.

Rebas, Agela. Lapsehoolduspuhkuselt endisele töökohale naasmine Tallinnas ja Harjumaal 2009-2012. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2013.

Redlich, Riina. Eakate toimetuleku hinnang ja teenuste vajadus Vigala vallas. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2003.

Rego, Eneli. Täiskasvanute omastehoolduse korraldus kohalikus omavalitsuses Märjamaa valla näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2023

Rehe Aili. Audru lasteaia eneseanalüüs. - Juhendajad Marju Medar, PhD; Aili Koodi. - Pärnu, 2005.

Reilent, Katre. Perearstide ja õdede töö väärkoheldud lastega. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2011.

Reinesberg, Ketter. Vanemate loodud koduse keskkonna ja noorte hälbiva käitumise vaheline seos Harjumaa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2021

Reinkubjas, Külli. Meediast edastatava vägivalla tajumine eelkooliealiste laste poolt. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2010.

Reino, Maris. Üldkasuliku töö rakendamine ja seda mõjutavad tegurid Tartu vangla kriminaalhooldusosakonna Jõgeva talituse näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012.

Reinson, Mirje. Alaealistele õigusrikkujatele suunatud teenused Pärnumaa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2020

Reisel, Külli. Eakate valmisolek olla abiks pagulaste kohanemisel Pärnu Väärikate Ülikooli näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2016

Remmel, Jaane. Kuressaare linna eakate rahulolu koduteenusega. - Juhendaja Monika Kumm, PhD. - Pärnu, 2020.

Riismandel, Maive. Lastega perede rahulolu holistilise regressiooniteraapia teenusega Eestis [Võrguteavik] . - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2021

Riitsaar, Kadri. Varbola piirkonna analüüs ja arengustrateegia. - Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2004.

Rikker, Evelin. Kriminaalhoolduse reorganiseerimine: õppetunnid, väljakutesd, visioonid. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2010.

Rikker, Kairi. Eakate väärkohtlemine – riskitegurid ning teadlikkuse tõstmise võimalused Pärnu linna ja maakonna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2021

Ring, Tiina. Erivajadustega inimeste tööhõive Pärnu ja Haapsalu linna näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2009.

Rits, Marko. Tšernobõli veteranide eluga toimetulek Pärnumaa näitel. - Juhendaja Valter Parve mag ; kaasjuhendaja Marju medar, PhD. - Pärnu, 2011.

Ritsmann, Ele-Mai. Pärnumaa kodanikeühenduste rahastamine aastatel 2009-2011. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2012.

Ritson, Kertu. Puudega laste vanemate toimetulek Viljandi linnas. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2007.

Rohelsaar, Gädy. Erivajadustega laste õpetaja: ametiprofiil ja -spetsiifika toimetulekukooli näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2009.

Rohula, Regina. Koolivägivald maakoolides Läänemaa kolme maakooli 6.-9. klasside põhjal. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2004.

Rondo, Kairi. Erivajadustega lastele pakutavate sotsiaalteenuste kättesaadavus Saue vallas [Võrguteavik]. - Juhendaja Ewe Alliksoo, MA. - Pärnu, 2021.

Room, Tõnis. Pärnu linna üheksandate klasside õpilaste teadlikkus koolisotsiaaltööst. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2006.

Roomets, Karoliina. Sotsiaalala töötajate motivaatorid ning nende olulisus personali töölt lahkumise kavatsusele Saaremaa Vallavalitsuse näitel. - Juhendaja Jaanika Kukk, MA. - Pärnu, 2023.

Roosarüütel, Aile. Pensionäride hinnang oma elukvaliteedile Vändra valla näitel. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2003.

Roosimaa, Madis. Koolinoorte sõltuvusainete tarbimine Hiiumaa näitel. - Juhendaja Valter Parve mag ; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2017

Roosmaa, Helen. Perekonna mõju õpilaste sotsiaalsetele suhetele koolis. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2010.

Roosvald, Katre. Koolivägivald Läänemaa koolide kaheksandates klassides. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2005.

Roots, Laura. Õpitulemuste seos vaimse ja füüsilise vägivalla kogemisega täisealiste keskharidust omandavate õpilaste näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2020

Rosenstein, Marika. Sotsiaalteenuste funktsionaalne kvaliteet ja hindamise kriteeriumid. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2001.

Rozenkron, Elve. Põhihariduseta noorte võimalused haridustee jätkamisel ja eriala omandamisel Saare maakonna näitel. - Juhendaja Valter Parve mag; kaasjuhendaja Kai Rannastu. - Pärnu, 2007.

Rubin, Tauno. Õpikeskkonna uuring psüühilise erivajadusega üliõpilaste toetamisel Tartu Ülikooli näitel. - Juhendajad Valter Parve mag ja Toomas Kask, MA. - Pärnu, 2019

Rumberg, Siim. Üldkasuliku töö korraldusega seotud probleemid juhendajate vaatest Pärnumaa näitel. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2018

Rummel, Aino. Sotsiaalteenuste vajadus Muhu valla näitel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2008.

Ruubel, Kristen. Alla 21 aastaste noorte hasartmängusõltuvuse probleemid ja rehabilitatsiooni võimalused. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2008.

Ruubel, Reet. Puudega lapse perede sotsiaalne võrgustik ja toimetulek Tallinna näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2008.

Ruukel, Ragna. Puuetega inimeste rekreatsioonivõimalused Mulgi vallas. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2018

Ruus, Raina. Koolikohustuse eiramine koolisotsiaaltöö seisukohalt. - Juhendaja Judit Strömpl. - Pärnu, 2002.

Rõõm, Merili. Tugiisiku teenuse mõju täiskasvanud psüühilise erivajadusega inimese perekonna toimetulekule. - Juhendaja Liina Käär, MA; kaasjuhendaja Kadri Eenraid. - Pärnu, 2016.

Rõõmus, Jaana. Täiskasvanud tugiisiku mõju riskigrupi lapsele liikumise Vanem Vend Vanem Õde Pärnu näitel. - Juhendajad Valter Parve, mag ja Liina Käär. Pärnu, 2004.

Rätsep, Hanna. Kaasava hariduse mitmetahulisus Tori Põhikooli näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2019

Ründal, Liia. Raplamaa töötute valmisolek ja võimalused kaugtööks. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2014.

Rüütel, Tom. Kuressaare linna lasteaedade suutlikkus vastu võtta liikumispuudega last. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2011.

Saar, Eleri. Klassikursust kordama jäänud 6. - 8. klassi noormeeste probleemide analüüs. - Juhendaja Made Torokoff. - Pärnu, 2003.

Saar, Kairi. Kooliealiste noorte jõudmine uimastiteni ja tarbimisharjumused - kogemused x valla näitel. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2019

Saar, Karina. Koolinoorte teadlikkus sotsiaalpedagoogi rollist ja tööülesannetest Viljandi koolide 6.–8. klasside näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2021

Saar, Mai. Puudega inimestele sotsiaalteenuste kättesaadavuse tagamise võimalused kaheteistkümne Pärnumaa omavalitsuse näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2006.

Saar, Siiri. Tartu Ülikooli Pärnu kolledži sotsiaaltöö korralduse eriala vilistlaste kutsekindlus. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2011.

Saar, Tiiu. Lastele suunatud õpiabi ja tugiteenused põhihariduse omandamisel käitumisraskustega laste eriklassi näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2010.

Saarsen, Kärt. Sotsiaalteenuste korraldamise vormid kohalikes omavalitsustes. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD; kaasjuhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2015

Saat, Kaja. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse liikumispuudega õppijate rahulolu õpilaskodu teenustega. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2009.

Saatman, Hardi. NEET-noorte riskikäitumist mõjutavad tegurid Jõhvi valla noorte näitel. - Juhendaja Valter Parve, mag. - Pärnu, 2023.

Sabiin, Sirli. Eakate aktiivne vananemine ja nende elukvaliteet Varbla vallas. - Juhendaja Marju Medar,  PhD. - Pärnu, 2011.

Safonova, Marika. Viljandi maakonna üldhooldekodudes töötavate sotsiaalhooldajate töörahulolu ja -motivatsioon. - Juhendaja Elmo Medar, MA; kaasjuhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2009.

Saks, Liisa. Teismeeas sünnitanud emade toimetulek Caritas Tallinna ja Pärnu perearstikeskuste näitel. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2014.

Saksakulm, Helbe. Eakate toimetulek ja teenuste vajadus Saare maakonna nelja valla näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2015

Salus, Eda. Õpilase ja õpetaja vahelised suhted ja seda mõjutavad tegurid. - Juhendaja Judit Strömpl. - Pärnu, 2002.

Sanglepp, Karmen. Psüühiliste erivajadustega inimestele pakutavad teenused ja nendega rahulolu AS Hoolekandeteenused Tori Kodu näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2015.

Sarap, Maarja. Isasid kaasav praktika juhtumite lahendamisel lastekaitses Tartu ja Pärnu linna näitel . - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2017

Sarap, Maila. Sotsiaaltöö maine Valga maakonna kooliõpilaste hulgas. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2008.

Sarv, Alice. Tugipere roll ja funktsioonid asendushoolduse kontekstis ühe asenduskodu näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2012.

Sass, Jaanus. Vanematega elatud perioodi mõju lastekodusse sattunud lastel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2007.

Saul, Helje. Noorte haridus- ja tööturusüsteemist eemalejäämise põhjused ning sellega kaasnevad sotsiaalsed riskid. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2014.

Saveljev, Keit. Õpetajatele suunatud vägivald Pärnumaa üldhariduskoolide näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2017

Saveljeva, Helen. Võlanõustamisteenuse vajadus ja kättesaadavus Pärnu linna näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2013

Savolainen, Jane. Sotsiaalteenuste kättesaadavus ja kvaliteet Kastre valla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2021

Schwanenflügel, Kersti von. Sotsiaalne talupidamine Naatsaku talu näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2017

Seegar, Sirli. Üldkasuliku töö kohaldamine ja selle mõju retsidiivsusele Tallinna Vangla Pärnu kriminaalhooldusosakonna Pärnu talituse näitel 2009-2011. - Juhendaja Marju Medar, PhD; kaasjuhendaja Eve Hiiemäe. - Pärnu, 2012.

Seeme, Liis. Õpilaste arusaam sotsiaalpedagoogide tööülesannetest ning rollist Põlva maakonna gümnaasiumite näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2016

Sepa, Leana. Kriminaalhooldus alaealiste väärtushinnangute ümberkujundajana. - Juhendaja Kersti L. Kask. - Pärnu, 2003.

Sepman, Mari. Rehabilitatsiooniteenuste vajadus ja pakkumine kinnipidamiskohast vabanenutele Saare Maakonnas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2006.

Sepp, Juta. Lähisuhtevägivallatsejatele osutatavad teenused Saarema näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2019

Sepp, Tiiu. Rehabilitatsiooniteenuse saaja hinnang tema kaasatusele ja enesemääramisõigusele Jõhvi haigla näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag ; kaasjuhendaja Triin Vana, MSc. - Pärnu, 2017

Seppik, Margit. Õendus - interdistsiplinaarne meeskonnatöö kogukonnas. - Juhendaja Valter Parve. - Pärnu, 2002.

Sibrits, Kerli. Riikliku ja vabatahtliku lastekaitse võrdlev analüüs Pärnu linna näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2002.

Sikk, Ave. Põhikooli õpilaste suitsidaalne käitumine sotsiaalpedagoogide pilgu läbi Tartu linna näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2018

Sikk, Kati. Klientide rahulolu rehabilitatsiooniteenustega Põhja-Eesti Taastusravikeskuse näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2016

Sikka, Kerttu. Narkootikumide tarvitamine Harjumaa õpilaste seas. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002.

Sild, Merli. Tööandjate valmisolek vähenenud töövõimega inimeste tööle võtmisel töövõimereformi rakendumisel Maaeluministeeriumi valitsemisala allasutuste näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2016

Sillaots, Irja. Üksinda puudega last kasvatavate üksikvanemate toimetulek ja nende toetamise vajadus. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012.

Sinikas, Tiiu. Palliatiivse ravi osa hooldusravi võrgu arengus Pärnu maakonnas aastatel 2002-2004. - Juhendaja Marju Medar, PhD; Margit Seppik. - Pärnu, 2004.

Sirk, Kadri. Elva Väikelastekodu reorganiseerimisega seotud mõjud lastele. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2017

Siruli, Monika. Liikumispuudega inimestele isikliku abistaja teenuse osutamine Eesti omavalitsuste näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA; kaasjuhendaja Tiia Sihver, MA. - Pärnu, 2021

Sisask, Mari. Sotsiaalteenuste arendamise vajadus omastehoolduses Pärnumaal 2015-2018 aasta andmete põhjal. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2019

Sits, Karmen. Õpilase heaolu mõningad aspektid Pärnu linna koolide näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2003.

Skljarenko, Marina. Intellektipuudega inimesed sotsiaalmeedia kasutajatena Saaremaa näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2018

Soieva, Gerly. Eakate aktiivsena vananemise võimalused Alatskivi valla näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2014

Sommer, Tiiu. Leader programmi rakendumine ja sotsiaalne kapital Pärnu Lahe Partnerluskogu näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2010.

Sooman, Katrin. Paikuse Päevakeskuse sotsiaalkorterites elavate eakate sotsiaalteenuste kasutamine ning hinnang oma elukvaliteedile. - Juhendaja Jaana Kannistu, MA. - Pärnu, 2007.

Soon, Kelli. Sotsiaaltöötaja - meditsiinipersonali meeskonna liige või eraldiseisev allüksus. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2017 

Soorm, Carmen. Eakate hinnang liikluskäitumisele Pärnu linna Väärikate ülikooli ja mittetulundusühingu "Eakate Ühing Elulust" näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2015.

Sork, Sigrid. Lihtsustatud õppekaval haridusliku erivajadusega õppijate teadlikkus tööturule siirdumisest nelja kutsekooli näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2016.

Starostin, Egle. Lapsevanemate ootused ja teadlikkus sotsiaalpedagoogi rollist ja tööülesannetest Viljandi põhikoolide II ja III kooliastme näitel. - Juhendaja Ewe Alliksoo, MA. - Pärnu, 2023.

Suits, Kaja. Lapsevanema ja kooli koostöö seos õpilase hoolsuse ja vaimse tervisega Tallinna Rahumäe Põhikooli näitel. - Juhendaja Valter parve, mag. - Pärnu, 2023.

Sula, Signe. Puuetega inimeste kaasamine laiapindsesse riigikaitsesse [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2020.

Sults, Kaisa. Tööturuameti (TTA) Pärnumaa osakonna töömotivatsiooni ja töörahulolu uuring. - Juhendaja Marju Medar, PhD; kaasjuhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2006.

Sulu, Marina. "Õpioskuste kursuse" mõju väljaselgitamine Tartu Kutsehariduskeskuse näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2008.

Sumbajeva, Olga. Andekas laps koolis - vajadused ja võimalused Pärnu linnas. - Juhendaja sotsiaaltöö magister Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2004.

Susi, Agne. Juhi roll koostöö kujundamisel tervishoiu süsteemis Pärnu näitel. - Juhendaja Made Torokoff, MA. - Pärnu, 2004.

Sutt, Gerli. Sisserändajate kohanemisprotsessiga toimetulek Pärnus. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2018

Säde, Eha. Sotsiaalteenuste nõudlus ja pakkumine Sindi linnas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Šapkin, Ave. Hoolekogu roll lasteasutuse arengu kavandamisel ja juhtimisel Audru valla näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2014.

Zagorski, Katrin. Eakatele suunatud ohutusalane ennetustöö Lääne - Eesti Päästekeskuse näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD; kaasjuhendaja Piret Seire. - Pärnu, 2007.

Zarembinski, Janina. Vene keelt põhikeelena kõnelevate laste sotsiaalne toimetulek "S" kooli näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2007.

Zeiger, Oliivika. Vanemlik hoolimatus antisotsiaalse käitumise kujundajana. – Juhendaja Lemme Haldre. – Pärnu, 2001.

Zenjova, Julia. Kriminaalhooldusega tegelevate spetsialistide pädevus, tööülesanded, -tingimused ja koolitusvajadus. - Juhendaja Marju Medar, PhD; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2008.

Ziehr, Keio. Eesti noorte rahvusvaheline vabatahtlik teenistus laste ja noortega. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2014.

Želizko, Daisi. Sotsiaalne ettevõtlus kolmandas sektoris Pärnumaal Kodanikeühiskonna Sihtkapitali poolt toetatud projektide näitel. - Juhendaja Tiiu kamdron, PhD; kaasjuhendaja Krista Habakukk. - Pärnu, 2014

Taidla, Anna-Maria. Võrgustikutöö lastekaitses Pärnu linna näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2017

Taits, Triinu. Õpilaskodu roll sotsiaalsete probleemide leevendamisel Ala Põhikooli õpilaskodu näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2013

Talgre, Kirta. Laste sotsiaalsete oskuste arendamine Waldorf koolis. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2014

Tali, Aule. Supervisioon kui töötaja professionaalse arengu suunamise võimalus lastekaitsetöö näitel. - Juhendaja Made Torokoff. - Pärnu, 2003.

Talmeister, Ülle. Rehabilitatsioonimeeskondade vajadus kvalifitseeritud spetsialistide järele aastal 2015. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2015.

Talts, Eve. Seltsingu Martad tegevus ja mõju kogukonnas Kilingi-Nõmme linna näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2006.

Talvik, Viivi. Eakate aktiivsena vananemine ja võimalused Pärnu linna näitel. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2013.

Tamm, Aivi. Kooli hoolekogu roll koolivägivalla ennetamisel Jõgeva linna kahe kooli näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2010.

Tamm, Domnika. Võrgustikutöö ja koostöö hetkeseis Tallinna Lastekodu näitel. - Juhendaja Made Torokoff. - Pärnu, 2003.

Tamm, Hanna-Liisa. Asendushoolduselt elluastunud noorte toimetulek iseseisva eluga [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2021.

Tamm, Keiu. Ajutraumaga isikute traumajärgne rehabilitatsioon perekonnas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2011.

Tamm, Kristine. Erakorralise sotsiaalabi korraldus Pärnu linna näitel. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2023.

Tamm, Liis. Erihooldekodude reorganiseerimine Türi Kodu näitel: võimalused ja probleemid. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2016.

Tamm, Nele. Anatol Pikase Ühise Mure meetodi kasutamine koolikiusamise juhtumitega tegelemiseks. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2010.

Tamm, Raimo. Sotsiaaltöötaja vajalikkus ja roll psüühikahäiretega õpilaste koolis Orissaare Internaatkooli näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2006.

Tammeoks, Haini. Eakate väärkohtlemine ja nende abistamise võimalused Pärnumaal. - Juhendaja Kandela Õun, mag., kaasjuhendaja Margo Orupõld. - Pärnu, 2023.

Tammesalu, Anne. Pärnu linnas elavate noorte lastega perede toimetulek, sotsiaaltoetuste ja -teenuste kasutamine ning vajadused. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2010.

Tammeveski, Kädi. Eakate sotsiaalteenuste ja -toetuste vajadustepõhine kättesaadavus Hiiu maakonna näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2012.

Tammine, Diana. Kiusamiskäitumise ennetamine läbi mängude juhendamise Sindi Lasteaia 5-6 aastaste laste näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD, kaasjuhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2018

Tartu, Merike. Pereliikmete hinnang Down'i sündroomiga noorte iseseisvat elu toetavatele teenustele. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2013.

Tarus, Rutt. Õpetajate tööstress kaasava haridusega koolis Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2014 (kasutuskeeld).

Tass, Laura. Rehabilitatsiooniteenuse rakendumine Eestis aastatel 2005-2009. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2009.

Tauk, Maarja. Tallinna SOS Noortekodu kasvukeskkonnana töötajate ja noorte hinnangul. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2007.

Teder, Merike. Isikukeskne erihoolekande teenusmudel psüühilise erivajadusega inimeste toetajana Tori valla näitel. - Juhendaja Kandela Õun, mag. - Pärnu, 2023.

Teever, Kersti. Kasuperede olukord ja toimetulek Viljandimaal. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2006.

Tekkel, Liisu. Uimastisõltlastele käitumiskontrolli ajaks määratud tegevused ja nende täitmine Tartu vangla kriminaalhooldusosakonna näitel. - Juhendaja Karin Kiis, kaasjuhendaja Linda Paap. - Pärnu, 2018

Tenno, Liina. Hariduslike erivajadustega õpilaste sotsiaalsed probleemid ja nende põhjused kutseõppeasutustes. - Juhendaja Inga Mutso, MA. - Pärnu, 2005.

Tenusaar, Elo. Pärnu Lastekodu peremajade süsteemile ülemineku analüüs. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2008.

Terasmaa, Triin. Ühiskonna suhtumine homoseksuaalsusesse. – Juhendaja Marju Medar. – Pärnu, 2001.

Tetsmann, Elerin. Politsei ja kohaliku omavalitsuse koostöövõimalused lähisuhtevägivalla varajasel märkamisel ja sekkumisel Viljandi maakonna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2021

Tihomirova, Age. Koolivägivalla ennetamise ja leevendamise võimalused Pärnumaa Kutsehariduskeskuses. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2013.

Tiigirand, Liis. Tööandjate valmisolek võtta tööle vähenenud töövõimega inimesi Rapla valla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2021

Tiirik, Mailis. Ootused mobiilsele noorsootööle Pärnu linna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2020.

Tiits, Kristi. Lapsevanema ebatraditsioonilise tööaja mõju lapse käitumisele Pärnu linna elanike näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2020

Tikerpuu, Mari. Sotsiaaltoetused ja -teenused perede toimetuleku tagajana Saarde vallas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012.

Tikkerbär, Kristi. Viljandi linna täisealine kogukonnaliige koolivägivalla mõjutajana. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2016

Timberg, Mariann. Pärnu linna täiskasvanute varjupaiga klientide rahulolu pakutud teenusega. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2019

Timm, Tuuli. Sotsiaaltöötajate töökohad ja pädevus Läänemaal. - Juhendajad Marju Medar, PhD ja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2007.

Tina, Andres. Vaimupuudega erikooli lõpetanute toimetulek Raikküla kooli näitel. - Juhendaja  Inga Mutso, MA. - Pärnu, 2004.

Tischler, Evelin. Õdede ja vendade vaheline vägivald noorte pilgu läbi Pärnu üldhariduskoolide näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2014.

Tobreluts, Piret. Depressiooni ja suitsidiaalsust põhjustavate psühholoogiliste ja sotsiaalsete tegurite esinemine X kooli 8. - 10. klasside noortel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2007.

Tohv, Marii. Hariduse kättesaadavuse tagamine erivajadusega lastele Järvamaal. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2009.

Tohver, Sille. Võimalikud takistused hoolduspere teenuse pakkumisel praktiseerivate hooldusperede näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2018

Tohvert, Jane. Rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavus ja rahulolu Rakvere Haigla näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2015

Tomar, Helen. Tööalase rehabilitatsiooni teenusel osalenud klientide kogemused Pärnu maakonna näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2019

Tomikas, Kristi. Avaliku korra vastu suunatud kuritegude jaotumine Pärnu Politseiprefektuuris; soodustegurid ja nende välistamise võimalused professionaalide arvates. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002.

Tomingas, Alice. Pärnu " Päikesejänku " lasteaia tegevuse analüüs. - Juhendaja Marju Medar, Maret Põlluste. - Pärnu, 2003

Tomingas, Tuuli-Mai. Haldusreformi mõju eakatele suunatud koduteenuse kvaliteedile ja kättesaadavusele Paikuse osavalla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2022

Toome, Külli. Eakate ja puuetega inimeste sotsiaalteenuste hetkeseis ja arenguvõimalused Sindi linnas .- Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012.

Toomemägi, Keiti. Pereliikmete rahulolu igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiuteenusega Tartu Maarja Tugikeskuse näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2020.

Tosin, Teili. Sotsiaaltöö ja sotsiaalkaitse enneaegselt sündinud laste perede toetamiseks Eestis. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2011.

Touart, Bianka. Lapse seksuaalne väärkohtlemine ja selle mõju ohvri hilisemale elule ning ennetamis- ja sekkumisvõimalused. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2013.

