Autor:
Pixabay

Terminoloogiakonverentsil arutati terminitöö hetkeseisu ja suundumusi

Pärnu kolledži informaatika nooremlektor Taavi Tamberg ja inglise keele nooremlektor Karit Jäärats osalesid ettekande ja vaatmikuga 31. märtsil Tallinna Tehnikaülikoolis peetud III terminoloogiakonverentsil „Tõhusama terminitöö nimel“. Konverentsil kohtusid terminitöö huvilised ja asjatundjad Tehnikaülikoolist ning teistest Eesti ülikoolidest, et arutleda eri valdkondade oskuskeele seisu ning terminitöös esinevate probleemide üle.

Konverentsi ettekanded varieerusid ülikoolide tugistruktuuride terminoloogiast hüdraulika ja valgustuse mõistete määratlemiseni. Ühine arusaam oli, et terminitöö on jätkuvalt vajalik iseäranis eesti teaduskeele hoidmiseks ja et ka tudengeid tuleb erialaõpingute käigus terminitöösse enam kaasata.

Eesti Keele Instituudi ühtne keeleportaal Sõnaveeb koondab hetkeseisuga 120 avalikku terminibaasi mitmes keeles. Taavi Tamberg ja Karit Jäärats tutvustasid kakskeelset projektijuhtimise terminibaasi ning tähelepanekuid selle süstemaatika parendamiseks. Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja andis ülevaate Eesti terminitöö tegevuskavast aastateks 2023–2026, mille fookuses on terminivõrgustike loomisel tõhus koostöö erialaekspertidega, teadus- ja arendustegevus (iseäranis keeletehnoloogia vallas) ning terminitöö populariseerimine.

Sportimine Pärnu kolledžis

Sportimine

kevad

Pärnu kolledž on 1. mail suletud

Töökuulutused

Tule liitu Pärnu kolledži meeskonnaga!