Reisiv Sein

2014. aasta suvel saatis Pärnu kolledži üliõpilane Martin Siiman, kes oli parasjagu Kreekas praktikal, kolledžile postkaardi üleskutsega kogu kolledži perele, et ka meie majas võiks olla sein, kuhu TÜPK saaks panna üles kolledži seiklejate saadetud postkaardid, millest võiks moodustuda üks Reisiv Sein, ning tegi alguse enda saadetud kirjaga. 

Elame nii elektroonilises maailmas, et päris oma käega kirjutatud ja postiga saadetud kirjadel on omaette väärtus. Kui esimesena vastasid Martini üleskutsele kolledži töötajad, kes saatsid oma palavad tervitused Klaipedast välislähetuses viibides, taipasime, et „Reisiv sein” ei ole mitte ainult tudengeid, vaid kogu kolledžiperet ühendav algatus. Ja see võiks ühendada ka meid, vilistlasi. 

Otsustasime Martini ideed toetada ning algatasime kampaania „Reisiva Seina” toetuseks. Videos Maksimi selja taga asuv sein sai kõigepealt kaetud magnetvärviga, seejärel tahvlivärviga ning sellele omakorda joonistus ca 2 x 4 m suurune maamuna kaart. 

„Reisivale Seinale” kinnitame kõigi kolledži tudengite, töötajate ja vilistlaste saadetud postkaarte kogu aasta jooksul. Teie tervitused palmide alt või lumistest mägedest jäävad seinale avastamiseks kogu kalendriaastaks.  

Iga aasta lõppedes kogume kaardid seinalt kokku ja paigutame vastava aastanumbriga markeeritult kolledži arhiivi. Suuremate ürituste (kolledži juubelid, vilistlaste kokkutulekud) ajaks päästame kõik kaardid arhiivist valla, et igaüks leiaks kolledži seintelt killukese.  

Aitäh Devori Kaubanduse AS-ile, kes otsustas „Reisivale Seinale” oma nõu ja jõuga toeks tulla.  

Aitäh kõigile kolledži vilistlastele, töötajatele ja headele sõpradele, kes projekti majanduslikul või füüsilisel moel on toetanud. 

Hea kolledži tudeng, töötaja ja vilistlane, saada ka sina oma postkaart Pärnu kolledžile ning paneme selle „Reisivale Seinale”.