Troon, Tõnu. Noorsootöötajate töörahulolu ja motivatsioon Valgamaa näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2012.

Trope, Alex. Sotsiaalprogrammide mõju kinnipeetavatele Pärnu vanglas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2007.

Truu, Marko. Vabatahtlik lastekaitsetöö Pärnus ja Pärnumaal. – Juhendaja Marju Medar. – Pärnu, 2001.

Truupõld, Tuuli. Vanemaealiste toimetulek sotsiaalsete probleemidega tänapäeva koolis. - Juhendaja  Inga Mutso, MA. - Pärnu, 2006.

Tsokalo, Regina. Eesti seksuaalvähemuste vaimse heaolu kaardistus ning teadlikkus kunstiteraapiast [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2021

Tsupilo, Aita; Abakanov, Virve. Pärnu linna noorte sotsiaalsed suhted- soodustegurid ja riskid. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002.

Tšebotnikova, Liis. Erivajadustega inimeste käsitööd turundavate sotsiaalsete ettevõtete võrgustike vajadusuuring Pärnu linna näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2017

Tubarik, Rita. Parkinsoni tõvega inimeste kogemused rehabilitatsiooniprogrammis osalemisest AS Põlva Haigla Rehabilitatsioonikeskuse näitel. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2017

Tulgiste, Kristin. Hooldusperedest aastatel 2005-2016 elluastunud noorte toimetulek Eesti näitel . - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2017

Turm, Gerli. Klientide rahatarkus ja selle edendamise vajalikkus Johannes Mihkelsoni Keskuse näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2022

Tõkke, Helver. Peremudel - üksikvanem ja vanavanem. - Juhendaja Inga Mutso. - Pärnu, 2002.

Tõldsepp, Ene. Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekandeteenuste vajalikkusest Hiiu maakonnas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Tõllimäe, Elise. Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajate hoiakud ja võimalused HIV-positiivsete elanikega tegelemisel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2013.

Tõniste, Kaisa. Välisüliõpilaste sotsiaalsed probleemid Tartu Ülikooli Pärnu kolledži näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag ; kaasjuhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2014.

Tõnts, Triin. Infogrupp lapsevanematele kui üks grupitöö kasutamise võimalus tervishoiu sotsiaaltöös. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2008.

Tõru, Anneli. Vaimupuudega laste rehabilitatsioon Saare maakonnas. - Juhendaja Inga Mutso, MA. - Pärnu, 2005.

Tähiste, Triinu. Vabatahtlikkus kui väärtus ja osa elukvaliteedist. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012.

Täht, Ene. Kogukonna ootused elukeskkonnale ja ettepanekud valla arengukavale Lavassaare valla näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2007.

Udu, Kiira. Noorsootöö võimalused ja vajadused Pärnumaal kohalike omavalitsuste noorsoo- ja sotsiaaltöötajate pilgu läbi. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2008.

Uibo, Karin. Alaealiste hälbekäitumise tajumisest ja võimalikest muutumisstrateegiatest Pärnu linna "X" koolide kasvatusraskustega klassi õpilaste näitel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2010.

Uibo, Triin. Perekonna võimalused eaka hooldamisel ja arengusuunad eakate hoolekande korraldamisel Antsla valla näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2018.

Uibu, Lilian. 7.-9. klassi õpilaste vaimne heaolu ja teadlikkus abi saamise võimalustest Tori valla näitel. - Juhendaja Kandela Õun, mag. - Pärnu, 2023.

Uppin, Lea. Puuetega imimestele suunatud arengustrateegia Valga maakonnas. - Juhendaja magister Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2004.

Urba, Ülle. Soodustegurid varavastaste kuritegude sooritamiseks ja nende välistamise võimalused. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002.

Urgard, Signe. Kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate klienditöötegevused suitsiidiriskis olevate inimestega Tartu ja Pärnu näitel. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2006.

Uuetoa, Marianne. Asenduskodus elanud noorte ettevalmistus ja toimetulek iseseisva eluga Tartumaa näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2015.

Uusmees, Margit. Lapse psühhosotsiaalne toimetulek Harku valla Pangapealse lasteaias. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2009.

Vabrit, Kaidi. Vanglast vabanenute hinnang vanglates läbiviidavatele taasühiskonnastavatele tegevustele [Võrguteavik]. - Juhendaja Monika Kumm, PhD; kaasjuhendaja Merike Tartu, MA. - Pärnu, 2020

Vabrit, Kersti. Puudega töötute hetkeolukord ja töölerakendumise võimalused Viljandi linnas. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2008.

Vabrit, Mirjam. Noorsootöö arengusuunad Surju vallas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2008.

Vadam, Maris. Eesti perede toimetulek ja kohanemine Soomes. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2019

Vaga, Tuuli-Brit. Meedia roll lastekaitsetöö kuvandi kujunemisel Eesti elanike arvates. - Juhendajad Kandela Õun mag, Liilia Mänd, MA. - Pärnu, 2018

Vahenurm, Haidi; Rentnik, Reelika. Hooldusperetöö hetkeseis Eestis. - Juhendajad Andres Siplane, Valter Parve mag. - Pärnu, 2002.

Vaht, Jane. Teenindaja vastavuse uuring eaka klieni ootustele Saaremaa SPA hotelli Meri näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Kuressaare, 2004.

Vahter, Kerli. Sotsiaalteenuste kättesaadavus ja vajadus eakatele Vändra alevi näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2015

Vaikmäe, Karin. Vähihaigete sotsiaalne toimetulek MTÜ Võrumaa vähihaigete ühenduse liikmete näitel. - Juhendaja Gagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2015.

Vainoja, Sigrid. Mentorlusprogramm Vanem Vend Vanem Õde tõhusus Pärnu linna näitel. - Juhendaja Ewe Alliksoo, MA. - Pärnu, 2023.

Vainola, Brigitta. Pärnumaa represseeritute mälestused küüditamisest. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2010.

Valk, Triin. Hooldekodu teenuse kvaliteedi hindamine kolme Saare maakonna hooldekodu näitel. - Juhendaja Liina Käär; kaasjuhendaja Kai Rannastu. - Pärnu, 2009.

Valli, Kätlin. Koolistress ja õpimotivatsioon Pärnu Rääma Põhikooli 5.-9. klasside näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2016

Vallimäe, Anneliis. Hüperaktiivsed lapsed ja nende vanemate toimetulek Tallinna linnas. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2009.

Vallimäe, Monika. Lastekodu peremudelite võrdlus Haiba ja Viiratsi lastekodude ning SOS lasteküla näitel. - Juhendaja Inga Mutso, MA. - Pärnu, 2005.

Vallistu, Ede. Koolivägivald ja selle lahendused Haapsalu Gümnaasiumi 6.-8. klasside näitel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2007.

Valo, Kätrin. Noorte alkoholitarbimise põhjused, harjumused ja teadlikkus selle kahjulikkusest. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2014

Vanem, Lii. Noorsootöö vajalikkus, sellest eemalejäämise põhjused ja tagajärjed Kuressaare linna näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2014

Vares, Gerda. Noorte sotsiaalse kaasatuse analüüs Pärnu maakonna avatud noortekeskuste näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2010.

Varik, Diana. Eakate hoolekande korraldus Saaremaal. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2007.

Vavilova, Merilin. Koostöö rehabilitatsioonimeeskonna ning teenusesaajate ja kogukonna vahel Võrumaa teenusesaajate näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Dagmar Narusson, PhD. - Pärnu, 2020

Vechterstein, Senni. Sotsiaalpedagoogi ametikoha vajalikkus koolieelses lasteasutuses Paide lasteaedade näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2022

Veeväli, Lehti. Pärnu maakonna põhikoolide direktorite nägemus koolisotsiaaltööst. - Juhendaja Judit Strömpl. - Pärnu, 2003.

Veike, Ilona. Pärnu linna ja maakonna hooldusperede koolitusootused. - Juhendaja Judit Strömpl; kaasjuhendaja Andres Siplane. - Pärnu, 2003.

Vellak, Kadri. Pikaajalistele töötutele pakutavate tööturuteenuste tulemuslikkus Võru maakonna näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2020.

Veltmann, Triin. Eakate sotsiaalteenuste vajadus ja rahulolu pakutavate sotsiaalteenustega Tallinna Nõmme- ja Kristiine sotsiaalmaja näitel. - Juhendaja Valter Parve mag ; kaasjuhendaja Ülle Kasepalu, MA. - Pärnu, 2008.

Vender, Kristi. Toitumishäirete esinemine ja selle leevendamise võimalused Pärnu linnas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2006.

Veskmets, Merili. Heategevuskampaania läbiviimise protsess Tansaania Iluhya Keskkooli toetuskampaania näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag; kaasjuhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2015.

Vestel, Ave. Riigi- ja kogukonnapoolsete toetusvõimaluste võrdlus Soome ja Eesti perekondade näitel Alzheimeri tõbe põdevate isikute hooldamisel. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2015

Vester, Kristin. Infrastruktuuri hindamine Pärnu linna ümbruse uusasumites. - Juhendaja Elmo Medar. - Pärnu, 2005.

Viibur, Malle. Keila SOS Lastekülas kasvanud noorte toimetulek emana. - Juhendaja Maju Medar, PhD. - Pärnu, 2011.

Viickberg, Relika. Õpilaskodu noorte igapäevaelu toetajana Eidapere Õpilaskodu näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2012.

Viidebaum, Maria. Alaealiste tagasi sattumine rehabilitatsiooniprogrammi Tallinna Laste Turvakeskuse näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2018

Viira, Tiina. Eakate ja erivajadustega täiskavanud inimeste hooldusteenuse nõudlus ja pakkumine Paistu vallas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2011.

Villemson, Helen. Üliõpilaste informeeritus pensionikindlustusest Eestis. - Juhendaja sotsiaaltöö magister Marju Medar, PhD. - Tallinn, 2004.

Villup, Riido. Personali hindamine Tori Hooldekodu näitel. - Juhendja Sander Jänes. - Pärnu, 2003.

Vinkel, Kristi. Eakate tegevuses püsimise võimalused Jõgeva linna näitel. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2014

Vinni, Kadri. Erivajadustega õpilaste toimetulek Saare maakonna üldhariduskoolides. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012.

Virnas, Janeli. Õpilasfirmade programmi mõju noorte sotsiaalsete oskuste arengule noorte hinnangul. - Juhendaja Katrin Saks, PhD. - Pärnu, 2017

Visor, Ave. Suitsetamine ja alkoholi tarbimine Viljandi maakonna koolinoorte seas. - Juhendaja Inga Mutso; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2003.

Voltenberg, Janeliis. Vanemaealiste sotsiaalne, materiaalne ja psühholoogiline valmisolek vananemiseks Koeru valla näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2015.

Voolaid, Merle. Üksi elavate eakate sotsiaalne aktiivsus ja üksildustunne Märjamaa valla näitel. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2023.

Võrk, Maarja. Sõltuvusprobleemidega tööealiste inimeste kogukonda integreerimine Raplamaal [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2020.

Võrk, Sulev. Organisatsiooniline õppimine Iru Hooldekodu näitel. - Juhendaja Made Torokoff. - Pärnu, 2003.

Välba, Helerin. Eesti vabatahtlike tegevuse ülevaade Aafrikas Ghana, Keenia ja Uganda näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag ; kaasjuhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2015.

Väli, Ave. Haldusreformi mõju sotsiaalteenuste korraldamisele ja kättesaadavusele Kihelkonna osavalla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2020.

Väli, Merike. Tegevteenistusest tingitud sotsiaalsed probleemid kaitseväelaste peredes. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2007.

Välis, Anu. Integreeritud teenuste vajalikkus PAIK projekti näitel Viljandi Haiglas [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2021

Väljaots, Kadri. Sundüürnike toimetulekuprobleemid Pärnu linnas. - Juhendaja Marju Medar, PhD . - Pärnu, 2004.

Väljas, Eliis. Loomateraapia kasutamise võimalused puudega laste rehabilitatsioonis Pärnu linna rehabilitatsiooniasutuste näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2020

Väälmaa, Annika. Alkoholivaba noortekohviku loomise idee testimine Kuressaare linna kultuuriruumis. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2007.

Õige, Riini. Eestkosteasutuse töö korraldus Halinga valla näitel. - Juhendajad Marju Medar, PhD; Ulvi Reimets. - Pärnu, 2005.

Õisman, Linda. Koostöö kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonna ja sotsiaalasutuste vahel Pärnu linna näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2017.

Õismets, Anu. Perekonna toimetulek aktiivsus- ja tähelepanuhäirega 7–15-aastaste laste kasvatamisel Eesti näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2020

Õispuu, Ingrid. Koerte kasutamine inimeste abistamisel rehabilitatsiooni valdkonnas ja sotsiaaltöös. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2014.

Õunap, Kristi. Õpilaste interpersonaalsed suhted põhikooli kaheksandates klassides Tartu Kommertsgümnaasiumi näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Õunpuu, Kristjan. Päästeameti ja kohalike omavalitsuste koostöö tuleohutuse tagamisel Pärnumaa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2021

Öövel, Mari-Liis. Koolivahetus koolist väljalangemise ennetamiseks. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2003.

Üprus, Kaisa. Psühholoogilise abi kulude hüvitis riiklikus ohvriabisüsteemis. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2010.

Мартынов, Александр. Социальная реабилитация наркозависимых подростков. - Научный руководитель С. Джалалов. - Нарва, 2010

Петросян, Жанетта. Анализ системы социальной помощи и поддержки людей трудоспособного возраста с органиченными возможностямию. -  Руководитель Елена Иванова. - Нарва, 2010

Aarik, Mari. Väikemajutusettevõtete koostöö ja ühisturundus Vihula valla näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2004.

Aas Kärol. Kliendirahulolu kriisi ajal Viiking Spaa Hotelli näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2021 (ligipääs piiratud kuni 18.05.2026)

Aasma, Astrit. Turismialane seadusandlus Eestis. – Juhendaja Aita Antson. – Pärnu, 2001

Aasma, Merili. Kogukonnapõhise sihtkoha müügikanalid Elva puhkepiirkonna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2022

Aaspalu, Mariliis. Heaolupõhimõtete kasutamine Estonia ravispaa teenuste arendamisel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2015.

Aava, Angelika. Veiniturismitoodete ja -teenuste arendamise võimalused Eestis. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2017

Aavik, Janar. Hooajalisuse vähendamise strateegiad Georg Ots SPA Hotelli näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2012.

Abel, Airiin. Turismisihtkoha arendamine kriisi ajal Pärnumaa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2021

Aben, Anella. Hariva turismitoote arendamine Tartu Loodusmaja näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA; kaasjuhendaja Marika Kose, MSc. - Pärnu, 2021

Abol, Galina. Majutuskoha äriplaani koostamine Anette Hosteli näitel. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2005.

Adamson, Kristiina. Päevaspaa kontseptsiooni arendamine FitLife Tartu Eedeni spordiklubi Ilutoa näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2013.

Adamson, Triin. Tallinn Cardi partnerite rahulolu koostöö ja ühisturundusega. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2013.

Aedmäe, Anu. Lossi Hotelli ümberpositsioonimine butiikhotelliks. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2007

Aer, Annabel. Turismisihtkoha kuvand siseturistide hulgas Saaremaa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2022

Aermates, Triin. Hotelli logistilised süsteemid. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2002.

Aidla, Katrin. Tehvandi olümpiakeskuse turunduse planeerimine. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2004.

Aigro, Maarja. Hotelli vastuvõtuteenuse disainimine Hedon Spa & Hotelli näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2021

Ajaots, Margit. Loodusturismi sihtkoha arendamine Võrtsjärve piirkonna näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2015

Akel, Anneli. Lastele suunatud tootearendus Tervis Spaa Grupi hotellide näitel. - Juhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2012.

Akkermann, Triinu. Turismi sotsiaal - kultuuriline mõju kogukonnale Pärnu näitel. - Juhendaja Heli Müristaja. - Pärnu, 2002.

Ala, Annamaria. Päevaspaa teenuste roll tervislike eluviiside edendamisel Cityspa näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2015

Alikas, Kaisa. Jahiturism ja sellega kaasnevad mõjud sihtkohale. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2011.

Allas, Helen. Külastajate eelistused aktiivsete vaba aja veetmise võimaluste kohta sihtkohas Viljandimaa. - Juhendaja Inna Bentsalo, kaasjuhendaja Henn Vallimäe PhD. - Pärnu, 2011.

Allik, Annely. Uue toote arendusprotsess interaktiivse laste reisijuhi näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2012.

Allika, Jane. Majutusettevõtte asutamine. - Juhendaja Heli Tooman. - Pärnu, 2003.

Allikmäe, Helen. Sakslastele suunatud vastutustundliku turismi põhimõtteid järgiva eestisisese reisipaketi pakkumise perspektiivikus Hansatraveli OÜ näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2008.

Allmere, Margit. Turunduse planeerimine ja turundusplaani koostamine Aravete Külalistemaja näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA.; kaasjuhendaja Rivo Saarna. - Pärnu, 2006.

Allmäe, Küllike. Teeninduskvaliteedi mõõtmine ja hindamine Thalasso SPA Fra Mare näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, kaasjuhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2011.

Altmäe, Helina. Taastusravikeskuse Sõprus teeninduskvaliteedi hindamine aastatel 2006-2009 ja parendusvõimalused. - Juhendaja Tatjana Koor MSc. - Pärnu, 2009.

Altmäe, Kristiina. Teenusedisain kiirtoidurestoran Vapiano näitel. - Juhndaja Anne Roosipõld, kaasjuhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2014.

Altorf Al Altrov, Laura. Meiliturunduse efektiivsus reisibüroo Estravel AS näitel . - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2018

Altosaar, Grete. Eestimaalaste reisieelistused siseturismis AS Wris Reisibüroo näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2012.

Altpere, Riina. Pärnu kui kuurortlinna ja tema konkurentide turunduslausungid. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2009.

Alunurm, Reelika. Sotsiaalmeedia kui turunduskanali rakendamine Pärnu väikeste teenindusettevõtete näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2014.

Anderson, Kalli. Raplamaa kui turismisihtkoht lastega peredele. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2009.

Anikin, Jelena. Turismilinn Pärnu eestimaalase pilguga. - Juhendaja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2004.

Ankru, Kristi. Pärnu majutusturu areng 1995 - 2004. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2005.

Anso, Sharon Kelly. Sotsiaalmeedia roll sihtkoha valikul Tartu linna näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2019

Ansu, Kristi. Turismi teenused erivajadustega inimestele Pärnu linna ja Pärnumaa näitel. - Juhendajad: Kandela Õun mag ; Maie Toome. - Pärnu, 2005.

Anton, Robin. Internetipõhise müügitegevuse arendamine majutusettevõttes Hotell Pärnu näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2014

Arak, Evelin. Töötajate roll ettevõtte konkurentsieelise kujundamisel kohvik Kapriis näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2009.

Arm, Margus. Pärnumaa turismiettevõtete madalhooaja tegevusstrateegiate analüüs. - Juhendaja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2009.

Armas, Kadi. Hotelli vastuvõtutöötajate palga- ja motivatsioonisüsteemid ning nende mõju töörahulolule AS Strand ja AS Sokotel näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2009.

Arro, Kadri. Süvamuusika arenguperspektiivid Pärnus. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Arro, Kersti. Sihtkoha arendamine ja turundamine Hiiumaa näitel. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2003

Artamonova, Natalja. Turismitoote arendamine Lõuna-Korea turule Kuoni Tumlare OÜ näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2019

Arus, Hebe. Turismiteenuste arendamine maapiirkonnas Andu Puhkekeskuse näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2011.

Auväärt, Triin. Suust-suhu-turunduse võimalused suhteturunduse arendamisel majutusettevõttes Carolina Hotell näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2016

Badikin, Kirill. Veebipõhiste turundus- ja müügistrateegiate arendamine majutusettevõttes St. Olav Hotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2017

Bagdasarova, Nadezda. Klientide käitumisharjumuste muutuste mõju reisiettevõtete turundustegevusele. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2011.

Bakradze, Kairit. Turismisihtkoha uurimismeetodid Pärnu linna näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2009.

Balabinskaja, Jaanika. Välismessikülastuste nõudlus ja pakkumine Eestis. – Juhendaja Tiit Kask. – Pärnu, 2001.

Balujeva, Jekaterina. Turismisihtkoha füüsiline ligipääsetavus Narva-Jõesuu näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2012.

Bekker, Hellika. Majutusettevõtte konverentsiteenuste arendamine Swissotel Tallinn näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2018.

Bekker, Külli. Majutusettevõtte veebipõhiste arvustuste juhtimine hotell Swissotel Tallinna näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2017

Bendi, Berit. Konverentsiturismi arenguperspektiiv Tartus. - Juhendaja Aira Suvi. - Pärnu, 2006

Benenson, Elina. E-turunduse arenguvõimalused reisibüroodes Tallinna näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2009.

Bentsalo, Inna. Reiu Puhkekeskuse turundusstrateegia arendamine. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2007.

Beskrovnaja, Julia. Õpirände populariseerimine Tartu Ülikooli Pärnu kolledži üliõpilaste näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2021

Birk, Maderiin. Rehe hotelli teeninduskvaliteet ja võimalused kvaliteedi tõstmiseks. - Juhendaja Tiina Merkuljeva, MA. - Pärnu, 2010.

Buht, Evelin. Puhkeala arendamine Uhtjärve näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2007.

Buht, Janely. Idamaade rahvameditsiinile tuginevate teenuste arendamine Eesti spaahotellides. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2012.

Buht, Kadi. Regionaalse turismiorganisatsiooni ühistegevuste tõhustamine liikmete rahulolu suurendamisel MTÜ Läänemaa Turism näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2011.

Burnaševa, Julia. Giidide koolitus Eestis aastatel 2004-2008. - Juhendaja Erika Jeret, MA. - Pärnu, 2009.

Busch, Kati. Hotellitöötajate emotsionaalne töö ja selle mõju klienditeenindusele Go Hotel Shnelli näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2010

Bürkland, Kätlyn. Turunduskommunikatsiooni kanalid Estonia Medical SPA hotellis. - Juhendaja Helen Ilves, MSc; kaasjuhendaja Liisi Holter, MBA. - Pärnu, 2012.

Cross, Hanna-Maarja. Sotsiaalmeedia võimaluste kasutamine turunduses Radisson Blu Hotel Olümpia näitel. - Juhendaja Helen Ilves, MSc. - Pärnu, 2013.

Danil, Mariana. Kliendikeskse teeninduskontseptsiooni arendamine AS Tallink Grupp näitel. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2006.

Dobronogova, Galina. Planning marketing message and media for travel agency when targeting Estonian adventure traveller. - Juhendaja Tatjana Koor. - Pärnu, 2008.

Domnina, Tatjana. Töötajate teadlikkus ettevõtte keskkonnaalasest tegevusest Reval Hotel Olümpia näitel. - Juhendaja Kaisa Nurmsalu; kaasjuhendaja Tatjana Koor. - Pärnu, 2008.

Eensaar, Mari - Ann. Seiklusturism Eestis ja selle turundamine. - Juhendaja Ingrid Dorbek. - Pärnu, 2002.

Eensoo, Egle. Noorte reisieelistused Pärnu kolledži üliõpilaste näitel. - Juhendaja Errit Kuldkepp. - Pärnu, 2010.

Eerik, Britt. Eesti kui turismisihtkoha positsioonimine Norras. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2011.

Eesaru, Virge. Linna arendamine turismisihtkohana. – Juhendaja Ain Hinsberg. – Pärnu, 2000.

Eevardi, Rita. Eesti turismipoliitika ja EAS Turismiarenduskeskuse roll selle elluviijana. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2009.

Ehrbach, Eneli. Huviväärsuse turundamine Pärnu rannaniidu looduskaitseala näitel. - Juhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2013.

Eichvald, Eveli. Jaanikese motelli turundusplaan. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2000.

Eimla, Margot. Turismisihtkohtade arendamine Põhja-Eestis Rakvere näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc., kaasjuhendaja Monika Sooneste. - Pärnu 2013.

