Autor:
Canva

Otsime meeskonda inseneeriavaldkonna kogukonnajuhti

Pärnumaa tootmisettevõtete arengu toetamiseks ning tehnoloogiavaldkonna spetsialistide järelkasvu tagamiseks kutsuti 2023. aasta sügisel ellu valdkonna spetsialiste ühendav koostöövõrgustik inseneeriaKOBAR, mille raames ootab Tartu Ülikooli Pärnu kolledž endaga liituma inseneeriavaldkonna kogukonnajuhti.

Tööülesanded

Pärnumaa innovatsioonikeskuse KOBAR inseneeriavaldkonna edendamiseks ootame meeskonnaga liituma kogukonnajuhti, kelle ülesanneteks on:

 • InseneeriaKOBARa tegevuste algatamine, planeerimine ja koordineerimine ning töörühmade ja koostööürituste korraldamine valdkondlikku suhtluse ja sünergia edendamiseks.
 • Ettevõtete, haridusasutuste ja avaliku sektori vahelise koostöö arendamine ning valdkonna ettevõtete arenguvajaduste ja KOBARa tegevustesse panustamise valmisoleku selgitamine.
 • Koostöös tootmisettevõtete ja haridusasutustega lahenduste leidmine inseneeriavaldkonnas.
 • Valdkonna populariseerimine noorte hulgas toetamaks tulevikuspetsialistide pealekasvu.
 • Pärnumaa kui nutika tööstus- ja tootmismaakonna kuvandi toetamine. 

Nõutav kvalifikatsioon

Kõrgharidus


Erialane kogemus

Tehnikaerialade tundmist laiemalt ja erialateadmist vähemalt ühel alal kitsamal, näiteks bio-, keemia- või infotehnoloogia.


Keeleoskus

Väga hea eesti ja inglise keele oskus


Isikuomadused

 • Hea eestvedaja ja meeskonnamängija
 • Kohusetundlik ja algatusvõimeline
 • Head suhtlusoskused ja huvi silmaringi avardamise vastu
 • Avara pilgu ja lahendustele suunatud mõtteviisiga

Miks meiega liituda?

 • Paindlik tööaeg ja kaugtöö võimalus
 • Mitmesugused ühisüritused
 • Toetame tervislike eluviiside edendamist
 • Väga lai koolituste valik
 • Põhipuhkus 35 kalendripäeva
 • Haigushüvitis 2.-8. päeva eest 100% ulatuses

Töökoormus
1,0


Kandideerimiseks vajalikud dokumendid

 • Elulookirjeldus
 • Motivatsioonikiri
 • Haridust tõendav dokument

Tööle asumine niipea kui võimalik. Leping on tähtajaline kuni 31.08.2026.

KANDIDEERI SIIN

Image
SAPA logo
Image
Kaasrahastanud_EL_kaksiklogod_EST_hor_color_RGB
Parkimiskord

1. maist 2024 muutuvad Pärnu kolledži ümbruses asuvad tänavad tasuliseks parkimisalaks

Ukraina lipp

Ülikooli Ukraina-teemaline teave

tehnoloogilise innovatsiooni spetsialist

Otsime meeskonda tehnoloogilise innovatsiooni spetsialisti