Autor:
Teele Mustallikas

Teenuste disaini mikrokraadiprogramm

Teenuste disaini mikrokraadiprogramm sobib ettevõtetes ja organisatsioonides teenuste ja toodete eest vastutavatele spetsialistidele ja juhtidele, turundusspetsialistidele ja kõigile teistele huvilistele, kes soovivad luua ja arendada kasutajakeskseid teenuseid. Mikrokraadiprogrammis osalemise eelduseks on bakalaureusekraad või kõrgharidusdiplom ja mikrokraadiprogrammi „Disainiuuringud teenuste disainis“ läbimine. 

 

Mis on teenusedisain?

Teenusedisain on uute teenuste loomise ja olemasolevate teenuste arendamise metoodika, mis põhineb disainmõtlemisel. Teenuse kasutaja ja osutaja kokkupuude peab olema esimese jaoks väärtuslik, kasulik ja ihaldusväärne ning teise jaoks tõhus ja konkurentidest eristuv. Klientide ootuste mõistmine ja neile hästi välja töötatud teenuste pakkumine annab organisatsioonile suure konkurentsieelise.

Mida teenuste disaini mikrokraadiprogrammis pakutakse?

Mikrokraadiprogramm võimaldab saada uusi põnevaid teadmisi selle kohta, kuidas kasutada teenusedisaini meetodeid ettevõtetes ja organisatsioonides ning luua kasutajakeskseid ja head kliendikogemust pakkuvaid teenuseid.

Toimumisaeg: 12.02–30.06.2024. Auditoorne õppetöö toimub kord kuus kolmapäevast või neljapäevast pühapäevani, võimaluse korral järjestikustel päevadel.

Toimumiskoht: TÜ Pärnu kolledž (Ringi 35, Pärnu)

Maht: 29 EAP-d

Hind: 1740 eurot (käibemaksu ei lisandu). Võimalik on tasuda ka osade kaupa. 

Õppejõud: 

 • Gerda Mihhailova, juhtimise nooremlektor, MBA
 • Mari Arnover, külalisõppejõud, teenusedisainer ja ettevõtte Kliendiuuringud OÜ juht
 • Kurmet Kivipõld, juhtimise kaasprofessor, PhD
 • Krista Jaakson, juhtimise teadur, PhD
 • Margus Kõomägi, ärirahanduse teadur
 • Kulno Türk, emeriitprofessor, külalisõppejõud, PhD
 • Arvi Kuura, emeriitdotsent, külalislektor, PhD
 • Heli Tooman, emeriitdotsent, külalislektor, PhD
 • Elina Kallas, Eesti Töötukassa oskuste arendamise metoodik, PhD
 • Maarja Pajusalu, informaatika doktorant

Sihtrühm: programm sobib ettevõtetes ja organisatsioonides teenuste ja toodete eest vastutavatele spetsialistidele ja juhtidele, turundusspetsialistidele ja kõigile teistele huvilistele, kes soovivad luua ja arendada kasutajakeskseid teenuseid

Mikrokraadiprogrammis osalemise eelduseks on bakalaureusekraad või kõrgharidusdiplom ja mikrokraadiprogrammi „Disainiuuringud teenuste disainis“ läbimine.

Eesmärk: anda teadmised disainmõtlemise ja teenusedisaini metoodika rakendusvaldkondadest ettevõtetes ja organisatsioonides  ning arendada oskust kasutada teenusedisaini meetodeid. 

Mikrokraadiprogramm koosneb kaheksast tasemeõppe ainest: 

 • Loovus ja ettevõtlikkus (3 EAP-d)
 • Protsessi- ja kvaliteedijuhtimine (6 EAP-d)
 • Teenuste disain (4 EAP-d)
 • Finantsjuhtimine (4 EAP-d)
 • Infograafika, 2. osa (2 EAP-d)
 • Loovmeeskondade juhtimine (4 EAP-d)
 • Strateegiline juhtimine, 2. osa (3 EAP-d)
 • Praktika, 2. osa (3 EAP-d)


Praktika läbitakse rühmadena praktikaorganisatsioonis. Mikrokraadiprogrammi ained on valitud selliselt, et need aitavad praktikaülesandeid täita.

Õpiväljundid: mikrokraadiprogrammi edukalt läbinu

 • tunneb disainijuhtimise olemust ja seost organisatsiooni strateegilise-, finants-, kvaliteedi- ja protsessijuhtimisega;
 • mõistab disainmõtlemise ja teenusedisaini protsessi;
 • planeerib ja viib disaini lähteülesande alusel ellu teenusedisaini projekti topeltteemandi mudeli alusel;
 • töötab välja parendatud teenuse kontseptsiooni prototüübi ning katsetab seda siht- ja huvirühmades.

Nõuded lõpetamiseks: vastavalt ainete läbimise tingimustele. Mikrokraadiprogrammi läbimist tõendava täiendusõppetunnistuse saamiseks on vaja edukalt läbida kõik ained. 

Registreerumine: 02.10.2023 – 29.01.2024

 

TEENUSTE DISAINI MIKROKRAADIKRAADIPROGRAMM

Juhtide arenguprogramm

Täienda oma juhtimisoskusi: TÜ Pärnu kolledži uus "Juhtide arenguprogramm" alustab juba veebruaris

Hääle kasutamine avalikel esinemistel- koolitus

Võimalus lihvida oma avaliku esinemise oskusi!

Pärnu kolledži väärikate ülikool

Väärikate ülikoolil algas viieteistkümnes õppeaasta