Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse praktikad

 

Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse õppekavas on kolm praktikat: tutvumis-, ettevõtlus- ja klienditöö praktika. Igal praktikal on pisut erinev eesmärk. 

  • Tutvumispraktika tuleb saada ülevaade praktikaorganisatsiooni toimimise põhimõtetest -  klientidest, teenustest, töötajatest jne. 
  • Ettevõtluspraktikal keskendutakse praktikaorganisatsiooni rahastamise ja teenuste kvaliteedi tagamise teemadele. 
  • Klienditöö praktikal tuleb teha reaalset klienditööd sotsiaaltöö klientidega. 

Enne iga praktika alustamist tuleb täita praktikaplaan ja esitada see kolledžipoolsele praktikajuhendajale. Selle alusel koostatakse praktikaleping
Praktikal olemise ajal peab praktikant pidama Moodle’i kursusel praktikapäevikut ja selle alusel koostama praktikaaruande, mida tuleb praktika lõppedes kaitsta.
Praktikant edastab asutusepoolsele praktikajuhendajale juhendaja hinnangu lehe, mille juhendaja täidab ja edastab kolledžipoolsele praktikajuhendajale. 

Image
Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse eriala praktikaskeem

Tutvumispraktika tehakse teise õppeaasta sügisel ehk 3. semestril, samas võib praktikaga alustada juba kevadel või suvel. 
Ettevõtluspraktika tehakse teise õppeaasta kevadel ehk 4. semestril ja praktika võib planeerida ka suvekuudele, sest kevadsemestri arvestuslik lõpp on augustis. 
Klienditöö praktika tehakse kolmanda õppeaasta sügisel ehk 5. semestril, samas alustada võib sellega ka juba suvekuudel. 

 

Korduma kippuvad küsimused

Kas sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse praktika võib teha ka näiteks vabatahtlikuna loomade varjupaigas või teenindajana kaubandusettevõttes? 
Ei. Praktikad tuleb sooritada sotsiaalvaldkonnas tegutsevas organisatsioonis.
 
Kas praktikal peab olema neli nädalat järjest? 
Ei pea. Praktika võib planeerida kohe pikema aja peale ja käia võib praktikal ka paari tunni kaupa nädalas, samas kokku on vaja praktikal asutuses olla 160 tundi. 
 
Kas praktika eest saab praktikant ka tasu? 
See on asutuse ja praktikandi vaheline kokkulepe, seda ülikool ei reguleeri. 

 

Mõned näited praktikaorganisatsioonidest, kus on meie tudengid käinud

SA Pärnu Haigla Sotsiaalravi teenistus

https://www.ph.ee/et/teenistused/sotsiaalravi-teenistus

MTÜ Paikuse Avatud Noortekeskus

 

MTÜ Sotsiaalne Kaasatus

https://www.sotsiaalnekaasatus.eu

Pärnu Sotsiaalkeskus

http://www.parnusotsiaalkeskus.ee

Audru Avatud Noortekeskus

https://vabaajakeskus.ee/audru/

MTÜ Eesti Hoolekande Selts

http://www.viirakodu.eu

OÜ Solve et Coagula

http://secestonia.com

MTÜ Selts Raeküla (Raeküla Vanakooli Keskuse Noortekeskus

https://www.raekylavanakool.ee/noortekeskus/

Sindi Sotsiaaltöökeskus

 

Sotsiaalkindlustusameti mõni üksus

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et

SOS Lasteküla Eesti Ühing

https://www.sos-lastekyla.ee

Noorte- ja innovatsioonikeskus HUUB 

https://parnuhuub.ee

AS Hoolekandeteenused mõni üksus (kodu)

https://www.hoolekandeteenused.ee

Pärnu Noorte Vabaajakeskus

https://vabaajakeskus.ee

Pärnu Õppenõustamiskeskus

https://www.onk.ee

Eesti Töötukassa mõni osakond

https://www.tootukassa.ee/et

Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus

http://www.parnutugikeskus.eu

MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik

https://www.tulevik.info

Tammiste Hooldekodu

https://tammiste.ee

MTÜ Pesapuu

https://www.pesapuukeskus.com

 

Lisainformatsioon praktikate kohta: 


Jaanika Kukk
sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse projektijuht
Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
jaanika.kukk@ut.ee