Eksternõppesse saab tulla nii sügis- kui ka kevadsemestril!

Kuidas tulla eksterniks?

Eksterni staatuse saamiseks tuleb esitada igal semestril Pärnu kolledžisse digitaalselt allkirjastatud avaldus (PDF-failina) või paberkandjal Tartu Ülikooli Pärnu kolledžisse (Ringi 35, Pärnu), milles on toodud läbitavate õppeainete loetelu (vt ka allolevate õppekavade õppeaineid).

Kui eelneva õppeastme õpingud ei ole olnud Tartu Ülikoolis, tuleb esitada ka eelnevat haridustaset tõendav dokument, mille saab haridusportaalist (olemas alates 2004. aasta lõpetanute andmed). Kui hariduse andmed seal puuduvad, tuleb esitada originaaldokumendi koopia.

Avaldust täites jäta valdkonnaks "sotsiaalteaduste valdkond".

 Avaldus üheks semestriks

 

Mis on eksternõpe?

Eksternõpe on hea võimalus omandada kõrgharidus aeglasemas tempos. Eksternina saab Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis õppida kindla õppekava alusel. Ekstern ei ole üliõpilane, kuid tal on õigus täita õppekava, sealhulgas sooritada eksameid, arvestusi ning kaitsta lõputöö. Eksternõpe sobib neile, kelle eesmärgiks on omandada kõrgharidus ja saada diplom, kuid kes soovivad õpinguid läbida omas tempos. Eksternina õppima on oodatud nii õpinguid alustada kui ka õpinguid jätkata soovijad. Eksternõpe on tasuline, maksmine toimub ainepunkti tasu alusel.

2022/2023 õa sügissemestril toimuvad õppeained

Päevaõpe

 Ettevõtlus ja projektijuhtimine
 Turismi- ja hotelliettevõtlus

Sessioonõpe

 Disainmõtlemine ja digiturundus
 Ettevõtlus ja projektijuhtimine
 Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus
 Turismi- ja hotelliettevõtlus

Magistriõpe

 Heaolu- ja spaateenuste disain ja juhtimine (ingliskeelne õppekava)
  Inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon
 Teenuste disain ja juhtimine

 

Eksternina teenuste disaini ja juhtimise magistriõppesse

 

Eksternina õppimine on tasuline

Ainepunkti (EAP) tasu õppekavade kohta:

  • disainmõtlemine ja digiturundus (sessioonõpe) 1 EAP = 60 €
  • ettevõtlus ja projektijuhtimine (päevaõpe) 1 EAP = 60 €
  • ettevõtlus ja projektijuhtimine (sessioonõpe) 1 EAP = 55 €
  • turismi- ja hotelliettevõtlus (päeva- ja sessioonõpe)  1 EAP = 60 €
  • sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus (sessioonõpe) 1 EAP = 60 €
  • inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon (sessioonõpe) 1 EAP = 60 €
  • teenuste disain ja juhtimine (sessioonõpe) 1 EAP = 60 €
  • heaolu- ja spaateenuste disain ja juhtimine ingliskeelne magistriõpe (päevaõpe) 1 EAP = 76 €
#ettevõtlus #õppimine
Starter@Pärnumaa

STARTER@Pärnumaa / Mentorite tagasiside ja meeskondade vahehindamine

06.10.2022
#ettevõtlus #õppimine
Starter@Pärnumaa

STARTER@Pärnumaa / Liftikõne ABC töötuba

06.10.2022
#ettevõtlus #õppimine
Starter@Pärnumaa

STARTER@Pärnumaa / Ärimudeli töötuba

06.10.2022