Kolledžis algavad uued põnevad koolitused

Sellel sügisel on TÜ Pärnu kolledžis kõikidele huvilistele pakkuda mitmeid huvitavaid ja kasulikke õppeaineid, mida saab võtta ka täienduskoolitusena.

 

Filmimine ja videomonteerimine

Toimumise aeg: 25.09 - 20.11.2019

Ajakava:

25.09 kell 9-12.30 (loeng/seminar)
02.10 kell 9-12.30 (loeng/seminar)
09.10 kell 9-12.30 (loeng/seminar)
16.10. kell 9-16.30 (grupp A võttepäev)
23.10 kell 9-16.30 (grupp B võttepäev)
06.11 kell 9-12.30 (montaaži päev)
13.11 kell 9-12.30 (montaaži päev)
20.11 kell 9-12.30 (loeng/seminar)

Toimumise koht: Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, Ringi 35

Maht: 3EAP

Õppejõud: Denis Georgijev

Sihtrühm: kõik filmimisest ja video monteerimisest huvitatud. Eelteadmisi ega oma tehnikat vaja ei ole.

Sisu:

Kursus jaguneb kaheks osaks, kus esimene osa keskendub teoreetilistele teadmistele videograafia valdkonnas ning teine praktiliste oskuste rakendamisele.

Teoreetiline osa:

 • Ülevaade videoalastest terminitest
 • Tutvumine video tehnikaga
 • Tehnikad videovõtete filmimiseks
 • Videovõtete planeerimine
 • Filmimiskoha ettevalmistamine
 • Filmimise protsess
 • Ülevaade videotöötluse tarkvaradest
 • Videomonteerimise algteadmised
 • Koloreerimine
 • Muusika
 • Videoefektid
 • Heliefektid

Praktiline osa:

 • Meeskonnatöö arendamine
 • Reaalse videoprojekti planeerimine
 • Stsenaariumi koostamine
 • Filmimine ning monteerimine
 • Praktilised seminarid (välitöö)
 • Valmis tööde ülevaade

Hind: 150€ (sisaldab käibemaksu). Kursuse lõpetanud saavad Tartu Ülikooli täienduskoolituse tunnistuse.

Registreerimine:  e-postil taiendusope@pc.ut.ee, 445 0520

Täiendav info: Külli Laanepõld, info@pc.ut.ee, 445 0520


Hispaania keel algajatele

Toimumise aeg: september 2019 - detsember 2019

Ajakava: 18.09; 25.09; 02.10; 09.10; 16.10; 23.10; 30.10; 27.11; 04.12; 18.12 kell 13-16:30

Toimumise koht: TÜ Pärnu kolledž, Ringi 35 Pärnu

Maht: 4 EAP

Õppejõud: Kristel Teearu (pikaaegse kogemusega hispaania keele õpetaja)

Sihtrühm: Oodatud on kõik hispaania keele huvilised.

Sisu:
Kursusel õpitakse ennast tutvustama, teed/abi küsima, arvamust avaldama ja teiste arvamust küsima, lihtsas suhtlussituatsioonis tänaval, muuseumis, ühistranspordis, poes, restoranis jm hakkama saamist; grammatikas õpitakse tegusõnade pööramist olevikus, õpitakse ase-, määrsõnade ning hispaania keeles väga oluliste eessõnade kasutamist.

Hispaania keele kursuse läbinu:
- saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad teda ennast, tema ümbrust ning lihtsamatest lausetest;
- oskab suhelda tingimusel, et vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt;
- oskab küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata (nt tänaval, kohvikus, poes);
- oskab kasutada lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks kohta, kus elab ja inimesi, keda tunneb;
- oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet ja täita ankeeti (isikuandmed).

Hind: 200€. Kursuse läbinu saab Tartu Ülikooli täienduskoolituse tunnistuse.

Registreerimine: kuni 15.09. e-postil taiendusope@pc.ut.ee, 445 0520

Täiendav info: Külli Laanepõld, info@pc.ut.ee, 445 0520


Soome keel algajatele

Toimumise aeg: september 2019 - detsember 2019

Ajakava: Kursus toimub alates 18.09.2019 kuni 18.12.2019, kolmapäeviti üldjuhul kell 9.30 - 10.30

Toimumise koht: TÜ Pärnu kolledž, Ringi 35 Pärnu

Maht: 2 EAP

Õppejõud: Sülvi Mölder

Sihtrühm: Oodatud on kõik soome keele huvilised.