Einaste, Moonika. Turismitoodete arendamine seminarikliendile majutusettevõttes Greete motelli näitel. - Juhendaja Tatjana Koor. - Pärnu, 2016

Eisler, Getter. Mõisaturismitoote arendamine Jäneda Mõisa Turismikeskuse näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2012.

Eljaste, Kadi-Kai. Teadlikkuse tõstmine spaast kui vahendist inimeste elukvaliteedi pikendamiseks Grand Rose SPA näitel. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2010.

Elmeste, Kadi. Jalgrattaturismi arendamise võimalused Pärnumaa näitel. - Juhendaja Heli Müristaja; kaasjuhendaja Kristine Hindriks. - Pärnu, 2003

Erm, Carmen. Meelepuuetega külastajate ligipääsetavus Tallinna vanalinna vaatamisväärsustele [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2022

Erm, Eva. Inglise- ja soomekeelse Eestit tutvustava reisiinfo vajadus fookusega turismitrükistel. - Juhendaja Tatjana Koor. - Pärnu, 2008.

Ernesaks, Helen. Rannaala kui puhkepiirkonna arendamine. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2015

Essenson, Piret. Turunduskampaaniate tõhususe hindamine sotsiaalmeedia mõõdikute põhjal Wellness OÜ näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2013.

Ets, Kaisa. Tööjõuturule suunatud turundus sotsiaalmeedias Telegraaf hotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2019

Eylandt, Piret. Personali töömotivatsioon ja töörahulolu hotellis Metropol. - Juhendaja Jane Allika. - Pärnu, 2005.

Feld, Kristel-Liis. Majutusettevõtte sihtrühmapõhine tootearendus Paatsalu puhkekeskuse näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2017

Feirik, Olga. Ärikliendile suunatud tootearendus majutusettevõttes Klaara-Manni puhkemaja näitel. - Juhendaja Tatjana Koor. - Pärnu, 2008.

Filippov, Terje. Spordikeskuse arengu kavandamine. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Fischer, Eda Elizabeth. Konkurentsivõimelise sihtkoha turundus. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2007.

Fogel, Diana. Eesti kui turismisihtkoha positsioneerimine Belgias. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2009.

Galeta, Brigita. Spaa kontseptsiooni väljatöötamine Grand Hotel Viljandi näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2008.

Galeta, Karmen. Töömotivatsiooni hindamine Grand Hotel Viljandi näitel. - Juhendaja Gunnar Gruglov. - Pärnu, 2008.

Ganussevits, Jevgenia. Reisiteenuste elektroonilise müügi olukord Baltikumis, prognoos lähitulevikuks. - Juhendaja Liis Meeras; kaasjuhendaja Matti Pruul. - Pärnu, 2007.

Garder, Jane. Kuressaare majutusasutuste teeninduskvaliteedi hindamine ja parendamine. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2000.

Geffe, Katrin. Hotelli personali käitumine erinevast rahvusest külastajatega Pühajärve SPA ja Puhkekeskuse näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2010.

Gololob, Regina. Kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamine Eesti turismiettevõtete kvaliteediprogrammi näitel. - Juhendaja Gert Uuuetoa; kaasjuhendaja Kadri Tammik. - Pärnu, 2008

Gorneva, Krista. Majutusettevõtte toitlustusteenuste arendamine Café Grand näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2022

Gorohh, Roman. Personali motiveerimine ja töörahulolu AS Narva-Jõesuu Sanatooriumi näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2013.

Goževa, Nelli. Alternatiivse majutusviisi pakkumist mõjutavad tegurid Tallinnas. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2015

Grencštein, Mariann. Sündmustoote arendamine turismimessi Tourest näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu 2013.

Haabu, Anneli. Turismisihtkoha arendus- ja turundusorganisatsioonide arenguvõimalused Eesti näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2018

Haarakalju, Laura. Madalhooaja reisimotivatsioon ja kliendirahulolu Pärnu Jääfestivali näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2012.

Haava, Maria-Elisabeth. Organisatsioonikultuuri ja emotsionaalse intelligentsuse vaheline seos AS Sokotelis. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2011.

Haavapuu, Häli-Herta. Turundustegevuse planeerimine hotell London näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2012.

Hagi, Kaisa. Reisiteenuste virtuaalne turundamine Scandinavian Toursi näitel. - Juhendaja Pertti Rahnel; kaasjuhendaja Heli Tooman. - Pärnu, 2003 (kasutuskeeld).

Hainas, Sandra. Turismisihtkoha arendamine rahvuspargi alal Vihula valla näitel. - Juhendaja Maret Vihman, kaasjuhendaja Heli müristaja, MSc. - Pärnu, 2011.

Hallop, Kristel. Jahiturism Põlvamaal. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2007.

Hanikat, Kaie-Mari. Restorani turundamine sotsiaalmeedias Rannahotelli restorani näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2018 (kasutuskeeld).

Hannov, Markko. Organisatsioonikultuuri arendamine koosloomise meetodil Tervis Ravispaa näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2016

Hanschmidt, Merli. Turismitoodete arendamine noorte sihtrühmale maaturismiettevõttes Oiu Sadam OÜ näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2017

Hansen, Anna Lisett. Veiniturismitoodete arendamine LaCopita veini- ja õllebutiigi näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2021

Hansson, Berit. Rahvusköögipõhiste menüüde ja toiduturismiteenuste arendamine Tallinna restoranides. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2013.

Havik, Annelii. Kihnu väina merepark ja selle mõju turismile. – Juhendaja Tiiu Pärn. – Pärnu, 2001.

Heckmann. Epp. Alternatiivse majutusviisi couchsurfing kasutamise võimalused Blue Travel Services OÜ töötajate näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2012

Hein, Riina. Kriisi mõju ja kriisijuhtimine väljaminevale turismile Eesti reisikorraldajate näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2021

Hein, Viktoria. Majutusettevõtte veebipõhise broneerimissüsteemi arendamine Toila SPA Hotelli kodulehe näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo,MA. - Pärnu, 2018.

Heinla, Evelin. Jahiturismi mõju turismiettevõtetele Järvamaal. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2011.

Heinlaid Merilin. Terrorismi mõju Eesti reisiettevõtjale Pärnu näitel. - Juhendaja Ingrid Dorbek.- Pärnu, 2004.

Helstein, Kati. Majutusettevõtte turundamine Läti sihtturule Kurgo Villa näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2017

Hendrikson, Kerli. Vabaaja teenuste arendamine Saue vallas. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2019

Hermat, Triin. Päevaspaa teenuste arendamine Solotua salongi näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2015.

Hiienurm, Liivi. Elamusel põhineva teemapargi arendamine lastega peredele Hõbevalge Müsteerium OÜ näitel. - Juhendaja Karin Maandi. - Pärnu, 2012.

Hiiesaar, Triin. Infosüsteemid Scandic Hotell Palace’is. – Juhendaja Tiit Kask. – Pärnu, 2000.

Hiis, Karita. Loomemajanduse turundus Maarja-Magdaleena Gildi näitel. - Juhendaja Margit Kool, kaasjuhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2011.

Hiisküla, Helina. Konverentsikliendi rahulolu konverentsiteenustega Tallink Spa & Conferece Hotel'is. - Juhendaja Anti Kalamees, MA; kaasjuhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2011.

Holm, Angela. Keskkonnasäästliku spaahotelli arendamine Hedon SPA & Hotel näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2020

Homutov, Helery. Turismisihtkoha arendamine looduskatastroofijärgselt Phuketi näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2014.

Horn, Heili. Konverentside turundusorganisatsiooni liikmete rahulolu MTÜ Eesti Konverentsibüroo näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, kaasjuhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2011.

Hrapko, Jelena. Erinevate müügikanalite kasutamine hotellitoote turustamisel Saku Rock hotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2005.

Hulkko, Eneli. Spaateenuste innovatsioon Y-generatsiooni köitmiseks Saaremaa spaahotellide näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2010.

Hunt, Annemarii. Pärnu majutusettevõtete esindatus Internetipõhistes broneerimisportaalides ja nende kasutajasõbralikkus. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2010.

Hurt, Ulrika. Regiooni turundus Pärnumaa näitel. - Juhendaja Urmas Kase. - Pärnu, 2002.

Hõbejärv, Sigrid. Erakliendi lojaalsuse suurendamise võimalused läbi suhteturunduse OÜ Tervise Paradiis näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2011. 

Härm, Epp. Viljandi ordulinnuse potentsiaal turismiatraktsioonina. - Juhendajad Ain Hinsberg ja Monika Rauba. - Pärnu, 2009.

Härm, Ly. Sündmustoote arendamine kasutades kohaliku toidu võimalusi Kihnu Mere Peo näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2015

Härmsalu, Merike. Turundusstrateegia arendamine Kopra Talu näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2006.

Höövelsoo, Annika. Väikehotelli turunduskanalite valik Art Hotelli näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2015

Hüüdma, Ken. Eesti väljamineva golfituristi kliendiprofiil. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2010.

Illak, Carmen. Maria Talu turismipotentsiaali hindamine ja arendamine. - Juhendaja Riina Rand; kaasjuhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2006.

Ilmjärv, Kerttu. Motivatsioon ja sellega rahulolu Olde Hansa näitel. - Juhendaja Heln Ilves, MSc. - Pärnu, 2012.

Ilumets, Elis. Reisija ostukäitumine reisikindlustuse ostmisel IF Kindlustuse näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2018 

Ilus, Helen. Turismitrükised kui turundusvahendid Pärnu näitel. – Juhendaja Tiina Kiibus. – Pärnu, 2001.

Ilves, Helen. Turismimarsruutide vajalikkus väljaspool suvehooaega. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2003 (kasutuskeeld).

Ilves, Meriliis. Spaakliendi ostukäitumine Metropol SPA Hotelli näitel [Võrguteavik] - Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2020.

Ilves, Triin. Sihtrühmapõhiste toodete arendamine väikemajutusettevõttes Netti külalistemaja näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2015

Islamova, Elona. Turismiteenuste arendamise võimalused Ojako näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2012.

Israel, Pilleriin. Taustamuusika kasutamine Eesti ravispaades Sanatoorium Tervis raviosakonna näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2012.

Jaanhold, Erika. Loodusressursside kasutamise tõhustamine Järvamaa maamajutusettevõtetes. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2012.

Jaanus, Sigrid. Klientide rahulolu analüüs ettevõttes Reval Park Hotel & Casino. - Juhendaja Anne Mallene; kaasjuhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2012.

Jakobson, Grete. Kliendirahulolu mõjutegurid ja klienditagasiside süsteemi arendamine hotell Carolina näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2013.

Jakobson, Jane. Puhkemajanduse arendamine Pangodi maastikukaitseala näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2004.

Jalakas, Andra. Rahvusvahelise turismimessi arendamine Tourest näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc - Pärnu, 2017

Jantson-Viljanen, Karin. Taastusravikeskuse Benita töörahulolu ja motivatsiooni hindamine. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu 2013.

Jantšis, Olga. Kooliekskursioonid kui õppe- ja kasvatuskorralduse vorm. - Juhendaja Alla Belenkova. - Pärnu, 2004.

Jaurova, Antonina. Konverentsiteenust pakkuvate hotellide e-kirja suhtluskvaliteet Eesti näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2010.

Jevsejeva, Annika. Teeninduskvaliteedi parendamise võimalustest sisemise kliendi teenindamise tõhustamise kaudu. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2005. 

Joona, Maris. Mõisaturismiteenuste nõudlus ja pakkumine Eesti näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc; kaasjuhendaja Karmel Jõesoo. - Pärnu, 2009.

Juhanson, Mari. Teeninduskvaliteedi tõstmine toitlustusosakonnas Tervise Paradiisi näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2012.

Juhkam, Jaanika. Motivatsioonisüsteemi väljatöötamine Tähetorni hotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA; kaasjuhendaja Harry Liipa. - Pärnu, 2008.

Juhkov, Maris. Majutusettevõtte kliendirahulolu hindamine Dorpat hotelli näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2019

Jukk, Reelika. Eestlasest puhketuristi kui ühe Egiptuse külastaja profiil. Juhendaja Raivo Raam. - Pärnu, 2005.

Juštšenkov, Daisi. Meeskonnatöö arendamine majutusettevõttes Estonia Resort Hotel & Spa näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2019 (ligipääs piiratud kuni 01.06.2024)

Juus, Ragne. Veiniturismiettevõtte kodulehe arendamine Allikukivi Veinimõisa näitel [Võrguteavik]. - Anne Roosipõld, PhD. - Pärnu, 2020.

Jõekäär, Kaire. Rohelise võtmega mitteliitunud Pärnu hotellide teadlikkus ja huvi säästva majandamise vastu. -  Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2004. 

Jõema, Elina. Videote kasutamine sihtkoha turundamisel MTÜ Eesti Konverentsibüroo näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2019

Jõemets, Kristjan. Internetiturunduse rakendamine turismiettevõtjate seas Võru maakonna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2020

Jõesaar, Helen. Pärnu potentsiaal sündmusturismi sihtkohana. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2012.

Jõesaar, Kertu. Majutusteenuste nõudlus ja pakkumine Põlvamaal. – Juhendaja Tiina Reinsalu. – Pärnu, 2001.

Jõgi, Inge. Klientide tagasisidesüsteemi väljatöötamine Karja Kodumajutuse näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2014 

Jõgi, Kristi. Personali töörahulolu ja motivatsioon majutusettevõttes Villa Margaretha näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2015.

Jõgi, Siivi. Sihtkoha positsioonimine Elva puhkepiirkonna näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2006.

Jõhve, Meriliis. Keskkondlikult jätkusuutlike konverentside arendamine Eesti näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2021

Jõul, Tõiv. Konverentsibüroo roll turismisihtkoha arendamisel Pärnu näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2005

Jänes, Andri. Elamustoote arendamine storytelling’u meetodil [Võrguteavik]. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2021

Järg, Angela. Konverentsibüroo loomine Tartu Konverentsibüroo näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2007.

Järv, Monika. Majutusettevõtte teenindusjuhiste väärtuspõhine arendamine Tallink SPA & Conference näitel. - Juhendaja Anne Roosipõld, PhD. - Pärnu, 2021

Järve, Aivi. Reval Expresshotel'i toote arendamise võimalused. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2006.

Järve, Liina. Eesti turismiettevõtete kvaliteediprogrammi rakendamise mõju siseklientide rahulolule Hotellis Tartu. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2009.

Järve, Saskia. Merekuurort Pärnus linnamajanduse haruna. – Juhendaja Aldur Vunk. – Pärnu, 2000.

Järvelaht, Laura. Sündmuste sotsiaal-kultuuriline mõju kohalikule kogukonnale Viljandi Hansalaada näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2020

Järvik, Evelin. Reisinõudluse motivaatorid siseturismis Eesti näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2006.

Järvis, Annely. Töötajate motiveerimine ja tööga rahulolu Telegraaf hotellis. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2008.

Järvsaar, Anu. Kliendikeskse firma loomine külalistemaja Inge Villa näitel. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2000.

Jääger, Anna-Britta. Heaolu- ja spaatoote arendamine Estonia Spa Hotels AS näitel. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2014

Jürisaar, Leini. Tallinna Õpetajate Maja positsioneerimine sündmuste korraldamise turul.- Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2005.

Jürise, Kätlin. Blogiturunduse roll reisi ostuotsuse kujunemisel reisibüroo Reisiekspert näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2016

Jürjenson, Maris. Sihtkoha strateegiline planeerimine kasutades stsenaariumite planeerimise meetodit Ida-Virumaa näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2017

Kaaremäe, Karin. Kliendi teekonna tervikkäsitlus ja kvaliteet AS Sanatoorium Tervise näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD.- Pärnu, 2005

Kaarepere, Maarika. 2004.-2005.a. maailma looduskatastroofide mõju Eesti väljaminevale turismile Tallinna turismiettevõtete näitel. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2006.

Kaarneem, Janne. X-põlvkonnale suunatud terviseturismitoodete arendamine AS Taastusravikeskuse Viiking näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2017.

Kaasik, Erle. Eesti kui turismisihtkoha teadlikkus ja kuvand Hispaanias ning selle turundusvõimalused. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2018.

Kaasik, Karmo. Turismisihtkoha edendamise võimalused Loksa linna näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2011.

Kabanen, Grete. Teeninduskvaliteet ja kliendirahulolu Viking Line Eesti OÜ näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2010.

Kadakas, Kristi. Lastega perede vajadused sanatooriumis. - Juhendaja Jane Allika; kaasjuhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2006.

Kaeramaa, Teele. Turismialane koostöö Põltsamaa piirkonnas. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2010.

Kaev, Grete. Majutusteenuste nõudlus ja pakkumine Hiiumaal. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2009

Kaevats, Eva Maria. Golfiturismi arendusvõimalused Eestis Pärnu Bay Golf Links näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Margrit Kärp, MBA. - Pärnu, 2022

Kaevats, Getlyn. Rekreatiivsete loodusturismitoodete arendamine RMK Oandu-Ikla matkatee näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2015

Kahro, Kristeli. Turismiteenuste arendamine maapiirkonnas Prangli saare näitel. - Juhendaja Erika Jeret, MA. - Pärnu, 2013.

Kaisel, Kristin. Reisibüroo väljamineva turismi konkurentsieelise hindamine Baltic Travel Group OÜ näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2012.

Kaivel, Anastasia. Keskkondliku jätkusuutlikkuse rakendamine sündmuste korraldamisel Eestis. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2019

Kakko, Ivika. Suursündmuste arendamine arvestades kohaliku kogukonna heaoluga Weekend Festival Balitcu näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2016.

Kala, Laura. Spaateenuste arendamine maapiirkonnas Jäneda Mõisa Lõõgastuskeskus-SPA näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2014

Kalda, Gerli. Pärnumaa Romantilise Rannatee projekti väikemajutusettevõtete turunduskanalite valik Tuisuliiva puhkemaja näitel. - Juhendaja Monika Sooneste; kaasjuhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2012.

Kalda, Katrin. Jahiturismitoodete arendamine Tuisuliiva puhkemaja näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2013.

Kalda, Maris. Suhteturundus reisibüroos Baltic Tours. - Juhendaja Margit Lõiv. - Pärnu, 2005.

Kalden, Kati. Külastajarahulolu mõjutegurid muuseumiga SA Eesti Vabaõhumuuseumi näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2015

Kaldoja, Elika. Brändi "Romantiline Rannatee" kasutus ja arenguperspektiivid sihtkohapiirkonna toote- ja teenusepakkujate seas. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc., kaasjuhendaja Marika Kose. - Pärnu, 2011.

Kaljura, Taivi. Sündmusturismi arendamine maapiirkonnas Varbla valla näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2014

Kaljusaar, Aino. Tšarterreiside klientuuri analüüs Eesti näitel. - Juhendaja Triinu Borga. - Pärnu, 2004.

Kaljuste, Katrina. Püsikliendisuhete loomine suhteturunduse rakendamise teel Arensburg Boutique Hotel & Spa näitel. - Juhendaja Liis Juust. - Pärnu, 2011.

Kaljuvee, Kaja. Jõustamise mõju töötajate töösooritusele aktsiaseltsi Sanatoorium Tervis näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2009.

Kallam, Karin. Teenindusstandardi tähtsus töötajate teeninduskvaliteedi parendamisel Nordic Hotel Forum näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2008

Kallas, Elery. Seeniorturismitoodete arendamine Roosta Puhkeküla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2022

Kallas, Katrina. Loodussõbraliku majutustoote arendamine pereturistile Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskuse näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2020.

Kallastu, Kati. EMT roaming ja selle arenguperspektiivid. – Juhendaja Jüri Rünkla. – Pärnu, 2000.

Kallejärv, Anu. Eesti rahvuspargid ja turism. – Juhendaja Valdeko Palginõmm. – Pärnu, 2000.

Kallikivi, Mirjam. Töötajate rahulolu töökeskkonnaga Von Stackelberg Hotell Tallinna näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2011.

Kallion, Marje. Töömotivatsiooni ja -rahulolu uuring Pühajärve SPA Hotellis. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2007.

Kalmer, Ülla. Personali motivatsioon ja rahulolu AS TRK Estonias. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2008.

Kalmet, Annika. Personalistrateegia kavandamine OÜ Tervise Paradiis näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2008.

Kambek, Triin. Koonga valla väärtuslik maaturism ja turism. - Juhendaja Tiiu Pärn. - Pärnu, 2002.

Kammer, Gea. Turismiuuringute ja -kompetentsi keskuse arengupotentsiaal Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2011.

Kang, Eleri. Sündmuse mõju sihtkoha kuvandile filmifestivali Festheart näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2018

Kangro, Kerli. Konverentsiteenuste võimalikud turunduskanalid Tallinna Ülikooli Konverentsikeskuse näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2010.

Kapp, Jako. Pühajärve Puhkekodu arengustrateegia. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2000.

Karis, Piret. Pärnumaa turismisihtkoha klastri liikmete rahulolu Jääfestivali korraldusega. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2011.

Karpova, Evelina. Spordisündmuse arendamine MTÜ Vauh agility-võistluse näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2021

Karro, Mery-Ly. Paber ja online ajalehtede ning ajakirjade kasutamine majutusettevõtte turunduses Tervis ravispaahotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2016

Karu, Karin. Nõudlus ja pakkumine Viljandi turismiturul. – Juhendaja Tiina Kaljapulk. – Pärnu, 2000.

Karv, Merilin. Sündmustoodete arendamine lastega peredele Rõõmsate Laste Festivali näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2018

Kasearu, Helis. Eesti eakate bussireisijate soovid ja vajadused grupireisidel AS Tensi-Reisid näitel. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2007.

Kasela, Helin. Vastutustundliku ettevõtluse arendamine AS Taastusravikeskus Estonia näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2011.

Kask, Piia. Elamusturismi teenuste pakkumine Viljandimaal. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2005.

Kasper, Kristi. Riigipoolne toetus sissetulevale turismile Eestis. - Juhendaja Ingrid Dorbek. - Pärnu, 2002.

Kass-Haugerud, Marta. Majutusettevõtte majapidamisprotsesside arendamine Park Hotell Viljandi näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2019

Kaste, Kristin. Kliendikäitumise mõjutegurid puhkusereiside ostuotsuse protsessis AS GoTravel näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2017

Kaunis, Kadi. Juhi roll töötajate motiveerimisel Villa Wesset Hotell ja Restoran näitel. - Juhendaja Errit Kuldkepp. - Pärnu, 2010.

Kaunismaa, Gerttu. Majutusettevõtte roll ja võimalused sihtkoha brändimisel Hestia Hotel Laulasmaa Spa näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc; kaasjuhendaja Kadi Elmeste, MSc. - Pärnu, 2018

Kauniste, Eha. Pärnu majutusteenuse nõudluse ja pakkumise analüüs. - Juhendaja Jane Allika. - Pärnu, 2007

Kaup, Anna. Hotellide kodulehed internetis, kui info-, turundus- ja mainekujunduskanalid Tallinna majutusettevõtete näitel. - Juhendaja Anti Kalamees, MA. - Pärnu, 2011

Kaurit, Kadi-Liis. Personali roll riskide juhtimisel seiklusturismiteenuste pakkumisel Kiviõli Seiklusturismikeskuse näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2018.

Keba, Merili. Matkaradade arendamine erivajadustega inimestele Ida-Virumaa näitel [Võrguteavik]. - Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2020.

Kelder, Mirell. Heaolusihkoha arendamine Pärnu linna näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2019

Kelk, Tähte Delina. Turismisihtkoha arendamine Haapsalu linna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2022

Keller, Kairi. Harjumaa puhke- ja turismimajanduse hetkeolukord ning arenguperspektiivid. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2006.

Kempo, Kelli. Sissetuleva turismi pakettreiside nõudluse muutus Eestis - reisibüroo Estonian Holidays näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2005

Kerge, Kaisa. Väärtuspakkumise disain seminarikliendile Villa Ammende näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Grete Männikus, MBA. - Pärnu, 2022

Kesamaa, Kristi. Puuetega inimeste töölerakendamise võimalused Pärnu hotelli- ja turismimajanduses. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2000.

Kesk, Rael. Efektiivse personali juhtimissüsteemi väljatöötamine Hotell Ecoland restoranile. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2007.

Kesselman, Kertu. Meelelahutusettevõtluse arendamine Toptours AS näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2009.

