Author:
Unplash

2022/2023 õa kevadsemestrist hakkavad kehtima uued loengute kellaajad

Alates 2022/2023 õa kevadsemestrist hakkavad kehtima uued loengute kellaajad:

Sessioonõpe – rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- ja magistriõpe

Praegused

Uued

9.30-11.00

9.30-11.00

11.30-13.00

11.15-12.45

13.30-15.00

13.30-15.00

15.30-17.00

15.15-16.45

17.15-18.45

17.00-18.30

Päevaõpe – rakenduskõrgharidus- ja magistriõpe

Praegused

Uued

9.00-10.30

9.00-10.30

11.00-12.30

10.45-12.15

13.00-14.30

13.00-14.30

15.00-16.30

14.45-16.15

16.45-18.15

16.30-18.00

 

#õppimine
Pärnu Muuseum

Kas Pärnu Muuseumis peaks olema põgenemistuba?

#õppimine #sisseastumine
Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni

#õppimine
Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht