Autor:
Tartu Ülikool

Mikrokraadiprogramm „Disainiuuringud teenuste disainis“

Mikrokraadiprogramm „Disainiuuringud teenuste disainis“ sobib ettevõtetes ja organisatsioonides teenuste ja toodete eest vastutavatele spetsialistidele ja juhtidele, turundusspetsialistidele ja kõigile teistele huvilistele, kes soovivad luua ja arendada kasutajakeskseid teenuseid. Kevadsemestril on võimalik jätkata õpinguid teenuste disaini mikrokraadiprogrammis.

Programmis osalemise eelduseks on bakalaureusekraad või kõrgharidusdiplom.


Mis on disainiuuring ja mis kasu see organisatsioonile annab?

Disainiuuring aitab mõista ja uurida teenuse kasutajate vajadusi, soove ja probleeme ning arendada teenust vastavalt sellele. Disainiuuring hõlmab eri meetodeid ja tööriistu, nagu intervjuud, vaatlused, küsitlused ja persoona loomine. See aitab ettevõttel luua paremaid teenuseid, mis vastavad klientide vajadustele ning pakuvad paremat kasutajakogemust.

Mikrokraadiprogrammis „Disainiuuringud teenuste disainis“ õpitakse

 • viimaseid teenuste valdkonna suundumusi, mille poole liikuda;
 • disainjuhtimise olemust ja seost organisatsiooni strateegilise juhtimisega;
 • disainmõtlemise ja teenusedisaini protsessi;
 • koostama organisatsiooni disainiauditit ja disaini lähteülesannet;
 • analüüsima organisatsiooni äri- või tegevusmudelit ning koostama keskkonna- ja kliendiuuringut;
 • ellu viima disainiuuringu esimest faasi, kasutades peamisi uurimismeetodeid.

Õppetöö on üles ehitatud disainmõtlemisest tuntud topeltteemandi mudelile, millest mikrokraadiprogramm „Disainiuuringud teenuste disainis“  keskendub neljaetapilisest mudelist kahele esimesele (kliendiuuringud ja disainiaudit) ja kevadine mikrokraadiprogramm „Teenuste disain“ kahele viimasele (uue või parendatud teenuse prototüübi loomine ja katsetamine).

Mikrokraadiprogrammid „Disainiuuringud teenuste disainis“ ja „Teenuste disain“ on seotud teenuste disaini ja juhtimise magistrikavaga, mis tähendab, et mikrokraadiprogrammi õppurid õpivad koos üliõpilasega ning moodustavad ka ühised praktikarühmad. Nii rühmad kui ka praktikaorganisatsioonid selguvad semestri alguses – praktikat ei saa läbida individuaalselt ja/või oma töökohal. Mõlema mikrokraadiprogrammi aineid saab hiljem üle kanda „Teenuste disaini ja juhtimise“ õppekava moodulitesse.

Toimumisaeg: 04.09.2023 – 04.02.2024. Auditoorne õppetöö toimub kord kuus kolmapäevast või neljapäevast pühapäevani, võimaluse korral järjestikustel päevadel.

Toimumiskoht: TÜ Pärnu kolledž (Ringi 35, Pärnu)

Maht: 29 EAP-d

Hind: 1740 eurot (käibemaksu ei lisandu). Võimalik on tasuda ka osade kaupa. 

Õppejõud: 

 • Gerda Mihhailova, juhtimise ja teenusedisaini õppejõud, ettevõtja, disainmõtlemise ja teenusedisaini koolitaja.
 • Kurmet Kivipõld, juhtimise kaasprofessor, PhD
 • Mari Arnover, teenusedisainer
 • Jüri Sepp, majandusteaduste emeriitprofessor, PhD
 • Aime Vilgas, majandusarvestuse õpetaja
 • Maarja Pajusalu, informaatika doktorant
 • Anne Roosipõld, turismiteenuste kaasprofessor, PhD

Sihtrühm: programm ettevõtetes ja organisatsioonides teenuste ja toodete eest vastutavatele spetsialistidele ja juhtidele, turundusspetsialistidele ja kõigile teistele huvilistele, kes soovivad luua ja arendada kasutajakeskseid teenuseid. Mikrokraadiprogrammis osalemise eelduseks on bakalaureusekraad või kõrgharidusdiplom.

Mikrokraadiprogramm koosneb kaheksast tasemeõppe ainest: 

 • Disainiantropoloogia (4 EAP-d)
 • Disainijuhtimine (4 EAP-d)
 • Strateegiline juhtimine, 1. osa (2 EAP-d)
 • Ettevõtluskeskkond (6 EAP-d)
 • Kliendikäitumine (5 EAP-d)
 • Finantsarvestus (3 EAP-d)
 • Infograafika, 1. osa (3 EAP-d)
 • Praktika, 1. osa (2 EAP-d)

Nõuded lõpetamiseks: vastavalt ainete läbimise tingimustele. Mikrokraadiprogrammi läbimist tõendava täiendusõppetunnistuse saamiseks on vaja edukalt läbida kõik ained.

Registreerumine: 01.06–21.08.2023.

Vaata ka videot, kus mikrokraadiprogrammi lõpetanud Lisett Heil jagab oma kogemusi. 

Registreeru mikrokraadiprogrammi

Juhtide arenguprogramm

Täienda oma juhtimisoskusi: TÜ Pärnu kolledži uus "Juhtide arenguprogramm" alustab juba veebruaris

Hääle kasutamine avalikel esinemistel- koolitus

Võimalus lihvida oma avaliku esinemise oskusi!

Pärnu kolledži väärikate ülikool

Väärikate ülikoolil algas viieteistkümnes õppeaasta