Kiho, Janno. Majutusettevõtte turundusmeetmestiku arendamine Roosta Puhkeküla näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2014.

Kiik, Merilin. Eesliini töötajate jõustamise võimalused hotell L'Ermitage näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2014

Kiirats, Elerin. Lisateenuste arendamine konverentsikliendile majutusettevõttes Estonia Resort Hotel & Spa näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2016

Kiisk, Kätlin. - Hotell Metropoli koht Tallinna hotelliturul. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2005.

Kiisk, Liisu. Ostuvõimaluste turundamine külastajatele Tartu Kaubamaja näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2018.

Kiivit, Annegret. Siseturunduse tõhustamine Estravel näitel. - Juhendaja Tiina Tamm; kaasjuhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2011.

Kikas, Kaire. Suhteturundus reisibüroos. - Juhendajad Heli Tooman, PhD; Ulvi Mustmaa. - Pärnu, 2004.

Kikas, Keiu. Sihtkoha ligipääsetavuse arendamise võimalused Viljandi linna näitel. - Juhendaja Krista Kull; kaasjuhendaja Toomas Mandi. - Pärnu, 2008

Kikas, Sirli. Turismisihtkoha arendamine Haapsalu linna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2022

Kink, Liis-Beth. Kruiisiturismi sihtkoha arendamine Saaremaa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2021

Kink, Sirje. Jahiturismitoode ja selle arendamise võimalused Pärnumaal. - Juhendaja Heli Müristaja. - Pärnu, 2003.

Kirs, Kristel. Majutusettevõtte turundus sotsiaalmeedias Radisson Blu Sky Hotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2015 

Kits, Kirke. Hotellipersonali motivatsioon ja tööga rahulolu. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2004.

Kivi, Kadi. Turismi mõju sihtkoha keskkonnale Pärnu näitel. - Juhendaja Heli Müristaja. - Pärnu, 2003.

Kivi, Dagmar. Sihtkoha kuvand Tõrva-Helme turismipiirkonna näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, kaasjuhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2011.

Kivi, Kätlin. Toitlustusteenuste funktsionaalne kvaliteet. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2001

Kivi, Külli. Kalaturism ja selle arenguvõimalused Peipsi järvel. - Juhendaja Ingrid Dorbek. - Pärnu, 2003

Kivi, Marit. Domina World Traveli klientidele suunatud meediakanalid. - Juhendaja Liis Meers; kaasjuhendaja Helen Saul. - Pärnu, 2006.

Kiviaru, Kristi. Maaturism ja selle turundamine Tihuse Turismitalu näitel . Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2000.

Kivila, Liis. Teraapiline paastumine Eestis ja rakendusvõimalused potentsiaalse teenusena spaaettevõtetes. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2012.

Kivilaan, Hedli. Uue külalistemaja rajamine ja turulr toomine Aasa Külalistemaja näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2006.

Kivisild, Kerli. Heaoluteenuste arendamine Christina ilusalongis. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2015

Kivistik, Marilin. Ettevõtte hooajaline tegutsemine ja selle mõju teenindava personali töö kvaliteedile Koidulapark Hotell OÜ näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2007.

Klaamas, Kadi. Prangli saare turismipotentsiaali analüüs. - Juhendaja Toomas Lelov. - Pärnu, 2003.

Klimova, Jekaterina. Turundustegevuse arendamine Villa Medica näitel. – Juhendaja Tiina Reinsalu. – Pärnu, 2001

Kmito, Sandra. Sündmuskorralduse arendamine Villa Ammende Restoran ja Hotell näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2022

Knoll, Katrin. Töömotivatsiooni analüüs Hilton Reservations Worldwide Eesti filiaali näitel. - Juhendaja Eve Toomsalu; kaasjuhendaja Kaie Liivand. - Pärnu, 2006.

Kodanik, Kadri. Student motivations for studying a Masters program in a foreign universtity: implications for marketing. - Juhendaja Melanie Kay Smith, PhD ; kaasjuhendaja Helen Ilves, MSc. - Pärnu, 2014.

Koemets, Silva. Välisreisikorraldajate eelistused sihtkoha valikul Tartu linna näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2015

Kohv, Kaja. Toidu, teeninduse ja miljöö koosmõju restorani külastuselamuse kujundamisel. - Juhendaja Errit Kuldkepp. - Pärnu, 2009.

Kokk, Hanna-Liisa. Personali töörahulolu ja motivatsiooni mõjutavad tegurid majutusettevõtte AS Taastusravikeskus Viiking näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Roosipõld, PhD. - Pärnu, 2020 (ligipääs piiratud kuni 01.06.2023).

Kokk, Inga. Kruiisireisijate rahulolu teeninduse ja teenuste kvaliteediga MS "Baltic Princessil". - Juhendaja Tiina Viin, MA; kaasjuhendaja Toomas Arge. - Pärnu, 2009

Kolberg, Mari. Toiduturismi toodete arendamine Fishing Village kaluriküla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Roosipõld, PhD. - Pärnu, 2022

Kombe, Merily. Elamusturismitoodete arendamine CCCP Põgenemistubade näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2019

Kommer, Marko. Taluturism Euroopa Liidus Saksamaa näitel. – Juhendaja Tiina Kiibus. – Pärnu, 2001.

Koni, Eva. Eesti tuletornid ja nende turismipotentsiaal. - Juhendaja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2007.

Kont, Kai. Toiduturismi arendamise võimalused Tartu näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2014

Kontaveit, Katrin. Siseturundus reisibüroos. - Juhendaja Heli Tooman. - Pärnu, 2003.

Koobas, Getter. Veebipõhiste arvustuste juhtimine majutusettevõttes Estonia Resort Hotel & Spa näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2016

Koor, Kadri. Sihtkoha turundamine sotsiaalmeedias Põlvamaa turismiettevõtete näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2017

Koor, Tatjana. Kohaliku kogukonna roll sihtkoha turismi planeerimisel ja arendamisel Narva-Jõesuu linna näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2007.

Koorits, Monika. Personali jõustamise võimalused majutusettevõttes Hotell Dorpat näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2015.

Koort, Kadre. Ettevõttepoolse sponsorluse efektiivsuse suurendamine AS Estonian Air näitel. - Juhendaja Gunnar Mägi, kaasjuhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2011.

Koost, Kaisa. Tööheaolu toetamine kaugtöö tingimustes Tallink Grupp AS näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2021

Koppel, Gerli. Peielaudade teenuse disainimine Eesti näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA; kaasjuhendaja Anne Roosipõld, PhD. - Pärnu, 2022

Koppel, Marve. Maaturismiettevõtjate professionaalsuse ja konkurentsivõime arendamine Saare maakonna näitel. - Juhendajad Jane Mägi; Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2004.

Koppel, Veera. Taastusravikeskuste funktsionaalne kvaliteet ja selle hindamise kriteeriumid. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2001.

Koršakov, Teele. Nõudlus Eesti siseturismis. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2007.

Kosk, Kadri. Kliendirahulolu ja lojaalsuse hindamine OÜ Fortes Reisid näitel. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2008.

Kosmirak, Ksenia. Tööandja brändi kujundamine Hotell Palace näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2020.

Kotkamäe, Inga. Kliendirahulolu mõjutegurid majutusettevõttes Kääriku Spordikeskuse näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2016

Kotkas, Kadi. Rahvusvaheline turismipoliitika ja olukord Eestis. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2003.

Krabbi, Mairit. Tänavakunsti kui huviturismi turundamine Tallinna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2021

Kraft, Aljona. Venemaa sihtturule suunatud turundustegevused Estonia Spa Hotles AS näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2015

Krasnogorov, Stanislav. Turistide turvalisus Tallinna vanalinnas. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2007.

Kreekman, Kati. Suhteturundus ärikliendile hotell L'Ermitage näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2015 

Kriibi, Kristin. Meeskonnatöö juhtimine Hotell Dorpati näitel. - Juhendaja Made Torokoff, PhD. - Pärnu, 2011.

Krimpe, Helen. Konkurentsieelise kujundamine Argentiina restorani näitel. - Juhendajad Anneli Männapsoo, MBA ja Pille Mardi. - Pärnu, 2007.

Kristjuhan, Maris. Piiratud eelarvega majutusettevõtte turundustegevuste planeerimine United Backpackers Hosteli näitel. - Juhendaja Kadi Elmeste, MSc; kaasjuhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2015

Kroon, Liilika. Majutusettevõtte siseturundus Meriton Grand Hotel Tallinn näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2006.

Kruus, Ave. Inimressursside juhtimine turismiettevõttes Estravel AS näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2009.

Kruusimägi, Kadri. Majutusettevõtte köitvuse suurendamine rahvusvahelistest spordisündmustest osavõtjatele Park Inn by Radisson Central Tallinn näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2015.

Kruusimägi, Liisianne. Spaa turundamine ja kliendirahulolu Amrita SPA & Wellness'i näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2010.

Kubja, Heli. Majutusasutuse rajamine ja turule toomine hosteli näitel. – Juhendaja Tiina Reinsalu. – Pärnu, 2001.

Kuivas, Arle. Külastaja rahulolu Koidulapark hotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2008.

Kukebal, Kätlin. Maaturismiettevõtete kodulehe funktsionaalsuse arendamine MTÜ Eesti Maaturism näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2017

Kukk, Anu. Ettevõtluse riiklikud tugimeetmed Pärnumaa turismiettevõtete tegevuse rahastamisel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2011.

Kukk, Epp. Heaoluteenuste arendamine Peetrimõisa Villa näitel. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2012.

Kukk, Janar. Konverentsikliendi klienditeekonna analüüs Strand SPA & Konverentsihotelli näitel. - Juhendaja Jane Allika, kaasjuhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2009.

Kukk, Kristiina. Ühisturundus Eestis golfiettevõtete näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2008.

Kukk, Martin. Korduvklientide köitmine OÜ Tervise Paradiis näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2012.

Kukk, Teele. Ärikliendile suunatud turundustegevuste planeerimine hotellide Pallas ja London näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2013.

Kukke, Heili. Veiniturismi teenuste arendamine Valgejõe Veinivilla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Roosipõld, PhD. - Pärnu, 2020.

Kulasalu, Kertu. Ettevõtte finantsanalüüs Karupesa Hotell OÜ näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2014.

Kuldkepp, Errit. Praktikakorraldus turismihariduses Tartu Ülikooli Pärnu kolledži näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2008.

Kuldmaa, Kerli. Konverentsiturismi sihtkoha potentsiaal Tartu näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2015

Kuli, Sirly. Turismiettevõtluse arendamine Hiiumaal. – Juhendaja Ruuben Post. – Pärnu, 2001.

Kull, Krista. Viljandi turismipiirkonna turismi- ja puhkemajanduse arengukava strateegilised lähtekohad. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2006

Kullik, Airi. Lääne-Virumaa kui turismisihtkoha hindamine ja arendamine. - Juhendaja Heli Müristaja. - Pärnu, 2003

Kummel, Häli. Pärandipõhine tootearendus maaturismiettevõttes Mustjõe Kõrtsitalu näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2017

Kummer, Kätlin. Nooremaealiste soomlaste teadlikkus Eesti spaadest ja spaateenuste kasulikkusest tervisele. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2012.

Kuningas, Kättlin. Motivatsioonisüsteemi väljatöötamine Aartika Puhkemajale. - Juhendaja Tiina Merkuljeva. - Pärnu, 2010.

Kuningas, Toomas. Kliendikäitumise mõjutegurid majutusteenuse broneerimise protsessis My City Hotel näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA - Pärnu, 2017 

Kuri, Marie. Teenindusstandardid Tallinna hotellides. - Juhendaja Heli Tooman. - Pärnu, 2003.

Kurm, Monika. Sündmusturismitoote arendus ja turundus Eesti Vabaõhumuuseumi näitel. - Juhendaja Eerika Kurm; kaasjuhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2007.

Kurvits, Margit. Eesti Post Pärnu Postkontori personalipoliitika. – Juhendaja Ülari Tuisk. – Pärnu, 2000.

Kuznetsova, Kätlin. Hotelli Bernhard positsioneerimine Eesti hotelliturul. - Juhendaja Heli Tooman. - Pärnu, 2003.

Kuum, Andi Andri. Kliendirahulolu Nordic Hotel Forumi näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2018

Kuus, Kaia. Maaturismi arenguvõimalused Lääne – Eestis. – Juhendaja Tiina Reinsalu. – Pärnu, 2000.

Kuus, Ülle. Teeninduskvaliteedi mõõtmine ja hindamistulemuste rakendamine reisibüroos Ekspressreisid Tartu OÜ. - Juhendaja Katrin Hauk. - Pärnu, 2005.

Kuuse, Mirjam. Klientide puhkusereiside ostuotsuste mõjutegurid Eesti näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2019

Kuuseok, Madli. Eestit tutvustavate infotrükiste kvaliteet Eesti välisesinduste näitel. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2007

Kuusik, Elsa. Majutusettevõtte teenuste arendamine lastega peredele Tallink Hotels hotellide näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2021

Kuusik, Jane. Pärimusturismitoote arendamine OÜ Kihnu Matkad näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2021

Kuusik, Kairi.  Põlvamaa kui turismisihtkoha arengu võimalused. – Juhendaja Heli Müristaja. – Pärnu, 2001.

Kuusik, Kristiina. Kohaliku toidu kasutamine maaturismiettevõtetes Lahemaa piirkonna näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2013.

Kuusk, Kadi. Sihtkoha turismipotentsiaali hindamine Audru valla näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MA. - Pärnu, 2004.

Kvelstein, Annika. Sisekliendi rahulolu mõjutegurid Nokia Kontserdimajas. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2013.

Kõiv, Cätlyn. Kohalikule elanikule suunatud turundusstrateegia Victoria Hotelli restoran Cafe Grand näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2018

Kägu, Mari-Liis. AS TRK Viikingi spaa- ja iluteenuste arendus ja pakettimine Soome sihtturu näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2012

Kängsepp, Rando. Koostöö ja partnerluse oluluisus turismipiirkonna konkurentsivõime tõstmisel Valga maakonna näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2005.

Käosaar, Eliise. Kliendi rahulolu roll lojaalsuse kujunemisel Reisieksperdi AS näitel. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2018

Kärson, Anna-Liisa. Värviteooriale tuginedes turundustegevuste arendamine Instagramis z-generatsioonile Kuutsemäe Puhkekeskuse näitel. - Juhendaja Katrin Saks, PhD. - Pärnu, 2019

Käsik, Kristin. Uue töötaja sisseelamisprogrammi koostamine hotell Palace näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2022

Käsper, Gea. Konverentsibüroo turundustegevused sotsiaalmeedias Eesti Konverentsibüroo näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2015

Käärik, Katre. Töö motivatsiooni tõstmise ja kompenseerimise täiustamine Park hotellis. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2000.

Kööp, Nele. Turismi arendus läbi koostöö, organisatsiooniliste struktuuride ja strateegise planeerimise MTÜ Eesti Maaturism näitel. - Juhendaja Ain Hinsberg; kaasjuhendaja Raili Mengel-Sünt. - Pärnu, 2009.

Kööp, Triin. Majutusettevõtete keskkonnaalase tegevuse arendamine Järvamaal ja naabermaakondades. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2014.

Kümnik, Kairi. Positsioneerimisvõimalused Haapsalu majutusturul hotell Sankt-Peterburg Haapsalu näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2008

Künnapas, Kadri. Sissetulev saksa jalgrattaturism OÜ Raeturisti näitel. - Juhendaja Ain Hinsberg; kaasjuhendaja Tiiu Pass. - Pärnu, 2007

Kütt, Maria. Heaolupõhimõtete kasutamine teenuste arendamisel Pärnu Haigla Taastusravi- ja Heaolukeskuse näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2015

Küünarpuu, Karin. Toitlustusteenuste kvaliteet Haapsalu kahe toitlustusettevõtte näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2017

Laan, Liina. Kohalike klientide rahulolu ja lojaalsus luksushotelli spaaga Pürovel SPA & Sport'i näitel. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2012.

Laande, Age. Jahiturismi pakkumine Valgamaa jahipiirkonnas. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2012.

Laanela, Brigita. Majutusettevõtte rajamine ja turule toomine. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2004.

Laanemets, Kertu. Päevaspaa teenuste turundamine kohalikele elanikele Dorpat Spa näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2014.

Laanemets, Siiri. Ajutiste residentide roll sihtkoha arendamisel suvehiidlaste näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc; kaasjuhendaja Merle Looring, MSc. - Pärnu, 2016

Laanes, Triin. Der estnische Teil der Via Hanseatica als Tourismusprodukt. Qualitätserwartungen deutscher Touristen. - Juhendaja Dr. Stefan Thelen. - Pärnu, 2006.

Laanisto, Kairi. Viljandimaa kui turismipiirkonna maine kujundamine. - Juhendaja Tiit Kask, MA. - Pärnu, 2004.

Laansalu, Ester. Reklaamikampaania kavandamine ja selle elluviimine reisikorraldusettevõttes. - Juhendaja Luule Sakkeus. - Pärnu, 2004.

Laas, Maarja. Ühisturundusprojektide mõju sihtkoha turismiettevõtlusele National Geographic "Elu kahe maailma piiril" projekti näitel Lõuna-Eestis. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2016

Laas, Marge. Töötajate pühendumine organisatsioonile Tartumaa Tervisespordikeskuse näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2016

Laaso, Gertrud. Turismitoote turundusstrateegia kavandamine Pärnu muuseumi teemapargi "Vaeste-patuste alev" näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2015 

Lagemaa, Kätlin. Muuseumide koostöö majutusettevõtetega ühistoodete arendamisel Tallinn näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2014

Lahesaare, Helen. Klassikaliste ja Interneti reisibüroode erinevused ja nende eelistamine Eestis. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2008.

Laht, Karmen. Heaoluspaateenuste arendamine majutusettevõttes Hedon Spa & Hotel näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2019 (ligipääs piiratud kuni 22.05.2024)

Lahtvee, Margit. Turundus sotsiaalses meedias Reval Hotels Tallinna hotellide näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2010.

Laidoja, Lagle. Välisturistide söögikoha valikut mõjutavad tegurid sihtkohas, hiinlaste näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2015

Laigo, Jana. Autpakettreisitoode ja selle arendamine AS APR-RENT (Hertz Eesti) näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. -  Pärnu, 2004.

Lakk, Evelyn. Kliendirahulolu hindamine majutusettevõttes Klaara-Manni Puhke- ja Seminarikeskuse näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2019

Laks, Kaisu. Reisieelistuste kujunemine AS Wris Pärnu büroo näitel. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2008.

Lazovskaja, Riina. Juhtimise roll organisatsioonikultuuri kujundamisel AS Taastusravikeskus Estonia näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2009.

Lauga, Oliver. Jalgrattamatkad Vooremaal. – Juhendaja Ain Hinsberg. – Pärnu, 2001.

Laugason, Maike. Veiniturismitoodete arendamine Rogosi mõisa näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2016

Lauk, Maarja. Rahvusvaheliste spordisündmuste arendamine Pärnu linnas. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu 2013

Laur, Helar. Turismi jätkusuutlik arendamine Juminda poolsaarel Lahemaa rahvuspargis [Võrguteavik]. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2022

Laur, Kätlin. Spaahotelli teenuste arendamine Toila SPA Hotell näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Monika Kumm, PhD. - Pärnu, 2020

Lebedeva, Anastasia. Personali värbamise tõhustamine Hestia Hotel Europa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Margrit Kärp, MBA. - Pärnu, 2022

Lee, Edwin. Väikemajutusettevõtte nõudluse suurendamine madalhooajal Villa Johanna näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2018.

Leesment, Anete. Turismiasjaliste vahelise koostöö arendamine maapiirkonnas Romantilise Rannatee näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2019

Leetma, Gristel. Turismiteenuste kaardistamine: Pärnumaa miniatlas autoturistile. - Juhendaja Valdeko Palginõmm. - Pärnu, 2002.

Legušs, Kätty. Tervishoiuturismi arengu mõju Eesti ravispaahotellide teenustele Viimsi Tervis SPA Hotell näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2012.

Lehiste, Inga. Toitlustusteenuse arendamine Pesa hotelli restorani näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2019

Lehtsalu, Raiko. Kihnu turism saare sotsiaal – majandusliku arengu foonil. – Juhendaja Urmas Kase. – Pärnu, 2000.

Lehtsalu, Ulvi. Turundustegevuse planeerimine Hotell Saaremaa näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2009.

Leinus, Kristi. Keskkonnasäästlike mõtteviiside rakendamine lennunduses. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2010.

Leisson, Leaanyka. Muuseumi osatähtsus turismis C. R. Jakobsoni Talumuuseumi näitel. – Juhendaja Heldur Hiis. – Pärnu, 2001.

Lell, Monika. Spetsialiseerumissuunal põhinev praktikakorralduse arendamine TÜ Pärnu kolledži näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2013.

Lelov, Toomas. Kämpingute, karavanide ja telklaagrite kui perspektiivse turismisektori väljaarendamine ning organisatsiooniline korraldus. – Juhendaja Toomas Undusk. – Pärnu, 2000.

Lembra, Kaari. Ettevõtte turundusstrateegia arendamine Audioguide OÜ näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2007.

Lendla, Anu Marie. Talgureiside tootest, tähtsusest ja võimalustest Eestis Eestimaa Looduse Fondi näitel. - Juhendaja Jane Jakobson. - Pärnu, 2005.

Lepa, Triin. Pärnu jõgi kui turismiobjekt. – Juhendaja Tiit Kask. – Pärnu, 2000

Lepik, Marko. Tehnoloogia kasutuselevõtmine ja selle läbi klienditeekonnale lisandväärtuse loomine Vihula mõisa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Aime Vilgas, MBA. - Pärnu, 2022

Lepiku, Kärt. Aktiivsete tegevuste harrastamine sisetingimustes Tervise Paradiisi näitel. - Juhendaja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2005.

Lepp, Teele. Teenindajate motiveerimine Nordic Hotel Forumi näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2010.

Leppik, Heli. Praktikakorraldus Kuressaare Ametikooli majutusteeninduse õppekavas. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2009.

Leskova, Piret. Mulgimaa kuvand kohalike elanike, arendajate ja külastajate seas. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2009.

Ley, Mari. Euroopa turismitrendid ja Eesti turismitoodete ekspordi areng. – Juhendajad Kristel Rammo, Tiit Kask. – Pärnu, 2000.

Liho, Kadri. Motivatsiooniturism ja võimalused Eesti kliendile Kaleva Travel AS näitel. - Juhendaja Merike Hallik; kaasjuhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2007.

Liiv, Marika. Internetiturundus Eesti taastusravikeskuste näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2005.

Liiv-Kaldmaa, Liivika. Turismi arenguperspektiivid Tõrva-Helme turismipiirkonna näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2009.

Liiva, Agni. Personali motiveerimine ja töö tõhustamine restoran Kaerajaan näitel. - Juhendaja Anne Roosipõld; kaasjuhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2012.

Liivrand, Jana. Kohalikule kogukonnale suunatud kultuurisündmuste arendamine Pärnu linna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Monika Kumm, PhD. - Pärnu, 2020.

Likk, Katrin. Lennuühenduste mõju sihtkoha külastatavusele Tartumaa näitel. - Juhendaja Tarjana Koor MSc. - Pärnu, 2012.

Lill, Gerda. Ökoturismi arendamise võimalused Põlvamaal. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2011.

Lill, Tõnis. Koostöö roll golfiturismi edendamisel Saare Golf Travel OÜ näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2010.

Lillemaa, Riina. Majutusteenuse arendamine P54 külaliskorterite näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2019

Lilleorg, Tanja. Muuseumiteenuste arendamine MTÜ Eesti Turbamuuseumi näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2021

Lillepa, Sandra. Teemapargi külastajate rahulolu mõjutegurid Lottemaa näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2018.

Lilleste, Lenne. Lepanina hotelli tootearendus spaateenuste näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2006.

Lindau, Sigrid. Eesti sihtturule suunatud turundustegevused Viimsi SPA hotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2009.

