Diplomi- ja bakalaureusetööd

Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis on kokku kaitstud üle 2700 diplomi- ja bakalaureusetöö. Kirjutajate peamised uurimisvaldkonnad on olnud turism, ettevõtlus, sotsiaaltöö, majandusteadus, projektijuhtimine, rehabilitatsioon, hotelliettevõtlus ning veeökosüsteemide majandamine. 

Aadamsoo, Pille-Riina. Postiteenuste hinna kujundus tegevuspõhisest kuluarvutusest lähtuvalt. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2005.

Aalma, Kaire. Transpordiettevõtte analüüs õppiva organisatsiooni kontseptsiooni alusel. - Juhendaja Made Torokoff, MA. - Pärnu, 2006.

Aarelaid, Marika. Transpordiettevõtte rahvusvahelise konkurentsivõime analüüs. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2003.

Aariste, Kristjan. Projektide planeerimine AS Jart Konsult näitel. - Juhendaja Helen Pajuste. - Pärnu, 2006.

Aasa, Merike. Erinevate tasandite juhtimisstiilide mõju organisatsioonikultuuri kujundamisele. - Juhendaja Made Torokoff. - Pärnu, 2003.

Aasav, Ave. Korterelamute arenguvõimaluste analüüs. – Juhendaja Maidu Kuuse. – Pärnu, 2000.

Aava, Gerli. Hotell Aisa hetkeolukord ja perspektiivid. – Juhendaja Nokelin Pentti. – Pärnu, 1999.

Aavasalu, Tõnu. Ettevõtlust mõjutavad tegurid Põhja-Sakala valla näitel. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD; kaasjuhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2019.

Aaviste, Toomas. Müük ja müügimeeskonna töö analüüs. - Juhendaja Tõnu Mauring; kaasjuhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2003.

Abram, Eha. Raamatupidamisettevõtte käivitamine. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2007.

Adamtõug, Ere. Konkurentsivõime analüüs karastusjooke tootvate ettevõtete näitel. –Juhendaja Maksim Saat. – Pärnu, 1999.

Adra, Anu. Jaekaubandusketi turundusplaani koostamine. – Juhendaja Viido Einer. – Pärnu, 1999.

Aedma, Karoliina. Põllumajandusettevõtte äriplaan. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2004.

Ahas, Helen. Eesti kaugtöökeskuste toimimise alused ja mõjutegurid. - Juhendaja Garri Raagmaa, PhD. - Pärnu, 2019.

Aidla, Eidi. Eralaen ja eraisiku krediidivõime analüüs AS SEB Eesti Ühispank näitel. - Juhendajad: Margus Kõomägi, MA; Raja Õnnik. - Pärnu, 2005.

Aija, Gerly. Automüügiettevõtte tegevuse analüüs. – Juhendaja Udo Saul. – Pärnu, 2001.

Aim, Mariel. SMS laenu pakkuvate Eesti ettevõtete finantsilise tulemuslikkuse analüüs. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2016.

Ainsaar, Taavi. Äristrateegia ettevõttes OÜ ADM Interactive. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2006.

Akkaja, Karet. Ettevõtete rahastamine eurotoetustega Pärnumaal. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2011.

Akkermann, Külli. Ettevõtjate rahulolu transpordiga väikesaarte tingimustes. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2013.

Alatare, Gertrud. Eesti sportlaste motivatsioon saavutusspordis osalemiseks. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2018.

Alev, Indrek. Välisinvesteeringud Eesti majanduses. – Juhendaja Avo E. Org. – Pärnu, 2001.

Algma, Argo. Personali motiveerimine ettevõttes. - Juhendaja Üllas Tankler. - Pärnu, 2003.

Algpeus, Kadri. Organisatsioonide projektijuhtimisalane küpsus Eestis. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2012 (kasutuskeeld).

Aljaste, Pille. Klientide rahulolu Pärnu Jahtklubi kõrtsi teenusega. - Juhendaja Tiina Merkuljeva. - Pärnu, 2010.

Allaje, Kaur. Projektijuhtimise standardiseerimine tarkvaraarenduse projektides väikeettevõttes Car Rental Gateway. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, 2024.

Allik, Ando. S. W. I. T.- i olemus ja selle kasutamine rahvusvahelistes väärtpaberitehingutes. - Juhendaja Olavi Lepp. – Pärnu, 2000.

Allik, Sten. Põhivara investeerimisprojekti finantsanalüüs OÜ Purutuli näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2013.

Allika, Heli. AS BCS Itera tulemustasusüsteemi arendamine. - Juhendaja Jaana Kikas, MA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2014.

Altmäe, Ivi. Kultuurikeskkonna mõju naisjuhtide kujunemisel Eestis. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2005.

Alttoa, Kadri. Toitlustus- ja meelelahutusettevõtte elutsükkel. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2001.

Alttoa, Margus. AS Decora konkurentsivõime analüüs Pärnus. – Juhendaja Andrus Allik. – Pärnu, 2001.

Alunurm, Reelika. Sotsiaalmeedia kui turunduskanali rakendamine Pärnu väikeste teenindusettevõtete näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2014.

Alviste, Alari. Väikeettevõtluspoliitika institutsioonid Eestis. - Juhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2002.

Anga, Alar. Ettevõtja isiku roll väikeettevõtluses. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Anger, Marika. Tarbija- ja huvigruppide rahulolu ühistransporditeenusega Saare maakonna näitel. - Juhendaja Mari Erm-Reining, MBA. - Pärnu, 2013.

Annask, Kristin. Raviasutuse kvaliteedjuhtimine SA Peipsiveere Hooldusravikeskuses. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2015.

Arakas, Daisy-Lola. Teenuse arendamine AS Amserv Auto näitel. - Juhendaja Grete Männikus, kaasjuhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2016

Arakas, Grete-Lotta. Materiaalse põhivara arvestus tootmisettevõttes. - Juhendaja Varje Kodasma, MBA. - Pärnu, 2016.

Aria, Sandra. Personali hüvitamise ja hindamise analüüs AS Gotravelis. - Juhendaja Airi Noppel; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2011.

Arnek, Adeele. Kliendirahulolu Spordiklubi Airpark MTÜ näitel. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2021.

Arno, Helle. Töörahulolu ja motivatsiooni uuring aktsiaseltsis Efore. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2005.

Aru, Carolin. Töötajate rahulolu ja motivatsioon AS Schenker näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2013 (kasutuskeeld).

Arula, Alar. Tootmisprotsesside optimeerimine Stora Enso Eesti AS Imavere Saeveskis. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2015.

Aruoja, Even. Üliõpilassportlaste topeltkarjääri võimalused Eesti näitel. - Juhendajad Katrin Saks, PhD ja Alis Laan, MBA. - Pärnu, 2019.

Aspre, Kairi. Ettevõtte ühinemise finantsanalüüs AS Ühinenud Ajalehed näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2013.

Aspre, Riina. Ärikeskkonna analüüs ja strateegiate kavandamine hulgikaubandusettevõtte OÜ Pointman näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2005.

Aston, Annely. Premium, esi- ja madalama liiga jalgpalliklubide koostöö Eesti Jalgpalli Liiduga. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2018.

Attim, Triin. Eesti äriõiguse majanduslik analüüs. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2004.

Audova, Eha. Pärnu Pensioniameti arendamise võimalused õppiva organisatsiooni mudeli põhjal. - Juhendaja Made Torokoff, MA. - Pärnu, 2006.

Aulik, Heiki. Aktsiaseltsi “Eston Ehitus” konkurentsivõime analüüs. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Auling, Eva-Laura. Sportlase motivatsioon korvpalliklubi Pärnu näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2015.

Balent, Kristina. Protsessipõhise juhtimise juurutamine tootmisettevõttes. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2017.

Bannikov, Mark. Molycorp Silmet AS investeerimisprojektide algatusprotsesside parendamine. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2015.

Barlo, Piret. Turismi arenguperspektiivid Pärnu sadamas. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 1999.

Bastig, Veigo. Raamatupidamisteenust pakkuva ettevõtte käivitamine. - Juhendaja Varje Kodasma, MBA. - Pärnu, 2012.

Baumann, Rain. Tootmisettevõtte müügistrateegia kavandamine Eesti turul ASB Greenworld Eesti OÜ näitel. - Juhendaja Maksim Saat. - Pärnu, 2004.

Berdaru, Valeri. Erametsandus ja selle probleemid Eestis. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2007.

Bergmann, Evelin. Osaühing Droomi konkurentsivõime analüüs. - Juhendaja Heldur Heinsoo MBA. - Pärnu, 2008.

Bild, Kätlin. Tööstressi mõju ja tagajärjed AS SEB Kontaktikeskuse näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2013.

Birk, Eleri. Kliendirahulolu rahvaspordisündmustega Spordiklubi Pärnu Kahe Silla Klubi MTÜ näitel. - Juhendaja Liina Puusepp; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2015

Birnbaum, Erki. Klienditeenindajate voolavus Eesti tööturul. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2004.

Bode, Martin. Sotsiaalmeedia kanalite rakendamine ja efektiivsus Eesti teaduspõhiste iduettevõtete näitel. - Juhendaja Riina Tomast, MBA. - Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, 2024.

Brand, Ede. Personali planeerimine ja töö analüüs SA Pärnu Haigla kirurgia kliiniku näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2007.

Braun, Karolin. Innovatsiooni toetavad tegurid Pärnumaa tööstusvaldkonna mikroettevõtete hulgas. - Juhendaja Raigo Ernits, MA. - Pärnu, 2016.

Bujanova, Marianne. Ettevõtluskeskkond ja selle mõju ettevõttele OÜ Suurtüki NK näitel. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2009.

Buht, Elita. Saetööstuse arengu kavandamine. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2001.

Burket, Meelika. Käibemaks ja selle arvestus Pärnu Maksuametis. – Juhendaja Aime Mäekask. – Pärnu, 1999.

Burmeister, Madis. Tarkvara arendusprojektide haldamine infotehnoloogia vahenditega osaühing Codeborne näitel. - Juhendaja Taavi Tamberg; kaasjuhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2011.

Burnašev, Dmitri. Ettevõtte rahandustöö korraldamine ettevõttes OÜ Tehnomet baasil. – Juhendaja Vambola Raudsepp. – Pärnu, 2001.

Böning, Agnes. Festivalid ja nende turismimajanduslik tähtsus. - Juhendaja Riina Müürsepp.- Pärnu, 1999.

Didrichson, Külli. Veiniturunduse arengusuunad. – Juhendaja Kristjan Kaleviste. – Pärnu, 2000.

Differt, Katrin. Äriplaan käivitatavale ettevõttele. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2013.

Eenloo, Triin. Kommunikatsioon AS-i SEB Pank Pärnu kontori harukontorite näitel. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2008.

Eensalu, Priit. OÜ Rakseri finantsanalüüs ja majanduslik prognoos. – Juhendaja Aino Värbu. – Pärnu, 1999.

Egel, Anneli. Ettevõtte sotsiaalselt vastutustundliku käitumise põhimõtete rakendamine Eestis tegutsevates pankades. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2012.

Eilaste, Kaido. Kinnisvaraturu areng ning kinnisvara hinnapoliitika kujunemine Pärnu linna lähivaldade näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo. - Pärnu, 2007.

Ein, Reelika. Personali hindamine. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2002.

Einfeldt, Joonas. Treenerite koolitamine ja arendamine Pärnu JK Poseidon näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2017.

Einla, Tiina-Maarja. Sihtkoha positsioneerimine Vastseliina linnusepiirkonna näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2014.

Einola, Merle. Tööjõu kasutamise võimaluste analüüs ettevõtluse arendamiseks Tõstamaa vallas. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2008.

Eistre, Keili-Kaisa. Projektijuhtimise rakendamine väikeettevõttes Imex Trading Group AS. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2017.

Eksi, Mirell. Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ettevõtluseriala vilistlaste ettevõtluspädevuste tööalane rakendamine. - Juhendaja Ilona Kandelin, MBA. - Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, 2024.

Eljas, Christin. Automaatse paberkandjata vereproovide telimissüsteemi integreerimine olemasolevasse süsteemi. - Juhendaja Heldur Heinsoo. - Pärnu, 2007.

Eljas, Terje. AS Sisustuskaubamaja arengukava. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2008.

Elken, Kateriin. Kliendirahulolu FitLife spordiklubide näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2015.

Eller, Ivika. DFDS kontserni ärikeskkonna analüüs. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2003.

Ellram, Martin. Tootlikkuse parendamine Stora Enso Eesti AS Imavere Saeveski komponenditehases. - Juhendaja Kalvi Almosen, MBA; kaasjuhendaja Margus Kõomägi, MA. - Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, 2024.

Engel, Jane. Teeninduse kvaliteedi tõstmine läbi klienditeenindajate töö parandamise Eesti Energia AS näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2005.

Ennok, Tanel. Alter Baltics OÜ projektijuhtimise arendamine. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2019.

Erdel, Liisa. Teenuste turundamine sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku näitel. - Juhendaja Külli Kivioja-Ööpik, kaasjuhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2015.

Erit, Katrin. Juhi juhtimisstiili(de) mõju tööga rahulolule OÜ Pärnu Kaubamajaka Rademaris. - Juhendaja Marika Tettermann. - Pärnu, 2010.

Erm, Helena. Töörahulolu ja juhtimisotsuste vaheline seos finantsettevõtte näitel. - Juhendaja Made Torokoff, PhD. - Pärnu, 2009.

Erm, Helena. Õppiva organisatsiooni tunnuseid Aasia kultuuritaustaga Eesti toitlustusettevõttes. - Juhendaja Made Torokoff, PhD. - Pärnu, 2011.

Erm, Katrin. Konkurentsivõime hindamine AS Wendre näitel. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2006.

Ermann, Eda. Pangakrahhide mõju panganduse arengule. – Juhendaja Gunnar Hannus. – Pärnu, 1999.

Essmann, Valdo. Vabatahtlike juhtimine ja nende motivatsioon sihtasutus Minu Unistuste Päev näitel. - Juhendajad Taavi Tamberg. - Pärnu, 2023.

Figol, Kermo. Äriplaan loodavale fotostuudiole. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2010.

Filippov, Raili. Töötajate motiveeritus ja töörahulolu AS Rakvere Haigla näitel. - Juhendajad Jaana Kikas, MA ja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2012.

Gansen, Aleksander. Pärnumaa Andmeside 2000. – Juhendaja Angel Pärn. – Pärnu, 2000.

Gerne, Velli. Haridusprogrammi "Ettevõtlik kool" rakendamise võimalused Pärnumaal. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2017.

Glinskihh, Riina. Eesti kui sihtmaa turundamine Venemaa turismiturul. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 1999.

Goldschmidt, Veronika. Ettevõtte tootmise laiendamine Euroopasse AS Wendre näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo. - Pärnu, 2007.

Grant, Gaida. Kliendirahulolu SPA & Sport Spordiklubi näitel. - Juhendaja Airi Noppel; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2012.

Grenberg, Martti. Spordirajatiste finantseerimine A. Le Coq Arena ja Saku Suurhalli näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi. - Pärnu, 2003.

Gribova, Tatjana. Ettevõtte personalipoliitika AS Eesti Post Ida regiooni Jõhvi postkontori näitel. - Juhendajad: Signe Sikk, Helen Pajuste. - Pärnu, 2005.

Gostsõllo, Katre. Personali hindamine. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2002.

Groos, Karin. Ettevõtja läbikukkumise põhjuste analüüs. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2007.

Gull, Mihkel. Sponsorkontseptsiooni loomine MTÜ-le Tallinna Hipodroom. - Juhendaja Jüri Järv, kaasjuhendaja Airi Noppel, MBA. - Pärnu, 2015 

Hajetski, Kadi. Koolitusprotsess ja koolitaja roll AS Eesti Post näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2007.

Haljasmäe, Jaanika. Aktsiaselts Regio personalitöö analüüs. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2002.

Hallikmäe, Annika. Kliendirahulolu pakutavate teenustega SA Alatskivi Lossi näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2015

Hansalu, Kadi. Aktsiaseltsi Hansapank personalipoliitika. – Juhendaja Arvi Lipp. – Pärnu, 2000.

Hanso, Liisa. Pärnu potentsiaal geiturismi sihtkohana. - Juhendaja Kadi Elmeste, MSc, kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2018

Hansumäe, Heleri. Aktsiaselts Pärnu Soojus personalitöö probleemide analüüs. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2004.

Hapunova, Elina. Uue töötaja kohanemisplaani arendamine ettevõtte Estravel AS näitel. - Juhendaja Jaana Kikas, MA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2019 

Harjus, Jana. PPA juhtimiskeskuste töötajate motivatsioon ja töörahulolu. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2013.

Haug, Gözell. Projektijuhtimise meetodite rakendamine väikestes kinnisvaraettevõtetes. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2019

Heil, Lisett. Reklaami märgatavus AS Postimees Grupp ajalehe näitel. - Juhendaja Andres Kuusik, PhD. - Pärnu, 2017

Hein, Kristiina. Venemaapoolsete sanktsioonide tagajärjed Eesti piimatöötlemisettevõtetele. - Juhendaja Raigo Ernits, MA. - Pärnu, 2016

Heinmets, Siret. Osaühingu ARS- Interjööriprojekt konkurentsivõime analüüs. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Heinsaar, Tiia. Maaturismiettevõtte äristrateegia kavandamine. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2005.

Helmja, Heli. EQUASS kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamisprotsess MTÜ Noore Vanema Perekeskuse näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2017

Herne, Helen. Trükireklaam Eesti ajakirjanduses. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2004.

Hiiekivi, Marleen. Kliendirahulolu uuring Rae valla Spordikeskuse näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2015

Hiir, Dorel. Protsessipõhist juhtimist toetava organisatsiooni kujundamine Politsei- ja Piirivalveametis. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2018.

Hiiuväin, Anu. Rahvusvahelise parvlaevaliini turundusmeetmestiku kujundamine SSC Ferries OÜ näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2006.

Hindriks, Kristine. Pangalaenude intressimäärad Rootsis. – Juhendaja Nadežda Ivanova. - Pärnu, 2000.

Hirv, Erki. Turunduse plaani koostamine Osaühingus PAITEC Elektroonika. – Juhendaja Ingvar Kuusik. – Pärnu, 2000.

Holter, Taaniel. Tartu Ülikooli Pärnu kolledži üliõpilaste rahulolu kõrgkooli poolt pakutava teenusega. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2018

Hokkonen, Henri. Turundusstrateegia loomine Aadalbert OÜ näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Siiri Same, PhD. - Pärnu, 2022

Hunt, Liisa. Treenerite motivatsioon ja töörahulolu MTÜ Tartu Ujumisklubi näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2015

Hunt, Mati. Majandusaasta aruande koostamine vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele. - Juhendaja Aime Mäekask, MA. - Pärnu, 2007.

Hunt, Merle. Majanduslangusega seotud tööstressi mõju meeskonnatööle. - Juhendaja Marika Tetterman. - Pärnu, 2010.

Hunt, Sandra. Ettevõtluskeskkonna analüüs kohalikus omavalitsuses Tori valla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2021

Hõrak, Sirli. AS Maxit Estonia tehase Fibo Exclay projektijuhtimise käsiraamat. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2008.

Ilves, Kaisa. Kõrge lisandväärtusega toodangu ekspordi võimendamine Eestis info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ettevõtte näitel. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2011.

Ilves, Ülle. Personali hindamine Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaiglas. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2007.

Isand, Katrin. Ettevõtte likviidsuse ja maksevõime juhtimine AS Stora Enso Mets näitel. - Juhendaja Maire Otsus. - Pärnu, 2006.

Ivanova, Regina. Ilusalongi äriplaan. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2007.

Jaago, Janika. Ettevõtte juhtimise üleandmine Eesti pereettevõtetes. - Juhendaja Riina Tomas, MBA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2016

Jaakson, Jane. AS Rannila Profiili maine kujundamine. – Juhendaja Katrin Kreegimäe. – Pärnu, 2000.

Jaani, Marina. Väärtust loova mõtlemise ning sotsiaalse ja lahenduste leidmise pädevuse arendamine ettevõtlusõppes. - Juhendaja Airi Noppel, MBA; kaasjuhendaja Margus Kõomägi, MA. - Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, 2024.

Jaanimäe, Egle. Haiguspäevade mõju inimressursi rakendamisel tootmisettevõttes. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2010.

Jaaniste, Raul. Majandusarvestus ja finantsjuhtimine tootmisettevõttes. - Juhendaja Aime Mäekask. - Pärnu, 2002.

Jaanson, Eve. Tasakaalus tulemuskaardi loomine ja rakendamise ettepanekud Nex Data Systems OÜ näitel. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2016

Jaanson, Kätty. Personali arendamine Fifaa AS Skechers kauplusteketi näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2018

Jaansoo, Renate. Karjäärijuhtimise arendamine ja plaan rahvusvahelise ettevõtte Henkel Eesti tütarfirmade näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2013.

Jaas, Gristel. Pärnu ja Tartu ööklubide finantsilise tulemuslikkuse võrdlus. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2018.

Jaeger-Kalpus, Ingrid. ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi toimivuse tagamine Pärnumaa tootmisettevõtete näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2020.

Jakobi, Helen. Investeerimisprojekti tasuvuse ja mõju hindamine ettevõtte finantsseisundile OÜ Kõpsta Seafarm näitel. - Juhendaja Margus, Kõomägi, MA. - Pärnu, 2011.

Jakovleva, Janika. Elektroonilised teenused Eesti pankades. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2007.

Jekimov, Jaanus. Aktsiaselts Viisnurk personalimajandus. – Juhendaja Maksim Saat. – Pärnu, 1999.

Jelin, Klarika. Võtmekliendi rahulolu analüüs AS Hansapanga näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo. - Pärnu, 2007.

Joosep, Siim. Välireklaami märgatavust mõjutavad faktorid Pärnu bussipaviljondel. - Juhendaja Kaisa Raadik, MBA. - Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, 2024.

Joost, Joonas. Kulude juhtimine OÜ Uuemõisa Autokeskuse nitel. - Juhendaja Maidu Kuuse. - Pärnu, 2005.

Joosti, Maie. Ettevõtluse ja panganduse seosed Eesti Ühispanga Pärnu kontori baasil. – Juhendaja Piret Hallik- Sass. – Pärnu, 2000.

Juhkov, Agris. Konkurentsivõime analüüs Vana-Pärnu Kaubanduskeskuse näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo MBA. - Pärnu, 2008.

Julle, Raimond. Ettevõtte finantsanalüüs Maden Grupp OÜ näitel. - Juhendaja Aime Mäekask, MA. - Pärnu, 2007.

Jundeman, Angela. Majutusettevõtte asukoha strateegiline muutmine. - Pärnu, 2003.

Juurikas, Tarvo. Vene kriisi tagajärjed Eesti töötlevale tööstusele. – Juhendaja Piret Soa. – Pärnu, 1999.

Jõe, Aire. Ettevõtte analüüs Park Hotell & Casino näitel. – Juhendaja Tiina Reinsalu. – Pärnu, 2001.

Jõgi, Maria. Kvaliteedi tagamine kinnisvaraarenduses. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2009.

Jõgis, Mailiis. Mõjusamad turunduskanalid edasiõppimise valikute tegemisel Tartu Ülikool Pärnu kolledži näitel. - Juhendaja Riina Tomast, MBA. - Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, 2024.

Jõhvik, Helina. Projektijuhtimise rakendamine Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuris. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2012.

Jämsä, Olga. Personali lojaalsuse seosed töö rahulolu ja motivatsiooniga AS Sanatoorium Tervis näitel. - Juhendaja Riina Toomast, kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2014 (kasutuskeeld)

Järv, Marilin. Jätkusuutliku projektijuhtimise rakendamispotentsiaal Eesti ettevõtete näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2015

Järv, Viljar. AS Paikuse saeveski tootmistegevuse analüüs ja võimalused turunduse arendamiseks. - Juhendajad Tõnu Mauring, Tõnu Järv. - Pärnu, 2004.

Järveläinen, Robert. Turundustegevuse roll muutuvas turusituatsioonis. - Juhendaja Heldur Heinsoo MBA. - Pärnu, 2009.

Järvesaar, Ain. Eraisikute finantseerimisvõimalused Eesti panganduses. – Juhendaja Elviira Soboleva. – Pärnu, 2001.

Jürgens, Eda. Suhtlemine ja kommunikatsioon Ruukki Products AS näitel. - Juhendajad Taavi Tamberg ja Hanno Pangsepp. - Pärnu, 2011 (kasutuskeeld).

Jürgens, Eneken. Rollide selguse olulisus uuritava krediidiasutuse näitel. - Juhendaja Riina Tomast, MBA. - Pärnu, 2023

Jürioja, Priit. ITK Inkasso arengusuunad. – Juhendaja Age Feldman. – Pärnu, 2000.

Jüris, Triin. Viljandimaa turismi hetkeseis ja arengueesmärgid 1999 – 2002. – Juhendaja Inge Nilsson. – Pärnu, 1999.

Jürisson, Anu. Ajakirjanduse mõju ettevõtluse arengule. – Juhendajad Margus Mets, Tiit Kask. – Pärnu, 2001.

Jürson, Anita. Vegantoodete nõudlus ja selle trendid Eestis. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2018 (ligipääs piiratud kuni 3.12.2025)

Kaas, Karri. Brändi loomise ja juhtimise olulisus mesindusega tegelevate mikro- ja väikeettevõtete näitel. - Juhendaja Maarja Kaale, MA; kaasjuhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2021

Kaeval, Kait. Kliendisuhete juhtimine Eesti Energia AS Teeninduse näitel. - Juhendaja Made Torokoff, MA. - Pärnu, 2006.

Kadarpik, Kairo. Solo Multipank ja tema rakendamisvõimalused. – Juhendaja Aivi Roasto. – Pärnu, 2000.

Kailas, Monika. Eesti noorte töömotivatsiooni faktorid. - Juhendaja Üllas Tankler; kaasjuhendaja Liie Strenze. - Pärnu, 2003.

Kaja, Talvi. Töötaja organisatsiooniline pühendumine Põldma Kaubanduse AS näitel. - Juhendaja Jaana Kikas, MA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2012.

Kalamees, Urmo. Kliendirahulolu hambaraviteenustega Praks ja Küüts Hambaravi OÜ näitel.- Juhendaja Grete Männikus, MBA. - Pärnu, 2017 

Kalda, Lea. Personali koolitus aktsiaseltsis Pärnu REV. Juhendajad: Maire Nigul, Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2005.

Kalda, Sander. Töötajate rahulolu sisekommunikatsiooniga ettevõttes Tele2 Eesti AS. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2014

Kalju, Martin. Tegevväelastest allohvitseride värbamise ja valiku väljakutsed Mereväes [Võrguteavik]. - Juhendaja Grete Männikus, MBA. - Pärnu, 2021

Kaljumäe, Ülle. Ettevõtluse arendamine Audru vallas. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2005.

Kaljund, Marge. Uute maksevõimaluste kasutatavus Eestis. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2020.

Kaljuste, Jane. Elektrooniline pangandus Eestis. – Juhendaja Jarek Klaas; kaasjuhendaja Taavi Tamberg. – Pärnu, 2001.

Kallas, Veiko. Personali hindamine AS FEB Pärnu müügiesinduse näitel. - Juhendaja Reelika Erm. - Pärnu, 2007.

Kallas, Äli. Motivatsioonisüsteemi arendamine sihtasutuses Pärnu Haigla. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2009.

Kalmo, Kristel. Personali koolitus osaühingus Elektra Valveseadmed. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2005.

Kalmu, Kätlin. Kvaliteedisüsteemi rakendamine tekstiiliettevõttes. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2002.

Kamsakann, Evelyn. Hansapanga eralaenupoliitika. – Juhendaja Merle Arnek. – Pärnu, 2000.

Kanepi, Kristiina. Tallinna kinnisvaraturu võimalikud arengusuunad. – Juhendaja Robert Aruste. – Pärnu, 1999.

Kangur, Ege. Turismifirma personalitöö. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2001.

Kannela, Koidu. Kliendirahulolu ja seda mõjutavad tegurid PrettyWoman e-poe näitel. - Juhendaja Mari Erm-Reining, MBA; kaasjuhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2015

Kannimäe, Kaupo. VIA Baltica mõju Eesti majandusele. – Juhendaja Ain Hinsberg. – Pärnu, 1999.

Kanošin, Virginia. Tegelik ja tunnetatud inflatsioon Eestis. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, MA. - Pärnu, 2007.

Kao, Oliver. Alustava ettevõtte äriplaan. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2005.

Kao, Silver. Personali motivatsioon ja töörahulolu Pärnu linnavalitsuse näitel. - Juhendaja Airi Noppel, kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2011.

Karama, Triin. Töötajate koolitusvajaduse hindamine toitlustusettevõttes OÜ Servitris näitel. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, MA. - Pärnu, 2007.

Karjam, Pille. Kihnu valla potentsiaal avalike teenuste pakkumisel kohalikele elanikele. - Juhendaja Raigo Ernits, MA. - Pärnu, 2017

Karotamm, Mare. Keskkonnainvesteeringute kapitali eelarvestamine AS Pärnu Soojus näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2006.

Karro, Merit. Projektiseerumine ja projektistumine ülikoolides. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2012.

Karu, Karl. Apple'i brändi lojaalsus Eesti näitel.- Juhendaja Grete Männikus, MBA. - Pärnu, 2017

Karu, Katrin. Turu kui kauplemiskoha analüüs ja arengusuunad OÜ Pärnu Turg näitel. - Juhendaja Helen Pajuste. - Pärnu, 2006.

Karu, Mare. Personali hindamise ja arendamise kava ettevõttes Märjamaa haigla AS. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2005.

Karuks, Toomas. Tarnijate ja ostuprotsesside mõju analüüs Rautakesko As tulukusele. - Juhendaja Made Torokoff, MA. - Pärnu, 2007.

Karuse, Argo. Projektide valiku kriteeriumid ja protseduurid AS YIT Ehituse näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2009.

Kaschan, Martin. Kliendirahulolu Türi Spordiklubide Liidu korraldatavate võistluste näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2017

Kase, Taavi. Raamatupidamise korraldus Viisnurk AS- is. – Juhendaja Kaarin Ubina. – Pärnu, 1999.

Kasemets, Kristo. Osalejate rahulolu uuring jalgpalliturniiril Pärnu Summer Cup 2007-2009. - Juhendaja Henn Vallimäe, PhD, kaasjuhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2010.

Kasemets, Margit. OÜ Annuste ja Ko tootmise arengukava. – Juhendaja Rein Annuste. – Pärnu, 2000.

Kasemets, Sigrit. Ettevõtte rentaabluse analüüs Pärnumaa käsitööettevõtete näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2012.

Kaubi, Saale. Õiglasem toidukaubandus Eesti jaekettides. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2020.

Kaunissaar, Alice. Pärnumaa ettevõtete huvitatus ja valmisolek pagulaste töölevõtmiseks. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2016

Kaur, Janno. Reisiettevõtte äriplaan. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2008.

Kaur, Remo. AS Emely turundusplaan. – Juhendaja Urmas Paloots. – Pärnu, 2000.

Keller, Laura. Eurorahastamise mõju alustavate ettevõtete finantsseisundile. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2013.

Kepler, Lauri. Ettevõtete hinnang sponsorluse tulemuslikkusele Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna näitel. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2018

Kerge, Ingrit. Internetiturunduse kasutamine Eesti reklaamiagentuuride liidu liikmete näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo, MBA. - Pärnu, 2011.

Kerge, Valdo. Väikeettevõtte tegevuse analüüs. – Juhendaja I. Kerge. – Pärnu, 2001.

Kert, Kristi. Eesti väärtpaberituru areng. – Juhendaja Andres Juhkam. – Pärnu, 2001.

Kesk, Kristel. Pensionikindlustuse arengusuunad Eestis. – Juhendaja Priit Potisepp. – Pärnu, 1999.

Keskülla, Anni. Kliendirahulolu uuring OÜ Anni Maiustused näitel. - Juhendaja Airi Noppel, MBA. - Pärnu, 2014.

Keskülla, Tarvo. Kahe järjestikuse tegevjuhi töötulemuste võrdlemine läbi finantsanalüüsi AS Nurme Turvas näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2014

Kester, Alina. Organisatsioonistruktuuri muudatuste läbiviimine osaühingus A2B Grupp. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2011.

Kihuoja, Merit. Personali värbamine ja valik AS-is Vestman Grupp. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2007.

Kiigajaan, Mari. Tööõiguslikud suhted osaühingu Rademar näitel. - Juhendaja Ulvi Reimets. - Pärnu, 2005.

Kiik, Tanel. Projektitöö rakendamise kogemused Eesti organisatsioonides. - Juhendaja Grete Männikus, kaasjuhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2016

Kiir, Peeter. Euroopa Liidu toetusmeetmete kasutamine kalatöötlusettevõtte arendamisel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2007.

Kiirop, Kädi. Personali motiveerimine finantsasutuses. – Juhendaja Jana Ilves. – Pärnu, 2001.

Kiisk, Anneli. Marketingi põhiprintsiibid ja raamatupidamise korraldamine firma loomisel. – Juhendaja Katrin Merila. – Pärnu, 1999.

Kiisk, Getter. Üürikinnisvarasse investeerimine Eesti erainvestorite näitel. - Juhendaja Kaia Kask, PhD. - Pärnu, 2019.

Kiisler, Anne. Ettevõtja maksustamine. – Pärnu, 1999.

Kikas, Jaana. Ettevõtluse areng läbi strateegilise planeerimise. – Juhendaja Urmas Kase. – Pärnu, 1999.

Kikkas, Hannu. Võimalused agiilse tarkvaraarenduse juhtimise küpsustaseme tõstmiseks. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2021.

Kikkas, Urmas. Ettevõtte tooteportfelli analüüs Valio Eesti AS näitel. - Juhendaja Mati Virves; kaasjuhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2006.

Killo, Kadrian. Aktsiaselts Pärnu Õlu konkurentsivõime analüüs. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 1999.

Kingo, Priit. Eesti krooni stabiilsus. – Juhendaja Kalev Kingo. – Pärnu, 2000.

Kinks, Leila. Motivatsiooni ja töörahulolu seos tööjõu voolavusega hotelliettevõtluses Hedon Spa & Hotel näitel. - Juhendaja Jana Kikas, MBA. - Pärnu, 2023.

Kiri, Sirli. ASB Greenworld Eesti Osaühingu roll ja perspektiivid. – Juhendaja Fred Georg Loit. – Pärnu, 2000.

Kirsipuu, Kati. Tööstressist tingitud personalivoolavuse ennetamine Rikets Hulgi OÜ näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2018

Kirss, Kristi. Alalised ja ajutised organisatsioonid Filmimees OÜ näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2011.

Kivi, Viia. Konkurentsivõime analüüs aktsiaselts Alu LKK näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2004.

Kivioja-Ööpik, Külli. Sotsiaalse ettevõtluse kuvand Eesti ajakirjanike hulgas. - Juhendaja Mari Erm-Reining, MBA; kaasjuhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2013.

Kiviorg, Kristo. Projektijuhtimise arendamine ettevõttes Rinaldo Interior OÜ. - Juhendaja Taavi Tamberg, kaasjuhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2015

Kivirand, Gert. Internet – ettevõtluse arendaja Roosna- Alliku valla näitel. – Juhendaja Taavi Tamberg. – Pärnu, 2000.

Kivisto, Arvo. Eesti tööstusettevõtte Venemaa turule sisenemine AS Kroonpress näitel. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, PhD. - Pärnu, 2009.

Kivistu, Kristiina. Organisatsioonide liitumine ja ühinemisvõimaluste analüüs DSV Transport AS näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2007.

Klaamas, Pille. Personali töörahulolu uuring aktsiaseltsis Securitas Eesti. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2008.

Knotts, Ille. Allüksuses toimunud muudatuste mõju ettevõtte majandustulemustele. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2021 (ligipääs piiratud kuni 01.01.2028)

Kodasma, Aivo. - Müügiettevõtte töötajate motivatsiooni tõstmise võimalused AS Severi kaubandus näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2005.

Kodasma, Sirle. Kohaliku sotsiaalmajandusliku arengu toetamine Pärnumaal Euroopa Liidu tõukefondide abil. - Juhendajad Kristjan-Olari Leping, MA; Elvi Ulst. - Pärnu, 2005.

Kodasmaa, Külli. Teenustumine ja selle rakendamine Redwell Eesti OÜ-s. - Juhendaja Margaret Varik, MBA. - Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, 2024

Kohv, Bärbel. Ettevõtte kui õppiva organisatsiooni analüüs AS Wendre näitel. - Juhendaja Made Torokoff, MA. - Pärnu, 2006.

Koit, Liisi. Turunduskommunikatsiooni tõhustamise võimalused lauatennise kandepinna laiendamiseks. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2017.

Kokk, Grete. Tarbijakäitumist mõjutavad tegurid toidukaupade ostmisel. - Juhendaja Reelika Lume. - Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, 2024.

Kokla, Marlen. Naisettevõtjate kogemused soostereotüüpidega Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni näitel. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, 2024.

Kolberg, Valter. Projektipõhine kulude arvestus ning juhtimine osaühingus Brightspark. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2013.

Kolossova, Janne. Ettevõtete ühinemine SOL Eesti OÜ ja Serviks AS näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2004.

Kond, Daniela. Stressijuhtimine ja töötajate efektiivsus Benita Kodu AS näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2018

Kondor, Helen. Tootearendus aktsiaseltsis Rannila Profiil. – Juhendaja V. Must. – Pärnu, 1999.

Kondor, Rait. Eesti transiidipoliitika analüüs. – Juhendaja Ivo Toomla. – Pärnu, 2001.

Konrad, Ando. Ettevõtete sisenemine rahvusvahelisele turule Karvapall OÜ näitel. - Juhendaja Mari Erm. - Pärnu, 2013.

Koppe, Reigo. Eesti tööturu analüüs. – Juhendaja Avo E. Org. – Pärnu, 2001.

Kosemets, Heigo. Spordiklubi sponsorluse tulemuslikkus tarbija suunamisel ostuotsustusprotsessis Tartu JK Tammeka näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2016.

Kosk, Kertu. Ettevõtte analüüs AS Signaal näitel. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Kotkas, Kerstin. Strateegiline juhtimine ja hea juhtimise tava spordiorganisatsioonides Eesti suusaklubide näitel. - Juhendaja Siiri Same, PHD. - Pärnu, 2022.

Kovlak, Kristina. AS Nitroferdi konkurentsivõime analüüs. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2006.

Kritt, Anu. Osaühingu Racing Invest Group tarbijate ostukäitumise analüüs. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2006.

Kronbergs, Renald. Ravikindlustuse süsteem Eestis ja võimalikud arengusuunad. - Juhendaja Tiia Püss; kaasjuhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2003.

Kroon-Laur, Kadi. Ettevõtluse alustamise toetuse kui teenuse kitsaskohad Eesti Töötukassa Pärnumaa osakonna näitel. - Juhendaja Grete Männikus, MBA. - Pärnu, 2017.

Kruusla, Garry. Füüsilisest isikust ettevõtja arvestus ja maksustamine. - Juhendaja Aime Mäekask. - Pärnu, 2002.

Kruusmäe, Hannabel. Kaugtöö rakendamise edendamine Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis. - Juhendaja Ilona Kandelin, MBA. - Pärnu, 2021.

Kuimet, Alvin. Sisseostupoliitika ja varude juhtimine spordikaupluste keti näitel. - Juhendaja Jaan Järv. - Pärnu, 2002.

Kuivonen, Marit. VIA Baltica arenguvöönd. – Juhendaja Urmas Kase. – Pärnu, 2000.

Kukk, Mari-Liis. Projektistumisega kaasnevate organisatsiooniliste muutuste võimalikud probleemid ja ohud Elektrilevi OÜ näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2013.

Kukk, Moonika. Projektipõhine ettevõtlus majutussektoris. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2011.

Kukk, Riina. Ajutise personali motiveerimine hooajalisusega toitlustusettevõttes. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2011.

Kukk, Riina. Personali hindamise ja hüvitamise analüüs AS-is Tootsi Turvas. - Juhendaja Jaana Kikas, MA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2014.

Kull, Airika. Personali hindamine Ventek OÜ’s. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2001.

Kull, Marget. Muudatuste mõju personali motivatsiooni ja töörahulolule AS Balti Investeeringute Grupi panga Lõuna-Eesti regioonis. - Juhendaja Made Torokoff, MA. - Pärnu, 2008.

Kull, Mariin. Demograafiline mitmekesisus ja kaasatus Eesti ettevõtetes. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2021.

Kullamä, Daniel. Töötajate motivatsiooni mõjutavad tegurid teenindusettevõtetes EMT Esindused AS näitel. - Juhendaja Janika Jürman, MBA. - Pärnu, 2007.

Kullerkupp, Kadri. Ettevõtlus ja tööhõive Pärnumaal. – Juhendaja Arno Rajande. – Pärnu, 2000.

Kulvik, Toomas. OÜ Bussiproff äriplaan. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2007.

Kurgmann, Anzelika. Kaasaegse majandustarkvara rakendamine ettevõttes. - Juhendaja Taivo Päärson. - Pärnu, 1999.

Kurm, Maarja. Lojaalsusprogrammi mõju klientide lojaalsusele OÜ Biomarket näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2016.

Kurn, Margit. AS Monte Carlo klienditeeninduse kvaliteet. - Juhendaja Heli Tooman. - Pärnu, 2002.

Kurvits, Aimar. Raamatupidamise korraldus asutatavas äriühingus. – Juhendaja Aime Mäekask. – Pärnu, 2001.

Kutšinskaja, Irina. Personali koolitamise süsteemi arendamine Pärnu Haigla näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2004.

Kuum, Kadri. Turu- uuringu areng kvantitatiivselt kvalitatiivsele. – Juhendaja Margus Hunt. – Pärnu, 1999.

Kuus, Ulvi. Sisekommunikatsiooniga rahulolu ettevõttes AS ISS Eesti. - Juhendaja Airi Noppel, MBA. - Pärnu, 2014.

Kuusik, Gerli. Ettevõtte finantsanalüüs OÜ Halinga näitel. - Juhendaja Varje Kodasma, MBA. - Pärnu, 2011.

Kuusik, Anette. Vigala valla majandusaasta aruanne koos auditeerimisega. - Juhendaja Maidu Kuuse. - Pärnu, 2007.

Kuusk, Aadu. Osaühing Pambu konkurentsivõime analüüs. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2006.

Kuusk, Anne. Töömotivatsiooni tegurid ja võimalused nende toime tõhustamiseks OÜ Pambu näitel. - Juhendaja Marju Käärst. - Pärnu, 2006.

Kuusk, Kerli. Kaugtöötajate töörahulolu organisatsiooni Saint-Gobain Glass Estonia SE äriüksuse Saint-Gobain Sekurit Eesti näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2016.

Kuusk, Rain. Uute sõidukite müügiedu. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, MA. - Pärnu, 2006.

Kuusmaa, Kevian. Tööstressi mõju personali voolavusele Radisson Blu Sky Hotel näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2014.

Kuusmets, Anne. Personali värbamine ja valik Pärnu maakonna ettevõtetes. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, MA. - Pärnu, 2007.

Kõiv, Andres. Pakendi kogumis- ja taaskasutamissüsteemi rakendamine Eestis. - Juhendaja Antti Raamat. - Pärnu, 2004.

Kõiv, Keidi. COOP Eesti reklaamitegevuse analüüs 2013. aasta peibutuskampaania näitel. - Juhendaja Külli Kivioja-Ööpikk, kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2016 (kasutuskeeld).

Kõlu, Merili. Personali arendamise ja koolitamise kava välja töötamine Scanfil OÜ näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2012.

Kõomägi, Margus. Rahavoo juhtimine ja firma väärtus. – Juhendaja Vambola Raudsepp. – Pärnu, 2001.

Kõrge, Karl-Erik. Turunduskommunikatsioon spordiala populariseerimiseks Eesti Aerutamisföderatsiooni näitel.- Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2017.

Kõrnas, Keidy. Eesti kommertspanganduse arengutendentsid. – Juhendaja Nadezda Ivanova. – Pärnu, 2001.

Kõvask, Kristi. Eesti rahapoliitilised alternatiivid Euroopa Majandus- ja Rahaliiduga ühinemisel. – Juhendaja Katrin Olenko. – Pärnu, 2000.

Kägo, Karel. AS Taastusravikeskus Estonia turundusstrateegia kujundamine. - Juhendaja Heldur Heinsoo, MBA. - Pärnu, 2010.

Kägo, Tiina. Riigi majanduspoliitika roll ettevõtluskeskkonna kujundamises Eesti ja Soome näidete võrdlusel. - Juhendaja Toomas Kuuda; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2012.

Kärner, Keidi. Konkurents koolitusettevõtete turul OÜ Aide Autokool näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo. - Pärnu, 2010.

Kärp, Algo. Sisekommunikatsiooni mõju töötajate töötulemustele IT-ettevõtete näitel. - Juhendaja Grete Männikus, MBA. - Pärnu, 2021.

Kästik, Annika. Ettevõtte tooteportfelli analüüs AS Balbiino näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo. - Pärnu, 2007. 

Köster, Hanna. Loodava lihatooteid müüva ettevõtte teostatavusanalüüs. - Juhendaja Ilona Kandelin, MBA. - Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, 2024

Küdorf, Kristo. Turundusplaani koostamise väljakutsed äriklientide turul tööriistade müügiettevõtte "Varustaja24" näitel. - Juhendaja Mari Erm-Reining, MBA; kaasjuhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2015.

Külaots, Sigrid. Treenerite juhtimisstiili mõju treenitava saavutusmotivatsioonile Audentes Spordigümnaasiumi Otepää filiaali näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2017.

Küngas, Karolin. Sisseelamisprogrammi loomine uue töötaja kohanemiseks organisatsiooni Mainegrupp OÜ näitel. - Juhendaja Riina Tomas, MBA, kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2018.

Künnapas, Jaanus. Konkurentsivõime analüüs majutusettevõtte näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2004.

Kütt, Helen-Kärt. Tootearenduse juhtimine aktsiaseltsis EEK Dekor. – Juhendaja Toivo Lepmets. – Pärnu, 1999.

Kütt, Lehar. Suhteturunduse rakendamine avalikus sektoris. - Juhendaja Arvi Kuura; kaasjuhendaja Andres Ideon. - Pärnu, 2002.

Laane, Kaja. Sotsiaalteenuste turundusmeetmestik. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Laane, Uudo. MTÜ Rääma Noorte Ühing Noorus arengukava. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2006.

Laanemets, Aina. OÜ Alve ärimudeli analüüs. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2012 (kasutuskeeld).

Laanepõld, Jaak. OÜ Tarmen äriplaan. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2005.

Laanesaar, Evelin. Ettevõtte analüüs AS Pärnu Empak baasil. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2001.

Laaneväli, Susanna. Töökiusamise problemaatika ettevõtte X näitel. - Juhendaja Riina Tomast, MBA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2017.

Laarman, Kärt. Elukindlustuse areng Eestis. – Juhendaja Alari Avamägi. – Pärnu, 2000.

Laasma, Andres. Pärnu linna käitumine taastusravi ettevõtjana. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2004.

Lagern, Deevi. Keskastmejuhtide meeskonnatöö orientatsiooni analüüs. Juhendaja Üllas Tankler. - Pärnu, 2004. 

Lahe, Marju. Pärnu kuurordi tähtsus linna üldises arengus. – Juhendaja Tiina Kiibus. – Pärnu, 1999.

Laidma, Heili. Aktsiaselts Cibus ärikeskkonna analüüs. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2003.

Laidna, Marika. Eesti kalatööstuse ekspordivõimalused. - Juhendaja Matti Raudjärv. - Pärnu, 2003.

Landrat, Jan. Välisinvesteeringud Eesti majanduses. - Juhendaja Raivo Rajamäe. - Pärnu, 2002.

Lankots, Margaret. Äriprotsesside juhtimise rakendamine teenusepõhises väikeettevõttes. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2019.

Laos, Tõnn. Äriplaani kasutamine mittetulunduslikus spordiorganisatsioonis. - Juhendaja Henn Vallimäe, PhD; kaasjuhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2016.

Laur, Riina. Jaefirma turunduspoliitika. – Juhendaja Aino Siimon. – Pärnu, 1999.

Laur, Viire. Turunduse juhtimine OÜ Joonas KT näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2006.

Laustam, Laura. Eesti blogijate eneseturundus ning blogimine ettevõtlusena. - Juhendaja Kerli Ploom, MA. - Pärnu, 2019.

Lee, Kadri. Eralasteaia äriplaani koostamine. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2004.

Lehe, Thea. Personali juhtimine organisatsioonis. – Juhendaja Kersti Vugt. – Pärnu, 2000.

Lehemets, Ly. Raamatupidamise sise-eeskirja rakendamine Häädemeeste Vallavalitsuses. - Juhendaja Aime Mäekask, MA. - Pärnu, 2006.

Lehtsaar, Triin. Sponsorlussuhete koostöövõimaluste täiustamine Hiiu maakonna ettevõtete ja spordiorganisatsioonide vahel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2020.

Leib, Jaanika. Lada Eesti Aktsiaseltsi konkurentsivõime analüüs. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 1999.

Leidur, Mati. Muudatuste juhtimine Ruukki Products AS näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2013.

Leiman, Märt. ABM Kinnistud OÜ ettevõtluskeskkonna analüüs ja ärimudeli arendamine. - Juhendaja Airi Noppel, MBA. - Pärnu, 2014.

Leinsaar, Egeriin. Personali koolitus. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2002.

Lelle, Maige. Kliendirahulolu uuring AS Riguali näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo MBA. - Pärnu, 2008.

Lelle, Margus. Tootearendus osaühingus Tuul & Rajasalu. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2000.

Lelov, Andrus. Projektipõhise tootmiskorralduse rakendamine Note OÜ näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2013.

Lember, Elen. Spordiettevõtte ärimudeli arendamine. - Juhendaja Henn Vallimäe, PhD; kaasjuhendaja Airi Noppel. - Pärnu, 2012.

Lembit, Anu. Roosta Puhkeküla turundusstrateegia kavandamine. - Juhendaja Tõnu Mauring. - Pärnu, 2004.

Lemmiksoo, Jana. Toitlustus- ja meelelahutusettevõtte käivitamine Pärnus. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2005.

Lemmiksoo, Lembe. Huvialahariduse institutsionaalne analüüs Pärnus. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2005.

Lepiste, Karita. Haldusreformi mõju avalike teenuste osutamisel väikeasulates. - Juhendaja Matti Raudjär, PhD; kaasjuhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2019.

Lepp, Grete-Liis. Tänavavalgustuse Led lampidele üleviimise tasuvusanalüüs Tartu vallas. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2018.

Lepp, Olavi. Akreditiivid ja dokumentaalsed inkassod Eestis. – Juhendaja Marika Priske. – Pärnu, 1999.

Leppikson, Egle. Kliendirahulolu ja lojaalsus Põldma Kaubanduse AS e-poe näitel. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2021.

Leppnurm, Kadi. Personali motiveerimine ja töörahulolu kujundamine AS Eesti Krediidipangas. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2006.

Lerg, Kaire. Pärnu Postkontori transportteenuste turundusplaan. – Juhendaja Joel Roos. – Pärnu, 2000.

Liidemaa, Merite. Eesti pensionikindlustussüsteemi analüüs. - Juhendaja Tiia Püss; kaasjuhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2003.

Liitmaa, Jane. Tsiviiltäitemenetluse institutsionaalne analüüs Eestis. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2007.

Liiv, Raina. Füüsiliste isikute finantseerimine Eesti pankades. - Juhendaja Antti Raamat. - Pärnu, 2005.

Lill, Kalle. Ettevõtte SIA Antti arenguperspektiivid Lätis. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2014.

Lilla, Sven. Ettevõtte turundusstrateegia kujundamine muutuvas turundussituatsioonis. - Juhendaja Heldur Heinsoo, MBA. - Pärnu, 2011.

Lilles, Kristi. Dokumentaalsed arveldused. – Juhendaja Age Trink. – Pärnu, 2001.

Lilles, Nele. Töörahulolu uuring AS Hansapank Lääne-Eesti regiooni kontorites. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2005.

Limm, Siiri. Ettevõtlus ja maksud. – Juhendaja Lea Liiva. – Pärnu, 1999.

Linamaa, Ketlin. Strateegia kujundamine Jalta Productions OÜ näitel. - Juhendaja Ilona Kandelin, MBA. - Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, 2024

Lindpere, Mait. Plastikjäätmete väärindamise ettevõtte käivitamise teostatavuse uuring Eestis. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2020.

Linnasmägi, Piret. Osaühing Salacia tegevuse analüüs. - Juhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2003.

Lipp, Anne-Greth. Spordisündmuste edendamise võimalused kasutusel olevate töömeetodite näitel MTÜ JK Vapruses. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2023.

Lipp, Merlyn. SA Noored Olümpiale toetaja motivatsioon. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2018

Lippmaa, Eda. Organisatsioonikultuur muutuste juhtimisel osaühing Paap näitel. - Juhendaja Made Torokoff. - Pärnu, 2003.

Lipping, Helis. Finantssuhtarvud ja nende tõlgendamine AS Chemi-Pharm näitel. - Juhendaja Varje Kodasma, MBA. - Pärnu, 2011.

Lips, Tanel. Töötajate rahulolu motivatsiooni paketiga Dagöplast AS. - Juhendajad Liina Puusepp ja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2023 (ligipääs piiratud kuni 30.05.2028).

Lištšina, Ksenia. Lions Group 2 OÜ strateegia kavandamine. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2009.

Lodi, Liisa. Projektijuhtimise meetodite kasutamine spordiürituste korraldamisel. - Juhendaja Arvi Kuura, PHD. - Pärnu, 2022.

