Autor:
Andero Kalju

Otsime meeskonda majandusanalüütikut

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž ootab oma meeskonnaga liituma majandusanalüütikut, kelle töö eesmärgiks on luua Pärnumaa innovatsioonikeskus KOBAR rakendusuuringutega uut erialateadmist piirkondlikeks kestlikeks uuendusteks. Töö asukohaks hakkab olema Pärnu kolledž (Ringi 35, Pärnu).

Tööülesanded

TÜ Pärnu kolledži ressursimajanduse uurimisrühma majandusanalüütiku ülesandeks on piirkondliku arengu, sh energiasiirde ja liikuvuse suurprojektide uuringute läbiviimine piirkondlikus ja kohalikus fookuses. Nende tutvustamine, jätku-uuringute taotlemine ning teiste KOBAR projektiülesannete täitmine seoses ürituste, koolituste, erialasuhtluse, sidusarengute ja aruandlusega.

Suurprojektide, sh energia- jt arendusprojektide piirkondliku ja kohaliku kasu ning sotsiaalmajanduslikud eel- ja tasuvusuuringud, raames tuleb:

 • töötada välja ja rakendada uurimismetoodikaid;
 • viia läbi statistiliste ja originaalandmete otsingut, töötlusi, analüüsi;
 • teha poliitikate ja meetmete hindamist piirkondlikus ja kohalikus võtmes;
 • teha üldistusi ja järeldusi ning vormistada, esitleda ja levitada uuringu tulemusi;
 • viia läbi temaatilisi arutelusid ja osaleda seminaridel;
 • koostada projektidokumente ja -aruandeid ning jätkutaotlusi.

Nõutav kvalifikatsioon

Kõrgharidus majandus-, ühiskonna-, tehnika- või loodusteadustes


Erialane kogemus

 • Oskused ja vilumus andmeallikatega tööks, andmehankeks ja -analüüsiks
 • Väga hea tabelarvutusprogrammide (Excel) kasutamise oskus
 • Süsteemsus, analüütiline mõtlemine ja hea planeerimisoskus
 • Lähtumine uurimis-teaduseetika tavadest ja normidest, avatud suhtlus

Keeleoskus

Eesti ja inglise keele oskus kõrgtasemel


Isikuomadused

 • Oled asjaajamises täpne
 • Oled kohusetundlik
 • Oled hea suhtleja

Miks meiega liituda?

 • Paindlik tööaeg ja kaugtöö võimalus
 • Mitmesugused ühisüritused
 • Toetame tervislike eluviiside edendamist
 • Väga lai koolituste valik
 • Põhipuhkus 35 kalendripäeva
 • Haigushüvitis 2.-8. päeva eest 100% ulatuses

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid

 • Elulookirjeldus
 • Motivatsioonikiri
 • Haridust tõendav dokument

Töökoormus

0,5


Kandideerimise tähtaeg

19.04.2024Tööle asumine niipea kui võimalik. Leping on tähtajaline kuni 31.08.2026.

 

KANDIDEERI SIIN

 

Image
SAPA logo
Image
Kaasrahastanud_EL_kaksiklogod_EST_hor_color_RGB
Parkimiskord

1. maist 2024 muutuvad Pärnu kolledži ümbruses asuvad tänavad tasuliseks parkimisalaks

Ukraina lipp

Ülikooli Ukraina-teemaline teave

tehnoloogilise innovatsiooni spetsialist

Otsime meeskonda tehnoloogilise innovatsiooni spetsialisti