Lindepuu, Karin. Brändimine ja turundustegevused Pärnu spaahotellides majanduslanguse tingimustes. - Juhendaja Moonika Soonets, kaasjuhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2011.

Lindvest, Teisi. Kliendi ostuotsust mõjutavad tegurid Hilton Tallinn Park konverentsikeskuse näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2019

Linn, Silvia. Sihtkoha arendusorganisatsiooni võimalused turismiettevõtete ekspordivalmiduse edendamisel SA Lõuna-Eesti Turism näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2014.

Lobjakas, Jaanika. Töömotivatsiooni ja töörahulolu arendamine AS Tallink Grupi Tallinna müügiesindustes. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2011.

Loginova, Julia. Majutusettevõtte köitvuse tõstmine madalhooajal Narva-Jõesuu Spa & Sanatoorium näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2014

Lohk, Merilin. Regioonipõhise ühisturunduse võimalused Lääne-Eesti regiooni näitel. - Juhendaja Kristel Oitmaa, MA. - Pärnu, 2010.

Loik, Kairi. Tööjõu voolavuse analüüs Sokos Hotel Viru näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2006.

Loik, Triin. Sihtturgudele suunatud turunduskanalite ja -sõnumi valimine majutusettevõtetele Kõue mõisa näite. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2015

Lonn, Triinu. Personali töörahulolu ja -motivatsioon majutusettevõttes AS Värska Sanatoorium näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2015 

Loodus, Iive. Rohelist võtit omavate Eesti majutusasutuste huvi ja valmisolek kasutada oma tegevuses rohelist energiat. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2009.

Loopere, Greethel-Rebecca. Majutusettevõtte siseturundus Hilton Tallinn Park hotelli näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2017 

Loor, Carol. Soome klient ja soome keel eesti raviturismis. Eesti - soome - eesti raviturismisõnastik. - Juhendaja Tiina Maripuu. - Pärnu, 2002.

Loorents, Eveli. Häädemeeste valla võimalused turismi arendamiseks. – Juhendaja Ain Hinsberg. – Pärnu, 2000.

Loos, Kätlin. Nanosuhete roll organisatsiooni turundamisel Tervise Paradiisi näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2004.

Loper, Ahto. E-posti turunduse kasutamine Eesti külalistemajade turunduses. - Juhendaja Marko Siller; kaasjuhendaja Heln Ilves, MSc. - Pärnu, 2012.

Luga, Maigi. Turismitrükised kui turundusvahend Võrumaa matkaradade voldiku näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2010.

Lugenberg, Merle. Spordivõistluste kui reisimotivaatori olulisus eestlaste välisreiside puhul Ateena OM 2004 näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2005.

Luige, Kerly. Hobuturismi hetkeolukord ja arenguvõimalused OÜ Tori Hobusekasvandus näitel. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2007.

Luige, Siret. Klientide rahulolu raviprotseduuridega AS Sanatoorium Tervis näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA.; kaasjuhendaja Mai Vaht. - Pärnu, 2006.

Luik, Gertrud. Majutusettevõtte kodulehe arendamine Kalevipoja Turismitalu näitel. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2018

Luik, Kaie. Teenusedisaini põhimõtete järgimine hommikusöögiteenuse arendamisel Radisson Blu Hotel Olümpia näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2016

Luik, Karin. Hotelli turundusmeetmestiku kujundamine madalperioodidel OÜ TLG Hotelli näitel. - Juhendaja Errit Kuldkepp. - Pärnu, 2009.

Luik, Kristi. Sisekliendi teenindamine OÜ Viimsi Tervis näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2006.

Luist, Gerda. Pärnu kui äriturismi sihtkoht - hetkeseis ja arenguperspektiivid. - Juhendaja Anti Kalamees, MEd; kaasjuhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2011.

Lukk, Katrin. Haapsalu raviturismiturg ja selle areng. – Juhendaja Evelin Lauri. – Pärnu, 2000.

Lulla, Liia. Vaba aeg ja turisminišid. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2002.

Lumila, Eliise. Klientide eelistused spaatoodete valikul Hera Salongide näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2012.

Lust, Lagle. Piirkondlik koostöö turismis Rohelise Jüemaa Koostöökogu ja Paikuse valla näitel. - Juhendaja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2008.

Lutter, Laura. Teenusedisaini põhimõtete kasutamine Eesti ravispaades. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2015

Lutterus, Sandra. Teenindusettevõtte turundusstrateegia arendamine Stuudio Tasapisitasakaal näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2011.

Luud, Mari. Klienditeeninduse kvaliteedi hindamine ja arendamine Kubija hotell-loodusspaa näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2015

Luuk, Karoline. Personali jõustamine Ammende Villa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2021

Luur, Kadriann. Aegviidu valla ja selle lähiümbruse turismi- ja puhkemajanduse hetkeolukord ning arenguvõimalused. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2004.

Lõhkivi, Kristiina. Turismiteenuste arendamine maapiirkonnas Kohila valla näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2015

Lõhmus, Liina-Maria. Välisturule sisenemise kavandamine ökospaa Harmoonikum näitel. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2017 (kasutuskeeld).

Lõiv, Eva. Tartumaa kui reisisihtkoha profiil. – Juhendaja Ain Hinsberg. – Pärnu, 2001.

Lõpp, Liina. Sihtturu põhiste turunduskanalite kasutus Swissôtel Tallinn, Estonia näitel. - Juhendaja Tiina Tamm; kaasjuhendaja Helen Ilves, MSc. - Pärnu, 2010.

Lääne, Gätlin. Klientide rahulolu ravi- ja lõõgastuspakettidega spaahotell Tervise Paradiis näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2008.

Lääne, Janela. Peeter I maarinde merekindluse kujundamine Eesti põhjaranniku turismiobjektiks. - Juhendaja Deiw Rahumägi; kaasjuhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2008.

Lääts, Raili. Pärimuskultuurile tugineva turismitoote kavandamine Eesti rahvusliku õhtu näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, kaasjuhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2011

Lünekund, Kerttu. Terviseturismi arendamine termaalse ravispaa Sklene Teplice näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2022

Lüüs, Kaidi. Lojaalsusprogrammi väljatöötamine püsiklientidele OÜ Gondvana Reisid näitel. - Juhendaja Liis Meeras, MSc. - Pärnu, 2009.

Lüüs, Kristi. Eesti kui reisisihtkoha virtuaalne turundus. – Juhendaja Heli Müristaja. – Pärnu, 2001.

Maandi, Karin. Kultuuriturismi nõudluse ja pakkumise võrdlus Tallinna linna näitel. - Juhendaja Kristel Oitmaa, MA; kaasjuhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2010.

Maasikas, Merili. Turismisihtkoha arendamisvõimalused Rakvere linna näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2013.

Maasikmäe, Maarja. E-turundus püsikliendile Estravel AS näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD; kaasjuhendaja Kaie Tropp. - Pärnu, 2008.

Maidlas, Pille. Euroopa Liiduga ühinemise mõju välisturismile Pärnu linna näitel. - Juhendaja Evelin Soidla. - Pärnu, 2006.

Makarova, Julia. Eesti lennujaamad ja nende arenguvõimalused. – Juhendaja Tiit Kask. – Pärnu, 2000.

Malm, Maarja-Monika. Tootearendus AS Tallinna Lennujaama näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2015

Mandzjuk, Hrestina. Kliendirahulolu reisibüroo pakettreiside korraldusega AS GO Travel näitel. - Juhendaja Ingrid Käo; kaasjuhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2009.

Mardisoo, Elisabeth. Spaateenuste arendamine majutusettevõtte Swissôtel Tallinn näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2019 (ligipääs piiratud kuni 22.05.2025)

Marilovtseva, Anna. Eesti eakale kliendile suunatud turundus AS Taastusravikeskus Estonia näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2012.

Mark, Reti Maria. Majutusettevõtte turismitoodete arendamine hotell Barclay näitel. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2018

Marmor, Triin. Turismi mõjud kohalikule kogukonnale Garda järve regiooni näitel. - Juhendaja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2007.

Martin, Kätlin. Koostöö roll sihtkoha arendamisel ja turundamisel Lääne-Harju turismiinfokeskuse rajamisel Keilasse. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2011.

Masso, Marlee. Avaliku elektroonilise tagasiside kasutamine Pärnu majutusettevõtete turunduses. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2013.

Matisen, Marianne. Majutusasutuste innovaatiline tegevus. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2004.

Matizen, Mari-Liis. Spordisündmuste turvalisuse tagamine Eesti näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2021

Mats, Katriin. Konverentsikliendi rahulolu mõjutegurid hotellis Nordic Hotel Forum. - Juhendaja Helen Ilves, MSc. - Pärnu, 2013.

Matteus, Marii. Tervishoiuturismi arendamise võimalused Pärnu näitel. - Juhendaja Tõiv Jõul, kaasjuhendaja Helen Ilves, MSc. - Pärnu, 2011.

Mauer, Diana. Heaoluspaa areng Eestis Legendijuhtimise AS näitel. - Juhendaja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2008.

Maurer, Sandra. Sihtkoha kuvandit toetavate turismitoodete ja teenuste arendamine majutusettevõttes Swissôtel Tallinn näitel. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2019 (ligipääs piiratud kuni 15.05.2025)

Meeras, Liis. Pärnumaa puhkemajanduse ja turismi potentsiaal. - Juhendaja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2004.

Mees, Berle. Kliendi ostuprotsess lennupiletite online-müügikanalis reisibüroo AS Estravel näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2017

Meesak, Märt. Koostöö roll turismi sektori arendamisel Konguta valla näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2010.

Meier-Vallist, Merit. Toiduturismi toodete arendamine kohaliku toidu pakkujate näitel Romantilisel Rannateel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2017

Meijel, Kristian. Siseturunduse juhtimine teenindusettevõttes rahvusvahelise kõnekeskuse Eesti üksuse näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2017

Meltsas, Hardi. Maaturismi ettevõtte turunduse kontseptsioon. – Juhendaja Toomas Lelov. – Pärnu, 2001.

Meltsov, Karin. Kliendisuhete juhtimine hotelli London näite põhjal. - Juhendaja Verni Loodmaa; kaasjuhendaja Eda Veeroja. - Pärnu, 2008.

Merilaine, Kristel. Butiikhotelli klientide spaa külastusmotiivid Von Stackenberg Hotel Tallinn näitel. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2016.

Merilo, Marge. Turismi hetkeseis Ida – Virumaal ja arengu võimalused. – Juhendaja Ervin Metsatalu. – Pärnu, 2001.

Meriste, Teele. Kohaliku kogukonna roll ja kaasamisvõimalused sihtkoha arendamisel Matsalu turismipiirkonna näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2017

Metsa, Marit. Majutusasutuste keskkonnasõbralik mõtlemine Pärnumaa majutusettevõtete näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2008.

Metsallik, Valeria. Sissetulevate turistide nõudmised ja soovid pakettreisi soetamisel Digamma ravel OÜ näitel. - Juhendaja Marina Mättik. - Pärnu, 2011.

Metsamägi, Fia. Klienditeeninduse taseme hindamine ja parandamine. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2003.

Metsamägi, Ragne. E-kirja kui suhtlusvahendi kvaliteet Pärnu hotellide näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2009.

Metsanurm, Mari-Liis. Vabatahtlike turism ja selles osalejate motiivid MTÜ Estyes näitel. - Juhendaja Errit Kuldkepp. - Pärnu, 2009.

Metsaäär, Ingrid. Väikemajutuse areng Pärnus aastatel 1990 – 1999. – Juhendaja Ain Hinsberg. – Pärnu, 2000.

Metste, Viivika. Loodus- ja harrastusturism rahvusparkides. - Juhendaja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2004.

Miido, Karin. Sõjaväeteemalise seiklusturismitoote arendus MTÜ Sõdurimess näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2012.

Miil, Angelika. Majutusettevõtte kodulehe arendamine Hedon Spa & Hotel näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc; kaasjuhendaja Kadi Elmeste, MSc. - Pärnu, 2015 

Mikk, Ave. Teeninduskvaliteet ja kliendirahulolu ettevõtte OÜ Mathiesen ja Pojad näitel. - Juhendaja Tatjana Koor. - Pärnu, 2008.

Mikk, Julia. Konverentsiteenuse pakkumise kohandamine nõudlusega Eesti turismikonverentside näitel. - Juhendaja Heli Müristaja. - Pärnu, 2003.

Mikk, Kati. Püsikliendi lojaalsusprogrammi loomine majutusasutuse Three Crowns Residents näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2017 

Milk, Kadi. Personali töörahulolu ja motivatsioon Viking Line Eesti OÜ näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2007.

Mitt, Keijo. Personali rahulolu ja motivatsioon Strand SPA ja Konverentsihotellis. - Juhendaja Jane Allika. - Pärnu, 2009.

Moissejeva, Olesja. Turismitoodete kättesaadavus puuetega turistidele Eestis ja maailmas. - Juhendaja Margit Kasemets. - Pärnu, 2004.

Morozova, Ljubov. Eesti kuvand sihtkohana Prantsusmaa noorte seas. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2014

Mossov, Veronika. Personali rahulolu ja motivatsioon Tallinna restoranide näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2006.

Mugu, Katrin. Liikumispuudega külastajatele suunatud turundus Oxforell Puhkekeskuse näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2015

Mukk, Lagle. Soomaa Rahvuspargi turunduspotentsiaal. – Juhendaja Kaja Allilender, Tõnis Korts. – Pärnu, 2000.

Muru, Jarmo. Jagamismajanduse roll majutsettevõtte hinnakujundusele Tallinna majutusettevõtele näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2018.

Murula, Helena. Personali töörahulolu ja motivatsioon hotell London OÜ näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2016

Murumägi, Hando. Tasuliste majutusasutuste tähtsus Eesti noortele sisereisi planeerimisel. - Juhendaja Helen Ilves, MSc. - Pärnu, 2012.

Must, Piret. Turismi mõjud kohalikule kogukonnale Pärnu abiturientide seas läbiviidud uuringu põhjal. - Juhendaja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2005.

Mõttus, Marju. Rekreatiivsete turismiteenuste arendamise võimalused Metsavenna talu näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2011.

Mäekask, Triinu. Majanduslanguse mõju turismile Pärnu linna majutusettevõtete näol. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2010.

Mäenurm, Kristel. Majutusettevõtte internetipõhise turundusmeetmestiku arendamine madalhooajaks Oru Hotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2016

Mägi, Eve. Emotsionaalne ja ratsionaalne turundusstrateegia Viljandi hotellide näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2008.

Mägi, Kristina. Saaremaa turismisektori valmisolek juurdepääsu kvalitatiivseks ja kvantitatiivseks paranemiseks. - Juhendaja Kaia Eelma. - Pärnu, 2003.

Mägi, Laura. Lääne- Pärnumaa turismimarsruutide kui turismitoote arendus. - Juhendaja Tiina Maripuu. - Pärnu, 2003.

Mägi, Mai - Liis. Elektrooniline teenindus reisibüroodes. - Juhendaja Heli Tooman. - Pärnu, 2003.

Mägi, Triin. Veebilehe arendamine Põlvamaa Turismiportaali näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2021

Mäitse, Hanna-Liina. Majutusettevõtte kodulehe arendamine Strand Spa & Konverentsihotelli näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Maarja Pajusalu, MSc. - Pärnu, 2022 (ligipääs piiratud kuni 20.05.2025)

Mänd, Melissa. Pereturismitoodete turundamine välisturule Lõuna-Eesti turismiettevõtete näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu 2013.

Mändla, Annika. Avaliku sektori eesmärgid turismipiirkonna arendamisel ja turundamisel Läänemaa näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2016

Mängel, Jana. Majutusettevõtte sisekommunikatsioon Nordic Hotel Forum näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2019

Mängel, Ragne. Peoteenuste pakkumine ja nõudlus Pärnu turul. - Juhendaja Heli Tooman, PhD.; kaasjuhendaja Anne Roospõld. - Pärnu, 2007.

Männik, Kadi. Turundusstrateegia kavandamine Uueda puhkekeskuse näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2008.

Männik, Maarja. Hotellitöötajate keskkonnateadlikkuse tõstmine Tallink Spa & Conference ja Tallink Express hotellide näitel [Võrguteavik] - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2020

Märtson, Diana. Lojaalsusprogrammi arendamine Spa Tours OÜ näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Margrit Kärp, MBA. - Pärnu, 2022

Märtson, Maria. Restorani Monaco teenindajate töörahulolu ja-motivatsioon. - Juhendaja Erika Jeret, MA. - Pärnu, 2012.

Märtsoo, Margo. Pärnu-Mõisaküla raudteetammi kohandamine kergliiklusteeks. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2009.

Mätas, Marju. Hariduslike muuseumiteenuste arendamine Muhu Muuseumi näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2016.

Mättas, Liisa. Säästva turismi piirkonna turundamine Rohelise Jõemaa näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2016.

Mölder, Kerli. Aktiivse puhkuse nõudlus ja pakkumine Viljandimaal. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2009.

Mölder, Sülvi. Eesti turismiterminoloogia problemaatika. - Juhendaja Tiina Maripuu, MA. - Pärnu, 2005.

Mücker, Johanna. Majutusettevõtte brändimine L’Embitu Hotelli näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2020.

Müller, Kätlin. Spaakonsultandi roll Eestis spaahotellide kujundamisel. - Juhendajad Monika Sooneste ja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2011.

Müller, Ulla Riin. Kultuuriasutuste külastatavuse suurendamise võimalused Paide Muusika- ja Teatrimaja näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2021

Müllerstein, Mariann. Personali voolavuse analüüs osaühingu Tervise Paradiis näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2005.

Müristaja, Heli. Pärnu linna turismipotentsiaali hindamine ja arendamine. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2000.

Naarits, Reili. Kohalikul kogukonnal põhineva külaturismi jätkusuutlikkus Seljametsa küla näitel. - Juhendaja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2009.

Napritson, Katrin. Teenuse kujundamine toitlustusettevõttes OÜ Pajula restorani Ankur näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2010.

Nau, Riina. Brändi arendamine Saaremaa SPA Hotellide näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2009.

Neeme, Pille. Jahiturismi areng ja perspektiivid Eestis säästva arengu põhimõtetest lähtudes. - Juhendaja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2007.

Neemoja, Jaanika. Mitmekultuurilise töösihtkoha valiku mõjutegurid Veriff OÜ näitel [Võrguteavik]. - Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2020 (ligipääs piiratud kuni 20.05.2025).

Neemre, Dana. Siseturistide rahulolu pakutavate toodete ja teenustega Vihula mõisa näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2010.

Neiman, Olli. Uue toote lansseerimine interaktiivse laste reisijuhi näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2012.

Neitov, Kristina. Personali töörahulolu ja koolitusvajadus OÜ Ülemiste Hotell näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2007.

Nekraš, Sirle. Koosolekuteenuse tellimuse baasvormi kavandamine konverentsihotellile Radisson SAS Hotel, Tallinn. - Juhendaja Anti Kalamees. - Pärnu, 2008.

Nelis, Livia. Üritused kui kuurortlinna lisandväärtus Haapsalu näitel. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2004

Nigol, Margot. Majutusettevõtte lisateenuste turundamine sotsiaalmeedias hotell Tartu näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2022

Nigul, Kristiina. Kliendi rahulolu rahvusvahelistel bussiliinidel  Mootorreisi AS-i Saksamaa liinidel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2007.

Niidassoo, Heidi. Eaka kliendi teenindusega rahulolu uuring AS Sanatoorium Tervises. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2006.

Niin, Tiina. Veekeskuse tootearendusprioriteetide määratlemine Tervise Paradiisi näitel. - Juhendaja Tiina Kiibus ja Oliver Loode. - Pärnu, 2004.

Niinemets, Kairi - Maris. Keskaegne restoran "Olde Hansa" - konkurentsivõime tugevdamine. - Juhendaja Jukka Blomqvist; kaasjuhendaja Heli Tooman. - Pärnu, 2002.

Niitav, Elisabeth. Elamusteenuste turundamine CCCP Põgenemistubade näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2018.

Nikolajeva, Diana. Riigivisiite teenindavate majutusettevõtete maine kujunemine Eestis. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2010.

Novikov, Kätlin. Töötajate ning klientide rahulolu seos Swisshotel Tallinnas. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2010

Novikova, Aljona. Töötajate vaimset tervist mõjutavad tegurid töökeskkonnas Ibise hotelli näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2022

Nurk, Taivo. Sotsiaalmeedia kasutamine Eesti turismiettevõtete turunduses. - Juhendaja Marko Siller, kaasjuhendaja Helen Ilves, MSc. - Pärnu, 2011.

Nurm, Raino. Majutusettevõtte turundamine Facebookis Spaahotell Laine näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2018.

Nurmik, Karoly. Õpilaste rahulolu pikaajalise majutusteenusega Konse Motelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MSc. - Pärnu, 2016

Nõgene, Annegret. Väikeettevõtte sihtrühmapõhise turundusstrateegia parendamine Tigete Puhkekeskuse näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2015

Nõmm, Andrus. Struktuurifondide toetuse taotlemine Strand SPA ja Konverentsihotelli näitel. - Juhendaja Riina Lõhmus. - Pärnu, 2003

Nõmmsalu, Liana. Klientide rahulolu hindamine MTÜ Tartu Üliõpilasküla näitel. - Juhendaja Elina Tolmats, MA; kaasjuhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2005.

Nõurus, Gerda. Külastajate rahulolu mõjutegurid majutusettevõttes Villa Ammende näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2019

Nõvandi, Kitty. Lapsesõbraliku spaateenuse kavandamine Tallink SPA & Conference Hotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2010.

Näpping, Eleri. Sündmusturismi mõju Türi väikelinnale. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2014.

Oinus, Lisl Linda. Majutusettevõtte veebiturunduse arendamine Teekalda puhkemaja näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2021

Oja, Helina. Reisirongiteenuse analüüs Eestis Edelaraudtee ASnäitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2004

Oja, Margit. Innovaatilisus kui ettevõtte positsiooni tugevdamise võimalus Eesti spaaturul. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2011

Ojala, Maris. Rekreatiivsete tegevuste arendamine Anija vallas. - Juhndaja Jane Jakobson, kaasjuhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2014.

Ojalill, Astrid. Kohaliku meedia põhine turundus muuseumis Viljandi Muuseumi näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2010

Ojamaa, Marit. Seksiturism - pelgalt sotsiaalne nähtus või tõsiseltvõetav turismiharu. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2003

Ojamäe, Ülle. Heaoluturismiteenuste pakkumine Eesti väikeettevõtete poolt Soome turistidele. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2010.

Ojasalu, Katrin. Puhkeküla rajamine Ikla kämpingu näitel. – Juhendaja Tiina Reinsalu. – Pärnu, 2001.

Ojaste, Helina. Reisibüroo töötajate koolitusnõudlus ja pakkumine. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2004.

Ojavere, Laura. Terviseradade nõudlus ja arendamise võimalused Audru valla näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2012.

Okk, Kärolin. Elektroonilise hinnangu mõju majutusettevõtte müügitegevusele Swissotel Tallinna näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2016

Older, Getter. Peakokkade kaasaegsete kompetentside väljaselgitamine Tallinna restoranide näitel. - Juhendaja Anne Roosipõld, MA; kaasjuhendaja Helen Ilves, MSc. - Pärnu, 2011.

Olesk, Kristi. Teoteraapia arendamine Tallinn Viimsi SPA's. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2014.

Ollino, Triin. Koostöö aktiivsete turismitoodete pakkumisel turismisihtkohas Pärnu linna näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2019

Orav, Erika. Majutusettevõtete kvaliteedijärkude süsteemi rakendamine Eesti hotellide näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2017

Org, Evelin. Kuurortturismi klaster ja terminoloogia. - Juhendaja Heli Müristaja. - Pärnu, 2002.

Org, Kairi. Personali taasvärbamine ja valik Sokos Hotell Viru näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2008.

Orgvee, Merike. Uue puhketalu rajamine ja turule toomine Surju Puhketalu näitel. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2004.

Orissaar, Silver. Sündmuse arendamisvõimalused Pärnumaal toimuva räpitoa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2020.

