Autor:
Tartu Ülikooli Pärnu kolledž

Juhtide arenguprogramm

Toimumise aeg: 

22.02.2023 - 18.05.2023 kell 10.00 - 17.15

Kellele koolitus on mõeldud?

Koolitusele on oodatud kõik keskastmejuhid, kes soovivad arendada ja tõsta oma pädevust tänapäevastel juhtimisteemadel. Koolitus aitab keskastmejuhtidel enesekindlamalt täita nii oma tänast juhi rolli kui loob eeldused järgmisele juhtimistasandile tõusmiseks.

Miks koolitusel osaleda?

Hea juhtimisoskus aitab tagada, et organisatsioon saavutaks oma eesmärgid ja suudaks toime tulla tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas. Juhtide arenguprogramm annab sulle uusi teadmisi nii meeskonna eestvedamisest ja inspireerimisest, strateegilisest kommunikatsioonist ja kriisijuhtimisest, finantsjuhtimisest, kui ka vaimse tervise hoidmisest. Koolitus on kokku pandud oma ala tippekspertide poolt.  

Koolituse läbides:

 • Tead, mis on sinu kui juhi mõju ja kuidas erinevates juhi rollides seda mõju suurendada.
 • Valdad võtteid, kuidas meeskond eesmärgipärasemalt tööle panna ning tööd disainida selliselt, et suureneks töötaja motivatsioon seda teha.
 • Mõistad finantsjuhi mõtteviisi ja suudad hinnata äriliste otsuste finantsilist jätkusuutlikkust.
 • Oled teadvustanud oma kalduvust teha mitteratsionaalseid otsuseid ning tead nende põhjuseid, tüüpe, eeliseid ja puuduseid.
 • Teadvustad vaimse tervise olulisust töö kontekstis ja juhi võimalusi selle hoidmisel.
 • Tead, kuidas välja töötada kommunikatsioonistrateegiat ning tunned kommunikatsiooni riskianalüüsi ja kriisikommunikatsiooni aluseid.
 • Oskad teadlikumalt kasutada tõhusaid suhtlemisviise nii koostöö- kui konfliktiolukordades.
 • Oled püstitanud endale juhtimisalase arengueesmärgi, arenguplaani ning viinud selle ellu.

Sisu: 

I moodul 22.-23. veebruaril Pärnus (TÜ Pärnu kolledž, Ringi 35)

 • Juhi ülesanded. Juht innovatsiooni eestvedajana. Maaja Vadi, juhtimise professor, TÜ majandusteaduskond
 • Meeskonna eestvedamine ja inspireerimine. Motivatsioon ja väärtused töökohal. Krista Jaakson, juhtimise kaasprofessor, TÜ majandusteaduskond


II moodul 29.-30. märtsil Pärnus (TÜ Pärnu kolledž, Ringi 35)

 • Vaimse tervise hoidmine töökohal. Kariina Laas, kliinilise ja tervisepsühholoogia lektor, TÜ psühholoogia instituut
 • Strateegiline kommunikatsioon ja kriisijuhtimine. Ilona Leib, PR Partner juhataja, strateegiline konsultant


III moodul 19.-20. aprillil Pärnus (TÜ Pärnu kolledži, Ringi 35)

 • Finantsjuhtimine mittefinantsistile. Virgo Süsi, strateegilise juhtimise ja finantsjuhtimise külalislektor, TÜ majandusteaduskond
 • Valikuid ja otsuseid mõjutavad aspektid. Kristjan Pulk, juhtimise nooremteadur, TÜ majandusteaduskond


IV moodul 17.-18. mail Tartus (Tartu Ülikool)

 • Koostöö ja suhtlemine. Konfliktijuhtimine. Tõnu Lehtsaar, TÜ töötajate nõustaja-kaplan, religiooni- ja suhtlemispsühholoog
 • Kokkuvõte: individuaalsete arenguplaanide täitmine. Õppijate tagasiside koolitusele.

Koolitajad:

Tõnu Lehtsaar TÜ töötajate nõustaja-kaplan, religiooni- ja suhtlemispsühholoog
Maaja Vadi juhtimise professor, TÜ majandusteaduskond
Ilona Leib PR Partner juhataja, strateegiline konsultant
Krista Jaakson juhtimise kaasprofessor, TÜ majandusteaduskond
Virgo Süsi strateegilise juhtimise ja finantsjuhtimise külalislektor, TÜ majandusteaduskond
Kariina Laas kliinilise ja tervisepsühholoogia lektor, TÜ psühholoogia instituut
Kristjan Pulk juhtimise nooremteadur, TÜ majandusteaduskond

Hind: 

*624€  (hind sisaldab käibemaksu)

*520 eurot + käibemaks tasub osaleja
260 eurot + käibemaks kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Pärnumaa PATEE programm 2020-2023 ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt.

Registreerumine

Registreerumise tähtaeg 21.02.2023

REGISTREERU KOOLITUSELE

 

"Juhtide arenguprogramm" on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Pärnumaa PATEE programm 2020-2023 ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt.

Image
EL
Image
SAPA
Image
POL

 

Kinnisvara- ja üüriinvesteeringud

Kinnisvara- ja üüriinvesteeringud

Koolitus

Facebooki ja Instagrami reklaamide tegemine algajatele

10 sammu eduka restorani avamiseks

Tasuta rahvusvaheline seminar restoraniettevõtlusest