Ettevõtluse ja projektijuhtimise eriala praktikad

Ettevõtluse ja projektijuhtimise õppekaval tuleb õppimise jooksul läbida 3 praktikat:

 1. Tutvumispraktika - I kursusel (sessioonõppel esimesel aastal praktikat ei ole) sooritatakse kevad/suvi, kaitstakse sügisel;
 2. Ettevõtluspraktika - II kursusel, sooritatakse kevad/suvi, kaitstakse sügisel;
 3. Projektipraktika - III kursusel, sooritatakse sügisel, kaitstakse talvel.

Teatud juhtudel on võimalik sooritada ettevõtlus- ja projektipraktika koos, kuid selle kohta annab lisainfot praktikakorralduse spetsialist. 

Image
Ettevõtluse ja projektijuhtimise eriala praktikaskeem

Ühised jooned kõikide praktikate puhul on:

 • Praktika kestus on ca. 6 nädalat e. 234 tundi – võib ka kauem kesta;
 • Praktikaplaan enne praktika algust;
 • Kolmepoolne praktikaleping enne praktika algust; (ei ole vaja, kui teha oma töökohal)
 • Praktikapäeviku täitmine Moodles;
 • Praktikaaruande esitamine pärast praktika lõppu;
 • Praktikakoha poolse juhendaja hinnang pärast praktika lõppu;
 • Praktika suuline kaitsmine.

Erisuste ja küsimuste puhul annab lisainfot praktikakorralduse spetsialist.

Esimese õppeaasta KEVAD/SUVEL tuleb läbida tutvumispraktika (juhend Moodle´is)
NB! Sessioonõppe tudengite praktika ajad erinevad päevaõppest ja neil esimesel aastal praktikat ei ole - vaata praktika joonist! Praktikaorganisatsiooniks sobib nii Eestis tegutsev äriühing kui ka mittetulunduslik ühing. Tutvumispraktikaga taotletakse, et õppija mõistab esimesel õppeaastal omandatud teadmiste baasil praktikakoha toimimist, omandades seejuures praktilisi oskusi ning arendades valmisolekut edasisteks
õpinguteks uute teadmiste ja oskuste omandamiseks.

Teise õppeaasta KEVAD/SUVEL on ettevõtluspraktika (juhend Moodle´is), mis annab 9 EAP ja lõpeb aruande kaitsmisega (eristav hindamine). Praktikakohtadeks on Eesti äriühingud.  Ettevõtluspraktikaga taotletakse, et õppija oskab kirjeldada, analüüsida ja hinnata kolledžis omandatud teadmiste baasil praktikakoha funktsioneerimise põhiprintsiipe, ärikeskkonda, strateegiate rakendamist, erinevate struktuuriüksuste töökorraldust, suhteid teiste organisatsioonidega ja erinevate huvigruppidega. Taotletakse, et praktikakohas saadud kogemuste kaudu mõistab ettevõtluse ja ettevõttemajanduse sisu ja olulisemaid probleeme.

Kolmanda õppeaasta SÜGIS/TALVEL tuleb viimase praktikana läbida projektipraktika (juhend Moodle´is), Projektipraktikat saab täisväärtuslikult sooritada organisatsioonis, kus projektipõhiste tegevuste (protsesside) osakaal on piisav, st pidevalt teostatakse projekte ja/või programme, koordineeritakse projektiportfelli, jne. Projektipraktikaga taotletakse, et õppija süvendab ning kinnistab teoreetilisi teadmisi praktiliste kogemuste kaudu, osaledes vahetult organisatsiooni (praktikakoha) ajutiste ja alaliste allüksuste tegevuses, omandades praktilisi oskusi ning kogemusi projektitöö meetodite ja vahendite kasutamiseks.

Korduma kippuvad küsimused

1. Millised on sobivad praktikakohad? 
Tutvumispraktika – sobivad nii OÜ, AS, MTÜ, kui ka näiteks linnavalitsuse erinevad osakonnad, sihtasutused ja riiklikud asutused. Saab teha välismaal ja välisettevõttes.
Ettevõtluspraktika - sobivad äriühingud, OÜ, AS. Välispraktikana arvestada ei saa, praktika peab oleme tehtud Eesti ettevõttes. 
Projektipraktika - sobivad nii OÜ, AS, MTÜ, kui ka näiteks linnavalitsuse erinevad osakonnad, sihtasutused ja riiklikud asutused. Saab teha välismaal ja välisettevõttes.

2.  Kas ma saan praktika sooritada enda ettevõttes, kus olen ise omanik? Milliseid dokumente on mul vaja koolile esitada?
Jah, see on võimalik kui ettevõte on tegutsenud minimaalselt 1 aasta. Vajalik on esitada väljavõte äriregistrist. 

3. Kuidas toimub praktika siis, kui teen seda oma alalisel töökohal?
Praktika oma töökohal toimub nii, nagu ka siis, kui läheksite mujale praktikale. Sel juhul on koolile vaja esitada praktikaplaan ning koopia töölepingust või tööandja tõend - praktikalepingut ei sõlmita. Juhendaja hinnangu täidab teie otsene juht töökohal. 

Enne kui lähed praktikale:

 • Prioriteedid – pane paika vastavalt erialale ja karjääriplaanile;
 • Koosta korralik CV ja kaaskiri;
 • Võimalike kohtade nimekiri, kuni 5 ettevõtet;
 • Kontakt ettevõtetega: e-mail, helista; 
 • Kohtumine ettevõtte esindajaga, intervjuu;
 • Kokkulepped ettevõttega – juhendaja, leping, õigused, kohustused ja vastutused, ülesanded;
 • Praktikakorraldaja informeerimine, praktikaplaani ja lepingu edastamine

Küsi endalt:

 • Mida ma tahan praktikal saavutada? 
 • Milliseid teadmisi ma tahan kinnistada? 
 • Milliseid oskusi ma tahan arendada?
 • Milliseid töökogemusi ma soovin saada? 
 • Milliseid tööülesandeid ma sooviksin täita? 
 • Milline võiks olla ettevõte, kus ma praktikat sooritan – millises valdkonnas ta tegutseb, kus asub, palju seal inimesi töötab jne.

MÕNED NÄITED PRAKTIKAKOHTADEST, KUS ON ETTEVÕTLUSE JA PROJEKTIJUHTIMISE TUDENGID KÄINUD:

Spin Invest OÜ (My Games) - kõik praktikad
Lottemaa Teemapark OÜ - kõik praktikad
JK Vaprus – tutvumispraktika
Pärnu Muuseum SA – tutvumispraktika, projektipraktika
Tele2 AS - kõik praktikad
Gamecan OÜ - kõik praktikad 
Pärnumaa Arenduskeskus SA – tutvumispraktika, projektipraktika
Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsioon MTÜ - tutvumispraktika, projektipraktika
Pärnu Väike Vabakool – tutvumispraktika

Pangad - SEB AS, Swedbank AS, Luminor Group - kõik praktikad
Hotellid ja majutusasutused – tutvumispraktika, ettevõtluspraktika
Kohvikud ja restoranid – tutvumispraktika, ettevõtluspraktika
Linnavalitsus ja omavalitsused – tutvumispraktika, projektipraktika
Kinnisvaraettevõtted - kõik praktikad

Praktikakohtade info on olemas praktikakorraldajal – kontakteeru Gözelliga!

 

Lisainformatsioon praktikate kohta: 


Gözell Haug
ettevõtluse- ja projektijuhtimise praktikakorralduse spetsialist
Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
gozell.haug@ut.ee