Autor:
Canva

Otsime meeskonda keskkonna- kliimaanalüütikut

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž ootab oma meeskonnaga liituma keskkonna-kliimanalüütikut, kelle töö eesmärgiks on luua Pärnumaa innovatsioonikeskus KOBAR rakendusuuringutega uut loodus- ja keskkonna-alast erialateadmist, hinnata piirkondlike arengukavade ja arendusprojektide elluviimist kestliku arengu eesmärkides ning panustada piirkondlikesse uuendustesse innovatsioonikeskuse tegevussuundadel.  Töö asukohaks hakkab olema Pärnu kolledž (Ringi 35, Pärnu).

Tööülesanded
TÜ Pärnu kolledži ressursimajanduse uurimisrühma keskkonna-kliimaanalüütiku ülesandeks on keskkonna- ja kliimahindamiste ning keskkonnauuringute läbiviimine, nende tutvustamine, jätku-uuringute taotlemine ning teiste KOBAR projektiülesannete täitmine seoses ürituste, koolituste, erialasuhtluse, sidusarengute ja aruandlusega.

Kliimakavade, piirkondlike ja arendusprojektide, algatuste ja uuenduste keskkonna-kliimahindamise raames tuleb:

 • töötada välja uurimis-, analüüsi-, seire- ja hindamismetoodikaid;
 • viia läbi andmeotsinguid, töötlust, analüüsi ning testida hindamismetoodikaid piirkondlikes arengutes, oludes ja projektides;
 • teha poliitikate ja meetmete hindamist piirkondlikus ja kohalikus võtmes, kliimamõjude ja kliimapoliitika elluviimise seires;
 • teha üldistusi ja järeldusi, vormistada, esitleda ja levitada uuringu tulemusi;
 • viia läbi keskkonnateemalisi arutelusid ja osaleda seminaridel;
 • nõustada projektipartnereid ja sidusrühmi;
 • koostada projektiaruandeid ning jätkutaotlusi.

Nõutav kvalifikatsioon

Kõrgharidus loodusteadustes


Erialane kogemus

 • Oskused ja vilumus keskkonna- ja kliimahindamisteks ja analüüsiks.
 • Oskused tööks andmeallikatega, andmehankeks ja -analüüsiks, sh hea tabelarvutusprogrammide (Excel) kasutamise oskus.
 • Süsteemsus, analüütiline mõtlemine ja hea planeerimisoskus.
 • Oskused keskkonnaprojektide elluviimiseks.
 • Lähtumine uurimis-teaduseetika tavadest ja normidest, avatud suhtlus.

Keeleoskus

Eesti ja inglise keele oskus kõrgtasemel


Isikuomadused

 • Oled asjaajamises täpne
 • Oled kohusetundlik
 • Oled hea suhtleja

Miks meiega liituda?

 • Paindlik tööaeg ja kaugtöö võimalus
 • Mitmesugused ühisüritused
 • Toetame tervislike eluviiside edendamist
 • Väga lai koolituste valik
 • Põhipuhkus 35 kalendripäeva
 • Haigushüvitis 2.-8. päeva eest 100% ulatuses

Töökoormus

0,5


Kandideerimiseks vajalikud dokumendid

 • Elulookirjeldus
 • Motivatsioonikiri
 • Haridust tõendav dokument

Tööle asumine niipea kui võimalik. Leping on tähtajaline kuni 31.08.2026.

 

KANDIDEERI SIIN

 

Image
Kaasrahastanud_EL_kaksiklogod_EST_hor_color_RGB
Image
SAPA logo
Parkimiskord

1. maist 2024 muutuvad Pärnu kolledži ümbruses asuvad tänavad tasuliseks parkimisalaks

Ukraina lipp

Ülikooli Ukraina-teemaline teave

tehnoloogilise innovatsiooni spetsialist

Otsime meeskonda tehnoloogilise innovatsiooni spetsialisti