Foto:
Birgit Tuulemäe

Mida lapsed teada tahavad? Pärnu kolledži õppejõud vastasid lasteaialaste küsimustele

Tänase uudishimu päeva puhul avanes Pärnu Vana Sauga lasteaia, Kadri maja, Pirni rühma lastel võimalus küsida Pärnu kolledži õppejõududelt-töötajatelt küsimusi, millele nad kõige rohkem vastuseid tahaksid.
 

Pirni rühma õpetaja Kristi Pihlaku sõnul on rühma näol tegemist liitrühmaga, mis tähendab, et küsijad olid väga erinevas vanuses. Leidus nii 3-aastaseid väikeseid põnne kui järgmine sügis juba kooli minevaid 6-aastaseid.

„Kui Pärnu kolledž selle ideega minu poole pöördus, olin kohe nõus, sest õpetajana pean väga oluliseks, et lapsed oleksid uudishimulikud ja julgeks palju küsida-uurida“, seletas õpetaja Kristi. Näitasin lastele alguses president Alar Karise videot, kus ta tutvustas uudishimu päeva ja selgitasin, et tegemist on Eesti presidendiga, kes on väga tark mees. Siis said lapsed võimaluse küsida kõike, mida nad tahaksid Pärnu kolledži tarkadelt õppejõududelt teada saada, lisas ta.

TÜ Pärnu kolledži turundus- ja kommunikatsioonispetsialisti Birgit Tuulemäe jutu järgi oli kolledži õppejõududel-töötajatel põnev ja kohati üpris lõbus lastele vastata, sest nood esitasid eripalgelisi ja väga huvitavaid küsimusi. "Tundub, et lastel on juba jõulud mõtetes, sest päris mitu küsimust puudutas jõuluvana, päkapikke ja kingitusi", märkis ta.

4-aastane Roger tahtis näiteks teada, mida linnud söövad ja kuidas uss puu otsa saab, samuti tundis ta huvi selle vastu, mis on maailma taga. Sama vana Ellenit huvitas aga, mitu kommi Pärnu kolledži õppejõud päevas sööb. Viiene Emilia seevastu uuris, kas keegi helikopteriga on lennanud ja mida ta sealt kõrgelt nägi. Kõige omanäolisem küsimus tuli väikeselt 3- aastaselt Casparilt, kes soovis väga teada, mis asi on "brnn-brnn, üü-üü"?

Videot jagati ka Pirni rühma õpetaja Kristiga, kes lubas seda rühmas koos lastega vaadata, et lapsed oma küsimustele ilusasti vastused saaksid.

Vaata, mille vastu lapsed huvi tundsid ja mida meie õppejõud-töötajad vastasid!

#ühiskonnale
Academia Pernaviensis

Aasta viimane Academia Pernaviensise mõttekoda toimub pidulikumas võtmes

#ühiskonnale
Academia Pernaviensis

Academia Pernaviensise XVIII mõttekoda ja rahvusülikooli 103. aastapäev

#rahvusvaheline #ühiskonnale
Turismiteenuste kohandamine vaimsete puuetega inimestele

Valmis käsiraamat turismiteenuste kujundamisest intellektipuuetega inimestele