Lohu, Rutmar. Võimalikud reklaamikanalid ettevõtjale Eesti trükimeedias. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2006.

Loid, Omari. Eduka mentorsuhte kujunemine ja mentorkogemuse analüüs. - Juhendaja Siiri Same, PhD. - Pärnu, 2022.

Lokk, Karmen. Sotsiaalsete ettevõtete pakutavate teenuste digiteerimine. - Juhendaja Ilona Kandelin, MBA. - Pärnu, 2021.

Loks, Eleri. Projekti protsesside efektiivsem juhtimine Eesti Energia AS näitel. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2017.

Lombiots, Marten. Persoonibrändi arendamine spordiagent Marten Lombiotsa näitel. - Juhendaja Grete Männikus, MBA. - Pärnu, 2022.

Loomus, Jaanika. Personali arendamise ja koolitamise väljakutsed üldhariduskoolis Jõgeva Ühisgümnaasiumi näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2010.

Loonurm, Rauno. Majutusettevõtte äriplaan. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2004.

Loorents, Vivian. ABB Power Grids Estonia AS ostuprotsessi parendamine. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2021.

Loosme, Agne. Vändra ja Kaisma valla liitumise mõju nende jätkusuutlikkusele. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2013.

Lootus, Jana. Töötajate valmisolek aktsiaseltsis Vestman Kinnisvara frantsiisiettevõtteks muutmiseks. - Juhendaja Tõnu Roolaht, PhD. - Pärnu, 2008.

Lorents, Veljo. Best Western Hotell Pärnu turundusmeetmestiku rakendamine. – Juhendaja Maksim Saat. – Pärnu, 1999.

Luht, Silja. Projektifinantseerimise praktika Eestis kommertspankade näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2013.

Luik, Merili. Eestisisene e-kaubanduse areng kriisidest tulenevate muutuste tõttu. - Juhendaja Kandela Õun mag; kaasjuhendaja Ester Ausmees, MA. - Pärnu, 2021.

Lulla, Martin. Riigi investeerimispraktika analüüs. - Juhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2003. 

Lumisalu, Erkki. Eesti kalatoodete ekspordiperspektiivid. – Juhendaja Endel Sarapuu. – Pärnu, 2000.

Lusbo, Andero. Põlvamaa elanike sportimisvõimalused ja -eelistused. - Juhendaja Velda Buldas; kaasjuhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2017.

Lusik, Kairi. Ettevõtte analüüs hotell “Viiking” baasil. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 1999.

Luup, Tarmo. Prokuratuuri infosüsteemi kasutusmugavuse uuring. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2019.

Luur, Kristel. Ärimudeli analüüs Ursus OÜ näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2018. 

Luur, Mari. Infosüsteemid kaubanduses. – Juhendaja Vambola Leping. – Pärnu, 2001.

Lõsak, Inge. Eesti Vabariigi idasuunaline kaubanduspoliitika ja perspektiivid. – Juhendaja Viive Tiik. – Pärnu, 1999.

Lõsjanskaja, Jekaterina. Reklaami mõju tarbijate ostukäitumisele. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2006.

Lätt, Aivo. Müügi stimuleerimise võtted OÜ Britteris Kaubandus näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo MBA. - Pärnu, 2008.

Lüll, Anni. Organisatsioonide vaheliste suhete analüüs Lepa Kaubamaja näitel. - Juhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2003.

Lüüdik, Tarmo. Eesti, Läti ja Leedu börside tulevikuperspektiivid. – Juhendaja Holger Tamm. – Pärnu, 1999.

Maarand, Eilike. Füüsilisest isikust ettevõtja finantseerimine Eesti Vabariigis. - Juhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2002.

Maasikas, Maris. Võrkturunduse rakendamine Oriflame Cosmetics SA ettevõtte näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo MBA. - Pärnu, 2009.

Maasikmets, Kristin. Äriplaan loodavale kohvik-sööklale. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2015.

Maasik-Müts, Diana. Eestvedamine projektijuhtimises projektipõhises organisatsioonis Vaimo Group. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2018 (ligipääs piiratud kuni 01.06.2029).

Madi, Gerda. Talispordialasid harrastavate noorsportlaste orienteeritus tippspordile Otepää vallas. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2015.

Madison-Enok, Brita. Ettevõtte ühiskondlikult vastutustundlik käitumine pankrotimenetluses osaühing Hanshouse näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2008.

Mae, Jaak. Sponsorkoostöö väljakutsed ja arenguperspektiivid Eesti Suusaliidu näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2016.

Mae, Pille. Turundusperspektiivid aktsiaseltsis Hiiu Kalur. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2004.

Mahlakas, Veiko. Hotelliteenuste turundus. - Juhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2003.

Maiste, Reelika. Eesti muusikafestivalide välisturunduse arenguvõimalused. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2014.

Malkov, Taavet. Konkurentsikeskkonna analüüs Eesti arhitektuurse visualiseerimise turul. - Juhendaja Kandela Õun mag ; kaasjuhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2022.

Mardo, Marek. Mereväe miinijahtijate võimeuuendusprogrammi ettepaneku põhimõtted. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD; kaasjuhendaja Ingvar Pärnamäe. - Pärnu, 2013.

Maripuu, Kari. Infosüsteemide kasutamine ettevõttes OÜ Maripuu meedia näitel. - Pärnu, 2002.

Marks, Veronika. AS Salva Kindlustuse konkurentsivõimeanalüüs. - Juhendajad Kandela Õun mag. - Pärnu, 2004.

Maruste, Vaido. Ökoloogiasuunitlusega juhtimine. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2000.

Matsalu, Triin. Projektide hindamine ja valik. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2000.

Matt, Jaanika. Tarbijakäitumine ja kliendirahulolu Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2015.

Meeksa, Jüri. Eesti väikeettevõtte välisturgudele minek. – Juhendaja Svea Uusen. – Pärnu, 1999.

Meier, Egert. OÜ TC Pärnu Tenniseklubi analüüs. - Juhendaja Toomas Kuuda. - Pärnu, 2006.

Meier, Reimo. Äriplaan alustavale graafilist disaini pakkuvale ettevõttele. - Juhendaja Mari Erm-Reining, MBA. - Pärnu, 2013.

Meius, Mariliis. Ober-Hausi Kinnisvara AS ärimudeli uuendamine. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2022.

Mengel-Sünt, Raili. Turundus erinevatele sihtrühmadele Tackendorf Puhkemaja näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2006.

Menšikov, Kaili. Turunduse analüüs OÜ Vändra Leib näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2006.

Meresaar, Argo. Klienditeenindus kinnisvarahaldusettevõttes. - Juhendaja Arved Liivrand. - Pärnu, 2002.

Meresaar, Kristiina. Liisingfinantseerimise riskid AS SEB Ühisliising näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2005.

Merila, Erlend. OÜ Glaston Glass konkurentsivõime analüüs. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2006.

Merila, Tarmo. Pärnu linna korruselamute korterite hinda mõjutavad tegurid järelturul. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, MA. - Pärnu, 2006.

Merila-Remmel, Kaja. Sisekliendi teenindamine toitlustusettevõttes OÜ Servitris näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2006.

Merine, Mall. Projektijuhi kutse arendamine Eesti Vabariigis. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2018.

Merisaar, Janek. Ventilatsioonitorusid tootva ettevõtte äriplaan. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2008.

Meriste-White, Ann. Treenerite tööjõukulu toetuse vajalikkuse uuring Pärnumaa näitel. - Juhendaja Velda Buldas; kaasjuhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2019.

Meronen, Karin. Naiste ettevõtlus ning töö- ja eraelu tasakaalustamine. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2015.

Mesias, Margo. Tollilao ja – terminali asutamise võimaluste analüüs Pärnus. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2000.

Metsna, Marge. Pärnu kui turismilinn tallinlaste ja pärnakate pilgu läbi. – Juhendaja Leeni Hansson. – Pärnu, 1999.

Metssalu, Jaanika. Kliendile orienteeritud turismi arendamine Läänemaal ja Haapsalus. – Juhendaja Maret Sukles. – Pärnu, 1999.

Mihhailov, Marek. Tallinna Väärtpaberibörsi arengustsenaariumid. – Juhendaja Ljudmila Šorikova. – Pärnu, 2001.

Mihhailova, Gerda. AS Cibuse konkurentsivõime analüüs. – Juhendaja Tõnis Värva. – Pärnu, 2000.

Miil, Marje. Personali värbamine ja valik. - Juhendaja Heidi Reiljan, MSc. - Pärnu, 2002.

Miilits, Ave. AS Rannila Profiili finantsanalüüs. – Juhendaja Aime Mäekask. – Pärnu, 2001.

Mikker, Katariina. Juhtimis- ja eestvedamisstiilide rakendamine ettevõtte SKY MEDIA näitel. - Juhendajad Margus Oidekivi; Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2004.

Milbach, Gert. Ärimudeli innovatsioon ja riskijuhtimise kava koostamine SA Eesti Meremuuseumile. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2022.

Miller, Liisi. Turunduskommunikatsiooni tõhustamine Saaremaa Spordikooli näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2015.

Minnik, Reelika. Äriühendluste moodustamise praktika Eestis. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2000.

Mirme, Pille. Turbatööstuse käivitamise kava. - Juhendajad Kandela Õun mag. - Pärnu, 2004.

Mitt, Joel. Tootmiskorralduse täiustamine elektroonikaettevõttes. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Mitt, Monika. E-teenuse juurutamine Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2008.

Moon, Raivo. Elektriraudtee osa Tallinna linnalähitranspordis. – Juhendaja Sergo Kont. – Pärnu, 2001.

Mugur, Danek. Personali töörahulolu ja motivatsioon Esmed Töötervishoid OÜ näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2015 (kasutuskeeld).

Muliin, Pille. OÜ Tervise Paradiis tegevuse analüüs. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2005.

Mullo, Karin. Aktsiaselts Eesti Loto arengusuunad. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 1999.

Mumm, Moonika. Personali värbamise ja valiku väljakutsed ettevõtte Esmed Töötervishoid OÜ näitel. - Juhendaja Riina Tomast, kaasjuhendaja Gerda Mihhailova,MA. - Pärnu, 2015 (kasutuskeeld).

Muni, Pille. Investeerimisfondide müügipoliitika Eestis. - Juhendaja Mart Sõrg. - Pärnu, 2003.

Murik, Sander-Siim. Virtuaalsete meeskondade juhtimine ja motiveerimine MTÜ Robotex näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2018

Muru, Helen. AS ELWO areng ja finantsanalüüs. – Juhendaja Heidi Tammemäe. – Pärnu, 2000.

Muru, Murel. Jaekaubandusettevõtte analüüs OÜ Jalavari näitel. - Juhendaja Helen Pajuste. - Pärnu, 2006.

Murulauk, Tiina. Personali värbamise ja valiku väljakutsed aktsiaseltsi SEB Pank näitel. - Juhendaja Jaana Kikas, MA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, PhD. - Pärnu, 2012 (kasutuskeeld).

Must, Anton. Eesti ööklubid COVID-19 pandeemias: toimetulek olukorraga. - Juhendaja Ilona Kandelin, MBA. - Pärnu, 2021.

Must, Valdek. AS Rannila Profiil kliendisuhete analüüs. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2004.

Musten, Laura. Kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine aktsiaselts PAG näitel. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2008.

Mustkivi, Kristjan. Projektijuhtimise standardiseerimine Cybernetica AS tollivaldkonna projektide näitel. - Juhendaja Toomas Saarsen, MSc; kaasjuhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2017.

Muug, Jaak. Ostjate hinnatundlikkus ja hinnakujundusmeetodid külmutatud toodete alal. – Juhendaja Raivo Nirk. – Pärnu, 2001.

Mõts, Anni. Projektide riskijuhtimine väiksemates organisatsioonides. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2011.

Mõttus, Daily. Reklaami arenguvõimalused Eesti Vabariigis. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 1999.

Mäe, Riia. Toitlustusettevõtte äriplaan. - Juhendaja Helen Pajuste. - Pärnu, 2005.

Mäemees, Kristel. Töötasustamise süsteemi arendamine AS Oskar LT. – Juhendaja Kersti Türk. – Pärnu, 2001.

Mäemets, Triinu. Eestisse tööle asunud välismaalaste kohanemine töökeskkonna ja kultuuriga. - Juhendajad Liina Käär, MA. - Pärnu, 2023.

Mäeveer, Maris. Töömotivatsiooni analüüs AS Estonian Air' is.- Juhendaja Arvi Grünthal . Pärnu, 2003.

Mägi, Eve. Pärnumaa ettevõtlus- ja arenduskeskuse tegevuse analüüs. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2006.

Mägi, Kaja. Osaühingu asutamine füüsilisest isikust ettevõtja baasil. - Juhendaja Aime Mäekask, MA. - Pärnu, 2008.

Mägi, Marget. VIA Baltica kui turismiobjekt. – Juhendaja Ain Hinsberg. – Pärnu, 1999.

Mägi, Reio. AS Silman Elekter sisenemine välisturule. - Juhendaja Airi Noppel, MBA. - Pärnu, 2015.

Mägi, Sven. Konkurents Eesti kinnisvaraturul ja seda mõjutavad tegurid. - Juhendaja Heldur Heinsoo, MBA. - Pärnu, 2011.

Mägi, Vahur. Pärnumaa turismiportaali käivitamine. - Juhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2003.

Mändla, Rauno. Tööturg Eestis ja elanikkonna tööhõive probleemid. - Juhendajad Marko Truu, Aime Mäekask. - Pärnu, 2002.

Mändoja, Dagne. Personali värbamise eetilisus Nasdaq OMX Tallinna Börsi põhinimekirja Eesti ettevõtete näitel.- Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2017.

Mängel, Heily. Pankrotiprotsessi regulatsioon Eestis. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Mängel, Ülo. Personali motivatsioon ja töörahulolu osaühingu Goodline Baltic näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2008.

Männa, Marit. Kvaliteedisüsteemi juurutamine AS Järvakandi Klaas. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 1999.

Mätas, Egle. Töötajate rahulolu uuring Keskkonnainvesteeringute Keskuses. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2007.

Mätas, Kelli. Kihnu valla turismiettevõtete majanduslik jätkusuutlikkus. - Juhendaja Jana Ruubel, MBA; kaasjuhendaja Margus, MA. - Pärnu, 2021.

Mättas, Argo. Ettevõtluse areng Tori vallas. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2011.

Müürisepp, Üllar. Töörahulolu uuring OÜ Entopt Export näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2007.

Naar, Viljo. Personali töömotivatsiooni seos töörahuloluga Scandic Rannahotelli näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2004.

Nael, Margot. AS Eesti Ühispank eralaenupoliitika. – Juhendaja Mari Ojasoo; kaasjuhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Nael, Triin. Eesti väärtpaberiturg teel Euroopa Liitu. – Juhendaja Ljudmila Šorikova. – Pärnu, 2000.

Nahkur, Viktoria. Aktsiaseltsi Pärnu REV konkurentsivõime analüüs. – Juhendaja Maire Nigul. – Pärnu, 1999.

Nau, Ülle. Eraisikute säästmisvõimalused Sampo panga vahendusel. Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2005.

Neemsalu, Liina. Motivatsioon koolispordis Tartu Kivilinna kooli näitel.- Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2017.

Nieländer, Tauno. Päritolumaa efekt Eesti tarbija ostuotsustes lihatoodete näitel. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2020.

Nikolajeva, Veronika. Projektide edukus Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuses. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2013.

Nilender, Virko. Sportlaste saavutusmotivatsioon Eesti murdmaasuusatajate näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2018.

Nimtšuk, Kirill. Personali töö efektiivsuse tõstmine AS Eesti Post Pärnu Peapostkontori näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2003.

Noni, Elery. Paindlike töövormide kasutamise motivatsioon ja võimalused Pärnu majutusettevõtetes. - Juhendajad Jaana Kikas, MA; Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2017.

Noor, Eve. Bürooteenuseid pakkuva ettevõtte välja arendamine turunduslike põhimõtete alusel. – Juhendaja Kalvi Sepp. – Pärnu, 2000.

Noorkõiv, Maarja. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 2007-2013 programmi straditoetuste kasumlikkus Tartumaa ettevõtete näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2011.

Noppel, Airi. Ettevõtte majanduslike raskuste ületamine saneerimismenetluse kaudu. - Juhendaja Priit Palmiste; kaasjuhendaja Varje Kodasma, MBA. - Pärnu, 2010.

Nopponen, Maria. Projektijuhtimise rakendamine väiketootmisettevõtte Riverbank OÜ näitel. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2023.

Nurk, Elo. Piirkondlikke sotsiaalteenuseid osutava keskuse tegevusanalüüs. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2000.

Nuuma, Heiki. Z-generatsiooni-keskne digitaalturundus agentuuri praktikas tarbeelektroonika valdkonna näitel. - Juhendaja Maarja Pajusalu, MSc, kaasjuhendaja Grete Männikus, MBA. - Pärnu, 2018.

Nõmm, Janno. Eesti puidutööstuse arengusuunad. - Juhendaja Matti Raudjärv. - Pärnu, 2003.

Nõmm, Siim. Isikliku müügi tulemuslikkus AS Viasat näitel. - Juhendaja Mari Erm-Reining, MBA; kaasjuhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2015.

Nõmmerga, Kaidi. Hiiumaa turismipotentsiaali analüüs. – Juhendaja Ruuben Post. – Pärnu, 1999.

Nõmmik, Argo. Viimase miili tarne lahendused ja ärimudelid Eestis. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2017.

Nõmmik, Tõnis. Ettevõtte analüüs “AS Erimark” näitel. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2000.

Oja, Margit. Ettevõtte analüüs põllumajandusettevõtte näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2002.

Oja, Priit. Inflatsiooni mõju Eesti majandusele. – Juhendaja Enn Rand. – Pärnu, 1999.

Olde, Sirli. Mentorlus Sampo pangas. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2005.

Olde, Ülar. Tulumaksu õiguslik regulatsioon ja tulumaksupettused. - Juhendaja Jaan Krinal. - Pärnu, 2002.

Ollema, Karmo. Väikeettevõtte saneerimine. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Olli, Andreas. Note Pärnu OÜ investeerimisprojekti tasuvusanalüüs. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2018.

Olli, Signe. Säästmine ja investeerimine AS Eesti Ühispanga vahendusel. – Juhendaja Toomas Sutt; kaasjuhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Ollino, Gerli. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse konkurentsieelis kohalikul koolitusturul (täiskasvanute koolituse osakonna näitel). - Juhendaja Mari Erm-Reining, MBA. - Pärnu, 2013.

Omler, Riido. Eesti pangateenuste analüüs SEB panga eksportklientide näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2012.

Opmann, Pille. Alustava ilusalongi äriplaan. - Juhendaja dotsent Anu Reiljan. - Pärnu, 2008.

Orav, Algor. Müügiesindajate töö tõhustamine kindlustusfirmas. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 1999.

Orav, Marian. Keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001 rakendamise tugisüsteemi parendamine Valgamaa ja Ida-Virumaa ettevõtete näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2018.

Orb, Baile. Personali koolitamine ja arendamine MTÜ Tantsukool Laguun. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2015.

Orel, Lili. Osaühing Flexoil ärikeskkonna analüüs. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2006.

Org, Hille. Lääne – Virumaa turismi hetkeseis ja arengu võimalused 1999 – 2000. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 1999.

Org, Liisi. Muusikakooli õpetajate töörahulolu ja motivatsioon ning seda mõjutavad tegurid. - Juhendaja Jaana Kikas; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2012.

Oselin, Piret. AS Reola Gaas põhitegevuse analüüs. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2000.

Ossip, Mairi. Börsil noteerimata ettevõtte väärtuse hindamine. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2004.

Ots, Anu. Ravimite jaemüügiturg Saare maakonnas OÜ Kuressaare Perearstikeskuse Apteek näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo. - Pärnu, 2007.

Ots, Kristina. Sisekliendi teenindamise tõhustamine Mehiläinen Eesti OÜ näitel. - Juhendaja Riina Tomast, MBA. - Pärnu, 2023. (ligipääs piiratud kuni 01.06.2026).

Otsma, Helgi. Tulemusjuhtimise süsteemi arendamine AS Viru Õlu näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2013.

Paabstel. Mari-Liis. Projektijuhtide töö ja karjääri edendamise võimalused. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2023.

Paabut, Aet. Kalaturismi turundus Eestis. – Juhendaja Arno Kirt. – Pärnu, 1999.

Paap, Ave. Personali voolavuse analüüs As Rigual näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2004.

Paes, Kadri. Naisettevõtlus Eestis - hetkeolukord, probleemid ja arenguperspektiivid. - Juhendaja Mairi Tamm, kaasjuhendaja Airi Noppel. - Pärnu, 2011.

Pais, Karola. Tulemusjuhtimise juurutamine OÜ-s Amerest. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2011.

Pajo, Minni. Kapitali struktuuri analüüs AS Pajo näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2013.

Paju, Enneli. Kliendilojaalsuse kujundamine Electrolux Eesti näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2014.

Paju, Karel. Turundusstrateegia loomine OÜ Jäämets näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Siiri Same, PHD. - Pärnu, 2022

Pajuste, Helen. Projektide juhtimine kultuurikorralduses. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2004.

Palm, Innar. Reklaam tarbijate ostukäitumise mõjutajana. - Juhendaja Heldur Heinsoo, MBA. - Pärnu, 2009.

Palu, Kristiina. Peoteenindusettevõtte käivitamise ressursi-eelise teooria põhine analüüs ja kavandamine. - Juhendaja Kadi Elmeste, kaasjuhendaja Airi Noppel,MBA. - Pärnu, 2014.

Paluoja, Diana. Naised projektijuhtidena Eestis. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2013.

Pari, Kaidi. Töörahulolu kujundamine AS Hansapangas. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2002.

Parvits, Eerik. Sportlaste saavutusmotivatsioon Audentese Spordigümnaasiumi noorkorvpallurite näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2021

Pastarus, Andres. Väliskaubandus ja selle reguleerimine Eestis. – Juhendaja Gert Antsu. – Pärnu, 1999.

Paulberg, Diana. Tootearendus toiduainetööstuse AS Japs M.V.M näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2005.

Paulson, Helen. Tulemusjuhtimise juurutamine A&G Kaubanduse AS-is. - Juhendajad Airi Noppel ja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2012.

Peedimaa, Silja. Vahendajate roll Eesti kindlustusturul aktsiaselts IF Eesti Kindlustuse näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2004.

Peedo, Marco. Paindlike meetodite rakendamine väikesemahuliste tarkvaraprojektide puhul. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2014.

Peegel, Sandra. Ristturundus digiturunduses Pärnu Spaanädal 2018 näitel. - Juhendaja Maarja Pajusalu, MSc, kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2018

Peek, Mailis. Innovatsioonide juhtimine AS Eesti Post Läänemaa postkontoris. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2001.

Peek, Riho. Majandusliku efektiivsuse tõstmine Eesti Posti Läänemaa- ja Hiiumaa postkontorites. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2000.

Peensalu, Tarvo. Turvalahenduste optimeerimine jaekaubanduses. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2005

Peetermann, Hede. Sotsiaalse vastutuse põhimõtete rakendamine Lääne-Virumaa ettevõtetes. - Juhendaja Eva Vahtramäe, MA; kaasjuhendaja Merle Looring, MSc. - Pärnu, 2011.

Peetersoo, Krista. Personalimajandus AS Magistraal. – Juhendaja Maksim Saat.- Pärnu, 1999.

Peever, Anti. Eesti pensionifondide mõju Eesti aktsiaturule. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2004.

Pekko, Kadri. Klientide leidmine ja hoidmine Delta Sport OÜ näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo MBA. - Pärnu, 2008.

Pentjärv, Katrin. Palgaliste ja vabatahtlike motiveerimine ja lojaalsuse arendamine Kaitseliidus. – Juhendaja Kersti Türk. – Pärnu, 2001.

Pentson, Gea. Ettevõtte analüüs AS Pärnu Vesi. – Juhendja Jane Mets; kaasjuhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2001.

Perlin, Marion. Ettevõtte imago ja selle kujunemist mõjutavad tegurid kohvik Mahedik näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo, MBA. - Pärnu, 2011. 

Peterson, Jaanika. Kuluarvestus osaühingus Jürmets ja selle arendusvõimalused juhtimisarvestuse toetamiseks. - Juhendaja Varje Kodasma, MBA. - Pärnu, 2016

Peterson, Karin. Personalimajandus müügiettevõttes. – Juhendaja Toomas Rapp. – Pärnu, 1999.

Petrov, Evelin. Optiva Panga krediiditooted eraisikule ja nende analüüs. – Juhendaja Arvi Lipp. – Pärnu, 2000.

Pihel, Gemo. Müügi korralduse täiustamine AS Sampo Eesti Kindlustus. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2000.

Pihelpuu, Marko. AS Pärnu Kalur Holding arenduskava. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2000.

Pihl, Renate. Enesehindamise protsess haridusasutuses. - Juhendajad Toomas Takkis; Taavi Tamberg. - Pärnu, 2005.

Pihlak, Arvo. Äriplaan Soometsa Külamajale. - Juhendaja Kandela Õun mag ; kaasjuhendaja Kaido Koppel. - Pärnu, 2007.

Pihlak, Birgit. Brändilojaalsus ja ostukäitumist mõjutavad tegurid Corny brändi näitel. - Juhendaja Siiri Same, PhD. - Pärnu, 2023 (ligipääs piiratud kuni 05.05.2028)

Pihu, Janne. Mittemateriaalsete võõrteenuste kasutamine väikeettevõtluses. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Piirak, Siim. Eesti hoiu-laenuühistute finantsilise tulemuslikkuse analüüs. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2018

Piiri, Janne.Turunduskommunikatsiooni rakendamine kasutades huumorit Audmer OÜ näitel. - Grete Männikus, MBA. - Pärnu, 2022

Piiriste, Gerly. Virtuaalsete meeskondade rakendamine Baltic Hotel & Restaurant Systems OÜ-s. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2007.

Piiskoppel, Robert. Digiturunduse efektiivsuse mõõtmine Eesti iduettevõtete näitel. - Juhendaja Siiri Same, PhD. - Pärnu, 2022

Pikkor, Kermo. Kohaliku omavalitsuse eelarve Sauga valla näitel. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, MA. - Pärnu, 2007.

Pikner, Jana. Toorme tarnesüsteemi ja varude optimeerimine AS Pärnu Plaaditehas. – Juhendaja Aleksander Peterson. – Pärnu, 1999.

Pilme, Heivi. Veinituru uuring. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2003.

Pilter, Pille. Looduskosmeetikat tootvad väikeettevõtted Eestis - hetkeolukord ja arengusuunad. - Juhendaja Merle Looring MSc. - Pärnu, 2014.

Pius, Rinel. Juhtimismuudatused ja sihtturundus kriisi ajal OÜ Puhastusimport näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo, MBA. - Pärnu, 2012. 

Pontus, Marek. Elukindlustusseltsi tegevuse käivitamine. – Juhendaja Kristi Virak. – Pärnu, 1999.

Poobus, Kristi. Kohalike omavalitsusüksuste ühinemine Kaarma ja Kuressaare valla näitel. - Juhendaja Matti Raudjärv. - Pärnu, 2003.

Pool, Tarmo. AS Eesti Statoil efektiivsuse analüüs. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2005.

Poolma, Eili. Autoliising võrreldes pangalaenuga Eesti piirkonna näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi. - Pärnu, 2003.

Poopuu, Kreet. Personali töömotivatsiooni ja töörahulolu tõstmine hotellis Strand. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 1999.

Poopuu, Preedik. Interneti iduettevõtte ärimudel lähtuvalt ingelinvestori investeerimisotsusest. - Juhendaja Airi Noppe, MBA. - Pärnu, 2015

Post, Külli. Projektijuhi töö ja talle vajalikud pädevused erinevates projekti elutsükli faasides AS Tallinna Vesi näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2009.

Post, Liis. Ettevõtluskeskkond ja selle mõju ettevõtetele Võrumaa näitel. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2012.

Poudel, Diana. Teenuste koosloome Saue ühendvalla näitel. - Juhendaja Kalvi Almosen, MBA; kaasjuhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2017

Prangel, Kristin. MTÜ Eesti Firmaspordi Liidu turunduskommunikatsiooni tõhustamise võimalused ja väljakutsed. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2017

Preimann, Anneli. Sportlaste ja treenerite saavutusmotivatsioon Eesti vibuspordi näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2017

Prii, Klaarika. Mikroettevõtte finantsanalüüsi tabelarvutuse mudeli koostamine. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2016

Priidik, Rünno. Eesti puidutööstuse arengu perspektiivid. – Juhendaja Maksim Saat. – Pärnu, 1999.

Priimägi, Hendo. Ettevõtte asukoha muutus ja selle mõju AS Kalev näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2004.

Priimägi, Tarvo. Riigihangete korraldamise praktika Eestis. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2012.

Priske, Tiiu. Sisekontrollisüsteem ja selle tõhususe hindamine organisatsioonis (AS Tootsi Turvas näitel). - Juhendaja Margus Kõomägi, MA; kaasjuhendaja Veiko Hintsov. - Pärnu, 2006.

Prok, Mari. Reklaamkataloogide lugemismustrid AS Selveri, AS Prisma ja AS Rimi Eesti näitel. - Juhendaja Tanel Mehine, MA. - Pärnu, 2018

Proos, Annika. Töötajate täiendkoolitus Pärnumaa ettevõtetes. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, MA. - Pärnu, 2007.

Proos, Ingre. Õiglase kaubanduse süsteemi põhimõtted - olukord ja perspektiivid Eestis. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD; kaasjuhendaja Algis Perens. - Pärnu, 2012.

Pruer, Annabel. Eesti võrkpallikohtunike motivatsiooni mõjutavad tegurid. - Juhendaja Jaana Kikas, MBA; kaasjuhendaja Margus Kõomägi MA. - Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, 2024.

Pukk, Andres. Turu struktuur AS Norma näidetel. – Juhendaja Jaanus Kasema. – Pärnu, 1999.

Puks, Krista. OÜ Taagepera Loss tegevuse mõju kohaliku kogukonna arengule. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2015

Pull, Evelin. Pangandusturundus. – Juhendaja Tiit Kask. – Pärnu, 2001.

Puller, Rando. Kvaliteedisüsteemi vajalikkus ettevõttele. – Juhendaja Mart Põldma. – Pärnu, 2000.

Pulst, Kairi. Kaugtöötajate motiveerimine ja hüvitamine Microsoft Eesti OÜ ja Uptime OÜ töötajate näitel. - Juhendaja Jaana Kikas, MA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2015

Puru, Marge. Amatöörsportlase saavutusmotivatsioon Käsipalliklubi Viljandi HC näitel.- Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2017

Puuram, Romet. Osühing Metrolux tegevuse analüüs. - Juhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2006

Puusepp, Teet. Kõrgkoolides majanduseriala lõpetajate karjääritee uuring AS Hansapanga näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2005

Puusepp, Tiia. Palamuse kui turismisihtkoha arenguvõimalused. - Juhendaja Külli Paavel. - Pärnu, 2000

Puust, Marit. Eesti ettevõtjate võimalused Lõuna-Korea turul. - Juhendaja Toomas Kuuda, kaasjuhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2014.

Puust, Rain. Eesti noorsportlaste saavutusspordile orienteeritus jalgrattaspordi näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2015.

Põder, Lenno. Tarneohje kvaliteedisüsteemis AS Wendre näitel. - Juhendaja Ain Vaino. - Pärnu, 2003.

Põldaru, Ene. Majandusaasta aruanne, selle koostamine ja auditeerimine. - Juhendaja Aime Mäekask, MA. - Pärnu, 2004.

Põldma, Mart. Kvaliteedisüsteemi juurutamine AS Viisnurk. – Juhendaja Jüri Põldma. – Pärnu, 1999

Põldma, Reelika. Töörahulolu ja motivatsiooni uuring aktsiaseltsis Cramo Estonia. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2007

Põldme, Olev. Muudatuste juhtimine Securitase mudeli alusel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2004.

Põldme, Triin. Projektijuhtimise kompetents Pärnumaa kohalikes omavalitsustes. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2006.

Põldoja, Nelly. Personali koolitus ja selle hindamine. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2001.

Põlendik, Liina. AS Vesivärava äriplaan. – Juhendaja Peep Jonas. – Pärnu, 2000.

Pähn, Kaido. Ettevõtluskeskkond Eestis ja väikeetevõtte loomine. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2004.

Pähn, Siim. Viipemakse kasutus ja omaksvõtmine. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2017

Pärn, Angel. Avaliku sektori andmeside programm Pärnu Maakonnas. – Juhendaja Holger Tamm. – Pärnu, 1999.

Pärn, Kaie. Tööjõuressursi analüüs ja kasutamise võimalused ettevõtluse arendamiseks Tori vallas. -Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2005.

Pärn, Liis. Ettevõtte projektiportfelli sesoonsuse vähendamine Eesti Horisontaalpuur näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2014.

Pärn, Sandra. Keskkonnateadlik tarbijakäitumine Eestis loodusliku dekoratiivkosmeetika näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2021

Pärna, Evelin. Riskide juhtimine ja kindlustamine Eesti tööstusettevõtetes OÜ Vettel näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2005.

Pärna, Kätrin. Taimse toitumise propageerimise edukus MTÜ Nähtamatud Loomad kampaania "Taimne Teisipäev" näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2019

Pärna, Liia. Sotsiaalmaksu efektiivsus Eestis. - Juhendaja Jaan Krinal. - Pärnu, 2003.

Pärna, Tiia. Hoone hotelliks kohandatavuse tehnilis - majanduslik analüüs. – Pärnu, 1999.

Pärnpuu, Margit. Rahavoo juhtimine javäärtusloome analüüs. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2004.

Pärnsalu, Kaire. Sisenemine Eesti turule otseinvesteeringute teel. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Pütsep, Martin. Müügijuhtimine lähtuvalt ostjate tüüpidest AS Info-Auto kliendibaasi näitel. - Juhendaja emeriitprofessor Mait Miljan. - Pärnu, 2006.

Raadik, Kaisa. Jätkusuutlikkus ja areng elustiiliettevõttes TAUR Varahalduse osaühing. - Juhendaja Ilona Kandelin, MBA. - Pärnu, 2021

Raadik, Urme. Sisemise kliendi teenindamise kvaliteet ja teeninduskultuur AS Vestman Kinnisvara näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2005.

Raaga, Monica. Mentorsuhete tulemuslikkuse analüüs EAS ärimentorprogrammi näitel. - Juhendaja Riina Tomast, MBA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2016 (kasutuskeeld)

Raev, Aare. Laienemisprojekti finantsanalüüs OÜ Shutteri näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2006.

Rahnel, Kati. Renditöötaja ja ettevõtte vastastikuse kohandamise plaan Scanfil OÜ ja Ecobirch AS näitel. - Juhendaja Riina Tomast, MBA, kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2018

Rand, Maarjan. Pärnumaa tööstusettevõtete valmisolek majanduslanguseks. - Juhendaja Arvi Kura, PhD. - Pärnu, 2016.

Rand, Rando. Äriplaan pesumaja käivitamiseks Pärnus. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2006.

Randmets, Riin. Reklaami sotsiaalsed aspektid. – Juhendaja Valter Maatee. – Pärnu, 1999.

Randmäe, Margus. Turundustegevuse kujundamine ja juhtimine AS-is Satter. - Juhendaja Tõnu Mauring; kaasjuhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2003.

Rannamaa, Reelika. Rebrändingu mõju ettevõttele Tradehouse OÜ näitel. - Juhendaja Siiri Same, PhD. - Pärnu, 2023.

Rannamäe, Kirsi. Ettevõtluskeskkonna analüüs ja ärimudeli arendamine osaühingus Centerteam. - Juhendaja Toomas Kuuda; kaasjuhendaja Ilona Kandelin, MBA. - Pärnu, 2021

Rauba, Kadri. Innovatsiooniprojektide teostamine väikeettevõttes AS Linda Nektar näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2011.

Raud, Kelly. Projektijuhtimise parendamine ettevõttes AS Pärnu Vesi. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2018

Raud, Mirell. Müüja-kassapidajate hindamine AS Roadrunner Estring Nurmenuku kaupluses. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2003.

Raudkivi, Älis. Eesti Pagaritoodete turu arengu võimalused. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2000.

Raudsepp, Kätlin. Idufirmade finantsilise olukorra muutumine pärast äriingli investeeringut Eesti näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2018.

Raup, Kristin. Eesti tarbija kulutuste omapära. – Juhendaja Ljudmila Šorikova. – Pärnu, 1999.

Rebane, Kaire. Kvaliteedisüsteemi juurutamisega kaasnevate probleemide analüüs ettevõttes KLG. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2006

Rebane, Nelli. Töörahulolu ja motivatsiooni uuring AS SEB Ühispanga Pärnu kontoris. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2007

Reelend, Regina. Tulemusjuhtimise juurutamine OÜ-s Sveba-Dahlen. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2010.

Reilent, Kersti. Reklaami psühholoogiline mõju tarbijale. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2000.

Reiljan, Ragnar. Töörahulolu ja töömotivatsiooni uuring Päästeameti demineerimiskeskuse näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2012.

Reimann, Evelin. Kvaliteediplaani väljatöötamine toitlustusettevõttes OÜ Servitris näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2006.

Reinsalu, Tiina. Lääneranniku turismiühenduse taaskäivitamine ja tegevuskava aastateks 1998 – 2000. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 1999

Rembel, Mihkel. Personali värbamise ja valiku väljakutsed AS Strand näitel. - Juhendaja Jaana Kikas, MA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA.- Pärnu, 2014.

Reinu, Berit. Kogukonna kasvatamine läbi turunduskommunikatsiooni Pärnu JK Vapruse näitel. - Juhendaja Grete Männikus, MBA. - Pärnu, 2021

Reinart, Kaja. Naissoost ettevõtjad Eestis. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2005.

Reino, Epp. Kulude arvestuse korraldus OÜ Venderloo Bussid näitel. - Juhendaja Aime Mäekask, MA. - Pärnu, 2007.

Reino, Raul. Uus majandus üleminekumaades. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Reinup, Ahti. Personali hindamine AS Wendre. – Pärnu, 2000.

Reinvelt, Kristina. Vändra ja Kaisma valla liitumine ja selle oodatav mõju nende jätkusuutlikkusele. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2010.

Reinväli, Tarmo. Müügitöö korraldus ettevõttes. – Juhendaja Signe Vesso. – Pärnu, 2001.

Reismann, Triin. Ürituste korraldamine ja rahastamine Eesti tantsukunsti näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2014.

Remmik, Kristi. Koolitussüsteemi loomine ettevõttele Endover KVB OÜ. - Juhendaja Riina Tomast, MBA, kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2018 

Riik, Janek. Väikepoodide püsimine suurmarketite kõrval. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2008.

Riis, Kati. Transpordiettevõtte tegevuse analüüs. Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2004.

Riivald, Monika. Kliendirahulolu Pärnumaa Spordiliidu Talimängude näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2016.

Rikas, Egle. Juhtimisarvestuse põhimõtete juurutamine AS-s Kalev. – Juhendaja Natalia Zaporožtseva. - Pärnu, 2001. 

Robam, Roland-Rait. Kliimariskide hindamine ja maandamine Eesti põllumajanduse näitel. - Juhendaja Antti Roose, PhD. - Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, 2024

Rohula, Lia. Organisatsiooniline õppimine osaühingu MS Balti Trafo näitel. - Juhendaja Made Torokoff, MA. - Pärnu, 2008.

Romanenkov, Pille. Siirdmuru turu analüüs osaühing Uhtola näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo. - Pärnu, 2007.

Roomets, Marek. Vedelkütuse müügiettevõtte arengukava. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Roos, Mariann. Avalike teenuste lepinguline delegeerimine. - Juhendaja Arvi Kuura; kaasjuhendaja Andres Siplane. - Pärnu, 2002.

Roosileht, Greeta. Investeerimisprojekti finantsanalüüs Põldma Kaubanduse AS näitel.- Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2017

Roosmaa, Mari. Reklaami olemus ja selle edukuse tegurid tarbijate seas läbi viidud uuringu hinnangul. - Juhendaja Heldur Heinsoo, MBA. - Pärnu, 2010.

Roots, Siiri. Füüsilisest isikust ettevõtje arvestuse korraldamine, aruandlus ja maksud. - Juhendaja Aime Mäekask, MA. - Pärnu, 2005.

Roots, Urve. Jäätmekäitlemine aktsiaselts Ragn-Sells näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2005.

Rosenstein, Margus. Ettevõtte majandustegevuse finantsanalüüs AS Sivex International näitel. - Juhendaja Elviira Soboleva. – Pärnu, 2000.

Rosenstein, Meelis. Faktooringuteenus, riskid ja Baltimaade turg. – Juhendaja Kalle Kiigske. – Pärnu, 1999.

Rotenberg, Kristjan. Otsesed välisinvesteeringud: areng ja probleemid Eestis. – Juhendaja Maria Koidu. – Pärnu, 2001.

Rougijainen, Erika. Personali koolitamine ja arendamine üldhariduskoolis Pärnu Vene Gümnaasiumi näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2007.

Rudenko, Kärolin. Personalivoolavuse problemaatika ja põhjuste analüüs Hotell Wesseti näitel.- Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2017

Ruus, Helen. Reklaami korraldamine. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2004.

Rändla, Rauno. Äri kavandamine ettevõtjate võrgustamise mõjul AS Pärnu Autobaas näitel. - Juhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2002.

Rändla, Reimo. Keskkonna poliitika aluste väljatöötamine AS Fibo Exclay Eesti. – Juhendaja Eero Rändla. – Pärnu, 1999.

Rändvee, Keily. Pärnu toitlustusettevõtete teeninduskultuur. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 1999

Ränkel, Raido. Persoonibrändide arendamine Eesti laskesuusakoondislaste näitel. - Juhendaja Grete Männikus, MBA. - Pärnu, 2021

Räst, Säde-Lee. Pereettevõtte üleandmine järgmisele põlvkonnale. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2021 (ligipääs piiratud kuni 01.06.2026)

Rüütelmaa, Sanne. Eesti Vabariigi kohaliku omavalitsuse poliitika mõju Käina valla arengule. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2012.

Saar, Anu. Töötajate rahulolu ja motivatsioon Sindi Gümnaasiumi näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2013.

Saar, Arto. Pensionikindlustus Eesti Vabariigis. - Juhendaja Aime Mäekask. - Pärnu, 2003.

Saar, Hedi. Ettevõtte konkurentsieelise kujundamine Kapauto näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2008

Saar, Kaisa. Juhtkonnapoolsed ülevõtmised üleminekumaades. - Juhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2002

Saar, Merit. Investeerimisfondid – lahendus Eesti investorile. – Juhendaja Kuldar Männilaan; kaasjuhendaja Maia Tamm. – Pärnu, 2001.

Saaremägi, Henri-Egert. Kaasamine noorte innovatsioonikeskuse HUUB näitel. - Juhendaja Grete Männikus, MBA. - Pärnu, 2021

Saarnak, Anne. Klientide rahulolu hindamine A/P Pärnu OÜ näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2007.

Saarniit, Ramul. Äriplaani funktsioonid. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Saarsalu, Kristi. Infoliikumise auditeerimine SA Tallinna Lastehaigla näitel. - Juhendaja Lea Baumann, MA; kaasjuhendaja Terje Talve, MA. - Pärnu, 2013.

Saarts, Aili. Vallaettevõtte finantsanalüüs OÜ Sufe näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2005.

Saidla, Tarvi. Ukraina kui Eesti kalatööstuse sihtturg. - Juhendaja Heldur Heinsoo. - Pärnu, 2007.

Saik, Annely. Majanduslanguse mõju vanemaealiste tööhõivele Pärnumaal. - Juhendaja Kandela Õun mag ; kaasjuhendaja Lauri Punga. - Pärnu, 2013.

Saks, Margit. Riigietendusasutuse Eesti Kontsert Pärnu Kontserdimaja personali töörahulolu uuring. - Juhendaja Helen Pajuste. - Pärnu, 2005.

Saks, Riina. Riigiasutuse finantstegevuse analüüs Pärnu teater "Endla" kohviku näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2005.

Sala, Hannes. Integreeritud turunduskommunikatsioon Studio Moderna OÜ Dormeo brändi näitel. - Juhendaja Mari Erm-Reining, MBA. - Pärnu, 2016.

Salundi, Andrus. Transpordiettevõtte konkurentsivõime analüüs ja võimalikud arengusuunad (OÜ Pärnu Auto ETM näitel). - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2005.

Saluoks, Kadi. Scandic Hotels Eesti töötajate motivatsioonisüsteemi väljatöötamine. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2007.

Salupõld, Berit. AS Pärnu Õlu personali töö analüüs. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 1999.

Saluäär, Kati. Protsessipõhise juhtimise rakendamine MS Balti Trafo OÜ-s. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2014.

Sankovski, Eve. Ettevõtte kohandumine koroonaviiruse kriisiga Icosagen Cell Factory OÜ näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2023

Sark, Reta. Eraisikute säästmisvõimalused Eesti finantssektori vahendusel. - Juhendajad Vahur Madisson, Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2004.

Schmidt, Siiri. Suhteturunduse kontseptsiooni rakendamine kuurordi arendamisel. - Juhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2002.

Sedrik, Gregor. Kliendirahulolu Pärnu MyFitness spordiklubi näitel.- Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2017 

Sedrik, Meelis. Margitoodete turunduse strateegiad ja taktikad. – Juhendaja Tõnu Mauring. – Pärnu, 2001.

Seilmaa, Martin. Ettevõtlus- ja majandusõpe Häädemeeste Keskkooli ja Sindi Gümnaasiumi näitel. - Juhendaja Airi Noppel, MBA. - Pärnu, 2014.

Selgoja, Annika. Raamatupidamisprogrammi Hansaraama 3.9 juurutamine osaühingus Volmetec Grupp. - Juhendaja Aime Mäekask, MA. - Pärnu, 2006.

Sempelson, Martin. Turundusstrateegia loomine Vändra Kultuurimaja näitel. - Juhendaja Siiri Same, PhD; kaasjuhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2021

Sepman, Sigmar. AS Wermo turundusstrateegia. - Juhendaja Aavo Hummal; kaasjuhendaja Tõnu Mauring. - Pärnu, 2002.

Sepp, Gert. AS Tallinna Sadama konkurentsivõime analüüs. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Sepp, Kelly. Tunnuslausete mõju kliendikäitumisele ABC Supermarkets AS, Coop Eesti Keskühistu ja Prisma Peremarket AS näitel. - Juhendaja Kristian Pentus. - Pärnu, 2018

Sibul, Merilin. Tsiviiltäitereformi analüüs Eestis. - Juhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2003.

Siil, Liisi. Töö analüüsi läbiviimine Koduaken OÜ näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Jaana Kikas, MBA; kaasjuhendaja Grete Männikus, MBA. - Pärnu, 2021

Siimann, Martin. Taustmuusika mõju kliendikäitumisele Siigur restoranide näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Roosipõld, PhD. - Pärnu, 2021

Sild, Angelika. Juhi roll muudatuste läbiviijana. - Juhendaja Helen Pajuste. - Pärnu, 2005.

Silkin, Gert. Muusikaturul tegutseva ettevõtte analüüs. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2005.

Sillari, Anu. Ettevõtte majandustegevuse finantsanalüüs AS Rannila Profiil näitel. – Juhendaja Kalle Tillemann. – Pärnu, 1999.

Silm, Aile. Alustava ettevõtte finantseerimise võimalused ja probleemid Eestis. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2008.

Silm, Aivar. Ettevõtte pangapoolne finantseerimine AS ABC King näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2012.

Skitin, Katrin. Personali arendamise ja koolitamise kava välja töötamine Valmos OÜ näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2009.

Sohlu, Kaarel. Pärnumaa omavalitsuste tulude ja kulude analüüs. – Pärnu, 2000.

Solman, Anna-Liisa. Internetiturunduse kasutamine ettevõtte turundustegevuses Ela Tervelt OÜ näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo, MBA. - Pärnu, 2012.

Solovjev, Priit. Klienditeenindajate motivatsiooni- ja hüvitamissüsteemi arendamine AS Taastusravikeksus Estonia näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2012

Soodla, Enrico. Sotsiaalne kapital kui võtmeressurss ettevõtlustegevusega alustamisel Forwardspace MTÜ näitel [Võrguteavik]. - Juhendajad Aare Raev, Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2021

Soomets, Anu. Klienditeeninduse täiustamine AS “Standard” baasil. – Juhendaja Taimo Nelis. – Pärnu, 1999.

Soon, Karmen. AS Pricewaterhousecoopers konkurentsivõime analüüs. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2008.

Soosaar, Andri. Raamatupidamise korraldamine väikeettevõttes. – Juhendaja Aime Mäekask. – Pärnu, 2001.

Soosaar, Liisi. Töötajate motivatsioonisüsteemi arendamine jaekaubanduse ettevõtte näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, 2024 (ligipääs piiratud kuni 31.12.2029).

Soosaar, Priit. Käivitatava mööblitööstuse äriplaan. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2007.

Soostar, Kaja. Investeeringute tasuvuse analüüs K.MET aktsiaseltsi näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2004.

Strikholm, Peeter. Ärilaenud ja nende analüüs. – Juhendaja Elviira Soboleva. – Pärnu, 2000.

Suigusaar, Margus. Protsessipõhise juhtimise rakendamine puitkatuste valmistamises ja paigalduses. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2008.

Suiste, Jane. Personali voolavuse analüüs aktsiaselts Strand näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2007.

Suluste, Hiie. Kasutus- ja kapitalirendi arvestus raamatupidamises. - Juhendaja Aime Mäekask, MA. - Pärnu, 2004.

Sumberg, Tauri. Juhtimisleping kui teenindusettevõtte juhtimisvorm. – Pärnu, 1999.

Suppi, Arko. Ehitusteenuseid pakkuva mikroettevõtte käivitamine. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2013.

Suurkivi, Liisi. Tarbija ostukäitumist mõjutavad tegurid mööbli ostmisel Eesti mööblituru näitel.- Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2017

Suurmäe, Sten. Üleminek vahendikeskselt ärimudelilt teenusekesksele ärimudelile Pärnu Rannastaadioni näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2018 

Suvisild, Nele. Pärnu suvevillad läbi aegade ja nende arenguperspektiivid. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 1999.

Suviste, Sigrit. Osaühing Veston Trade finantsanalüüs. – Juhendaja Marianne Mäesalu. – Pärnu, 2000.

Sõber, Nele. Turunduskommunikatsiooni tõhustamine Eesti turul Narma OÜ näitel. - Juhendaja Mari Erm-Reining, MBA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2016 (kasutuskeeld).

Sõmer, Sander. TikToki ja Instagram Reels’ide kasutamise seos Eesti tarbijate ostukäitumisega. - Juhendaja Siiri Same, PhD. - Pärnu, 2023.

Säälik, Tõnis. Eesti kindlustusturu analüüs peale taasiseseisvumist. – Juhendaja Andrus Säälik. – Pärnu, 1999.

Šimanis, Roland. Kliendirahulolu uuring Paikuse Spordikeskuse näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2015.

Šmakov, Vladislav. Strateegia kujundamise ettepanekud Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsioonile. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2022.

Šorin, Külli. Rahvusvahelisele turule sisenemine. – Juhendaja Marko Šorin. – Pärnu, 2001.

Šorin, Marko. Sandman Grupi AS strateegilised arengusuunad.- Juhendaja Tiit Mölder. – Pärnu, 1999.

Šurõgin, Vadim. Ärilaenude mõju tegutsevate väikeettevõtete finantsnäitajatele peale laenusaamist Eestis tegutseva kommertspanga portfelli näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA ; kaasjuhendaja Priit Lopsik. - Pärnu, 2022

Zaitsev, Nele. Tasakaalus tulemuskaardi kujundamine AS Wendre. - Juhendaja Taavi Tamberg, kaasjuhendaja Veli Piikmann. - Pärnu, 2006.

Tahk, Suzanne. Treenerite koolitussüsteemi loomine Eesti Suusaliidu näitel. - Juhendaja Jaana Kikas, MBA; kaasjuhendaja Margus Kõomägi, MA. - Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, 2024.

Tahker, Annely. Äriplaan loodavale ettevõttele. - Juhendaja Helen Pajuste. - Pärnu, 2006.

Tali, Claire. - Ettevõtte laienemine välisturgudele Pakri Invest näitel. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, PhD. - Pärnu, 2009.

Talimaa, Kristel. Projektijuhtimisalased pädevused mitte-projektijuhtidele. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2018.

Talts, Heiko. Müügiettevõtte maine kujundamine. – Juhendaja Tiit Kask. - Pärnu, 2001.

Talts, Indrek. Kommunaalteenuste osutamise valikud Saarde valla näitel. - Juhendaja Raigo Ernits, MA. - Pärnu, 2016

Talve, Terje. Suhtlemise eripärad ja väljakutsed multikultuurses ettevõttes Swissotel Tallinn näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2011.

Talviku, Anne. Debitoorse võlgnevuse arvestus ja analüüs aktsiaseltsis Sebra Kaubandus. - Juhendaja Aime Mäekask, MA. - Pärnu, 2004.

Talving, Marko. Digitaalallkirja rakenduste korraldamine Eestis. - Juhendajad Kalev Pihl; Taavi Tamberg. - Pärnu, 2004.

Talviste, Triinu. Koolitussüsteemi roll õppivaks organisatsiooniks arenemisel ettevõtte Skamet OÜ näitel. - Juhendaja Jaana Kikas, MA; kaasjuhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2017.

Tamm, Aune. Ettevõtluse jätkusuutlikkus ja arenguvõimalused Häädemeeste vallas. - Juhendaja Merle Looring, MSc. - Pärnu, 2009.

