Autor:
Ipbes

Elurikkuse ja loodushüvede koostöökogu kiitis heaks invasiivseid võõrliike käsitleva mahuka teadusaruande

Aruande autorite seas on Eestist ainsana Tartu Ülikooli Pärnu kolledži mereökosüsteemide professor Henn Ojaveer. Valitsustevahelise teaduslik-poliitilise elurikkuse ja loodushüvede koostöökogu (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES) heaks kiidetud teadusaruande koostajad valiti välja rahvusvahelise konkursi alusel.

Maailmas on praegu teada enam kui 37 000 võõrliiki ja igal aastal täieneb see nimekiri ligi 200 uue nimega. Umbes 3500 neist on ohtlikud ja teada on, et nad avaldavad negatiivset mõju teistele liikidele ja ökosüsteemidele. Mitu võõrliiki põhjustab ebameeldivusi ka inimestele, mõjutades majandust, toiduga kindlustatust, vee kättesaadavust ja inimeste tervist.

Henn Ojaveere kaasautorluses valmis teadusaruande kuues peatükk „Bioloogiliste invasioonide ennetamise ja kontrolli poliitikavalikud“. Mõistame praeguseks bioloogilise invasiooni protsessi piisavalt, et arendada välja tõhusad abinõud invasiivsete võõrliikide vastu võitlemiseks. Näiteks saab välja töötada poliitikavahendid, mis hõlmavad inimeste tervist, põllumajandust, metsandust, kalandust ja muid keskkonnasektori aspekte nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Hädavajalikud on ka vabalt kättesaadavad infosüsteemid, mis on olulised parimate otsuste langetamisel.

Loe lähemalt teadusaruandest.

 

 

Taimebioloogia

JÄRELVAADATAV: konverents „Kestlik teadus – milline on teadmiste loomise keskkonnajälg?“

Algamas on Vikipeedia terminivõistlus

Eesti kõrgkoolid kutsuvad Vikipeediasse artikleid kirjutama

Kestlik teadus

Milline on teaduse keskkonnajälg ja kuidas seda vähendada?