Autor:
Tartu Ülikooli Pärnu kolledž

Academia Pernaviensise XVIII mõttekoda ja rahvusülikooli 103. aastapäev

*Registreerumisvorm asub allpool

Meie seekordne mõttekoda toimub pisut pidulikumas võtmes, sest ühtlasi tähistame tagasiulatuvalt rahvusülikooli 103. aastapäeva.

Mõttekoja külaliseks on Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi emeriitprofessor, esseist, toimetaja, kirjandusteadlane ning mõttekoja üks asutaja Rein Veidemann.

Mõttekoja teemaks on "Eesti põhilaused".  

Kultuuri põhilaused on selle kultuuri metafoorsed žestid. Nad ei ole käsulauad, mis ei tähenda, et neid ei võiks järgida või et nad kuidagi ei mõjuta meie käitumist. Kui nad juba kord on käibele läinud ja korduvad erinevates suhtlusolukordades, siis võib neid võtta ka kui teatavaid usalduslikke paroole, mis raamivad meie kollektiivset äratundmisruumi. Rein Veidemanni ettekandes tulebki vaatluse alla  kümmekond niisugust parooli ehk kõnekujundit, näidates ära nende päritolu ning arutledes mõjuvälja üle.

Mõttekojale järgneb rahvusülikooli aastapäeva tähistamine koos TÜ Pärnu kolledži kuldmärgi üleandmisega, meeleolu loob Karl-Einrich Roots akordionil.

Mõttekoda toimub 15. detsembril kell 15.30 TÜ Pärnu kolledži raamatukogus. Palume eelregistreeruda hiljemalt 13.12. Palun osale tervena!

Registreerumine

Saadame e-postile meeldetuletuse.
Soovin saada ka hilisemaid teavitusi Academia Pernaviensise sündmuste kohta

Rein Veidemann on Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi emeriitprofessor, esseist, toimetaja, kirjandusteadlane. Sündinud ja üles kasvanud Pärnus, aastal 1965 lõpetas Pärnu I Keskkooli. Aastast 1984 filoloogiakandidaat. Kultuuri ja kirjanduse eest­kõneleja. Kirjandust on ta niihästi uurinud, arvustanud, õpetanud kui ka loonud.

Egle Raadik

18. oktoobril on Pärnu kolledžis võimalik kuulata Eesti number üks Amazone ettevõtjat ja koolitajat Egle Raadikut.

Ettevõtlusfoorum “Uued ja uues kuues trendid”

Ettevõtlusfoorum “Uued ja uues kuues trendid”

näitus

Näitus “Vee haardes”