Tamm, Elme. Tegevuse efektiivsuse ja seda mõjutavate tegurite analüüs AS Baltifat näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2006.

Tamm, Esta. Regionaalse arendustegevuse institutsionaalne analüüs Eestis. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2005.

Tamm, Kadri. Vabatahtlike motivatsioon Tallinn International Horse Show näitel võrreldes Eesti Meistrivõistlustega. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2017.

Tamm, Kristel. Rahvusvahelise ettevõtja integratsiooniprobleemid. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Tammai, Tuuli. AS Vändra Saeteritus majandustegevuse analüüs. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 1999.

Tammann, Urve. Protsessimuudatuste juhtimine mööblivabriku näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2015 .

Tammemäe, Triin. Ettevõtte soovitusindeksi sidumine töötaja tulemustasuga Elisa Eesti AS näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2018.

Tammik, Marika. Arengusuunad kontoritehnika turunduses. - Juhendaja Gerda Mihhailova. - Pärnu, 2003.

Tammik, Merike. Rahvusvahelise ettevõtja sisenemine uutele välisturgudele. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Tammiksaare Tarmo. Palgasüsteemi loomine AS Rael autosalongi näitel. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2005.

Tammin, Kristel. Ettevõtluskeskkond ja selle mõju ettevõtetele Viljandi näitel. - Juhendaja Matti Tarudjärv, PhD. - Pärnu, 2011.

Tammis, Katrin. Erisoodustus sõiduautodelt. - Juhendaja Jaan Krinal. - Pärnu, 2003.

Tammistu, Priit. Finantsanalüüs ettevõtte omaniku seisukohast (SIVEX INTERNATIONAL AS näitel). - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2004.

Tammjärv, Karel. Tööga seotus ja tööpõimitus Tartu Ülikooli Pärnu kolledži näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2020.

Tander, Iris. Protsessipõhise juhtimise kontseptsioon puidutöötlemisettevõttele. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2014 (ligipääs piiratud kuni 01.06.2029).

Tang, Heikki. Tasakaalus tulemuskaardi kujundamine AS Laesti. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2010.

Taperson, Susanne-Silvia. Alternatiivid erajuuksurikooli loomiseks OÜ Lofty näitel. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2018.

Tarlap, Eve. Juhtimisstiilide rakendamine eestvedamisel MS Balti Trafo OÜ-s. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2007.

Tarmula, Kai. AS Frens Pärnu esinduse hetkepositsioon Pärnu catering turul. - Juhendaja Heli Müristaja. - Pärnu, 2003.

Tarto, Kadri. Naiste tee ettevõtlusesse Pärnumaa ja Lääne-Virumaa naisettevõtjate näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2011.

Tarto, Maarja. Väikeettevõtluse areng Tartu linnas. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2011.

Tarum, Mai-Liis. Ümbertöödeldud tekstiilmaterjalidest treeningriiete ettevõtte käivitamise teostatavusuuring. - Juhendaja Andres Jäärats, PHD. - Pärnu, 2022.

Tattar, Liis. Ettevõtte analüüs JP Ehitus AS näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2006.

Teder, Ingrid. Kliendi reklamatsioonide käsitlemine teenindus- ja tootmisettevõttes Viking Window AS. - Juhendaja Airi Noppel, MBA. - Pärnu, 2014.

Teder, Meriliis. Tasakaalus tulemuskaardi kujunemine OÜ Aum Balti. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2006.

Teearu, Simo. Sotsiaalmeedia platvormi TikTok mõju Eesti ettevõtetele ettevõtte ST Marketing OÜ näitel. - Juhendaja Siiri Same, PhD. - Pärnu, 2023.

Tehvand, Merili. Tööstress ja tööjõu voolavus AS Eesti Keskkonnateenused Tartu filiaali näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2014.

Telve, Eve-Mai. Eluasemeturu areng Pärnu linnas ja selle lähiümbruses. Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2005.

Tennisberg, Reet. Finantsaruandluse informatiivsus aruande tarbijale aktsiaselts Veikand näitel. - Juhendaja Aime Mäekask, MA. - Pärnu, 2005

Terep, Anneli. Sotsiaalteenuste turu korraldamine Eesris. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Terve, Mati. Schengeni ruumiga liitumisjärgne Lääne Piirivalvepiirkonna ümberkujundamine. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2006

Terve, Raivo. Piirivalve logistikasüsteemi kavandamine. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2004.

Themas, Elvo. Biomassist pelletite tootmise käivitamise tasuvuse hindamine Härähämmär OÜ näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2013.

Tigane, Gerly. Globaalse ostujuhtimise strateegia rakendamine Efore OYJ näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo, MBA. - Pärnu, 2010.

Tiit, Kristel. Efektiivne turundustegevus - väikeettevõtte eduteguriks OÜ Pinus Abja näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo MBA. - Pärnu, 2009.

Tiitus, Andrus. Eraisiku finantsplaneerimise õpetamine Pärnu linna gümnaasiumite näitel. - Juhendaja Katrin Uutsalu, MA; kaasjuhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2012.

Tikku, Triinu. Äriprotsesside optimeerimine ABB Äriteeninduskeskuses. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2021

Tillart, Triin. Krediidiasutuste ühiskondliku vastutuse aspektid ja regionaalsed eripärad. - Juhendaja Merle Looring, MSc. - Pärnu, 2013.

Timm, Triin. Sotsiaalse ja sotsiaalmeedia turunduse rakendamine Depressiooniga Toimetuleku Võrgustiku näitel. - Juhendaja Grete Männikus, MBA. - Pärnu, 2022

Timmermann, Madis. Ehitusmaterjalide turg Pärnu regioonis. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 1999.

Timoštšenko, Kristiina. Ettevõtlusvõimalused Eestis. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2005.

Tinarist, Einar. Kliendirahulolu uuring Kuressaare Spordikeskuse näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2018

Tintse, Helena Kerstina. Ettevõtte finantsanalüüs AS Pajo näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2018

Tipp, Riho. Keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamine AS Viisnurk mööblidivisjonis. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2005.

Tkatšenko, Viktor. Varimajanduse mõju väike-ettevõtjate konkurentsitingimustele Eesti vedelkütusemüügi turul. - Juhendaja Velda Buldas, kaasjuhendaja Raigo Ernits, MA. - Pärnu, 2016

Tommula, Anu. Loodava ettevõtte äriplaan. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2013

Tomson, Heiki. Virtuaalkaubanduskeskkonna väljaarendamine OÜ Mobinest. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2000.

Toodo, Maria. Kogukonnakeskused ja nende roll Covid-19 pandeemia tingimustes Pärnu linna näitel. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2022

Toomenurm, Ester. Personali värbamine ja valik Eesti Ühispanga näitel. – Juhendaja Kersti Türk. – Pärnu, 1999.

Toomiste, Helen. Käibekapitali juhtimine Akukeskus OÜ näitel. - Juhendaja Varje Kodasma, MBA. - Pärnu, 2012.

Toomsalu, Elar. Frantsiisettevõtlus kinnisvaravahenduses. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2014

Toots, Dagmar. Juhtimisstiilide rakendamine eestvedamisel ettevõtte G4S Lääne-Eesti näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2008.

Torro, Kaupo. E-teenust pakkuva ettevõtte käivitamine eActive näitel. - Juhendaja Ilona Kandelin, MBA. - Pärnu, 2018

Treumuth, Riho. AS G4S Eesti Pärnu piirkonna personali hüvitamise analüüs. - Juhendaja Airi Noppel, MBA. - Pärnu, 2014.

Treimuth, Rita. Tasakaalus tulemuskaardi rakendatavuse analüüs. - Juhendaja Taavi Tamberg, Merle Poolamets. - Pärnu, 2004.

Trink, Veiko. Potentsiaalse eksporttoote analüüs. – Juhendaja Katrin Kreegimäe. – Pärnu, 2000.

Truu, Evelin. Väikeettevõtte finantsanalüüsi süsteemi loomine ja juurutamine AS Geomark näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2007.

Tuisk, Ann. Konkurentsivõime hindamine OÜ Velus S.P. näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo. - Pärnu, 2007.

Tuisk, Tiina. Pangateenuste funktsionaalne kvaliteet. - Juhendaja Heli Tooma. - Pärnu, 2002.

Tulver, Teet. Eraisiku investeerimisstrateegia kujundamine. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2006.

Tund, Maksim. Sotsiaalmeedia rakendamine ning selle tähtsus tänapäeva turunduskeskkonnas Stuudiopunkt OÜ näitel. - Juhendaja Mari Erm-Reining, MBA. - Pärnu, 2013

Tund, Viktor. Sotsiaalmeedia turundusstrateegia Blueart OÜ turule sisenemiseks. - Juhendaja Taavi Tamm, MBA; kaasjuhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2019

Tuulik, Roland. Euroopa Liit ja Eesti ettevõtted. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2000.

Tuur, Taavi. Loode-Pärnu tööstuspiirkonna arendamine. Juhendajad Urmas Kase; Garri Raagmaa, PhD. - Pärnu, 2004.

Tõllasson, Kätlin. Kliendirahulolu MTÜ Audentese Spordiklubi näitel.- Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2017

Tõnismäe, Andres. Kohaliku omavaltsuse roll kinnisvara arendamisel. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, MA. - Pärnu, 2006.

Tõnisson, Sigrid. Ettevõtte OÜ Barbetec analüüs. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2007.

Tõnissoo, Kristo. Äristrateegia kavandamine Intecon OÜ näitel. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2014 

Tõniste, Ruth. Kliendi rahulolu kinnisvaramaakleri teenusega AS Arco Vara Kinnisvarabüroo näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2006.

Täht, Anna-Liisa. Kvaliteedijuhtimine Ruukki Products AS näitel. - Juhendaja Taavi Tamberg, kaasjuhendaja Hanno Pangsepp. - Pärnu, 2011.

Täht, Ingrid. Maaettevõtluse roll Pärnumaa majanduses ja selle edendamisvõimalused. - Juhendaja Raigo Ernits, MA. - Pärnu, 2016.

Täker, Angelina. Eesti iduettevõtjatest naised perioodil 2018–2022 ja nende suurimad takistused. - Juhendaja Kristo Tõnissoo, MBA. - Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, 2024.

Türk, Tairi. Personali töömotivatsiooni tõstmine AS Vilma. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2001.

Udras, Jaanika. Ettevõtte analüüs aktsiaseltsis Tallinna Külmhoone. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2002.

Uuemäe, Enel. Personali juhtimine hotellis Viiking. – Juhendaja Maksim Saat.- Pärnu, 1999.

Uibo, Janett. Firma asutamise äriplaan. – Juhendaja Ene Ritso. – Pärnu, 2000.

Uibo, Verner. Majandusliku lisandväärtuse juurutamine ettevõttes (Äripäeva Kirjastuse AS näitel). - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2006.

Ulp, Siret. Ettevõttetasandi sotsiaalkapital Salva Kindlustuse AS näitel. - Juhendaja Jaana Kikas, MA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2013.

Umal, Gerli. Ettevõtluse arendamise võimalused Lääneranna vallas. - Juhendaja Raigo Ernits, MA; kaasjuhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2021

Univer, Siiri. Spordivõistluste turunduskommunikatsioon Eesti Sangpommispordi Liidu näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2017

Unt, Mairi. Ettevõtte jätkusuutlikkuse hindamine finantsanalüüsi põhjal Delibalt Production OÜ näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2011

Urbanik, Tanel. Iseteenindusliku spordiklubi kliendirahulolu Gym Eesti näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2019 (ligipääs piiratud kuni 01.09.2024)

Uttendorf, Maris. AS Tarvis konkurentsivõime analüüs. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2001.

Uus, Hille. Projektijuhtimise praktika väikeettevõtetes Põltsamaa piirkonna näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2013.

Uusen, Kerli. Äriplaan noortelehele Okei. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2007.

Vaarma, Ave. Kutsekooli maine ja kvaliteet Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli näitel. - Juhendaja Airi Noppel, MBA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2013.

Vaet, Marit. Muudatuste juhtimine AS Eesti Post Pärnu Peapostkontoris. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2003.

Vaga, Annika. Kliendirahulolu uurimine: tähtsus, meetodid ja praktika OÜ Contranova näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo, MBA. - Pärnu, 2008.

Vahemäe, Hardo. Tõstamaa valla arenguvõimalused seoses Kihnu väina merepargi loomisega. – Pärnu, 2000.

Vahemäe, Herje. Füüsilise isiku ettevõtlus, arvestus ja maksustamine. – Juhendaja Heli Ainlo; kaasjuhendaja Aime Mäekask. – Pärnu, 2001.

Vahenõmm, Triinu. Sotsiaalmeedia turunduse mõju Z-generatsiooni kuuluvatele tarbijatele Eesti looduskosmeetika näitel. - Juhendaja Kaisa Raadik, MBA. - Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, 2024

Vaher, Paavo. E-turundusvahendite kasutamine ja võimalused ehitusmaterjalide jae- ja hulgikaubanduse müügiprotsessis. - Juhendaja Heldur Heinsoo MBA. - Pärnu, 2008.

Vahtramäe, Piret. SA Pärnu Haigla klienditeeninduse kvaliteet kui ettevõtte maine kujundaja. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2006.

Vaino, Merle. Politseitöötajate töörahulolu uuring Pärnu Politsejaoskonnas. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2004

Valkma, Piret. Korteriühistu tegevuse korraldamine. - Juhendaja Aime Mäekask, MA. - Pärnu, 2003

Vall, Alari. Hooldekodude tegevuse efektiivsuse hindamise alused. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2000.

Vallau, Annike. Turundus Eesti väikeettevõtluses. - Juhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2002.

Valter, Marika. Juhtimisstiilide analüüs aktsiaseltsis Wendre. - Juhendajad Kandela Õun mag ; Arvi Grünthal. - Pärnu, 2004.

Valtna, Siim. Treenerite arendamine MTÜ Jalgpallikool Tartu Tammeka näitel. - Juhendaja Siiri Same, PhD. - Pärnu, 2022.

Varblas, Karli. Rehvirõhuandurite kasutamine, arenguvõimalused ja mõjud Eesti transpordiäris. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2017.

Vare, Ruth. Ettevõtte aruandluse analüüs AS Reldor näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2006.

Vask, Annika. Salva kindlustuse potentsiaal Eesti kindlustusturul. – Juhendaja Peeter Kase. – Pärnu, 1999.

Vassel, Enok. Puhkeküla-tüüpi majutusasutuse ärimudel Veskitaguse Puhkeküla näitel. - Juhendaja Airi Noppel, MBA. - Pärnu, 2016 (kasutuskeeld)

Vassiljeva, Diana. Alustava ettevõtte äriplaan. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2007.

Veemees, Anu. Pankadevaheline konkurents hoiuste turul. – Juhendaja Nadezda Ivanova. – Pärnu, 2001.

Veenpere, Elen. Sportlaste migratsioon Eesti Meeste Korvpalli Meistriliiga näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2015.

Vellet, Kairit. Juhtide läbipõlemine Pärnumaa mikroettevõtete näitel. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2023.

Vellner, Allar. Kaugtöö töötajate motiveerimise vahendina Veterinaar- ja Toiduameti näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2020.

Veltmann, Allan. Kalatoodete eksport OÜ Vettel näitel. - Juhendajad Matti Raudjärv, PhD; Maire Pink. - Pärnu, 2004

Veltson, Margit. AS Matcom arenguvõimalused. – Juhendaja Ivo Veider. – Pärnu, 1999.

Vendelin, Eve. Eesti mööblitootjate probleemid välisturgudele sisenemisel. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, PhD. - Pärnu, 2009.

Vendelin, Kaire. MS Balti Trafo OÜ ärikeskkonna analüüs. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2007.

Vender, Timo. Tootmise ümberpaigutaminse tasuvuse ja teostatavuse analüüs Söderhamn Eriksson AB näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2009.

Verbo, Marje. Tööstressi mõju organisatsioonikäitumisele AS Levira näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2005.

Verhovitš, Carmen. Strateegia kujundamine mikroettevõtte Marnica teenused OÜ näitel. - Juhendaja Ilona Kandelin, MBA. - Pärnu, 2021.

Vesik, Marju. Kultuuri- ja looduspärandil põhineva turismitoote arendus Kihnu kultuuriruumis. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2008.

Vesselov, Kamen. Kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamise kava. - Juhendaja Maksim Saat. - Pärnu, 2004.

Vessmann, Ants. Hotell Monate hetkeolukord ja tulevikuperspektiiv. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2000.

Viedehof, Heli. Tamme aiandustalu arengukava aastateks 2008 kuni 2013. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2008.

Vihast, Kea. Töötajate motiveerimine AS Rannila Profiil. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2003.

Vihm, Martin. Võrkturustus otsemüügi osana ja võrkturustaja tasustamise võimalused. - Juhendaja Mait MIljan. - Pärnu, 2004.

Viideman, Indrek. Eralasteaia turule sisenemise barjäärid Pärnu linnas. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, PhD. - Pärnu, 2009.

Viikman, Mari. Turundusstrateegia arendamine ettevõttele Sanofi-Aventis Estonia OÜ. - Juhendaja Grete Männikus, MBA. - Pärnu, 2021 (kasutuskeeld)

Viikoja, Monika. Ettevõtte finantsanalüüs MTÜ Eesti Väliskaubanduse Liit põhjal. – Juhendaja M. Martinson. – Pärnu, 1999.

Viilik, Janno. Regionaalselt tegutseva ettevõtte analüüs ja arengukava AS Hansab näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2007.

Viilik, Merlyn. Müügi stimuleerimise võtete kasutamine Euroapteek Osaühingu näitel. - Juhendaja Heldur Heinsoo, MBA. - Pärnu, 2012.

Viilup, Taavi. Noorsportlaste motivatsioon saavutusspordis MTÜ Tartu Suusaklubi näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2015.

Viin, Imre. Majandusarvestus korteriühistus. – Juhendaja Aime Mäekask. – Pärnu, 2001.

Viinapuu, Anne. Vastutuspõhise arvestuse teostamine õhuväes. - Juhendajad Jaan Silvet, Aime Mäekask, MA. - Pärnu, 2005.

Vijard, Berit. Investeerimisfondid Eestis. – Juhendaja Piret Hallik – Sass. – Pärnu, 1999.

Viks, Helena. Eesti üksikinvestorite investeerimisotsuseid mõjutavad käitumuslikud tegurid ja riskid petuskeemide ohvriks langemisel. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2023

Vilba, Sülvi. Põllumajandusettevõtete valmisolek Euroopa Liiduga liitumiseks. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2004.

Vilgas, Aime. Organisatsioonikultuuri mõju teenuse osutamisele AS Ringtee Hulgikaup näitel. - Juhendaja Made Torokoff. - Pärnu, 2003.

Viljak, Elen. Energiaturu korraldamine Eestis. - Juhendaja Arvi Kuura. - Pärnu, 2003.

Viljus, Sten. Agiilsete printsiipide rakendamine Keskkonnaministeeriumi haldusala projektide juhtimisel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2021.

Vill, Tiia. Revisjoni protsess maksuametis. – Juhendaja Airi Lepassar. – Pärnu, 1999.

Villa, Meelike. Piirkondliku ettevõtluspoliitika kujundamine ja teostamine Jõgevamaa näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2010.

Vimb, Katrin. VTT ES ärimudeli analüüs. - Juhendaja Airi Noppel, MBA. - Pärnu, 2014


Vinglas, Liivi. Taluturismi areng Pärnumaal. – Juhendaja Ain Hinsberg. – Pärnu, 1999

Vinter, Endri. Sponsorkoostöö võimalused Eesti Ujumisliidu näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2017

Virro, Meelis. Käibekapitali juhtimine. – Juhendaja Toomas, Virro. – Pärnu, 2000.

Visnapuu, Vallo. Maksud Eesti Vabariigis. – Juhendaja Jaan Krinal. – Pärnu, 1999.

Voll, Ardo. Ettevõtte konkurentsivõime analüüs aktsiaselts Baltic Pack EST näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2010 (kastuskeeld).

Volokitin, Anu. AS Pärnu REV turundustegevuse analüüs ja konkurentsivõime. – Juhendaja Maire Nigul. – Pärnu, 2000.

Voogel, Villu. AS Rannila Profiil Kesk – Eesti edasimüüjate müügitegevuse analüüs. – Juhendaja Hanno Pangsepp. – Pärnu, 2001.

Vool, Stina. AS Standard personalipoliitika. – Juhendaja Häli Siimaste. – Pärnu, 1999.

Vunk, Ülle. Klienditeeninduse kvaliteet kui maine kujundaja toitlustusettevõttes. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2003.

Võik, Eva-Johanna. Tartu kesklinna toitlustusasutuste keskastmejuhtide autentsete eestvedamisoskuste seos personali motiveerimisega. - Juhendaja Kurmet Kivipõld, PhD. - Pärnu, 2018

Võime, Merle. Võlakirjainvesteeringud. – Juhendaja Silja Saar. – Pärnu, 2001.

Võrklaev, Martina. Vastutustundlik ettevõtlus Eesti IT ettevõtetes [Võrguteavik]. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2022

Võsu, Margot. Põhivara arvestus AS Eesti Post Pärnu näitel. - Juhendaja Aime Mäekask. - Pärnu, 2002.

Väliste, Egle. Ettevõtte finantsseisundi ja seda mõjutavate tegurite analüüs MS Balti Trafo OÜ näitel. - Juhendaja Maidu Kuuse. - Pärnu, 2007.

Väljas, Liia. Personali töörahulolu ja motivatsiooni mõjutavad tegurid Lõuna-Eesti Hooldekeskus aktsiaseltsis. - Juhendaja Riina Tomast; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2015 

Vääna, Karin. Käivitatava ettevõtte äriplaan. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2007.

Vääri, Elia. Saarde valla areng aastatel 2005-2009. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2010.

Õispuu, Katri. Kliendi rahulolu maakleriteenusega Hansa kindlustusmaakleri näitel. - Juhendajad Heli Tooman, PhD; Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2005.

Õunapuu, Kersti. Teenuse toimepidevuse riskianalüüs ja -hindamine osaühingus Väinamere Liinid. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2014.

Aadomaa, Jaanika. Sisekommunikatsiooni organisatsioonile pühendumise ja töörahulolu vahelised seosed OÜ Kaisma näitel. - Juhendaja Terje Talve, MA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA.- Pärnu, 2014.

Abel, Eve. Eesti Ida-Virumaa suunalise regionaalpoliitika mõjude ex ante analüüs Sisekaitseakadeemia näitel. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD; kaasjuhendaja Lauri Tabur. - Pärnu, 2013.

Ahtma-Lehtsaar, Annely. Huvigruppidest lähtuv finantsplaneerimine AS Wendre näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2009.

Allikivi, Ehte. Innovatsiooniprotsessi suunamise analüüs finantsettevõtte näitel. - Juhendaja Made Torokoff, PhD. - Pärnu, 2009.

Anier, Hela. Kohalik omavalitsus ja investeeringud Kiili valla näitel. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2006.

Aun, Priit. Võõrfinantseeringu kaasamine börsiväliste võlakirjade abil Eestis aastatel 2004-2014. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2015.

Bubnova, Tiina. Mittetulundusühingute osalemine Euroopa territoriaalse koostööprogrammis. - Juhendaja Merle Looring, MSc; kaasjuhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2015

Feldmann, Karin. Põllumajandusministeeriumi haldusalasse kuuluvate institutsioonide ratsionaalsuse suurendamise võimalustest. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2010.

Gustavson, Andrei. Tööstress ja selle seos tööjõu voolavusega Lääne päästekeskuse näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2014.

Hannus, Ave. Raadio osatähtsus meediakanalite hulgas. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2009.

Hannus, Sirli. Tasakaalus tulemuskaardi koostamine väikeettevõtte juhtimissüsteemis (OÜ Luisa Tõlkebüroo näitel). - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2006.

Harjurand, Liis. Maatriksstruktuuri rakendamine alalises organisatsioonis "Puhastusimport" näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2011.

Heinla, Pille. Otsepostiteenuse arengu võimalused avatud konkurentsi tingimustes. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2008.

Hinrikson, Jaanika. Teenindusettevõtte asukoha muutuse planeerimine ja teostamine. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2008.

Iman, Airi. Mentorlus ja uue töötaja kohandamine ettevõttega Elisa Eesti AS näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2012.

Itter, Helina. Koostöö ja võrgustumine väike- ja keskettevõtjate näitel Pärnu regionis. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2006

Jaanson, Jüri. Rail Balticu Pärnu kaubajaama rajamise otstarbekus ja mõju Pärnumaa ekspordiettevõtete transpordikuludele. - Juhendaja Raigo Ernits, MA; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. .- Pärnu, 2015

Joala, Merike. AS Viisnurk tootmisosakondade tööliste töörahulolu uuring. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2007.

Johanson, Janar. Lääne-Eesti rakenduskõrgkoolide õppekavade vastavus tööturu vajadustele. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, PhD. - Pärnu, 2009.

Jõggis, Karin. Põhivara investeerimisprojekti finantsanalüüs AS Assi näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA; kaasjuhendaja Varje Kodasmaa, MBA. - Pärnu, 2011.

Järvoja, Margot. Pärnu linna kutsekoolide- ja gümnaasiumide lõpetajate eriala soovid ning nende ühtivus erinevate majandussektorite nõudlusega. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, MA. - Pärnu, 2006.

Jürvetson, Kaia. Naisettevõtlus Pärnumaa näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2007 (kasutuskeeld).

Kaabermaa, Kristi. Psühhosotsiaalsete ohutegurite ja tööstressi mõju personali töörahulolule Valmos OÜ näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2011.

Kaasik-Aaslav, Henri. Eesti juhtivate õlletootjate konkurentsivõime analüüs perioodil 1999-2005. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2007.

Kaevand, Monika. Teeninduskvaliteedi mõõtmine ja hindamine solaariumikeskuse näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2007.

Kajando, Kerlika. Eraisikute laenude ennetähtaegse tagastamise võimaluste analüüs Nordea Panga näitel. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, PhD. - Pärnu, 2008.

Kalnin, Tiia. Kohaliku omavalitsuse tulubaasi dünaamika Tahkuranna valla näitel. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2006.

Karro, Teele. Töötamis- tingimuslike toetuste võimalikkus Eestis pikajalise töötuse vähendamiseks. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2012.

Kasari, Eve. Ettevõtja ühiskondlik vastutus ettevõtte lõpetamisel Stora Enso Timber AS Sauga Saeveski näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2007.

Kaugija, Marje. Omavalitsuste haldusvõimekus ja selle hindamine Pärnumaa näitel. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2012.

Kern, Ilvi. Tulemusjuhtimise ja tulemustöötasu süsteem Tallinna Saksa Gümnaasiumi näitel. - Juhendaja Jaana Kikas, MA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2014

Keskoja, Raili. Personali voolavuse põhjused Scandic Rannahotelli näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2008.

Kirikal, Karin. Materiaalse põhivara arvestuspõhimõtted OÜ Delux näitel. - Juhendaja Varje Kodasma, MA. - Pärnu, 2012. (Kasutuskeeld)

Kiveste, Laire. Kinnisvarakriisi põhjustanud tegurid ja seos majanduskriisiga. - Juhendaja Toomas Raus, PhD. - Pärnu, 2015

Klaar, Erika. Tajutud kvaliteedi seos ettevõtte kliendi rahuloluga Moguntia Eesti OÜ näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2012.

Koidu, Arma. Sissetulekute ebavõrdsuse mõjurid Euroopas perioodil 2005-2014. - Juhendajad Raigo Ernits, MA ja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2015

Koidumaa, Katrin. Kinnisvara ja kinnisvaratehingute maksustamine Eesti Vabariigis. - Juhendaja Heldur Heinsoo MBA. - Pärnu, 2008.

Koitla, Marge. Kliendirahulolu uuring OÜ Raunex näitel. - Juhendaja Mari Erm-Reining, MBA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2016

Krikunova, Hedi. Eesti avaliku sektori efektiivsus ja seda mõjutavad tegurid. - Juhendajad Raigo Ernits, MA ja Toomas Raus, PhD. - Pärnu, 2015.

Kutsar, Jane. Eraisiku investeerimisvõimalused ja käitumine AS SEB Panga näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2009.

Kuusk, Aiva. Töötajate motivatsioon ja töörahulolu majutusettevõtte näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2008.

Kõivuste, Margery. Ettevõtte saneerimise finantsanalüüs Wermo AS näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2016 (kasutuskeeld)

Kõrnas, Margit. Ettevõtte käibekapitali juhtimine: investeerimis- ja finantseerimispoliitika kujunemine AS Ü&A näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2009.

Kästik, Airi. Kvaliteedijuhtimissüsteemi analüüs AS Silberauto näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2007.

Käärid, Kai. Suhteturunduse põhimõtete rakendamine AS Mobec kliendisuhete juhtimisel. - Juhendaja emeriitprofessor Mait Miljan; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2006.

Kübbard, Christine. Juhtimisstiilide rakendamine eestvedamisel (Pärnumaa Kutsehariduskeskuse näitel). - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2006.

Laaster, Riina. Isiksusetüüpide mõju meeskonnatöö edukusele ettevõttes AS Baltic Workboats. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2011.

Lainde, Peeter. Jaekaubanduskettide ühinemise kogemus Eestis. - Juhendaja Heldur Heinsoo. - Pärnu, 2007.

Larin, Helen. Karjäärijuhtimise arendamine AS Äripäeva näitel. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2009.

Leiste, Piret. Juhendamine ja mentorlus karjäärikujundamise võimalusena Eesti Maksu- ja Tolliametis. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2009.

Lelov, Andres. Krediidipoliitika osa jaekaupmehe ja hankija vahelistes suhetes. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2006.

Lembit, Mari-Liis. Organisatsioonikultuuri kujundamine rakendades väärtuspõhist juhtimist AS Strand näitel. - Juhendaja Triin Kask; kaasjuhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2013 (kasutuskeeld)

Lepik, Edgar. OÜ Varson Pärnu hüdraulikasõlmede tootmise käivitamine. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2013.

Lepik, Piret. Riiklike toetuste mõju toorpiima tootmisel Eestis. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, MA. - Pärnu, 2006.

Lepp, Anneli. Ettevõtlusinkubaatori arendamise võimalused Pärnu linna näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2013.

Lepp, Anneli. Pärnu Vallikääru arengustrateegia. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2009.

Lepp, Annika. Ettevõtluse arengu dünaamika Lääne-Eesti regioonis. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2007.

Lepp, Birgit. Linna ja ümbritsevate valdade ühinemise mõju maakonna arengule Valgamaa näitel. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2012.

Lillemaa, Signe. Tsentralisatsioon rahvusvahelises organisatsioonis (AS Hansab näitel). - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2006.

Lilleväli, Eveli. Võõrteenuste kasutamise praktika AS Taastusravikeskus Sõprus näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2006.

Linn, Helen. Kolmanda sektori arenguvõimalused ja majandustegevuse analüüs Saarde valla näitel. - Juhendaja Mari Suurväli, MA. - Pärnu, 2013.

Lohk, Jane. Ratsasport Dietz'i turunduskanalite ja -strateegia analüüs. - Juhendaja Taavi Tamberg, kaasjuhendaja Heldur Heinsoo, MBA. - Pärnu, 2011.

Luup, Klair. Ettevõtlustoetuste analüüs Pärnu linnas ja maakonnas. - Juhendaja Indrek Jakobson, kaasjuhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2014

Luur, Lauri. Võimalik kohalike omavalitsuse üksuste ühinemine ja selle mõju piirkonna arengule Are, Halinga ja Sauga valla näitel. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2013.

Lõhmus, Angela. Valdade ühinemise võimalikkus Pärnumaal. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2012.

Lõhmus, Pille. Eesti riikliku riskikapitalifondi fondivalitseja AS SmartCap mittemateriaalne panus portfelliettevõtete arengule. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2017

Martin, Ivo. Pärnu linna munitsipaalkinnisvara arendamise ja ettevõtluse seosed. - Juhendaja Heldur Heinsoo, MBA. - Pärnu, 2012.

Mitt, Helen. Kliendi rahulolu uuring Bossa Teeninduse AS näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2009.

Mumma, Angeelika. Metsapoliitika mõju metsade uuendamisele Eestis. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2013.

Muskat, Jaanus. Hakkepuitu tootva ettevõtte majanduskeskkond. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD (majanduskandidaat). - Pärnu, 2008.

Mäe, Allan. Teletekno Balti AS personali töörahulolu ja motivatsiooni uuring. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2007.

Mäesalu, Merje. Maksundus Eestis ja Soomes. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2007.

Mägar, Kalli. Personali motiveerituse ja tööga rahulolu uuring Pärnu Teatris "Endla". - Juhendaja Kandela Õun mag ; kaasjuhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2006.

Mägi, Maret. Projektipõhine kuluarvestus AS Inorek & Grey näitel. - Juhendaja Maidu Kuuse. - Pärnu, 2007.

Männik, Merli-Anne. Ettevõtte finantsanalüüs Tuisu OÜ näitel. - Juhendaja Varje Kodasma, MA. - Pärnu, 2012.

Männikus, Grete. Ajutiste töösuhete mõju töötajatele toomisettevõttes MS Balti Trafo OÜ. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2014.

Müür, Aivi. Üliõpilaste tööjõu pakkumise mõju õppeedukusele Tartu Ülikooli Pärnu kolledži näitel. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, PhD. - Pärnu, 2009.

Niin, Maris. Tarbijakäitumine ning kontserni sisesed suhted Sanatoorium Tervis kontserni näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2008.

Niinemets, Jaanika. Personali värbamise ja valiku põhimõtete analüüs Maksu- ja Tolliametis. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2008.

Nõmmik, Riina. Suhteturunduse kontseptsiooni rakendamine taastusravi osutavas ettevõttes. - Juhendaja professor Mait Miljan. - Pärnu, 2006.

Ollino, Maria. Äriplaan iluteenuste ja -toodete müügiga tegeleva poe, salongi ja koolituskeskuse avamiskes. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2010.

Ots, Tiia. Projektipõhise ivesteeringu tasuvusanalüüs meditsiiniseadme näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2016 (kasutuskeeld)

Paap, Merle. Euroopa Liiduga liitumise mõju intressimääradele Eestis. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, MA. - Pärnu, 2006.

Pae, Maarja. Riskikapital finantseerimisallikana Eesti ettevõtete näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2010.

Pagar, Kalev. Debitoorse võlgnevuse juhtimine Bellus Furnitur OÜ näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2017

Piiroja, Birjo. Vabaühenduse majandustulemuste hindamine Varjupaikade MTÜ näitel. - Juhendaja Külli Volmer, kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2014

Pilt, Andrus. Brändi turundamine ja kommunikeerimine MTÜ spordiklubi Sportlove näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2020

Pirsi, Ragne. Metaprint AS konkurentsivõime analüüs. - Juhendaja Heldur Heinsoo, MBA. - Pärnu, 2012.

Pruul, Katri. Pärnumaa omavalitsuste väljavaated haldusreformi läbiviimisel. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2016

Pruuli, Teet. Majanduskriisi mõju ettevõtte kasumiaruande elementidele AS Wendre näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2014

Prükk, Külli. Loodusturismiteenuseid pakkuva ettevõtte jätkusuutlikkuse analüüs. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2006.

Põldaru, Anet. Personali hindamise ja hüvitamise analüüs ettevõttes Suve Auto AS. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2012.

Põldemaa, Eve. Mobiilsideoperaatorite konkurents Eesti turul. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, MA. - Pärnu, 2006.

Põldsaar, Aili. Võimalik omavalitsuse üksuste ühinemine ja selle mõju haldussuutlikkusele Abja ja Halliste valla näitel. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2009.

Põldver, Erika. Äriühingute ühinemise analüüs AS Ener E.A. näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2006.

Pärna, Eevi. Pärnu linna ja Tahkuranna valla omavalitsuste võimaliku ühinemise mõju haldussuutlikkusele. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2009.

Pärna, Pille. Ettevõtte sotsiaalse vastutuse tajumine tarbijate poolt. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2008.

Päss, Maarika. Kuluarvestuse meetodid OÜ Atemix pesumaja näitel. - Juhendaja Maidu Kuuse. - Pärnu, 2006. 

Raidsalu, Teet. Tooteportfelli kujundamine ja hinnakujunduse põhimõtted äriplaneerimise osana Wiberg Food OÜ näitel. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2013

Rand, Saima. Ehitusprojektide teostamise analüüs Pärnumaa Kutsehariduskeskuses. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2008.

Randrüt, Gätlin. Vabatahtlike juhtimine ja nende motivatsioon Eesti Lasterikaste Perede Liidu näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2021

Rannula, Einar. Kinnisvarakriise põhjustavate tegurite esinemine Eesti majanduses. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, PhD. - Pärnu, 2008.

Rebane, Sirli. Töötaja organisatsiooniline pühendumine SA Pärnu Haigla diagnostikateenistuse näitel. - Juhendaja Jaana Kikas, MA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2017

Rooger, Merike. Puidu sertifitseerimine AS-s EWP. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2006.

Rooks, Piret. Äritarkvara valiku kriteeriumid Eesti kaeskmiste ja suurte ettevõtete vajadustest lähtuvalt. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2008.

Roomets, Lille. Klienditeeninduse positsioneerimine ettevõtte väärtussüsteemis Tallinna toitlustusettevõtete näitel. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, PhD. - Pärnu, 2008.

Saar, Ene. Avalikud teenused Pärnumaa kohalikes omavalitsustes. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2012.

Saar, Pirgit. Eesti ettevõtete huvigruppidest lähtuv finantsanalüüs majandusharu tasandil. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, PhD. - Pärnu, 2008.

Sadilov, Monika. Maksustamine ning aktsiiside areng alkohoolsete jookide ja tubakatoodete tarbimise näitel Eestis. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2012.

Sadilov, Tervo. Eesti mööblitootjate peamised takistused Venemaa turule sisenemisel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2012.

Salus, Kristina-Liisa. E-maksuameti kasutatavus ja mõjurid. - Juhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2006.

Saska, Raili. Töötajate motiveerimine AS Salome Auto näitel. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, PhD. - Pärnu, 2008.

Sedrik, Paavo. Projektiprotsesside parendamine Grohe AG Eesti filiaalis [Võrguteavik]. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2021

Seil Aune. Finantsanalüüsi töövahendi koostamine Reval Auto Esindused OÜ näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2016

Selberg, Külly. Külavanemad ja nende roll kohaliku omavalitsuse süsteemis. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2011.

Sohlu, Evelin. Kodulehekülg kui kommunikatsioonikanal suhteturunduses puidutöötlemisettevõtte näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2007.

Soo, Annika. Noorte sisenemine Eesti tööturule. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, PhD. - Pärnu, 2008.

Soodla, Urmas. Ärikliendi rahulolu Paulig Grupi näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Grete Männikus, MBA. - Pärnu, 2020

Soolo, Siret. Organisatsiooni sisekommunikatsiooni ja töörahulolu vahelised seosed AS Pajo näitel. - Juhendaja Jaana Kikas, MA; kaasjuhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2015

Soomre Tuisk, Tiina. Riskikapitali lisandväärtus Eesti ettevõtetele. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2008.

Stimmer, Ando. Hulgikaubandusettevõtte konkurentsivõime analüüs aktsiaselts Baltic Pack EST näitel. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2007.

Šutov, Teelika. Strateegiline juhtimine Klaxeron Kaubanduse OÜ näitel. - Juhendaja Made Torokoff, MA. - Pärnu, 2007.

Tammeväli, Epp. Tervishoiusüsteemide rahastamine Kuressaare Haigla Sihtasutuse näitel. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, PhD. - Pärnu, 2008.

Tampuu, Ene. Ettevõtte finantssüsteem ja selle juhtimine Incap Electronics Estonia OÜ näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2010.

Tatra, Krista. Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlus ja üleminek osaühinguks. - Juhendaja Varje Kodasma. - Pärnu, 2010.

Teeväli, Toomas. Hotellide kavandamise ja eelarvete koostamise protsess. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2006.

Tekko, Tuuli. Lääne maksu- ja tollikeskuse töötajate töörahulolu uuring. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2006.

Tiik, Reelika Laura. Väikeettevõtte väärtuse hindamine OÜ Raunex näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2014.

Toodo, Maiker. Konkurentsivõime analüs AS Viljandi Metall näitel. - Juhendaja dotsent Anu Reiljan. - Pärnu, 2006.

Toodu, Kristi. Võõrfinantseerimise mõju dividendipoliitikale AS Taastusravikeskus Estonia näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2011.

Tugim, Varje. Täiskasvanuhariduse mõju tööjõu pakkumisele ja ajakasutusele Tartu Ülikooli Pärnu kolledži avatud ülikooli näitel. - Juhendaja Kristjan Olari Leping, PhD. - Pärnu, 2008.

Tuuling, Kaupo. Pärnumaa majanduse analüüs läbi maksuprisma. - Juhendaja Varje Kodasma, MBA. - Pärnu, 2013.

Urbas, Ülle. Tarnija juhitud varude strateegia tulemuslikkuse hindamine farmaatsiaettevõttes. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2017

Vahter, Kairit. Äriprojektide valik väikeettevõttes Halupuu Firewood Products OÜ. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2007.

Valdna, Anne. Kuluarvestussüsteemi analüüs Kuressaare Haigla Sihtasutuses. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2009.

Velberg, Regina. Hangete juhtimise protsessid Rimi Baltic Group näitel. - Juhendaja Mike-Franz Wahl; kaasjuhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2007.

Ventsel, Liis. Personali hindamise ja hüvitamise analüüs ettevõttes AS Pajo. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2013.

Vesker, Varje. Tööjõu voolavust mõjutavate tegurite analüüs. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2007.

Veskilt, Laura. Pandimaja finantsanalüüsi metoodika loomine ja rakendamine OÜ Laenugrupp Haapsalu näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2009.

Viidebaum, Merle. Kodanikuühenduste rahastamine aastatel 2007-2010 Pärnumaa näitel. - Juhendaja Mari Suurväli. - Pärnu, 2011.

Viik, Helen. Ettevõtluse areng Pärnu linnas. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2008.

Viire, Maris. Ministeeriumitöötajate teadlikkus sisekontrolli süsteemist. - Juhendaja Evelin Pungas; kaasjuhendaja Taavi Tamberg. - Pärnu, 2010.

Vikat, Martin. Ettevõtte finantseerimisstrateegia mõju dividendipoliitikale aktsiaselts Eesti Energia näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2015

Vohu, Kaire. Motivatsioonisüsteemi välja töötamine ettevõttes Airo Catering Service Eesti OÜ. - Juhendaja Gerda Mihhailova, MA. - Pärnu, 2008.

Vostrjakov, Veiko. Tööstusalade planeerimine Pärnu linna regioonis. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2007.

Õispuu, Egne. Käibemaksumäära tõusu võimalik mõju Pärnumaa majutusettevõtetele. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2016

Üpraus, Kaidi. Sotsiaalselt vastutustundliku investeerimise põhimõtted ja nende rakendamine Eestis. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2011.

Aalup, Aive. Joobes juhtimise probleemid ja meetmed selle vähendamiseks Tartu Maakohtu Kriminaalhooldusosakonna Viljandi Talituse näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2008.

Aarde, Carmen-Kitty. Erivajadustega laste hooldus asenduskodudes: hetkeolukorra kaardistus Eestis. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2010.

Aasav, Ülar. Laste väärkohtlemine Pärnus ja Pärnumaal spetsialistide pilgu läbi. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002.

Aaslaid, Ave. Mittetulundusühingute arenguperspektiivid Pärnumaal. - Juhendaja Marju Medar. PHD. - Pärnu, 2005.

Aasma, Liina. Rehabilitatsiooniprogrammide osutamise mõju klienditööle rehabilitatsiooniasutustes. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2013.

Aasov, Kati. Naiste olukord ja rahulolu töö- ja pereelus Häädemeeste valla näitel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2005.

Aaver, Leide. Noorte lastega perede toimetulek ja sotsiaalteenuste vajadus Rakvere vallas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2009.

Aaviste, Anu. Võrdsete võimaluste tagamine eakate heaolu kindlustamiseks Audru valla näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2014.

Aaviste, Maren. Tajutud vanemlik toetus ja toimetulek õpilastel, kelle vanem töötab võõrsil, Kuessaare Gümnaasiumi näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2014.

Abel, Alar. Omavalitsuses avalikku hoolekannet korraldavate teenistujate ametijuhendite analüüs. – Juhendaja Valter Parve mag. – Pärnu, 2001.

Adler, Epp. Lapse probleemi konstrueerimine sotsiaaltöö praktikas. – Juhendaja Judit Strömpl. – Pärnu, 2001.

Ahse, Anneli. Kambja valla sotsiaalkomisjoni töö probleemsete juhtumite lahendamisel Kambja vallas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012.

Ailt, Reena. Haridusliku erivajadusega kutsekooli lõpetanud tööturul Pärnumaa Kutsehariduskeskuse näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2013.

Ajangu, Liina. Puudega õe või vennaga koos elava noore mured ja rõõmud Saaremaa puudega lastega perede näitel. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2019

Akk, Arne. Noorsooühingu vajalikkus Eesti 4H näite põhjal. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2003.

Akkermann, Maarja. Lapsehoolduspuhkuselt naasenud naiste tööhõive Pärnu linna näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2005.

Alasoo, Tiina. Erinoorsootöö ja noorsootöö integreeritud lähenemine Haapsalu Avatud Noortekeskuse näitel. - Juhendajad Anu Aunapuu, MA ja Hele-Leek Ambur. - Pärnu, 2010. 

Aljas, Kristel. Täiskasvanud tugiisiku mõju riskirühma lapsele liikumise Vanem Vend Vanem Õde Pärnu näitel. - Juhendajad Valter Parve mag ; Liina Käär. - Pärnu, 2004.

Alliksalu, Tiiu. Pärnumaa laps kohalikus alaealiste komisjonis. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2006.

Alliksoo, Ewe. Rehabilitatsiooniasutuste tajutud valmisolek programmipõhise teenuse osutamiseks. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2015

Altküla, Marika. Fiktiivabielud kui inimkaubanduse vorm Eestis ja Eesti naistega seoses. - Juhendajad Tiiu Kamdron, PhD ja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2015

Aluste, Marten. Pärnumaa kohalike omavalitsuste rahulolu Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskuse teenustega. - Juhendaja Kandela Õun mag ; kaasjuhendaja Toomas Kask, MA. - Pärnu, 2016

Alvela, Kätlin. Sotsiaaltöötajate haridustase ning koolitusvajadus Pärnu maakonnas. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2002.

Annast, Andres. Asutuses hooldamise teenust osutava kahe hooldekodu võrdlev analüüs. – Juhendaja Valter Parve mag. – Pärnu, 2001.

Annikov, Maili. Rehabilitatsiooniteenuste ootustele vastavuse ja kogemusnõustamise teenuse vajaduse välja selgitamine erivajadusega lapsi kasvatavate vanemate seas AS Järvamaa Haigla näitel. - Juhendaja Kandela Õun, MA. - Pärnu, 2018

Annuk. Aili. Narkosõltlaste vajadused ja nende rahuldamine Harjumaa tugisüsteemis. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2013.

Anton, Jane. Õpetajate poolt kasutatavad koolivägivalla ennetamise, sekkumise ja leevendamise strateegiad. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Antson, Epp. Laste päevahoiuteenuse nõudlus ja pakkumine Häädemeeste vallas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2006.

Anupõld, Eva - Maria. Põhikooli lõpetajate kutseorientatsioon Tallinna linna näitel. - Juhendaja Inga Mutso. - Pärnu, 2003.

Aoude, Ethel. Nägemispuuetega klientide ligipääsetavus teenustele Elisa Eesti AS näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2021

Arak, Kati. Põhikooli õpilaste kohanemise probleemid koolivahetuse tingimustes. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Ardel, Gätlin. Sotsiaaltöö probleemkäitumisega noortega Puiatu Erikooli näitel. – Juhendaja Judit Strömpl. – Pärnu, 2001.

Arenberg, Kait; Orav, Evelin. Sotsiaaltöö konstrueerimine taastatud Eesti Vabariigis. – Juhendaja Judit Strömpl. – Pärnu, 2001.

Aron, Liisi. Õpetaja - õpilase vaheline koolivägivald Hiiu valla koolides. - Juhendaja Liina Käär, kaasjuhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2013.

Arvi, Ilona. Lapse hooldusõigusest ilmajäämise korraldus emade narratiivides. - Juhendaja Dagmar Kutsar, PhD; kaasjuhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2018 (ligipääs piiratud kuni 01.01.2028)

Atka, Eve. Pärnu Maakohtu piirkonnas 2001 tingimuslikult mõistetud karistuste täitmisele pööramised. - Juhendaja Kersti Kask. - Pärnu, 2002

Ats, Anne. Kohaliku omavalitsuse poolt eakatele pakutava koduteenuse seos nende elukvaliteediga Tori valla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2022

Austrin, Merilin. Tugiisikuteenuse kättesaadavus lasteaiaealiste erivajadustega laste seas Viljandimaa näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2018.

Auväärt, Svea. Sotsiaaltöötajate rahulolu haldusreformijärgse sotsiaaltöö korraldusega Saaremaa vallas [Võrguteavik]. - Juhendaja Monika Kumm, PhD. - Pärnu, 2020.

Babatunde, Taivi. Lahkuminekujärgse lapsevanemate ja laste suhtlemise seos lapse heaolu ning õigustega lastevanemate arvates [Võrguteavik]. - Juhendajad Kandela Õun mag , Annika Steinberg, MA. - Pärnu, 2020.

Barbo, Jane. Meedia mõju erinevas vanusegrupis lastele. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2003.

Baumann, Külli. Seksuaalvähemused ja kahe erineva põlvkonna suhtumine neisse Pärnu linna näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA; kaasjuhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2013.

Bentsalo, Inga. Laste erivajadustega arvestamine laste alushariduse omandamisel Pärnu lasteaia Pöialpoiss näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012.

Bester, Anu. Pärnu linna meditsiini ja sotsiaalasutuste töötajate teadlikkus ja valmisolek abistamaks perevägivalla ohvreid. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2005.

Bigus, Helika. Keila SOS Noortekodu noorte väärtushinnangute kujunemine ja eluga toimetulek noortekodu kasvandike ja töötajate hinnangul. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2007.

Cortina, Eleri. Põhihariduseta noorte integreerimine haridussüsteemi Tallinna Kopli Ametikooli näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2016.

Daum, Liina. Vabatahtlike kaasamine ja motiveerimine SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu näitel. - Juhendaja Jaanika Kukk, MA. - Pärnu, 2023.

Delgado, Anna-Liisa. Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskuse klientide rahulolu teenustega [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2022.

Dreving, Diana. Põhikooli 9-ndate klasside õpilaste sotsiaalne toimetulek Pärnu linna koolide näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Dulinets, Angela. Noortegarantii tugisüsteemi raames teostatav koostöö Pärnu linnavalitsuse ja Eesti Töötukassa Pärnumaa osakonna spetsialistide pilgu läbi [Võrguteavik]. - Juhendaja Ewe Alliksoo, MA. - Pärnu, 2022.

Eelmaa, Kristiina. Kogukonnatöö meetodi kasutamisvõimalused MTÜ Kollisti Selts tegevusstrateegia kujundamisel. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002. 

Eenraid, Kadri. Kohaliku omavalitsuse ülesanded ja vahendid hoolekande korraldamiseks. – Juhendaja Valter Parve mag. – Pärnu, 2001.

Eeskivi, Aveli. Täiskasvanud kriminaalhooldusaluste riskide leevendamise võimalused Pärnu Maakohtu kriminaalhooldusosakonna Pärnu talituse näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD; kaasjuhendaja Terje Maurer, MA. - Pärnu, 2006.

Ehanurm, Helina. Tavakooli õpetajate valmisolek töötada haridusliku erivajadusega lastega Salme põhikooli ja Kuressaare gümnaasiumi näitel. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2018

Ehvärt, Kristina. Interneti kasutamise harjumused ja internetisõltuvuse riskid üliõpilaste seas. - Juhendaja Marju Medar, PhD; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2011.

Eisenschmidt, Anu. Tööalane väljaränne välisriiki ja kohanemine uues ühiskonnas Are valla näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD; kaasjuhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2014

Elbrecht, Katrin. Üksi koolilast kasvatava lapsevanema toimetulek. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2012.

Ellam, Malle. Teismeliste vanematega perede toetussüsteem Eestis. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2014

Ennok, Anne. Sõltlaste taasühiskonnastamine Lootuse Küla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn, kaasjuhendaja Nevil Reinfeldt, MA. - Pärnu, 2022.

Erik, Viktoria. Laste rehabilitatsioonimeeskonna sotsiaaltöötajate hinnang professionaalsele tööle Tartu linna näitel. - Juhendaja Valter Parve, mag. - Pärnu, 2023.

Ernesaks, Lumme. Sotsiaaltöötaja ametikoha vajadus Eesti Kaitseväes kaitseväe logistikapataljoni ja mereväebaasi ajateenijate arvamuste näitel. - Juhendaja Liina Käär; kaasjuhendaja Andres Siplane. - Pärnu, 2014.

Esperk, Maie. MTÜ roll kodanike toetamisel Pärnus ja Pärnu maakonnas. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2008.

Ets, Marina. Tööandjate valmisolek võtta tööle puudega inimesi Tartu linna näitel. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2016

Fjodorova, Natalja. Nägemishäiretega eelkooliealiste laste arengu iseärasused ja nende arvestamine õppe- ja kasvatusprotsessis Pärnu lasteaed Mai näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2004.