Orub, Berit. Turismiettevõtjate piirkondlik koostöö Muhu valla näitel. - Juhendaja Ain Hinsberg; kohalik juhendaja Helena Erik. - Pärnu, 2009.

Ossul Jevgenia. Kliendirahulolu uuring majutusettevõttes Dorell hotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2018

Ots, Kristel. Turismimessil osalemise kavandamine ja tasuvuse hindamine Hansatravel OÜ näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2008.

Otsman, Kelly. Euroopa Liidu mõju Eesti reisiettevõtetele. - Juhendaja Jane Allika. - Pärnu, 2005.

Ott, Gettrin. Külastajate rahulolu majutusettevõtetes pakutavate toodetega Villa Andropoff näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2014.

Ottender, Merilin. Pärnu kui turismisihtkoha turundamine Taanis. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2012.

Paalberg, Getter. Konverentsihotelli konkurentsivõime tegurid Strand SPA & Konverentsihotellis. - Juhendaja Tiina Viin, MA; kaasjuhendaja Aime Vilgas, MBA. - Pärnu, 2013.

Paapsi, Mihkel. Klientide võimalused ja eelistused noortehostelite valikul Tallinna näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2013.

Paas, Edith. Seminariteenuse arendamine majutusettevõttes Hedon SPA & Hotel näitel [Võrguteavik]. - Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2020

Paas, Erle. Filmiturismi arendamine sihtkohas Ida-Virumaa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2021

Paasik, Liisa. Turundussuhtlus e-kirja teel Pärnumaa konverentsiteenuste pakkujate näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2007

Paavel, Mare. Majutusettevõtte ümberpositsioneerimine butiikhotelliks Alex Maja külalistemaja näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2013

Pado, Mari-Liis. Kutsetunnistuse mõju giidide tööalastele võimalustele Tallinna näitel. - Juhendaja Erika Jeret, MA. - Pärnu 2013

Paesalu, Kristiina. Vananemisega seonduvad muutused ja nende mõju seeniorturismi tähtsusele ning eakate vaba aja eelistused siseturismis. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2005

Pahk, Gloria Simona. Tervisliku elustiili edendavate teenuste arendamine spaahotellis Estonia Resort Hotel & Spa näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2016

Paidu, Merilin. Veebipõhise broneerimissüsteemi arendamine majutusettevõttes Estonia Resort Hotel & Spa näitel. - Juhendaja Helen Ilves, MSc. - Pärnu, 2016

Paimre, Eliis. Maaturismimajanduse toetusskeemid Eestis - võimalused, teadlikkus ja kasutamine. - Juhendaja Jane Mägi, kaasjuhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2011.

Pajanskaja, Ksenia. Majutusasutuse mainekujundus Tallink Express hotelli näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2015

Pajo, Maris. Hotelli ümberpositsioneerimine ärihotelliks Victoria hotelli näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD; kaasjuhendaja Kadi Elmeste, MSc. - Pärnu, 2008.

Paju, Karmen. Turismisihtkoha turundustegevus Saare maakonna näitel aastaks 2004. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2003.

Paju, Katrin. Turismiettevõtte standardile ISO 9001 vastav kvaliteedjuhtimissüsteem. - Juhendaja Toomas Sarapuu, MSc; kaasjuhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2011.

Paju, Lee. Kliendikogemuse juhtimine majutusettevõttes Hotell Wesenberghi näitel. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2019

Paju, Mirjam. Vastutustundliku ettevõtluse teema kajastamine Eesti turismialase kõrghariduse õppekavades. - Juhendaja Marko Siller, kaasjuhendaja Helen Ilves, MSc. - Pärnu, 2011.

Pajus, Riin. Puhkemajanduse korraldus Tallinnas ja Viimsi vallas jalgrattaradade näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2004.

Palang, Kerli. Taliturismi hetkeolukord ja arenguvõimalused Võrumaal. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2009.

Paliukas, Mantas. Hotelli valiku mõjutegurid turundustegevuse arendamiseks LaSpa Laulasmaa spaahotelli näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2021

Pall, Pirjo. Turismiperspektiivide analüüs Põltsamaa linna näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2007.

Palm, Katre. Tartu kui turismisihtkoha atraktiivsuse arendamine. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2003.

Palu, Lisete. Teemapargi turundamine sotsiaalmeedias Lottemaa jõulumaa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2020

Paluoja, Merje. Catering- teenuse potentsiaal Pärnus. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2003.

Parm, Sandra. Ajaloopärandipõhine sihtkohaturundus Haapsalu linna näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2016

Parts, Sigrit. Personali töörahulolu ja motiveerimine OÜ Hotell Tartu näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2014

Parve, Karl. Majutusettevõtte turundamine Facebookis Pärnu Rannastaadioni hosteli näitel. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2017

Pass, Mari. OÜ tervise Paradiis raviosakonna broneerimissüsteemi audit. - Juhendaja Argo Võigemast; kaasjuhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2008.

Paulus, Maarja. Loometurismi arendamine Lõuna-Eestis. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2012.

Paulus, Piret. Välissihtturgudele suunatud tootearendus OÜ Kumari reisid näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2010

Paumets, Jana. Holistiline turism ja selle teenuste arendamise võimalused Eestis [Võrguteavik]. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2022

Pedak, Sandra. Majutusteenuse arendamine kliendi unekvaliteedi tagamiseks Go Hotel Shnelli näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2020

Peebu, Helen. Pakkettreisi koostamise protsess Eesti sissetuleva turismi näitel. - Juhendaja Heli Müristaja. - Pärnu, 2003

Peedu, Margit. Püsiklientuuri loomise võimalused uue turule sisenenud reisiettevõtte jaoks AS Reisiekspert Pärnu büroo näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2005.

Peetsalu, Merike. Heaoluteenuste arendamine majutusasutuses Pühajärve Spa & Puhkekeskuse näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2018

Peitre, Jaana. Majutusettevõtted sihtkohas puhkemajanduse ressursina Tõstamaa valla näitel. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2007.

Peña Meringo, Jacqueline. Kliendikogemuse juhtimine majutusettevõttes Go Hotel Shnelli näitel [Võrguteavik]. - Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2020.

Perri, Pire-Mari. Messiturunduse kasutamine Tallinna ketihotellide näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2012.

Pertens, Helena. Sündmuse turundus sotsiaalmeedias Pärnu Restoranide Nädala näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2017

Peterson, Brit. Juhtimisalaste muudatuste mõju personali töörahulolule kontsern AS Sanatoorium Tervis näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2008.

Peterson, Jarmo. Pirita TOP SPA Hotelli konverentsiteenuste arengukava strateegia. - Juhendaja Anti Kalamees; kaasjuhendaja Tiiu Vilms. - Pärnu, 2008.

Peterson, Kerli. Rekreatiivsete teenuste arendamine maaturismiettevõttes Kõveri Puhkekeskus OÜ näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2015

Petšjonkina, Tatjana. Siseturunduse mõju ettevõtte tegevusele restorani-õlletehase Beer House näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2009.

Pihelpuu, Kristi. Giiditöö hetkeolukord Saaremaa nätel. - Juhendaja Ingrid Dorbek, MA. - Pärnu, 2004.

Pihl, Merilin. Preemiareiside korraldamine Tallinnas ja selle lähiümbruses. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2010

Piho, Kail. Sporditurismi sihtkoha arendamine Rõuge valla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2022

Piirak, Eleri. Külastusmängu "Unustatud mõisad" mõju mõisatele ja nende arendamisele mõisakoolide näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2010.

Piirman, Marit. Kuulsuste kasutamine sihtkoha turunduses Eesti näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2014.

Piirsalu, Andra. Hotelli vastuvõtuosakonna juhtimisprotsessi analüüs Astlanda Hotelli AS näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2007.

Pikk, Helena. Õpilasmajutuse kasumlikkuse hindamine Rähni külalistemaja näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2008

Pikkel, Veronika. Tervisetoodete brändimine spaahotellidele ettevõtte Be More näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2022

Pilme, Diana. Jahiturismi arenguperspektiiv Järvamaal. - Juhendaja Liis Meeras; kaasjuhendaja Rene Nurmse. - Pärnu, 2008

Pindmaa, Marianne. Heaolukontseptsiooni põhimõtete kasutamine külastuskogemuse kujundamisel Kubija hotell-loodusspaa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2022

Pinnonen, Diana. Muuseumitoodete arendamine lastega peredele Eesti Vabaõhumuuseum näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2018

Pintsaar, Reelika. Väikemajutusettevõtte teeninduskvaliteedi hindamine Hansahotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2005.

Pipar, Monika. Teeninduskvaliteedi arendamise projekt Estraveli näitel. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2006.

Piper, Kristi. Välispraktika tähtsus rakenduskõrghariduses turismieriala üliõpilaste näitel. - Juhendaja Errit Kuldkepp. - Pärnu, 2009.

Pitk, Maria. Festivali arengutsükli analüüs Pimedate Ööde Filmifestivali näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2005.

Plakk, Liis. Travel Park – turismiinkubaatorid ja nende roll turismi arendamisel. – Juhendaja Ain Hinsberg. – Pärnu, 2001.

Pleskovski, Kristi. Ida-Virumaa turismiinfosüsteemi arendamine. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2009

Ploom, Ingrid. Ühisturunduse arendamine Viljandi maakonna turismiettevõtete näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2021

Ploom, Kairi. Hotellitöötajate emotsionaalne intelligentsus ja seos töörahuloluga AS Sokotel näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2010

Polli, Karin. Globaalsete alliansside ja odavlennufirmade võimalikkus Eesti reisilennundusturul. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2003.

Poolma, Ave. Vastuvõtuosakonna personali planeerimine, värbamisprotsess ja valik Eesti hotellides Reval Hotelsi näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2009.

Pops, Triin. Tervisliku toitumise põhimõtete rakendamine spaahotellide menüüdes. - Juhendaja Heli Tooman, PhD; kaasjuhendaja Anne Roosipõld, MA. - Pärnu 2013.

Porrmann, Eliise-Marie. Majutusettevõtte keskkonnasäästlikkuse arendamine Green Key programmi näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2018

Posti, Lembi. Tarbijakäitumise mõjutegurid turismimesside külastamisel Tourest näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Roosipõld, PhD; kaasjuhendaja Tiiu Vilbrant. - Pärnu, 2022

Pošehonova, Ilona. Toitlustuse tähtsus tervislikus spaakogemuses Estonia Medical Spa Hotelli näitel. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2014

Preimann, Liina. Keskkonnasõbralikkus Eesti spaades Harmoonikum OÜ näitel. - Juhendaja Tiit Kask, MSc; kaasjuhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2009.

Prii, Maria. Toitlustusteenuse arendamine hotellis OÜ Tervise Paradiis näitel. - Juhendaja Helen Ilves, MSc. - Pärnu, 2013.

Pritsu, Iren. Konverentsibüroo asukoht rahvusvahelisel konverentsiturul Pärnu näitel . Juhendaja Heli Müristaja. - Pärnu, 2002.

Prok, Triin. Heaolupõhimõtete kasutamine teenuste arendamisel päevaspaa Spa Care Center näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2015.

Pross, Kristi. Reisiettevõtete turu analüüs Tartu näitel ning Lõuna- Eesti turismikeskuse positsiooni määratlemine sellel turul. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2005.

Puhu, Triin. Turismisihtkoha arendamisvõimalused Vihula valla näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2011.

Puidak, Gea. Klientide tagasiside süsteemi arendamine Station Hotell Tartu näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2006.

Puk, Marju. Kultuurisündmused sihtkoha turunduses Pärnumaa näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2017

Pundi, Piret. Eesti külastajate ostukäitumise ja rahulolu uuring Georg Ots SPA hotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2008.

Punga, Lauri. Ettevõtluse toetusmeetmete kasutamine Pärnumaa turismisektoris. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2009.

Pungas, Karin. Terviseturismitoodete arendamine spaahotellides Värska Kuurortravikeskuse näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2020.

Punt, Astrid. Lõuna- ja Lääne-Eesti loodusturismi potentsiaali võrdlev analüüs. - Juhendaja Kristel Oitmaa, MA. - Pärnu, 2010.

Pusa, Essi Anni Alisa. Hotelli positsioneerimine sündmusturistile Sangaste mõisa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2021

Puusepp, Krista. Majutusettevõtte kodulehe arendamine hotell Barbara Garni näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2016

Põbo, Kristlin. Toitlustusettevõtte üksikelementide mõju külastaja valikutele. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2005.

Põder, Katre. Motivatsioon ja töörahulolu hotelli De Vere Venues Devonport House näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2010.

Põld, Anett. Ravimuda kasutamine viimastel aastakümnetel Tervis Medical SPA ja Värska Sanatooriumi näitel. - Juhendaja Monika Übner, PhD.  - Pärnu, 2010.

Põld, Elisa-Brit. Huvikülastaja ostuotsust mõjutavad tegurid Eestis toimuvate suvelavastuste näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2019

Põldma, Grete. Toitlustamine väikemajutuses. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2003.

Põllu, Liina. Ravipakettide sisuturundus Eesti Spaaliidu näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2018.

Põllula, Krista. Äriturism kui võimalus Haapsalu linna majutusasutuste täitumuse tõstmiseks madalhooajal. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2006.

Pärg, Anneli. Külastajate eelistuste ja ostuotsuste mõjutegurid restorani Cafe Grand näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2010.

Pärn, Eliis. Kruiisiturismisihtkoha arendamine Pärnu linna näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2016

Pärn, Maarika. Turundustegevuse planeerimine Läti sihtturule AS TRK Viiking näitel. - Juhendaja Monika Sooneste; kaasjuhendaja Liisi Holter, MBA. - Pärnu, 2012.

Pärn, Merike. Heaolupõhimõtete kasutamine vibuspordiklubi Arcum arendamisel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2014.

Pärna, Kristin. Sihtkoha arendamine maapiirkonnas Märjamaa valla näitel. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2018.

Pärnaku, Ruth. Turismi sotsiaal-kultuurilised mõjud kohalikule kogukonnale Viljandi linna näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2011.

Pärnik, Kati. Turundustegevuse planeerimine Aartika grupi näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2011.

Pärnoja, Tiina. Klientide lojaalsus ja pikaajaliste kliendisuhete arendamine AS ATKO Tours Virumaa Reisibüroo näitel. - Juhendajad Eva Vahtramäe, MA ja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2013.

Pääro, Maarja. Kliendirahulolu mõjutegurid taastusraviteenustega Pärnu Haigla Taastusravi- ja Heaolukeskuses. - Juhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2017

Püssim, Katalin. Hiiumaa kui potentsiaalne spaakülastaja sihtkoht. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2011.

Raamat, Kairi. Hiiumaa turismiarengukava teostamise analüüs. – Juhendaja Tiina Reinsalu. – Pärnu, 2001.

Raasik, Ingrid. Organisatsiooniliste muudatuste mõju personali töörahulolule Scandic Rannahotelli näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2009.

Raidla, Kristi. Hooajalisuse vähendamise strateegiad turismisihtkohas Pärnu näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc; Kaido Koppel. - Pärnu, 2005.

Raidma, Heli. Elektrooniline klienditeenindusõpe. - Juhendajad Heli Tooman, PhD ; Arved Liivrand. - Pärnu, 2005. 

Raik, Cristel. Ökoloogiliselt jätkusuutliku sündmuse arendamine Eesti näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2020

Ramm, Riin. Gruppide segmentimine majutusettevõtte Original Sokos Hotel Viru näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2020 (ligipääs piiratud kuni 20.05.2025) 

Rand, Riina. Edasimüüjate roll hotelli turundamisel. - Juhendaja Heli Tooman. - Pärnu, 2003.

Randmaa, Maris. Sihtkoha positsioonimine ning turundussõnumid Pärnu linna näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2006.

Randpõld, Kaidi. Peipsi järv kui turismisihtkoht. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2008.

Rassel, Kairi. Pärimusturismisihtkoha arendamine Vilsandi rahvuspargi näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2013.

Rattasepp, Ebe-Liis. Kihnu Väina merepargi turismi- ja puhkemajanduse asjaliste koostöö arendamine. - Juhendajad Heli Müristaja, MSc; Tiiu Pärn. - Pärnu, 2004.

Rattus, Jaanika. Personali töörahulolu Värska Veeparadiisis. - Juhendaja Tiina Merkuljeva, MA. - Pärnu, 2010.

Ratušnõi, Diana. Madalhooaja teenuste arendamine kogukonnale Paatsalu Puhkekeskuse näitel. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2018

Raudnagel, Rutt. Turismiprobleemide kajastamine keskajakirjanduses 1999 – 2000. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2000.

Raudsepp, Annika. Autoturismi marsruutide väljatöötamine ja arendamine. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2002.

Raukas, Maigi. Klientide eelistused pakettreiside valikul Fantaasia Reiside näitel. - Juhendaja Liis Meeras, MSc. - Pärnu, 2010.

Rebane, Helena. Suurürituste mõju kohalikule kogukonnale Pärnu näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2005

Rebane, Kerli. Hooajalisuse vähendamise võimalused Grand Rose Spa Hotelli näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2022

Rebane, Siret. Personali rahulolu majutusettevõttes Estonia Resort Hotel & Spa spaaosakonna näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2020 (ligipääs piiratud kuni 20.06.2025).

Rebassoo, Kadi. Konverentsiturismi sihtkoha positsioonimine Pärnu näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2006.

Rebbase, Siiri. Päranditoode ja selle väljatöötamine Pärnumaa näitel. - Juhendaja Heli Müristaja. - Pärnu, 2002.

Ree, Helen. Hotell Viikingi turundusplaan 2000/2001. a. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2000.

Reede, Tiina. Personali rahulolu mõju teeninduskvaliteedile ja võimalused kvaliteedi tõstmiseks Valli Hotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2002.

Reeder, Gerda. Külastaja sihtkoha valikut mõjutavad tegurid madalhooajal Pärnu linna näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2019

Reentalu, Kristiina. Majutusettevõtte kvaliteedijärgud ja veebipõhised arvustused kliendi ostuotsuse kujundajana Estonia Resort Hotel & Spa näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2019

Reepalu, Maigi. Koostöö maaturismis Audru valla näitel. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2009.

Reier, Terje. Töömotivatsioon ja rahulolu-uuring Café Campas. - Juhendaja Tiina Merkuljeva, MA. - Pärnu, 2010

Reilend, Orvika. Bristol hotelli positsioonimine. - Juhendaja Heli Tooman, PhD.; kaasjuhendaja Riina Rand. - Pärnu, 2007.

Reimann, Reet.Kodumajutuse nõudlus ja pakkumine Pärnus. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2006.

Reimo, Katrin. Turismiinfokeskuste süsteem Eestis. – Juhendaja Angela Aru. – Pärnu, 2001.

Reinholm, Susan. Ärikliendi eelistused butiikhotelli seminaritoote puhul Ammende Villas. - Juhendaja Tiina Viin, MA; kaasjuhendaja Leaanyka Leisson. - Pärnu 2013.

Reisberg, Laura. Trükireklaami mõju kliendi ostuotsusele Aqva Hotel & Spa näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2017

Reisel, Alice. Turismiettevõtte äriplaani koostamine ja analüüs osaühing Airborne näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA; kaasjuhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2009.

Reiska, Agnes. Kruiisiettevõtte organisatsioonisisene kriisijuhtimine ja -kommunikatsioon Hurtigruten ASA näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2017

Riim, Eda-Kai. Spirituaalturismitoodete arendamine Energia talu näitel. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2018.

Riismandel, Maive. "Kiviaja küla" teemapargi jaätkusuutlik eksponeerimine Paikuse vallas. - Juhendajad Kuno Erkman ja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2007.

Riitsaar, Rutt. Hooajalisuse vähendamise strateegiad Värska Valla näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2006.

Rikko, Kai. Tööjõu voolavuse põhjused majutusettevõtetes Schlössle Hotel ja St. Ptersbourg Hotel näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2015

Roball, Mari. Majutusettevõtete konkurents ja koostöö Võrumaa maaturismi näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2009

Rodes, Chris Helger. Seminariteenuse arendamine Pärnu Bay Golf Links näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2021

Rogenbaum, Madli. Teeninduskvaliteedi arendamine majutusettevõttes Wasa Resort näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2021

Rohi, Liis. Tootearenduse planeerimine Hanila muuseumi näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2015

Rohumägi, Katre. Sihtrühmapõhine reisiteenuse arendamine Tervisereisid OÜ näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2019

Romanjuta, Maria. Toote uuendusega kaasnevate majanduslike näitajate muutuste ning klientide rahulolu analüüs Meriton Hotels AS kohvik Mademoiselle põhjal. - Juhendaja Dr. econ Peedu Zeiger, kaasjuhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2011.

Romanova, Marina. Balti riikide ühise turismimessi vajadus. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2004.

Roo, Jana. Ärikliendi turundustegevuse planeerimine Strand SPA & Konverentsihotelli näitel. - Juhendaja Aime Vilgas, MBA; kaasjuhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2011.

Roomets, Sille. Sangaste Lossi kui brändi positsioneerimine. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2007.

Roop, Maria. Turundustegevuse planeerimine ratsaürituse Tallinn International Horse Show näitel. - Juhendaja Siim Nõmmoja; kaasjuhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2012.

Roosaar, Elina. Teemapargi teenuste arendamine lastega peredele Jääaja Keskuse näitel. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2019

Roosalu, Catri. Sündmuse sotsiaal-kultuuriline mõju kohalikule kogukonnale Pärnu Jääfestivali näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2011.

Roost, Eva Linda. Rekreatiivsete turismitoodete arendamine kaitsealadel Alutaguse rahvuspargi näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2020

Roostalu, Diana. Pärnumaa vaatamisväärsuste mõju välisturistidele maamajutusettevütte näitel. - Juhendaja Elma Künnapas. - Pärnu, 2008.

Rosenberg, Karin. Sihtkoha turundamine sotsiaalmeedias Visit Pärnu Facebooki lehtede näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2018

Rosenthal, Piret. Toitlustusettevõtte tegevusstrateegia kavandamine Barclay Kohviku näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2009.

Rosin, Margit. Läänemere kruiisiturism ja Eesti. – Juhendaja Ain Hinsberg. – Pärnu, 2001.

Roždestvenskaja, Jelizaveta. Kliendisuhete juhtimine suhteturunduse põhimõtete alusel. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2006.

Rukki, Liina. Kasutatavate turunduskanalite analüüs Reisieksperdi näitel. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2008.

Rumvolt, Mari-Ann. Eesti aiandusturismitoodete arendamine Soome aiandusturistile. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2018.

Rutens, Triin. Turunduse planeerimine Reisieksperdi AS näitel. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2004.

Ruubas, Karin. Losside rakendus turismis – Euroopa kogemus ja Alatskivi võimalused. – Juhendaja Ain Hinsberg. – Pärnu, 2001.

Ruubel, Jana. Toiduturismiteenuste arendamine turismiettevõttes Kihnu näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2018

Ruul, Marlen. Sündmustoote arendamine Pärnu Jääfestivali näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2013.

Ruumet, Kadi. Loodusturismi sihtkoha jätkusuutlik arendamine Soomaa rahvuspargi turismipiirkonna näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2019

Ruven, Kristiina. Tööohutusalase juhendamise süsteem Pirita TOP SPA Hotelli näitel. - Juhendaja Tiiu Vilms; kaasjuhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2007.

Rõbassova, Jekaterina. Pärnu linna ja piirnevate kohalike omavalitsuste koostöö Suur-Pärnu piirkonna turismi planeerimisel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2011.

Rämmal, Annabel. Näituste arendamine viie meele kaudu Tallinna Teletorni näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Roosipõld, PhD. - Pärnu, 2020

Rästas, Merike. Eesti reisilennunduse hetkeolukord ja tulevikuperspektiivid seoses Euroopa Liiduga ühinemisega. - Juhendaja Jane Allika. - Pärnu, 2005

Rätsep, Cindy. Sihtkohatoodete arendamise võimalused purjeturismi näitel Saare maakonnas [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2022

Rätsep, Kirti. Mõisaturismi klientide rahulolu Baltic Travel Reisid OÜ Mõisatuuri näitel. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2007.

Rätsep, Piret. Rahvusvaheline turismimess Tourest – areng ja perspektiivid. – Juhendaja Tiit Kask. – Pärnu, 2000.

