Autor:
Krista Tamm

Teaduste Akadeemia ja Academia Pernaviensis korraldasid kooliõpilastele koostööseminari

30. märtsil kogunes Eesti teaduste akadeemia peegelsaali pea 80 õpilast Eesti eri paigust alates põhikooli viimasest astmest kuni 12. klassini. Õpilased tulid osa saama teaduste akadeemia ja Academia Pernaviensise koostööseminarist „Mis sünnib ristteel?“ 

Seekordsel seminaril uuriti, kust tulevad uued ideed ja kus sünnib innovatsioon – sageli on selle eelduseks erinevate uurimissuundade ja teadusvaldkondade juhuslik kohtumine. Seda väljendab risttee-metafoor.

Üritust juhtis Academia Pernaviensise eestvedaja Margit Raid ning õpilastega vestlesid kolm akadeemikut. Jüri Engelbrecht andis ülevaate teaduste akadeemia tähendusest läbi aegade. Toomas Asser rääkis Tartu ülikoolist ja valikutest kõrghariduses, aga jagas ka põnevaid teadmisi ajust, sellega seotud uuringutest ja ajuhaigustest. Krista Fischer rääkis sellest, kuidas matemaatika ja statistika kaasabil jõuda personaalsema meditsiinini. 

Noored said päeva jooksul kaasa hulganisti märksõnu ja teadmisi, mida enda jaoks olulise tähenduse loomiseks analüüsida ja mõtestada. 

Koostööseminaride sari sai alguse aasta eest, et pakkuda noortele võimalust kohtuda akadeemikute ja teadlastega ning ka õpetajad saaksid tuge ja uusi ideid andekate noortega tegelemisel.

Meeldis, et akadeemikud pöördusid just noorte poole ja selgitasid teemad arusaadavalt lahti. Üritus oli väga inspireeriv ja andis julgust minna edasi õppima.

Koostööseminaril osalenud õpilane

Seminari inspireerivad ettekanded kolmelt akadeemikult – Jüri Engelbrechtilt, Toomas Asserilt ja Krista Fischerilt – on leitavad ka Eesti teaduste akadeemia Youtube`i kanalist.