Friedrichs, Heidi. Pagulus, varjupaiga taotlemine ja selle rakendamisvõimalused eestis : probleemid ja perspektiivid. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Gabriel, Tiina. Rehabilitatsiooniprogrammist "Isiklikud valikud tööturul" osavõtnute hinnang programmi mõjule tööelus osalemisel. - Juhendaja Ane Rähn. - Pärnu, 2016

Geimonen, Tulika. Koduteenuse kättesaadavus ja kvaliteet Raplamaal Juuru ja Kaiu piirkonna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2022

Gorjatseva, Anna. Klubimaja mudel psüühiliste erivajadustega klientidele: Haabersti klubimaja näitel. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2007.

Grant, Kristi. Televisiooni roll Pärnu linna teismeliste riskikäitumise kujunemisel. -  Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2005.

Grigor, Eva. Isikliku abisataja turvalisus tööelus ja seda mõjutavad tegurid Pärnu ja Tartu linna näitel. - Juhendaja Anne Rähn; kaasjuhendaja Katrin Tsuiman, MA. - Pärnu, 2016

Grišin, Doris. Alaealiste laste füüsilisest isikust eestkostjatele pakutavate sotsiaalteenuste vajalikkus Pärnu, Lääne ja Viljandi maakonna näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2018

Grünberg, Katrin. Taastumine vaimse tervise valdkonnas ja taastumisgrupis osalejate kogemused. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA; kaasjuhendaja Külli Mäe, MA. - Pärnu, 2016

Grünberg, Reelika. Avahoolduses töötavate hooldajate töörahulolu ja -motivatsioon. - Juhendaja Elmo Medar, MA; kaasjuhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2009.

Gussev, Roman. Vanglast vabanenute tugiisikute psühholoogiline toimetulek. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2014

Gutman, Kerli. Sotsiaalpedagoogi ametikoha vajalikkus lasteaedades, Kuressaare lasteaedade näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2013.

Haas, Mari-Liis. Mitmike perede rahulolu ja toimetulek igapäevaeluga. - Juhendaja Valter Parve mag; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2014.

Haas, Siiri. Jõesuu piirkonna arengustrateegia analüüs. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2003.

Haava, Helen. Kohaliku omavalitsuse ja politsei koostöövõimalused riskiperedega tegelemisel Pärnu linna ja maakonna näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2015

Habakuk, Lauri. Struktuuriüksuste ja meeskondade koostöö noorsootööga seotud võrgustikes Sindi linna näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012.

Hallikmäe, Heli. Erahooldekodu Eesti hooldusteenuste maastikul. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012

Hanga, Karoliina. Erivajadusega last hooldavate perede toimetulek kolme Harjumaa valla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2020

Hanni Rutt. Raviasutuse sotsiaaltöötaja töörahulolu SA Tartu Ülikooli Kliinikumi näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2020

Hanschmidt, Liis. Töötajate motivatsiooni ja rahulolu uuring asutuse "I" näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2007.

Hansen, Astrid. Sooja toidu kojuviimise teenuse eesmärgipärasus ja efektiivsus isiku toimetuleku toetamisel Tartu linna näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2013.

Hanson, Gertu. Unekvaliteedi seos õppetööga ja toimetulekuga Tartu Ülikooli Pärnu kolledži üliõpilaste näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. Pärnu, 2015

Hansumäe, Katrin. Euroopa Liidu toiduabi toetuse roll kahe- ja enamaliikmeliste leibkondade toimetulekuraskuste leevendamisel Pärnumaa näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2018

Harkmann, Annika.Tagasirännanute kohanemine Eestis. - Juhendaja Kandela Õun mag; kaasjuhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2015

Hatto, Marika. Kaugtöö mõju interpersonaalsetele suhetele perekonnas pereemade pilgu läbi Vigala valla näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2007

Heering, Hanna. Kampaania "Tule maale" kogemus Misso valla näitel. - Juhendaja Valter Parve mag, kaasjuhendaja Mariliis Raidma. - Pärnu, 2015

Heinaste, Grete. Noorsootöötajate töörahulolu ja -motivatsioon Võrumaa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2020

Heindla, Marika. Välismissioonidel teenivate Eesti kaitseväelaste perede toimetulek. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2008

Heinla, Heidi. Taasohvristamine riigi poolt pakutavates toetussüsteemides lähisuhtevägivalla ohvrite näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA; kaasjuhendaja Margo Orupõld. - Pärnu, 2022

Heinmets, Helke. Sotsiaalpedagoogi roll koolis õpetaja pilgu läbi kolme Pärnumaa kooli näitel. Juhendaja Aule Tali, MA. - Pärnu, 2005.

Heldja, Maris. Erivajadustega inimeste tööle rakendamise võimalused Vändra piirkonna tööturu osapoolte näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2014.

Helendi, Helena. Tartumaa eakate ja puuetega inimeste rahulolu tehniliste abivahendite teenusega. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2013.

Helimets, Piret. Asenduskodu roll vanemliku hooleta noorte iseseisvaks eluks ettevalmistamisel Sihtasutus Perekodu näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2013.

Hermanson, Heleri. Pärnumaa tööhõiveameti probleemianalüüs ja arengusuunad Pärnumaa tööhõiveameti töötajate hinnangul. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2004.

Hiiesalu, Raili. Pärnu linnas elavate väikelaste emade rahulolu ja igapäevaeluga toimetulek. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2008.

Hirvela, Lene. Noorte perede toimetulek Koonga valla näitel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2005.

Hohlov, Anita. TÜ Pärnu kolledži sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse eriala õpingutest saadud hariduse mõju rahulolule tööga [Võrguteavik]. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2020.

Holt, Brenda. Teismeeas lapsevanemaks saanud emade haridustee kaardistamine ja katkestamise põhjused Lääne-Eesti näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2021

Holter, Andreas. Rahulolu Eesti Toidupanga poolt pakutava abiga Pärnu linna näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2015

Holtsmann, Margit. Liikluskasvatuse olukord Pärnumaa koolides. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2003.

Hool, Kristel. Puudega inimeste perekondade toimetulekuvõime ja sotsiaalteenuste vajaduste hindamine Pärnu maakonnas Pärnu linna, Häädemeeste valla näitel ning Ida- Virumaal Narva linna ja Tudulinna valla näitel. – Juhendaja Marju Medar. – Pärnu, 2001.

Horn, Monika. Koolikohustuse mittetäitmise põhjused Valgamaa alaealiste komisjoni näitel aastatel 2007-2008. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2009.

Hrabrova, Viktooria. Võrdsete võimaluste strateegia rakendamine puuetega inimestele Pärnu linnas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Hunt, Reilika. Asenduskodu kasvandike ootused kasvatajatele SA Elva Perekodu näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2016

Hunt, Riina. Riiklike ja kohaliku omavalitsuse sotsiaalteenuste vajadus ja kättesaadavus lastega peredele Käru vallas. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2014.

Hunt, Signe. Pärnu linna koolide valmisolek õpetada erivajadustega õpilasi. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2009.

Ignatovits, Maret. Saaremaa lastega perede toimetulek Lümanda ja Kärla piirkondade näitel . - Juhendaja Epp Klooster, kaasjuhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2018

Iloste, Heleri. Õpilaste teadmised ja kogemused seoses alkoholiga Pärnu linna 5. klasside näitel. - Juhendaja Karin Kiis; kaasjuhendaja Ketri Kupper. - Pärnu, 2009.

Ilves, Airi. Hoolduspere sotsiaalteenuse osutajana: tema rollid vanemliku hoolitsuseta lapse kasvatamisel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2013.

Ilves, Anastasia. Lastevanemate ja terapeudi rahulolu ratsutamisteraapia teenusega Pärnumaal. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2019

Isak, Tiina. Insuldiga kaasnevad tervisehäired ning nende mõju perekonna sotsiaalsele toimetulekule. - Juhendajad Liina Käär ja Katrin Raamat, MA. - Pärnu, 2008.

Isand, Helga. Tugiisikuteenuse kasutamine 4-16- aastaste puuetega laste seas 2012. aastal Pärnu linnas. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA; kaasjuhendaja Irene Peterson. - Pärnu, 2013.

Ivask, Teele. Kogukonna valmidus kaasata probleemseid kambanoori Pärnu linna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2020

Jaakre, Erkki. Vanglad ja vangid Eesti Vabariigis. - Juhendaja Inga Mutso, MA. - Tallinn, 2004.

Jaaniste, Ülle. Töötamise toetamise teenuse tulemuslikkuse analüüs TallinnaVaimse Tervise Keskuse näitel aastatel 2009-2010. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2011.

Jansen, Eleri. Üksi elava eaka iseseisvat toimetulekut mõjutavad tegurid Märjamaa valla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2020

Jeeger, Kristi. Isikute hoiakud teisest rahvusest või rassist sisserändajate suhtes Pärnu linna näitel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2011.

Jeerik, Erich. Sotsiaaltöö eetiliste printsiipide rakendus sotsiaaltöö praktikas. - Juhendaja Elmo Medar. - Pärnu, 2004.

Jegorov, Indrek. Alaealiste retsidiivsust mõjutavad sotsiaalsed tegurid Viljandi kriminaalhooldusaluste näitel. - Juhendajad Elmo Medar; Arno Lend. - Pärnu, 2005.

Jevdokimova, Olga. Üldkasulik töö kui uus võimalus Eesti kriminaalhooldussüsteemis. - Juhendaja Marju Medar, PhD; kaasjuhendaja Kaja Lepp. - Pärnu, 2007.

Joa, Marika. Sotsiaaltöötaja läbipõlemise põhjused ja selle ennetamise võimalused Järvamaa omavalitsuste näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2016

Joala, Maarja; Saar, Ebe; Vaabel, Ege. Pärnu linna elanike hinnangud linna turvalisusele ja politsei tegevusele. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002.

Johanson, Kristine. Rahulolu sotsiaalsete tugiteenuste pakkumisega õpilastele kahe Pärnumaa kooli näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2021

Joost, Krista. Mitmedimensioonilise pereteraapia programmis 2015. aastal osalenute rahulolu uuring. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD; kaasjuhendaja Aija Kala, MA. - Pärnu, 2016

Juhanson, Jane. Päeva- ja nädalahoiuteenuse vajalikkus ja kättesaadavus raske või sügava intellektihäirega täisealisele Pärnu linna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2020

Juhkam, Hiie. Tugigruppides osalevate naiste/meeste arvamus lapsepõlves kogetud perevägivalla mõjust nende täiskasvanu ea lähisuhetele. - Juhendaja Judit Strömpl, PhD. - Pärnu, 2007.

Julle, Andres. Pikaajaliste töötute rehabilitatsiooniteenuse efektiivsus MTÜ "Aktiviseerimiskeskus Tulevik" näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2004.

Just, Sirje. Psüühiline vägivald töökohal ja selle esinemise sagedused. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002.

Jõesaar, Hilse-Hell. Eriolukorra mõju Häirekeskuse töötajatele [Võrguteavik]. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2021

Jõesalu, Gerli. Vabatahtlik tegevus Kaitseliidu eriorganisatsiooni Naiskodukaitse näitel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2008.

Jõesalu, Marje. Sotsiaaltöötaja pädevus ning töö- ja tegevusvaldkonnad Valgamaal. - Juhendajad Marju Medar, PhD; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2007.

Jõgeva, Triin. Kogemusnõustajate kaasatus rehabilitatsioonimeeskondades Pärnu maakonna näitel. - Juhendaja Ewe Alliksoo, MA. - Pärnu, 2023.

Jõgi, Heleri. Vabatahtliku sotsiaaltöö kogemused Saaremaa näitel. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2016

Jõgi, Sander. Kohanemine hajutusest tingitud muutustega Keila SOS Lasteküla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2021

Jõks, Kadri. Vähihaigete lastega perede psühhosotsiaalne toimetulek ja tugiteenuste vajadus. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2018

Jõul, Siiri. Huvihariduse vajalikkus ja võimalused vähekindlustatud lastele Pärnu linna näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2015

Jänes, Sander. Riikliku erihoolekande teostamine Tori Hooldekodu näitel. Nõuded teenusele vs nõuete täitmise võimekus. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002.

Järvik, Rein. - Sotsiaalhoolekande teenuse üleandmine omavalitsuselt kolmandale sektorile Kehtna vallas. - Juhendaja Elmo Medar. - Pärnu, 2004.

Jürgens, Helen. - Hariduslike erivajadustega õpilaste integratsioon ja sotsiaalne toimetulek tavakoolis Tallinna linna näitel. - Juhendaja Inga Mutso, MA. - Pärnu, 2004.

Jürgenson, Siret. Laste kasvukeskkond laste arengu toetajana. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012.

Jürgensoo, Aria. Rehabilitatsiooniteenuste osutamine Võisiku hooldekodu klientidele. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012

Jürgenstein, Ann Tuulikki. Eesti vaimse tervise rehabilitatsioonimeeskondade sotsiaaltöötajate valmisolek kasutada juhtumikorraldusmeetodit deinstitutsionaliseerimise läbiviimisel. - Juhendaja Kandela Õun mag; kaasjuhendaja Külli Mäe. - Pärnu, 2016

Jürisson, Epp. Kohaliku omavalitsuse ja rehabilitatsioonimeeskonna sotsiaaltöötajate koostöö rehabilitatsioonis Pärnu ja Viljandi näitel. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2006.

Kaar, Kadi. Pärnumaa erivajadustega laste peredele pakutavad sotsiaaltoetused ja -teenused ning sihtgrupi rahulolu nendega kolme asutuse näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA; kaasjuhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2014.

Kaas, Nele. Kaitseväe tegevteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu vigastatud kaitseväelaste toimetulek. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA; kaasjuhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2013.

Kaasik, Ester. Paljulapseliste perekondade toimetulekuvõime ja sotsiaalteenuste vajaduste hindamine Pärnu maakonnas Pärnu linna ja Häädemeeste valla ning Ida- Viru maakonnas Narva linna ja Tudulinna valla näitel. – Juhendaja Marju Medar. – Pärnu, 2001.

Kaat, Klaarika. Puuetega laste peredele pakutava lapsehoiuteenuse korraldus Kehtna ja Kose valdade näitel. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2019.

Kabanen, Kadri. Eesti täisealiste noorte välismaale tööle siirdumise põhjused, ootused ja tegelikkus. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2006.

Kadaja, Eve. Tartu Ülikooli Pärnu kolledži sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse õppekava 2018-2022 vilistlaste tööhõive valdkonnas. - Juhendaja Monika Kumm, PhD. - Pärnu, 2023

Kahha, Aita. Soolise võrdõiguslikkuse seaduse rakendamisest Tartu maakonna vallavanemate pilgu läbi. - Juhendaja  Inga Mutso, PhD. - Pärnu, 2007.

Kakku, Anna-Liisa. Makseraskustesse sattumine ja võlgnevusest vabanemine kohtutäitur Rocki Alberti büroo näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2020

Kalda, Katrin. Psüühiliste erivajadustega inimeste heaolu ja toimetulek Kodijärve ja Erastvere Kodus. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2014.

Kalda, Tiina. Pärnu õppenõustamiskeskuse töö analüüs ja arengukava koostamine 2010-2013. - Juhendaja Marju Medar, PhD, kaasjuhendaja Anne Villsaar. - Pärnu, 2010.

Kaldre, Margit. Hoolekande korraldamine Kärla vallas. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2004.

Kaljusoo, Kerttu. Kuulmispuudega lapsed ja puudega kaasnevad probleemid. - Juhendaja Inga Mutso. - Pärnu, 2003.

Kallas, Kertu. Lapsevanema ja noore vaimse tervise seose uurimine X kooli näitel. - Juhendaja Kandela Õun, mag. - Pärnu, 2023.

Kallaste, Heleen. Juhtumikorraldus Pärnu Naiste varjupaiga teenuste taotlejatega: võimalused ja probleemid. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2013.

Kallikorn, Miina. Hariduslike erivajadustega õpilaste õppimisalane- ja sotsiaalne toimetulek. Juhendaja Inga Mutso, MA. - Pärnu, 2004

Kalling, Katriin. Juhtkoera roll nägemispuudega inimese igapäevaelus. - Juhendaja Kandela Õun mag.; kaasjuhendaja Mati Malm. - Pärnu, 2014.

Kalnapenk, Tiit. Juhi roll rehabiliteeritavate hoiakute mõjutamisel mittetulundusühingu Samaaria Eesti misjoni näitel.  - Juhendaja Made Torokoff, MA. - Pärnu, 2004.

Kalu, Eva. Raamatukoguhoidja kui sotsiaaltöötaja käepikendus. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2023.

Kampus, Triin. Ülevaade Läänemaa koolinoorte kokkupuutest süütegude ja vägivallaga. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2005.

Kangro, Ireen. Ida-Virumaa sotsiaalspetsialistide hinnang valmisolekule tööks HIV-viiruse kandjate ja AIDSi- haigetega. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2006.

Kangur, Maiken. Läbipõlemisohtu tekitavad faktorid sotsiaaltöö valdkonna klienditeeninduses. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Karama, Angelika. Autismispektri häirega laste ja nende perekondade toetamine: vajadused ja võimalused Raplamaa juhtumite näitel. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2012.

Karavin, Marju. Sotsiaaltöötajate stressi ja läbipõlemise tase ja seda mõjutavad tegurid Valga maakonna sotsiaaltöötajate näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2016

Karlson, Anneli. Koduhooldusteenust saavate klientide tegelikud hooldusvajadused Pärnus. - Juhendaja Marju Medar, PhD; kaasjuhendaja Katrin Tsuiman. - Pärnu, 2009.

Kartau, Katrin. Puuetega inimeste võimalused tööturul Pärnu linna ettevõtete näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2013.

Karu, Katrin., Linder, Ele. Laager " Pärnu Argipäevad ". - Juhendaja Judit Strömpl. - Pärnu, 2003.

Karula-Kibur, Kristina. Hipoteraapia kui üks teraapia vorm puuetega lastele. - Juhendaja Inga Mutso. - Pärnu, 2003.

Kasemets, Kaire. Enneaegsete laste vanemate vaimne tervis ja neid toetav abisüsteem [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2021

Kasemets, Mai. Sotsiaalsete õiguste tagamine sotsiaalsesse riski sattunutele. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012.

Kask, Sigrid. Psüühiliste erivajadustega inimeste toimetulek ja kogukonnas elamise vajadus Pärnumaal. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2006.

Kask, Sille. Psüühiliste erivajadustega inimeste tööle saamise võimalused Pärnu linna näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2018

Kass, Monica. Tööstressiga toimetulek institutsionaalses hoolduses. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Kass, Piret. Erakorralise sotsiaaltöötaja ametikoha loomise vajadus Viljandi maakonna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2021

Kaukver, Kristo. Klientide rahulolu neile pakutavate sotsiaalteenustega Pärnu Puuetega Isikute Hoolekandekeskuse näitel. - Juhendaja Inga Mutso. - Pärnu, 2003.

Kaunissaar, Marili. Vene keelt ühe koduse keelena kõnelevate õpilaste toimetulek Pärnu linna eesti õppekeelega koolides. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2008

Kaur, Jessica. Järelhooldusteenuse tõhusus asendushoolduselt iseseisvasse ellu astuvatele noortele Elva valla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2022

Keldo, Kaile. Õpilaste nägemus noortekeskusest Tartumaa näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2013.

Keppi, Kristin. Vaimse tervise kaitse töökohal Pärnumaa sotsiaaltöötajate näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2016

Keskpalu, Kristi. Laste turvakoduteenused Tartu Laste Turvakodu näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2017

Kestlane, Siss. Töötuse mõju inimese tervisele Tallinna ja Pärnu näitel. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2013.

Kiik, Anu. Diakoonias teostatav hoolekandetöö peredega Eestis. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2011.

Kiiver, Annegrethe. Klientide rahulolu SA Pärnu Haigla pakutavate rehabilitatsiooniteenustega. - Juhendaja Kandela Õun mag ; kaasjuhendaja Ester Reinsalu. - Pärnu, 2015

Killomets, Aila. Avatud noortekeskuste ja üldhariduskoolide koostöö Pärnu maakonna näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2013.

Kilter, Age. Koolikiusamine või agressiivsed sotsiaalsed suhted viiendates ja seitsmendates klassides Rapla ja Pärnu koolide näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2015

Kimmel, Kätrin. Üksi last kasvatavd isad: toimetulek laste kasvatamisega ja probleemid. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2011. 

Kinnep, Helen. Kasuperede bioloogiliste laste kogemused kooselust kasulastega [Võrguteavik]. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2021

Kipper, Kai. Välistööjõu toimetulek ja kohanemine vastuvõtvas riigis Rapla ja Kehtna valla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2021

Kirsipuu, Liina. Lastekaitsealase võrgustikutöö toimimine Järvamaa omavalitsuste näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2012.

Kits, Anne. Sotsiaalsete rehabilitatsiooniprogrammide efektiivsus Viljandi vangla näitel. Juhendaja Kersti L. Kask. - Pärnu, 2004.

Kivi, Aire. Koduteenuse kättesaadavus ja kvaliteet Haapsalu linnas. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2023

Kivi, Kirsi. Ööpäevaringse hooldusvajadusega klientide elukohavahetuse protsessi kavandamine. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2014.

Kivi, Aire. Koduteenuse kättesaadavus ja kvaliteet Haapsalu linnas. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2023.

Kivisto, Kadi. Kriisiaegne vabatahtlik tegevus Ukraina sõja kontekstis Pärnu linna näitel. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2023.

Kivitar, Ken. Kokkukuuluvustunne ja tõrjutus Eesti gei meeste kujutletud kogukonnas. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2023.

Klomann, Jana. Töövõimetuspensionäride töö leidmist soodustavad ja takistavad asjaolud Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna juhtumikorraldajate klientide näitel 2015. aasatal töövõimereformi valguses. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2015.

Kodasma, Katrin. Klientide toimetulek Vahenurme sotsiaalmaja näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2009.

Kohu, Liina. Erivajadustega inimeste lähivõrgustiku rahulolu MTÜ RandvereTööõppekeskuse näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2014.

Koit, Katre. Sundüürnike toimetulekuprobleemid Kuressaares. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2003.

Kondio, Liisi. HI-viiruse ja AIDSi haiguse leviku võrdlev analüüs Euroopa Liidu liikmesriikides aastatel 2004-2006. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2008.

Kondratjeva, Svetlana. Noorsoopolitsei roll süüteoennetuses Lääne Politseiprefektuuri näitel. - Juhendajad Marju Medar, PhD ja Liilia Mänd, MA. - Pärnu, 2009.

Koorep, Piret. Avaliku, era- ja mittetulundussektori koostöö Lõuna - Viljandimaa omavalitsustes. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002.

Koppel, Eret. Kovisiooni ja supervisiooni osatähtsus sotsiaaltöötajate toimetulekul pingelistel perioodidel [Võrguteavik]. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2021

Koppel, Liina. Paikuse ja Halinga vallavolikogu sotsiaalkomisjoni töö analüüs. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2010.

Kose, Liisbeth. HIV-positiivsete inimeste kogemused sotsiaalse tõrjutusega [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2021

Kosk, Diana. Eesti perekonna kajastamise analüüs ajakirja Pere ja Kodu põhjal. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2005.

Koso, Kätrin. Sotsiaaltoetuste ja -teenuste kajastuste analüüs Eesti ajakirjanduses 2002 aasta IV kvartali andmete põhjal. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2003.

Kotsalainen, Liina. Koolisotsiaaltöö rakendumine praktikasse Viljandi maakonnas: vajadused, võimalused ja probleemid. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Kraani, Katrin. 13-16 aastaste teismeliste suhtlemine interneti teel: vajadused, võimalused ja probleemid. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2005.

Kramp, Anete. Dementsusega eakate võimalused kodus elamiseks Võru valla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2021

Krapp, Silja. Ratastooli karate kui rehabilitatsioonimeetod töös puudega inimestega Pärnu linnas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2007.

Kripson, Sandra. Alaealiste õigusrikkujate probleemide lahendamise võimalused üldhariduskoolides Põlva valla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2020

Krjukov, Margit. Raske ja sügava puudega laste hooldamine kodus: probleemid ja teenuste vajalikkus ning kättesaadavus Pärnumaa näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2014.

Kroon, Hedi. Eakate digipädevus igapäevaelu toetavate e-teenuste kasutamisel Pärnu linna näitel. - Juhendaja Kandela Õun, mag. - Pärnu, 2023

Krotenko, Igor. Retsidiivsuse põhjused ja olulisemad probleemid resotsialiseerumisel Tallinna Vangla meeskinnipeetavate hulgas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2008.

Krusberg, Marko. Koolisotsiaaltöö: kodu on õpilase abistaja koolitöös. - Juhendaja Galina Kilk MA; kaasjuhendaja Elmo Medar, MA. - Pärnu, 2005.

Kruuk, Reelika. Alushariduse omandamise võimalused Pärnu linnas. - Juhendaja Elmo Medar. - Pärnu, 2004.

Kruusmäe, Jane. SA Eesti Toidupanga roll perede vaesuse leevendamisel Viljandimaa näitel . - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2014.

Kuik, Heli. Tallinna kümne eduka ettevõtte heategevus sotsiaalvaldkonna arendamiseks. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2004.

Kukk, Kai. Juhi kui eestvedaja roll õpetajate motiveerimisel. - Juhendaja Made Torokoff, MA. - Pärnu, 2004.

Kukk, Kaire. Ohvriabi rakendamine Pärnu Maakonnas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2006.

Kull, Ave. Erivajadusega last kasvatava pere psühhosotsiaalne toimetulek Pärnu linna näitel. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2008.

Kull, Rena. Eakate elukvaliteedist: teooria ja analüüs. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2004.

Kumpas, Eva; Nõmmerga, Kristi. Turvalisusest perekonnas naiste pilgu läbi Hiiumaa ja Saaremaa näitel. - Juhendaja Tiiu Kadajane. - Pärnu, 2002.

Kunder, Maaria. Isikliku abistaja teenuse korraldus koolieelsetele lastele Tallinna linnas. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2012.

Kunimägi, Kai. Lapsevanemate kogemused lahkumineku mõjust ja toetavatest teenustest. - Juhendaja Kandela Õun, mag. - Pärnu, 2023.

Kupper, Ketri. Suitsetamise eest väärteokorras karistada saanud Pärnu õpilaste hoiakud ja suhtumine karistusse. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2008

Kurtna, Kristin. Line-tants kui elukvaliteedi tõstmise võimalus. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2006

Kurvits, Mare. Koduteenuse mõju Saaremaa valla koduhooldusklientide heaolule [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2020

Kuslap, Eva. Noorte töötute tööturule rakendumise toetamine kogukonna tasandil projekti "Pärnumaa noored hakkajad kogukonna toel tööturule" näitel. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2012.

Kutti, Marika. Üksildus kui sotsiaalne probleem Viljandi näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2018

Kuum, Katrin. Järvakandi valla terviseprofiil ja tegevuskava 2010-2015. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2010.

Kuura, Kadri. Riikliku ja vabatahtliku lastekaitse võrdlev analüüs Pärnu linna näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2002.

Kuuseorg, Katrin. Emaduse mõiste käsitlus ja selle sotsiaalsed aspektid Eesti kontekstis. - Juhendaja Marju Medar, kaasjuhendaja Adik Levin. - Pärnu, 2002.

Kuusik, Karolina. Eestisse tagasipöördujate peamised probleemid ja abivajadus Pärnu linna näitel. - Juhendaja Liina Käär, MA, kaasjuhendaja Thea Tammeleht-Abraham, MA. - Pärnu, 2023.

Kuusk, Henelin. Kõne- ja keelehäiretega laste kõnearengu toetamine alusharidusasutustes Mulgi vallas olevate Karksi-Nuia Lasteaia ja Abja Lasteaia näitel. - Juhendaja Kandela Õun, mag. - Pärnu, 2023.

Kuusk, Janne-Riin. Meeskonnatöö toimimine ja arendamise vajadus rehabilitatsioonis. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2015.

Kuusk, Laura. Puudega lapse perede emotsionaalne toimetulek ja nende toetamine Nõo vallas [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2020.

Kõre, Gerlin. Sotsiaaltransporditeenuse kättesaadavus ja rahulolu sellega Pärnu ja Haapsalu linnas. - Juhendaja alter Parve mag. - Pärnu, 2012.

Kõrge, Ege. Põlvkondade erinevused kogukonna, vabatahtlikkuse ja mitmekultuursuse tajumisel y ja z põlvkonna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2020

Kõrgekivi, Kristi. Stressi ja mõnuainete tarbimise seos ühe Pärnu gümnaasiumi 10. klasside näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2020

Kõrgemägi, Mariel. - Läänemaa lapsevanemate toimetulek lapsevanemana. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2009.

Kõrvemaa, Ivi. Kodutute alkoholisõltlaste sotsiaalmaja vajaduste testimine Pärnu linna Kaldapealse Kodu näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2008.

Kähär, Kristi. Võõrsil töötavate lapsevanematega laste probleemid Pärnu linna ja maakonna 7-9. klasside näitel. - Juhendaja Liina Käär, MA; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2015.

Kärner, Kairi. Õpilaskodu õpilaste kasvukeskkonnana ja õpiedukuse toetajana: võimalused ja probleemid Järva-Jaani Gümnaasiumi näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2012.

Käär, Liina. Narkootikumide tarbimine Pärnu linna noorte hulgas. - Juhendajad Marju Medar, Liilia Lõhmus. - Pärnu, 2002.

Köster, Kairi. - Sauga valla elanike sotsiaalteenuste vajadus. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2004.

Kütt, Astrid. - Seenioride sotsiaalteenuste vajadus Tartu linnas. - Juhendaja magister Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2004.

Kütt, Koidu. Ühinenud omavalitsuste hoolekandetöötajate kohanemine muutustega Lääneranna valla näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2018.

Laande, Maarja. Tööalase rehabilitatsiooni korraldus Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa näitel aastatel 2020-2021. - Juhendaja Ewe Alliksoo, MA. - Pärnu, 2023.

Laanemann, Reilika. Lastega noorte perede toimetulek ja sotsiaalteenuste vajadus Vändra vallas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2008.

Laanemets, Maarja-Liisa. Elanike rahulolu ööpäevaringse üldhooldusteenusega X-asutuse näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2020

Laanepõld, Loola. Noorte teadmised suitsiidist Pärnu linna koolide üheksandate klasside näitel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2007.

Laanesoo, Katrin; Metsoja, Marlyn; Männiaru, Liina. Suitsetamine, narkootikumide ja alkoholi tarbimine 8. ja 9. klassi õpilaste seas Pärnumaa näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2004.

Laanesoo, Piret. Sotsiaaltöötaja roll palliatiivravis Tallinna ja Tartu haiglate näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2018

Laar, Ereli. Igapäevaelu toetamise vajalikkus MTÜ Päevakeskus Vinger klientide näitel. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2014

Laasma, Airin. Vabatahtlike kaasamise vajadused ja võimalused kohalikus omavalitsuses Põhja-Pärnumaa valla näitel. [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2022

Laats, Triin. Pahkla Champhilli küla ja Lõuna-Eesti Haigla AS erihooldekodu sotsiaal-majanduslik analüüs. - Juhendaja  Inga Mutso, MA. - Pärnu, 2006.

Lahesoo, Leana. Tööjõu vaba liikumine Eesti EURES võrgustiku vahendusel Euroopa Liidu kontekstis. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2007.

Lai, Kärt. Motiveeriva intervjuu kasutamise vajadus psühhostsiaalses rehabilitatsionis. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2014

Lainela, Karene; Toompalu, Kadi. Põhjuseta puudumine põhikoolis. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2003.

Laisaar, Liivika. Õpetajate ja lapsevanemate koostöö Vändra Gümnaasiumi näitel. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2018

Lall, Tiina. Uusasunduse elanike vajadused sotsiaalse elukeskkonna elukvaliteedi tõstmiseks Riisali kogukonna näitel. - Juhendaja Matti Raudjärv, PhD. - Pärnu, 2013.

Langi, Maret. Sotsiaaltöötaja hinnang oma tööle Raplamaa näitel. - Juhendajad Marju Medar, PhD ja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2007.

Lank, Mirjam. Sotsiaaltöötajate töömotivatsiooni uuring Pärnu linnas. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2003.

Lank, Taimar. Firmajuhtide ootused tööturule sisenejatele. - Juhendaja Made Torokoff; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2003.

Lanno, Liina. Toetatud elamise teenuse käivitamine Eesti Vabariigis. - Juhendaja Inga Mutso, MA. - Pärnu, 2004.

Lanno, Maris. Üldkasuliku töö tõhusus ja rakendamine kriminaalhooldusaluste hulgas Lääne-Virumaa näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2013.

Lasn, Epp. Personali hindamine Tammiste Hooldekodus. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2001.

Lass, Ranno. Sihtasutus Koeru Hooldekeskuse eakatele osutatava ööpäevaringse teenuse rahulolu-uuring. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2019

Lass, Reet. Järvamaa omavalitsused sotsiaalteenuse pakkujana. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2003.

Lass, Rünno. Koeru Hooldekodu kui sotsiaalteenuse osutaja hindamine. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002.

Laurits, Inga. Erivajadustega laste arenguvõimalused koolieelsetes lasteasutustes Rapla maakonna näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2013.

Laurits, Kristel. Vaimse tervise teenuse saajate rehabiliteerimine AS Hoolekandeteenused Tõrva Kodu näitel. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2014

Ledis, Krete. Töölesaamist määravad tegurid seljaajutraumaga inimeste näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag ; kaasjuhendaja Margot Bergamnn, MSc. - Pärnu, 2016

Lees, Kaidi. Naiste varjupaiga teenuse hetkeseis ja arenguvõimalused. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2004.

Lehemets, Gerli. Kriminaalhooldusametnike töö analüüs. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2003.

Lehtmets, Monika. Kutsealase eelkoolituse võimalused üldhariduskoolide õpilastele Pärnu linnas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2009.

Lelov, Liina. Kodutust põhjustavad sotsiaalsed faktorid - Pärnu kodutute varjupaiga näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2013.

Lelov, Marko. Kodututele pakutavad sotsiaalteenused Pärnu linnas. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2003.

Lember, Monika. Sotsiaaltoetuste efektiivsus vaesuse leevendamisel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2003.

Lenk, Ingrid. Lapsevanema esmase abi ja toetuse vajadus lapse puude ilmnemisel Rapla valla näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2016

Lensment, Kai-Triin. Noorelt emaks saanute toimetulek Valgamaa kahe valla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2021

Leok, Priidu. Põhikooli üheksandate klasside õpilaste edukus, koolist väljalangemise ja tagasipöördumise põhjused. - Juhendajad Inga Mutso, Kandela Õun mag. - Pärnu, 2002.

Lepik, Aime. Tööandjate valmisolek vähenenud töövõimega inimeste värbamiseks Pärnumaa ettevõtete näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2020.

Lepik, Merli. Hooldajate töömotivatsioon töös dementsusega klientidega Viiratsi Hoolekandekeskuse näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Monika Kumm, PhD. - Pärnu, 2021

Liberg, Julia. Child labour in India. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2003.

Liesment, Birgt. Kuulmispuudega inimeste tööhõive Tallinnas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2004.

Liibert, Tiina. Vene noorte eesti keele laagrite tulemuslikkusest. - Juhendaja Tiiu Kadajane. - Pärnu, 2002.

Liik, Janne. Koolivägivald väikese lastearvuga Läänemaa koolides. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2009.

Liiva, Gerli. Lasteaed laste kasvukeskkonnana Häädemeeste valla näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2011.

Liivarand, Kadri. Valga Lastekodu Kurepesa peremajas elavate laste heaolu. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2017

Liivola, Ketlin. Sotsiaalne tõrjutus Viljandi linna põhikoolide näitel. - Juhendaja Inga Mutso, MA. - Pärnu, 2004.

Liivson, Kristi. Sügava puudega lapse pere toimetulek igapäevaeluga. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2009.

Limmert, Hille. Üksinda last kasvatavate vanemate elatisraha vajadus, kasutamine ja kättesaadavus. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2011.

Linaste, Riina. Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Halliste Põhikooli näitel. - Juhendaja Katrin Saks, PhD. - Pärnu, 2019

Lind, Anne. Töö sundkliendiga Saaremaa kriminaalhoolduses. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2013.

Lind, Kaja. SA Viljandimaa Hoolekandekeskuse elanike toimetulek ja teenuste vajadus. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2011.

Lind, Keiri. Õpetajate ootused koolisotsiaalnõustajatele ja rahulolu nende tööga Pärnu linna näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2013.

Lindla, Elje. Sotsiaalse kapitali kasvatamine läbi külaliikumise. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2006.

Lindmäe, Krista. Hooldusteenuse vajadus ja osutamise võimalused Tootsi vallas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012.

Lindoja, Eve. Naiskinnipeetavate sotsiaalne ettevalmistus ühiskonda resotsialiseerimisel Harku Vangla näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2008.

Lindt, Kati. Laste ja vanemate vahelised suhted vanemate lahutusjärgsel perioodil 6-12 aastaste laste näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2014.

Link, Martin. Tööalase rehabilitatsiooni mõju pikaajalistele töötutele MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2003.

Link, Vilve. Omastehooldajate toimetulek eakate hooldamisel Pärnu linna elanike näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2016

Lipp, Keit. Narkootikume süstivate inimeste esmane profiil Tartu linnas. - Juhendaja Monika Übner, PhD; kaasjuhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2019

Lippu, Liisa. Vanemate lahutuse mõju lastele nende täiskasvanueas. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2012

Ljamtseva, Oksana. Töötajate turvalisus ja sotsiaalne töökeskkond X koolis. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2011.

Lont, Kristiina. Noorsootöö arengu mõju noorte kuritegevusele Tallinnas.- Juhendaja Marju Medar, PhD; kaasjuhendaja Tiit Terik. - Pärnu, 2005.

Loob, Jaana. Sotsialtöötajate hinnangud oma tööle Lääne-Virumaal. - Juhendajad Marju Medar, PhD ja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2007

Loorits, Helena. Vanglaametnike teadmised tööstressist ja läbipõlemisest ning nendega toimetulekust Tartu Vangla vanglaametnike näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Ewe Alliksoo, MA. - Pärnu, 2022

Lorents, Daisi. Inimese enesest teadlikkuse osatähtsus rehabilitatsiooniprotsessis. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2015

Luidre, Annaliisa. Lastevanemate ootused alusharidusele Viimsi vallas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2006.

Lume, Kairi. Naiste emotsionaalne heaolu ning toimetulek pere- ja tööelu ühildamisel Audru valla näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2016

Lumi, Esme. Lastega perede toimetulek ning neile pakutavate sotsiaalteenuste kättesaadavus haldusreformi tagajärjel Põhja-Pärnumaa valla näitel. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2019

Luts, Tiia. CARe metoodika rakendamine vähenenud töövõimega inimeste tööle aitamisel Tartu linna näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2020.

Luuk, Liis. Juht- ja abikoerte kasutamine kui sotsiaalteenus puuetega inimestele. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012.

Luur, Tiiu. Suurperede laste haridustee katkemine ning selle seos perekonna sotsiaalse toimetulekuga. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2014.

Luus, Rita. Alkohooliku mõju lähedastele. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2020.

Lätti, Kadri; Juurik, Triin. - Pärnu linna puuetega laste integratsioon tavakooli. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2004.

Lünekund, Aire. Sotsiaaltöötajate töökoormuse kaardistamine Pärnu linna sotsiaalosakonna näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2018

Magus, Diana. Lasteaia, kooli ja lastevanemate koostöö aktiivsus- ja tähelepanuhäirega diagnoositud laste üleminekul lasteaiast kooli Kuressaare näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2022

Maidle, Merike. Ülevaade riskirühma noorte taustast ja nende hälbivast käitumisest Pärnumaa ühe alaealiste komisjoni näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2015.

Maido, Kadi. Jõõpre Vanurite Kodu - ettevõtte analüüs ja arengusuunad. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2009.

Maisalu, Krislyn. Alaealiste õigusrikkujate mõjutusvahendite efektiivsus peale alaealiste komisjonide kaotamist Pärnumaa näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2019

Maiste, Reet. Psüühiliste erivajadustega laste rehabilitatsiooni vajadused ja võimalused Türi vallas. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2009.

Maller, Katre; Jaakson, Kristel. Kriminaalhooldussüsteem ja kriminaalhooldajate nägemus oma tööst Tartu- ja Pärnumaal. Juhendaja Judit Strömpl. – Pärnu, 2001.

Margus, Ragne. Valgamaa puuetega laste elukvaliteet ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse korraldus nende vanemate hinnangul [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2021

Maripuu, Helen. Tulevane sotsiaaltöötaja: tema motivatsioon ja probleemid hariduse omandamisel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2016

Maripuu, Lii. Mõnuainete tarbimise harjumused Pärnu koolinoorte seas aastatel 2000-2011. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2013.

Maripuu, Maarika. Gümnaasiumi õpilaste narkootikumide tarbimine ja väärtushinnangud ning kooli sotsiaaltöötaja roll väärtuskasvatuse toetajana narkomaania ennetamisel Läänemaa näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2013.

Martin, Marleen. Psüühiliste erivajadustega inimeste rahulolu SA Pärnu Haigla Psühhiaatriakliiniku päevakeskuse teenustega. - Juhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2019

Martinson, Hanna. Üliõpilaste vaimne tervis koroona kriisis Tartu Ülikooli Pärnu kolledži üliõpilaste näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2022

Martinson, Merlin. Perearst kui oluline lüli sotsiaaltöös Viljandi linna näitel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2005.

Martšuk, Anu. Alusharidusasutuste võimekus logopeedilise abi osutamisel kõne- ja keelehäiretega lastele Pärnu linna lasteaedade näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2020.

Matsik, Heleri. Haapsalu Lastekodu arengukava. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2010.

Matsko, Reena. Vanemaealiste tööjõupakkumise mõjurid Viljandimaa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2021

Meeliste, Tiina-Mai. Tegevusjuhendaja roll klientide rahulolu tagamisel Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskuse näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag; kaasjuhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2017

Meemaa, Sigrid. Hariduslike erivajadustega õpilaste tugiteenuste kättesaadavus Pärnu Ülejõe Põhikooli näitel . - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2017

Meier, Kaire. Enneaegselt sündinud laste vanemate vajadus informatsiooni ja nõustamise järele vahetult peale lapse sündi. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2012.

Meikop, Pille-Riin.Motiveeriva intervjueerimise meetodi rakendamine hariduslike erivajadustega 12. klassi õpilaste edasiste karjäärivalikute väljaselgitamiseks Tartu Herbert Masingu kooli näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2021

Mekšun, Maarja-Liisa. Vaimupuudega noorte vajadused ja võimalused täiskasvanuks saades Tartumaa ja Jõgevamaa näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2017

Melnits, Agnes. Lapsevanemate ja kooli koostöö Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi näitel. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2009.

Melnits, Kadri. Kogukonna valmisolek kaasata vaba aja tegevustesse erihoolekande kliente Pärnu linna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2021.

Melnits, Virgo. Kaitstud töötamise teenuse vajalikkus elukvaliteedi tõstmiseks vähenenud töövõimega inimesele Pärnumaa töökeskuste näitel. - Juhendaja Monika Kumm, PhD. - Pärnu, 2023.

Meltsas, Katri. Töötajate teadlikkus töökiusamise ja sellele abi saamise kohta tootmisettevõtte X näitel. - Juhendaja Ewe Alliksoo, MA. - Pärnu, 2023.

Mere, Andra. Sotsiaaltöötaja ülesanded ja roll täiskasvanute gümnaasiumis Pärnu Täiskavanute Gümnaasiumi näitel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2007.

Merirand, Merike. Isikliku sotsiaalse rehabilitatsiooniplaanide koostamine Pärnu Maakonna puudega lastele aastatel 2000 - 2001. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002.

Merivald, Herve. Päästekorraldajate tööga seotud stressitegurid Põhja-Eesti Häirekeskuse näitel. - Juhendaja Aule Tali, MA. - Pärnu, 2005.

Merkulova, Diana. Laste taskuraha saamise ja kulutamise strateegiad vanuserühmas 8-18 eluaastat. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2008.

Mesi, Helle. Hooldekodu juht töötajate motiveerijana. - Juhendaja Made Torokoff, MA. - Kadrina, 2004.

Mets, Katrina. Klientide rahulolu erihoolekande teenustega MTÜ Iseseisev Elu näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2021

Mets, Maris. Sotsiaaltöö kajastamine telemeedias aastatel 2008-2010. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2011.

Mets, Rita. Kriminaalhooldusaluste ja endiste kinnipeetavate arvamused õigusrikkujate sildistamise kohta. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2007.

Metsalu, Raili. Motivatsioonitegurid sotsiaaltöös Pärnu linna näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2008.

Miil, Eve. Vabatahtlik noorsootöö Kaitseliidu eriorganisatsiooni Kodutütarde näitel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2009.

Mikiver, Käthlin. Osalejate hinnangud kogemusele eneseabigrupis aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega laste vanemate tugigruppide näitel. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2006.

Mikk, Leila. Asenduskodus kasvavate laste huvitegevuse ja vaba aja veetmise võimalustest kahe asenduskodu näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2014.

Mitt, Ele. Põhikoolis õppivate laste vanemate teadlikkus ja hoiakud narkootikumide suhtes. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2013

Mitt, Erika. Dementsussündroomiga inimeste sotsiaalteenuste vajadus Tori vallas [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA; kaasjuhendaja Kaja Rebane, MA. - Pärnu, 2022

Mitt, Gerli. Pride - koolituse läbinud vanemate eelised perehoolduses. - Juhendajad Valter Parve mag; Haidi Vahenurm. - Pärnu, 2004.

Moltšankina, Monika. Sotsiaaltöötajate narratiivid/lood tööst rehabilitasioonis. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2014.

Mordas, Olga. Eluga toimetulek ja probleemid Pärnu Lastekodu kasvandike näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2006.

Mugur, Airi-Anu. Liikumispuudega üliõpilaste juurdepääsu kaardistamine Eesti kõrgkoolides. -  Juhendaja Inga Mutso, MA. - Pärnu, 2005.

Murakas, Maria. Vanemate ja teiste pereliikmete mõjust 12. - 18. aastaste laste ja noorte käitumisele. - Juhendaja Tiiu Kadajane. - Pärnu, 2002.

Murrik, Elvira. Psüühilise erivajadusega täiskasvanutele pakutavad sotsiaalteenused Pärnu Haigla Psühhiaatrikliiniku Päevakeskuses. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Muru, Kätlin. Hüperaktiivsete laste probleemid koolis ja seda mõjutavad tegurid. - Juhendaja Elmo Medar. - Pärnu, 2003.

Mõik, Kadi. Isikliku abistaja teenus liikumis- ja nägemispuudega inimeste toimetuleku toetajana Pärnu linna näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2016.

Mõttus, Jana. Klientide rahulolu teenusepakkujaga ja teenuste kvaliteediga Vändra Alevi Sotsiaalmajas [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2020.

Mäe, Annika. Üksikvanemaga perekondade toimetulekuvõime ja sotsiaalteenuste vajaduste hindamine Pärnu maakonnas Pärnu linna ja Häädemeeste valla ning Ida- Viru maakonnas Narva linna ja Tudulinna valla näitel. – Juhendaja Marju Medar. – Pärnu, 2001.

Mäe, Jaanus. Eakate ja puuetega inimeste päevakeskuse teenuse vajaduse väljaselgitamine Halinga vallas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2010.

Mäe, Vahur. Pärnu vene noorte integreerituse hetkeseis Eesti kogukonnas Pärnu linna näitel. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002

Mäesepp, Kati. Covid-19 pandeemiast tingitud eriolukorra mõju eakate psühhosotsiaalsele toimetulekule Tammiste Hooldekodu näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2022

Mäesepp, Liina. Transsooliste inimeste läbisaamine oma vanematega ning seos psühhosotsiaalse toimetulekuga transsooliste inimeste hinnangul [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2022

Mäger, Triin. Sotsiaalmeedia roll vägivaldse käitumise kujundajana Pärnu kolme kooli 7. - 9. klasside noorte seas Facebook ja Ask.fm näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2014.

Mägi, Grete. Erivajaduste varajane märkamine ja sekkumine väikelapseeas Pärnu linna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2020.

Mägi, Triin. Raske ja sügava vaimu- ning liitpuudega laste vanemate valmisolek laste täiskasvanuks saamiseks Päevakeskus Käo näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2016

Mägisoo, Merilin. Sotsiaalhoolekande hetkeolukorra kirjeldus ja arenguvõimalused Haapsalu linnas. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2006.

Mälk, Gerda. Integreeritud rehabilitatsiooni teenuse roll insuldipatsiendi raviteekonnal Eesti Haigekassa insuldi juhtprojekti arendusprojektide näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2021

Mänd, Liilia. Lastekaitsetöötaja roll võrgustikutöös Pärnumaa valitud omavalitsuste näitel. - Juhendaja Aule Tali, MA. - Pärnu, 2005.

Mänd, Ülle. Tööharjutuse teenuse juurutamine Kõrgessaare vallas ja osapoolte rollid tööturuteenuste kontekstis. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2010.

Mändla, Riina. Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste probleemid ning toetamise võimalused ühe tavakooli näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2011.

Männik, Maris. Pärnu noorte teadlikkus ja hoiakud HIV-positiivsete isikute suhtes. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2012.

Mölder, Kertu. Noorte osalus ja kaasamine noorsootöösse Mulgi valla näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2018.

Müür, Marju. Raske ja sügava puudega laste vanemate teadlikkus ja rahulolu sotsiaalteenuste korraldusega Saaremaa valla näitel. - Juhendaja Jaanika Kukk, MA. - Pärnu, 2023.

Müür, Triin. Kuulmispuudega inimeste majanduslik ja sotsiaalne toimetulek Pärnu linna näitel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2005.

Naelapea, Janika. Sotsiaaltöö spetsialiseerumissuunad ja sotsiaaltöötaja pädevuse areng Viljandi maakonnas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2007.

Narusk, Delia. Eakate elukvaliteedi enesemääratlus. - Juhendaja Inga Mutso, MA. - Pärnu, 2005.

Neiman, Kristiin. Sotsiaaltöötajate haridustase ja koolitusvajadus Pärnu linna ja maakonna näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2015

Niitmets, Riina. Tugigrupid kui eneseabigrupid lähisuhtevägivalla ohvrite abistamiseks Eestis loodud naiste tugigruppide näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Nikkarev, Liis. Tegevusjuhendaja töömotivatsioon AS Hoolekandeteenused näitel. - Juhendaja Kandela Õunmag. - Pärnu, 2017

Niklus, Tanel. Kunstiteraapia kasutamine ja kättesaadavus rehabilitatsioonis Pärnu näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2022

Noni, Eeva. Mittetulundusühingute probleemid ja arenguvõimalused Häädemeeste vallas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2006.

Noni, Rene. Noorsootöö valdkonnas tegutsevate mittetulundusühingute tegutsemisvõimalused Tallinnas. - Juhendaja Elmo Medar. - Pärnu, 2005.

Noppel, Laivi. Elektroonilise valve kohaldamise tulemuslikkus kriminaalhoolduses Tallinna vangla Pärnu Kriminaalhooldusosakonna näitel aastatel 2007-2011. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA; kaasjuhendaja Eve Hiiemäe. - Pärnu, 2013.

Nummert, Virge. Maakohtu vaade sotsiaaltööle Pärnumaal. - Juhendaja Monika Kumm, PhD, kaasjuhendaja Tuuli-Brit Vaga, MA. - Pärnu, 2023.

Nurk, Kelly. Põhikooli lõpetajate väärtushinnangud Pärnu linna näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2008.

Nurm, Kaisa. Koolide koostöö politseiga koolivägivalla ennetamisel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2011.

Nurmeste, Kristiina. Eakate vastane vägivald X linna näitel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2006.

Nurmsoo, Kadri. Sotsiaalpedagoogide tööülesanded ja nende täitmine Tartu linna koolide näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2015

Nõmm, Kati. Noorte käsitlusi kohtinguvägivallast. - Juhendajad Kandela Õun mag ja Liilia Mänd, MA. - Pärnu, 2009.

Nõmm, Silja. Piirivalvurite töömotivatsiooni ja teenistusega rahulolu uuring. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2005.

Nõmmeorg, Urmi. Töötute perekondade toimetulekuvõime ja sotsiaalteenuste vajaduste hindamine Pärnu maakonnas Pärnu linna ja Häädemeeste valla näitel ning Ida- Virumaa Narva linna ja Tudulinna valla näitel. – Juhendaja Marju Medar. – Pärnu, 2001.

Ojaberg, Eva. Diabeedilapse ja tema perekonna igapäevaelu Eestis. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2013.

Ojamaa, Bia. Ratsutamisteraapia mõju tegevus- ja osalusvõime piirangutega lastele Pärnumaa näitel. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA; kaasjuhendaja Ere Raudsepp. - Pärnu, 2013.

Ojanurm, Andres. Tööpuudus Põlva maakonnas. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2002.

Ojasalu, Maie. Eelpensionieas töötute toimetuleku mõned aspektid Pärnu Linna näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2005.

Ollino, Taavet. EELK koguduste koostöö kohalike omavalitsuste ja vabatahtlikega koguduste poolt korraldatavas sotsiaaltöös Pärnu maakonna näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2018

Onga-Lebedeva, Leivi. Hoolekogude kaasamine Saarde valla koolide näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2019

Onno, Anneli. Töömotivatsiooni ja töörahulolu tõstmise võimaluste analüüs Pärnu Pensioniametis. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2003.

Oras, Margit. Tartu Ülikooli Pärnu kolledži aastatel 2001-2010 sotsiaaltöö korralduse erialal lõpetanute tööga rahulolu uuring. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2013.

Orm, Tiina. Tööandjate valmisolek erivajadustega inimeste tööle võtmiseks Otepää vallas. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2016

Orumets, Maiby. Noorsootöö arengusuunad ja probleemid Viljandi linnas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Osipov, Liis. Klientide vajadused ning ootused teenustele ja teenuste osutajate võimalused teenuste arendamiseks Kilingi-Nõmme päevakeskuse näitel. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2008.