Saag, Tiina. Heaoluteenuste arendamine stressijuhtimiseks Harmoonikum spaa näitel. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2016

Saamel. Liina. Kliendikeskne telefoni- ja elektrooniline teenindus Pärnu reisibüroode näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD; kaasjuhendaja Margit Suhhostavets. - Pärnu, 2007.

Saamot, Eva. Ettevõtte taaskäivitamine ja turundustegevuse planeerimine Haljala Kalapüügi näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2007.

Saar, Jana. Teenuse arendamine Vespal reisibüroo turismiteenuse näitel. - Juhendaja Zanna Abeikova. - Pärnu, 2003.

Saar, Katrin. Teeninduskvaliteedi parendamine Grand Rose Spa hotelli näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2021

Saarepuu, Helena. Ettevõttesisene kommunikatsioon reisibüroo Tensi Reisid näitel. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2006.

Saarkivi, Maie. Võrgustikupõhine sihtkoha toote arendus Sibulatee näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2012.

Saarniit, Jane. Klienditeekonna disainimine Kubija hotell-loodusspaa näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2017

Saarniit, Mari-Anne. OÜ Baltic Hotel Vana Wiru turundusplaan. - Juhendaja Signe Unt; kaasjuhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2007

Saarse, Eda. Terviseturisti kui Pärnu linna külalise profiil. - Juhendaja Heli Tooman. - Pärnu, 2003

Saarts, Anneli. Muudatuste mõju personali töörahulolule AS Kaleva Travel näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2006.

Saaver, Heidi. Perepuhkuse arendamise võimalused siseturismis. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2012.

Sada, Keidi. Sündmuste arendamine noortele Jääfestivali näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2017

Saia, Maili. Helsingi kui turismisihtkoha imago ja brändi teadlikkus tallinlaste seas. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2012.

Saksing, Hegne. Majutusettevõtte loomine Pangodi puhkemaja näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2008.

Saldre, Aet. Sisekliendi teenindamine Radisson Blue Hotell Tallinnas. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2012. 

Salujärv, Rahel. Majutusturu potentsiaali uurimine Anija vallas. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2007.

Samharadze, Georg. Majutusettevõtte päevaspaa teenuste turundamine kohalikele Kreutzwald Hotel Tallinna näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2020

Samlik, Katrin. Reisibüroo osa suurürituste teenindamisel Eurovisiooni näitel. - Juhendaja Heli Tooman. - Pärnu, 2002.

Sander, Angela. Kodulehe kui turunduskanali arendamine Pärnu Haigla näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MSc. - Pärnu, 2016.

Sander, Katri. Ajakirjanduses ilmunud uudiste mõju linna mainele, Pärnu näitel. - Juhendaja Eha Ristimets. - Pärnu, 2003.

Sander, Lii. Lennujaama lisateenuste turundamine Tallinna Lennart Meri Lennujaama VIP teenuse näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2016

Sapronkina, Diana. An evaluation of medical tourism markets in Estonia: a case study of Dorpat Tervis Ltd. and University Hospital Foundation, Tartu. - Juhendaja Melanie Kay Smith, PhD. - Pärnu, 2014 

Sarapuu, Sirli. Reisibüroodes kasutusel olevad lennupiletite internetipõhised broneerimissüsteemid ja nende kasutajasõbralikkus. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2008.

Saveljeva, Anastassia. Eesti toiduturismi potentsiaali hindamine ja arendamine Tallinna näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, kaasjuhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2011.

Savet, Liliann. Turundusmeetmestiku arendamine Viimsi Peokeskuse näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu 2013.

Savi, Janika. Seminariteenuste arendamine maapiirkonnas Eesti näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2019

Savolainen, Silvia. Töötajate rahulolu ning motivatsiooni hindamine Hurtigruten Estonia OÜ näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2018

Schenk, Reelika. Turismisihtkoha kuvand kohalike elanike seas Pärnu linna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2020

Schmidt, Birgit. Pereturisti vajadused Otepää valla turismiettevõtte näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2012.

Sedman, Roomet. Majutusettevõtte veebipõhise müügi tõhustamine Antonius hotelli näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc; kaasjuhendaja Kadi Elmeste, MSc. - Pärnu, 2016

Seidla, Svea. Pärimusturismitoodete arendamine maaturismiettevõttes Tauli Torupillitalu näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2016

Sein, Argo. Turismisihtkoha brändimine Häädemeeste valla näitel. - Juhendaja Merle Looring, MSc. - Pärnu, 2013.

Seiton, Kairi. Pakettimise kasumlikkus madalhooajal Scandic Rannahotell näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2007.

Seiton, Kristiina. Thalassoteraapiale tuginevate teenuste arendamisvõimalused Sanatooriumis Tervis. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2012.

Selgmäe, Liina. Kliendirahulolu uuring The von Stackenberg Hotell Tallinnas. - Juhendaja Tiina Merkuljeva. - Pärnu, 2010

Sempelson, Sille. Külastaja ostukäitumist mõjutavad tegurid hotell Alex Maja näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2022

Sepa, Agnes. Pakettreiside ostuotsuse kujunemine Eurotravel OÜ näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2018.

Sepp, Karolin. Väikesadamatevaheline koostöö mereturismi arendamisel Hiiumaal. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2012.

Sepp, Kristi. Majutusettevõtte sündmustoote arendamine hotelli Kolm Õde näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2017

Sepp, Sirli. Üritus kui linna turismiatraktsioon. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2003.

Sepping, Heli. Sporditurismi arendamise võimalused Pärnumaal. - Juhendaja Henn Vallimäe, PhD; kaasjuhendaja Errit Kuldkepp. - Pärnu, 2010.

Sepri-Eha, Merly. Haldussüsteemide arenguvõimalused Tallinna hotellides. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2009.

Sevastjanova, Viktoria. Turundustegevuse arendamine reisikorraldaja Cassandra näitel. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2000.

Shibajeva, Anna. Säästva turismi põhimõtete rakendamine Pärnumaa majutusettevõtete näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2007.

Sibul, Liina. Teeninduskvaliteedi uuringud Tallinna hotellides. - Juhendaja Taavi Tamberg; kaasjuhendaja Aet Härmaorg. - Pärnu, 2008.

Sibul, Mirja. Pärnumaa laheäärsete valdade turundusalane koostöö. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc.; kaasjuhendaja Krista Habakukk. - Pärnu, 2006.

Siht, Silva. Koduleht turunduskanalina Haapsalu hotellide näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD; kaasjuhendaja Ingrit Kera. - Pärnu, 2009.

Siimenson, Laura. Majutusteenuste turundamine sotsiaalmeedia kanalites jagamismajanduses Pärnu näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2018

Siimer, Aire. Veebipõhise müügi tõhustamine Pirita Marina hotelli näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2021

Siirus, Kristiina. Video kasutamine Eesti spaade turunduses. - Juhendaja Marko Siller; kaasjuhendaja Helen Ilves, MSc. - Pärnu, 2012

Sild, Katrin. Veiniga seotud sündmuste arendamine majutusettevõttes Villa Ammende näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2019

Sild, Triin. Siseturismi arendav osa kultuuriürituste sarjas Eesti laste murdelaulu ja -luule päevad 1995-2007. - Juhendaja Aili Norberg, MA. - Pärnu, 2007.

Sildmaa, Mihkel. Külastajate rahulolu sihtkoha huviväärsusega Viljandi Pärimusmuusika aida näitel. - Juhendaja Helen Ilves, MSc. - Pärnu 2013.

Sildvee, Tiina. Organisatsioonikultuuri ja teeninduskvaliteedi seosed AS Tallink Grupp näitel. - Juhendaja Tiina Merkuljeva, MA; kaasjuhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2012.

Silgu, Silva-Sille. Seenioridele suunatud rekreatiivsete tegevuste arendamine Pärnumaa näitel. - Juhendaja Marika Kose, MSc; kaasjuhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2017

Sillavee, Sander. Blogide kasutamine sihtkoha turunduses. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2015

Siller, Marko. Vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete rakendamine Eesti majutusettevõtetes. - Juhendaja Elina Rääsk. - Pärnu, 2008.

Silm, Gerli. Tallinn-Helsingi liini teenindavate laevakompaniide teenuste vastavus kliendi soovidele. - Juhendaja Liis Meeras, MSc. - Pärnu, 2009.

Silm, Triin. Vastutustundliku ettevõtluse rakendamine Eesti spaades. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2011.

Silmer, Kersti. Koolireiside praktiline korraldus. - Juhendaja Heli Tooman. - Pärnu, 2002.

Silves, Moonika. Toitlustusjuhtide ja peakokkade teadlikkus aeglasest söögist ja joogist viietärnihotellide näitel. - Juhendaja Anne Roosipõld, MA. - Pärnu, 2010.

Simanson, Annika. Eesti kui turismisihtkoha turundamine Kanadas. - Juhendaja Tatjana Koor. - Pärnu, 2008.

Siniorg, Regina. Majutusettevõtete kvaliteedimärgiste seos veebipõhiste arvustustega Eesti hotellide näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2018

Siraki, Kristo. Suhteturunduse võimalused äriklientide lojaalsuse arendamisel Nordic Hotel Forumi näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2019

Sirge, Anne. Kalaturism - harrastajate reisimotiivid ja vajadused. - Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2005

Sits, Anneli. Loodusturismi sihtkoha arendamine Rebala muinsuskaitseala näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2021

Skornjakova, Ilona. Kliendirahulolu hotelli juhtimises Tallinna hotellide näitel. - Juhendaja Marko Männimets. - Pärnu, 2005.

Slõšenkova, Diana. Turismisihtkoha arendamise võimalused Raplamaa näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2018

Sokk, Annika. Konverentsiturismi positsioneerimine Tartu linnas konverentsikeskuse Dorpat näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2009.

Soloduhha, Marya. Kohalikele elanikele suunatud turundus Pärnu Jääfestivali näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2012.

Sooba, Kerstin. Mobiilse kodulehe arendamine hotell Telegraaf näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2013

Soodam, Karin. Erakliendile suunatud tootearenduse võimalused Strand SPA & Konverentsihotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA; kaasjuhendaja Aime Vilgas, MA. - Pärnu, 2016

Soodla, Kadri. Eesti kui Soome jahituristi sihtkoht. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2010.

Soomets, Risse. Tartu lennujaama arenguvõimalused. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2011.

Soomets, Siiri. Puhkuseosakute süsteemi rakendatavus Eesti oludes Villa Andropoff näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2012.

Soone, Lisanna. Sporditurismi sihtkoha arendamine Viljandi linna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2020

Soovere, Liisa. Hommikusöögiteenuse arendamine heaoluspaa Estonia Resort Hotelli & Spa näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2016

Sorell, Annika. Eesti valmisolek konkureerimaks Euroopa konverentsiturul. – Juhendaja Tiina Kiibus. – Pärnu, 2001.

Sosi, Terje. Töömotivatsiooni ja rahulolu uuring AS Kuressaare Sanatooriumis. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2005.

Stüf, Inger. Haapsalu sanatooriumide teeninduskvaliteedi hindamine ja parandamine. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2000.

Suhhostavets, Margit. Kliendikeskne elektrooniline teenindus reisibüroos. - Juhendaja Heli Tooman. - Pärnu, 2003.

Sukk, Ingrid. Konverentsikliendi rahulolu mõjutegurid spaahotellis Bernhard. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2013.

Sukk, Jane. Looduslikud spaad : inimeste eelistused spaa valikul Harmoonikum OÜ näitel. - Juhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2011.

Sulg, Tiiu-Tuuli. Personali motivatsioonisüsteemi kujundamine ja hindamine AS Estravel näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2007.

Sutt, Carina. Rekreatiivsete tegevuste arendamise võimalused Tartu linnas. - Juhendaja Jane Jakobson, kaasjuhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2011.

Sutt, Merike. Pärnu võimalused konverentsiturul. – Juhendaja Tiit Kask. – Pärnu, 2000.

Suurman, Hanneloore. Kliendusuhete juhtimine majutusettevõttes kõrgtaseme teenust pakkuvate Tallinna hotellide näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2020

Suursaar, Jane. Turismi strateegiline planeerimine kogukonnas MTÜ Tõhela Turismiarendus näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2011

Suursild, Stiina. Sotsiaalmeedia turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine Estonia Resort Hotel & Spa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Aime Vilgas, MBA; kaasjuhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2022

Suurtee, Heidi. Kaubanduskeskuse atraktiivsuse suurendamine Sõbrakeskuse näitel. - Juhendajad Sille Erikson; Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2004.

Suviste, Mari. Turismi ja puhkemajanduse arendamine Ruhnus. - Juhendaja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2008.

Sõmera, Astrid. Terviseteenuste arendamine majutusettevõttes Tallink Pirita Spa Hotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2016

Sõmmer, Katariina. Seeniorturismitoodete arendamine Tervis ravispaahotelli näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2015 

Sööt, Virginia. Rahvusliku eripäraga arvestamine rahvusvahelises kontsernis AS Pafer näitel. - Juhendaja Andra Piirsalu, kaasjuhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2011.

Süld, Martin. Turundusmeetmestiku kasutamine majutusettevõtetes Meriton Grand Hotel Tallinna näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2004.

Süld, Sirly. Turismi hetkeseis ja arenguvõimalused Muhu saarel. - Juhendaja Ain Saaremäel; kaasjuhendaja Ingrid Dorbek. - Pärnu, 2003.

Süvaorg, Merlin. Vastutustundliku ettevõtluse printsiipide rakendamine Tartu linna toitlustusettevõtetes. - Juhendaja Heli Tooman, PhD; kaasjuhendaja Elina Rääsk, MA. - Pärnu, 2009.

Švarõgina, Stanislava. Hotelli Džingel teenuste kvaliteedi ja turundustegevuse parendusmeetmestiku väljatöötamine. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2007.

Žavoronkov, Kadri. Lastesõbraliku sihtkoha arendamine Haapsalu näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2012.

Taats, Airi. Koostöö turismi sihtkoha arendamisel Vändra alevi ja valla näitel. - Juhendaja Heln Ilves, MSc. - Pärnu, 2012.

Tael, Kristel. Koolituste roll reisibüroo töö tõhustamiseks Kaleva Traveli näitel. - Juhendaja Tajana Koor, MSc. - Pärnu, 2011.

Tallermaa, Bärbel. Sihtrühmapõhiste heaolutoodete arendamine Laulasmaa Spa's. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2013.

Tallermo, Kristi. Turismi mõju teenuste arengule Pärnu linna näitel. - Juhendaja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2005.

Tallo, Andri. Turismisihtkoha arendamise võimalused Tartu linna näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2013.

Tallo, Triin. Portugali kui turismisihtkoha perspektiivid Eesti turul ASAP Travel reisibüroo näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu 2013.

Talve, Tanel. Turismiatraktsioonide roll Eesti maapiirkondade arendamisel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2016

Talviste, Irina. Põhjamaade hotelliketi Scandic võimalused Eesti hotelliturul. – Juhendaja Mare Pernik. – Pärnu, 2000.

Tamm, Karin. Lennuettevõtete hinnakujundusmeetodid ning nende vastavus tarbija ootustele. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2011.

Tamm, Pille. Raviteenuste kvaliteedi hindamine AS Taastusravikeskus Estonia näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2009.

Tamm, Taavi. Äriprojekti kavandamine ja tasuvusanalüüs Pärnu jõuluturu näitel. - Juhendaja Margus Randmäe. - Pärnu, 2010.

Tamm, Tiina. Klienditeeninduse kvaliteet ja selle hindamine. - Juhendaja Heli Tooman. - Pärnu, 2002.

Tammai, Eha. Heaoluturismi sihtkoha kujundamine Pärnu näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2011.

Tammeleht, Erik. Luksushotelli turundamine The Slaak Rotterdam, a Tribute Portfolio Hotel näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2020

Tammeleht, Harles. Käibejuhtimine ettevõtte Swissotel Tallinn näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2012. 

Tammistu, Peedu. Finantsanalüüs majutusettevõtte majandusliku jätkusuutlikkuse hindamiseks Päeva Villa OÜ näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2013 (kasutuskeeld).

Tammpere, Taavi. Sihtkoha brändimise võimalused sotsiaalmeedias Visit Viimsi näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2015

Tammsalu, Sandra. Elektrooniliste kanalite kasutamine turismisihtkoha turunduses Pärnumaa näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2013.

Tammus, Merike. Eesti suveniirikaubandus Tallinn nätel. - Juhendaja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2007.

Tamsalu, Kairit. Lennundusalliansid: olemus, struktuur ja turundus. – Juhendaja Gunnar Mägi. – Pärnu, 2000.

Tang, Liisa. Kultuuriturismi potentsiaali arendamine Lahemaa rahvuspargis. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2013.

Tappo, Kristin-Marie. Rekreatiivsete tegevuste mõju hindamine looduskeskkonnale disc golfi näitel. - Juhendaja Marika Kose, MSc; kaasjuhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2020

Tarto, Janika. Ettevõtte kodulehe arendamine Saaremaa Spaa Hotellide Meri ja Rüütli näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2018.

Tatar, Merje. Pärnu noorte siseturismi eelistused. – Juhendaja Tiina Kiibus. – Pärnu, 2001.

Teekel, Maarja. Seiklusturismi areng ja tulevikusuunad Eestis. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2006.

Tenson, Ago. AS Pärnu Sadama keskkonnapoliitika. – Juhendaja Peeter Volkov. – Pärnu, 2000.

Teras, Moonika. Eestlaste valmisolek taliturismiks. - Juhendaja Tiina Kiibus. - Pärnu, 2002.

Terras, Merit. Lisateenuste arendamine koosolekukliendile Dorpat Konverentsikeskuse näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA - Pärnu, 2017

Tidor, Sandra. Kliendirahulolu mõjutegurid Barclay hotelli näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2016

Tigane, Jaanika. Majutusettevõtte turundamine sotsiaalmeedias Dorpat hotell ja konverentsikeskuse näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2016

Tiimus, Hellevi. Teeninduskultuuri kui spetsiifilise organisatsioonikultuuri kujundamise teooria ja praktika. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2006

Tiirmaa, Kaisa. Seminariteenuse turundamine majutusettevõttes GMP Clubhoteli näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Aime Vilgas, MBA. - Pärnu, 2022

Tiit, Sander. Kodulehe arendamine sihtkoha turunduskanalina MTÜ Visit Saaremaa näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2018.

Tiitsaar, Dajana. Saaremaa Spa Hotellide positsioneerimine ja seda toetava turundusmeetmestiku kavandamine aastateks 2005 - 2006. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2005.

Tikk, Mariliis. Töörahulolu ja töötajate motiveerimine ettevõttes Fazer Food Service AS. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2011.

Tiks, Grete. Finantsanalüüs majutusettevõtte majandusliku jätkusuutlikkuse hindamiseks TLG Hotell OÜ näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2018

Timofejeva, Inna. Klientide lojaalsusprogramm Reval Park Hotel ja Casino näitel. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2005.

Tippi, Rauno. Sotsiaalmeedia kui turunduskanali rakendamine Hestia Hotel Laulasmaa Spa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2020

Tobi, Kristi. Keskkonnasäästlike põhimõtete rakendamine Eesti maahotellides. - Juhendaja Tiina Tamm, kaasjuhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2011.

Tolk, Kristiin. Videote rakendamine sihtkohaturunduses Võru maakonna näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2019

Tollimägi, Liina. Reisiettevõtte turundamine sotsiaalmeedias Estravel AS näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2020

Tolmats, Pille. Turunduse planeerimine sotsiaalmeedias Tallinna majutusettevõtete näitel. - Juhendaja Marko Siller, kaasjuhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2012

Tomingas, Kirke. Veeturismi sihtkoha arendamine SunCity näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2022

Tomson, Cäroly. Koostöö spordisündmuste turundamisel Eesti Jalgpalli Liidu näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2018

Topasia, Kadi. Järvamaa infoportaali välimus ja kasutajamugavus läbi külastajate silmade. - Juhendaja Marko Siller, kaasjuhendaja Helen Ilves, MSc. - Pärnu, 2011.

Toode, Birgit. Joogaturismi võimaluste arendamine Eesti siseturismis. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2014

Toomjõe, Age. Loodusturismitoodete arendamine Voorema Geopargi näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2015

Toomsalu, Eve. Reisiettevõtjate tulevikusuundumused elektroonilise müügi võimaluste laiendamisel Eestis. -  Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2005.

Toomsalu, Nele. Siseturunduse tegevuste kasutamine Aqva Hotel & Spa näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2012.

Toomson, Tiina. Meeled spaahotellide kliendikogemuse kujundajatena Tervis ravispaahotelli näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2019

Toots, Kadri. Sisseostetavate teenuste kvaliteedi mõju hotelliteenuse terviklikule kvaliteedile. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2005. 

Tosin, Küllike. Turunduskanalite valik Palmse mõisa näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2013.

Traks, Tiia. Keskkonnasäästmisega kuluefektiivsuse edendamine RMK Sagadi mõisa hotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2010.

Treial, Liis. Matkavekka Soome kliendi vaba aja veetmise eelistused sihtkohas Pärnu. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2007.

Treier, Heidi. Hotellitöötajate emotsionaalse töö mõõtmine ja hindamine Sokos Hotel Viru näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2010.

Trokša, Marta. Majutusettevõtte teeninduskvaliteedi arendamine My City Hotel näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2018

Troon, Maarja. Eesti teemapealinnade mainekujundusstrateegia võrdlev analüüs Pärnu ja Otepää näitel. - Juhendaja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2005.

Tropp, Kaie. Kliendirahulolu mõõtmise ja hindamise meetodid ning nende rakendamine AS Baltic Toursis. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2005.

Tsimmer, Merike. Karula piirkonna turismistrateegia. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2006.

Tsukker, Sindy. Väärtuspakkumise kujundamine siseturistile Rosenplänter butiikhotell & kohvik Pastoraat näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Tamm MSc. - Pärnu, 2021

Tsupsmann, Kätlin. Tallinn 2011 külalislahkuse koolitusprogrammi mõju Tallinna toitlustusettevõtetes. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2012.

Tsõgankova, Olga. Turismitoote pakkumine venekeelsele tarbijale. – Juhendaja Tiina Kiibus. – Pärnu, 2001.

Tšamorina, Natalia. Reisijate rahulolu ja probleemid välisreiside korraldamisel AS Wris Pärnu büroo näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2009.

Tšeskidov, Katri. Reisipakettide arendamine Hiina turule Tumlare Corporation Estonia OÜ näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2018

Tšuškina, Natalja. Turismi mõju mitte - eesti noorte integratsiooniks Eesti ühiskonda. - Juhendaja Heli Tooman. - Pärnu, 2002.

Tuisk, Epp. Loodusturismi arendamine Tõstamaa vallas. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2012.

Tuisk, Kaiu. Tax-free kaubanduspoliitika mõju turismile. – Juhendaja Ain Hinsberg. – Pärnu, 2001.

Tuisk, Tairi. Veebipõhine sihtkoha turundus Põhja-Eesti turismiregiooni näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2014.

Tullus, Anne. Saritoote “Mõisamatk Loonemaal” kavandamine. – Juhendaja Aat Sarv. – Pärnu, 2000.

Tulvik, Annely. Reisibüroo turundusplaan. - Juhendaja Heli Tooman. -  Pärnu, 2002.

Turgan, Ann Helen. Teenindusstandardite roll hotelli teeninduskultuuri arendamisel Nordic Hotel Forum näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2017

Tursk, Miina. Majutusettevõtte hooajalisuse vähendamise võimalused Braavo Spa Hotellis. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2016

Tuulik, Reelika. Turismi arendamine looduskeskkonnas, Hiiumaa näitel. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2003.

Tuvi, Noemi. Ettevõtte strateegilise turunduse planeerimine ja arendamine OÜ Sir Autorent näitel. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2007.

Tõnisson, Kärt. Vastuvõtuosakonna roll klienditeekonna etappidel Hotell Tartu näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2009.

Tõnisson, Madis. Kultuuriüritused sihtkoha turunduses Tartumaa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2020

Tõnsing, Kadi. Sisemine turundus Tervise Paradiisi näitel. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2007.

