Autor:
Tartu Ülikooli Pärnu kolledž

Kolledž tähistas rahvusülikooli aastapäeva ajalooraamatu esitlusega

TÜ Pärnu kolledž tutvustas 4. detsembril Pärnu Rahva Raamatus uut ajalooraamatut “Academia Pernaviensise lugu. Tartu ülikool Pärnus aastail 1699-1710”. Ajalooraamatu esitlus oli sissejuhatus järgmisse aastasse, mil täitub 325 aastat ülikooli asutamisest Pärnusse. Teose autorid on tunnustatud teadlased: ajaloolane ja arheoloog Aldur Vunk, ajaloolane Janet Laidla ning filoloog ja tõlkija Janika Päll.

Raamatu on toimetanud kirjanik ja teoloog Meelis Friedenthal ning kujundanud Pärnu Muuseumi kunsti- ja fotokogu hoidja Indrek Aija. Raamatu ajastutunnetust elavdavad Janno Preesalu illustratsioonid. Autor Aldur Vungi sõnul jõudis 18. sajandi alguses lõpule üks oluline periood Eestimaa kõrghariduse arenguloos, millest seni on puudunud põhjalikum õppematerjal.

Seni ilmunud akadeemilistes ülevaadetes on jäänud põhjalikult avamata Academia Gustaviana ja Academia Gustavo-Carolina teaduslik ja kultuuriline panus omas ajas, see lünk peab saama täiendust. Lisaks tuleb anda üliõpilastele ja laiemale üldsusele uus ülevaade Eesti hariduse ja teaduse arengu ühe olulise perioodi kohta just meie kaasajal aktuaalsete teemade valguses.

Aldur Vunk

Ilmuv raamat täidab selle ülesande, keskendudes muuhulgas ka akadeemia suhestumisele Pärnu linna ja elanikega. 

Teose väljaandmist koordineerinud kolledži arendusjuhi Gea Kammeri arvates arvestab raamatu vormiline ja sisuline ülesehitus laiema sihtrühma lugemishuviga ning seda saab kasutada nii õpikuna kui ka põneva õhtulektüürina. "See ei ole oluline mitte ainult ülikooli ajaloopärandi jäädvustamisel, vaid ka pärnumaalaste jaoks, sest teoses vaadeldakse toonaseid sündmusi nii akadeemilise kogukonna kui ka kohaliku elaniku vaatenurgast,“ tõdes Kammer. Raamatus leidub põnevaid fakte ja seoseid ka tänapäevaga.

Raamatu väljaandmist on toetanud Pärnu linn, Pärnumaa Omavalituste Liit, Eesti Kultuurkapital, Eesti Teaduste Akadeemia, MTÜ Academia Pernaviensis ja Tartu Ülikool. Jaanuaris toimub esitlus Tartus.

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž

Pärnu kolledži lahtiolekuajad suvel muutuvad

Austame erinevusi märgised

Tartu Ülikooli tunnustati taas kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

Academia_Gustavo-Carolina

Academia Pernaviensis 325