Ots, Liia. Varajane märkamine ja sekkumine eelkoolieas Saare maakonna näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2016

Ott, Anne-Mai. Koduteenuse tegelik olukord ja arengusuunad Tartu vallas [Võrguteavik]. - Juhendaja Ewe Alliksoo, MA. - Pärnu, 2022

Ott, Elle. Inimestevahelised suhted sotsiaaltöö kontekstis Aarike hooldekodus. - Juhendaja Elmo Medar. - Pärnu, 2004.

Paadik, Laura. Haapsalu linna elanike suhtumine homoseksuaalsusesse. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012.

Paap, Linda. Kinnipeetavate ja kriminaalhooldusaluste vägivald vangla töötajate vastu. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2013 (kasutuskeeld).

Paara, Deivi. Lastekaitse kättesaadavus abivajajatele kohalikus omavalitsuses Tori valla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2022

Paberits, Pille. Teavitamis- ja nõustamiskeskuse koostöö üldhariduskoolidega karjääriteenuste osutamisel Valga maakonnas.  - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2010.

Pajundi, Pilleriin. Naistevastase perevägivallaga seotud ennetus- ja abistamistöö Eestis aastatel 2000-2005. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2006.

Pajus, Carmen. Sotsiaaltöötaja töökeskkonna turvalisus Pärnu maakonna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2021

Palm, Valve. Alaealiste tingimisi ennetähtaegselt vabanemise tingimused. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2003.

Palu, Piret. Sotsiaaltöö religioosseid aspekte töös Jehoova tunnistajatega. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2013.

Pang, Annika. Paljulapseliste perede toimetulekuvõime ja neile pakutavad sotsiaalteenused Võru maakonnas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Park. Lemmi. Erihoolekandeteenuste kättesaadavus ja arenguvajadused Harjumaa näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2013.

Parm, Jaanika. Pärnumaa tervist edendavate koolide terviseedenduse strateegia rakendamine ja tegevuse planeeritav mõju õpilaste sotsiaalse arengu parandamise kontekstis. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012.

Patrason, Kai. Eesti lastekodude laste võimalused saada lapsendatud. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2011.

Paugus, Eve. Hooletalud eakatele - teenuse arendamise vajalikkusest Pärnu maakonnas Tammiste Hooldekodu ja Surju hooldekodu "Videvik" näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2019

Paugus, Pille. Võrgustikutöö lastekaitsetöös Rapla maakonna näitel. - Juhendaja Made Torokoff. - Pärnu, 2003.

Pavelson, Monika. Eluruumi tagamise teenus toimetuleku toetajana Alu sotsiaalmaja näitel. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2017

Peekman, Merle. Sotsiaalvaldkonna töötaja turvalisus Eesti kohalike omavalitsuste näitel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2007.

Peeters, Lauri. Kinnipeetavatega tehtav sotsiaaltöö Pärnu Vanglas. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002.

Peil Evelin. Välismaalastest noorte kohanemine Eesti ühiskonnaga International School of Estonia näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA; kaasjuhendaja Lucia Riet De Mahhov. - Pärnu, 2013.

Peitre, Kätlin. Noorsoopolitseinike roll võrgustikutöös noorsoopolitseinike enda pilgu läbi. - Juhendaja Juhendaja Anu Aunapuu, MA; kaasjuhendaja Liilia Mänd. - Pärnu, 2008.

Pelju, Heleri. Paikuse Põhikooli ja Sindi Gümnaasiumi 4.-8. klassi noorte huvi- ja vabaajaline tegevus kodukoha piirkonnas. - Juhendaja Tuu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2014.

Pelju, Riin. Meedia huvi sotsiaalteemade vastu kui otsustamist mõjutav tegur Pärnumaa sotsiaaltöö praktikas. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2012

Penu, Marten. Pärnu mobiilse noorsootöö roll noorte heaolu tagamisel [Võrguteavik]. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2022

Peterson, Annika. Huvihariduse ja huvitegevuse lisarahastuse seos vaesusriskis olevate 6.–9. klasside noorte kaasamisega Tori valla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2020.

Peterson, Heike. Laste väärkohtlemise märkamine alushariduse töötajate poolt Pärnu munitsipaallasteaedade näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2017.

Peterson, Irene. Tugiisikuteenuse tähendusest teenuse saajale Pärnu Lastekaitseühingu näitel. - Juhendaja Tiiu Kadajane. - Pärnu, 2002.

Peterson, Kersti. Eesti elanike koduse keskkonna ohutumaks muutmine Haapsalu ja Tartu linna ning Saue valla näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2023.

Pettai, Kersti. Sotsiaaltöötaja haridus ning rahulolu koostööga Tallinna linnas. - Juhendaja Marju Medar, PhD; kaasjuhendaja Kandela Õun, MA. - Pärnu, 2007.

Pihhus, Merle. Paikuse valla noorte huvitegevuse ja vaba aja sisustamise analüüs. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2008.

Pihlak, Katrin. Majandussurutise seos töövõimetuspensionäride arvukuse kasvuga Rapla- ja Järvamaal. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2014

Pihlak, Sirly. Psüühilise erivajadusega inimeste toimetulek ja toetuste ning teenuste vajadus Vändra alevis ja Vändra vallas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2011

Piholaan, Kelli. Üksildustunde leevendamine läbi kaasavate tegevuste AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus Kanepi Kodu näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2022

Piikmann, Kadri. Tugistruktuurid erivajadusega lastele maakoolides ja -lasteaedades. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2015

Pikk, Daniel. Noore lapsevanema arusaam perekonnast kui kooselu vormist ja omapoolse panuse vajalikkusest perekonna toimimiseks. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2014

Pikkur, Liisi. Sotsiaalteenuste korraldus kohalikus omavalitsuses Häädemeeste valla näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2017

Pilviste, Ander. 18-30 aastased noored eestlased heaoluriikide tööjõuturul Austraalia näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2009.

Pirjo, Aive; Mõško, Natalja. Koolivägivald kui probleem Pärnu linna näitel. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002.

Pitk, Margit. Vabatahtliku tegevuse olukorra kaardistamine Saaremaa hoolekandeasutustes. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2012.

Plakso, Hele. Psüühilise erivajadusega inimese taastumist ja jõustamist toetava keskkonna loomine töötamise toetamise teenuse näitel. - Juhendaja Karin Kiis, kaasjuhendaja Külli Mäe, MA. - Pärnu, 2016

Plinkner, Helina. AS Hoolekandeteenused Lääne piirkonna erihooldekodude ööpäevaringsel erihooldusteenusel töötavate tegevusjuhendajate töömotivatsioon. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2010.

Ploomipuu, Triin. Sotsiaalhoolekande valdkonnas tegutsevate mittetulundusühingute kujunemine 1990. aastatel Pärnumaal. – Juhendaja Marju Medar. – Pärnu, 2001.

Pokrovski, Marili. Tööandjate valmisolek võtta tööle pagulaste staatusega isikuid Harju maakonna näitel. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2016

Pool, Silvi. Kogukonnas elamise teenuse arengusuunad Pärnumaal spetsialistide hinnangul. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Poopuu, Kätlin. Teise tasandi nõustamise efektiivsus Saaremaa Õppenõustamiskeskuse näitel. - Juhendajad Marju Medar, PhD ja Maret Metsmaa. - Pärnu, 2012.

Poopuu, Mare. Laste asendushoolduse rakendamise võimalused Saaremaa kohalike omavalitsuste näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2014

Popilenkov, Karevi. Kuulmispuudega noorte integratsioon kogukonda Pärnu ja Tallinna näitel. - Juhendajad Valter Parve mag ja Anne Sepping. - Pärnu, 2011.

Popp, Katti. Vabatahtlike kaasamine hoolekandeasutustes Pärnumaa näitel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2011.

Pops, Katrin. Kriminaalhooldus alternatiiviks vanglale. - Juhendaja Kersti K. Kask. - Pärnu, 2003.

Praks, Piia. Avaliku-, era- ja vabatahtliku sektori poolt pakutavate sotsiaalteenuste iseärasused Pärnu linnas. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2003.

Prank, Katrin. Laste päevahoiuteenuste osutamise sisu analüüs Pärnu linna kolme lasteaia näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2008.

Preegel, Kadi. Kodukülastus kui töömeetod Pärnu linna lastekaitsespetsialistise töös. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2007.

Prikk, Madli. Teismeliste emade sotsiaalne ja materiaalne toimetulek X-organisatsiooni näitel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2007.

Puidet, Kati. Noorsookuritegevus Pärnu linnas ja maakonnas aastatel 2002-2009. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2010.

Pukk, Kerly. Pärnu 16-18-aastaste noorte tõlgendused nende perekonnasiseste suhete ja igapäevase käitumise kohta. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2012.

Pulst, Karin. Pärnumaa kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate valmisolek kasutada kogukonna ressursse eakate toimetuleku tagamiseks. - Juhendaja Karin Kiis, kaasjuhendaja Külli Mäe. - Pärnu, 2017

Pužaikina, Renata. Toimetulekukooli roll mõõduka vaimupuudega laste õpetamisel ja arendamisel. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2003.

Puusild, Gerli. Sotsiaaltöötajate haridustase ja enesetäiendamise aktiivsus Harjumaal. - Juhendajad Marju Medar, PhD ja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2007.

Põder, Kairi. Haridusasutuste tugispetsialistide tööstressi põhjused ja seosed läbipõlemisega Saaremaa valla näitel. - Juhendaja Kandela Õun, mag. - Pärnu, 2023.

Põder, Maret. Toimetulekutoetuse ja kohalike omavalitsuste eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste osa vaesuse leevendamisel Pärnu ja Viljandi maakonnas. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002.

Põldaru, Siret. Vanemahüvitist saavate emade toimetulek ja emapalga kasutusviisid Varbla valla emade näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2010.

Pähkel, Kärt. Sotsiaalpedagoogide töömeetodid ja nende abil tehtav töö õpilastega Pärnu maakonna koolide näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2021

Päll, Katrin. Lastega tehtav töö Tartu Laste Turvakodus. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012 (kasutuskeeld).

Pärn, Githa. Vanemliku hooleta lapsed Pärnu linnas: probleemid ja lahendused läbi laste ja spetsialisti pilgu. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2009.

Pärn, Kristi. Üliõpilaste läbipõlemine ja seda soodustavad tegurid Tartu Ülikooli Pärnu kolledži üliõpilaste näitel. - Juhendaja Jaanika Kukk, MA. - Pärnu, 2023.

Pärn, Rasmus. Sotsiaalteenuste kättesaadavus Alutaguse valla eakatele piiriäärsetel aladel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2023.

Pärn, Ulrika. Huvi- ja üldhariduskoolide koostöö roll vaimse tervise hoidmisel Pärnu linna 14–19aastaste noorte näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2022.

Pärna, Priit. Eesti riigi ja ühiskonna hoolitsus vigastatud sõjameeste eest aastatel 1918 - 1940. - Juhendaja  Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Pärnala, Birgit. Samaaria Eesti misjoni tegevus kinnipidamisasutustest vabanenute resotsialiseerimisel Pärnu maja näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2010.

Pääso, Urve. Viljandimaa alaealiste kriminaalhooldusaluste sotsiaalne taust ja kuritegevuse vähendamise võimalused. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002.

Pöör, Evelin. Erivajadusega lastega tegelevate õpetajate läbipõlemine Tori valla lasteaedade näitel. - Juhendaja Jaanika Kukk, MA. - Pärnu, 2023

Raadik, Annika. Narkomaania ennetamine ja uimastite tarbimine Pärnu linna koolides. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2006.

Raidma, Mariliis. Kohalike omavalitsuste võimekus pakkuda sotsiaaltoetusi ning sotsiaalteenuseid Võru maakonna näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2014.

Raidvere, Kristi. Sotsiaalhooldajate vajadus ja koolitusvajadus Järvamaal. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2007.

Randlaht, Helena. Koduloomad lähisuhtevägivalla mõjutusvahendina ja kaasohvritena valitud piirkondade näitel Eestis [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA; kaasjuhendaja Tormi Kotkas, MA. - Pärnu, 2021.

Randlaine Urmas. Lastekodu laste sotsiaalsed suhted, nende eripära ja probleemid Voka lastekodu näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2005.

Randlaine, Ursula. Üks võimalus lastekodu kasvataja professionaalse arengu suunamiseks. - Juhendaja Made Torokoff. - Pärnu, 2003.

Randmaa, Eleri. Invatranspordi teenuse rakendumise analüüs ja rahulolu teenusega võrdlevalt Tallinna ja Pärnu linna näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2010.

Randmäe, Ave. Õpilaskodu sulgemise mõju õpilastele ning nende peredele Eidapere õpilaskodu näitel. - Juhendaja Kandela Õun, mag. - Pärnu, 2023.

Randoja, Riine. Sotsiaalvaldkonna töötajate haridus ja erialane enesetäiendus Tartu maakonnas. - Juhendajad Marju Medar, PhD ja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2007.

Rannamägi, Eda. Töökiusamine erinevate põlvkondade töötajate näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2017.

Rannas, Enely. Koolivägivalla probleemid Pärnu 7-8 klasside õpilaste hulgas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2009.

Rannastu, Kai. Sotsiaalhooldja kutsestandardi analüüs tööandja, koolitaja ja töötaja pilgu läbi. - Juhendajad Sirje Pree; assistent Arvi Grünthal. - Pärnu, 2002.

Rannastu, Piret. Külade valmisolek osalemaks liikumises "kodukant". - Juhendajad Valter Parve mag, Kai Rannastu. - Pärnu, 2006.

Rao, Hille. Sotsiaaltöö supervisiooni tõhusus Päevakeskus Käo näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD; kaasjuhendaja Triin Vana. - Pärnu, 2015.

Rattasep, Kätlin. Alla üheaastaste laste emade hinnangud oma nutiseadmete kasutamisharjumustele. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2017

Raud, Kaidi. Rahvusvahelise vahetusõpilase majutamisega kaasnevad sotsiaalsed muutused vahetusperes YFU Eesti näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2019

Raud, Marit. Asenduskodu noorte ettevalmistus iseseisvaks eluks Haiba Lastekodu näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2018

Raudla, Merje. Kohtulik kontroll eestkostjate tegevuse üle Pärnu Maakohtu näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Ewe Alliksoo, MA. - Pärnu, 2022

Raudseping, Annemari. Kohaliku kogukonna kaasamise vajadused ja võimalused Uuemõisa Hoolekandeküla näitel. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2012.

Raudsepp, Merle. Lastekodulaste eluks ettevalmistamine: vajaduste hindamine ja arengu planeerimine. - Juhendaja Elmo Medar. - Pärnu, 2004.

Rea, Katrin. Puuetega inimestele pakutavad sotsiaalteenused Pärnu linnas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2008.

Rebane, Kaja. Tavakodaniku arusaam mõistest "turvalisus" ja võimalused turvalisuse tagamiseks (erinevate ametkondade ja elanikkonna roll). - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002.

Rebane, Madde. Raske või sügava vaimupuudega noort kasvatavate perede toimetulek peale noore haridussüsteemist väljumist Pärnu linna näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2013.

Rebane, Sandra. Omastehoolduse korraldamine kohalikus omavalitsuses Häädemeeste valla näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2016

Rebane, Villu. Sotsiaaltöötajate haridustase ja koolitusvajadus Järva maakonnas. - Juhendajad Marju Medar, PhD ja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2007.

Rebas, Agela. Lapsehoolduspuhkuselt endisele töökohale naasmine Tallinnas ja Harjumaal 2009-2012. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2013.

Redlich, Riina. Eakate toimetuleku hinnang ja teenuste vajadus Vigala vallas. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2003.

Rego, Eneli. Täiskasvanute omastehoolduse korraldus kohalikus omavalitsuses Märjamaa valla näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2023

Rehe Aili. Audru lasteaia eneseanalüüs. - Juhendajad Marju Medar, PhD; Aili Koodi. - Pärnu, 2005.

Reilent, Katre. Perearstide ja õdede töö väärkoheldud lastega. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2011.

Reinesberg, Ketter. Vanemate loodud koduse keskkonna ja noorte hälbiva käitumise vaheline seos Harjumaa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2021

Reinkubjas, Külli. Meediast edastatava vägivalla tajumine eelkooliealiste laste poolt. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2010.

Reino, Maris. Üldkasuliku töö rakendamine ja seda mõjutavad tegurid Tartu vangla kriminaalhooldusosakonna Jõgeva talituse näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012.

Reinson, Mirje. Alaealistele õigusrikkujatele suunatud teenused Pärnumaa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2020

Reisel, Külli. Eakate valmisolek olla abiks pagulaste kohanemisel Pärnu Väärikate Ülikooli näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2016

Remmel, Jaane. Kuressaare linna eakate rahulolu koduteenusega. - Juhendaja Monika Kumm, PhD. - Pärnu, 2020.

Riismandel, Maive. Lastega perede rahulolu holistilise regressiooniteraapia teenusega Eestis [Võrguteavik] . - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2021

Riitsaar, Kadri. Varbola piirkonna analüüs ja arengustrateegia. - Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2004.

Rikker, Evelin. Kriminaalhoolduse reorganiseerimine: õppetunnid, väljakutesd, visioonid. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2010.

Rikker, Kairi. Eakate väärkohtlemine – riskitegurid ning teadlikkuse tõstmise võimalused Pärnu linna ja maakonna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2021

Ring, Tiina. Erivajadustega inimeste tööhõive Pärnu ja Haapsalu linna näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2009.

Rits, Marko. Tšernobõli veteranide eluga toimetulek Pärnumaa näitel. - Juhendaja Valter Parve mag ; kaasjuhendaja Marju medar, PhD. - Pärnu, 2011.

Ritsmann, Ele-Mai. Pärnumaa kodanikeühenduste rahastamine aastatel 2009-2011. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2012.

Ritson, Kertu. Puudega laste vanemate toimetulek Viljandi linnas. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2007.

Rohelsaar, Gädy. Erivajadustega laste õpetaja: ametiprofiil ja -spetsiifika toimetulekukooli näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2009.

Rohula, Regina. Koolivägivald maakoolides Läänemaa kolme maakooli 6.-9. klasside põhjal. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2004.

Rondo, Kairi. Erivajadustega lastele pakutavate sotsiaalteenuste kättesaadavus Saue vallas [Võrguteavik]. - Juhendaja Ewe Alliksoo, MA. - Pärnu, 2021.

Room, Tõnis. Pärnu linna üheksandate klasside õpilaste teadlikkus koolisotsiaaltööst. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2006.

Roomets, Karoliina. Sotsiaalala töötajate motivaatorid ning nende olulisus personali töölt lahkumise kavatsusele Saaremaa Vallavalitsuse näitel. - Juhendaja Jaanika Kukk, MA. - Pärnu, 2023.

Roosarüütel, Aile. Pensionäride hinnang oma elukvaliteedile Vändra valla näitel. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2003.

Roosimaa, Madis. Koolinoorte sõltuvusainete tarbimine Hiiumaa näitel. - Juhendaja Valter Parve mag ; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2017

Roosmaa, Helen. Perekonna mõju õpilaste sotsiaalsetele suhetele koolis. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2010.

Roosvald, Katre. Koolivägivald Läänemaa koolide kaheksandates klassides. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2005.

Roots, Laura. Õpitulemuste seos vaimse ja füüsilise vägivalla kogemisega täisealiste keskharidust omandavate õpilaste näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2020

Rosenstein, Marika. Sotsiaalteenuste funktsionaalne kvaliteet ja hindamise kriteeriumid. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2001.

Rozenkron, Elve. Põhihariduseta noorte võimalused haridustee jätkamisel ja eriala omandamisel Saare maakonna näitel. - Juhendaja Valter Parve mag; kaasjuhendaja Kai Rannastu. - Pärnu, 2007.

Rubin, Tauno. Õpikeskkonna uuring psüühilise erivajadusega üliõpilaste toetamisel Tartu Ülikooli näitel. - Juhendajad Valter Parve mag ja Toomas Kask, MA. - Pärnu, 2019

Rumberg, Siim. Üldkasuliku töö korraldusega seotud probleemid juhendajate vaatest Pärnumaa näitel. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2018

Rummel, Aino. Sotsiaalteenuste vajadus Muhu valla näitel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2008.

Ruubel, Kristen. Alla 21 aastaste noorte hasartmängusõltuvuse probleemid ja rehabilitatsiooni võimalused. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2008.

Ruubel, Reet. Puudega lapse perede sotsiaalne võrgustik ja toimetulek Tallinna näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2008.

Ruukel, Ragna. Puuetega inimeste rekreatsioonivõimalused Mulgi vallas. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2018

Ruus, Raina. Koolikohustuse eiramine koolisotsiaaltöö seisukohalt. - Juhendaja Judit Strömpl. - Pärnu, 2002.

Rõõm, Merili. Tugiisiku teenuse mõju täiskasvanud psüühilise erivajadusega inimese perekonna toimetulekule. - Juhendaja Liina Käär, MA; kaasjuhendaja Kadri Eenraid. - Pärnu, 2016.

Rõõmus, Jaana. Täiskasvanud tugiisiku mõju riskigrupi lapsele liikumise Vanem Vend Vanem Õde Pärnu näitel. - Juhendajad Valter Parve, mag ja Liina Käär. Pärnu, 2004.

Rätsep, Hanna. Kaasava hariduse mitmetahulisus Tori Põhikooli näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2019

Ründal, Liia. Raplamaa töötute valmisolek ja võimalused kaugtööks. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2014.

Rüütel, Tom. Kuressaare linna lasteaedade suutlikkus vastu võtta liikumispuudega last. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2011.

Saar, Eleri. Klassikursust kordama jäänud 6. - 8. klassi noormeeste probleemide analüüs. - Juhendaja Made Torokoff. - Pärnu, 2003.

Saar, Kairi. Kooliealiste noorte jõudmine uimastiteni ja tarbimisharjumused - kogemused x valla näitel. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2019

Saar, Karina. Koolinoorte teadlikkus sotsiaalpedagoogi rollist ja tööülesannetest Viljandi koolide 6.–8. klasside näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2021

Saar, Mai. Puudega inimestele sotsiaalteenuste kättesaadavuse tagamise võimalused kaheteistkümne Pärnumaa omavalitsuse näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2006.

Saar, Siiri. Tartu Ülikooli Pärnu kolledži sotsiaaltöö korralduse eriala vilistlaste kutsekindlus. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2011.

Saar, Tiiu. Lastele suunatud õpiabi ja tugiteenused põhihariduse omandamisel käitumisraskustega laste eriklassi näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2010.

Saarsen, Kärt. Sotsiaalteenuste korraldamise vormid kohalikes omavalitsustes. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD; kaasjuhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2015

Saat, Kaja. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse liikumispuudega õppijate rahulolu õpilaskodu teenustega. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2009.

Saatman, Hardi. NEET-noorte riskikäitumist mõjutavad tegurid Jõhvi valla noorte näitel. - Juhendaja Valter Parve, mag. - Pärnu, 2023.

Sabiin, Sirli. Eakate aktiivne vananemine ja nende elukvaliteet Varbla vallas. - Juhendaja Marju Medar,  PhD. - Pärnu, 2011.

Safonova, Marika. Viljandi maakonna üldhooldekodudes töötavate sotsiaalhooldajate töörahulolu ja -motivatsioon. - Juhendaja Elmo Medar, MA; kaasjuhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2009.

Saks, Liisa. Teismeeas sünnitanud emade toimetulek Caritas Tallinna ja Pärnu perearstikeskuste näitel. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2014.

Saksakulm, Helbe. Eakate toimetulek ja teenuste vajadus Saare maakonna nelja valla näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2015

Salus, Eda. Õpilase ja õpetaja vahelised suhted ja seda mõjutavad tegurid. - Juhendaja Judit Strömpl. - Pärnu, 2002.

Sanglepp, Karmen. Psüühiliste erivajadustega inimestele pakutavad teenused ja nendega rahulolu AS Hoolekandeteenused Tori Kodu näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2015.

Sarap, Maarja. Isasid kaasav praktika juhtumite lahendamisel lastekaitses Tartu ja Pärnu linna näitel . - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2017

Sarap, Maila. Sotsiaaltöö maine Valga maakonna kooliõpilaste hulgas. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2008.

Sarv, Alice. Tugipere roll ja funktsioonid asendushoolduse kontekstis ühe asenduskodu näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2012.

Sass, Jaanus. Vanematega elatud perioodi mõju lastekodusse sattunud lastel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2007.

Saul, Helje. Noorte haridus- ja tööturusüsteemist eemalejäämise põhjused ning sellega kaasnevad sotsiaalsed riskid. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2014.

Saveljev, Keit. Õpetajatele suunatud vägivald Pärnumaa üldhariduskoolide näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2017

Saveljeva, Helen. Võlanõustamisteenuse vajadus ja kättesaadavus Pärnu linna näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2013

Savolainen, Jane. Sotsiaalteenuste kättesaadavus ja kvaliteet Kastre valla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2021

Schwanenflügel, Kersti von. Sotsiaalne talupidamine Naatsaku talu näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2017

Seegar, Sirli. Üldkasuliku töö kohaldamine ja selle mõju retsidiivsusele Tallinna Vangla Pärnu kriminaalhooldusosakonna Pärnu talituse näitel 2009-2011. - Juhendaja Marju Medar, PhD; kaasjuhendaja Eve Hiiemäe. - Pärnu, 2012.

Seeme, Liis. Õpilaste arusaam sotsiaalpedagoogide tööülesannetest ning rollist Põlva maakonna gümnaasiumite näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2016

Sepa, Leana. Kriminaalhooldus alaealiste väärtushinnangute ümberkujundajana. - Juhendaja Kersti L. Kask. - Pärnu, 2003.

Sepman, Mari. Rehabilitatsiooniteenuste vajadus ja pakkumine kinnipidamiskohast vabanenutele Saare Maakonnas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2006.

Sepp, Juta. Lähisuhtevägivallatsejatele osutatavad teenused Saarema näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2019

Sepp, Tiiu. Rehabilitatsiooniteenuse saaja hinnang tema kaasatusele ja enesemääramisõigusele Jõhvi haigla näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag ; kaasjuhendaja Triin Vana, MSc. - Pärnu, 2017

Seppik, Margit. Õendus - interdistsiplinaarne meeskonnatöö kogukonnas. - Juhendaja Valter Parve. - Pärnu, 2002.

Sibrits, Kerli. Riikliku ja vabatahtliku lastekaitse võrdlev analüüs Pärnu linna näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2002.

Sikk, Ave. Põhikooli õpilaste suitsidaalne käitumine sotsiaalpedagoogide pilgu läbi Tartu linna näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2018

Sikk, Kati. Klientide rahulolu rehabilitatsiooniteenustega Põhja-Eesti Taastusravikeskuse näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2016

Sikka, Kerttu. Narkootikumide tarvitamine Harjumaa õpilaste seas. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002.

Sild, Merli. Tööandjate valmisolek vähenenud töövõimega inimeste tööle võtmisel töövõimereformi rakendumisel Maaeluministeeriumi valitsemisala allasutuste näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2016

Sillaots, Irja. Üksinda puudega last kasvatavate üksikvanemate toimetulek ja nende toetamise vajadus. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012.

Sinikas, Tiiu. Palliatiivse ravi osa hooldusravi võrgu arengus Pärnu maakonnas aastatel 2002-2004. - Juhendaja Marju Medar, PhD; Margit Seppik. - Pärnu, 2004.

Sirk, Kadri. Elva Väikelastekodu reorganiseerimisega seotud mõjud lastele. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2017

Siruli, Monika. Liikumispuudega inimestele isikliku abistaja teenuse osutamine Eesti omavalitsuste näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA; kaasjuhendaja Tiia Sihver, MA. - Pärnu, 2021

Sisask, Mari. Sotsiaalteenuste arendamise vajadus omastehoolduses Pärnumaal 2015-2018 aasta andmete põhjal. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2019

Sits, Karmen. Õpilase heaolu mõningad aspektid Pärnu linna koolide näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2003.

Skljarenko, Marina. Intellektipuudega inimesed sotsiaalmeedia kasutajatena Saaremaa näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2018

Soieva, Gerly. Eakate aktiivsena vananemise võimalused Alatskivi valla näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2014

Sommer, Tiiu. Leader programmi rakendumine ja sotsiaalne kapital Pärnu Lahe Partnerluskogu näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2010.

Sooman, Katrin. Paikuse Päevakeskuse sotsiaalkorterites elavate eakate sotsiaalteenuste kasutamine ning hinnang oma elukvaliteedile. - Juhendaja Jaana Kannistu, MA. - Pärnu, 2007.

Soon, Kelli. Sotsiaaltöötaja - meditsiinipersonali meeskonna liige või eraldiseisev allüksus. - Juhendaja Karin Kiis. - Pärnu, 2017 

Soorm, Carmen. Eakate hinnang liikluskäitumisele Pärnu linna Väärikate ülikooli ja mittetulundusühingu "Eakate Ühing Elulust" näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2015.

Sork, Sigrid. Lihtsustatud õppekaval haridusliku erivajadusega õppijate teadlikkus tööturule siirdumisest nelja kutsekooli näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2016.

Starostin, Egle. Lapsevanemate ootused ja teadlikkus sotsiaalpedagoogi rollist ja tööülesannetest Viljandi põhikoolide II ja III kooliastme näitel. - Juhendaja Ewe Alliksoo, MA. - Pärnu, 2023.

Suits, Kaja. Lapsevanema ja kooli koostöö seos õpilase hoolsuse ja vaimse tervisega Tallinna Rahumäe Põhikooli näitel. - Juhendaja Valter Parve, mag. - Pärnu, 2023.

Sula, Signe. Puuetega inimeste kaasamine laiapindsesse riigikaitsesse [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2020.

Sults, Kaisa. Tööturuameti (TTA) Pärnumaa osakonna töömotivatsiooni ja töörahulolu uuring. - Juhendaja Marju Medar, PhD; kaasjuhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2006.

Sulu, Marina. "Õpioskuste kursuse" mõju väljaselgitamine Tartu Kutsehariduskeskuse näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2008.

Sumbajeva, Olga. Andekas laps koolis - vajadused ja võimalused Pärnu linnas. - Juhendaja sotsiaaltöö magister Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2004.

Susi, Agne. Juhi roll koostöö kujundamisel tervishoiu süsteemis Pärnu näitel. - Juhendaja Made Torokoff, MA. - Pärnu, 2004.

Sutt, Gerli. Sisserändajate kohanemisprotsessiga toimetulek Pärnus. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2018

Säde, Eha. Sotsiaalteenuste nõudlus ja pakkumine Sindi linnas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Šapkin, Ave. Hoolekogu roll lasteasutuse arengu kavandamisel ja juhtimisel Audru valla näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2014.

Zagorski, Katrin. Eakatele suunatud ohutusalane ennetustöö Lääne - Eesti Päästekeskuse näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD; kaasjuhendaja Piret Seire. - Pärnu, 2007.

Zarembinski, Janina. Vene keelt põhikeelena kõnelevate laste sotsiaalne toimetulek "S" kooli näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2007.

Zeiger, Oliivika. Vanemlik hoolimatus antisotsiaalse käitumise kujundajana. – Juhendaja Lemme Haldre. – Pärnu, 2001.

Zenjova, Julia. Kriminaalhooldusega tegelevate spetsialistide pädevus, tööülesanded, -tingimused ja koolitusvajadus. - Juhendaja Marju Medar, PhD; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2008.

Ziehr, Keio. Eesti noorte rahvusvaheline vabatahtlik teenistus laste ja noortega. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2014.

Želizko, Daisi. Sotsiaalne ettevõtlus kolmandas sektoris Pärnumaal Kodanikeühiskonna Sihtkapitali poolt toetatud projektide näitel. - Juhendaja Tiiu kamdron, PhD; kaasjuhendaja Krista Habakukk. - Pärnu, 2014

Taidla, Anna-Maria. Võrgustikutöö lastekaitses Pärnu linna näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2017

Taits, Triinu. Õpilaskodu roll sotsiaalsete probleemide leevendamisel Ala Põhikooli õpilaskodu näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2013

Talgre, Kirta. Laste sotsiaalsete oskuste arendamine Waldorf koolis. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2014

Tali, Aule. Supervisioon kui töötaja professionaalse arengu suunamise võimalus lastekaitsetöö näitel. - Juhendaja Made Torokoff. - Pärnu, 2003.

Talmeister, Ülle. Rehabilitatsioonimeeskondade vajadus kvalifitseeritud spetsialistide järele aastal 2015. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2015.

Talts, Eve. Seltsingu Martad tegevus ja mõju kogukonnas Kilingi-Nõmme linna näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2006.

Talvik, Viivi. Eakate aktiivsena vananemine ja võimalused Pärnu linna näitel. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2013.

Tamm, Aivi. Kooli hoolekogu roll koolivägivalla ennetamisel Jõgeva linna kahe kooli näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2010.

Tamm, Domnika. Võrgustikutöö ja koostöö hetkeseis Tallinna Lastekodu näitel. - Juhendaja Made Torokoff. - Pärnu, 2003.

Tamm, Hanna-Liisa. Asendushoolduselt elluastunud noorte toimetulek iseseisva eluga [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2021.

Tamm, Keiu. Ajutraumaga isikute traumajärgne rehabilitatsioon perekonnas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2011.

Tamm, Kristine. Erakorralise sotsiaalabi korraldus Pärnu linna näitel. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2023.

Tamm, Liis. Erihooldekodude reorganiseerimine Türi Kodu näitel: võimalused ja probleemid. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2016.

Tamm, Nele. Anatol Pikase Ühise Mure meetodi kasutamine koolikiusamise juhtumitega tegelemiseks. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2010.

Tamm, Raimo. Sotsiaaltöötaja vajalikkus ja roll psüühikahäiretega õpilaste koolis Orissaare Internaatkooli näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2006.

Tammeoks, Haini. Eakate väärkohtlemine ja nende abistamise võimalused Pärnumaal. - Juhendaja Kandela Õun, mag., kaasjuhendaja Margo Orupõld. - Pärnu, 2023.

Tammesalu, Anne. Pärnu linnas elavate noorte lastega perede toimetulek, sotsiaaltoetuste ja -teenuste kasutamine ning vajadused. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2010.

Tammeveski, Kädi. Eakate sotsiaalteenuste ja -toetuste vajadustepõhine kättesaadavus Hiiu maakonna näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2012.

Tammine, Diana. Kiusamiskäitumise ennetamine läbi mängude juhendamise Sindi Lasteaia 5-6 aastaste laste näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD, kaasjuhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2018

Tartu, Merike. Pereliikmete hinnang Down'i sündroomiga noorte iseseisvat elu toetavatele teenustele. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2013.

Tarus, Rutt. Õpetajate tööstress kaasava haridusega koolis Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2014 (kasutuskeeld).

Tass, Laura. Rehabilitatsiooniteenuse rakendumine Eestis aastatel 2005-2009. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2009.

Tauk, Maarja. Tallinna SOS Noortekodu kasvukeskkonnana töötajate ja noorte hinnangul. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2007.

Teder, Merike. Isikukeskne erihoolekande teenusmudel psüühilise erivajadusega inimeste toetajana Tori valla näitel. - Juhendaja Kandela Õun, mag. - Pärnu, 2023.

Teever, Kersti. Kasuperede olukord ja toimetulek Viljandimaal. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2006.

Tekkel, Liisu. Uimastisõltlastele käitumiskontrolli ajaks määratud tegevused ja nende täitmine Tartu vangla kriminaalhooldusosakonna näitel. - Juhendaja Karin Kiis, kaasjuhendaja Linda Paap. - Pärnu, 2018

Tenno, Liina. Hariduslike erivajadustega õpilaste sotsiaalsed probleemid ja nende põhjused kutseõppeasutustes. - Juhendaja Inga Mutso, MA. - Pärnu, 2005.

Tenusaar, Elo. Pärnu Lastekodu peremajade süsteemile ülemineku analüüs. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2008.

Terasmaa, Triin. Ühiskonna suhtumine homoseksuaalsusesse. – Juhendaja Marju Medar. – Pärnu, 2001.

Tetsmann, Elerin. Politsei ja kohaliku omavalitsuse koostöövõimalused lähisuhtevägivalla varajasel märkamisel ja sekkumisel Viljandi maakonna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2021

Tihomirova, Age. Koolivägivalla ennetamise ja leevendamise võimalused Pärnumaa Kutsehariduskeskuses. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2013.

Tiigirand, Liis. Tööandjate valmisolek võtta tööle vähenenud töövõimega inimesi Rapla valla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2021

Tiirik, Mailis. Ootused mobiilsele noorsootööle Pärnu linna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2020.

Tiits, Kristi. Lapsevanema ebatraditsioonilise tööaja mõju lapse käitumisele Pärnu linna elanike näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2020

Tikerpuu, Mari. Sotsiaaltoetused ja -teenused perede toimetuleku tagajana Saarde vallas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012.

Tikkerbär, Kristi. Viljandi linna täisealine kogukonnaliige koolivägivalla mõjutajana. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2016

Timberg, Mariann. Pärnu linna täiskasvanute varjupaiga klientide rahulolu pakutud teenusega. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2019

Timm, Tuuli. Sotsiaaltöötajate töökohad ja pädevus Läänemaal. - Juhendajad Marju Medar, PhD ja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2007.

Tina, Andres. Vaimupuudega erikooli lõpetanute toimetulek Raikküla kooli näitel. - Juhendaja  Inga Mutso, MA. - Pärnu, 2004.

Tischler, Evelin. Õdede ja vendade vaheline vägivald noorte pilgu läbi Pärnu üldhariduskoolide näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2014.

Tobreluts, Piret. Depressiooni ja suitsidiaalsust põhjustavate psühholoogiliste ja sotsiaalsete tegurite esinemine X kooli 8. - 10. klasside noortel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2007.

Tohv, Marii. Hariduse kättesaadavuse tagamine erivajadusega lastele Järvamaal. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2009.

Tohver, Sille. Võimalikud takistused hoolduspere teenuse pakkumisel praktiseerivate hooldusperede näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2018

Tohvert, Jane. Rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavus ja rahulolu Rakvere Haigla näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2015

Tomar, Helen. Tööalase rehabilitatsiooni teenusel osalenud klientide kogemused Pärnu maakonna näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2019

Tomikas, Kristi. Avaliku korra vastu suunatud kuritegude jaotumine Pärnu Politseiprefektuuris; soodustegurid ja nende välistamise võimalused professionaalide arvates. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002.

Tomingas, Alice. Pärnu " Päikesejänku " lasteaia tegevuse analüüs. - Juhendaja Marju Medar, Maret Põlluste. - Pärnu, 2003

Tomingas, Tuuli-Mai. Haldusreformi mõju eakatele suunatud koduteenuse kvaliteedile ja kättesaadavusele Paikuse osavalla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2022

Toome, Külli. Eakate ja puuetega inimeste sotsiaalteenuste hetkeseis ja arenguvõimalused Sindi linnas .- Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012.

Toomemägi, Keiti. Pereliikmete rahulolu igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiuteenusega Tartu Maarja Tugikeskuse näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2020.

Tosin, Teili. Sotsiaaltöö ja sotsiaalkaitse enneaegselt sündinud laste perede toetamiseks Eestis. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2011.

Touart, Bianka. Lapse seksuaalne väärkohtlemine ja selle mõju ohvri hilisemale elule ning ennetamis- ja sekkumisvõimalused. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2013.

Troon, Tõnu. Noorsootöötajate töörahulolu ja motivatsioon Valgamaa näitel. - Juhendaja Tiiu Kamdron, PhD. - Pärnu, 2012.

Trope, Alex. Sotsiaalprogrammide mõju kinnipeetavatele Pärnu vanglas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2007.

Truu, Marko. Vabatahtlik lastekaitsetöö Pärnus ja Pärnumaal. – Juhendaja Marju Medar. – Pärnu, 2001.

Truupõld, Tuuli. Vanemaealiste toimetulek sotsiaalsete probleemidega tänapäeva koolis. - Juhendaja  Inga Mutso, MA. - Pärnu, 2006.

Tsokalo, Regina. Eesti seksuaalvähemuste vaimse heaolu kaardistus ning teadlikkus kunstiteraapiast [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2021

Tsupilo, Aita; Abakanov, Virve. Pärnu linna noorte sotsiaalsed suhted- soodustegurid ja riskid. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002.

Tšebotnikova, Liis. Erivajadustega inimeste käsitööd turundavate sotsiaalsete ettevõtete võrgustike vajadusuuring Pärnu linna näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2017

Tubarik, Rita. Parkinsoni tõvega inimeste kogemused rehabilitatsiooniprogrammis osalemisest AS Põlva Haigla Rehabilitatsioonikeskuse näitel. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2017

Tulgiste, Kristin. Hooldusperedest aastatel 2005-2016 elluastunud noorte toimetulek Eesti näitel . - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2017

Turm, Gerli. Klientide rahatarkus ja selle edendamise vajalikkus Johannes Mihkelsoni Keskuse näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2022

Tõkke, Helver. Peremudel - üksikvanem ja vanavanem. - Juhendaja Inga Mutso. - Pärnu, 2002.

Tõldsepp, Ene. Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekandeteenuste vajalikkusest Hiiu maakonnas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Tõllimäe, Elise. Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajate hoiakud ja võimalused HIV-positiivsete elanikega tegelemisel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2013.

Tõniste, Kaisa. Välisüliõpilaste sotsiaalsed probleemid Tartu Ülikooli Pärnu kolledži näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag ; kaasjuhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2014.

Tõnts, Triin. Infogrupp lapsevanematele kui üks grupitöö kasutamise võimalus tervishoiu sotsiaaltöös. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2008.

Tõru, Anneli. Vaimupuudega laste rehabilitatsioon Saare maakonnas. - Juhendaja Inga Mutso, MA. - Pärnu, 2005.

Tähiste, Triinu. Vabatahtlikkus kui väärtus ja osa elukvaliteedist. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012.

Täht, Ene. Kogukonna ootused elukeskkonnale ja ettepanekud valla arengukavale Lavassaare valla näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2007.

Udu, Kiira. Noorsootöö võimalused ja vajadused Pärnumaal kohalike omavalitsuste noorsoo- ja sotsiaaltöötajate pilgu läbi. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2008.

Uibo, Karin. Alaealiste hälbekäitumise tajumisest ja võimalikest muutumisstrateegiatest Pärnu linna "X" koolide kasvatusraskustega klassi õpilaste näitel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2010.

Uibo, Triin. Perekonna võimalused eaka hooldamisel ja arengusuunad eakate hoolekande korraldamisel Antsla valla näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2018.

Uibu, Lilian. 7.-9. klassi õpilaste vaimne heaolu ja teadlikkus abi saamise võimalustest Tori valla näitel. - Juhendaja Kandela Õun, mag. - Pärnu, 2023.

Uppin, Lea. Puuetega imimestele suunatud arengustrateegia Valga maakonnas. - Juhendaja magister Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2004.

Urba, Ülle. Soodustegurid varavastaste kuritegude sooritamiseks ja nende välistamise võimalused. - Juhendaja Marju Medar. - Pärnu, 2002.

Urgard, Signe. Kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate klienditöötegevused suitsiidiriskis olevate inimestega Tartu ja Pärnu näitel. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2006.

Uuetoa, Marianne. Asenduskodus elanud noorte ettevalmistus ja toimetulek iseseisva eluga Tartumaa näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2015.

Uusmees, Margit. Lapse psühhosotsiaalne toimetulek Harku valla Pangapealse lasteaias. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2009.

Vabrit, Kaidi. Vanglast vabanenute hinnang vanglates läbiviidavatele taasühiskonnastavatele tegevustele [Võrguteavik]. - Juhendaja Monika Kumm, PhD; kaasjuhendaja Merike Tartu, MA. - Pärnu, 2020

Vabrit, Kersti. Puudega töötute hetkeolukord ja töölerakendumise võimalused Viljandi linnas. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2008.

Vabrit, Mirjam. Noorsootöö arengusuunad Surju vallas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2008.

Vadam, Maris. Eesti perede toimetulek ja kohanemine Soomes. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2019

Vaga, Tuuli-Brit. Meedia roll lastekaitsetöö kuvandi kujunemisel Eesti elanike arvates. - Juhendajad Kandela Õun mag, Liilia Mänd, MA. - Pärnu, 2018

Vahenurm, Haidi; Rentnik, Reelika. Hooldusperetöö hetkeseis Eestis. - Juhendajad Andres Siplane, Valter Parve mag. - Pärnu, 2002.

Vaht, Jane. Teenindaja vastavuse uuring eaka klieni ootustele Saaremaa SPA hotelli Meri näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Kuressaare, 2004.

Vahter, Kerli. Sotsiaalteenuste kättesaadavus ja vajadus eakatele Vändra alevi näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2015

Vaikmäe, Karin. Vähihaigete sotsiaalne toimetulek MTÜ Võrumaa vähihaigete ühenduse liikmete näitel. - Juhendaja Gagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2015.

Vainoja, Sigrid. Mentorlusprogramm Vanem Vend Vanem Õde tõhusus Pärnu linna näitel. - Juhendaja Ewe Alliksoo, MA. - Pärnu, 2023.

Vainola, Brigitta. Pärnumaa represseeritute mälestused küüditamisest. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2010.

Valk, Triin. Hooldekodu teenuse kvaliteedi hindamine kolme Saare maakonna hooldekodu näitel. - Juhendaja Liina Käär; kaasjuhendaja Kai Rannastu. - Pärnu, 2009.

Valli, Kätlin. Koolistress ja õpimotivatsioon Pärnu Rääma Põhikooli 5.-9. klasside näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2016

Vallimäe, Anneliis. Hüperaktiivsed lapsed ja nende vanemate toimetulek Tallinna linnas. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2009.

Vallimäe, Monika. Lastekodu peremudelite võrdlus Haiba ja Viiratsi lastekodude ning SOS lasteküla näitel. - Juhendaja Inga Mutso, MA. - Pärnu, 2005.

Vallistu, Ede. Koolivägivald ja selle lahendused Haapsalu Gümnaasiumi 6.-8. klasside näitel. - Juhendaja Liina Käär. - Pärnu, 2007.

Valo, Kätrin. Noorte alkoholitarbimise põhjused, harjumused ja teadlikkus selle kahjulikkusest. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2014

Vanem, Lii. Noorsootöö vajalikkus, sellest eemalejäämise põhjused ja tagajärjed Kuressaare linna näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2014

Vares, Gerda. Noorte sotsiaalse kaasatuse analüüs Pärnu maakonna avatud noortekeskuste näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2010.

Varik, Diana. Eakate hoolekande korraldus Saaremaal. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2007.

Vavilova, Merilin. Koostöö rehabilitatsioonimeeskonna ning teenusesaajate ja kogukonna vahel Võrumaa teenusesaajate näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Dagmar Narusson, PhD. - Pärnu, 2020

Vechterstein, Senni. Sotsiaalpedagoogi ametikoha vajalikkus koolieelses lasteasutuses Paide lasteaedade näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2022

Veeväli, Lehti. Pärnu maakonna põhikoolide direktorite nägemus koolisotsiaaltööst. - Juhendaja Judit Strömpl. - Pärnu, 2003.

Veike, Ilona. Pärnu linna ja maakonna hooldusperede koolitusootused. - Juhendaja Judit Strömpl; kaasjuhendaja Andres Siplane. - Pärnu, 2003.

Vellak, Kadri. Pikaajalistele töötutele pakutavate tööturuteenuste tulemuslikkus Võru maakonna näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2020.

Veltmann, Triin. Eakate sotsiaalteenuste vajadus ja rahulolu pakutavate sotsiaalteenustega Tallinna Nõmme- ja Kristiine sotsiaalmaja näitel. - Juhendaja Valter Parve mag ; kaasjuhendaja Ülle Kasepalu, MA. - Pärnu, 2008.

Vender, Kristi. Toitumishäirete esinemine ja selle leevendamise võimalused Pärnu linnas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2006.

Veskmets, Merili. Heategevuskampaania läbiviimise protsess Tansaania Iluhya Keskkooli toetuskampaania näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag; kaasjuhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2015.

Vestel, Ave. Riigi- ja kogukonnapoolsete toetusvõimaluste võrdlus Soome ja Eesti perekondade näitel Alzheimeri tõbe põdevate isikute hooldamisel. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2015

Vester, Kristin. Infrastruktuuri hindamine Pärnu linna ümbruse uusasumites. - Juhendaja Elmo Medar. - Pärnu, 2005.

Viibur, Malle. Keila SOS Lastekülas kasvanud noorte toimetulek emana. - Juhendaja Maju Medar, PhD. - Pärnu, 2011.

Viickberg, Relika. Õpilaskodu noorte igapäevaelu toetajana Eidapere Õpilaskodu näitel. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2012.

Viidebaum, Maria. Alaealiste tagasi sattumine rehabilitatsiooniprogrammi Tallinna Laste Turvakeskuse näitel. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2018

Viira, Tiina. Eakate ja erivajadustega täiskavanud inimeste hooldusteenuse nõudlus ja pakkumine Paistu vallas. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2011.

Villemson, Helen. Üliõpilaste informeeritus pensionikindlustusest Eestis. - Juhendaja sotsiaaltöö magister Marju Medar, PhD. - Tallinn, 2004.

Villup, Riido. Personali hindamine Tori Hooldekodu näitel. - Juhendja Sander Jänes. - Pärnu, 2003.

Vinkel, Kristi. Eakate tegevuses püsimise võimalused Jõgeva linna näitel. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2014

Vinni, Kadri. Erivajadustega õpilaste toimetulek Saare maakonna üldhariduskoolides. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2012.

Virnas, Janeli. Õpilasfirmade programmi mõju noorte sotsiaalsete oskuste arengule noorte hinnangul. - Juhendaja Katrin Saks, PhD. - Pärnu, 2017

Visor, Ave. Suitsetamine ja alkoholi tarbimine Viljandi maakonna koolinoorte seas. - Juhendaja Inga Mutso; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2003.

Voltenberg, Janeliis. Vanemaealiste sotsiaalne, materiaalne ja psühholoogiline valmisolek vananemiseks Koeru valla näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2015.

Voolaid, Merle. Üksi elavate eakate sotsiaalne aktiivsus ja üksildustunne Märjamaa valla näitel. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2023.

Võrk, Maarja. Sõltuvusprobleemidega tööealiste inimeste kogukonda integreerimine Raplamaal [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2020.

Võrk, Sulev. Organisatsiooniline õppimine Iru Hooldekodu näitel. - Juhendaja Made Torokoff. - Pärnu, 2003.

Välba, Helerin. Eesti vabatahtlike tegevuse ülevaade Aafrikas Ghana, Keenia ja Uganda näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag ; kaasjuhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2015.

Väli, Ave. Haldusreformi mõju sotsiaalteenuste korraldamisele ja kättesaadavusele Kihelkonna osavalla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2020.

Väli, Merike. Tegevteenistusest tingitud sotsiaalsed probleemid kaitseväelaste peredes. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2007.

Välis, Anu. Integreeritud teenuste vajalikkus PAIK projekti näitel Viljandi Haiglas [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2021

Väljaots, Kadri. Sundüürnike toimetulekuprobleemid Pärnu linnas. - Juhendaja Marju Medar, PhD . - Pärnu, 2004.

Väljas, Eliis. Loomateraapia kasutamise võimalused puudega laste rehabilitatsioonis Pärnu linna rehabilitatsiooniasutuste näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2020

Väälmaa, Annika. Alkoholivaba noortekohviku loomise idee testimine Kuressaare linna kultuuriruumis. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2007.

Õige, Riini. Eestkosteasutuse töö korraldus Halinga valla näitel. - Juhendajad Marju Medar, PhD; Ulvi Reimets. - Pärnu, 2005.

Õisman, Linda. Koostöö kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonna ja sotsiaalasutuste vahel Pärnu linna näitel. - Juhendaja Anne Rähn. - Pärnu, 2017.

Õismets, Anu. Perekonna toimetulek aktiivsus- ja tähelepanuhäirega 7–15-aastaste laste kasvatamisel Eesti näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2020

Õispuu, Ingrid. Koerte kasutamine inimeste abistamisel rehabilitatsiooni valdkonnas ja sotsiaaltöös. - Juhendaja Dagmar Narusson, MA. - Pärnu, 2014.

Õunap, Kristi. Õpilaste interpersonaalsed suhted põhikooli kaheksandates klassides Tartu Kommertsgümnaasiumi näitel. - Juhendaja Marju Medar, PhD. - Pärnu, 2005.

Õunpuu, Kristjan. Päästeameti ja kohalike omavalitsuste koostöö tuleohutuse tagamisel Pärnumaa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2021

Öövel, Mari-Liis. Koolivahetus koolist väljalangemise ennetamiseks. - Juhendaja Valter Parve mag. - Pärnu, 2003.

Üprus, Kaisa. Psühholoogilise abi kulude hüvitis riiklikus ohvriabisüsteemis. - Juhendaja Anu Aunapuu, MA. - Pärnu, 2010.

Мартынов, Александр. Социальная реабилитация наркозависимых подростков. - Научный руководитель С. Джалалов. - Нарва, 2010

Петросян, Жанетта. Анализ системы социальной помощи и поддержки людей трудоспособного возраста с органиченными возможностямию. -  Руководитель Елена Иванова. - Нарва, 2010

Aarik, Mari. Väikemajutusettevõtete koostöö ja ühisturundus Vihula valla näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2004.

Aas Kärol. Kliendirahulolu kriisi ajal Viiking Spaa Hotelli näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2021 (ligipääs piiratud kuni 18.05.2026)

Aasma, Astrit. Turismialane seadusandlus Eestis. – Juhendaja Aita Antson. – Pärnu, 2001

Aasma, Merili. Kogukonnapõhise sihtkoha müügikanalid Elva puhkepiirkonna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2022

Aaspalu, Mariliis. Heaolupõhimõtete kasutamine Estonia ravispaa teenuste arendamisel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2015.

