Osale uuringus!
Autor:
Jonne Kotta
Osale uuringus!

Kas oled Eestis kokku puutunud ümarmudilaga?

Ümarmudil on kogu Läänemeres ja ka Eesti vetes laialt levinud võõrliik. Ümarmudil on oluliselt mõjutanud merekeskkonda ning seda on laialdaselt uuritud, kuid siiani puudub teadmine inimeste hoiakust ümarmudilasse ning tema sotsiaalmajanduslik mõju.

Tartu Ülikooli teadlased soovivad välja selgitada ümarmudila sotsiaalmajandulikku olulisust Eestis. Selleks palume kõigil, kellel on isiklik või tegevusalaga soetud kokkupuude ümarmudilaga vastata veebiküsimustikule. 

Küsimustiku koostasid Tartu Ülikooli teadlased Henn Ojaveer, Heli Einberg, Kristiina Nõomaa, Jonne Kotta ja Kandela Õun.

Küsimustikule vastamine on anonüümne ning võtab aega kuni 10 minutit.

 

Täida küsimustik

 

Teabetunni kaanefoto

Doktorandilt doktorandile: miks ja kuidas võtta oma teadustöö kokku kolme minutiga?

Kolme minuti loengute konkursi ingliskeelne esikolm

Kolme minuti loengute konkurss ootab osalema südikaid doktorante

Pärnu rand

Esinejad