Sisu:
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab algteadmised enese väljendamiseks soome keeles. Kursuse läbimisel õppija teab
* soome keele grammatika põhireegleid.

Õppija oskab
* mõista lauseid ja sageli kasutatavaid sõnu, mis on vahetult seotud oluliste valdkondadega (perekond, sisseostud, kodukoht, töö);
* lugeda lühikesi lihtsaid tekste;
* leida eeldatavat spetsiifilist informatsiooni lihtsatest tarbetekstidest;
* tulla toime igapäevastes suhtlusolukordades;
* kasutada mitmesuguseid fraase ja lauseid, kirjeldamaks oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tausta, tööd;
* kasutada asjakohaseid teabeallikaid (sõna- ja käsiraamatud, Internet).

Hind: 100€ (sisaldab käibemaksu). Kursuse läbinu saab Tartu Ülikooli täienduskoolituse tunnistuse.

Registreerimine: kuni 16.09. e-postil taiendusope@pc.ut.ee, 445 0520

Täiendav info: Külli Laanepõld, info@pc.ut.ee, 445 0520


Suhtlus meediaga ja sissejuhatus ajakirjandusse

Toimumise aeg: 18. september 2019 - 18. detsember 2019

Ajakava:

18.09. kell 11.30 - 15.00
18.10 kell 9.30 - 13.00
20.11 kell 9.30 - 13.00
18.12 kell 9.30 - 13.00

Toimumise koht: TÜ Pärnu kolledž, Ringi 35 Pärnu

Maht: 3 EAP

Õppejõud: Maria Rozbaum (ajakirjanik)

Sihtrühm: Oodatud on kõik, kes soovivad õppida meediaga suhtlema ja saada algteadmisi ajakirjandusest.

Sisu: Kursuse eesmärk on anda ülevaade sellest, kuidas suhelda meediaga, kui selleks peaks vajadus tekkima. Kursuse läbinud omandab algteadmised ajakirjandusest, on võimeline eristama erinevaid žanre ja oskab koostada lihtsamaid lugusid.
Sisu:
-  üldpõhimõtteid, kuidas meediaga suhelda;
- ülevaade, millised kanalid on parimad allikale ja millised ajakirjanikule ning miks see nii on;
- ajalehe ja veebilehe erinevused ja sarnasused;
- mida meedia tavainimeselt "tahta võib";
- milliseid poliitikuid ajakirjanikud intervjueerida kardavad ja miks;
- kuidas leida ja kirja panna uudist ning millistele küsimustele peab lugu vastuse andma;
- kuidas teha/valida loo juurde fotot;
- mida on loo juurde veel tarvis, et see lugejat köidaks

Hind: 150€ (sisaldab käibemaksu). Kursuse läbinu saab Tartu Ülikooli täienduskoolituse tunnistuse.

Registreerimine: kuni 30.09.2019 e-postil taiendusope@pc.ut.ee, 445 0520

Täiendav info: kulli.laanepold@ut.ee, 445 0520


Eesti õigekeelsus ja väljendusõpetus

Toimumise aeg: 21. september 2019 - 21. detsember 2019

Ajakava:
21.09 kell 13.30-17.00
19.10 kell 15.30-18.45
24.11 kell 13.30-17.00
21.12 kell 9.30-13.00

Toimumise koht: TÜ Pärnu kolledž, Ringi 35 Pärnu

Maht: 3 EAP

Õppejõud: Ille Rohtlaan

Sihtrühm: Oodatud on kõik, kes soovivad kinnistada ja süvendada teadmisi eesti õigekeelsusest ning arendada kirjalikku väljendusoskust.

Sisu: Kursusel kinnistatakse ja süvendatakse teadmisi eesti õigekeelsusest: antakse ülevaade põhireeglitest ja tehakse praktilisi harjutusi eesmärgiga kujundada tekstiloomeoskusi.

Hind: 150€ (sisaldab käibemaksu). Kursuse läbinu saab Tartu Ülikooli täienduskoolituse tunnistuse.

Registreerimine: kuni 30.09.2019 e-postil taiendusope@pc.ut.ee, 445 0520

Täiendav info: Külli Laanepõld, info@pc.ut.ee, 445 0520

Kõiki Pärnu kolledžis sügisel algavaid koolitusi vaata meie Kursused 2019 lehelt