Aava, Angelika. Veiniturismitoodete ja -teenuste arendamise võimalused Eestis. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2017

Aavik, Janar. Hooajalisuse vähendamise strateegiad Georg Ots SPA Hotelli näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2012.

Abel, Airiin. Turismisihtkoha arendamine kriisi ajal Pärnumaa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2021

Aben, Anella. Hariva turismitoote arendamine Tartu Loodusmaja näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA; kaasjuhendaja Marika Kose, MSc. - Pärnu, 2021

Abol, Galina. Majutuskoha äriplaani koostamine Anette Hosteli näitel. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2005.

Adamson, Kristiina. Päevaspaa kontseptsiooni arendamine FitLife Tartu Eedeni spordiklubi Ilutoa näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2013.

Adamson, Triin. Tallinn Cardi partnerite rahulolu koostöö ja ühisturundusega. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2013.

Aedmäe, Anu. Lossi Hotelli ümberpositsioonimine butiikhotelliks. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2007

Aer, Annabel. Turismisihtkoha kuvand siseturistide hulgas Saaremaa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2022

Aermates, Triin. Hotelli logistilised süsteemid. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2002.

Aidla, Katrin. Tehvandi olümpiakeskuse turunduse planeerimine. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2004.

Aigro, Maarja. Hotelli vastuvõtuteenuse disainimine Hedon Spa & Hotelli näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2021.

Ainsaar, Taavi. Sündmustoote arendamine Tamme Traube talu näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2023.

Ait, Alissa. Siseklientide teenindamise tõhustamine hotell L’Embitu näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2023.

Ajaots, Margit. Loodusturismi sihtkoha arendamine Võrtsjärve piirkonna näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2015

Akel, Anneli. Lastele suunatud tootearendus Tervis Spaa Grupi hotellide näitel. - Juhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2012.

Akkermann, Triinu. Turismi sotsiaal - kultuuriline mõju kogukonnale Pärnu näitel. - Juhendaja Heli Müristaja. - Pärnu, 2002.

Ala, Annamaria. Päevaspaa teenuste roll tervislike eluviiside edendamisel Cityspa näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2015

Alikas, Kaisa. Jahiturism ja sellega kaasnevad mõjud sihtkohale. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2011.

Allas, Helen. Külastajate eelistused aktiivsete vaba aja veetmise võimaluste kohta sihtkohas Viljandimaa. - Juhendaja Inna Bentsalo, kaasjuhendaja Henn Vallimäe PhD. - Pärnu, 2011.

Allik, Annely. Uue toote arendusprotsess interaktiivse laste reisijuhi näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2012.

Allika, Jane. Majutusettevõtte asutamine. - Juhendaja Heli Tooman. - Pärnu, 2003.

Allikmäe, Helen. Sakslastele suunatud vastutustundliku turismi põhimõtteid järgiva eestisisese reisipaketi pakkumise perspektiivikus Hansatraveli OÜ näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2008.

Allmere, Margit. Turunduse planeerimine ja turundusplaani koostamine Aravete Külalistemaja näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA.; kaasjuhendaja Rivo Saarna. - Pärnu, 2006.

Allmäe, Küllike. Teeninduskvaliteedi mõõtmine ja hindamine Thalasso SPA Fra Mare näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, kaasjuhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2011.

Altmäe, Helina. Taastusravikeskuse Sõprus teeninduskvaliteedi hindamine aastatel 2006-2009 ja parendusvõimalused. - Juhendaja Tatjana Koor MSc. - Pärnu, 2009.

Altmäe, Kristiina. Teenusedisain kiirtoidurestoran Vapiano näitel. - Juhndaja Anne Roosipõld, kaasjuhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2014.

Altorf Al Altrov, Laura. Meiliturunduse efektiivsus reisibüroo Estravel AS näitel . - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2018

Altosaar, Grete. Eestimaalaste reisieelistused siseturismis AS Wris Reisibüroo näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2012.

Altpere, Riina. Pärnu kui kuurortlinna ja tema konkurentide turunduslausungid. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2009.

Alunurm, Reelika. Sotsiaalmeedia kui turunduskanali rakendamine Pärnu väikeste teenindusettevõtete näitel. - Juhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2014.

Anderson, Kalli. Raplamaa kui turismisihtkoht lastega peredele. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2009.

Anikin, Jelena. Turismilinn Pärnu eestimaalase pilguga. - Juhendaja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2004.

Ankru, Kristi. Pärnu majutusturu areng 1995 - 2004. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2005.

Anso, Sharon Kelly. Sotsiaalmeedia roll sihtkoha valikul Tartu linna näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2019

Ansu, Kristi. Turismi teenused erivajadustega inimestele Pärnu linna ja Pärnumaa näitel. - Juhendajad: Kandela Õun mag ; Maie Toome. - Pärnu, 2005.

Anton, Robin. Internetipõhise müügitegevuse arendamine majutusettevõttes Hotell Pärnu näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2014

Arak, Evelin. Töötajate roll ettevõtte konkurentsieelise kujundamisel kohvik Kapriis näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2009.

Aret, Vladimir. Kultuuriturismi arendamine sihtkohas Narva linna näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MA. - Pärnu, 2023.

Arm, Margus. Pärnumaa turismiettevõtete madalhooaja tegevusstrateegiate analüüs. - Juhendaja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2009.

Armas, Kadi. Hotelli vastuvõtutöötajate palga- ja motivatsioonisüsteemid ning nende mõju töörahulolule AS Strand ja AS Sokotel näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2009.

Arro, Kadri. Süvamuusika arenguperspektiivid Pärnus. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Arro, Kersti. Sihtkoha arendamine ja turundamine Hiiumaa näitel. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2003

Artamonova, Natalja. Turismitoote arendamine Lõuna-Korea turule Kuoni Tumlare OÜ näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2019

Arus, Hebe. Turismiteenuste arendamine maapiirkonnas Andu Puhkekeskuse näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2011.

Auväärt, Triin. Suust-suhu-turunduse võimalused suhteturunduse arendamisel majutusettevõttes Carolina Hotell näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2016

Badikin, Kirill. Veebipõhiste turundus- ja müügistrateegiate arendamine majutusettevõttes St. Olav Hotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2017

Bagdasarova, Nadezda. Klientide käitumisharjumuste muutuste mõju reisiettevõtete turundustegevusele. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2011.

Bakradze, Kairit. Turismisihtkoha uurimismeetodid Pärnu linna näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2009.

Balabinskaja, Jaanika. Välismessikülastuste nõudlus ja pakkumine Eestis. – Juhendaja Tiit Kask. – Pärnu, 2001.

Balujeva, Jekaterina. Turismisihtkoha füüsiline ligipääsetavus Narva-Jõesuu näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2012.

Balõtšev, Birgith. Heaolusihtkoha arendamine Rakvere linna näitel. - Juhendaja Margrit Kärp, MBA. - Pärnu, 2023.

Bekker, Hellika. Majutusettevõtte konverentsiteenuste arendamine Swissotel Tallinn näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2018.

Bekker, Külli. Majutusettevõtte veebipõhiste arvustuste juhtimine hotell Swissotel Tallinna näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2017

Bendi, Berit. Konverentsiturismi arenguperspektiiv Tartus. - Juhendaja Aira Suvi. - Pärnu, 2006

Benenson, Elina. E-turunduse arenguvõimalused reisibüroodes Tallinna näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2009.

Bentsalo, Inna. Reiu Puhkekeskuse turundusstrateegia arendamine. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2007.

Beskrovnaja, Julia. Õpirände populariseerimine Tartu Ülikooli Pärnu kolledži üliõpilaste näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2021

Birk, Maderiin. Rehe hotelli teeninduskvaliteet ja võimalused kvaliteedi tõstmiseks. - Juhendaja Tiina Merkuljeva, MA. - Pärnu, 2010.

Buht, Evelin. Puhkeala arendamine Uhtjärve näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2007.

Buht, Janely. Idamaade rahvameditsiinile tuginevate teenuste arendamine Eesti spaahotellides. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2012.

Buht, Kadi. Regionaalse turismiorganisatsiooni ühistegevuste tõhustamine liikmete rahulolu suurendamisel MTÜ Läänemaa Turism näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2011.

Burnaševa, Julia. Giidide koolitus Eestis aastatel 2004-2008. - Juhendaja Erika Jeret, MA. - Pärnu, 2009.

Busch, Kati. Hotellitöötajate emotsionaalne töö ja selle mõju klienditeenindusele Go Hotel Shnelli näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2010

Bürkland, Kätlyn. Turunduskommunikatsiooni kanalid Estonia Medical SPA hotellis. - Juhendaja Helen Ilves, MSc; kaasjuhendaja Liisi Holter, MBA. - Pärnu, 2012.

Cross, Hanna-Maarja. Sotsiaalmeedia võimaluste kasutamine turunduses Radisson Blu Hotel Olümpia näitel. - Juhendaja Helen Ilves, MSc. - Pärnu, 2013.

Danil, Mariana. Kliendikeskse teeninduskontseptsiooni arendamine AS Tallink Grupp näitel. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2006.

Dmitrieva, Liana. Majutusettevõtte turundamine sotsiaalmeedias hotell Alexi näitel. - Juhendaja Aime Vilgas, MBA. - Pärnu, 2023.

Dobronogova, Galina. Planning marketing message and media for travel agency when targeting Estonian adventure traveller. - Juhendaja Tatjana Koor. - Pärnu, 2008.

Domnina, Tatjana. Töötajate teadlikkus ettevõtte keskkonnaalasest tegevusest Reval Hotel Olümpia näitel. - Juhendaja Kaisa Nurmsalu; kaasjuhendaja Tatjana Koor. - Pärnu, 2008.

Eensaar, Mari - Ann. Seiklusturism Eestis ja selle turundamine. - Juhendaja Ingrid Dorbek. - Pärnu, 2002.

Eensoo, Egle. Noorte reisieelistused Pärnu kolledži üliõpilaste näitel. - Juhendaja Errit Kuldkepp. - Pärnu, 2010.

Eerik, Britt. Eesti kui turismisihtkoha positsioonimine Norras. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2011.

Eesaru, Virge. Linna arendamine turismisihtkohana. – Juhendaja Ain Hinsberg. – Pärnu, 2000.

Eevardi, Rita. Eesti turismipoliitika ja EAS Turismiarenduskeskuse roll selle elluviijana. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2009.

Ehrbach, Eneli. Huviväärsuse turundamine Pärnu rannaniidu looduskaitseala näitel. - Juhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2013.

Eichvald, Eveli. Jaanikese motelli turundusplaan. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2000.

Eimla, Margot. Turismisihtkohtade arendamine Põhja-Eestis Rakvere näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc., kaasjuhendaja Monika Sooneste. - Pärnu 2013.

Einaste, Moonika. Turismitoodete arendamine seminarikliendile majutusettevõttes Greete motelli näitel. - Juhendaja Tatjana Koor. - Pärnu, 2016

Eisler, Getter. Mõisaturismitoote arendamine Jäneda Mõisa Turismikeskuse näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2012.

Eljaste, Kadi-Kai. Teadlikkuse tõstmine spaast kui vahendist inimeste elukvaliteedi pikendamiseks Grand Rose SPA näitel. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2010.

Elmeste, Kadi. Jalgrattaturismi arendamise võimalused Pärnumaa näitel. - Juhendaja Heli Müristaja; kaasjuhendaja Kristine Hindriks. - Pärnu, 2003

Erm, Carmen. Meelepuuetega külastajate ligipääsetavus Tallinna vanalinna vaatamisväärsustele [Võrguteavik]. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2022

Erm, Eva. Inglise- ja soomekeelse Eestit tutvustava reisiinfo vajadus fookusega turismitrükistel. - Juhendaja Tatjana Koor. - Pärnu, 2008.

Ernesaks, Helen. Rannaala kui puhkepiirkonna arendamine. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2015

Essenson, Piret. Turunduskampaaniate tõhususe hindamine sotsiaalmeedia mõõdikute põhjal Wellness OÜ näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2013.

Ets, Kaisa. Tööjõuturule suunatud turundus sotsiaalmeedias Telegraaf hotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2019

Eylandt, Piret. Personali töömotivatsioon ja töörahulolu hotellis Metropol. - Juhendaja Jane Allika. - Pärnu, 2005.

Feld, Kristel-Liis. Majutusettevõtte sihtrühmapõhine tootearendus Paatsalu puhkekeskuse näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2017

Feirik, Olga. Ärikliendile suunatud tootearendus majutusettevõttes Klaara-Manni puhkemaja näitel. - Juhendaja Tatjana Koor. - Pärnu, 2008.

Filippov, Terje. Spordikeskuse arengu kavandamine. – Juhendaja Arvi Kuura. – Pärnu, 2001.

Fischer, Eda Elizabeth. Konkurentsivõimelise sihtkoha turundus. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2007.

Fogel, Diana. Eesti kui turismisihtkoha positsioneerimine Belgias. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2009.

Galeta, Brigita. Spaa kontseptsiooni väljatöötamine Grand Hotel Viljandi näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2008.

Galeta, Karmen. Töömotivatsiooni hindamine Grand Hotel Viljandi näitel. - Juhendaja Gunnar Gruglov. - Pärnu, 2008.

Ganussevits, Jevgenia. Reisiteenuste elektroonilise müügi olukord Baltikumis, prognoos lähitulevikuks. - Juhendaja Liis Meeras; kaasjuhendaja Matti Pruul. - Pärnu, 2007.

Garder, Jane. Kuressaare majutusasutuste teeninduskvaliteedi hindamine ja parendamine. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2000.

Geffe, Katrin. Hotelli personali käitumine erinevast rahvusest külastajatega Pühajärve SPA ja Puhkekeskuse näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2010.

Gololob, Regina. Kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamine Eesti turismiettevõtete kvaliteediprogrammi näitel. - Juhendaja Gert Uuuetoa; kaasjuhendaja Kadri Tammik. - Pärnu, 2008

Gorneva, Krista. Majutusettevõtte toitlustusteenuste arendamine Café Grand näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2022

Gorohh, Roman. Personali motiveerimine ja töörahulolu AS Narva-Jõesuu Sanatooriumi näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2013.

Goževa, Nelli. Alternatiivse majutusviisi pakkumist mõjutavad tegurid Tallinnas. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2015

Grencštein, Mariann. Sündmustoote arendamine turismimessi Tourest näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu 2013.

Haabu, Anneli. Turismisihtkoha arendus- ja turundusorganisatsioonide arenguvõimalused Eesti näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2018

Haarakalju, Laura. Madalhooaja reisimotivatsioon ja kliendirahulolu Pärnu Jääfestivali näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2012.

Haava, Maria-Elisabeth. Organisatsioonikultuuri ja emotsionaalse intelligentsuse vaheline seos AS Sokotelis. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2011.

Haavapuu, Häli-Herta. Turundustegevuse planeerimine hotell London näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2012.

Hagi, Kaisa. Reisiteenuste virtuaalne turundamine Scandinavian Toursi näitel. - Juhendaja Pertti Rahnel; kaasjuhendaja Heli Tooman. - Pärnu, 2003 (kasutuskeeld).

Hainas, Sandra. Turismisihtkoha arendamine rahvuspargi alal Vihula valla näitel. - Juhendaja Maret Vihman, kaasjuhendaja Heli müristaja, MSc. - Pärnu, 2011.

Hallop, Kristel. Jahiturism Põlvamaal. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2007.

Hanikat, Kaie-Mari. Restorani turundamine sotsiaalmeedias Rannahotelli restorani näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2018 (kasutuskeeld).

Hannov, Markko. Organisatsioonikultuuri arendamine koosloomise meetodil Tervis Ravispaa näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2016

Hanschmidt, Merli. Turismitoodete arendamine noorte sihtrühmale maaturismiettevõttes Oiu Sadam OÜ näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2017

Hansen, Anna Lisett. Veiniturismitoodete arendamine LaCopita veini- ja õllebutiigi näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2021

Hansson, Berit. Rahvusköögipõhiste menüüde ja toiduturismiteenuste arendamine Tallinna restoranides. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2013.

Havik, Annelii. Kihnu väina merepark ja selle mõju turismile. – Juhendaja Tiiu Pärn. – Pärnu, 2001.

Heckmann. Epp. Alternatiivse majutusviisi couchsurfing kasutamise võimalused Blue Travel Services OÜ töötajate näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2012

Hein, Riina. Kriisi mõju ja kriisijuhtimine väljaminevale turismile Eesti reisikorraldajate näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2021

Hein, Viktoria. Majutusettevõtte veebipõhise broneerimissüsteemi arendamine Toila SPA Hotelli kodulehe näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo,MA. - Pärnu, 2018.

Heinla, Evelin. Jahiturismi mõju turismiettevõtetele Järvamaal. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2011.

Heinlaid Merilin. Terrorismi mõju Eesti reisiettevõtjale Pärnu näitel. - Juhendaja Ingrid Dorbek.- Pärnu, 2004.

Helstein, Kati. Majutusettevõtte turundamine Läti sihtturule Kurgo Villa näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2017

Hendrikson, Kerli. Vabaaja teenuste arendamine Saue vallas. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2019

Hermat, Triin. Päevaspaa teenuste arendamine Solotua salongi näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2015.

Hiienurm, Liivi. Elamusel põhineva teemapargi arendamine lastega peredele Hõbevalge Müsteerium OÜ näitel. - Juhendaja Karin Maandi. - Pärnu, 2012.

Hiiesaar, Triin. Infosüsteemid Scandic Hotell Palace’is. – Juhendaja Tiit Kask. – Pärnu, 2000.

Hiis, Karita. Loomemajanduse turundus Maarja-Magdaleena Gildi näitel. - Juhendaja Margit Kool, kaasjuhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2011.

Hiisküla, Helina. Konverentsikliendi rahulolu konverentsiteenustega Tallink Spa & Conferece Hotel'is. - Juhendaja Anti Kalamees, MA; kaasjuhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2011.

Holm, Angela. Keskkonnasäästliku spaahotelli arendamine Hedon SPA & Hotel näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2020

Homutov, Helery. Turismisihtkoha arendamine looduskatastroofijärgselt Phuketi näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2014.

Horn, Heili. Konverentside turundusorganisatsiooni liikmete rahulolu MTÜ Eesti Konverentsibüroo näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, kaasjuhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2011.

Hrapko, Jelena. Erinevate müügikanalite kasutamine hotellitoote turustamisel Saku Rock hotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2005.

Hulkko, Eneli. Spaateenuste innovatsioon Y-generatsiooni köitmiseks Saaremaa spaahotellide näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2010.

Hunt, Annemarii. Pärnu majutusettevõtete esindatus Internetipõhistes broneerimisportaalides ja nende kasutajasõbralikkus. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2010.

Hurt, Ulrika. Regiooni turundus Pärnumaa näitel. - Juhendaja Urmas Kase. - Pärnu, 2002.

Hõbejärv, Sigrid. Erakliendi lojaalsuse suurendamise võimalused läbi suhteturunduse OÜ Tervise Paradiis näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2011. 

Härm, Epp. Viljandi ordulinnuse potentsiaal turismiatraktsioonina. - Juhendajad Ain Hinsberg ja Monika Rauba. - Pärnu, 2009.

Härm, Ly. Sündmustoote arendamine kasutades kohaliku toidu võimalusi Kihnu Mere Peo näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2015

Härmsalu, Merike. Turundusstrateegia arendamine Kopra Talu näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2006.

Höövelsoo, Annika. Väikehotelli turunduskanalite valik Art Hotelli näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2015

Hüüdma, Ken. Eesti väljamineva golfituristi kliendiprofiil. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2010.

Illak, Carmen. Maria Talu turismipotentsiaali hindamine ja arendamine. - Juhendaja Riina Rand; kaasjuhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2006.

Ilmjärv, Kerttu. Motivatsioon ja sellega rahulolu Olde Hansa näitel. - Juhendaja Heln Ilves, MSc. - Pärnu, 2012.

Ilumets, Elis. Reisija ostukäitumine reisikindlustuse ostmisel IF Kindlustuse näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2018 

Ilus, Helen. Turismitrükised kui turundusvahendid Pärnu näitel. – Juhendaja Tiina Kiibus. – Pärnu, 2001.

Ilves, Helen. Turismimarsruutide vajalikkus väljaspool suvehooaega. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2003 (kasutuskeeld).

Ilves, Meriliis. Spaakliendi ostukäitumine Metropol SPA Hotelli näitel [Võrguteavik] - Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2020.

Ilves, Triin. Sihtrühmapõhiste toodete arendamine väikemajutusettevõttes Netti külalistemaja näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2015

Islamova, Elona. Turismiteenuste arendamise võimalused Ojako näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2012.

Israel, Pilleriin. Taustamuusika kasutamine Eesti ravispaades Sanatoorium Tervis raviosakonna näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2012.

Jaanhold, Erika. Loodusressursside kasutamise tõhustamine Järvamaa maamajutusettevõtetes. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2012.

Jaanus, Sigrid. Klientide rahulolu analüüs ettevõttes Reval Park Hotel & Casino. - Juhendaja Anne Mallene; kaasjuhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2012.

Jakobson, Grete. Kliendirahulolu mõjutegurid ja klienditagasiside süsteemi arendamine hotell Carolina näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2013.

Jakobson, Jane. Puhkemajanduse arendamine Pangodi maastikukaitseala näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2004.

Jalakas, Andra. Rahvusvahelise turismimessi arendamine Tourest näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc - Pärnu, 2017

Jantson-Viljanen, Karin. Taastusravikeskuse Benita töörahulolu ja motivatsiooni hindamine. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu 2013.

Jantšis, Olga. Kooliekskursioonid kui õppe- ja kasvatuskorralduse vorm. - Juhendaja Alla Belenkova. - Pärnu, 2004.

Jaurova, Antonina. Konverentsiteenust pakkuvate hotellide e-kirja suhtluskvaliteet Eesti näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2010.

Jevsejeva, Annika. Teeninduskvaliteedi parendamise võimalustest sisemise kliendi teenindamise tõhustamise kaudu. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2005. 

Joa, Maarika. Kultuuriturismitoodete arendamine Eesti mõisate näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2023.

Joona, Maris. Mõisaturismiteenuste nõudlus ja pakkumine Eesti näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc; kaasjuhendaja Karmel Jõesoo. - Pärnu, 2009.

Juhanson, Mari. Teeninduskvaliteedi tõstmine toitlustusosakonnas Tervise Paradiisi näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2012.

Juhkam, Jaanika. Motivatsioonisüsteemi väljatöötamine Tähetorni hotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA; kaasjuhendaja Harry Liipa. - Pärnu, 2008.

Juhkov, Maris. Majutusettevõtte kliendirahulolu hindamine Dorpat hotelli näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2019

Jukk, Reelika. Eestlasest puhketuristi kui ühe Egiptuse külastaja profiil. Juhendaja Raivo Raam. - Pärnu, 2005.

Juštšenkov, Daisi. Meeskonnatöö arendamine majutusettevõttes Estonia Resort Hotel & Spa näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2019 (ligipääs piiratud kuni 01.06.2024)

Juus, Ragne. Veiniturismiettevõtte kodulehe arendamine Allikukivi Veinimõisa näitel [Võrguteavik]. - Anne Roosipõld, PhD. - Pärnu, 2020.

Jõekäär, Kaire. Rohelise võtmega mitteliitunud Pärnu hotellide teadlikkus ja huvi säästva majandamise vastu. -  Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2004. 

Jõema, Elina. Videote kasutamine sihtkoha turundamisel MTÜ Eesti Konverentsibüroo näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2019

Jõemets, Kristjan. Internetiturunduse rakendamine turismiettevõtjate seas Võru maakonna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2020

Jõesaar, Helen. Pärnu potentsiaal sündmusturismi sihtkohana. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2012.

Jõesaar, Kertu. Majutusteenuste nõudlus ja pakkumine Põlvamaal. – Juhendaja Tiina Reinsalu. – Pärnu, 2001.

Jõgi, Inge. Klientide tagasisidesüsteemi väljatöötamine Karja Kodumajutuse näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2014 

Jõgi, Kristi. Personali töörahulolu ja motivatsioon majutusettevõttes Villa Margaretha näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2015.

Jõgi, Siivi. Sihtkoha positsioonimine Elva puhkepiirkonna näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2006.

Jõhve, Meriliis. Keskkondlikult jätkusuutlike konverentside arendamine Eesti näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2021

Jõul, Tõiv. Konverentsibüroo roll turismisihtkoha arendamisel Pärnu näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2005

Jänes, Andri. Elamustoote arendamine storytelling’u meetodil [Võrguteavik]. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2021

Järg, Angela. Konverentsibüroo loomine Tartu Konverentsibüroo näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2007.

Järv, Monika. Majutusettevõtte teenindusjuhiste väärtuspõhine arendamine Tallink SPA & Conference näitel. - Juhendaja Anne Roosipõld, PhD. - Pärnu, 2021

Järve, Aivi. Reval Expresshotel'i toote arendamise võimalused. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2006.

Järve, Liina. Eesti turismiettevõtete kvaliteediprogrammi rakendamise mõju siseklientide rahulolule Hotellis Tartu. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2009.

Järve, Saskia. Merekuurort Pärnus linnamajanduse haruna. – Juhendaja Aldur Vunk. – Pärnu, 2000.

Järvelaht, Laura. Sündmuste sotsiaal-kultuuriline mõju kohalikule kogukonnale Viljandi Hansalaada näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2020

Järvik, Evelin. Reisinõudluse motivaatorid siseturismis Eesti näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2006.

Järvis, Annely. Töötajate motiveerimine ja tööga rahulolu Telegraaf hotellis. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2008.

Järvsaar, Anu. Kliendikeskse firma loomine külalistemaja Inge Villa näitel. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2000.

Jääger, Anna-Britta. Heaolu- ja spaatoote arendamine Estonia Spa Hotels AS näitel. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2014

Jürisaar, Leini. Tallinna Õpetajate Maja positsioneerimine sündmuste korraldamise turul.- Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2005.

Jürise, Kätlin. Blogiturunduse roll reisi ostuotsuse kujunemisel reisibüroo Reisiekspert näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2016.

Jürisson, Kairi. Uue töötaja sisseelamisprogrammi välja töötamine Hotell Lydia näitel. - Juhendaja Aime Vilgas, MBA. - Pärnu, 2023.

Jürjenson, Maris. Sihtkoha strateegiline planeerimine kasutades stsenaariumite planeerimise meetodit Ida-Virumaa näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2017

Kaaremäe, Karin. Kliendi teekonna tervikkäsitlus ja kvaliteet AS Sanatoorium Tervise näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD.- Pärnu, 2005

Kaarepere, Maarika. 2004.-2005.a. maailma looduskatastroofide mõju Eesti väljaminevale turismile Tallinna turismiettevõtete näitel. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2006.

Kaarneem, Janne. X-põlvkonnale suunatud terviseturismitoodete arendamine AS Taastusravikeskuse Viiking näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2017.

Kaasik, Erle. Eesti kui turismisihtkoha teadlikkus ja kuvand Hispaanias ning selle turundusvõimalused. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2018.

Kaasik, Karmo. Turismisihtkoha edendamise võimalused Loksa linna näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2011.

Kabanen, Grete. Teeninduskvaliteet ja kliendirahulolu Viking Line Eesti OÜ näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2010.

Kadakas, Kristi. Lastega perede vajadused sanatooriumis. - Juhendaja Jane Allika; kaasjuhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2006.

Kaeramaa, Teele. Turismialane koostöö Põltsamaa piirkonnas. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2010.

Kaev, Grete. Majutusteenuste nõudlus ja pakkumine Hiiumaal. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2009

Kaevats, Eva Maria. Golfiturismi arendusvõimalused Eestis Pärnu Bay Golf Links näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Margrit Kärp, MBA. - Pärnu, 2022

Kaevats, Getlyn. Rekreatiivsete loodusturismitoodete arendamine RMK Oandu-Ikla matkatee näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2015

Kahro, Kristeli. Turismiteenuste arendamine maapiirkonnas Prangli saare näitel. - Juhendaja Erika Jeret, MA. - Pärnu, 2013.

Kaisel, Kristin. Reisibüroo väljamineva turismi konkurentsieelise hindamine Baltic Travel Group OÜ näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2012.

Kaivel, Anastasia. Keskkondliku jätkusuutlikkuse rakendamine sündmuste korraldamisel Eestis. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2019

Kakko, Ivika. Suursündmuste arendamine arvestades kohaliku kogukonna heaoluga Weekend Festival Balitcu näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2016.

Kala, Laura. Spaateenuste arendamine maapiirkonnas Jäneda Mõisa Lõõgastuskeskus-SPA näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2014

Kalda, Gerli. Pärnumaa Romantilise Rannatee projekti väikemajutusettevõtete turunduskanalite valik Tuisuliiva puhkemaja näitel. - Juhendaja Monika Sooneste; kaasjuhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2012.

Kalda, Katrin. Jahiturismitoodete arendamine Tuisuliiva puhkemaja näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2013.

Kalda, Maris. Suhteturundus reisibüroos Baltic Tours. - Juhendaja Margit Lõiv. - Pärnu, 2005.

Kalden, Kati. Külastajarahulolu mõjutegurid muuseumiga SA Eesti Vabaõhumuuseumi näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2015

Kaldoja, Elika. Brändi "Romantiline Rannatee" kasutus ja arenguperspektiivid sihtkohapiirkonna toote- ja teenusepakkujate seas. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc., kaasjuhendaja Marika Kose. - Pärnu, 2011.

Kaljura, Taivi. Sündmusturismi arendamine maapiirkonnas Varbla valla näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2014

Kaljusaar, Aino. Tšarterreiside klientuuri analüüs Eesti näitel. - Juhendaja Triinu Borga. - Pärnu, 2004.

Kaljuste, Katrina. Püsikliendisuhete loomine suhteturunduse rakendamise teel Arensburg Boutique Hotel & Spa näitel. - Juhendaja Liis Juust. - Pärnu, 2011.

Kaljuvee, Kaja. Jõustamise mõju töötajate töösooritusele aktsiaseltsi Sanatoorium Tervis näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2009.

Kallam, Karin. Teenindusstandardi tähtsus töötajate teeninduskvaliteedi parendamisel Nordic Hotel Forum näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2008.

Kallas, Elery. Seeniorturismitoodete arendamine Roosta Puhkeküla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2022.

Kallas, Katrina. Loodussõbraliku majutustoote arendamine pereturistile Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskuse näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2020.

Kallas, Merili. Elamusliku majutusteenuse arendamine Puhkusebussi näitel. - Juhendaja Getter Koobas; kaasjuhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2023.

Kallastu, Kati. EMT roaming ja selle arenguperspektiivid. – Juhendaja Jüri Rünkla. – Pärnu, 2000.

Kallejärv, Anu. Eesti rahvuspargid ja turism. – Juhendaja Valdeko Palginõmm. – Pärnu, 2000.

Kallikivi, Mirjam. Töötajate rahulolu töökeskkonnaga Von Stackelberg Hotell Tallinna näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2011.

Kallion, Marje. Töömotivatsiooni ja -rahulolu uuring Pühajärve SPA Hotellis. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2007.

Kalmer, Ülla. Personali motivatsioon ja rahulolu AS TRK Estonias. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2008.

Kalmet, Annika. Personalistrateegia kavandamine OÜ Tervise Paradiis näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2008.

Kambek, Triin. Koonga valla väärtuslik maaturism ja turism. - Juhendaja Tiiu Pärn. - Pärnu, 2002.

Kammer, Gea. Turismiuuringute ja -kompetentsi keskuse arengupotentsiaal Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2011.

Kang, Eleri. Sündmuse mõju sihtkoha kuvandile filmifestivali Festheart näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2018

Kangro, Kerli. Konverentsiteenuste võimalikud turunduskanalid Tallinna Ülikooli Konverentsikeskuse näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2010.

Kapp, Jako. Pühajärve Puhkekodu arengustrateegia. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2000.

Karis, Piret. Pärnumaa turismisihtkoha klastri liikmete rahulolu Jääfestivali korraldusega. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2011.

Karo, Geiti. Pereturismitoote arendamine Vene Talu näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2023.

Karpova, Evelina. Spordisündmuse arendamine MTÜ Vauh agility-võistluse näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2021.

Karro, Mery-Ly. Paber ja online ajalehtede ning ajakirjade kasutamine majutusettevõtte turunduses Tervis ravispaahotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2016.

Karu, Karin. Nõudlus ja pakkumine Viljandi turismiturul. – Juhendaja Tiina Kaljapulk. – Pärnu, 2000.

Karu, Katre. Sündmuskorraldusettevõtte turunduse arendamine internetis Raudsilla Matkakompleksi näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2023.

Karv, Merilin. Sündmustoodete arendamine lastega peredele Rõõmsate Laste Festivali näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2018.

Kasearu, Helis. Eesti eakate bussireisijate soovid ja vajadused grupireisidel AS Tensi-Reisid näitel. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2007.

Kasela, Helin. Vastutustundliku ettevõtluse arendamine AS Taastusravikeskus Estonia näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2011.

Kask, Piia. Elamusturismi teenuste pakkumine Viljandimaal. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2005.

Kasper, Kristi. Riigipoolne toetus sissetulevale turismile Eestis. - Juhendaja Ingrid Dorbek. - Pärnu, 2002.

Kass-Haugerud, Marta. Majutusettevõtte majapidamisprotsesside arendamine Park Hotell Viljandi näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2019

Kaste, Kristin. Kliendikäitumise mõjutegurid puhkusereiside ostuotsuse protsessis AS GoTravel näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2017

Kaunis, Kadi. Juhi roll töötajate motiveerimisel Villa Wesset Hotell ja Restoran näitel. - Juhendaja Errit Kuldkepp. - Pärnu, 2010.

Kaunismaa, Gerttu. Majutusettevõtte roll ja võimalused sihtkoha brändimisel Hestia Hotel Laulasmaa Spa näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc; kaasjuhendaja Kadi Elmeste, MSc. - Pärnu, 2018

Kauniste, Eha. Pärnu majutusteenuse nõudluse ja pakkumise analüüs. - Juhendaja Jane Allika. - Pärnu, 2007

Kaup, Anna. Hotellide kodulehed internetis, kui info-, turundus- ja mainekujunduskanalid Tallinna majutusettevõtete näitel. - Juhendaja Anti Kalamees, MA. - Pärnu, 2011

Kaurit, Kadi-Liis. Personali roll riskide juhtimisel seiklusturismiteenuste pakkumisel Kiviõli Seiklusturismikeskuse näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2018.

Keba, Merili. Matkaradade arendamine erivajadustega inimestele Ida-Virumaa näitel [Võrguteavik]. - Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2020.

Kelder, Mirell. Heaolusihkoha arendamine Pärnu linna näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2019

Kelk, Tähte Delina. Turismisihtkoha arendamine Haapsalu linna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2022

Keller, Kairi. Harjumaa puhke- ja turismimajanduse hetkeolukord ning arenguperspektiivid. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2006.

Kempo, Kelli. Sissetuleva turismi pakettreiside nõudluse muutus Eestis - reisibüroo Estonian Holidays näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2005

Kerge, Kaisa. Väärtuspakkumise disain seminarikliendile Villa Ammende näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Grete Männikus, MBA. - Pärnu, 2022

Kesamaa, Kristi. Puuetega inimeste töölerakendamise võimalused Pärnu hotelli- ja turismimajanduses. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2000.

Kesk, Rael. Efektiivse personali juhtimissüsteemi väljatöötamine Hotell Ecoland restoranile. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2007.

Kesselman, Kertu. Meelelahutusettevõtluse arendamine Toptours AS näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2009.

Kiho, Janno. Majutusettevõtte turundusmeetmestiku arendamine Roosta Puhkeküla näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2014.

Kiik, Merilin. Eesliini töötajate jõustamise võimalused hotell L'Ermitage näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2014

Kiirats, Elerin. Lisateenuste arendamine konverentsikliendile majutusettevõttes Estonia Resort Hotel & Spa näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2016

Kiisk, Kätlin. - Hotell Metropoli koht Tallinna hotelliturul. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2005.

Kiisk, Liisu. Ostuvõimaluste turundamine külastajatele Tartu Kaubamaja näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2018.

Kiivit, Annegret. Siseturunduse tõhustamine Estravel näitel. - Juhendaja Tiina Tamm; kaasjuhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2011.

Kikas, Kaire. Suhteturundus reisibüroos. - Juhendajad Heli Tooman, PhD; Ulvi Mustmaa. - Pärnu, 2004.

Kikas, Keiu. Sihtkoha ligipääsetavuse arendamise võimalused Viljandi linna näitel. - Juhendaja Krista Kull; kaasjuhendaja Toomas Mandi. - Pärnu, 2008

Kikas, Sirli. Turismisihtkoha arendamine Haapsalu linna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2022

Kink, Liis-Beth. Kruiisiturismi sihtkoha arendamine Saaremaa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2021

Kink, Sirje. Jahiturismitoode ja selle arendamise võimalused Pärnumaal. - Juhendaja Heli Müristaja. - Pärnu, 2003.

Kirs, Kristel. Majutusettevõtte turundus sotsiaalmeedias Radisson Blu Sky Hotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2015 

Kits, Kirke. Hotellipersonali motivatsioon ja tööga rahulolu. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2004.

Kivi, Kadi. Turismi mõju sihtkoha keskkonnale Pärnu näitel. - Juhendaja Heli Müristaja. - Pärnu, 2003.

Kivi, Dagmar. Sihtkoha kuvand Tõrva-Helme turismipiirkonna näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, kaasjuhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2011.

Kivi, Kätlin. Toitlustusteenuste funktsionaalne kvaliteet. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2001

Kivi, Külli. Kalaturism ja selle arenguvõimalused Peipsi järvel. - Juhendaja Ingrid Dorbek. - Pärnu, 2003

Kivi, Marit. Domina World Traveli klientidele suunatud meediakanalid. - Juhendaja Liis Meers; kaasjuhendaja Helen Saul. - Pärnu, 2006.

Kiviaru, Kristi. Maaturism ja selle turundamine Tihuse Turismitalu näitel . Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2000.

Kivila, Liis. Teraapiline paastumine Eestis ja rakendusvõimalused potentsiaalse teenusena spaaettevõtetes. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2012.

Kivilaan, Hedli. Uue külalistemaja rajamine ja turulr toomine Aasa Külalistemaja näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2006.

Kivisild, Kerli. Heaoluteenuste arendamine Christina ilusalongis. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2015

Kivistik, Marilin. Ettevõtte hooajaline tegutsemine ja selle mõju teenindava personali töö kvaliteedile Koidulapark Hotell OÜ näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2007.

Klaamas, Kadi. Prangli saare turismipotentsiaali analüüs. - Juhendaja Toomas Lelov. - Pärnu, 2003.

Klimova, Jekaterina. Turundustegevuse arendamine Villa Medica näitel. – Juhendaja Tiina Reinsalu. – Pärnu, 2001

Kmito, Sandra. Sündmuskorralduse arendamine Villa Ammende Restoran ja Hotell näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2022

Knoll, Katrin. Töömotivatsiooni analüüs Hilton Reservations Worldwide Eesti filiaali näitel. - Juhendaja Eve Toomsalu; kaasjuhendaja Kaie Liivand. - Pärnu, 2006.

Kodanik, Kadri. Student motivations for studying a Masters program in a foreign universtity: implications for marketing. - Juhendaja Melanie Kay Smith, PhD ; kaasjuhendaja Helen Ilves, MSc. - Pärnu, 2014.

Koemets, Silva. Välisreisikorraldajate eelistused sihtkoha valikul Tartu linna näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2015

Kohv, Kaja. Toidu, teeninduse ja miljöö koosmõju restorani külastuselamuse kujundamisel. - Juhendaja Errit Kuldkepp. - Pärnu, 2009.

Kokk, Hanna-Liisa. Personali töörahulolu ja motivatsiooni mõjutavad tegurid majutusettevõtte AS Taastusravikeskus Viiking näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Roosipõld, PhD. - Pärnu, 2020.

Kokk, Inga. Kruiisireisijate rahulolu teeninduse ja teenuste kvaliteediga MS "Baltic Princessil". - Juhendaja Tiina Viin, MA; kaasjuhendaja Toomas Arge. - Pärnu, 2009

Kolberg, Mari. Toiduturismi toodete arendamine Fishing Village kaluriküla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Roosipõld, PhD. - Pärnu, 2022

Kombe, Merily. Elamusturismitoodete arendamine CCCP Põgenemistubade näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2019

Kommer, Marko. Taluturism Euroopa Liidus Saksamaa näitel. – Juhendaja Tiina Kiibus. – Pärnu, 2001.

Koni, Eva. Eesti tuletornid ja nende turismipotentsiaal. - Juhendaja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2007.

Kont, Kai. Toiduturismi arendamise võimalused Tartu näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2014

Kontaveit, Katrin. Siseturundus reisibüroos. - Juhendaja Heli Tooman. - Pärnu, 2003.

Koobas, Getter. Veebipõhiste arvustuste juhtimine majutusettevõttes Estonia Resort Hotel & Spa näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2016

Koor, Kadri. Sihtkoha turundamine sotsiaalmeedias Põlvamaa turismiettevõtete näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2017

Koor, Tatjana. Kohaliku kogukonna roll sihtkoha turismi planeerimisel ja arendamisel Narva-Jõesuu linna näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2007.

Koorits, Monika. Personali jõustamise võimalused majutusettevõttes Hotell Dorpat näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2015.

Koort, Kadre. Ettevõttepoolse sponsorluse efektiivsuse suurendamine AS Estonian Air näitel. - Juhendaja Gunnar Mägi, kaasjuhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2011.

Koost, Kaisa. Tööheaolu toetamine kaugtöö tingimustes Tallink Grupp AS näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2021

Koppel, Gerli. Peielaudade teenuse disainimine Eesti näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA; kaasjuhendaja Anne Roosipõld, PhD. - Pärnu, 2022

Koppel, Marve. Maaturismiettevõtjate professionaalsuse ja konkurentsivõime arendamine Saare maakonna näitel. - Juhendajad Jane Mägi; Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2004.

Koppel, Veera. Taastusravikeskuste funktsionaalne kvaliteet ja selle hindamise kriteeriumid. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2001.

Koršakov, Teele. Nõudlus Eesti siseturismis. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2007.

Kosk, Kadri. Kliendirahulolu ja lojaalsuse hindamine OÜ Fortes Reisid näitel. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2008.

Kosmirak, Ksenia. Tööandja brändi kujundamine Hotell Palace näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2020.

Kotkamäe, Inga. Kliendirahulolu mõjutegurid majutusettevõttes Kääriku Spordikeskuse näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2016

Kotkas, Kadi. Rahvusvaheline turismipoliitika ja olukord Eestis. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2003.

Krabbi, Mairit. Tänavakunsti kui huviturismi turundamine Tallinna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2021

Kraft, Aljona. Venemaa sihtturule suunatud turundustegevused Estonia Spa Hotles AS näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2015

Krasnogorov, Stanislav. Turistide turvalisus Tallinna vanalinnas. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2007.

Kreekman, Kati. Suhteturundus ärikliendile hotell L'Ermitage näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2015 

Kriibi, Kristin. Meeskonnatöö juhtimine Hotell Dorpati näitel. - Juhendaja Made Torokoff, PhD. - Pärnu, 2011.

Krimpe, Helen. Konkurentsieelise kujundamine Argentiina restorani näitel. - Juhendajad Anneli Männapsoo, MBA ja Pille Mardi. - Pärnu, 2007.

Kristjuhan, Maris. Piiratud eelarvega majutusettevõtte turundustegevuste planeerimine United Backpackers Hosteli näitel. - Juhendaja Kadi Elmeste, MSc; kaasjuhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2015

Kroon, Liilika. Majutusettevõtte siseturundus Meriton Grand Hotel Tallinn näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2006.

Kruus, Ave. Inimressursside juhtimine turismiettevõttes Estravel AS näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2009.

Kruuse, Hedi-Kertu. Majutusteenuse arendamine pereturistile Salu Puhkemaja näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2023.

Kruusimägi, Kadri. Majutusettevõtte köitvuse suurendamine rahvusvahelistest spordisündmustest osavõtjatele Park Inn by Radisson Central Tallinn näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2015.

Kruusimägi, Liisianne. Spaa turundamine ja kliendirahulolu Amrita SPA & Wellness'i näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2010.

Kubja, Heli. Majutusasutuse rajamine ja turule toomine hosteli näitel. – Juhendaja Tiina Reinsalu. – Pärnu, 2001.

Kuivas, Arle. Külastaja rahulolu Koidulapark hotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2008.

Kukebal, Kätlin. Maaturismiettevõtete kodulehe funktsionaalsuse arendamine MTÜ Eesti Maaturism näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2017

Kukk, Anu. Ettevõtluse riiklikud tugimeetmed Pärnumaa turismiettevõtete tegevuse rahastamisel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2011.

Kukk, Epp. Heaoluteenuste arendamine Peetrimõisa Villa näitel. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2012.

Kukk, Janar. Konverentsikliendi klienditeekonna analüüs Strand SPA & Konverentsihotelli näitel. - Juhendaja Jane Allika, kaasjuhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2009.

Kukk, Kristiina. Ühisturundus Eestis golfiettevõtete näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2008.

Kukk, Liis-Marie. Veinikogemuse kujundamine Pärnu Rannahotelli näitel. - Juhendaja Anne Roosipõld, PhD. - Pärnu, 2023.

Kukk, Martin. Korduvklientide köitmine OÜ Tervise Paradiis näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2012.

Kukk, Teele. Ärikliendile suunatud turundustegevuste planeerimine hotellide Pallas ja London näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2013.

Kukke, Heili. Veiniturismi teenuste arendamine Valgejõe Veinivilla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Roosipõld, PhD. - Pärnu, 2020.

Kulasalu, Kertu. Ettevõtte finantsanalüüs Karupesa Hotell OÜ näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2014.

Kuldkepp, Errit. Praktikakorraldus turismihariduses Tartu Ülikooli Pärnu kolledži näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2008.

Kuldmaa, Kerli. Konverentsiturismi sihtkoha potentsiaal Tartu näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2015

Kuli, Sirly. Turismiettevõtluse arendamine Hiiumaal. – Juhendaja Ruuben Post. – Pärnu, 2001.

Kull, Krista. Viljandi turismipiirkonna turismi- ja puhkemajanduse arengukava strateegilised lähtekohad. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2006

Kullik, Airi. Lääne-Virumaa kui turismisihtkoha hindamine ja arendamine. - Juhendaja Heli Müristaja. - Pärnu, 2003

Kummel, Häli. Pärandipõhine tootearendus maaturismiettevõttes Mustjõe Kõrtsitalu näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2017

Kummer, Kätlin. Nooremaealiste soomlaste teadlikkus Eesti spaadest ja spaateenuste kasulikkusest tervisele. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2012.

Kuningas, Kättlin. Motivatsioonisüsteemi väljatöötamine Aartika Puhkemajale. - Juhendaja Tiina Merkuljeva. - Pärnu, 2010.

Kuningas, Toomas. Kliendikäitumise mõjutegurid majutusteenuse broneerimise protsessis My City Hotel näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA - Pärnu, 2017.

Kunman, Agris. Digitaalse klienditeekonna arendamine Citybox Tallinn näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2023.

Kuri, Marie. Teenindusstandardid Tallinna hotellides. - Juhendaja Heli Tooman. - Pärnu, 2003.

Kurm, Monika. Sündmusturismitoote arendus ja turundus Eesti Vabaõhumuuseumi näitel. - Juhendaja Eerika Kurm; kaasjuhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2007.

Kurvits, Margit. Eesti Post Pärnu Postkontori personalipoliitika. – Juhendaja Ülari Tuisk. – Pärnu, 2000.

Kuznetsova, Kätlin. Hotelli Bernhard positsioneerimine Eesti hotelliturul. - Juhendaja Heli Tooman. - Pärnu, 2003.

Kuum, Andi Andri. Kliendirahulolu Nordic Hotel Forumi näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2018

Kuus, Kaia. Maaturismi arenguvõimalused Lääne – Eestis. – Juhendaja Tiina Reinsalu. – Pärnu, 2000.

Kuus, Ülle. Teeninduskvaliteedi mõõtmine ja hindamistulemuste rakendamine reisibüroos Ekspressreisid Tartu OÜ. - Juhendaja Katrin Hauk. - Pärnu, 2005.

Kuuse, Mirjam. Klientide puhkusereiside ostuotsuste mõjutegurid Eesti näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2019

Kuuseok, Madli. Eestit tutvustavate infotrükiste kvaliteet Eesti välisesinduste näitel. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2007

Kuusik, Elsa. Majutusettevõtte teenuste arendamine lastega peredele Tallink Hotels hotellide näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2021

Kuusik, Jane. Pärimusturismitoote arendamine OÜ Kihnu Matkad näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2021

Kuusik, Kairi.  Põlvamaa kui turismisihtkoha arengu võimalused. – Juhendaja Heli Müristaja. – Pärnu, 2001.

Kuusik, Kristiina. Kohaliku toidu kasutamine maaturismiettevõtetes Lahemaa piirkonna näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2013.

Kuusk, Kadi. Sihtkoha turismipotentsiaali hindamine Audru valla näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MA. - Pärnu, 2004.

Kvelstein, Annika. Sisekliendi rahulolu mõjutegurid Nokia Kontserdimajas. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2013.

Kõiv, Cätlyn. Kohalikule elanikule suunatud turundusstrateegia Victoria Hotelli restoran Cafe Grand näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2018

Kägu, Mari-Liis. AS TRK Viikingi spaa- ja iluteenuste arendus ja pakettimine Soome sihtturu näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2012

Kängsepp, Rando. Koostöö ja partnerluse oluluisus turismipiirkonna konkurentsivõime tõstmisel Valga maakonna näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2005.

Käosaar, Eliise. Kliendi rahulolu roll lojaalsuse kujunemisel Reisieksperdi AS näitel. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2018

Kärson, Anna-Liisa. Värviteooriale tuginedes turundustegevuste arendamine Instagramis z-generatsioonile Kuutsemäe Puhkekeskuse näitel. - Juhendaja Katrin Saks, PhD. - Pärnu, 2019

Käsik, Kristin. Uue töötaja sisseelamisprogrammi koostamine hotell Palace näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2022

Käsper, Gea. Konverentsibüroo turundustegevused sotsiaalmeedias Eesti Konverentsibüroo näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2015

Käärik, Katre. Töö motivatsiooni tõstmise ja kompenseerimise täiustamine Park hotellis. – Juhendaja Arvi Grünthal. – Pärnu, 2000.

Kööp, Nele. Turismi arendus läbi koostöö, organisatsiooniliste struktuuride ja strateegise planeerimise MTÜ Eesti Maaturism näitel. - Juhendaja Ain Hinsberg; kaasjuhendaja Raili Mengel-Sünt. - Pärnu, 2009.

Kööp, Triin. Majutusettevõtete keskkonnaalase tegevuse arendamine Järvamaal ja naabermaakondades. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2014.

Kümnik, Kairi. Positsioneerimisvõimalused Haapsalu majutusturul hotell Sankt-Peterburg Haapsalu näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2008

Künnapas, Kadri. Sissetulev saksa jalgrattaturism OÜ Raeturisti näitel. - Juhendaja Ain Hinsberg; kaasjuhendaja Tiiu Pass. - Pärnu, 2007

Kütt, Maria. Heaolupõhimõtete kasutamine teenuste arendamisel Pärnu Haigla Taastusravi- ja Heaolukeskuse näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2015

Küünarpuu, Karin. Toitlustusteenuste kvaliteet Haapsalu kahe toitlustusettevõtte näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2017

Laan, Liina. Kohalike klientide rahulolu ja lojaalsus luksushotelli spaaga Pürovel SPA & Sport'i näitel. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2012.

Laande, Age. Jahiturismi pakkumine Valgamaa jahipiirkonnas. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2012.

Laanela, Brigita. Majutusettevõtte rajamine ja turule toomine. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2004.

Laanemets, Kertu. Päevaspaa teenuste turundamine kohalikele elanikele Dorpat Spa näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2014.

Laanemets, Siiri. Ajutiste residentide roll sihtkoha arendamisel suvehiidlaste näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc; kaasjuhendaja Merle Looring, MSc. - Pärnu, 2016

Laanes, Triin. Der estnische Teil der Via Hanseatica als Tourismusprodukt. Qualitätserwartungen deutscher Touristen. - Juhendaja Dr. Stefan Thelen. - Pärnu, 2006.

Laanisto, Kairi. Viljandimaa kui turismipiirkonna maine kujundamine. - Juhendaja Tiit Kask, MA. - Pärnu, 2004.

Laanpere, Veronika. Sünge turismi turundamine Eestis. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2023.

Laansalu, Ester. Reklaamikampaania kavandamine ja selle elluviimine reisikorraldusettevõttes. - Juhendaja Luule Sakkeus. - Pärnu, 2004.

Laarmann, Anu. Külastuskogemuse kujundamine muuseumides Viljandi muuseumi näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2023.

Laas, Maarja. Ühisturundusprojektide mõju sihtkoha turismiettevõtlusele National Geographic "Elu kahe maailma piiril" projekti näitel Lõuna-Eestis. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2016.

Laas, Marge. Töötajate pühendumine organisatsioonile Tartumaa Tervisespordikeskuse näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2016.

