Teenuste disain ja juhtimine praktikad

Teenuste disaini ja juhtimise õppekava esimese semestri praktika (Praktika 1. osa) on sisuliselt seotud disainijuhtimise ainega ja strateegilise juhtimise aine esimese osaga. Nende ainete kodutööd tuleb teha rühmas mõnes praktikaorganisatsioonis. Seega vali esimesel semestril need kolm ainet koos. Praktikaorganisatsiooni ja -rühma leidmiseks võta hiljemalt 15. augustil ühendust teenuste disaini ja juhtimise õppekava programmijuhiga Gerda Mihhailova (gerda.mihhailova@ut.ee).

Ühendust peavad võtma eelkõige eksternina õppijad. Kui oled teenuste disaini ja juhtimise tasuta õppekohale sisse saanud, siis on programmijuhil juba teave olemas.

Teenuste disaini ja juhtimise õppekava teise semestri praktika (Praktika 2. osa) on sisuliselt seotud teenuste disaini ja finantsjuhtimise ainega ning strateegilise juhtimise aine teise osaga – ka nende kolme aine kodutööd tehakse rühmana praktikaorganisatsioonis (hea oleks seda teha samas rühmas ja praktikaorganisatsioonis nagu esimesel semestril). Kuna teise semestri praktika on jätkuks esimesel semestril tehtud praktikale ja omandatud teadmistele, ei ole teenuste disaini ja juhtimise õppekava välistel tudengitel ja eksternidel võimalik liituda teise semestri ainetega ilma esimese semestri aineid läbimata. Kuna Teenuste juhtimise aine ei ole otseselt praktikaga seotud ja sellel pole eeldusaineid, siis selle võivad julgelt valida ka teenuste disaini ja juhtimise õppekava välised tudengid ja eksternid.

 

Lisainformatsioon praktika kohta: 

Gerda Mihhailova
teenuste disaini ja juhtimise õppekava programmijuht
Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
gerda.mihhailova@ut.ee