Autor:
Teele Mustallikas

Teenuste disaini mikrokraad

Teenusedisaini mikrokraad sobib teenuste/toodete eest vastutavatele spetsialistidele ning juhtidele nii era- kui avalikes organisatsioonides. Samuti on oodatud turundusspetsialistid ja ka laiemalt ettevõtjad, kes soovivad luua ja arendada kasutajakeskseid teenuseid.
Teenusedisaini mikrokraadiprogrammis osalemise eelduseks on bakalaureusekraad või kõrgharidusdiplom ja mikrokraadi disainiuuringud teenuste disainis läbimine. 

 

Mis on teenusedisain?

Teenusedisain on uute teenuste loomise ja olemasolevate teenuste arendamise metoodika, mis põhineb disainmõtlemisel. Püüeldakse selle poole, et teenuse kasutaja ja osutaja kokkupuude oleks teenuse kasutajale väärtuslik, kasulik ja ihaldusväärne ning teenuse osutajale tõhus ja konkurentidest eristuv. Klientide ootuste mõistmine ja neile hästi disainitud teenuste pakkumine annab organisatsioonile olulise konkurentsieelise.

Mida teenusedisaini mikrokraad pakub?

Teenusedisaini mikrokraad pakub põnevaid uusi teadmisi, kuidas kasutada teenusedisainiga seotud meetodeid avalikes- ja erasektori organisatsioonides ja kuidas luua teenuseid, mis on kasutajast lähtuvad ja head kliendikogemust pakkuvad igal organisatsiooni ja kliendi kokkupuutel.

Toimumisaeg: 06.02.2023 - 25.06.2023. Auditoorne õppetöö toimub kord kuus K/N-P. Võimalusel järjestikustel päevadel.

Toimumiskoht: TÜ Pärnu kolledži (Ringi 35, Pärnu)

Maht: 23 EAP

Hind: 1380 € (Ei lisandu käibemaksu). Võimalus tasuda ka osade kaupa. 

Õppejõud: 

 • Gerda Mihhailova – juhtimise nooremlektor, MBA
 • Jay Kandampully – külalisprofessor (USA), PhD
 • Mari Arnover – külalisõppejõud, teenusedisainer ja ettevõtte „Kliendiuuringud“ juht
 • Kurmet Kivipõld – juhtimise kaasprofessor, PhD
 • Krista Jaakson – juhtimise teadur, PhD
 • Margus Kõomägi – ärirahanduse teadur, majandusmagister
 • Kulno Türk – emeriitprofessor, külalisõppejõud, PhD
 • Arvi Kuura – emeriitdotsent, külalislektor, PhD
 • Heli Tooman – emeriitdotsent, külalislektor, PhD
 • Mikko Kämäräinen – külalisõppejõud, Soome disainibüroo Infinity omanik ja teenusedisainer

Sihtgrupp: Programm sobib teenuste ja/või toodete arendamise eest vastutavatele spetsialistidele ja juhtidele era- ja avalikes organisatsioonides, turundusspetsialistidele ja ka laiemalt ettevõtjatele, kes soovivad luua ja arendada kasutajakeskseid teenuseid. Teenusedisaini mikrokraadiprogrammis osalemise eelduseks on bakalaureusekraad või kõrgharidusdiplom ja mikrokraadi disainiuuringud teenuste disainis läbimine. 

Eesmärk: Anda teadmised disainmõtlemise ja teenusedisaini metoodika rakendusvaldkondadest avalikes- ja erasektori organisatsioonides ja arendada oskust kasutada teenusedisainiga seotud meetodeid. 

Sisu: Auditoorne õppetöö toimub kord kuus K/N – P, võimalusel järjestikustel päevadel.

Mikrokraadiprogramm koosneb kuuest tasemeõppe ainest: 

 • Strateegiline juhtimine 3EAP
 • Teenuste juhtimine 4 EAP
 • Praktika 3 EAP
 • Isiklik- ja professionaalne areng 3EAP
 • Protsessi- ja kvaliteedijuhtimine 6EAP
 • Teenuste disain 4EAP

  Praktika aine läbitakse grupipõhise praktikana praktikaorganisatsioonis. Mikrokraadi ained on valitud selliselt, et need aitavad praktikaülesandeid täita. Protsessi- jm juhtimise ja teenuste disaini ained annavad teadmised-oskused juhtimaks disainiprojekti grupiprotsesside mõttes ning oskused valida sobivad meetodid teenusedisaini projektis rakendamiseks.

Õpiväljundid: Mikrokraadiprogrammi edukalt läbinu:  

 • Tunneb disainijuhtimise olemust ja seost organisatsiooni strateegilise-, kvaliteedi- ja protsessijuhtimisega.
 • Mõistab disainmõtlemise ja teenusedisaini protsessi.
 • Oskab koostada disaini lähteülesannet ja viia läbi teenusedisaini projekti.
 • Oskab koostada disainiuuringu teenusedisaini projekti, kasutades peamisi disainiuuringutes rakendatavaid kvalitatiivseid uurimismeetodeid.
 • Suudab mõtestada enda tegevust meeskonnajuhina coachingu paradigmast lähtuvalt.

Nõuded lõpetamiseks: Vastavalt ainete läbimise tingimustele. Mikrokraadiprogrammi tunnistuse saamiseks on vaja edukalt läbida 100% ained. 

Registreerumistähtaeg: 29.01.2023

 

TEENUSTE DISAINI MIKROKRAAD

#täiendusõpe
Välismaal õpingud

Liitu Pärnu kolledži täiendusõppe infokirjaga

#täiendusõpe
Meelis Sarv

Hääle kasutamine avalikel esinemistel

#täiendusõpe
Kinnisvara- ja üüriinvesteeringud

Kinnisvara- ja üüriinvesteeringud