Laaso, Gertrud. Turismitoote turundusstrateegia kavandamine Pärnu muuseumi teemapargi "Vaeste-patuste alev" näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2015.

Lagemaa, Kätlin. Muuseumide koostöö majutusettevõtetega ühistoodete arendamisel Tallinn näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2014.

Lahesaare, Helen. Klassikaliste ja Interneti reisibüroode erinevused ja nende eelistamine Eestis. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2008.

Laht, Karmen. Heaoluspaateenuste arendamine majutusettevõttes Hedon Spa & Hotel näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2019.

Lahtvee, Margit. Turundus sotsiaalses meedias Reval Hotels Tallinna hotellide näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2010.

Laidoja, Lagle. Välisturistide söögikoha valikut mõjutavad tegurid sihtkohas, hiinlaste näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2015.

Laidvee, Julia. Agroturismi mõju kohalikule kogukonnale Jaanihanso Siidritalu näitel. - Juhendaja Liina Käär, MA. - Pärnu, 2023.

Laigo, Jana. Autpakettreisitoode ja selle arendamine AS APR-RENT (Hertz Eesti) näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. -  Pärnu, 2004.

Lakk, Evelyn. Kliendirahulolu hindamine majutusettevõttes Klaara-Manni Puhke- ja Seminarikeskuse näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2019

Laks, Kaisu. Reisieelistuste kujunemine AS Wris Pärnu büroo näitel. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2008.

Lazovskaja, Riina. Juhtimise roll organisatsioonikultuuri kujundamisel AS Taastusravikeskus Estonia näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2009.

Lauga, Oliver. Jalgrattamatkad Vooremaal. – Juhendaja Ain Hinsberg. – Pärnu, 2001.

Laugason, Maike. Veiniturismitoodete arendamine Rogosi mõisa näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2016

Lauk, Maarja. Rahvusvaheliste spordisündmuste arendamine Pärnu linnas. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu 2013

Laur, Helar. Turismi jätkusuutlik arendamine Juminda poolsaarel Lahemaa rahvuspargis [Võrguteavik]. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2022

Laur, Kätlin. Spaahotelli teenuste arendamine Toila SPA Hotell näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Monika Kumm, PhD. - Pärnu, 2020

Lebedeva, Anastasia. Personali värbamise tõhustamine Hestia Hotel Europa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Margrit Kärp, MBA. - Pärnu, 2022

Lee, Edwin. Väikemajutusettevõtte nõudluse suurendamine madalhooajal Villa Johanna näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2018.

Leesment, Anete. Turismiasjaliste vahelise koostöö arendamine maapiirkonnas Romantilise Rannatee näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2019

Leetma, Gristel. Turismiteenuste kaardistamine: Pärnumaa miniatlas autoturistile. - Juhendaja Valdeko Palginõmm. - Pärnu, 2002.

Legušs, Kätty. Tervishoiuturismi arengu mõju Eesti ravispaahotellide teenustele Viimsi Tervis SPA Hotell näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2012.

Lehiste, Inga. Toitlustusteenuse arendamine Pesa hotelli restorani näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2019

Lehtsalu, Raiko. Kihnu turism saare sotsiaal – majandusliku arengu foonil. – Juhendaja Urmas Kase. – Pärnu, 2000.

Lehtsalu, Ulvi. Turundustegevuse planeerimine Hotell Saaremaa näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2009.

Leinus, Kristi. Keskkonnasäästlike mõtteviiside rakendamine lennunduses. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2010.

Leisson, Leaanyka. Muuseumi osatähtsus turismis C. R. Jakobsoni Talumuuseumi näitel. – Juhendaja Heldur Hiis. – Pärnu, 2001.

Lell, Monika. Spetsialiseerumissuunal põhinev praktikakorralduse arendamine TÜ Pärnu kolledži näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2013.

Lelov, Toomas. Kämpingute, karavanide ja telklaagrite kui perspektiivse turismisektori väljaarendamine ning organisatsiooniline korraldus. – Juhendaja Toomas Undusk. – Pärnu, 2000.

Lembra, Kaari. Ettevõtte turundusstrateegia arendamine Audioguide OÜ näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2007.

Lendla, Anu Marie. Talgureiside tootest, tähtsusest ja võimalustest Eestis Eestimaa Looduse Fondi näitel. - Juhendaja Jane Jakobson. - Pärnu, 2005.

Lepa, Triin. Pärnu jõgi kui turismiobjekt. – Juhendaja Tiit Kask. – Pärnu, 2000

Lepik, Marko. Tehnoloogia kasutuselevõtmine ja selle läbi klienditeekonnale lisandväärtuse loomine Vihula mõisa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Aime Vilgas, MBA. - Pärnu, 2022

Lepiku, Kärt. Aktiivsete tegevuste harrastamine sisetingimustes Tervise Paradiisi näitel. - Juhendaja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2005.

Lepp, Teele. Teenindajate motiveerimine Nordic Hotel Forumi näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2010.

Leppik, Heli. Praktikakorraldus Kuressaare Ametikooli majutusteeninduse õppekavas. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2009.

Leskova, Piret. Mulgimaa kuvand kohalike elanike, arendajate ja külastajate seas. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2009.

Ley, Mari. Euroopa turismitrendid ja Eesti turismitoodete ekspordi areng. – Juhendajad Kristel Rammo, Tiit Kask. – Pärnu, 2000.

Liho, Kadri. Motivatsiooniturism ja võimalused Eesti kliendile Kaleva Travel AS näitel. - Juhendaja Merike Hallik; kaasjuhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2007.

Liiv, Marika. Internetiturundus Eesti taastusravikeskuste näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2005.

Liiv-Kaldmaa, Liivika. Turismi arenguperspektiivid Tõrva-Helme turismipiirkonna näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2009.

Liiva, Agni. Personali motiveerimine ja töö tõhustamine restoran Kaerajaan näitel. - Juhendaja Anne Roosipõld; kaasjuhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2012.

Liivrand, Jana. Kohalikule kogukonnale suunatud kultuurisündmuste arendamine Pärnu linna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Monika Kumm, PhD. - Pärnu, 2020.

Likk, Katrin. Lennuühenduste mõju sihtkoha külastatavusele Tartumaa näitel. - Juhendaja Tarjana Koor MSc. - Pärnu, 2012.

Lill, Gerda. Ökoturismi arendamise võimalused Põlvamaal. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2011.

Lill, Tõnis. Koostöö roll golfiturismi edendamisel Saare Golf Travel OÜ näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2010.

Lillemaa, Riina. Majutusteenuse arendamine P54 külaliskorterite näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2019

Lilleorg, Tanja. Muuseumiteenuste arendamine MTÜ Eesti Turbamuuseumi näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2021

Lillepa, Sandra. Teemapargi külastajate rahulolu mõjutegurid Lottemaa näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2018.

Lilleste, Lenne. Lepanina hotelli tootearendus spaateenuste näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2006.

Limberk, Elis. Erihuvituristi motivatsioon Pärnu Keskraamatukogu näitel. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2023.

Lindau, Sigrid. Eesti sihtturule suunatud turundustegevused Viimsi SPA hotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2009.

Lindepuu, Karin. Brändimine ja turundustegevused Pärnu spaahotellides majanduslanguse tingimustes. - Juhendaja Moonika Soonets, kaasjuhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2011.

Lindvest, Teisi. Kliendi ostuotsust mõjutavad tegurid Hilton Tallinn Park konverentsikeskuse näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2019

Linn, Silvia. Sihtkoha arendusorganisatsiooni võimalused turismiettevõtete ekspordivalmiduse edendamisel SA Lõuna-Eesti Turism näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2014.

Lobjakas, Jaanika. Töömotivatsiooni ja töörahulolu arendamine AS Tallink Grupi Tallinna müügiesindustes. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2011.

Loginova, Julia. Majutusettevõtte köitvuse tõstmine madalhooajal Narva-Jõesuu Spa & Sanatoorium näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2014

Lohk, Merilin. Regioonipõhise ühisturunduse võimalused Lääne-Eesti regiooni näitel. - Juhendaja Kristel Oitmaa, MA. - Pärnu, 2010.

Loik, Kairi. Tööjõu voolavuse analüüs Sokos Hotel Viru näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2006.

Loik, Triin. Sihtturgudele suunatud turunduskanalite ja -sõnumi valimine majutusettevõtetele Kõue mõisa näite. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2015

Lonn, Triinu. Personali töörahulolu ja -motivatsioon majutusettevõttes AS Värska Sanatoorium näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2015 

Loodus, Iive. Rohelist võtit omavate Eesti majutusasutuste huvi ja valmisolek kasutada oma tegevuses rohelist energiat. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2009.

Loopere, Greethel-Rebecca. Majutusettevõtte siseturundus Hilton Tallinn Park hotelli näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2017 

Loor, Carol. Soome klient ja soome keel eesti raviturismis. Eesti - soome - eesti raviturismisõnastik. - Juhendaja Tiina Maripuu. - Pärnu, 2002.

Loorents, Eveli. Häädemeeste valla võimalused turismi arendamiseks. – Juhendaja Ain Hinsberg. – Pärnu, 2000.

Loos, Kätlin. Nanosuhete roll organisatsiooni turundamisel Tervise Paradiisi näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2004.

Loper, Ahto. E-posti turunduse kasutamine Eesti külalistemajade turunduses. - Juhendaja Marko Siller; kaasjuhendaja Heln Ilves, MSc. - Pärnu, 2012.

Luga, Maigi. Turismitrükised kui turundusvahend Võrumaa matkaradade voldiku näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2010.

Lugenberg, Merle. Spordivõistluste kui reisimotivaatori olulisus eestlaste välisreiside puhul Ateena OM 2004 näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2005.

Luige, Kerly. Hobuturismi hetkeolukord ja arenguvõimalused OÜ Tori Hobusekasvandus näitel. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2007.

Luige, Siret. Klientide rahulolu raviprotseduuridega AS Sanatoorium Tervis näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA.; kaasjuhendaja Mai Vaht. - Pärnu, 2006.

Luik, Gea. Vabatahtliku töö turismi arendusvõimalused Eesti teenusepakkujate näitel. - Juhendaja Margrit Kärp, MBA. - Pärnu, 2023.

Luik, Gertrud. Majutusettevõtte kodulehe arendamine Kalevipoja Turismitalu näitel. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2018

Luik, Kaie. Teenusedisaini põhimõtete järgimine hommikusöögiteenuse arendamisel Radisson Blu Hotel Olümpia näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2016

Luik, Karin. Hotelli turundusmeetmestiku kujundamine madalperioodidel OÜ TLG Hotelli näitel. - Juhendaja Errit Kuldkepp. - Pärnu, 2009.

Luik, Kristi. Sisekliendi teenindamine OÜ Viimsi Tervis näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2006.

Luist, Gerda. Pärnu kui äriturismi sihtkoht - hetkeseis ja arenguperspektiivid. - Juhendaja Anti Kalamees, MEd; kaasjuhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2011.

Lukk, Katrin. Haapsalu raviturismiturg ja selle areng. – Juhendaja Evelin Lauri. – Pärnu, 2000.

Lulla, Liia. Vaba aeg ja turisminišid. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2002.

Lumila, Eliise. Klientide eelistused spaatoodete valikul Hera Salongide näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2012.

Lust, Lagle. Piirkondlik koostöö turismis Rohelise Jüemaa Koostöökogu ja Paikuse valla näitel. - Juhendaja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2008.

Lutter, Laura. Teenusedisaini põhimõtete kasutamine Eesti ravispaades. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2015

Lutterus, Sandra. Teenindusettevõtte turundusstrateegia arendamine Stuudio Tasapisitasakaal näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2011.

Luud, Mari. Klienditeeninduse kvaliteedi hindamine ja arendamine Kubija hotell-loodusspaa näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2015.

Luuk, Karoline. Personali jõustamine Ammende Villa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2021.

Luukas, Marite. Seminariteenuste turundamine Wasa Resort näitel. - Juhendaja Aime Vilgas, MBA. - Pärnu, 2023.

Luur, Kadriann. Aegviidu valla ja selle lähiümbruse turismi- ja puhkemajanduse hetkeolukord ning arenguvõimalused. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2004.

Lõhkivi, Kristiina. Turismiteenuste arendamine maapiirkonnas Kohila valla näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2015

Lõhmus, Liina-Maria. Välisturule sisenemise kavandamine ökospaa Harmoonikum näitel. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2017 (kasutuskeeld).

Lõiv, Eva. Tartumaa kui reisisihtkoha profiil. – Juhendaja Ain Hinsberg. – Pärnu, 2001.

Lõpp, Liina. Sihtturu põhiste turunduskanalite kasutus Swissôtel Tallinn, Estonia näitel. - Juhendaja Tiina Tamm; kaasjuhendaja Helen Ilves, MSc. - Pärnu, 2010.

Lääne, Gätlin. Klientide rahulolu ravi- ja lõõgastuspakettidega spaahotell Tervise Paradiis näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2008.

Lääne, Janela. Peeter I maarinde merekindluse kujundamine Eesti põhjaranniku turismiobjektiks. - Juhendaja Deiw Rahumägi; kaasjuhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2008.

Lääts, Raili. Pärimuskultuurile tugineva turismitoote kavandamine Eesti rahvusliku õhtu näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, kaasjuhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2011

Lünekund, Kerttu. Terviseturismi arendamine termaalse ravispaa Sklene Teplice näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2022

Lüüs, Kaidi. Lojaalsusprogrammi väljatöötamine püsiklientidele OÜ Gondvana Reisid näitel. - Juhendaja Liis Meeras, MSc. - Pärnu, 2009.

Lüüs, Kristi. Eesti kui reisisihtkoha virtuaalne turundus. – Juhendaja Heli Müristaja. – Pärnu, 2001.

Maandi, Karin. Kultuuriturismi nõudluse ja pakkumise võrdlus Tallinna linna näitel. - Juhendaja Kristel Oitmaa, MA; kaasjuhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2010.

Maasikas, Merili. Turismisihtkoha arendamisvõimalused Rakvere linna näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2013.

Maasikmäe, Maarja. E-turundus püsikliendile Estravel AS näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD; kaasjuhendaja Kaie Tropp. - Pärnu, 2008.

Maidlas, Pille. Euroopa Liiduga ühinemise mõju välisturismile Pärnu linna näitel. - Juhendaja Evelin Soidla. - Pärnu, 2006.

Makarova, Julia. Eesti lennujaamad ja nende arenguvõimalused. – Juhendaja Tiit Kask. – Pärnu, 2000.

Malm, Maarja-Monika. Tootearendus AS Tallinna Lennujaama näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2015

Mandzjuk, Hrestina. Kliendirahulolu reisibüroo pakettreiside korraldusega AS GO Travel näitel. - Juhendaja Ingrid Käo; kaasjuhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2009.

Mardisoo, Elisabeth. Spaateenuste arendamine majutusettevõtte Swissôtel Tallinn näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2019 (ligipääs piiratud kuni 22.05.2025)

Marilovtseva, Anna. Eesti eakale kliendile suunatud turundus AS Taastusravikeskus Estonia näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2012.

Mark, Reti Maria. Majutusettevõtte turismitoodete arendamine hotell Barclay näitel. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2018

Marmor, Triin. Turismi mõjud kohalikule kogukonnale Garda järve regiooni näitel. - Juhendaja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2007.

Martin, Kätlin. Koostöö roll sihtkoha arendamisel ja turundamisel Lääne-Harju turismiinfokeskuse rajamisel Keilasse. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2011.

Masing, Alina. Kliendi ostukäitumise mõjutegurid digikanalites Radisson Collection hotell Tallinn näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2023.

Masso, Marlee. Avaliku elektroonilise tagasiside kasutamine Pärnu majutusettevõtete turunduses. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2013.

Matisen, Marianne. Majutusasutuste innovaatiline tegevus. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2004.

Matizen, Mari-Liis. Spordisündmuste turvalisuse tagamine Eesti näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2021

Mats, Katriin. Konverentsikliendi rahulolu mõjutegurid hotellis Nordic Hotel Forum. - Juhendaja Helen Ilves, MSc. - Pärnu, 2013.

Matteus, Marii. Tervishoiuturismi arendamise võimalused Pärnu näitel. - Juhendaja Tõiv Jõul, kaasjuhendaja Helen Ilves, MSc. - Pärnu, 2011.

Mauer, Diana. Heaoluspaa areng Eestis Legendijuhtimise AS näitel. - Juhendaja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2008.

Maurer, Sandra. Sihtkoha kuvandit toetavate turismitoodete ja teenuste arendamine majutusettevõttes Swissôtel Tallinn näitel. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2019 (ligipääs piiratud kuni 15.05.2025)

Meeras, Liis. Pärnumaa puhkemajanduse ja turismi potentsiaal. - Juhendaja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2004.

Mees, Berle. Kliendi ostuprotsess lennupiletite online-müügikanalis reisibüroo AS Estravel näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2017

Meesak, Märt. Koostöö roll turismi sektori arendamisel Konguta valla näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2010.

Meier-Vallist, Merit. Toiduturismi toodete arendamine kohaliku toidu pakkujate näitel Romantilisel Rannateel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2017.

Meijel, Kristian. Siseturunduse juhtimine teenindusettevõttes rahvusvahelise kõnekeskuse Eesti üksuse näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2017.

Meltsas, Hardi. Maaturismi ettevõtte turunduse kontseptsioon. – Juhendaja Toomas Lelov. – Pärnu, 2001.

Meltsas, Maarit. Muuseumi turundamine sotsiaalmeedias Helme Koduloomuuseumi näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2023.

Meltsov, Karin. Kliendisuhete juhtimine hotelli London näite põhjal. - Juhendaja Verni Loodmaa; kaasjuhendaja Eda Veeroja. - Pärnu, 2008.

Merilaine, Kristel. Butiikhotelli klientide spaa külastusmotiivid Von Stackenberg Hotel Tallinn näitel. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2016.

Merilo, Marge. Turismi hetkeseis Ida – Virumaal ja arengu võimalused. – Juhendaja Ervin Metsatalu. – Pärnu, 2001.

Meriste, Teele. Kohaliku kogukonna roll ja kaasamisvõimalused sihtkoha arendamisel Matsalu turismipiirkonna näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2017

Metsa, Marit. Majutusasutuste keskkonnasõbralik mõtlemine Pärnumaa majutusettevõtete näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2008.

Metsallik, Valeria. Sissetulevate turistide nõudmised ja soovid pakettreisi soetamisel Digamma ravel OÜ näitel. - Juhendaja Marina Mättik. - Pärnu, 2011.

Metsamägi, Fia. Klienditeeninduse taseme hindamine ja parandamine. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2003.

Metsamägi, Ragne. E-kirja kui suhtlusvahendi kvaliteet Pärnu hotellide näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2009.

Metsanurm, Mari-Liis. Vabatahtlike turism ja selles osalejate motiivid MTÜ Estyes näitel. - Juhendaja Errit Kuldkepp. - Pärnu, 2009.

Metsaäär, Ingrid. Väikemajutuse areng Pärnus aastatel 1990 – 1999. – Juhendaja Ain Hinsberg. – Pärnu, 2000.

Metste, Viivika. Loodus- ja harrastusturism rahvusparkides. - Juhendaja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2004.

Miido, Karin. Sõjaväeteemalise seiklusturismitoote arendus MTÜ Sõdurimess näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2012.

Miil, Angelika. Majutusettevõtte kodulehe arendamine Hedon Spa & Hotel näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc; kaasjuhendaja Kadi Elmeste, MSc. - Pärnu, 2015 

Mikk, Ave. Teeninduskvaliteet ja kliendirahulolu ettevõtte OÜ Mathiesen ja Pojad näitel. - Juhendaja Tatjana Koor. - Pärnu, 2008.

Mikk, Julia. Konverentsiteenuse pakkumise kohandamine nõudlusega Eesti turismikonverentside näitel. - Juhendaja Heli Müristaja. - Pärnu, 2003.

Mikk, Kati. Püsikliendi lojaalsusprogrammi loomine majutusasutuse Three Crowns Residents näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2017 

Milk, Kadi. Personali töörahulolu ja motivatsioon Viking Line Eesti OÜ näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2007.

Mitt, Keijo. Personali rahulolu ja motivatsioon Strand SPA ja Konverentsihotellis. - Juhendaja Jane Allika. - Pärnu, 2009.

Moissejeva, Olesja. Turismitoodete kättesaadavus puuetega turistidele Eestis ja maailmas. - Juhendaja Margit Kasemets. - Pärnu, 2004.

Morozova, Ljubov. Eesti kuvand sihtkohana Prantsusmaa noorte seas. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2014

Mossov, Veronika. Personali rahulolu ja motivatsioon Tallinna restoranide näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2006.

Mugu, Katrin. Liikumispuudega külastajatele suunatud turundus Oxforell Puhkekeskuse näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2015

Mukk, Lagle. Soomaa Rahvuspargi turunduspotentsiaal. – Juhendaja Kaja Allilender, Tõnis Korts. – Pärnu, 2000.

Murel, Kristi. Sihtkohaturunduse arengusuunad Lääne-Virumaa näitel. - Juhendaja Getter Koobas; kaasjuhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2023.

Muru, Jarmo. Jagamismajanduse roll majutsettevõtte hinnakujundusele Tallinna majutusettevõtele näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2018.

Murula, Helena. Personali töörahulolu ja motivatsioon hotell London OÜ näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2016

Murumägi, Hando. Tasuliste majutusasutuste tähtsus Eesti noortele sisereisi planeerimisel. - Juhendaja Helen Ilves, MSc. - Pärnu, 2012.

Must, Piret. Turismi mõjud kohalikule kogukonnale Pärnu abiturientide seas läbiviidud uuringu põhjal. - Juhendaja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2005.

Mõttus, Marju. Rekreatiivsete turismiteenuste arendamise võimalused Metsavenna talu näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2011.

Mäekask, Triinu. Majanduslanguse mõju turismile Pärnu linna majutusettevõtete näol. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2010.

Mäenurm, Kristel. Majutusettevõtte internetipõhise turundusmeetmestiku arendamine madalhooajaks Oru Hotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2016

Mägi, Eve. Emotsionaalne ja ratsionaalne turundusstrateegia Viljandi hotellide näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2008.

Mägi, Kristina. Saaremaa turismisektori valmisolek juurdepääsu kvalitatiivseks ja kvantitatiivseks paranemiseks. - Juhendaja Kaia Eelma. - Pärnu, 2003.

Mägi, Laura. Lääne- Pärnumaa turismimarsruutide kui turismitoote arendus. - Juhendaja Tiina Maripuu. - Pärnu, 2003.

Mägi, Mai - Liis. Elektrooniline teenindus reisibüroodes. - Juhendaja Heli Tooman. - Pärnu, 2003.

Mägi, Triin. Veebilehe arendamine Põlvamaa Turismiportaali näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2021

Mäitse, Hanna-Liina. Majutusettevõtte kodulehe arendamine Strand Spa & Konverentsihotelli näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Maarja Pajusalu, MSc. - Pärnu, 2022 (ligipääs piiratud kuni 20.05.2025)

Mänd, Melissa. Pereturismitoodete turundamine välisturule Lõuna-Eesti turismiettevõtete näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu 2013.

Mändla, Annika. Avaliku sektori eesmärgid turismipiirkonna arendamisel ja turundamisel Läänemaa näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2016

Mängel, Jana. Majutusettevõtte sisekommunikatsioon Nordic Hotel Forum näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2019

Mängel, Ragne. Peoteenuste pakkumine ja nõudlus Pärnu turul. - Juhendaja Heli Tooman, PhD.; kaasjuhendaja Anne Roospõld. - Pärnu, 2007.

Männik, Kadi. Turundusstrateegia kavandamine Uueda puhkekeskuse näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2008.

Männik, Maarja. Hotellitöötajate keskkonnateadlikkuse tõstmine Tallink Spa & Conference ja Tallink Express hotellide näitel [Võrguteavik] - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2020

Märtson, Diana. Lojaalsusprogrammi arendamine Spa Tours OÜ näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Margrit Kärp, MBA. - Pärnu, 2022

Märtson, Maria. Restorani Monaco teenindajate töörahulolu ja-motivatsioon. - Juhendaja Erika Jeret, MA. - Pärnu, 2012.

Märtsoo, Margo. Pärnu-Mõisaküla raudteetammi kohandamine kergliiklusteeks. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2009.

Mätas, Marju. Hariduslike muuseumiteenuste arendamine Muhu Muuseumi näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2016.

Mättas, Liisa. Säästva turismi piirkonna turundamine Rohelise Jõemaa näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2016.

Mölder, Kerli. Aktiivse puhkuse nõudlus ja pakkumine Viljandimaal. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2009.

Mölder, Sülvi. Eesti turismiterminoloogia problemaatika. - Juhendaja Tiina Maripuu, MA. - Pärnu, 2005.

Mücker, Johanna. Majutusettevõtte brändimine L’Embitu Hotelli näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2020.

Müller, Kätlin. Spaakonsultandi roll Eestis spaahotellide kujundamisel. - Juhendajad Monika Sooneste ja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2011.

Müller, Ulla Riin. Kultuuriasutuste külastatavuse suurendamise võimalused Paide Muusika- ja Teatrimaja näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2021

Müllerstein, Mariann. Personali voolavuse analüüs osaühingu Tervise Paradiis näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2005.

Müristaja, Heli. Pärnu linna turismipotentsiaali hindamine ja arendamine. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2000.

Naarits, Reili. Kohalikul kogukonnal põhineva külaturismi jätkusuutlikkus Seljametsa küla näitel. - Juhendaja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2009.

Napritson, Katrin. Teenuse kujundamine toitlustusettevõttes OÜ Pajula restorani Ankur näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2010.

Nau, Riina. Brändi arendamine Saaremaa SPA Hotellide näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2009.

Neeme, Pille. Jahiturismi areng ja perspektiivid Eestis säästva arengu põhimõtetest lähtudes. - Juhendaja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2007.

Neemoja, Jaanika. Mitmekultuurilise töösihtkoha valiku mõjutegurid Veriff OÜ näitel [Võrguteavik]. - Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2020 (ligipääs piiratud kuni 20.05.2025).

Neemre, Dana. Siseturistide rahulolu pakutavate toodete ja teenustega Vihula mõisa näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2010.

Neiman, Olli. Uue toote lansseerimine interaktiivse laste reisijuhi näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2012.

Neitov, Kristina. Personali töörahulolu ja koolitusvajadus OÜ Ülemiste Hotell näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2007.

Nekraš, Sirle. Koosolekuteenuse tellimuse baasvormi kavandamine konverentsihotellile Radisson SAS Hotel, Tallinn. - Juhendaja Anti Kalamees. - Pärnu, 2008.

Nelis, Livia. Üritused kui kuurortlinna lisandväärtus Haapsalu näitel. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2004

Nigol, Margot. Majutusettevõtte lisateenuste turundamine sotsiaalmeedias hotell Tartu näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2022

Nigul, Kristiina. Kliendi rahulolu rahvusvahelistel bussiliinidel  Mootorreisi AS-i Saksamaa liinidel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2007.

Niidassoo, Heidi. Eaka kliendi teenindusega rahulolu uuring AS Sanatoorium Tervises. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2006.

Niin, Tiina. Veekeskuse tootearendusprioriteetide määratlemine Tervise Paradiisi näitel. - Juhendaja Tiina Kiibus ja Oliver Loode. - Pärnu, 2004.

Niinemets, Kairi - Maris. Keskaegne restoran "Olde Hansa" - konkurentsivõime tugevdamine. - Juhendaja Jukka Blomqvist; kaasjuhendaja Heli Tooman. - Pärnu, 2002.

Niitav, Elisabeth. Elamusteenuste turundamine CCCP Põgenemistubade näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2018.

Nikolajeva, Diana. Riigivisiite teenindavate majutusettevõtete maine kujunemine Eestis. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2010.

Norma, Andra. Erinevate generatsioonide töörahulolu ja selle kujundamine V Spa kahe struktuuriüksuse näitel. - Juhendaja Margrit Kärp, MBA. - Pärnu, 2023.

Novikov, Kätlin. Töötajate ning klientide rahulolu seos Swisshotel Tallinnas. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2010.

Novikova, Aljona. Töötajate vaimset tervist mõjutavad tegurid töökeskkonnas Ibise hotelli näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2022.

Nurk, Taivo. Sotsiaalmeedia kasutamine Eesti turismiettevõtete turunduses. - Juhendaja Marko Siller, kaasjuhendaja Helen Ilves, MSc. - Pärnu, 2011.

Nurm, Raino. Majutusettevõtte turundamine Facebookis Spaahotell Laine näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2018.

Nurmik, Karoly. Õpilaste rahulolu pikaajalise majutusteenusega Konse Motelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MSc. - Pärnu, 2016.

Nõgene, Annegret. Väikeettevõtte sihtrühmapõhise turundusstrateegia parendamine Tigete Puhkekeskuse näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2015

Nõmm, Andrus. Struktuurifondide toetuse taotlemine Strand SPA ja Konverentsihotelli näitel. - Juhendaja Riina Lõhmus. - Pärnu, 2003

Nõmmsalu, Liana. Klientide rahulolu hindamine MTÜ Tartu Üliõpilasküla näitel. - Juhendaja Elina Tolmats, MA; kaasjuhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2005.

Nõurus, Gerda. Külastajate rahulolu mõjutegurid majutusettevõttes Villa Ammende näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2019

Nõvandi, Kitty. Lapsesõbraliku spaateenuse kavandamine Tallink SPA & Conference Hotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2010.

Näpping, Eleri. Sündmusturismi mõju Türi väikelinnale. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2014.

Oinus, Lisl Linda. Majutusettevõtte veebiturunduse arendamine Teekalda puhkemaja näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2021

Oja, Helina. Reisirongiteenuse analüüs Eestis Edelaraudtee ASnäitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2004

Oja, Margit. Innovaatilisus kui ettevõtte positsiooni tugevdamise võimalus Eesti spaaturul. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2011

Ojala, Maris. Rekreatiivsete tegevuste arendamine Anija vallas. - Juhndaja Jane Jakobson, kaasjuhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2014.

Ojalill, Astrid. Kohaliku meedia põhine turundus muuseumis Viljandi Muuseumi näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2010

Ojamaa, Marit. Seksiturism - pelgalt sotsiaalne nähtus või tõsiseltvõetav turismiharu. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2003

Ojamäe, Ülle. Heaoluturismiteenuste pakkumine Eesti väikeettevõtete poolt Soome turistidele. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2010.

Ojasalu, Katrin. Puhkeküla rajamine Ikla kämpingu näitel. – Juhendaja Tiina Reinsalu. – Pärnu, 2001.

Ojaste, Helina. Reisibüroo töötajate koolitusnõudlus ja pakkumine. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2004.

Ojavere, Laura. Terviseradade nõudlus ja arendamise võimalused Audru valla näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2012.

Okk, Kärolin. Elektroonilise hinnangu mõju majutusettevõtte müügitegevusele Swissotel Tallinna näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2016

Older, Getter. Peakokkade kaasaegsete kompetentside väljaselgitamine Tallinna restoranide näitel. - Juhendaja Anne Roosipõld, MA; kaasjuhendaja Helen Ilves, MSc. - Pärnu, 2011.

Olesk, Kristi. Teoteraapia arendamine Tallinn Viimsi SPA's. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2014.

Ollino, Triin. Koostöö aktiivsete turismitoodete pakkumisel turismisihtkohas Pärnu linna näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2019

Orav, Erika. Majutusettevõtete kvaliteedijärkude süsteemi rakendamine Eesti hotellide näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2017

Org, Evelin. Kuurortturismi klaster ja terminoloogia. - Juhendaja Heli Müristaja. - Pärnu, 2002.

Org, Kairi. Personali taasvärbamine ja valik Sokos Hotell Viru näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2008.

Orgvee, Merike. Uue puhketalu rajamine ja turule toomine Surju Puhketalu näitel. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2004.

Orissaar, Silver. Sündmuse arendamisvõimalused Pärnumaal toimuva räpitoa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2020.

Orub, Berit. Turismiettevõtjate piirkondlik koostöö Muhu valla näitel. - Juhendaja Ain Hinsberg; kohalik juhendaja Helena Erik. - Pärnu, 2009.

Ossul Jevgenia. Kliendirahulolu uuring majutusettevõttes Dorell hotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2018

Ots, Kristel. Turismimessil osalemise kavandamine ja tasuvuse hindamine Hansatravel OÜ näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2008.

Otsman, Kelly. Euroopa Liidu mõju Eesti reisiettevõtetele. - Juhendaja Jane Allika. - Pärnu, 2005.

Ott, Gettrin. Külastajate rahulolu majutusettevõtetes pakutavate toodetega Villa Andropoff näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2014.

Ottender, Merilin. Pärnu kui turismisihtkoha turundamine Taanis. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2012.

Paalberg, Getter. Konverentsihotelli konkurentsivõime tegurid Strand SPA & Konverentsihotellis. - Juhendaja Tiina Viin, MA; kaasjuhendaja Aime Vilgas, MBA. - Pärnu, 2013.

Paapsi, Mihkel. Klientide võimalused ja eelistused noortehostelite valikul Tallinna näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2013.

Paas, Edith. Seminariteenuse arendamine majutusettevõttes Hedon SPA & Hotel näitel [Võrguteavik]. - Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2020

Paas, Erle. Filmiturismi arendamine sihtkohas Ida-Virumaa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2021

Paasik, Liisa. Turundussuhtlus e-kirja teel Pärnumaa konverentsiteenuste pakkujate näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2007

Paavel, Mare. Majutusettevõtte ümberpositsioneerimine butiikhotelliks Alex Maja külalistemaja näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2013

Pado, Mari-Liis. Kutsetunnistuse mõju giidide tööalastele võimalustele Tallinna näitel. - Juhendaja Erika Jeret, MA. - Pärnu 2013

Paesalu, Kristiina. Vananemisega seonduvad muutused ja nende mõju seeniorturismi tähtsusele ning eakate vaba aja eelistused siseturismis. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2005

Pahk, Gloria Simona. Tervisliku elustiili edendavate teenuste arendamine spaahotellis Estonia Resort Hotel & Spa näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2016

Paidu, Merilin. Veebipõhise broneerimissüsteemi arendamine majutusettevõttes Estonia Resort Hotel & Spa näitel. - Juhendaja Helen Ilves, MSc. - Pärnu, 2016

Paimre, Eliis. Maaturismimajanduse toetusskeemid Eestis - võimalused, teadlikkus ja kasutamine. - Juhendaja Jane Mägi, kaasjuhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2011.

Pajanskaja, Ksenia. Majutusasutuse mainekujundus Tallink Express hotelli näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2015

Pajo, Maris. Hotelli ümberpositsioneerimine ärihotelliks Victoria hotelli näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD; kaasjuhendaja Kadi Elmeste, MSc. - Pärnu, 2008.

Paju, Karmen. Turismisihtkoha turundustegevus Saare maakonna näitel aastaks 2004. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2003.

Paju, Katrin. Turismiettevõtte standardile ISO 9001 vastav kvaliteedjuhtimissüsteem. - Juhendaja Toomas Sarapuu, MSc; kaasjuhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2011.

Paju, Lee. Kliendikogemuse juhtimine majutusettevõttes Hotell Wesenberghi näitel. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2019

Paju, Mirjam. Vastutustundliku ettevõtluse teema kajastamine Eesti turismialase kõrghariduse õppekavades. - Juhendaja Marko Siller, kaasjuhendaja Helen Ilves, MSc. - Pärnu, 2011.

Pajus, Riin. Puhkemajanduse korraldus Tallinnas ja Viimsi vallas jalgrattaradade näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2004.

Palang, Kerli. Taliturismi hetkeolukord ja arenguvõimalused Võrumaal. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2009.

Paliukas, Mantas. Hotelli valiku mõjutegurid turundustegevuse arendamiseks LaSpa Laulasmaa spaahotelli näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2021

Pall, Pirjo. Turismiperspektiivide analüüs Põltsamaa linna näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2007.

Palm, Katre. Tartu kui turismisihtkoha atraktiivsuse arendamine. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2003.

Palu, Lisete. Teemapargi turundamine sotsiaalmeedias Lottemaa jõulumaa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2020

Paluoja, Merje. Catering- teenuse potentsiaal Pärnus. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2003.

Parm, Sandra. Ajaloopärandipõhine sihtkohaturundus Haapsalu linna näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2016.

Part, Aglis. Tööandja bränding ja ettevõtte kuvandi jätkusuutlikkus Hurtigruten Estonia OÜ näitel. - Juhendaja Merike Hallik, MA; kaasjuhendaja Anne Roosipõld, PhD. - Pärnu, 2023.

Parts, Sigrit. Personali töörahulolu ja motiveerimine OÜ Hotell Tartu näitel. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2014.

Parve, Karl. Majutusettevõtte turundamine Facebookis Pärnu Rannastaadioni hosteli näitel. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2017.

Pass, Mari. OÜ tervise Paradiis raviosakonna broneerimissüsteemi audit. - Juhendaja Argo Võigemast; kaasjuhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2008.

Paulus, Maarja. Loometurismi arendamine Lõuna-Eestis. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2012.

Paulus, Piret. Välissihtturgudele suunatud tootearendus OÜ Kumari reisid näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2010

Paumets, Jana. Holistiline turism ja selle teenuste arendamise võimalused Eestis [Võrguteavik]. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2022

Pedak, Sandra. Majutusteenuse arendamine kliendi unekvaliteedi tagamiseks Go Hotel Shnelli näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2020

Peebu, Helen. Pakkettreisi koostamise protsess Eesti sissetuleva turismi näitel. - Juhendaja Heli Müristaja. - Pärnu, 2003

Peedu, Margit. Püsiklientuuri loomise võimalused uue turule sisenenud reisiettevõtte jaoks AS Reisiekspert Pärnu büroo näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2005.

Peetsalu, Merike. Heaoluteenuste arendamine majutusasutuses Pühajärve Spa & Puhkekeskuse näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2018

Peitre, Jaana. Majutusettevõtted sihtkohas puhkemajanduse ressursina Tõstamaa valla näitel. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2007.

Peña Meringo, Jacqueline. Kliendikogemuse juhtimine majutusettevõttes Go Hotel Shnelli näitel [Võrguteavik]. - Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2020.

Perri, Pire-Mari. Messiturunduse kasutamine Tallinna ketihotellide näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2012.

Pertens, Helena. Sündmuse turundus sotsiaalmeedias Pärnu Restoranide Nädala näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2017

Peterson, Brit. Juhtimisalaste muudatuste mõju personali töörahulolule kontsern AS Sanatoorium Tervis näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2008.

Peterson, Jarmo. Pirita TOP SPA Hotelli konverentsiteenuste arengukava strateegia. - Juhendaja Anti Kalamees; kaasjuhendaja Tiiu Vilms. - Pärnu, 2008.

Peterson, Kerli. Rekreatiivsete teenuste arendamine maaturismiettevõttes Kõveri Puhkekeskus OÜ näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2015

Petšjonkina, Tatjana. Siseturunduse mõju ettevõtte tegevusele restorani-õlletehase Beer House näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2009.

Pihelpuu, Kristi. Giiditöö hetkeolukord Saaremaa nätel. - Juhendaja Ingrid Dorbek, MA. - Pärnu, 2004.

Pihl, Merilin. Preemiareiside korraldamine Tallinnas ja selle lähiümbruses. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2010

Piho, Kail. Sporditurismi sihtkoha arendamine Rõuge valla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2022

Piirak, Eleri. Külastusmängu "Unustatud mõisad" mõju mõisatele ja nende arendamisele mõisakoolide näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2010.

Piirman, Marit. Kuulsuste kasutamine sihtkoha turunduses Eesti näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2014.

Piirsalu, Andra. Hotelli vastuvõtuosakonna juhtimisprotsessi analüüs Astlanda Hotelli AS näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2007.

Pikk, Helena. Õpilasmajutuse kasumlikkuse hindamine Rähni külalistemaja näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2008

Pikkel, Veronika. Tervisetoodete brändimine spaahotellidele ettevõtte Be More näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2022

Pilme, Diana. Jahiturismi arenguperspektiiv Järvamaal. - Juhendaja Liis Meeras; kaasjuhendaja Rene Nurmse. - Pärnu, 2008

Pindmaa, Marianne. Heaolukontseptsiooni põhimõtete kasutamine külastuskogemuse kujundamisel Kubija hotell-loodusspaa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2022

Pinnonen, Diana. Muuseumitoodete arendamine lastega peredele Eesti Vabaõhumuuseum näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2018

Pintsaar, Reelika. Väikemajutusettevõtte teeninduskvaliteedi hindamine Hansahotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2005.

Pipar, Monika. Teeninduskvaliteedi arendamise projekt Estraveli näitel. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2006.

Piper, Kristi. Välispraktika tähtsus rakenduskõrghariduses turismieriala üliõpilaste näitel. - Juhendaja Errit Kuldkepp. - Pärnu, 2009.

Pitk, Maria. Festivali arengutsükli analüüs Pimedate Ööde Filmifestivali näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2005.

Plakk, Liis. Travel Park – turismiinkubaatorid ja nende roll turismi arendamisel. – Juhendaja Ain Hinsberg. – Pärnu, 2001.

Pleskovski, Kristi. Ida-Virumaa turismiinfosüsteemi arendamine. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2009

Ploom, Ingrid. Ühisturunduse arendamine Viljandi maakonna turismiettevõtete näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2021

Ploom, Kairi. Hotellitöötajate emotsionaalne intelligentsus ja seos töörahuloluga AS Sokotel näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2010

Polli, Karin. Globaalsete alliansside ja odavlennufirmade võimalikkus Eesti reisilennundusturul. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2003.

Poolma, Ave. Vastuvõtuosakonna personali planeerimine, värbamisprotsess ja valik Eesti hotellides Reval Hotelsi näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2009.

Pops, Triin. Tervisliku toitumise põhimõtete rakendamine spaahotellide menüüdes. - Juhendaja Heli Tooman, PhD; kaasjuhendaja Anne Roosipõld, MA. - Pärnu 2013.

Porrmann, Eliise-Marie. Majutusettevõtte keskkonnasäästlikkuse arendamine Green Key programmi näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA; kaasjuhendaja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2018

Posti, Lembi. Tarbijakäitumise mõjutegurid turismimesside külastamisel Tourest näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Roosipõld, PhD; kaasjuhendaja Tiiu Vilbrant. - Pärnu, 2022

Pošehonova, Ilona. Toitlustuse tähtsus tervislikus spaakogemuses Estonia Medical Spa Hotelli näitel. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2014

Preimann, Liina. Keskkonnasõbralikkus Eesti spaades Harmoonikum OÜ näitel. - Juhendaja Tiit Kask, MSc; kaasjuhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2009.

Prii, Maria. Toitlustusteenuse arendamine hotellis OÜ Tervise Paradiis näitel. - Juhendaja Helen Ilves, MSc. - Pärnu, 2013.

Pritsu, Iren. Konverentsibüroo asukoht rahvusvahelisel konverentsiturul Pärnu näitel . Juhendaja Heli Müristaja. - Pärnu, 2002.

Prok, Triin. Heaolupõhimõtete kasutamine teenuste arendamisel päevaspaa Spa Care Center näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2015.

Pross, Kristi. Reisiettevõtete turu analüüs Tartu näitel ning Lõuna- Eesti turismikeskuse positsiooni määratlemine sellel turul. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2005.

Puhu, Triin. Turismisihtkoha arendamisvõimalused Vihula valla näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2011.

Puidak, Gea. Klientide tagasiside süsteemi arendamine Station Hotell Tartu näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2006.

Puk, Marju. Kultuurisündmused sihtkoha turunduses Pärnumaa näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2017

Pundi, Piret. Eesti külastajate ostukäitumise ja rahulolu uuring Georg Ots SPA hotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2008.

Punga, Lauri. Ettevõtluse toetusmeetmete kasutamine Pärnumaa turismisektoris. - Juhendaja Arvi Kuura, PhD. - Pärnu, 2009.

Pungas, Karin. Terviseturismitoodete arendamine spaahotellides Värska Kuurortravikeskuse näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2020.

Punt, Astrid. Lõuna- ja Lääne-Eesti loodusturismi potentsiaali võrdlev analüüs. - Juhendaja Kristel Oitmaa, MA. - Pärnu, 2010.

Pusa, Essi Anni Alisa. Hotelli positsioneerimine sündmusturistile Sangaste mõisa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2021

Puusepp, Krista. Majutusettevõtte kodulehe arendamine hotell Barbara Garni näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2016

Põbo, Kristlin. Toitlustusettevõtte üksikelementide mõju külastaja valikutele. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2005.

Põder, Katre. Motivatsioon ja töörahulolu hotelli De Vere Venues Devonport House näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2010.

Põld, Anett. Ravimuda kasutamine viimastel aastakümnetel Tervis Medical SPA ja Värska Sanatooriumi näitel. - Juhendaja Monika Übner, PhD.  - Pärnu, 2010.

Põld, Elisa-Brit. Huvikülastaja ostuotsust mõjutavad tegurid Eestis toimuvate suvelavastuste näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2019

Põldma, Grete. Toitlustamine väikemajutuses. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2003.

Põllu, Liina. Ravipakettide sisuturundus Eesti Spaaliidu näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2018.

Põllula, Krista. Äriturism kui võimalus Haapsalu linna majutusasutuste täitumuse tõstmiseks madalhooajal. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2006.

Pärg, Anneli. Külastajate eelistuste ja ostuotsuste mõjutegurid restorani Cafe Grand näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2010.

Pärn, Eliis. Kruiisiturismisihtkoha arendamine Pärnu linna näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2016

Pärn, Maarika. Turundustegevuse planeerimine Läti sihtturule AS TRK Viiking näitel. - Juhendaja Monika Sooneste; kaasjuhendaja Liisi Holter, MBA. - Pärnu, 2012.

Pärn, Merike. Heaolupõhimõtete kasutamine vibuspordiklubi Arcum arendamisel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2014.

Pärna, Kristin. Sihtkoha arendamine maapiirkonnas Märjamaa valla näitel. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2018.

Pärnaku, Ruth. Turismi sotsiaal-kultuurilised mõjud kohalikule kogukonnale Viljandi linna näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2011.

Pärnik, Kati. Turundustegevuse planeerimine Aartika grupi näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2011.

Pärnoja, Tiina. Klientide lojaalsus ja pikaajaliste kliendisuhete arendamine AS ATKO Tours Virumaa Reisibüroo näitel. - Juhendajad Eva Vahtramäe, MA ja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2013.

Pääro, Maarja. Kliendirahulolu mõjutegurid taastusraviteenustega Pärnu Haigla Taastusravi- ja Heaolukeskuses. - Juhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2017

Püssim, Katalin. Hiiumaa kui potentsiaalne spaakülastaja sihtkoht. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2011.

Raamat, Kairi. Hiiumaa turismiarengukava teostamise analüüs. – Juhendaja Tiina Reinsalu. – Pärnu, 2001.

Raasik, Ingrid. Organisatsiooniliste muudatuste mõju personali töörahulolule Scandic Rannahotelli näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2009.

Raidla, Kristi. Hooajalisuse vähendamise strateegiad turismisihtkohas Pärnu näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc; Kaido Koppel. - Pärnu, 2005.

Raidma, Heli. Elektrooniline klienditeenindusõpe. - Juhendajad Heli Tooman, PhD ; Arved Liivrand. - Pärnu, 2005. 

Raik, Cristel. Ökoloogiliselt jätkusuutliku sündmuse arendamine Eesti näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2020

Ramm, Riin. Gruppide segmentimine majutusettevõtte Original Sokos Hotel Viru näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2020 (ligipääs piiratud kuni 20.05.2025) 

Rand, Riina. Edasimüüjate roll hotelli turundamisel. - Juhendaja Heli Tooman. - Pärnu, 2003.

Randmaa, Maris. Sihtkoha positsioonimine ning turundussõnumid Pärnu linna näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2006.

Randpõld, Kaidi. Peipsi järv kui turismisihtkoht. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2008.

Rassel, Kairi. Pärimusturismisihtkoha arendamine Vilsandi rahvuspargi näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2013.

Rattasepp, Ebe-Liis. Kihnu Väina merepargi turismi- ja puhkemajanduse asjaliste koostöö arendamine. - Juhendajad Heli Müristaja, MSc; Tiiu Pärn. - Pärnu, 2004.

Rattus, Jaanika. Personali töörahulolu Värska Veeparadiisis. - Juhendaja Tiina Merkuljeva, MA. - Pärnu, 2010.

Ratušnõi, Diana. Madalhooaja teenuste arendamine kogukonnale Paatsalu Puhkekeskuse näitel. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2018

Raudnagel, Rutt. Turismiprobleemide kajastamine keskajakirjanduses 1999 – 2000. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2000.

Raudsepp, Annika. Autoturismi marsruutide väljatöötamine ja arendamine. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2002.

Raukas, Maigi. Klientide eelistused pakettreiside valikul Fantaasia Reiside näitel. - Juhendaja Liis Meeras, MSc. - Pärnu, 2010.

Rebane, Helena. Suurürituste mõju kohalikule kogukonnale Pärnu näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2005

Rebane, Kerli. Hooajalisuse vähendamise võimalused Grand Rose Spa Hotelli näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2022

Rebane, Siret. Personali rahulolu majutusettevõttes Estonia Resort Hotel & Spa spaaosakonna näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2020 (ligipääs piiratud kuni 20.06.2025).

Rebassoo, Kadi. Konverentsiturismi sihtkoha positsioonimine Pärnu näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2006.

Rebbase, Siiri. Päranditoode ja selle väljatöötamine Pärnumaa näitel. - Juhendaja Heli Müristaja. - Pärnu, 2002.

Ree, Helen. Hotell Viikingi turundusplaan 2000/2001. a. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2000.

Reede, Tiina. Personali rahulolu mõju teeninduskvaliteedile ja võimalused kvaliteedi tõstmiseks Valli Hotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2002.

Reeder, Gerda. Külastaja sihtkoha valikut mõjutavad tegurid madalhooajal Pärnu linna näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2019

Reentalu, Kristiina. Majutusettevõtte kvaliteedijärgud ja veebipõhised arvustused kliendi ostuotsuse kujundajana Estonia Resort Hotel & Spa näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2019

Reepalu, Maigi. Koostöö maaturismis Audru valla näitel. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2009.

Reier, Terje. Töömotivatsioon ja rahulolu-uuring Café Campas. - Juhendaja Tiina Merkuljeva, MA. - Pärnu, 2010

Reilend, Orvika. Bristol hotelli positsioonimine. - Juhendaja Heli Tooman, PhD.; kaasjuhendaja Riina Rand. - Pärnu, 2007.

Reimann, Reet.Kodumajutuse nõudlus ja pakkumine Pärnus. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2006.

Reimo, Katrin. Turismiinfokeskuste süsteem Eestis. – Juhendaja Angela Aru. – Pärnu, 2001.

Reinholm, Susan. Ärikliendi eelistused butiikhotelli seminaritoote puhul Ammende Villas. - Juhendaja Tiina Viin, MA; kaasjuhendaja Leaanyka Leisson. - Pärnu 2013.

Reisberg, Laura. Trükireklaami mõju kliendi ostuotsusele Aqva Hotel & Spa näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2017

Reisel, Alice. Turismiettevõtte äriplaani koostamine ja analüüs osaühing Airborne näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA; kaasjuhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2009.

Reiska, Agnes. Kruiisiettevõtte organisatsioonisisene kriisijuhtimine ja -kommunikatsioon Hurtigruten ASA näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2017

Riim, Eda-Kai. Spirituaalturismitoodete arendamine Energia talu näitel. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2018.

Riismandel, Maive. "Kiviaja küla" teemapargi jaätkusuutlik eksponeerimine Paikuse vallas. - Juhendajad Kuno Erkman ja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2007.

Riitsaar, Rutt. Hooajalisuse vähendamise strateegiad Värska Valla näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2006.

Rikko, Kai. Tööjõu voolavuse põhjused majutusettevõtetes Schlössle Hotel ja St. Ptersbourg Hotel näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2015

Roball, Mari. Majutusettevõtete konkurents ja koostöö Võrumaa maaturismi näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2009

Rodes, Chris Helger. Seminariteenuse arendamine Pärnu Bay Golf Links näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2021

Rogenbaum, Madli. Teeninduskvaliteedi arendamine majutusettevõttes Wasa Resort näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2021

Rohi, Liis. Tootearenduse planeerimine Hanila muuseumi näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2015

Rohumägi, Katre. Sihtrühmapõhine reisiteenuse arendamine Tervisereisid OÜ näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2019

Romanjuta, Maria. Toote uuendusega kaasnevate majanduslike näitajate muutuste ning klientide rahulolu analüüs Meriton Hotels AS kohvik Mademoiselle põhjal. - Juhendaja Dr. econ Peedu Zeiger, kaasjuhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2011.

Romanova, Marina. Balti riikide ühise turismimessi vajadus. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2004.

Rondo, Britt. Teeninduse kvaliteet hooajalisuse tingimustes Hotell Wesset OÜ näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2023.

Roo, Jana. Ärikliendi turundustegevuse planeerimine Strand SPA & Konverentsihotelli näitel. - Juhendaja Aime Vilgas, MBA; kaasjuhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2011.

Roomets, Sille. Sangaste Lossi kui brändi positsioneerimine. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2007.

Roop, Maria. Turundustegevuse planeerimine ratsaürituse Tallinn International Horse Show näitel. - Juhendaja Siim Nõmmoja; kaasjuhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2012.

Roosaar, Elina. Teemapargi teenuste arendamine lastega peredele Jääaja Keskuse näitel. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2019

Roosalu, Catri. Sündmuse sotsiaal-kultuuriline mõju kohalikule kogukonnale Pärnu Jääfestivali näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2011.