Tõnutare, Ave. Isiklik müük reisibüroos Wris. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2004.

Tähe, Kaisa. Vastutustundliku ettevõtluse roll jätkusuutliku turismisihtkoha arendamisel Võrumaa näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc, kaasjuhendaja Marko Siller. - Pärnu, 2013.

Tähemaa, Merily. Turundusvõimalused klienditeekonna erinevatel etappidel Pärnu Jahtklubi restorani näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2016

Tähve, Hegle. Organisatsiooni sisemine klient ja rahulolu Astlanda Hotelli AS näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2004.

Tüür, Piret. Kuurortturismi perspektiivid Eestis. – Juhendaja Tiit Kask. – Pärnu, 2000.

Umbleja, Anu. Spaateenuse arendamine maapiirkonnas Maria talu näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2012.

Unt, Kätlin. Päevaspaa teenuste arendamine Dorpat SPA näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2013.

Unt, Rauno. Turismiinfokeskuse külastaja motiivid, ootused ja vajadused Viljandi Turismiinfokeskuse näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2015

Unus, Kristel. Töömotivatsiooni uuring Pärnu majutusettevõtetes. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2004.

Uriko, Elise. Spaateenuste innovatsioon V Spaa näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2018

Urva, Birgita. Rekreatiivsete tegevuste harrastamise võimalused Tallinnas. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2012.

Uska, Nele. Kliendisegmentide erinevused reisibüroos AS Gotravel näitel. - Juhendaja Ingrid Käo; kaasjuhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2008.

Uulits, Karolin. Eesti kui turismisihtkoha kuvand Rootsi turul [Võrguteavik]. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2021

Uus, Linda. Eesti maaturismi majutusettevõtete lisateenused. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2004

Uusküla, Merlyn. Radisson SAS hotelli positsioon konkurenthotellide grupis. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2007

Uuspõld, Gerli. Majutusettevõtte kliendirahulolu hindamine Tallink Express Hotelli näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2017

Uusväli, Helen. Aktiivne puhkus Eesti maaturismi tootearenduses. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2004.

Vadi, Sirli. Multikultuursus Eesti hotellimajanduses. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2010.

Vaga, Aili-Kadri. Bussirendifirma sisenemine reisikorralduse turule OÜ Luule Reiside näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc; kaasjuhendaja Luule Vaga. - Pärnu, 2005.

Vahenurm, Krista. Spaateenuste arendamine siseturule Tallinn Viimsi SPA näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2016

Vahkel, Diana. Maamajutusettevõtte turundamine madalhooajal Sadama Öömaja näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2018

Vahkel, Kristiina. Vabaajatoote arendamine Estonia Medical Spa & Hotel sauna- ja basseinikeskuse Termid näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2017

Vahter, Sanna. Sündmuse arendamine Saaremaa Wellfesti näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2018

Vahtramäe, Tiina. Reisilaevateeninduse kvaliteedi hindamine Väinamere Liinid OÜ näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2015

Vaidla, Kriss-Stina. Rahvusvahelise lennujaama roll sihtkoha arendamisel Tallinn Lennart Meri lennujaama näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2019

Vaigla, Eve. Viljandimaa looduslik-kultuurilised ja geograafilised arenguperspektiivid turismipiirkonnaks kujunemisel. - Juhendaja Katrin Reimo. - Pärnu, 2007.

Vaikjärv, Kristjan. Sündmuste turundus MTÜ Püha Loomaaed näitel. - Juhendaja Helen Ilves, MSc. - Pärnu, 2014.

Vaikma, Tanel. Heaoluturismiteenuse innovatsiooni mõjutegurid Tallink hotellide näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2010.

Vaino, Britt. Elamuslike teenuste turundamine sotsiaalmeedias Y-põlvkonnale Perona Bowlingu näitel. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2019

Vainumaa, Kaili. Majutusettevõtte roll säästva turismi arengus. - Juhendaja Tiina Tarma. - Pärnu, 2003

Vainula, Lilit. Maaturismi toode Eestis. – Juhendaja Ain Hinsberg. – Pärnu, 2000.

Vakrõõm, Carina. Majutusettevõtte kodulehe arendamine Pärnu mnt 27 Hosteli näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2018.

Vaks, Jane. Hotelliteenuste funktsionaalne kvaliteet. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2001.

Valdaru, Kadi. Teeninduskvaliteedi ja jootraha seosed toitlustusettevõttes Villa Wesseti näitel. - Juhendaja Anne Roosipõld, MA; kaasjuhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2012.

Valdmaa, Brigita. Majutusettevõtte püsikliendiprogrammi arendamine Hedon SPA & Hotel näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2017

Valge, Marju. Juhtimise roll töötajate heaolu kujundamisel hotell Sophia näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Mare Kurvits, kaasjuhendaja Anne Roosipõld, PhD. - Pärnu, 2021

Valk, Reili. Maaturismi arendusvõimalused Kadrina valla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2022

Vallimäe, Kristina. Hotelliteenuste innovatsioon Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu hotellide näitel. - Juhendaja Errit Kuldkepp. - Pärnu, 2010.

Varblane, Kristin. Koostöö arendamine sündmuse planeerimisel Augustiunetuse näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2018.

Vardja, Katrin. Personaliprobleemide analüüs Central Hotell OÜ näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2007.

Vares, Kaie. Matkavekka Eesti OÜ väärtuste toetamine teenindusstandardi abil. - Juhendaja Heli Tooman, PhD; kaasjuhendaja Sülvi Mölder. - Pärnu, 2007.

Varik, Karolin. Muuseumitoote arendamine Rebala muuseumi näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2012

Varik, Kätrin. Restorani klientuuri suurendamise võimalused madalhooajal Viinistu rannaresto näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Roosipõld, PhD. - Pärnu, 2022

Varik, Liisa. Veebipõhise tagasiside rakendamine majutusettevõtte V Spaahotelli näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2021

Varipuu, Kaari. Hooajalisuse vähendamise strateegiad Arensburg Boutique Hotel & Spa näitel. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2013.

Vassiljev, Merilin. Pärnumma kui motivatsioonireiside sihtkoha potentsiaal. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2008

Vatsel, Helene Elisabeth. Veebilehe optimeerimine reisiettevõtte Alpiexpress OÜ näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Maarja Pajusalu, MSc. - Pärnu, 2022

Vatsel, Liisi. Turundustegevuse arendamine Jõuluvana Korstna Talu näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2013

Vatsk, Raili. Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamise võimalused Eesti turismi arendamisel aastatel 2007-2013. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2007

Veeber, Elsa. Sihtkoha brändi kommunikatsiooni tulemuslikkuse hindamine EASi Turismiarenduskeskuse pressireisijärgsete meediakajastuste näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc - Pärnu, 2017

Veedla, Alice. Puhkeala arendamise võimalused Reiu-Raeküla Tervisespordikeskuse näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc; kaasjuhendaja Margus Randmäe. - Pärnu, 2011.

Veedler, Marge. Turismitoode Lõuna-Eestis – hetkeolukord ja arengupotentsiaal. – Juhendaja Ain Hinsberg. – Pärnu, 2001.

Veeroja, Eda. Haanja valla turismiarengu kava 2003-2008. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2003.

Veesaar, Lili. Turismiprojektide seos Põlvamaa turismistrateegia eesmärkidega. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2006.

Veersalu, Priidu. Koostöövõrgustiku ja selles tegutsevate äriettevõtete eesmärkide ühildumine MTÜ Koostöövõrgustik Ehedad Elamused Lahemaal näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2014

Verlin, Robert Andreas. Digiturunduse võimalused seiklusturismis Pärnumaa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2022

Vetemäe, Tauri. Klientide rahulolu parendamine Villa Eeden külalistemaja näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2016

Viggor, Eliina. Brändi identiteedi ja imago võrdlev analüüs Estonian Air'i näitel. - Juhendaja Kadi Elmeste, MSc. - Pärnu, 2009.

Viidik, Kadi. Seminariteenuste arendamine maamajutusettevõttes Lepiku Külalistemaja näitel. - Juhendaja Katrin Saks, PhD. - Pärnu, 2018

Viik, Joanna Elisabeth. Pereturistide külastajateekond turismisihtkohas Hiiumaa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2022

Viil, Madlin. Klientide reisi ostuotsuseid mõjutavad tegurid ja nende roll reisiettevõtte valikul. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2015

Viil, Maris. Kliendirahulolu ja lojaalsuse saavutamine AS Kaleva Travel näitel. -  Juhendajad Maidu Harjak ja marie Kurie. - Pärnu, 2007.

Viilik, Kristiina. Puhkekülade ja -laagrite kui turismitoote ühe elemendi arendamine ja neile esitatavad nõuded. - Juhendaja Aita Antson; kaasjuhendaja Tiina Maripuu. - Pärnu, 2003.

Viirand, Liis. Ettevõtte turundusstrateegia Viinistu Hotelli näitel. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2006.

Viks, Eneken. Restorani kliendi ostuotsuse kujunemine ja mõjutegurid Nordic hotel Forumi restoran Monaco näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2013.

Viks, Kati. Soome ravikülastajate ootused, soovid ja rahulolu AS TRK Viiking SPA näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2010.

Viljaste, Katrin. Bussireiside toote- ja kliendiuuring Ekspressreisid Tartu OÜ näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2005.

Villem, Marge. Hotelli Centrum turundusplaan. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2000.

Villo, Birgit. Eesti pereturisti rahulolu AQVA Hotel & Spa toodete ja teenustega. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2012.

Virkus Sule, Katrin. Suusaturismi trendid ja eestlaste mäesuusareisid. - Juhendaja Heli Müristaja, MA. - Pärnu, 2005.

Virnhoff, Kadi. Kruiisituristide rahulolu mõjutavad negatiivsed tegurid ekskursioone pakkuva ettevõtte DenEesti näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2012.

Virve, Stella. Turismiteenuste kättesaadavus füüsilise puudega inimestele Tallinna näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2013.

Virves, Maarja. Iisraeli kui uue reisisihtkoha perspektiivid Eesti turul. - Juhendaja Liis Meeras; kaasjuhendaja Peeter Võsu. - Pärnu, 2008. 

Visnapuu, Helene-Liis. Loodusspaa kontseptsiooni ja teenuste arendamise võimalused Kubija hotell-loodusspaa näitel. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2014.

Visnapuu, Kristi. Sisemise kliendi teenindamise tähtsus teeninduskvaliteedi parendamisel Rannahotelli näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2004.

Vokk, Anne. Personali hindamine Taastusravikeskuses Estonia. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2005.

Voll, Margit. Kultuurilistest erinevustest tekkivate konfliktide ennetamine Strand SPA & Konverentsihotellis. - Juhendaja Tiina Viin, MA; kaasjuhendaja Aime Vilgas, MBA. - Pärnu, 2012.

Volmer, Anu. Eesti kui reisisihi turundusvõimalused Hollandi puhkajatele. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2011.

Voodla, Karin. Reisijatele suunatud veebilehe arendamine Reisi Targalt veebilehe näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2020

Voog, Keiti. Informatsiooni kättesaadavus ja teeninduskvaliteet Tallinna Lennujaama infopunktis. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2008.

Vunk, Mari-Ann. Majutusettevõtte valiku mõjutegurid ja turundus madalhooajal Hedon SPA & Hotel'i näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2018 (ligipääs piiratud kuni 19.06.2023)

Vunk, Victoria. Külastuselamuse mõjutegurid ja kujundamine restorani Olde Hansa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2021.

Vutt, Lea. Aiandusturism kui võimalus Eesti maaturismiettevõtete tegevuse mitmekesistamiseks. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2014

Võigas, Kristel. Kultuurisündmuste arendamine Seljametsa Rahvamaja näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2022

Väre, Kertu. Hotellide teeninduskvaliteet ja selle parandamine Tallinna kolme tärni hotellide näitel. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2000

Völcker, Nele. Töötajate heaolu ning teeninduskvaliteedi vahelised seosed Eesti spaahotellide näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2022

Õige, Ruta. Tänapäeva saunakultuur Eesti spaade näitel. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2011.

Õnnik, Anneli. Tallinna kui puhkusereisi sihtkoha turundamine hispaanlastele. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu 2013.

Õun, Liisi. Vastuvõtutöö hindamine läbi klienditeekonna kontseptsiooni Johan SPA Hotelli näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2009.

Õunapuu, Evelin. Järvamaa kui turismisihtkoha kuvand eestimaalaste seas. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2012.

Ülesoo, Kärt.  Väliskülastajale suunatud turunduskanalid Eesti kui spaaturismi sihtkoha tutvustamisel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2012.

Ansu, Taavi. Kalakonservitööstuse areng Pärnumaal 20. sajandi algusest tänapäevani. - Juhendaja professor Henn Ojaveer, PhD. - Pärnu, 2007.

Arder, Marje. Lõhe taastootmise areng Eestis. - Juhendaja Mart Kangur. - Pärnu, 2006.

Enkel, Tjorven. Kalapääsude rahastamise ja rajamise aspektidest. - Juhendaja Mati Kose, MSc. - Pärnu, 2011.

Hallang, Andrus. Kilu kudekarja struktuuri dünaamika Läänemere kirdeosas aastatel 1990-2000. - Juhendaja Tiit Raid, PhD. - Pärnu, 2007.

Havik, Martin. Pärnu lahe kalasaakide ja sügisese seirepüügi tulemuste seosed perioodil 2005-2010 II poolaasta. - Juhendaja Heli Špilev, MSc. - Pärnu, 2011.

Heinsalu, Maarika. Haapsalu meremuda ja selle kasutamine ravimudana. - Juhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2010.

Jaanimägi, Ele, Pärnu ranna suplusvee kvaliteedi muutused aastatel 1998-2008. - Juhendaja Sigrit Kasemets; kaasjuhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2009.

Jaanuska, Heiki. Peled (Coregonus peled) Kuremaa järves. - Juhendaja Teet Krause, MSc; kaasjuhendaja professor Tiit Paaver. - Pärnu, 2008.

Junson, Siia. Suvilate kasutamine Pärnumaa rannikupiirkonnas Häädemeeste ja Varbla valla näitel. - Juhendaja Melr Looring, MSc. - Pärnu, 2011.

Jõerand, Helen. Traalpüügist tingitud ohud avamere gaasijuhtmete piirkonnas Nord Stream näitel. - Juhendaja Tarmo Kõuts; kaasjuhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2009.

Järvekülg, Karl. Poolintensiivse vähikasvatusmeetodi rakendamine Järvelille talus. - Juhendaja Margo Hunt; kaasjuhendaja professor Henn Ojaveer, PhD. - Pärnu, 2007.

Järvemets, Gert. Tormide mõju Pärnumaa rannikupiirkonnale 2005.aasta 9.jaanuari tormi näitel. - Juhendaja Merle Looring MSc; kaasjuhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2006.

Jürgenstein, Tauno. Lõhilaste kudealade taastamise metoodikad. - Juhendaja Anti vasemägi; kaasjuhendaja Mart Kangur. - Pärnu, 2008.

Kaldma, Anne. Rannikupiirkonna puhkemajanduse paiknemise looduslikud eeldused. - Juhendaja Merle Looring, MSc. - Pärnu, 2011.

Kaljula, Kaidi. Kalakasvatuse areng Eestis 2000-2005 ja arenguperspektiivid. - Juhendaja Tiit Paaver; kaasjuhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2006.

Kao, Kristi. Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi rakendamine kasutades EMAS Easy meetodit. - Juhendaja Ingrid Tamm; kaasjuhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2006.

Kark, Timo. Pärnumaa kalandus 19. sajandi lõpust Teise maailmasõjani. - Juhendaja Heli Špilev, MSc. - Pärnu, 2007.

Kase, Kaupo. Pärnu jõe alamjooksu kalastik kevad-suvisel perioodil. - Juhendaja Heli Špilev, MSc. - Pärnu, 2006.

Kask, Hanno. Lõhe spordikalana Eestis. - Juhendaja Mart Kangur. - Pärnu, 2007.

Kerde, Klaus-Hans. Vikerforelli võimalikud kasvatussüsteemid Kaunissaare Kalakasvatuses. - Juhendaja Priit Lulla, MSc; kaasjuhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2011.

Koel, Tiit. Meriforelli kudejõed Läänemaal: meriforelli asustamine nendesse ja tulemuslikkuse esialgne hinnang. - Juhendaja Mart Kangur; kaasjuhendaja Herki Tuus. - Pärnu, 2007.

Korn, Sander. Ballastveega levivate võõrliikide ohjamise meetodid ja võimalused. - Juhendaja Merle Looring, MSc. - Pärnu, 2009.

Kukk, Eimar. Liivi lahe sügiskuderäime viljakus. - Juhendaja Timo Arula, MSc. - Pärnu, 2009.

Kuntu, Mergo. Lõhilaste arvukuse suurendamise võimalused Pärnu jõe näitel. - Juhendaja Monika Übner, PhD; kaasjuhendaja Tauno Jürgenstein. - Pärnu, 2010.

Kuusik, Keit. Mudila (Pomatoschistus spp.) vastsete keskmine pikkus ja kasvukiirus ning seda mõjutavad tegurid Pärnu lahes. - Juhendaja Kerli Laur, MSc. - Pärnu, 2011.

Kärp, Margit. Kalastusturismi edendamine Eesti siseveekogudel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2006.

Küttä, Maarja. Pärnu reoveejaama puhastusmeetodid ja reovee puhastamise tõhusus. - Juhendaja Merle Looring, MSc. - Pärnu, 2009.

Laur, Kerli. Mudila (Pomatoschistus spp.) vastsete arvukust ja esinemist mõjutavad keskkonnamuutujad Liivi lahe kirdeosas ja Pärnu lahes. - Juhendajad Timo Arula,MSc; kaasjuhendaja Henn Ojaveer, PhD. - Pärnu, 2008.

Leinart, Tõnis. Sügisräime struktuur koelmualadel Liivi lahes. - Juhendaja Timo Arula, MSc; kaasjuhendaja Henn Ojaveer, PhD. Pärnu, 2009

Leola, Maia. Inimese ja kormorani suhete analüüs Eesti päritoluga kormoranide rõngastustaasleidude põhjal. - Juhendaja Kaja Lotman, MSc; kaasjuhendaja Mati Kose, MSc. - Pärnu, 2011.

Luha, Käty. Rannaalade prügistamine ja korraldatud jäätmevedu prügireostust ennetava meetmena. - Juhendaja Merle Looring, MSc. - Pärnu, 2011.

Meresmaa, Tarmo. Tallinna toorvee ja joogivee kvaliteedi muutus ning seosed 1993-2008. - Juhendaja Merle Looring, MSc. - Pärnu, 2009.

Merirand, Madis. Harrastuskalapüügi võimalused ja piirangud Eesti siseveekogudel. - Juhendaja Endrik Tõnsberg, MSc; kaasjuhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2011.

Mikelsaar, Imre. Põhja-Eesti lõhejõgede kalavarude taastamine Põlula Kalakasvatuskeskuse näitel. - Juhendaja Erkki Juronen, PhD. - Pärnu, 2010.

Männikus, Kaari. Õlireostuse ohjamise alane tegevus Läänemere piirkonnas ja Eesti rannikuveteds. - Juhendajad Toomas Liidja,  Merle Looring, MSc. - Pärnu, 2007.

Mürk, Rando. Eesti väikesadamad, turism ja kalandus. - Juhendaja Merle Looring, MSc. - Pärnu, 2007.

Nigu, Silver. Kalandusalane järelvalve Eesti traallaevastiku üle kilu ja räime püügil 2010. aastal. - Juhendaja Mait Grigorjev; kaasjuhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2011.

Nuut, Kaie. Vähikasvatuse hetkeseis ja arenguperspektiivid Saaremaal. - Juhendaja Margo Hunt, MA; kaasjuhendajad professor Tiit Paavel ja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2006.

Pai, Aare. Seadusliku ja ebaseadusliku püügi mõju Pirita jõe lõhelistele 2010 aasta sügisel. - Juhendaja Martin Kesler, MSc; kaasjuhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2011

Pajusalu, Liina. Pärnumaa rannapüügi struktuur aastatel 1994-2004: muutused ja põhjused. - Juhendaja Heli Špilev, MSc. - Pärnu, 2006.

Pajuste, Siiri. Riplox meetod järvetaastuses. - Juhendaja Taavi Virro, PhD; kaasjuhendaja Helen Pajuste.  - Pärnu, 2007.

Prass, Peeter. Eesti siseveekogude omanikukeskse halduskorralduse rakendamise võimalustest Ülemiste järve näitel. - Juhendajad Arvo Tuvikene, PhD ja Ain Järvalt, MSc. - Pärnu, 2008.

Puusepp, Ivar. Pärnu veekogude hooldamine. - Juhendajad Jüri Tenson, Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2008.

Põldma, Hiie. Räimesaakide struktuur Pärnumaa rannapüükides aastatel 2000-2004. - Juhendaja Heli Špilev, MSc. - Pärnu, 2006.

Pärkson, Raul. Kopra elutegevuse mõju maaparandussüsteemidele. - Juhendaja Nikolai Laanetu, MSc; kaasjuhendaja Mati Kose, MSc. - Pärnu, 2010.

Raia, Vivian. Hüdroenergia tootmine Eestis ning võimalused tulevikus. - Juhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2008.

Roosmaa, Katrin. Tootsi valla joogivee kvaliteedi analüüs aastatel 2002-2010. - Juhendaja Merle Looring, MSc. - Pärnu, 2011.

Roosipuu, Irene. Hajaasustusega piirkonna joogivee kvaliteet Tori valla näitel. - Juhendaja Kalev Mitt; kaasjuhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2010.

Rääk, Liis. Läänemere kilu ja räime kasvu dünaamikast ning seda mõjutavatest teguritest aastatel 1986-2006. - Juhendaja Tiit Raid, PhD. - Pärnu, 2008.

Tamm, Kristjan. Pärnumaa prügilad, võimalikud ohud põhja- ja pinnaveele. - Juhendaja Merle Looring, MSc. - Pärnu, 2006.

Titova, Riina. Rannikupiirkonna majandamise indikaatorite kasutamine rannikuala ruumilisel planeerimisel. - Juhendaja Merle Looring, MSc. - Pärnu, 2011.

Toobal, Andres. Merevee hapestumise mõju põhjataimestikule Kirde-Läänemere tingimustes pilootuuringu näitel. - Juhendaja Liina Pajusalu, MSc. - Pärnu, 2011.

Torn, Kalev. Kasari jõe Kloostri luha kasutamise analüüs 1950-2010. - Juhendaja Merle Looring, MSc; kaasjuhendaja Kaja Lotman, MSc. - Pärnu, 2011.

Uustamm, Raja. Heitvee kontrollseire Võrtsjärve vesikonnas. - Juhendajad Arvo Järvet, PhD (geogr.), Kandela Õun mag. - Pärnu, 2006.

Vaher, Irma. Võõrliik Cercopagis pengoi ja ta invasioonijärgselt Liivi lahezooplanktonis toimunud muutused. - Juhendaja Maria Põllupüü. - Pärnu, 2009.

Vainola, Katrin. Kutselisest kalapüügist Pärnumaal 2008 aastal. - Juhendaja Heli Špilev, MSc; kaasjuhendaja Kaidi Kaljula. - Pärnu, 2010.

Vallek, Eerika. Sotsiaal-majanduslikud mõjud Pärnu lahe rannikupiirkonnas. - Juhendaja Merle Looring, MSc. - Pärnu, 2007.

Õunap, Timmu. Põhja-Aafrika säga (Clarias gariepinus) ja tema kasvatamise võimalused Eestis. - Juhendaja prof. Tiit Paavel; kaasjuhendaja Heiki Jaanuska. - Pärnu, 2010

 

Lisainformatsioon: 

Tartu Ülikooli Pärnu kolledži raamatukogu
raamatukogu@pc.ut.ee
445 0525
514 2156

Signe Riisalo

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo külastas Pärnu kolledžit

Pärnu kolledži ja Pärnumaa Kutsehariduskeskuse koostöö

Pärnu kolledži üliõpilaskogu

Õppeaasta avaaktus 2023

Pärnu kolledžis alustab sellel sügisel õppetööd üle 280 uue üliõpilase