Autor:
Tartu Ülikooli Pärnu kolledž

Tartu Ülikooli teadlased tutvustasid uuringu "Ümarmudila sotsiaalmajanduslik mõju" tulemusi

19. mail 2023 toimus Saaremaal, Nasva klubis Tartu Ülikooli teadlaste koostanud uuringu "Ümarmudila sotsiaalmajanduslik mõju" tulemuste tutvustamine. 

Uuringu tulemusi tutvustasid Tartu Ülikooli Pärnu kolledži mereökosüsteemide professor Henn Ojaveer (PhD), TÜ Pärnu kolledži sotsioökoloogia teadur Heli Einberg (PhD) ja Tartu Ülikooli Mereinstituudi nooremteadur Kristiina Nõomaa (PhD).

Ümarmudil on kogu Läänemeres ja ka Eesti vetes laialt levinud võõrliik. Ümarmudil on oluliselt mõjutanud merekeskkonda ning seda on ka laialdaselt uuritud, kuid siiani puudus laiem teadmine inimeste hoiakust ümarmudilasse ning tema sotsiaalmajanduslikust mõjust.