Roost, Eva Linda. Rekreatiivsete turismitoodete arendamine kaitsealadel Alutaguse rahvuspargi näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2020

Roostalu, Diana. Pärnumaa vaatamisväärsuste mõju välisturistidele maamajutusettevütte näitel. - Juhendaja Elma Künnapas. - Pärnu, 2008.

Rosenberg, Karin. Sihtkoha turundamine sotsiaalmeedias Visit Pärnu Facebooki lehtede näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2018

Rosenthal, Piret. Toitlustusettevõtte tegevusstrateegia kavandamine Barclay Kohviku näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2009.

Rosin, Margit. Läänemere kruiisiturism ja Eesti. – Juhendaja Ain Hinsberg. – Pärnu, 2001.

Roždestvenskaja, Jelizaveta. Kliendisuhete juhtimine suhteturunduse põhimõtete alusel. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2006.

Rukki, Liina. Kasutatavate turunduskanalite analüüs Reisieksperdi näitel. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2008.

Rumvolt, Mari-Ann. Eesti aiandusturismitoodete arendamine Soome aiandusturistile. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2018.

Rutens, Triin. Turunduse planeerimine Reisieksperdi AS näitel. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2004.

Ruubas, Karin. Losside rakendus turismis – Euroopa kogemus ja Alatskivi võimalused. – Juhendaja Ain Hinsberg. – Pärnu, 2001.

Ruubel, Jana. Toiduturismiteenuste arendamine turismiettevõttes Kihnu näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2018

Ruul, Marlen. Sündmustoote arendamine Pärnu Jääfestivali näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2013.

Ruumet, Kadi. Loodusturismi sihtkoha jätkusuutlik arendamine Soomaa rahvuspargi turismipiirkonna näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2019

Ruven, Kristiina. Tööohutusalase juhendamise süsteem Pirita TOP SPA Hotelli näitel. - Juhendaja Tiiu Vilms; kaasjuhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2007.

Rõbassova, Jekaterina. Pärnu linna ja piirnevate kohalike omavalitsuste koostöö Suur-Pärnu piirkonna turismi planeerimisel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2011.

Rämmal, Annabel. Näituste arendamine viie meele kaudu Tallinna Teletorni näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Roosipõld, PhD. - Pärnu, 2020

Rästas, Merike. Eesti reisilennunduse hetkeolukord ja tulevikuperspektiivid seoses Euroopa Liiduga ühinemisega. - Juhendaja Jane Allika. - Pärnu, 2005

Rätsep, Cindy. Sihtkohatoodete arendamise võimalused purjeturismi näitel Saare maakonnas [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2022

Rätsep, Kirti. Mõisaturismi klientide rahulolu Baltic Travel Reisid OÜ Mõisatuuri näitel. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2007.

Rätsep, Piret. Rahvusvaheline turismimess Tourest – areng ja perspektiivid. – Juhendaja Tiit Kask. – Pärnu, 2000.

Saag, Tiina. Heaoluteenuste arendamine stressijuhtimiseks Harmoonikum spaa näitel. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2016

Saamel. Liina. Kliendikeskne telefoni- ja elektrooniline teenindus Pärnu reisibüroode näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD; kaasjuhendaja Margit Suhhostavets. - Pärnu, 2007.

Saamot, Eva. Ettevõtte taaskäivitamine ja turundustegevuse planeerimine Haljala Kalapüügi näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2007.

Saar, Jana. Teenuse arendamine Vespal reisibüroo turismiteenuse näitel. - Juhendaja Zanna Abeikova. - Pärnu, 2003.

Saar, Katrin. Teeninduskvaliteedi parendamine Grand Rose Spa hotelli näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2021

Saarepuu, Helena. Ettevõttesisene kommunikatsioon reisibüroo Tensi Reisid näitel. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2006.

Saarkivi, Maie. Võrgustikupõhine sihtkoha toote arendus Sibulatee näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2012.

Saarniit, Jane. Klienditeekonna disainimine Kubija hotell-loodusspaa näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2017

Saarniit, Mari-Anne. OÜ Baltic Hotel Vana Wiru turundusplaan. - Juhendaja Signe Unt; kaasjuhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2007

Saarse, Eda. Terviseturisti kui Pärnu linna külalise profiil. - Juhendaja Heli Tooman. - Pärnu, 2003

Saarts, Anneli. Muudatuste mõju personali töörahulolule AS Kaleva Travel näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2006.

Saaver, Heidi. Perepuhkuse arendamise võimalused siseturismis. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2012.

Sada, Keidi. Sündmuste arendamine noortele Jääfestivali näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2017

Saia, Maili. Helsingi kui turismisihtkoha imago ja brändi teadlikkus tallinlaste seas. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2012.

Saksing, Hegne. Majutusettevõtte loomine Pangodi puhkemaja näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2008.

Saldre, Aet. Sisekliendi teenindamine Radisson Blue Hotell Tallinnas. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2012. 

Salujärv, Rahel. Majutusturu potentsiaali uurimine Anija vallas. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2007.

Samharadze, Georg. Majutusettevõtte päevaspaa teenuste turundamine kohalikele Kreutzwald Hotel Tallinna näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2020

Samlik, Katrin. Reisibüroo osa suurürituste teenindamisel Eurovisiooni näitel. - Juhendaja Heli Tooman. - Pärnu, 2002.

Sander, Angela. Kodulehe kui turunduskanali arendamine Pärnu Haigla näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MSc. - Pärnu, 2016.

Sander, Katri. Ajakirjanduses ilmunud uudiste mõju linna mainele, Pärnu näitel. - Juhendaja Eha Ristimets. - Pärnu, 2003.

Sander, Lii. Lennujaama lisateenuste turundamine Tallinna Lennart Meri Lennujaama VIP teenuse näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2016

Sapronkina, Diana. An evaluation of medical tourism markets in Estonia: a case study of Dorpat Tervis Ltd. and University Hospital Foundation, Tartu. - Juhendaja Melanie Kay Smith, PhD. - Pärnu, 2014 

Sarapuu, Sirli. Reisibüroodes kasutusel olevad lennupiletite internetipõhised broneerimissüsteemid ja nende kasutajasõbralikkus. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2008.

Saveljeva, Anastassia. Eesti toiduturismi potentsiaali hindamine ja arendamine Tallinna näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, kaasjuhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2011.

Savet, Liliann. Turundusmeetmestiku arendamine Viimsi Peokeskuse näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu 2013.

Savi, Janika. Seminariteenuste arendamine maapiirkonnas Eesti näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2019.

Savi, Silja. Aktiivse spordituristi reisisihtkoha valikut mõjutavad tegurid SA Tehvandi spordikeskuse näitel. - Juhendaja Margrit Kärp, MBA. - Pärnu, 2023.

Savolainen, Silvia. Töötajate rahulolu ning motivatsiooni hindamine Hurtigruten Estonia OÜ näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2018.

Schenk, Reelika. Turismisihtkoha kuvand kohalike elanike seas Pärnu linna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2020.

Schmidt, Birgit. Pereturisti vajadused Otepää valla turismiettevõtte näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2012.

Sedman, Roomet. Majutusettevõtte veebipõhise müügi tõhustamine Antonius hotelli näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc; kaasjuhendaja Kadi Elmeste, MSc. - Pärnu, 2016

Seidla, Svea. Pärimusturismitoodete arendamine maaturismiettevõttes Tauli Torupillitalu näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2016

Sein, Argo. Turismisihtkoha brändimine Häädemeeste valla näitel. - Juhendaja Merle Looring, MSc. - Pärnu, 2013.

Seiton, Kairi. Pakettimise kasumlikkus madalhooajal Scandic Rannahotell näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2007.

Seiton, Kristiina. Thalassoteraapiale tuginevate teenuste arendamisvõimalused Sanatooriumis Tervis. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2012.

Selgmäe, Liina. Kliendirahulolu uuring The von Stackenberg Hotell Tallinnas. - Juhendaja Tiina Merkuljeva. - Pärnu, 2010

Sempelson, Sille. Külastaja ostukäitumist mõjutavad tegurid hotell Alex Maja näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2022

Sepa, Agnes. Pakettreiside ostuotsuse kujunemine Eurotravel OÜ näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2018.

Sepp, Karolin. Väikesadamatevaheline koostöö mereturismi arendamisel Hiiumaal. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2012.

Sepp, Kristi. Majutusettevõtte sündmustoote arendamine hotelli Kolm Õde näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2017

Sepp, Sirli. Üritus kui linna turismiatraktsioon. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2003.

Sepping, Heli. Sporditurismi arendamise võimalused Pärnumaal. - Juhendaja Henn Vallimäe, PhD; kaasjuhendaja Errit Kuldkepp. - Pärnu, 2010.

Sepri-Eha, Merly. Haldussüsteemide arenguvõimalused Tallinna hotellides. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2009.

Sevastjanova, Viktoria. Turundustegevuse arendamine reisikorraldaja Cassandra näitel. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2000.

Shibajeva, Anna. Säästva turismi põhimõtete rakendamine Pärnumaa majutusettevõtete näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2007.

Sibul, Liina. Teeninduskvaliteedi uuringud Tallinna hotellides. - Juhendaja Taavi Tamberg; kaasjuhendaja Aet Härmaorg. - Pärnu, 2008.

Sibul, Mirja. Pärnumaa laheäärsete valdade turundusalane koostöö. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc.; kaasjuhendaja Krista Habakukk. - Pärnu, 2006.

Siht, Silva. Koduleht turunduskanalina Haapsalu hotellide näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD; kaasjuhendaja Ingrit Kera. - Pärnu, 2009.

Siimenson, Laura. Majutusteenuste turundamine sotsiaalmeedia kanalites jagamismajanduses Pärnu näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2018

Siimer, Aire. Veebipõhise müügi tõhustamine Pirita Marina hotelli näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2021

Siirus, Kristiina. Video kasutamine Eesti spaade turunduses. - Juhendaja Marko Siller; kaasjuhendaja Helen Ilves, MSc. - Pärnu, 2012

Sild, Katrin. Veiniga seotud sündmuste arendamine majutusettevõttes Villa Ammende näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2019

Sild, Triin. Siseturismi arendav osa kultuuriürituste sarjas Eesti laste murdelaulu ja -luule päevad 1995-2007. - Juhendaja Aili Norberg, MA. - Pärnu, 2007.

Sildmaa, Mihkel. Külastajate rahulolu sihtkoha huviväärsusega Viljandi Pärimusmuusika aida näitel. - Juhendaja Helen Ilves, MSc. - Pärnu 2013.

Sildvee, Tiina. Organisatsioonikultuuri ja teeninduskvaliteedi seosed AS Tallink Grupp näitel. - Juhendaja Tiina Merkuljeva, MA; kaasjuhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2012.

Silgu, Silva-Sille. Seenioridele suunatud rekreatiivsete tegevuste arendamine Pärnumaa näitel. - Juhendaja Marika Kose, MSc; kaasjuhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2017

Sillavee, Sander. Blogide kasutamine sihtkoha turunduses. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2015

Siller, Marko. Vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete rakendamine Eesti majutusettevõtetes. - Juhendaja Elina Rääsk. - Pärnu, 2008.

Silm, Gerli. Tallinn-Helsingi liini teenindavate laevakompaniide teenuste vastavus kliendi soovidele. - Juhendaja Liis Meeras, MSc. - Pärnu, 2009.

Silm, Triin. Vastutustundliku ettevõtluse rakendamine Eesti spaades. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2011.

Silmer, Kersti. Koolireiside praktiline korraldus. - Juhendaja Heli Tooman. - Pärnu, 2002.

Silves, Moonika. Toitlustusjuhtide ja peakokkade teadlikkus aeglasest söögist ja joogist viietärnihotellide näitel. - Juhendaja Anne Roosipõld, MA. - Pärnu, 2010.

Simanson, Annika. Eesti kui turismisihtkoha turundamine Kanadas. - Juhendaja Tatjana Koor. - Pärnu, 2008.

Siniorg, Regina. Majutusettevõtete kvaliteedimärgiste seos veebipõhiste arvustustega Eesti hotellide näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2018

Siraki, Kristo. Suhteturunduse võimalused äriklientide lojaalsuse arendamisel Nordic Hotel Forumi näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2019

Sirge, Anne. Kalaturism - harrastajate reisimotiivid ja vajadused. - Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2005

Sits, Anneli. Loodusturismi sihtkoha arendamine Rebala muinsuskaitseala näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2021

Skornjakova, Ilona. Kliendirahulolu hotelli juhtimises Tallinna hotellide näitel. - Juhendaja Marko Männimets. - Pärnu, 2005.

Slõšenkova, Diana. Turismisihtkoha arendamise võimalused Raplamaa näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2018

Sokk, Annika. Konverentsiturismi positsioneerimine Tartu linnas konverentsikeskuse Dorpat näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2009.

Soloduhha, Marya. Kohalikele elanikele suunatud turundus Pärnu Jääfestivali näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2012.

Sooba, Kerstin. Mobiilse kodulehe arendamine hotell Telegraaf näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2013

Soodam, Karin. Erakliendile suunatud tootearenduse võimalused Strand SPA & Konverentsihotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA; kaasjuhendaja Aime Vilgas, MA. - Pärnu, 2016

Soodla, Kadri. Eesti kui Soome jahituristi sihtkoht. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2010.

Soomets, Risse. Tartu lennujaama arenguvõimalused. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2011.

Soomets, Siiri. Puhkuseosakute süsteemi rakendatavus Eesti oludes Villa Andropoff näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2012.

Soon, Richard. Hotelli teenuste arendamine Pärnu Rannahotelli näitel. - Juhendaja Aime Vilgas, MBA. - Pärnu, 2023.

Soone, Lisanna. Sporditurismi sihtkoha arendamine Viljandi linna näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2020.

Soovere, Liisa. Hommikusöögiteenuse arendamine heaoluspaa Estonia Resort Hotelli & Spa näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2016.

Sorell, Annika. Eesti valmisolek konkureerimaks Euroopa konverentsiturul. – Juhendaja Tiina Kiibus. – Pärnu, 2001.

Sosi, Terje. Töömotivatsiooni ja rahulolu uuring AS Kuressaare Sanatooriumis. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2005.

Stüf, Inger. Haapsalu sanatooriumide teeninduskvaliteedi hindamine ja parandamine. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2000.

Suhhostavets, Margit. Kliendikeskne elektrooniline teenindus reisibüroos. - Juhendaja Heli Tooman. - Pärnu, 2003.

Sukk, Ingrid. Konverentsikliendi rahulolu mõjutegurid spaahotellis Bernhard. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2013.

Sukk, Jane. Looduslikud spaad : inimeste eelistused spaa valikul Harmoonikum OÜ näitel. - Juhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2011.

Sulemenkova, Milana. Restoraniteenuse arendamine lastega peredele Rannarestoran Paat näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc; kaasjuhendaja Anne Roosipõld, PhD. - Pärnu, 2023.

Sulg, Tiiu-Tuuli. Personali motivatsioonisüsteemi kujundamine ja hindamine AS Estravel näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2007.

Sutt, Carina. Rekreatiivsete tegevuste arendamise võimalused Tartu linnas. - Juhendaja Jane Jakobson, kaasjuhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2011.

Sutt, Merike. Pärnu võimalused konverentsiturul. – Juhendaja Tiit Kask. – Pärnu, 2000.

Suurman, Hanneloore. Kliendusuhete juhtimine majutusettevõttes kõrgtaseme teenust pakkuvate Tallinna hotellide näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2020

Suursaar, Jane. Turismi strateegiline planeerimine kogukonnas MTÜ Tõhela Turismiarendus näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2011

Suursild, Stiina. Sotsiaalmeedia turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine Estonia Resort Hotel & Spa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Aime Vilgas, MBA; kaasjuhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2022

Suurtee, Heidi. Kaubanduskeskuse atraktiivsuse suurendamine Sõbrakeskuse näitel. - Juhendajad Sille Erikson; Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2004.

Suviste, Mari. Turismi ja puhkemajanduse arendamine Ruhnus. - Juhendaja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2008.

Sõmera, Astrid. Terviseteenuste arendamine majutusettevõttes Tallink Pirita Spa Hotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2016

Sõmmer, Katariina. Seeniorturismitoodete arendamine Tervis ravispaahotelli näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2015 

Sööt, Virginia. Rahvusliku eripäraga arvestamine rahvusvahelises kontsernis AS Pafer näitel. - Juhendaja Andra Piirsalu, kaasjuhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2011.

Süld, Martin. Turundusmeetmestiku kasutamine majutusettevõtetes Meriton Grand Hotel Tallinna näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2004.

Süld, Sirly. Turismi hetkeseis ja arenguvõimalused Muhu saarel. - Juhendaja Ain Saaremäel; kaasjuhendaja Ingrid Dorbek. - Pärnu, 2003.

Süvaorg, Merlin. Vastutustundliku ettevõtluse printsiipide rakendamine Tartu linna toitlustusettevõtetes. - Juhendaja Heli Tooman, PhD; kaasjuhendaja Elina Rääsk, MA. - Pärnu, 2009.

Šimanis, Carmen. Kontaktivaba majutusteenuse arendamine majutusettevõtte Dönhoff Residence näitel. - Juhendaja Margrit Kärp, MBA. - Pärnu, 2023.

Švarõgina, Stanislava. Hotelli Džingel teenuste kvaliteedi ja turundustegevuse parendusmeetmestiku väljatöötamine. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2007.

Žavoronkov, Kadri. Lastesõbraliku sihtkoha arendamine Haapsalu näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2012.

Taats, Airi. Koostöö turismi sihtkoha arendamisel Vändra alevi ja valla näitel. - Juhendaja Heln Ilves, MSc. - Pärnu, 2012.

Tael, Kristel. Koolituste roll reisibüroo töö tõhustamiseks Kaleva Traveli näitel. - Juhendaja Tajana Koor, MSc. - Pärnu, 2011.

Tallermaa, Bärbel. Sihtrühmapõhiste heaolutoodete arendamine Laulasmaa Spa's. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2013.

Tallermo, Kristi. Turismi mõju teenuste arengule Pärnu linna näitel. - Juhendaja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2005.

Tallo, Andri. Turismisihtkoha arendamise võimalused Tartu linna näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2013.

Tallo, Triin. Portugali kui turismisihtkoha perspektiivid Eesti turul ASAP Travel reisibüroo näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu 2013.

Talve, Tanel. Turismiatraktsioonide roll Eesti maapiirkondade arendamisel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2016

Talviste, Irina. Põhjamaade hotelliketi Scandic võimalused Eesti hotelliturul. – Juhendaja Mare Pernik. – Pärnu, 2000.

Tamm, Karin. Lennuettevõtete hinnakujundusmeetodid ning nende vastavus tarbija ootustele. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2011.

Tamm, Pille. Raviteenuste kvaliteedi hindamine AS Taastusravikeskus Estonia näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2009.

Tamm, Taavi. Äriprojekti kavandamine ja tasuvusanalüüs Pärnu jõuluturu näitel. - Juhendaja Margus Randmäe. - Pärnu, 2010.

Tamm, Tiina. Klienditeeninduse kvaliteet ja selle hindamine. - Juhendaja Heli Tooman. - Pärnu, 2002.

Tammai, Eha. Heaoluturismi sihtkoha kujundamine Pärnu näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2011.

Tammeleht, Erik. Luksushotelli turundamine The Slaak Rotterdam, a Tribute Portfolio Hotel näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2020

Tammeleht, Harles. Käibejuhtimine ettevõtte Swissotel Tallinn näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2012. 

Tammistu, Peedu. Finantsanalüüs majutusettevõtte majandusliku jätkusuutlikkuse hindamiseks Päeva Villa OÜ näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2013 (kasutuskeeld).

Tammpere, Taavi. Sihtkoha brändimise võimalused sotsiaalmeedias Visit Viimsi näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2015

Tammsalu, Sandra. Elektrooniliste kanalite kasutamine turismisihtkoha turunduses Pärnumaa näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2013.

Tammus, Merike. Eesti suveniirikaubandus Tallinn nätel. - Juhendaja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2007.

Tamsalu, Kairit. Lennundusalliansid: olemus, struktuur ja turundus. – Juhendaja Gunnar Mägi. – Pärnu, 2000.

Tang, Liisa. Kultuuriturismi potentsiaali arendamine Lahemaa rahvuspargis. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2013.

Tappo, Kristin-Marie. Rekreatiivsete tegevuste mõju hindamine looduskeskkonnale disc golfi näitel. - Juhendaja Marika Kose, MSc; kaasjuhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2020

Tarto, Janika. Ettevõtte kodulehe arendamine Saaremaa Spaa Hotellide Meri ja Rüütli näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2018.

Tatar, Merje. Pärnu noorte siseturismi eelistused. – Juhendaja Tiina Kiibus. – Pärnu, 2001.

Tatar, Triinu. Noorte turismiõpilaste motiveeritus Eesti kutseõppes. - Juhendaja Karit Jäärats, MA. - Pärnu, 2023.

Teekel, Maarja. Seiklusturismi areng ja tulevikusuunad Eestis. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2006.

Tenson, Ago. AS Pärnu Sadama keskkonnapoliitika. – Juhendaja Peeter Volkov. – Pärnu, 2000.

Teras, Moonika. Eestlaste valmisolek taliturismiks. - Juhendaja Tiina Kiibus. - Pärnu, 2002.

Terras, Merit. Lisateenuste arendamine koosolekukliendile Dorpat Konverentsikeskuse näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA - Pärnu, 2017

Tidor, Sandra. Kliendirahulolu mõjutegurid Barclay hotelli näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2016

Tigane, Jaanika. Majutusettevõtte turundamine sotsiaalmeedias Dorpat hotell ja konverentsikeskuse näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2016

Tiimus, Hellevi. Teeninduskultuuri kui spetsiifilise organisatsioonikultuuri kujundamise teooria ja praktika. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2006

Tiirmaa, Kaisa. Seminariteenuse turundamine majutusettevõttes GMP Clubhoteli näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Aime Vilgas, MBA. - Pärnu, 2022

Tiit, Sander. Kodulehe arendamine sihtkoha turunduskanalina MTÜ Visit Saaremaa näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2018.

Tiitsaar, Dajana. Saaremaa Spa Hotellide positsioneerimine ja seda toetava turundusmeetmestiku kavandamine aastateks 2005 - 2006. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2005.

Tikk, Mariliis. Töörahulolu ja töötajate motiveerimine ettevõttes Fazer Food Service AS. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2011.

Tiks, Grete. Finantsanalüüs majutusettevõtte majandusliku jätkusuutlikkuse hindamiseks TLG Hotell OÜ näitel. - Juhendaja Margus Kõomägi, MA. - Pärnu, 2018

Timofejeva, Inna. Klientide lojaalsusprogramm Reval Park Hotel ja Casino näitel. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2005.

Tinno, Carmen. Lastemenüü tervislikkuse arendamine Tallinn Viimsi SPA buffet-restorani näitel. - Juhendaja Anne Roosipõld, PhD. - Pärnu, 2023

Tippi, Rauno. Sotsiaalmeedia kui turunduskanali rakendamine Hestia Hotel Laulasmaa Spa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2020

Tobi, Kristi. Keskkonnasäästlike põhimõtete rakendamine Eesti maahotellides. - Juhendaja Tiina Tamm, kaasjuhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2011.

Tolk, Kristiin. Videote rakendamine sihtkohaturunduses Võru maakonna näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2019

Tollimägi, Liina. Reisiettevõtte turundamine sotsiaalmeedias Estravel AS näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2020

Tolmats, Pille. Turunduse planeerimine sotsiaalmeedias Tallinna majutusettevõtete näitel. - Juhendaja Marko Siller, kaasjuhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2012

Tomingas, Kirke. Veeturismi sihtkoha arendamine SunCity näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2022

Tomson, Cäroly. Koostöö spordisündmuste turundamisel Eesti Jalgpalli Liidu näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2018

Topasia, Kadi. Järvamaa infoportaali välimus ja kasutajamugavus läbi külastajate silmade. - Juhendaja Marko Siller, kaasjuhendaja Helen Ilves, MSc. - Pärnu, 2011.

Toode, Birgit. Joogaturismi võimaluste arendamine Eesti siseturismis. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2014

Toomjõe, Age. Loodusturismitoodete arendamine Voorema Geopargi näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2015

Toomsalu, Eve. Reisiettevõtjate tulevikusuundumused elektroonilise müügi võimaluste laiendamisel Eestis. -  Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2005.

Toomsalu, Nele. Siseturunduse tegevuste kasutamine Aqva Hotel & Spa näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2012.

Toomson, Tiina. Meeled spaahotellide kliendikogemuse kujundajatena Tervis ravispaahotelli näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2019

Toots, Kadri. Sisseostetavate teenuste kvaliteedi mõju hotelliteenuse terviklikule kvaliteedile. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2005. 

Tosin, Küllike. Turunduskanalite valik Palmse mõisa näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2013.

Traks, Tiia. Keskkonnasäästmisega kuluefektiivsuse edendamine RMK Sagadi mõisa hotelli näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2010.

Treial, Liis. Matkavekka Soome kliendi vaba aja veetmise eelistused sihtkohas Pärnu. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2007.

Treier, Heidi. Hotellitöötajate emotsionaalse töö mõõtmine ja hindamine Sokos Hotel Viru näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2010.

Trokša, Marta. Majutusettevõtte teeninduskvaliteedi arendamine My City Hotel näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2018

Troon, Maarja. Eesti teemapealinnade mainekujundusstrateegia võrdlev analüüs Pärnu ja Otepää näitel. - Juhendaja Tiit Kask, MSc. - Pärnu, 2005.

Tropp, Kaie. Kliendirahulolu mõõtmise ja hindamise meetodid ning nende rakendamine AS Baltic Toursis. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2005.

Tsarkova, Jekaterina. Lojaalsusprogrammi arendamine Toila Spa Hotelli näitel. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2023.

Tsimmer, Merike. Karula piirkonna turismistrateegia. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2006.

Tsukker, Sindy. Väärtuspakkumise kujundamine siseturistile Rosenplänter butiikhotell & kohvik Pastoraat näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Tamm MSc. - Pärnu, 2021

Tsupsmann, Kätlin. Tallinn 2011 külalislahkuse koolitusprogrammi mõju Tallinna toitlustusettevõtetes. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2012.

Tsõgankova, Olga. Turismitoote pakkumine venekeelsele tarbijale. – Juhendaja Tiina Kiibus. – Pärnu, 2001.

Tšamorina, Natalia. Reisijate rahulolu ja probleemid välisreiside korraldamisel AS Wris Pärnu büroo näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2009.

Tšeskidov, Katri. Reisipakettide arendamine Hiina turule Tumlare Corporation Estonia OÜ näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2018

Tšuškina, Natalja. Turismi mõju mitte - eesti noorte integratsiooniks Eesti ühiskonda. - Juhendaja Heli Tooman. - Pärnu, 2002.

Tuisk, Epp. Loodusturismi arendamine Tõstamaa vallas. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2012.

Tuisk, Kaiu. Tax-free kaubanduspoliitika mõju turismile. – Juhendaja Ain Hinsberg. – Pärnu, 2001.

Tuisk, Tairi. Veebipõhine sihtkoha turundus Põhja-Eesti turismiregiooni näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2014.

Tullus, Anne. Saritoote “Mõisamatk Loonemaal” kavandamine. – Juhendaja Aat Sarv. – Pärnu, 2000.

Tulvik, Annely. Reisibüroo turundusplaan. - Juhendaja Heli Tooman. -  Pärnu, 2002.

Turgan, Ann Helen. Teenindusstandardite roll hotelli teeninduskultuuri arendamisel Nordic Hotel Forum näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2017

Tursk, Miina. Majutusettevõtte hooajalisuse vähendamise võimalused Braavo Spa Hotellis. - Juhendaja Liina Puusepp. - Pärnu, 2016

Tuulik, Reelika. Turismi arendamine looduskeskkonnas, Hiiumaa näitel. - Juhendaja Tiina Viin. - Pärnu, 2003.

Tuvi, Noemi. Ettevõtte strateegilise turunduse planeerimine ja arendamine OÜ Sir Autorent näitel. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2007.

Tõnisson, Inge. Elamusliku majutusteenuse arendamine Morna Õnne talu näitel. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2023.

Tõnisson, Kärt. Vastuvõtuosakonna roll klienditeekonna etappidel Hotell Tartu näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2009.

Tõnisson, Madis. Kultuuriüritused sihtkoha turunduses Tartumaa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2020

Tõnsing, Kadi. Sisemine turundus Tervise Paradiisi näitel. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2007.

Tõnutare, Ave. Isiklik müük reisibüroos Wris. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2004.

Tähe, Kaisa. Vastutustundliku ettevõtluse roll jätkusuutliku turismisihtkoha arendamisel Võrumaa näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc, kaasjuhendaja Marko Siller. - Pärnu, 2013.

Tähemaa, Merily. Turundusvõimalused klienditeekonna erinevatel etappidel Pärnu Jahtklubi restorani näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2016.

Tähtre, Heleri. Sotsiaalmeedia turundusstrateegia arendamine Nature Energy brändi näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2023.

Tähve, Hegle. Organisatsiooni sisemine klient ja rahulolu Astlanda Hotelli AS näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2004.

Tüür, Piret. Kuurortturismi perspektiivid Eestis. – Juhendaja Tiit Kask. – Pärnu, 2000.

Umbleja, Anu. Spaateenuse arendamine maapiirkonnas Maria talu näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2012.

Unt, Kätlin. Päevaspaa teenuste arendamine Dorpat SPA näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2013.

Unt, Rauno. Turismiinfokeskuse külastaja motiivid, ootused ja vajadused Viljandi Turismiinfokeskuse näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2015

Unus, Kristel. Töömotivatsiooni uuring Pärnu majutusettevõtetes. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2004.

Uriko, Elise. Spaateenuste innovatsioon V Spaa näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2018

Urva, Birgita. Rekreatiivsete tegevuste harrastamise võimalused Tallinnas. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2012.

Uska, Nele. Kliendisegmentide erinevused reisibüroos AS Gotravel näitel. - Juhendaja Ingrid Käo; kaasjuhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2008.

Uulits, Karolin. Eesti kui turismisihtkoha kuvand Rootsi turul [Võrguteavik]. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2021

Uus, Linda. Eesti maaturismi majutusettevõtete lisateenused. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2004

Uusküla, Merlyn. Radisson SAS hotelli positsioon konkurenthotellide grupis. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2007

Uuspõld, Gerli. Majutusettevõtte kliendirahulolu hindamine Tallink Express Hotelli näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2017

Uusväli, Helen. Aktiivne puhkus Eesti maaturismi tootearenduses. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2004.

Vadi, Sirli. Multikultuursus Eesti hotellimajanduses. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2010.

Vaga, Aili-Kadri. Bussirendifirma sisenemine reisikorralduse turule OÜ Luule Reiside näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc; kaasjuhendaja Luule Vaga. - Pärnu, 2005.

Vahenurm, Krista. Spaateenuste arendamine siseturule Tallinn Viimsi SPA näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2016

Vahkel, Diana. Maamajutusettevõtte turundamine madalhooajal Sadama Öömaja näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2018

Vahkel, Kristiina. Vabaajatoote arendamine Estonia Medical Spa & Hotel sauna- ja basseinikeskuse Termid näitel. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2017

Vahter, Sanna. Sündmuse arendamine Saaremaa Wellfesti näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2018

Vahtramäe, Tiina. Reisilaevateeninduse kvaliteedi hindamine Väinamere Liinid OÜ näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2015

Vaidla, Kriss-Stina. Rahvusvahelise lennujaama roll sihtkoha arendamisel Tallinn Lennart Meri lennujaama näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2019

Vaigla, Eve. Viljandimaa looduslik-kultuurilised ja geograafilised arenguperspektiivid turismipiirkonnaks kujunemisel. - Juhendaja Katrin Reimo. - Pärnu, 2007.

Vaikjärv, Kristjan. Sündmuste turundus MTÜ Püha Loomaaed näitel. - Juhendaja Helen Ilves, MSc. - Pärnu, 2014.

Vaikma, Tanel. Heaoluturismiteenuse innovatsiooni mõjutegurid Tallink hotellide näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2010.

Vaino, Britt. Elamuslike teenuste turundamine sotsiaalmeedias Y-põlvkonnale Perona Bowlingu näitel. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2019

Vainumaa, Kaili. Majutusettevõtte roll säästva turismi arengus. - Juhendaja Tiina Tarma. - Pärnu, 2003

Vainula, Lilit. Maaturismi toode Eestis. – Juhendaja Ain Hinsberg. – Pärnu, 2000.

Vakrõõm, Carina. Majutusettevõtte kodulehe arendamine Pärnu mnt 27 Hosteli näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2018.

Vaks, Jane. Hotelliteenuste funktsionaalne kvaliteet. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2001.

Valdaru, Kadi. Teeninduskvaliteedi ja jootraha seosed toitlustusettevõttes Villa Wesseti näitel. - Juhendaja Anne Roosipõld, MA; kaasjuhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2012.

Valdmaa, Brigita. Majutusettevõtte püsikliendiprogrammi arendamine Hedon SPA & Hotel näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2017

Valge, Marju. Juhtimise roll töötajate heaolu kujundamisel hotell Sophia näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Mare Kurvits, kaasjuhendaja Anne Roosipõld, PhD. - Pärnu, 2021

Valk, Reili. Maaturismi arendusvõimalused Kadrina valla näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2022

Vallimäe, Kristina. Hotelliteenuste innovatsioon Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu hotellide näitel. - Juhendaja Errit Kuldkepp. - Pärnu, 2010.

Valvik, Kristi. Turismiettevõtte kodulehe arendamine Võrtsjärve Külastuskeskuse näitel. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2023.

Varblane, Kristin. Koostöö arendamine sündmuse planeerimisel Augustiunetuse näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2018.

Vardja, Katrin. Personaliprobleemide analüüs Central Hotell OÜ näitel. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2007.

Vares, Kaie. Matkavekka Eesti OÜ väärtuste toetamine teenindusstandardi abil. - Juhendaja Heli Tooman, PhD; kaasjuhendaja Sülvi Mölder. - Pärnu, 2007.

Varik, Karolin. Muuseumitoote arendamine Rebala muuseumi näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2012

Varik, Kätrin. Restorani klientuuri suurendamise võimalused madalhooajal Viinistu rannaresto näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Anne Roosipõld, PhD. - Pärnu, 2022

Varik, Liisa. Veebipõhise tagasiside rakendamine majutusettevõtte V Spaahotelli näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2021

Varipuu, Kaari. Hooajalisuse vähendamise strateegiad Arensburg Boutique Hotel & Spa näitel. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2013.

Vask, Linda Maria. Seiklusliku ringreisi planeerimine telesaate „4x4 reisid“ näitel. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2023.

Vassiljev, Merilin. Pärnumma kui motivatsioonireiside sihtkoha potentsiaal. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2008.

Vatsel, Helene Elisabeth. Veebilehe optimeerimine reisiettevõtte Alpiexpress OÜ näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Maarja Pajusalu, MSc. - Pärnu, 2022.

Vatsel, Liisi. Turundustegevuse arendamine Jõuluvana Korstna Talu näitel. - Juhendaja Liis Juust, MSc. - Pärnu, 2013.

Vatsk, Raili. Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamise võimalused Eesti turismi arendamisel aastatel 2007-2013. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2007.

Veeber, Elsa. Sihtkoha brändi kommunikatsiooni tulemuslikkuse hindamine EASi Turismiarenduskeskuse pressireisijärgsete meediakajastuste näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc - Pärnu, 2017

Veedla, Alice. Puhkeala arendamise võimalused Reiu-Raeküla Tervisespordikeskuse näitel. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc; kaasjuhendaja Margus Randmäe. - Pärnu, 2011.

Veedler, Marge. Turismitoode Lõuna-Eestis – hetkeolukord ja arengupotentsiaal. – Juhendaja Ain Hinsberg. – Pärnu, 2001.

Veerla, Helena. Haridusliku turismitoote arendamine Põltsamaa lossi näitel. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2023.

Veeroja, Eda. Haanja valla turismiarengu kava 2003-2008. - Juhendaja Ain Hinsberg. - Pärnu, 2003.

Veesaar, Lili. Turismiprojektide seos Põlvamaa turismistrateegia eesmärkidega. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2006.

Veersalu, Priidu. Koostöövõrgustiku ja selles tegutsevate äriettevõtete eesmärkide ühildumine MTÜ Koostöövõrgustik Ehedad Elamused Lahemaal näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2014

Verlin, Robert Andreas. Digiturunduse võimalused seiklusturismis Pärnumaa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tiina Viin, MA. - Pärnu, 2022

Vetemäe, Tauri. Klientide rahulolu parendamine Villa Eeden külalistemaja näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2016

Viggor, Eliina. Brändi identiteedi ja imago võrdlev analüüs Estonian Air'i näitel. - Juhendaja Kadi Elmeste, MSc. - Pärnu, 2009.

Viidik, Kadi. Seminariteenuste arendamine maamajutusettevõttes Lepiku Külalistemaja näitel. - Juhendaja Katrin Saks, PhD. - Pärnu, 2018

Viik, Joanna Elisabeth. Pereturistide külastajateekond turismisihtkohas Hiiumaa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Marit Piirman, MBA. - Pärnu, 2022

Viil, Madlin. Klientide reisi ostuotsuseid mõjutavad tegurid ja nende roll reisiettevõtte valikul. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2015

Viil, Maris. Kliendirahulolu ja lojaalsuse saavutamine AS Kaleva Travel näitel. -  Juhendajad Maidu Harjak ja marie Kurie. - Pärnu, 2007.

Viilik, Kristiina. Puhkekülade ja -laagrite kui turismitoote ühe elemendi arendamine ja neile esitatavad nõuded. - Juhendaja Aita Antson; kaasjuhendaja Tiina Maripuu. - Pärnu, 2003.

Viirand, Liis. Ettevõtte turundusstrateegia Viinistu Hotelli näitel. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2006.

Viks, Eneken. Restorani kliendi ostuotsuse kujunemine ja mõjutegurid Nordic hotel Forumi restoran Monaco näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2013.

Viks, Kati. Soome ravikülastajate ootused, soovid ja rahulolu AS TRK Viiking SPA näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2010.

Viljaste, Katrin. Bussireiside toote- ja kliendiuuring Ekspressreisid Tartu OÜ näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2005.

Villem, Marge. Hotelli Centrum turundusplaan. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2000.

Villo, Birgit. Eesti pereturisti rahulolu AQVA Hotel & Spa toodete ja teenustega. - Juhendaja Tiina Tamm, MSc. - Pärnu, 2012.

Virkus Sule, Katrin. Suusaturismi trendid ja eestlaste mäesuusareisid. - Juhendaja Heli Müristaja, MA. - Pärnu, 2005.

Virnhoff, Kadi. Kruiisituristide rahulolu mõjutavad negatiivsed tegurid ekskursioone pakkuva ettevõtte DenEesti näitel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2012.

Virve, Stella. Turismiteenuste kättesaadavus füüsilise puudega inimestele Tallinna näitel. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2013.

Virves, Maarja. Iisraeli kui uue reisisihtkoha perspektiivid Eesti turul. - Juhendaja Liis Meeras; kaasjuhendaja Peeter Võsu. - Pärnu, 2008. 

Visnapuu, Helene-Liis. Loodusspaa kontseptsiooni ja teenuste arendamise võimalused Kubija hotell-loodusspaa näitel. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2014.

Visnapuu, Kristi. Sisemise kliendi teenindamise tähtsus teeninduskvaliteedi parendamisel Rannahotelli näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2004.

Vokk, Anne. Personali hindamine Taastusravikeskuses Estonia. - Juhendaja Arvi Grünthal. - Pärnu, 2005.

Voll, Margit. Kultuurilistest erinevustest tekkivate konfliktide ennetamine Strand SPA & Konverentsihotellis. - Juhendaja Tiina Viin, MA; kaasjuhendaja Aime Vilgas, MBA. - Pärnu, 2012.

Volmer, Anu. Eesti kui reisisihi turundusvõimalused Hollandi puhkajatele. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2011.

Voodla, Karin. Reisijatele suunatud veebilehe arendamine Reisi Targalt veebilehe näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2020

Voog, Keiti. Informatsiooni kättesaadavus ja teeninduskvaliteet Tallinna Lennujaama infopunktis. - Juhendaja Liis Meeras. - Pärnu, 2008.

Vunk, Mari-Ann. Majutusettevõtte valiku mõjutegurid ja turundus madalhooajal Hedon SPA & Hotel'i näitel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2018.

Vunk, Victoria. Külastuselamuse mõjutegurid ja kujundamine restorani Olde Hansa näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2021.

Vutt, Lea. Aiandusturism kui võimalus Eesti maaturismiettevõtete tegevuse mitmekesistamiseks. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2014

Võigas, Kristel. Kultuurisündmuste arendamine Seljametsa Rahvamaja näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu, 2022

Väre, Kertu. Hotellide teeninduskvaliteet ja selle parandamine Tallinna kolme tärni hotellide näitel. – Juhendaja Heli Tooman. – Pärnu, 2000

Völcker, Nele. Töötajate heaolu ning teeninduskvaliteedi vahelised seosed Eesti spaahotellide näitel [Võrguteavik]. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2022

Õige, Ruta. Tänapäeva saunakultuur Eesti spaade näitel. - Juhendaja Kai Tomasberg. - Pärnu, 2011.

Õnnik, Anneli. Tallinna kui puhkusereisi sihtkoha turundamine hispaanlastele. - Juhendaja Tatjana Koor, MSc. - Pärnu 2013.

Õun, Liisi. Vastuvõtutöö hindamine läbi klienditeekonna kontseptsiooni Johan SPA Hotelli näitel. - Juhendaja Tiina Tamm. - Pärnu, 2009.

Õunapuu, Evelin. Järvamaa kui turismisihtkoha kuvand eestimaalaste seas. - Juhendaja Heli Müristaja, MSc. - Pärnu, 2012.

Ülesoo, Kärt.  Väliskülastajale suunatud turunduskanalid Eesti kui spaaturismi sihtkoha tutvustamisel. - Juhendaja Inna Bentsalo, MA. - Pärnu, 2012.

Ansu, Taavi. Kalakonservitööstuse areng Pärnumaal 20. sajandi algusest tänapäevani. - Juhendaja professor Henn Ojaveer, PhD. - Pärnu, 2007.

Arder, Marje. Lõhe taastootmise areng Eestis. - Juhendaja Mart Kangur. - Pärnu, 2006.

Enkel, Tjorven. Kalapääsude rahastamise ja rajamise aspektidest. - Juhendaja Mati Kose, MSc. - Pärnu, 2011.

Hallang, Andrus. Kilu kudekarja struktuuri dünaamika Läänemere kirdeosas aastatel 1990-2000. - Juhendaja Tiit Raid, PhD. - Pärnu, 2007.

Havik, Martin. Pärnu lahe kalasaakide ja sügisese seirepüügi tulemuste seosed perioodil 2005-2010 II poolaasta. - Juhendaja Heli Špilev, MSc. - Pärnu, 2011.

Heinsalu, Maarika. Haapsalu meremuda ja selle kasutamine ravimudana. - Juhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2010.

Jaanimägi, Ele, Pärnu ranna suplusvee kvaliteedi muutused aastatel 1998-2008. - Juhendaja Sigrit Kasemets; kaasjuhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2009.

Jaanuska, Heiki. Peled (Coregonus peled) Kuremaa järves. - Juhendaja Teet Krause, MSc; kaasjuhendaja professor Tiit Paaver. - Pärnu, 2008.

Junson, Siia. Suvilate kasutamine Pärnumaa rannikupiirkonnas Häädemeeste ja Varbla valla näitel. - Juhendaja Melr Looring, MSc. - Pärnu, 2011.

Jõerand, Helen. Traalpüügist tingitud ohud avamere gaasijuhtmete piirkonnas Nord Stream näitel. - Juhendaja Tarmo Kõuts; kaasjuhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2009.

Järvekülg, Karl. Poolintensiivse vähikasvatusmeetodi rakendamine Järvelille talus. - Juhendaja Margo Hunt; kaasjuhendaja professor Henn Ojaveer, PhD. - Pärnu, 2007.

Järvemets, Gert. Tormide mõju Pärnumaa rannikupiirkonnale 2005.aasta 9.jaanuari tormi näitel. - Juhendaja Merle Looring MSc; kaasjuhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2006.

Jürgenstein, Tauno. Lõhilaste kudealade taastamise metoodikad. - Juhendaja Anti vasemägi; kaasjuhendaja Mart Kangur. - Pärnu, 2008.

Kaldma, Anne. Rannikupiirkonna puhkemajanduse paiknemise looduslikud eeldused. - Juhendaja Merle Looring, MSc. - Pärnu, 2011.

Kaljula, Kaidi. Kalakasvatuse areng Eestis 2000-2005 ja arenguperspektiivid. - Juhendaja Tiit Paaver; kaasjuhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2006.

Kao, Kristi. Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi rakendamine kasutades EMAS Easy meetodit. - Juhendaja Ingrid Tamm; kaasjuhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2006.

Kark, Timo. Pärnumaa kalandus 19. sajandi lõpust Teise maailmasõjani. - Juhendaja Heli Špilev, MSc. - Pärnu, 2007.

Kase, Kaupo. Pärnu jõe alamjooksu kalastik kevad-suvisel perioodil. - Juhendaja Heli Špilev, MSc. - Pärnu, 2006.

Kask, Hanno. Lõhe spordikalana Eestis. - Juhendaja Mart Kangur. - Pärnu, 2007.

Kerde, Klaus-Hans. Vikerforelli võimalikud kasvatussüsteemid Kaunissaare Kalakasvatuses. - Juhendaja Priit Lulla, MSc; kaasjuhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2011.

Koel, Tiit. Meriforelli kudejõed Läänemaal: meriforelli asustamine nendesse ja tulemuslikkuse esialgne hinnang. - Juhendaja Mart Kangur; kaasjuhendaja Herki Tuus. - Pärnu, 2007.

Korn, Sander. Ballastveega levivate võõrliikide ohjamise meetodid ja võimalused. - Juhendaja Merle Looring, MSc. - Pärnu, 2009.

Kukk, Eimar. Liivi lahe sügiskuderäime viljakus. - Juhendaja Timo Arula, MSc. - Pärnu, 2009.

Kuntu, Mergo. Lõhilaste arvukuse suurendamise võimalused Pärnu jõe näitel. - Juhendaja Monika Übner, PhD; kaasjuhendaja Tauno Jürgenstein. - Pärnu, 2010.

Kuusik, Keit. Mudila (Pomatoschistus spp.) vastsete keskmine pikkus ja kasvukiirus ning seda mõjutavad tegurid Pärnu lahes. - Juhendaja Kerli Laur, MSc. - Pärnu, 2011.

Kärp, Margit. Kalastusturismi edendamine Eesti siseveekogudel. - Juhendaja Heli Tooman, PhD. - Pärnu, 2006.

Küttä, Maarja. Pärnu reoveejaama puhastusmeetodid ja reovee puhastamise tõhusus. - Juhendaja Merle Looring, MSc. - Pärnu, 2009.

Laur, Kerli. Mudila (Pomatoschistus spp.) vastsete arvukust ja esinemist mõjutavad keskkonnamuutujad Liivi lahe kirdeosas ja Pärnu lahes. - Juhendajad Timo Arula,MSc; kaasjuhendaja Henn Ojaveer, PhD. - Pärnu, 2008.

Leinart, Tõnis. Sügisräime struktuur koelmualadel Liivi lahes. - Juhendaja Timo Arula, MSc; kaasjuhendaja Henn Ojaveer, PhD. Pärnu, 2009

Leola, Maia. Inimese ja kormorani suhete analüüs Eesti päritoluga kormoranide rõngastustaasleidude põhjal. - Juhendaja Kaja Lotman, MSc; kaasjuhendaja Mati Kose, MSc. - Pärnu, 2011.

Luha, Käty. Rannaalade prügistamine ja korraldatud jäätmevedu prügireostust ennetava meetmena. - Juhendaja Merle Looring, MSc. - Pärnu, 2011.

Meresmaa, Tarmo. Tallinna toorvee ja joogivee kvaliteedi muutus ning seosed 1993-2008. - Juhendaja Merle Looring, MSc. - Pärnu, 2009.

Merirand, Madis. Harrastuskalapüügi võimalused ja piirangud Eesti siseveekogudel. - Juhendaja Endrik Tõnsberg, MSc; kaasjuhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2011.

Mikelsaar, Imre. Põhja-Eesti lõhejõgede kalavarude taastamine Põlula Kalakasvatuskeskuse näitel. - Juhendaja Erkki Juronen, PhD. - Pärnu, 2010.

Männikus, Kaari. Õlireostuse ohjamise alane tegevus Läänemere piirkonnas ja Eesti rannikuveteds. - Juhendajad Toomas Liidja,  Merle Looring, MSc. - Pärnu, 2007.

Mürk, Rando. Eesti väikesadamad, turism ja kalandus. - Juhendaja Merle Looring, MSc. - Pärnu, 2007.

Nigu, Silver. Kalandusalane järelvalve Eesti traallaevastiku üle kilu ja räime püügil 2010. aastal. - Juhendaja Mait Grigorjev; kaasjuhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2011.

Nuut, Kaie. Vähikasvatuse hetkeseis ja arenguperspektiivid Saaremaal. - Juhendaja Margo Hunt, MA; kaasjuhendajad professor Tiit Paavel ja Kandela Õun mag. - Pärnu, 2006.

Pai, Aare. Seadusliku ja ebaseadusliku püügi mõju Pirita jõe lõhelistele 2010 aasta sügisel. - Juhendaja Martin Kesler, MSc; kaasjuhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2011

Pajusalu, Liina. Pärnumaa rannapüügi struktuur aastatel 1994-2004: muutused ja põhjused. - Juhendaja Heli Špilev, MSc. - Pärnu, 2006.

Pajuste, Siiri. Riplox meetod järvetaastuses. - Juhendaja Taavi Virro, PhD; kaasjuhendaja Helen Pajuste.  - Pärnu, 2007.

Prass, Peeter. Eesti siseveekogude omanikukeskse halduskorralduse rakendamise võimalustest Ülemiste järve näitel. - Juhendajad Arvo Tuvikene, PhD ja Ain Järvalt, MSc. - Pärnu, 2008.

Puusepp, Ivar. Pärnu veekogude hooldamine. - Juhendajad Jüri Tenson, Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2008.

Põldma, Hiie. Räimesaakide struktuur Pärnumaa rannapüükides aastatel 2000-2004. - Juhendaja Heli Špilev, MSc. - Pärnu, 2006.

Pärkson, Raul. Kopra elutegevuse mõju maaparandussüsteemidele. - Juhendaja Nikolai Laanetu, MSc; kaasjuhendaja Mati Kose, MSc. - Pärnu, 2010.

Raia, Vivian. Hüdroenergia tootmine Eestis ning võimalused tulevikus. - Juhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2008.

Roosmaa, Katrin. Tootsi valla joogivee kvaliteedi analüüs aastatel 2002-2010. - Juhendaja Merle Looring, MSc. - Pärnu, 2011.

Roosipuu, Irene. Hajaasustusega piirkonna joogivee kvaliteet Tori valla näitel. - Juhendaja Kalev Mitt; kaasjuhendaja Monika Übner, PhD. - Pärnu, 2010.

Rääk, Liis. Läänemere kilu ja räime kasvu dünaamikast ning seda mõjutavatest teguritest aastatel 1986-2006. - Juhendaja Tiit Raid, PhD. - Pärnu, 2008.

Tamm, Kristjan. Pärnumaa prügilad, võimalikud ohud põhja- ja pinnaveele. - Juhendaja Merle Looring, MSc. - Pärnu, 2006.

Titova, Riina. Rannikupiirkonna majandamise indikaatorite kasutamine rannikuala ruumilisel planeerimisel. - Juhendaja Merle Looring, MSc. - Pärnu, 2011.

Toobal, Andres. Merevee hapestumise mõju põhjataimestikule Kirde-Läänemere tingimustes pilootuuringu näitel. - Juhendaja Liina Pajusalu, MSc. - Pärnu, 2011.

Torn, Kalev. Kasari jõe Kloostri luha kasutamise analüüs 1950-2010. - Juhendaja Merle Looring, MSc; kaasjuhendaja Kaja Lotman, MSc. - Pärnu, 2011.

Uustamm, Raja. Heitvee kontrollseire Võrtsjärve vesikonnas. - Juhendajad Arvo Järvet, PhD (geogr.), Kandela Õun mag. - Pärnu, 2006.

Vaher, Irma. Võõrliik Cercopagis pengoi ja ta invasioonijärgselt Liivi lahezooplanktonis toimunud muutused. - Juhendaja Maria Põllupüü. - Pärnu, 2009.

Vainola, Katrin. Kutselisest kalapüügist Pärnumaal 2008 aastal. - Juhendaja Heli Špilev, MSc; kaasjuhendaja Kaidi Kaljula. - Pärnu, 2010.

Vallek, Eerika. Sotsiaal-majanduslikud mõjud Pärnu lahe rannikupiirkonnas. - Juhendaja Merle Looring, MSc. - Pärnu, 2007.

Õunap, Timmu. Põhja-Aafrika säga (Clarias gariepinus) ja tema kasvatamise võimalused Eestis. - Juhendaja prof. Tiit Paavel; kaasjuhendaja Heiki Jaanuska. - Pärnu, 2010

 

Lisainformatsioon: 

Tartu Ülikooli Pärnu kolledži raamatukogu
raamatukogu@pc.ut.ee
445 0525
514 2156